logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Humenné

Zriadenie:
zmienka 1333
Titul kostola:
Všechsvätých (15. st.)
Iné mená:
Humenné: okres Humenné/Prešovský kraj (Zemplínska stolica) 1960 pričl. o. Kudlovce; 1971 pričl. o. Lackovce; 1971–1990 pričl. o. Jasenov.
1773 Homonna, Humenne, 1786 Humenau, Humenne, Hommona, 1808 Homonna, Homenau, Humenné, 1863–1913 Homonna, 1920– Humenné
Kudlovce: 1808 Kudlócz, Kudlowce, 1863 Kúdlóc, 1873–1902 Kudlóc, 1907–1913 Kurucfalva, 1920–1960 Kudlovce
Lackovce: 1773 Láczfalva, Laczkowcze, 1786 Laczfalwa, Laczkowcze, 1808 Laczfalva, Lackowce, 1863, 1888–1913 Lácfalva, 1873–1882 Lacfalva, 1920–1971 Lackovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Brestov (420), k. Ducha Sv. (1929), 2. Hažín nad Cir. (423), k. sv. Michala A., (1790), 3. Jasenov (850), k. sv. Martina (1756), 4. Kochanovce (760), k. sv. Jána Krst. (1976), 5. Lackovce (384), k. B. S. J. (1967).

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Michal(Humenné,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Johannes(Humenné,1332) kňaz
1793 - - 1796-1800 - - Podolinszky, Jozef kaplán
1797 - - 1797-1812 - - Vajnarovits, František kaplán
1797? - - 1800-1828 - - Szovenszky, Ján kaplán
1799 - - 1801 - - Lieszkovszky, Matej kaplán
1800 - - 1801 - - Baldovský, Michal kaplán
1804* - - 1805-1828 - - Guth, Matúš kaplán
1804 - - 1807 - - Berzeviczy, Ján de Brezovica farár
1804 - - 1804-1805 - - Demek, Ján kaplán
1804 - - 1808-1814 - - Jarabin, Martin kaplán
1806 - - 1812 - - Jelínek, Anton kaplán
1807 - - 1814 - - Gosztonyi, Alojz, de Eadem farár
1812 - - 1815-1834 - - Takáč, Andrej kaplán
1814 - - 1836 - - Baldovský, Michal farár
1815 mar. 21. 1817-1854 - - Fedák, Ján kaplán
1816* - - 1817-1818 - - Šimko, Juraj kaplán
1817 - - 1819 - - Špánik, Vojtech kaplán
1818* - - 1820 - - Czupper, Samuel kaplán
1819 - - 1821 - - Križanovský, Jozef kaplán
1821 po - 1821 po - Jánossy, Pavol kaplán
1822 febr. 15. 18.4.1822 - - Mislinszky, Ján kaplán
1822 - - 10.1.1824- - - Marušák, Imrich kaplán
1823 - - 1824 - - Ružbarský, Ján kaplán
1823 - - 1825-1827 - - Kolenovský, Štefan kaplán
1823 - - 1824 - - Petrovič, Štefan kaplán
1824 jún 12. 1.10.1824 - - Kiss, Jozef, st kaplán
1825 - - 1826 - - Kanyuscsák, Andrej ml kaplán
1826* - - 1826 po - Dvortsák, Andrej kaplán
1826 - - 1829 - - Bercsinszky, Jozef kaplán
1827 - - 1827 - - Tulács, Alexander kaplán
1829 - - 1831-1839 - - Dugas, Andrej kaplán
1829 - - 1830 - - Kokorák, Ján kaplán
1829 - - 18.5.1830- - - Waxmann, Jozef kaplán
1830 - - 1831 - - Gazsik, Jozef kaplán
1831 - - 1834-1839 - - Štruncer, Štefan kaplán
1832 - - 1838-1870 - - Minich, Ján st kaplán
1833* - - 1834 - - Hodoši, Karol (1809-1855) kaplán
1835* - - 1837* - - Jencsik, Michal, František kaplán
1835* - - 1842-1843 - - Železník, Andrej kaplán
1836 - - 1853 - - Hunyor, Michal farár
1839 - - 1846 - - Fabián, Jozef (1814-1884) kaplán
1839* - - 1841-1848 - - Sebessy, Ján kaplán
1844* - - 1845-1848 - - Kriszt, František kaplán
1845 - - 1847 - - Žembery, Damaz kaplán
1846 - - 1846 - - Gefferth, Imrich kaplán
1847 po - +1852 febr. 1. Valyko, Ján kaplán
1848 - - 1848 - - Blazsovszky, Ignác kaplán
1849 - - 1849 - - Czapkay, Michal kaplán
1851 - - 1856 - - Hámorszky, Andrej kaplán
1853* - - 15.10.1853 - - Gallé, Ján kaplán
1853 - - 1872 - - Jencsik, Michal, František farár
1853 - - 1856 - - Krupiczer, Alojz kaplán
1853* - - 1857* - - Maršalko, Candidus, OFM kaplán
1857* - - 1856 - - Visnyovszky, Andrej kaplán
1858 - - 1863 - - Blanár, Jozef, ml kaplán
1860 - - 1860 - - Blazsovszky, Ignác kaplán
1860 po - 1867 - - Uhrinovics, Alexander, st kaplán
1862 po - 1871 - - Vitko, Jozef kaplán
1863 - - 1873 - - Tellyasniczky, Ladislav kaplán
1865 - - 1869-1872 - - Zolnay, Samuel kaplán
1867 po - 1876 - - Degro, Imrich kaplán
1868 po - 1868 po - Dragóner, Ľudovít kaplán
1870 - - - - - Bercsinszky, Jozef na dôchodku
1871 - - 1871 - - Lamoš, Roman kaplán
1871 - - 1871 - - Bella, Samuel kaplán
1872 - - 1874 - - Kisfalussy, Andrej kaplán
1873 - - 1910 - - Szkurkay, Augustín farár
1879 - - 1882 - - Gábry, Vojtech kaplán
1882 po - 1883 - - Andruščakovič, Henrich kaplán
1883 - - 1883 - - Kovács, Jozef (1859-1907) kaplán
1884 po - 1884 po - Várlaki, Alexander kaplán
1885 - - 1885 - - Schimitschek, Ľudovít kaplán
1887 - - 1889 - - Maďaraši, Vojtech kaplán
1888 - - 1890 - - Rámer, Viliam kaplán
1889 - - - - - Vitko, Jozef na dôchodku
1889 - - 1889 - - Mikita, Anton kaplán
1890 - - 1890 - - Hambor, Jozef kaplán
1891 - - 1895 - - Kováč, Alexander kaplán
1892 - - 1892 - - Magyar, Alexej kaplán
1896 - - 1898 - - Miklušica, Šimon kaplán
1898 - - 1898 - - Palencsár, Ján [OFM] kaplán
1898 - - 1898 - - Kubík, Jozef (1871-1931) kaplán
1900 - - 1904 - - Arvay - Nagy, Valentín kaplán
1900 - - 1900 - - Gallé, Marcel kaplán
1901 - - 1902 - - Bodnár, Štefan kaplán
1903 - - - - - Kerekeš, Rudolf kaplán
1904 - - 1905 - - Cselényi, Štefan katechéta
1905 dec. 1. 1.9.1906 - - Palyó, Michal, ThBc kaplán
1905 po - 1907 - - Kaloši, František katechéta
1906 po - 1908 - - Levendovszky, Anton kaplán
1906 - - 1906 - - Miklóši, Ján (1871-1912) kaplán
1908 po - 1910 - - Urban, Štefan kaplán
1908 po - - - - Moravetz, Štefan administrátor
1909 - - 1909 - - Hvaszta, Jozef kaplán
1910 - - 1912 - - Majtényi, Viktor kaplán
1910 - - - - - Hudák, Gabriel kaplán
1911 - - 1912 - - Sopko, Štefan kaplán
1912 - - 1914 - - Bednár, Július kaplán
1914 - - 1914 po - Bednár, Július administrátor
1914 - - 1942 - - Bélafi, Valentín, pôv. Vojtko farár
1915 - - 1918 - - Vinczey, Michal kaplán
1915 - - 1916 - - Eliáš, Andrej kaplán
1918 - - 1918 - - Hések, Augustín kaplán
1918 - - 1920 - - Juhász, Jozef kaplán
1919 - - 1922 - - Pásztor, Tomáš kaplán
1921 nov. 17. 1924 nov. 1. Inczinger, Juraj kaplán
1921 - - 1923 - - Deák, Ľudovít kaplán
1923 - - 1925 - - Klobušovský, Ján kaplán
1924 po - 1925 - - Székely, Anton kaplán
1925 - - 1926 - - Miko, Róbert kaolán
1926 - - 1927 - - Rusňák, Ján kaplán
1928 - - - - - Jurik, Ladislav kaplán
1929 - - 1931 - - Kravarík, Július kaplán
1929 po - 1934 - - Žarnay, Anton kaplán
1929 - - 1932 - - Rovňák, Michal kaplán
1931 - - 1934 - - Žarnay, Anton kaplán
1932 - - 1934 - - Kuča, Ján kaplán
1934 - - 1936 - - Duľa, Michal kaplán
1936 po - 1938 - - Jusko, Štefan kaplán
1936 - - 1938 - - Kováč, Andrej (1910-1973) kaplán
1936 - - 1938 - - Pavlovič, Jozef (1910-1997) kaplán
1937 po - 1.6.1939 - - Bečaver, Štefan kaplán
1938 - - 1941 - - Ďurčák, Anton kaplán
1939 - - 1939 po - Balík, Juraj kaplán
1939 - - 1940 - - Tomko, Ján kaplán
1940 - - 1942 - - Varga, Štefan kaplán
1940 - - 1941 - - Adamčák, Peter kaplán
1941 - - 1942 - - Marinko, Andrej kaplán
1941 - - 1944 - - Tokár, Jozef kaplán
1942 - - 1943 - - Malina, Ján kaplán
1943 - - 1945 - - Stravník, Jozef kaplán
1943 - - administrá - - Sijarto, Andrej kaplán
1943 po - 1947 - - Sijarto, Andrej administrátor
1945 sept. 13. 10.6.1954 - - Fabián, František (1919-1978) kaplán
1945 - - 1945 - - Lipka, Andrej kaplán
1945 - - 1948 - - Kostráb, Ján kaplán
1947 - - - - - Marinko, Andrej správca farnosti
1949 - - 1949 po - Kľučár, Michal (1920-1988) kaplán
1949 - - 1951 - - Kocun, Emanuel kaplán
1949 - - 1949 - - Kľučár, Michal kaplán
1951 - - 1958 - - Štofej, Jozef kaplán zákl.voj.sl.
1958 - - 1959 - - Grivalský, Andrej kaplán
1959 - - 1962 - - Piškanin, Ján kaplán
1962 - - 1968 - - Mašľár, František kaplán
1965 - - 1968 - - Nagy, Ján (1916-1991) kaplán
1965 - - 1968 - - Nagy, Ján (1916-1991) kaplán
1968 - - 1968 po - Konkoľ, Peter, CSsR kaplán
1968 aug. 4. - - - Bessler, Gejza na dôchodku
1968 - - 1970 - - Jura, Andrej kaplán
1968 - - 1969 - - Rimár, Michal kaplán
1969 - - 1971 - - Konc, Andrej, CSsR kaplán
1969 - - 1972 - - Priščák Jozef kaplán
1971 - - 1973 - - Kuruc, Daniel kaplán
1971 - - 1973 - - Kuruc, Daniel kaplán
1972 - - - - - Kriššák, Ignác, SJ kaplán
1973 - - 1975 - - Konečný, Anton kaplán
1973 - - 1975 - - Grega, Viktor kaplán
1973 - - 1975 - - Konečný, Anton kaplán
1974 - - 1976 - - Bober, Bernard kaplán
1975 - - 1976 - - Gič, Jozef kaplán
1976 - - 1977 - - Čelovský, Jozef, SchP kaplán
1976 - - 1977 - - Čelovský, Jozef kaplán
1977 - - - - - Závadský, Tibor kaplán
1977 - - 1977 po - Šechný, Jozef kaplán
1977 - - 1979 - - Čižmár, Marián kaplán
1977 - - - - - Čižmár, Marián kaplán
1978 - - - - - Salka, Bartolomej kaplán
1979 - - 1981 - - Stolárik, Stanislav, biskup kaplán
1979 - - 1980 - - Sojčák Štefan kaplán
1981 - - 1981 - - Lesník Anton kaplán
1981 - - 1985 - - Lopata, Jozef, SJ kaplán
1981 - - 1982 - - Rendeš Juraj kaplán
1982 - - 1984 - - Čech, Vladimír kaplán
1982 - - - - - Alth, František, SJ na dôchodku
1983 - - 1985 - - Bielak, Štefan kaplán
1985 - - 1986 - - Gajdoš, Šebastián Jaroslav, OPraem kaplán
1985 - - 1985 - - Kaminský, Pavel kaplán
1985 - - 1987 - - Straka, Jozef (1954-2016) kaplán
1985 - - 1987 - - Švec - babov, Ján kaplán zákl. voj.sl.
1985 - - 1986 - - Marton, Pavol kaplán
1986 - - 1989 - - Kačo, František kaplán
1987 - - 1988 - - Boľanovský, Imrich kaplán
1988 - - 1990 - - Šanta, Michal kaplán
1989 - - 1990 - - Bugoš, Pavol kaplán
1990 - - 1990 - - Tomáš, Juraj kaplán
1990 - - 1991 - - Jurčišin, Ferdinand kaplán
1990 - - 1991 - - Vojta, Peter kaplán
1990 - - 1991 - - Bober, Bernard farár
1991 - - 1992 - - Gabzdil, Miroslav kaplán
1991 - - 1993 - - Lipka, Stanislav, , PaedDr., Mjr kaplán
1991 - - 1992 - - Revák, Imrich farár
1992 - - 1995 - - Stolárik, Stanislav, biskup farár
1992 - - 1993 - - Smetana, Karol kaplán
1993 - - 1994 - - Andráš, Zdenko kaplán
1993 - - 1995 - - Senaj, Albín, ml kaplán
1995 - - 1996-2002 - - Urbanec, Bartolomej farár
1995 - - 1996 - - Hudačko, Marko kaplán
1996 - - 1997 - - Hajduk, Róbert kaplán
1996 - - 1997 - - Pavlíček, Anton kaplán
1997 - - 1998 - - Kentoš, Peter kaplán
1997 - - 1999 - - Čigáš, Peter kaplán
1997 - - 1998 - - Goč, Martin kaplán
1998 - - 2001 - - Gazda, Peter kaplán
1998 - - 2000 - - Pekár, Jozef (1974-) kaplán
1999 - - 2000 - - Matuševský, Egíd farár
2000 - - 2001 - - štalmach, Marcel kaplán
2000 - - 2003 - - Svat, Peter kaplán
2001 - - 2002 - - Šinaľ, Martin kaplán
2002 - - 2004 - - Tomko, Milan kaplán
2002 - - 2006 - - Rojak, Marek kaplán
2003 - - 2004 - - Paľovčík, Michal kaplán
2004 - - - - - Dubóczi, Milan kaplán
2004 - - - - - Babčák, Matej farár
2005 - - 2006 - - Zlatohlavý Anton duchovný_správca nemocnice nenastúpil
2006 sept. 1. - - - Fábry, Peter kaplán