logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kremnické Bane

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Jána Krstiteľa
Iné mená:
Kremnické Bane : okres Žiar nad Hronom/Banskobystrický kraj (Tekovská stolica)
1980–1992 pričl. k o. Kremnica.
1808 Perk, Berg, 1863, 1888 Berg, 1892–1913 Jánoshegy, 1920 Piarg, Berg, 1927–1948 Piargy, Johannesberg, 1948–1952, 1954–1980, 1992– Kremnické Bane
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá. Hoci sa v Pazmáňovom katalógu nenachádza, bola iste založená v dobe predreformačnej. Reformačné hnutie sem preniklo z Kremnice. R. 1673 bola farnosť odovzdaná katolíkom. Prví duchovní správcovia boli pátri františkáni z Kremnice, ktorí už od svojho založenia vykonávali duchovnú správu pre katolíkov. Za Tököliho bol vypovedaný farár Langner a nastúpil evanjelický. Od začiatku 18. st. už je správa opäť katolická.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1653 - - 1660 - - Spravujú františkáni z Kremnice spoločná správa
1660 - - 1691 - - Langner, Augustín farár
1691 - - 1704 - - Geisler, Adam farár
1704 - - 1716 - - Posmann, Štefan farár
1716 - - 1720 - - Sagasser, Kristián Ignác farár
1720 júl 24. 1722 júl 17. Peverelly, Hieronym farár
1722 okt. 7. 1724 jan. 12. Hausegger, Martin Leopold farár
1724 apr. 22. +1764 sept. 2. Erczl, Andrej František farár
1764 sept. 28. 1797 - - Fuchs, Ján farár
1797 - - 1804 - - Markut, Stanislav, OFM administrátor
1804 - - 1811 - - Dibner, Anton farár
1811 - - 1827 - - Hartmann, Konštantín farár
1821 sp. - 1822 sp. - Etthofer, Ján kaplán
1823 sp. - 1824 sp. - Budatínsky, Samuel kaplán
1825 sp. - 1826 sp. - Valovics Franciscus kaplán
1827 - - 1832 - - Sentiváni, Imrich farár
1827 sp. - - - - Kmety Antonius kaplán
1828 sp. - - - - Volkober Ján kaplán
1829 sp. - 1830 sp. - Harzer, František kaplán
1832 - - 1848 - - Černák, Ján (1794-1848) farár
1832 sp. - 1833 sp. - Villmann, Andreas kaplán
1834 sp. - - - - Feix, Joannes kaplán
1835 sp. - 1836 sp. - Horárik, Ján kaplán
1837 sp. - 1838 sp. - Grellneth, Alojz kaplán
1842 sp. - - - - Hanauer, Augustín kaplán
1848 - - 1858 - - Bendík, František farár
1856 sp. - - - - Petrák, Karol kaplán
1858 - - 1858 - - Vohland Jozef administrátor
1858 - - 1882 - - Špánik Ján farár
1860 sp. - - - - Mužík, Ján kaplán
1862 sp. - - - - Reiprich, Anton kaplán
1882 - - 1904 - - Osvald, Vojtech farár
1901 - - 1902 - - Stiffel Ladislav kaplán
1904 - - 1934 - - Buocz, Alexander farár
1910 po - 1911 - - Švehlík Jozef kaplán
1911 - - 1914 - - Weiterschütz Jozef kaplán
1921 - - 1922 - - Bauer, Jakub interný administrátor
1927 - - 1928 - - Majerčák, Pavol kaplán
1929 - - 1930 - - Majerčák, Pavol kaplán
1931 - - 1932 - - Majerčák, Pavol kaplán
1932 - - 1933 - - Rusnák, František kaplán
1934 - - 1944 - - Várnai Vojtech farár
1937 - - 1938 - - Greš, Štefan kaplán
1939 - - 1940 - - Warchol Edmund kaplán
1941 - - 1942 - - Miartuš, Anton kaplán
1944 - - 1944 - - Prokein, Anton farár
1944 - - 1947 - - spravované pravdepodobne z Kremnice excurrendo
1947 - - 1951 - - Dovala, Jozef správca farnosti
1951 - - 1965 - - Veselovský, Anton správca farnosti
1965 - - 1970 - - Čabák Martin správca farnosti
1970 - - 1973 - - Grešša, Stanislav správca farnosti
1974 - - 1977 - - Čeman, Jozef správca farnosti aj Kunešov
1977 - - 1978 - - Klimo, Ján (1943-2007) správca farnosti
1978 - - 1979 - - Sojka, Anton správca farnosti
1980 - - 1981 - - Hrubý, Ignác správca farnosti
2009 - - 2015 - - Grešša, Stanislav výpomocný duch.