logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Detva

Zriadenie:
1644
Titul kostola:
Kostol je zasvätený sv. Františkovi Assiskému
Iné mená:
Detva DT/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica)
pred 1863 vyčl. o. Hriňová; 1955 vyčl. o. Kriváň.
1773 Detva, 1786 Detwa, 1808 Dettva, Gyetva, Dětwa, 1863–1882 Dettva, 1888–1913 Gyetva, 1920– Detva
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Krivec (1.450), kap. P. M. Naneb. (1954), 2. Kriváň-Korytárky (2.600), 3. Plešť (1.650), 4. Stožok (270), 5. Krnô (450), 6. Skliarovo (1.000),7. Kostolná -Stavanisko (550),8. Sliacková Poľana (85).
Stručné dejiny:
V dávnej minulosti patrilo územie pod správu očovskej a slatinskej farnosti, dokiaľ tu nebola zriadená farnosť. V 18. st. si tu jezuiti založili stálu misiu, ktorá sa stala základom zriadenia fary. Michal Luczicz SJ bol prvým misionárom a farárom. Krátko na to r. 1644 František Péchy daroval svoju kúriu na ciele zriaďujúcej sa farnosti. Tým bola nová farnosť zaistená a existuje až doteraz.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1644 circa. - - - - P. Lucsics Michael, S. J farár
1647 - - 1656 - - Gersich, Ján farár
1656 - - 1657 - - Kopčáni, Štefan farár
1657 - - 1681 - - Kolossy Drizala, Juraj farár
1681 apr. 14. 1683 jan. 30. Lelkeš, Juraj farár
1684 máj 1. 1688 - - Kolossy, Ján (17. stor.) farár
1688 - - 1690 apr. 12. Szerdahelyi Joannes, Franciscus. farár
1690 ? - 1697 sept. 4. Györi, Adam farár
1698 - - 1698 - - Raukay, Štefan farár
1698 jún 18. 1723 - - Majno, Juraj farár
1723 mar. 20. +1748 apr. - Szentkereszthy, Jozef farár
1748 jún 21. +1748 dec. 19. Husár, Imrich (Detva, 1748) farár
1749 mar. 3. +1758 dec. 6. Jonáš, Martin farár
1759 jan. 9. +1774 feb. - Mednyánszky, Imrich farár
1774 - - 1784 - - Okoličáni, Anton farár
1784 - - 1790 - - Demeter, František Xaver, SJ farár
1790 - - 1790 - - Peťko, Andrej (1763-1844) administrátor
1790 - - 1793 - - Špačinský Juraj farár
1794 - - +1810 október 30. Dluholucký, Ján farár
1811 - - 1829 - - Móczay, Jozef farár
1821 sp. - 1822 sp. - Žilinský Adam kaplán
1821 sp. - - - - Višňovský Juraj kaplán
1822 sp. - 1824 sp. - Hauser, Juraj kaplán
1823 sp. - 1826 sp. - Tholt Štefan kaplán
1825 sp. - 1826 sp. - Hartyánszky, Ján kaplán
1827 sp. - - - - Hartyánszky, Ján kaplán
1828 sp. - - - - Lacko, Štefan kaplán
1829 - - 1862 - - Štrba, Ján farár
1829 sp. - - - - Dvorský, Jozef (1790-1858) kaplán
1829 sp. - - - - Dermár, Ján kaplán
1830 sp. - - - - Viltsek Jozef kaplán
1830 sp. - - - - Krutek, František kaplán
1832 sp. - 1833 sp. - Lanič, Ján kaplán
1832 sp. - 1833 sp. - Szmetanay Ján kaplán
1834 sp. - - - - Willmann Andrej kaplán
1834 sp. - 1835 sp. - Čillík, František kaplán
1835 sp. - - - - Takáč Jozef kaplán
1836 sp. - - - - Dérer, Vavrinec kaplán
1836 sp. - 1838 sp. - Budický, Ján kaplán
1837 sp. - - - - Ulmann Anton kaplán
1838 sp. - - - - Lepieš, Andrej kaplán
1842 sp. - - - - Tergina, Pavol kaplán
1842 sp. - - - - Troszt Jozef kaplán
1852 sp. - 1854 sp. - Štanga Štefan kaplán
1852 sp. - - - - Bartáky, Jozef kaplán
1854 sp. - - - - Sásik, Ignác kaplán
1856 sp. - - - - Kluch, Ján (1827-1902) kaplán
1858 sp. - - - - Mrva, Juraj kaplán
1860 - - 1865 - - Pekárik, Gervasius, OFM výpomocný duchovný
1860 sp. - - - - Peťko, Andrej (1823-1873) kaplán
1862 - - 1864 - - Čapek, Ján farár
1862 sp. - - - - Tmák Jozef kaplán
1864 - - 1864 - - Csutkay, Štefan administrátor
1864 - - 1888 - - Troszt Jozef farár
1866 sp. - - - - Smolen Jozef kaplán
1866 sp. - - - - Dubnický Jozef kaplán
1872 - - 1873 - - Czimboray, Karol kaplán
1885 - - 1886 - - Grígeľ, Matej kaplán
1886 po - - - - Grígeľ, Matej kaplán
1888 - - 1888 - - Matyssovicz Ján administrátor
1888 - - 1909 - - Pitrof, Štefan (1850-1907) farár
1906 po - - - - Kuchárik, Ján (1883-1955) kaplán
1909 - - 1921 - - Kúdelka, Anton farár
1910 - - 1910 po - Skalák Augustín kaplán
1911 - - 1913 - - Švehlík Jozef kaplán
1917 - - 1919 - - Šalát, Anton kaplán
1918 - - 1921 - - Večerek, Štefan kaplán administrátor Bacúrov
1918 - - 1919 - - Vajcík, Alexander kaplán
1920 - - 1922 - - Vajcík, Alexander kaplán
1921 - - 1953 - - Štrbáň, Ján farár
1922 - - 1924 - - Petruch, Jozef kaplán
1922 po - 1923 - - Tomeček Vincent kaplán
1923 - - 1923 po - Búda, Jozef kaplán
1926 - - 1928 - - Šefčík, Jakub kaplán
1926 - - 1927 - - Búda, Jozef kaplán
1929 - - 1930 - - Veselovský, Anton kaplán
1929 po - 1930 - - Kmeť, Anton kaplán
1935 po - 1936 - - Minárik, Michal kaplán 1. 10. 1935 – 28. 2. 1936 zákl. voj. sl.
1935 - - 1936 - - Zaťko, Matej kaplán
1936 - - 1937 - - Ondrík, Emil kaplán
1937 - - 1938 - - Hukel, Michal kaplán
1937 - - 1937 po - Bobrovský, Ľudovít kaplán
1937 - - 1938 - - Kliman, Jozef kaplán
1937 - - 1937 po - Noga, Jozef (1910-1953) kaplán
1938 - - 1940 - - Lihotský, Pavol kaplán
1939 - - 1944 - - Ďurkovič, Jozef kaplán
1940 - - 1941 - - Ondrík, Emil kaplán
1941 - - 1942 - - Šišan, Emil kaplán
1942 - - 1942 po - Šišan, Emil kaplán
1943 - - 1945 - - Vačko, Anton kaplán
1944 - - 1945 - - Zjara, Vojtech kaplán
1945 - - 1947 - - Pekár, Jozef (1919-1980) kaplán
1945 - - 1946 - - Mokroš, Imrich kaplán
1946 - - 1948 - - Wahlandt, Vincent kaplán
1948 - - 1949 - - Hromádka, Ladislav kaplán
1948 - - 1951 - - Marek, Miroslav kaplán
1948 po - 1949 - - Čeman, Jozef kaplán
1949 - - 1953 - - Majer, Stanislav kaplán
1951 - - 1953 - - Galbavý, Stanislav kaplán
1952 po - 1953 - - Šimončík Ľudovít kaplán
1953 - - 1954 - - Hromádka, Ladislav správca farnosti
1954 - - 1955 - - Očenáš, František (1922-2016) kaplán
1954 - - 1961 - - Schrott, Ladislav správca farnosti
1954 - - 1956 - - Dobrovodský, Štefan Michal kaplán
1954 - - 1957 - - Čeman, Jozef kaplán
1955 - - 1957 - - Chmelo, Jozef kaplán
1957 - - 1958 - - Broniš František Alfonz, OFM kaplán
1959 - - 1960 - - Lenhardt, Ignác kaplán
1960 - - 1962 - - Čabák Martin kaplán
1960 po - 1962 - - Sloboda Juraj, Th Lic. kaplán
1961 - - 1980 - - Láclavík, Martin správca farnosti 1975 arcidekan
1962 - - 1965 - - Macko, Jozef (1939-1999) kaplán
1963 po - 1965 - - Pecha, Jaroslav kaplán
1964 - - 1966 - - Hudec, Rudolf kaplán
1965 - - 1966 - - Kandera Pavol, ThDr. kaplán
1966 - - 1967 - - Kubiš, Ambróz kaplán
1966 - - 1967 - - Laca, Jozef kaplán
1967 júl - 1973 jún - Koštialik, Viktor kaplán
1969 - - 1970 - - Važan, Imrich kaplán
1970 - - 1972 - - Špiriak, Ján kaplán
1972 - - 1976 - - Sojka, Anton kaplán
1973 júl - 1978 jún - Mojžiš, Martin kaplán
1976 - - - - - Kollár, Pavol, SchP kaplán voj. zákl. služba
1977 - - - - - Hrtús Jozef kaplán
1978 - - - - - Andrášik Róbert kaplán
1980 - - +1993 febr. 17. Závodský, Jozef (1927-1993) správca farnosti
1981 - - 1987 - - Klimo, Ján (1943-2007) kaplán