logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Ľubica

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Nanebovzatia Panny Márie (pôvodne gotický kostol Sv. Ducha)
Iné mená:
Ľubica: okres Kežmarok/Prešovský kraj (Spišská stolica) po 1982 vyčl. o. Majerka; 1953 vyčl. v. o. Javorina; 1974–1992 pričl. k o. Kežmarok.
1786 Leibitz, Leibitzium, Libitza, Lubiza, 1808 Leibitz, Laibicium, Lajbicz, Libice, Lubica, 1863–1913 Leibic, 1920 Lubica, 1927–1973, 1992– Ľubica
Stručné dejiny:
Okolo roku 1198 vzniklo Spišské prepošstvo, do ktorého patrila aj ľubická farnosť. Na území Ľubice bol aj kláštor. Išlo o opátstvo Panny Márie. Pripisuje sa reholi cisterciánov. Ako druhá alternatíva sa podáva rád maltézskych rytierov. Kláštor medzičasom prestali používať rehoľníci, tak sa začal používať ako fara. Meno prvého farára sa nezachovalo.
V 16 storočí sa začala šíriť reformácia, jedným z prvých reformátorov bol G. Lewdischer (v Ľubici 1542). Obidva kostoly a celé mesto stali evanjelickými a boli nimi až do 70. rokov 17. storočia. Keď bol v roku 1670 prezradený pokus o protihabsburgské povstanie vedené Františkom Vesselényim, obvinili Habsburgovci z účasti na ňom aj protestantov a od roku 1671 sa začali na kráľovský rozkaz preberať evanjelické kostoly pre katolíkov. V Ľubici prevzali katolíci ešte v roku 1671 špitálsky kostol a v roku 1674 aj farský kostol. Keďže bol nedostatok katolíckych kňazov, spravovali ich spočiatku piaristi z Podolínca a paulíni z Kežmarku. Kostoly, pravda, počas stavovských povstaní ešte niekoľkokrát zmenili majiteľov. Ináč stavovské povstania, ktoré počas 17. storočia spustošili celú krajinu, sa Ľubice dotkli v menšej miere
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1519 sp. - - - - Matthaeus farár
1542 pred - +1542 - - Fritsch Jacobus farár
1542 júl 13 - - - Lewdischer Georgius farár
1544 sp. - - - - Georgius senior farár
1696 sp. - - - - Bolavský, Stanislav farár v Kacvinke teraz časť Ľubice
1700 - - 1717 - - Podolský, Ondrej farár
1717 aug. 26. - - - Morskovszky, Ján Konštantín farár
1811 sp. - 1835 sp. - Planic, Karol farár
1811 sp. - 1822 sp. - Schavel Josephus kaplán
1821 sp. - 1822 sp. - Petrik Nep. Joannes kaplán
1823 sp. - 1830 sp - Soltész Andreas kaplán
1824 sp. - - - - Jatz Carolus kaplán
1831 sp. - 1832 sp - Pribissovszky Joannes kaplán
1833 sp. - 1834 sp. - Verbovszky Georgius kaplán
1835 sp. - 1838 sp. - Plenczner Laurentius kaplán
1836 sp. - 1856 sp. - Paczovszky Carolus farár
1839 sp. - 1843 sp. - Bernatyák Carolus kaplán
1856 sp. - - - - Honsz, Ľudovít kaplán
1935 - - 1936 - - Vojtaššák, Štefan kaplán
1937 - - 1938 - - Vojtaššák, Štefan kaplán
1938 - - 1940 - - Chlebák, Gabriel kaplán
1946 - - 1950 - - Žemba, Ignác kaplán
1951 - - 1951 - - Dobránsky, Pavol kaplán
1951 - - 1953 - - Klubert, Štefan správca farnosti
1953 - - 1956 - - Haviar, Jozef správca farnosti
1957 - - 1973 - - Roth, Viliam správca farnosti
1957 - - 1958 - - Vrbovský, Jozef správca farnosti
1973 - - 1994 - - Lihosit, Karol správca farnosti