logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hriňová

Zriadenie:
1928
Titul kostola:
Kostol sv. Petra a Pavla.
Iné mená:
Hriňová: okres Detva/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica) po 1808 vyčl. z o. Detva.
1863 Hrinyová, 1892–1913 Herencsvölgy, 1920– Hriňová
Stručné dejiny:
Farnosť Hriňová bola vyčlenená z veľkej farnosti Detva v roku 1928, zo začiatku len ako Expozitúra Detvianskej farnosti. Prvým správcom farnosti sa stal ThDr. Jozef Búda.
Na začiatku sa služby Božie odbavovali v kaplnke veľmi skromných rozmerov. Neskoršie ju zväčšili, ale jej priestor nebol pre viac ako 100 veriacich. Potrebu kostola pociťovali všetci, volali po ňom, ale stavba sa veľmi ťažko rodila. Materiál pripravovali od r. 1934. K stavbe však prikročili iba r. 1939. Stavba prežila rozličné krízy, vojnu a prevraty. Dokončená bola posviackou od biskupa Dr. A. Škrábika r. 1947.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1927 - - 1929 - - Búda, Jozef správca farnosti
1928 - - 1928 po - Valach, Mikuláš kaplán
1929 febr. 28. 1929 po - Schubert, Emanuel kaplán
1929 - - 1965 - - Bundzel, Jozef farár
1934 - - 1934 - Zaťko, Matej kaplán
1935 nov. 1. 1936 sept. 30. Hukel, Michal kaplán
1935 - - 1936 - - Hurtík, Jozef kaplán
1935 - - 1935 - Feranec Jozef, Mons. kaplán
1936 po - 1937 - - Hukel, Michal kaplán
1936 po - 1937 - - Števek, Viktor kaplán
1938 po - 1939 - - Šišan, Emil kaplán
1939 - - 1941 - - Zjara, Vojtech kaplán
1941 - - 1942 - - Tonkovič, Jozef kaplán
1941 - - 1941 po - Jasenský, Dominik kaplán
1942 - - 1945 - - Bella, Ondrej kaplán 1944 voj. zákl. sl.
1943 - - 1952 - - Táska, Štefan kaplán
1949 - - 1953 - - Fekete, Vojtech kaplán
1953 - - 1953 - - Pekár, Jozef (1919-1980) kaplán
1953 - - 1957 - - Mráz, Odilo Ján, OFMConv kaplán
1957 - - 1958 - - Minárik, Michal kaplán
1959 - - 1960 - - Broniš František Alfonz, OFM kaplán
1960 - - 1962 - - Lang, Pavol kaplán
1960 - - 1961 - - Čeman, Jozef kaplán
1962 - - 1965 - - Koprda, Štefan kaplán
1965 - - 1975 - - Szabó, František (1911-1997) správca farnosti
1965 - - 1967 - - Pecha, Jaroslav kaplán
1969 - - 1969 po - Hegedüs, Gašpar kaplán
1969 - - 1973 - - Laca, Jozef kaplán
1972 - - 1973 - - Vaňo, Ján kaplán
1973 - - 1974 - - Fritz Anton kaplán
1973 - - 1975 - - Hanko, Ján Joachim, OFMCap kaplán
1975 - - 1984 - - Blaško, Juraj správca farnosti od r. 1980 okresný dekan Zvolen
1975 - - 1976 - - Taliga, Juraj kaplán
1976 - - 1979 - - Galis, Tomáš kaplán
1982 - - 1984 - - Marcin, Ján kaplán
1984 sept. - 1991 jún - Mojžiš, Martin správca farnosti