logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nové Mesto nad Váhom

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Narodenia Panny Márie
Iné mená:
Nové Mesto nad Váhom: okres Nové Mesto nad Váhom/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica)/(Trenčianska stolica) 1949 pričl. o. Mnešice [(Trenčianska stolica)].
1773 Vág-Ujhely, Vágh-Ujhely, Neüstadl, Nove Mesto, 1786 Ujhely, Vág-Ujhely, Neustadtl, Nowé Mesto nad Váhom, Dolné Nowé Mesto, 1808 Vág-Újhely, Neustadtl an der Waag, Dolní Nowé Město, 1863–1913 Vágújhely, 1920– Nové Mesto nad Váhom
---------------------
Mnešice: 1773 Révifalu, Missicze, 1786 Réwfalu, Missice, Nowa Wes, 1808 Révfalu, Mjessice, 1863–1902 Révfalu, 1907–1913 Vágrévfalu, 1920–1949 Mnešice
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 sp. - - - - Ján (Bzince, 1332) kňaz
1414 sp. - - - - Gabriel (Nové Mesto, 1419) farár
1414 - - 1419 - - Peter (Nové Mesto nad Váhom, 1414) farár
1419 - - 1454 - - Martin (Nové Mesto nad Váhom, 1419) farár
1454 - - 1514 - - Prepozitúra je zničená
1514 - - 1528 - - Martin (Nové Mesto nad Váhom, 1514) farár
1528 - - - - - Martin (Nové Mesto nad Váhom, 1514) farár
1534 sp. - - - - Venceslaus. farár
1537 sp. - - - - Felváry, Juraj farár
1538 sp. - - - - Lachus farár
1560 - - - - - Monoszlóy, Mikuláš farár
1570 - - 1609 - - Protestantskí farári
1609 - - 1625 - - Dubovský, Juraj farár
1635 - - 1643 - - Sečéni, Juraj farár
1643 - - 1666 - - Jurinecz, Lukáš farár
1666 - - 1695 - - Haško, Jakub farár
1698 - - 1719 - - Lippay, Mikuláš farár
1705 - - 1709 - - Jelenffy, Ján (1677-1736) kaplán
1719 - - 1730 - - Révay, Vojtech farár
1730 - - 1732 Urbanovszky, Juraj farár
1733 - - 1744 - - Zichy, Franciscus farár
1744 - - 1780 - - Révai, Anton farár
1775 - - 1778 - - Piaček, Ján, kanonik kaplán
1781 - - 1785 - - Čáki, Mikuláš (1757-1824) farár
1785 - - +1825 mar. 17. Gabelkhoven, Anton farár
1825 - - 1852 feb. 3. Berényi, Anton farár
1835 - - 1837 - - Pantoček, Jozef kaplán
1852 - - +1871 júl 17. Bariňaj, Jozef farár
1871 okt. - +1916 sept. 26. Pongrác, Adolf (1837-1916) farár prepošt, 1896 dekan, 1871 riaditeľ rod., 1881-1891 poslanec, 1907 tit. Biskup
1874 - - 1878 júl 19. Revický, Bartolomej kaplán
1885 - - 1888 - - Hoenig, František kaplán
1888 - - 1892 - - Borovszky, Jozef kaplán
1891 - - 1897 - - Huszár, Július kaplán
1897 - - 1898 - - Koday Julius kaplán
1898 - - 1900 - - Balázsy, Jozef kaplán
1900 po - 1901 - - Čulák, Cyril Ľudovít kaplán
1901 - - 1902 - - Rudroff Vojtech kaplán
1902 - - 1908 - - Grancsics, Michal kaplán
1904 - - 1907 - - Bielek, Kletus Jozef kaplán
1906 po - 1912 - - Toller Karol kaplán
1908 - - 1914 - - Zubek Gejza kaplán
1912 - - - - - Pullmann, Augustín kaplán
1915 - - 1916 - - Petrovič, Vavrinec kaplán
1915 po - 1921 Raška, Augustín kaplán
1916 - - 1916 - - Pongrácz, Comes Frederik administrátor
1916 - - 1938 - - Pongrácz, Comes Frederik farár dekan, 1921 okr. dekan
1921 - - 1924 - - Hlušek, Štefan kaplán
1925 - - 1927 - - Rácz, Štefan (1897-1972) kaplán
1926 - - 1928 - - Hudec Konštantín, PhDr. kaplán
1927 - - 1929 - - Šandorfi, Martin kaplán
1928 - - 1930 - - Rock, Augustín kaplán
1929 - - 1932 - - Ševera Karol kaplán
1932 - - 1934 - - Herko Štefan kaplán
1932 - - 1935 - - Mikula, Félix kaplán
1934 - - 1938 - - Michálek, Štefan (1907-1987) kaplán
1935 - - 1936 - - Melichar Žigmund kaplán
1935 - - 1938 - - Žilinčan Vojtech administrátor Čachtice zároveň Nové Mesto nad Váhom
1936 po - 1937 - - Čermák Ján kaplán
1938 - - 1942 - - Caban, Tomáš farár tit. prepošt
1938 - - 1939 - - Dudáš, Cyril kaplán
1938 po - 1940 - - Žilinčan Vojtech profesor gymnázia
1939 - - 1941 - - Salai Jozef kaplán
1939 - - 1941 - - Danišovič, Alojz kaplán
1941 - - 1944 - - Kostolný František kaplán
1942 - - 1952 - - Kamody, Emil administrátor r. 1944 doktorát teológie
1944 - - 1946 - - Martinec, Alojz kaplán
1946 - - 1947 - - Bobocký, Emil kaplán
1947 - - 1948 - - Travenec Boris, ThDr. kaplán
1947 - - 1948 - - Morvay, Karol kaplán
1947 - - 1948 - - Varga, Jozef (1915-1986) kaplán
1948 - - 1948 po - Petró, Imrich kaplán
1952 - - 1959 - - Horák, Anton správca farnosti spr. prepozitúry P. Márie
1952 - - 1954 - - Mihalovič, Vincent kaplán V tom čase zákl. voj. sl.
1952 - - 1955 - - Mikulka, Vojtech kaplán
1959 - - 1962 - - Packa, Vojtech správca farnosti spr. prepozitúry P. Márie
1960 - - 1964 - - Franta, Jozef kaplán
1962 - - 1973 - - Gábriš, Július správca farnosti správca prepozitúry P. M.
1964 jún 28. 1966 - - Chudý, Rudolf kaplán
1966 - - 1967 - - Kovár, Blažej kaplán
1967 - - 1968 - - Dzibela, Imrich kaplán
1968 - - 1970 - - Gubala, Alojz kaplán
1968 aug. 25. 1971 - - Plank, Ján kaplán
1970 jún 21. 1971 - - Blažek, Jozef kaplán
1971 jún 19. 1973 - - Kramár, Bronislav Ignác, OPraem kaplán
1971 - - 1972 - - Mikuška, Michal, OCD kaplán
1972 jún 18. 1976 - - Labuda, Jozef kaplán
1973 - - 1983 - - Gális, Ján farár
1976 - - 1977 - - Herényi, Štefan kaplán
1977 - - 1982 - - Vojtko Stanislav, kaplán
1982 - - 1984 - - Vlasák, Jozef kaplán 1984-1986 ZVS
1983 - - 1990 - - Kalúz, Anton správca farnosti
1985 - - 1986 - - Krajčík Peter, kaplán
1986 - - 1988 - - Vlasák, Jozef kaplán
1988 - - 1990 - - Benedikovič Štefan kaplán
1990 - - - - - KOPECKÝ Róbert Pavol kaplán
1990 - - - - - LOCNER Viktor Štefan, OPraem. kaplán
1990 - - 1991 - - Šprlák, Bohuslav Jozef, OPraem farár
1993 - - 1995 - - Buchta Lukáš Stanislav, OPraem kaplán