logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Divina

Zriadenie:
od roku 1771
Titul kostola:
sv. Ondreja ap. (1771).
Iné mená:
Divina: okres Žilina/Žilinský kraj (Trenčianska stolica) po 1907 pričl. o. Lúky.
1773 Nagy-Divina, Diwina, 1786 Nagy-Diwina, 1808 Nagy-Divina, Welká Diwina, 1863–1902 Nagydivina, 1907–1913 Nagydivény, 1920– Divina
Lúky: 1773, 1786, 1863 Luky, 1808 Lúki, Lúky, Lauky, 1873–1888 Luki, 1892–1902 Lúki, 1907 Felsőrétfalu
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Divinka (200), kap. sv. Jána Nep. (1742), 2. Lalinok (800), 3. Lúky (500), 4. Svederník (800), kap. P. M. Lurd. (1929), 5. Marček (200), kap.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1771 - - 1788 - - Loviskovics, Josephus farár matrika
1788 nov. - 1789 - - Špál, Ladislav, OFM správca farnosti
1789 - - 1792 dec. 31. Kmeťko, Ján Nepomuk farár
1793 - - +1812 - - Babilovič, Martin farár
1812 - - +1831 máj 27. Morvaj, Ignác farár
1831 máj 27. 1836 febr. - Vagyon, Stephanus farár
1836 febr. - 1841 - - Lottner, Joannes administrátor
1836 - - 1841 - - Závodník, Štefan kaplán
1841 - - 1850 - - Závodník, Štefan farár počas nepr. zastupoval kaplán
1850 - - 1899 - - Sántroch Matthias farár
1851 - - 1854 - - Tvrdý, Ignác kaplán
1873 - - 1874 - - Hrčka, Pavol kaplán
1874 - - 1875 - - Čajda, Imrich kaplán
1882 - - 1884 - - Grebeň, Ján kaplán
1889 - - 1890 - - Svitek, Ján kaplán
1890 - - 1891 - - Bartoš, Ján (1859-1915) kaplán
1894 - - 1895 - - Mišík, Karol kaplán
1896 - - 1897 - - Tomanóczy, Ľudovit kaplán
1897 - - 1898 - - Jančovič, Štefan (1872-1946) kaplán
1899 - - +1932 febr. 13. Cvinček, Ján administrátor, farár
1900 - - 1902 - - Kmeťko, Karol kaplán
1906 - - 1909 - - Rezán, Anton kaplán
1908 - - 1910 - - Czeizel, Rudolf kaplán
1910 - - 1910 - - Ballon, Ľudovít kaplán
1910 - - 1911 - - Mišík, Augustín kaplán
1911 - - 1912 - - Rybárik, František kaplán
1911 - - 1912 - - Rybárik, František kaplán
1913 - - 1914 - - Schmidt, Štefan kaplán
1914 - - 1915 - - Ploig, Augustín kaplán
1916 - - 1917 - - Cvinček, Andrej kaplán
1919 - - 1919 - - Kianička, Jozef kaplán
1924 - - 1925 - - Boleček, Fabián kaplán
1925 sept. - 1926 - - Rumpel, Karol kaplán
1926 - - 1927 - - Kutiš, Ignác kaplán
1927 - - 1928 - - Stránsky, Albert kaplán
1928 - - 1928 - Kubíček, Gejza kaplán
1928 - - 1929 - - Boleček, Fabián kaplán
1931 - - 1932 - - Omelka, Jozef kaplán
1931 - - 1931 - - Kyjaček, Imrich kaplán
1932 - - 1932 - - Omelka, Jozef administrátor
1932 - - 1937 - - Šinkovič, Vincent farár
1934 - - 1934 - - Masár, Augustín kaplán
1937 - - 1944 - - Štefánek, Jozef správca farnosti, farár
1937 - - 1938 - - Borkovič, Ján kaplán
1938 - - 1939 - - Gašparovič Hlbina, Pavol kaplán
1939 - - 1940 - - Sigotský, Štefan kaplán
1940 po - 1943 - - Sigotský, Štefan kaplán
1940 - - 1940 - - Šumichrast, Karol kaplán
1943 - - 1944 - - Michalík, Anton kaplán
1944 - - 1946 - - Michalík, Anton správca farnosti
1946 - - 1954 - - Struhár, Aladár správca farnosti
1947 - - 1948 - - Staník, Imrich (1919-1992) kaplán
1948 - - 1950 - - Baláži, Ľudovít, Mons. kaplán zastupoval vo farnostiach Brodno, Močenok a Selec
1954 - - 1956 - - Vanko, Pavol správca farnosti
1956 - - 1961 - - Miklovič, Serafin Anton, OFM správca farnosti
1961 - - 1967 - - Geze, František správca farnosti
1967 - - 1971 - - Špaňúr, František správca farnosti
1971 - - 1982 - - Šuráb, Jozef správca farnosti
1982 - - 1984 - - Kubica, Anton (1945-2021) správca farnosti
1984 - - +1988 jún 20. Rojík, Jozef správca farnosti
1988 - - 1989 - - Šelinga, Jozef správca farnosti
1989 - - 1990 - - Stranianek Peter správca farnosti
1990 - - 1991 - - Zboran, Viktor správca farnosti
1991 - - 1999 - - Šimko, Ján správca farnosti
1999 - - 2012 - - Janech, Michal správca farnosti 2007 honor. dekan