logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Pribeta

Zriadenie:
starobylá, obnovená 1752
Titul kostola:
Kostol Najsvätejšej Trojice
Iné mená:
Pribeta: okres Komárno/Nitriansky kraj (Komárňanská stolica)
1773, 1786, 1808, 1863–1913, 1927–1948 Perbete, 1920 Perbeta, 1948– Pribeta
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
Dubník-Mikuláš (400) kap. P. M Nar. (1951).
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1752 júl 13. +1758 jún 17. Balogh, Alexius farár
1758 jún 20. +1776 júl 28. Kiš, Imrich farár
1776 aug. 15. +1778 máj 31. Fekete, Ignác farár
1778 júl - 1781 feb. - Gostoni, Ján farár
1781 feb. - 1782 sept. - Andráši, Ladislav farár
1782 sept. - 1790 júl 24. Tarko, Vojtech farár
1790 júl 24. +1792 mar. 26. Majerhoffer, Filip farár
1792 apr. 9. +1829 apr. 10. Fekete, Pavol farár
1829 apr. 26. 1841 apr. 20. Bakay, Ján farár
1841 máj 16. +1886 apr. 5. Adamovič, Ján farár
1870 - - 1875 - - Ács, František kaplán
1875 po - 1880 mar. 3. Ács, František kaplán
1879 - - 1886 - - Epölyi, František kaplán
1886 jún - 1888 máj - Rosíval, Štefan farár
1888 - - 1888 - - Gabriely, Ján (1833-1896) farár
1888 - - 1888 - - Séda, Ernest farár
1888 - - 1911 - - Moháry, Július farár
1898 po - 1899 - - Becsák, Ernest kaplán
1899 - - 1900 - - Czompó, Ľudovít kaplán
1899 - - 1899 po - Mintsek, Melch. Anton kaplán
1900 - - 1901 - - Poór, Alexander (1877-1960) kaplán
1902 - - 1903 - - Kaveggia Koloman kaplán
1902 - - 1904 - - Buzás, Štefan kaplán
1904 - - 1906 - - Varga Jozef kaplán
1906 - - 1910 - - Takács, Marcel Štefan kaplán
1911 - - 1911 po - Nagy Peter administrátor
1911 po - 1917 - - Nagy Peter kaplán
1911 - - 1929 - - Gyürky, Štefan farár
1917 - - 1918 - - Tóth, Alojz kaplán
1918 sept. 15. 1923 - - Prenner, Vojtech kaplán
1928 - - 1929 - - Petressél, Ján kaplán
1929 - - 1945 - - Klasz, Augustín farár
1933 - - 1935 - - Tóth, Štefan Zoltán kaplán
1935 jún 15. 1940 - - Czuczor Pavol, kaplán
1940 - - 1941 - - Szabó, Ľudovít kaplán
1943 - - 1945 - - Senkár, Alexander kaplán
1945 - - 1945 - - Senkár, Alexander správca farnosti
1945 - - 1955 - - Haller Koloman farár
1947 jún 22. 1948 - - Malý, Vincent kaplán
1948 jún 20. 1949 - - Grman, Anton kaplán
1949 jún 12. 1951 - - Ščepan, Viliam kaplán
1951 - - 1952 - - Rablánsky, Silvester kaplán
1953 - - 1954 - - Solmoši, Jozef kaplán
1954 po - 1956 - - Moksó, Ján kaplán
1956 - - 1957 - - Szüllő, Rudolf kaplán
1956 - - 1957 - - Selláň, Ľudovít kaplán
1956 - - 1966 - - Montskó, Tibor správca farnosti
1965 - - 1966 - - Barcsek, Alexander administrátor
1966 - - 1999 - - Nagy, Štefan (1932-2003) správca farnosti
2000 - - 2006 - - Kasáš Vojtech farár