logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hažlín

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Pov. sv. Kríža (1752)
Iné mená:
Hažlín: okres Bardejov/Prešovský kraj (Šarišská stolica)
1773 Hajszlin, Haiszlin, Hajzlin, 1786 Hajszlin, Hayszlin, 1808 Haszlin, Haslín, 1863 Haszlin, 1873–1913 Hazslin, 1920– Hažlín
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Beloveža (5), 2. Brezovka (72), k. P. M. Ruž. (1920), 3. Ortuťová, 4. Cernina, 5. Šar. Čierne (4), 6. Kurimka (3).

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1677 - - 1679 - - Betlenfalvaj, Tomáš farár
1679 - - 1681 - - Szagovics, Tomáš farár
1681 - - 1686 - - Legnavsky, Andrej farár
1686 - - 1688 - - Koterbakovič, Štefan farár
1688 - - 1690 - - Rojkovics, Ján farár
1690 - - 1695 - - Skobliezky, Valentín farár
1695 - - 1712 - - Legnavsky, Andrej farár
1712 - - 1714 - - Horváth, Andrej administrátor
1714 - - 1719 - - Romanko, Štefan farár
1719 - - 1721 - - Sklenar, František Mikuláš farár
1721 - - 1724 - - Dzubek, Framateus Ján farár
1724 - - 1727 - - Paroczay, Ján farár
1727 - - 1731 - - Gasz, Ján farár
1731 - - 1733 - - Gavemba, Tomáš farár
1733 - - 1736 - - Csernnicsky, Juraj farár
1733 - - 1733 - - Subszky, Martin administrátor
1736 - - 1750 - - Gorlický, Matej administrátor
1750 - - 1756 - - Urbanovics, Matej farár
1756 - - 1771 - - Mrissaj, Andrej farár
1771 - - 1789 - - Hink, Bartolomej farár
1789 - - 1804 - - Szemary, Michal farár
1804 - - 1818 - - Zatureczky, Adam farár
1818 - - 1826 - - Šimko, Juraj administrátor
1826 - - 1829 - - Novák, Ján (1795-1829) farár
1830 - - 1832 - - Lovassy, Imrich administrátor
1833 - - 1850 - - Bodenlosz, Juraj administrátor, farár
1850 - - 1885 - - Harnatovszky, Lambert, OFM administrátor
1885 - - 1891 - - Jablonszky, Makarius, OFM administrátor
1891 - - 1908 - - Sepeši, Ján administrátor
1904 - - 1908 - - Liktor, Andrej interný administrátor
1908 - - 1911 - - Liktor, Andrej administrátor
1911 - - 1911 - - Sznak, Jozef administrátor
1911 - - 1915 - - Árvay, Michal administrátor
1915 - - 1917 - - Kenedich, Jozef administrátor
1917 - - 1922 - - Genschur, Vendelín administrátor
1922 - - 1924 - - Kováč, Alexander administrátor
1925 - - 1928 - - Balla, Andrej kaplán
1929 - - 1944 - - Marton, Andrej administrátor, farár
1944 - - 1944 - - Pavlík, Ján (1910-1982) správca farnosti
1944 - - 1954 - - Buršák, Andrej administrátor
1945 - - 1945 - - Repka, Romuald Ján, OFM kaplán
1954 - - 1957 - - Lipka, Andrej administrátor
1957 - - 1977 - - Demeter, Ján František administrátor r. 1963 krátko vo väzení
1977 - - 1979 - - Šechný, Jozef administrátor
1979 - - 1982 - - Čelovský, Jozef, SchP administrátor
1982 - - 1990 - - Gič, Jozef farár
1990 - - 1996 - - Tuleja, František farár
1996 - - 2002 - - Smetanka, Jozef farár
2002 - - 2005 - - Gabzdil, Miroslav farár
2005 - - - - - Čech, Pavol farár