logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Haligovce

Titul kostola:
Kostol Navštívenia Panny Márie
Iné mená:
1338 ako Hedvigvagassa (1235 – 1270), Heluigwagasa (1334), Hlinguagasa (1272 - 1290), neskôr ako Hellyhwagassa (1344), 1773 Halligocz, Haligocz, Holgotz, 1786 Haligotz, Holgotz, 1808 Haligócz, Helbingsau, Haligowce, 1863–1888 Haligóc, 1892–1902 Helivágás, 1907–1913 Helivágása, 1920– Haligovce.
Stručné dejiny:
V roku 1787 si veriaci z Haligoviec postavili na miestnom cintoríne drevenú kaplnku zasvätenú Sv. krížu. O štyri roky neskôr kaplnku prestavali na drevený kostol Navštívenia Panny Márie, ktorý viac vyhovoval potrebám pri bohoslužbách. V roku 1866 bola postavená budova fary, v roku 1897 nový kostol taktiež zasvätený Navštíveniu Panny Márie u sv. Alžbety.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1811 sp. - 1812 sp. - Maguth Andreas farár
1821 sp. - 1832 sp. - Krompecher, Stephanus farár
1833 sp. - 1835 sp. - Jabroczky Carolus farár
1836 sp. - 1839 sp. - Pauly Josephus farár
1841 sp. - 1843 sp. - Kalavszky Mathias farár
1856 sp. - - - - Pataky Mathias farár
1932 - - 1933 - - Trstenský, Viktor kaplán
1937 - - - - - Kubičár, Jozef administrátor
1939 - - 1939 - - Záhora, Šimon (1911-1979) správca farnosti
1956 - - 1961 - - Sivčák, Ján správca farnosti
1974 - - 1978 - - Hvizdoš, Ján (1925-2007) správca farnosti
1978 - - 1989 - - Frankovský, Alojz správca farnosti
1989 - - 1995 - - Akimjak, Amantius farár excurrendo Veľká Lesná