logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Krupina

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Narodenia P. Márie
Iné mená:
Krupina: okres Krupina/Banskobystrický kraj (Hontianska stolica)
1773 Karpona, Korpona, Krupina, 1786 Karpfen, Carpona, Korpona, Krupina, 1808 Carpona, Korpona, Krupina, 1863–1913 Korpona, 1920– Krupina
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá. Bola exemptná. Poznajú ju protokoly pápežského desiatku. Je aj v Pazmáňovom katalógu. Lutherovo hnutie malo v Krupine zo začiatku veľký ohlas. Údajne už r. 1520 tu čítali Lutherove spisy. V polovici 16 st. bola už evanjelická. Katolícke služby božie sa však konali v kaplnke kúrie Michala Bóryho. Po jeho smrti dedičia kaplnku zrušili. Ale vtedy už bol kostol katolícky. Ináč bola Krupina nábožensky rôznorodá - boli tu dvaja evanjelickí farári, jeden pre Nemcov a druhý pre Slovákov; maďarská šľachta, ktorá ušla z dolnej zeme, si tu vydržiavala kalvínskeho kazateľa. R. 1673 generál Collalto poveril duchovnou správou paulínskych rehoľníkov Viszocsányiho a Bedicza. Za tököliovcov Bedicz musel odísť. Ukryl sa na bzovíckom zámku, ktorý tököliovci dobyli a Bedicza spolu s inými ľuďmi zavraždili. R. 1676 zničil požiar mesto i kostol. Klenba sa zrútila a v kostole začalo rásť krovie. V takom stave bol asi 20 rokov. R. 1696 sa stal farárom Pavol Olasz, horlivec, apoštol a reštaurátor všetkých stratených práv farnosti. Olasz zaistil dôchodok pre farára. Najal si kaplána a sám chodiť konať po zemianskych rodinách v krajine zbierku na reštauráciu kostola. Udržal ho aj za Rákoczyho II. a sám ho osobne obhajoval na sneme v Sučanoch. Odvtedy farnosť je nepretržite katolícka.


Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Teodorik (1332, Krupina) kňaz
1358 sp. - - - - Ján (Krupina, 1358) farár
1400 circa - +1415 - - Jakub (Krupina, 1400) farár
1415 - - - - - Ján (Krupina, 1415) farár
1431 a 1437 - sp. - Matej (Krupina, 1431) farár
1449 sp. - - - - Ján (Krupina,1449) farár
1497 sp. - - - - Štefan (Krupina, 1497) farár
1518 - - 1518 - - Pavol (Babiná, 1518) farár
1518 - - 1665 - - evanjelickí farári
1665 okt. 6. 1665 - - Stephanóczy, Andrej farár
1665 okt. 25. - - - Keniczký, Gašpar farár
1678 - - 1678 júl 19. Viszocsányi Martinus, Ord. Sti Pauli farár
1678 - - +1678 - - Belluši, František farár
1678 sept. 5. 1680 - - Svätený, Mikuláš, OSPPE farár
1680 okt. 12. 1687 - - Hergovič, Andrej farár
1687 - - 1690 - - Kárász, Imrich Kristián farár
1690 sept. 18. 1691 - - Kutserius, Daniel Ján farár
1691 jan. 30. 1693 apr. 29. Ungváry Michael. farár
1693 apr. 29. 1695 - - Bartovič, Matej farár
1695 apr. 11. 1696 - - Maťašovský, Imrich (1665-po r. 1697) farár
1696 Iun. 24. 1711 - - Olas, Pavol (1663-1730) farár
1711 apr. 16 1720 - - Bélay, Ján farár
1720 - - 1725 - - Gajon Lucas farár
1725 jún 5. 1725 - - Jančovič, Ján (Dvory nad Žitavou, 1722) farár
1725 - - 1726 - - spravujú piaristi spoločná správa
1726 - - +1758 jan. 20. Podlužáni, Žigmund farár
1758 apr. 11. +1760 apr. 11. Ďurovský, Juraj farár
1760 máj 26. +1783 - - Gruber, František farár
1784 - - 1800 - - Nižňanský, Melchior Ignác farár
1800 - - 1806 - - Schnierer, Ján farár
1806 - - 1826 - - Veisz, Ján Nepomucký farár
1821 sp. - 1826 sp. - Janík, Ján kaplán
1826 - - 1846 - - Klein, František farár
1827 sp. - 1828 sp. - Janík, Ján kaplán
1829 sp. - - - - Halabuk, Ján kaplán
1830 sp. - - - - Tholt Štefan kaplán
1832 sp. - 1833 sp. - Huszóczy, Michal kaplán
1834 sp. - - - - Laho, Matej (1800-1837) kaplán
1835 sp. - 1836 sp. - Ulmann Anton kaplán
1837 sp. - 1838 sp. - Dérer, Vavrinec kaplán
1842 sp. - - - - Aschenbrier, František kaplán
1846 - - 1886 - - Mikulka, Juraj farár
1852 sp. - 1854 sp. - Liegerhoffer, Jozef kaplán
1856 sp. - 1860 sp. - Bartáky, Jozef kaplán
1862 sp. - - - - Bizay, Alexander kaplán
1864 sp. - - - - Kubáni, Alojz kaplán
1866 sp. - - - - Leitman, Anton (1833-1889) kaplán
1886 - - 1886 - - Capko, Ignác administrátor
1886 - - 1909 - - Machovič, Izidor farár
1909 - - 1935 - - Hutyán, Pavol farár
1913 - - 1914 - - Koza-Matejov, Juraj kaplán
1925 - - 1926 - - Búda, Jozef kaplán
1929 - - 1930 - - Šefčík, Jakub kaplán
1930 - - 1931 - - Chovančák, Karol kaplán
1930 - - 1931 - - Majerčák, Pavol kaplán
1931 po - 1935 - - Huťka, Jozef kaplán
1931 - - 1931 po - Kmeť, Anton kaplán
1935 - - 1950 - - Sliačan, Leonard farár školský inšpektor
1936 - - 1937 - - Tóth Ján kaplán
1937 - - 1939 - - Slivka, Ján (1910-1989) kaplán
1937 - - 1937 po - Futák Ján, RNDr. kaplán
1939 - - 1941 - - Straka, Jozef (1914-1977) kaplán Počas toho zákl. voj. služba.
1942 - - 1946 - - Lepp, František (1911-1985) kaplán
1946 - - 1947 - - Hlinka, Gašpar kaplán
1947 - - 1948 - - Lenhardt, Ignác kaplán
1951 - - 1971 - - Chladný, Ignác správca farnosti
1953 - - 1955 - - Šimončík, Ľudovít, SchP kaplán
1954 - - 1956 - - Marek, Miroslav kaplán
1957 - - 1960 - - Čeman, Jozef kaplán
1959 - - 1960 - - Baránek, Pavol kaplán
1964 - - 1965 - - Kandera Pavol, ThDr. kaplán
1965 - - 1967 - - Baláž, Rudolf kaplán
1968 po - 1971 - - Ďurica, Ján, SJ kaplán
1972 - - 1972 po - Regeš, Ján kaplán
1972 - - 1990 - - Hegedüs, Gašpar správca farnosti
1974 - - 1975 - - Fritz Anton kaplán
1974 - - 1978 - - Rozinaj Ján kaplán
1990 júl - 1992 sept. - Oliš, Rudolf správca farnosti