logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Horná Štubňa

Zriadenie:
1787
Titul kostola:
Kostol sv. Anny
Iné mená:
Horná Štubňa: okres Turčianske Teplice/Žilinský kraj (Turčianska stolica)
1773 Felső-Stubnya, Ober-Stuben, Horna Stubna, 1786 Felschő-Stubnya, Ober-Stuben, Neustuben, 1808 Neu-Stuben, Ober-Stuben, Horní Sstubna, 1863–1913 Felsőstubnya, 1920 Horná Štubňa, 1927–1948 Horná Štubňa, Ober-Stuben, 1948– Horná Štubňa
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
Horný Turček (600), k. Najsv. Trojice (1934), 2. Dolný Turček (250), k. sv. Jána Nep. (1903).
Stručné dejiny:
Farnosť vznikla za reformácie v 17 st. K nej patrila ako filiálka aj Dolná Štubňa. R. 1673 gen. Collalto zaujal kostol a dal mu katolícku správu. Prevzali ju jezuiti P. František Rendl, P. Juraj Miekenbach a P. Jeremiáš Pilarik. Potom bola dlhšiu dobu neobsadená a bola filiálkou sklenárskej farnosti. R. 1787 Kremnica ako patrón na výzvu panovníka zaistila dotáciu na vydržiavanie farára a farnosť so osamostatnila.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1787 - - 1803 - - Černý, František farár
1803 - - 1804 - - Veisz Ignác administrátor
1804 - - 1810 - - Andreedes, František farár
1810 - - 1814 - - Grossmann, Augustín farár
1814 - - 1815 - - Gerliczy, Anton administrátor
1815 - - 1819 - - Faller, Ignác farár
1819 - - 1819 - - Mesner, Jozef kaplán
1819 - - 1831 - - Vagner Ferdinand farár zomrel na choleru
1831 - - 1831 - - Grossmann, Augustín administrátor
1831 - - 1831 - - Hartyánszky, Ján excurrendo z Hája
1831 - - 1831 - - Žilinský Adam excurrendo z Michala
1831 - - 1832 - - Krancl, Nepomuk OFM administrátor
1832 - - 1874 - - Ertl, František farár
1874 - - 1891 - - Lazo, Atanáz Štefan, OFM farár
1891 - - 1894 - - Buocz, Alexander administrátor
1894 - - 1935 - - Holbay, Ľudovít farár
1935 - - 1942 - - Bitterer, Karol farár
1942 - - 1959 - - Pös, Jozef (1913-1986) správca farnosti 1949 č. dekan
1959 - - 1975 - - Pizerák, Martin správca farnosti
1974 jún - 1974 sept.. - Nepšinský Vojtech kaplán
1975 - - -1991 - - Teplan, František, SDB správca farnosti
1991 Máj - 1999 Jún - Koryťák Igor správca farnosti