logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hanušovce nad Topľou

Zriadenie:
14. st.
Titul kostola:
P. M. Naneb. (14. st.).
Iné mená:
Hanušovce nad Topľou: okres Vranov nad Topľou/Prešovský kraj (Šarišská stolica)
1773 Hanusfalva, Hanussowcze, 1786 Hanuschfalwa, Hanussowcze, 1808 Hanusfalva, Hanussowce, 1863–1902 Hanusfalu, 1907–1913 Tapolyhanusfalva, 1920 Hanušovce, 1927– Hanušovce nad Topľou
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
Bystré (1.500), k. Ducha Sv. (1636), 2. Pavlovce (600), k. sv. Petra a Pavla (1889), 3. Medzianky (260), k. sv. Michala A. (1717), 4. Hermanovce (150), k. Naneb. Pána (1650), 5. Radvanovce (100), k. P. M. Ruž. (1969), 6. Vlača (50), 7. Remeniny (20), 8. Ruská Vôľa (10), 9. Vavrinec (10), 10. Ďurďoš (10), 11. Prosačov (10), 12. Petrovce (10), 13. Matiaška (10).

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Klement(Hanušovce nad Topľou,1332) kňaz
1723 - - 1735 - - Philomela, Mikuláš farár
1807 - - 1809 - - Rajňák, Ján farár
1810 - - 1811 - - Kolárčik, Jozef administrátor
1811 - - 1845 - - Repaszky, Ján farár
1845 - - 1880 - - Natafaluši, Štefan farár
1880 - - 1881 - - Sokoli, Ján administrátor
1881 - - 1882 - - Bella, Samuel administrátor
1882 - - 1928 - - Telekesy, Ján administrátor-farár
1929 - - 1946 - - Sznak, Jozef administrátor-farár
1946 - - 1948 - - Ďurčák, Anton kaplán
1948 - - 1959 - - Ďurčák, Anton administrátor
1959 - - 1982 - - Wilk, Alfréd správca farnosti
1982 - - 1984 - - Biroš, Ján (1939-2020) administrátor
1984 - - 1990 - - Jakubčin, František administrátor
1990 jún 29. 2003 - - Švec-Bilý, Ján farár
2001 - - 2002 - - Kovaľ, Adrián kaplán
2002 - - 2004 - - Kašaj, Marián kaplán
2003 - - - - - Riško, Juraj farár
2004 - - 2005 - - Halkoci, Peter kaplán
2005 - - - - - Polča, Branislav kaplán