logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Križovany nad Dudváhom

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Povýšenia Svätého Kríža
Iné mená:
Križovany nad Dudváhom: okres Trnava/Trnavský kraj (Bratislavská stolica) 1975–1990 zlúč. s o. Opoj a Vlčkovce do o. Dudváh.
1773, 1786, 1863–1882 Keresztur, 1808, 1888–1907 Keresztúr, 1913 Vágkeresztúr, 1920–1948 Kerestúr, 1948–1974, 1990– Križovany nad Dudváhom
Dudváh: 1975–1990 Dudváh
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
Vlčkovce (m. časť Dudváhu, 1.500), k. sv. Terezky Jež. (1934).
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1607 apr. 19. 1698 - - Szuhay, Juraj farár
1630 sp. - - - - Bajtaj, Ján farár
1634 sp. - - - - Petrovič, Ján (Križovany, 1606) farár
1649 - - 1657 - - Vodeczky Alexander, Ord. Carmelit. Polonus farár
1657 - - 1662 - - Robert, Juraj farár
1662 - - 1663 apr. 8. Lányi, Mikuláš farár
1663 máj 2. 1665 - - Strazniczky, Kristián Ján farár
1666 júl 20. 1667 - - Matthaeovics, Peter Jakub farár
1667 - - 1670 - - Mateovits Petrus farár
1670 - - 1674 máj 7. Námošný, Ján farár
1674 - - 1675 - - Gazek, Michal farár
1675 mar. 28. 1675 - - Kupec, Sebastián farár
1675 máj 7. 1675 - - Hidrányi, Michal farár
1675 júl 16. 1693 - - Chynoriansky, Juraj farár
1693 máj 24. 1697 apr. 24. Lukáčovič, Juraj František farár
1698 máj 31. 1707 - - Szaszinszky, Mikuláš farár
1707 máj 5. +1709 apr. 18. Hossek, Ján Jozef František farár
1709 - - 1710 - - Papánek, František Jozef farár
1710 sept. 19. 1710 sept. 22. Mészárovics, Imrich Alojz farár
1710 sept. 22. 1710 dec. 19. Kézdy, Žigmund farár
1710 dec. 19. 1713 - - Sluka, Štefan farár
1713 mar. 25. 1715 apr. 26. Štetina, Andrej Alojz farár
1715 apr. 27. 1721 - - Turaz, Michal farár
1721 máj 13. +1741 júl 5. Kovácsy, Juraj Štefan farár
1741 júl 24. +1767 nov. 15. Miškovič, Imrich Ladislav farár
1767 nov. 19. 1773 - - Markovič, Jozef farár
1773 júl 14. 1777 - - Kanderka, Juraj farár
1777 feb. 10. +1794 jún 8. Čubaj, Matej farár
1794 - - +1795 jan. 31. Fuchs, František Xaver farár
1795 jan. 31. +1814 mar. 15. Jedlička, Tomáš farár
1814 apr. 24. +1823 okt. 15. Rohovszky, Ján farár
1823 - - +1827 jún 10. Mutňanský, Jozef farár
1827 - - 1864 mar. 25. Mikšík, Imrich farár
1864 aug. 20. 1876 - - Holéczy, František farár
1876 - - 1903 - - Ernyei, Koloman farár
1903 - - 1916 - - Madurkay, Mikuláš farár
1916 - - - - Kovácsy Kamil farár
1962 - - 1966 - - Vidovič, Emil správca farnosti
1966 po - 1971 - - Dudík, Jozef správca farnosti
1971 - - +1990 okt. 26. Veselský, Jozef správca farnosti č. dekan
1995 - - 1999 aug. 1. Gubala, Alojz farár