logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Čierny Balog

Zriadenie:
1804?
Titul kostola:
Kostol Nanebovzatia P. Márie - titul bol menený; pôvodný bol Nepoškvrnené počatie.
Iné mená:
Čierny Balog: okres Brezno/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica)
po 1882 zlúč. o. Balog, Dobroč, Dolina, Fajtov, Jánošovka, Jergov, Komov, Krám, Látky, Medveďov, Pusté, Vydrovo, Závodie.
1888 Feketebalog, 1920 Balog, Čierny Hronec, 1927–1948 Čierny Balog, 1948–1950 Čierny Blh, 1950– Čierny Balog
---------------
Balog: 1808, 1863 Balog, 1873–1882 Zólyombalog
Dobroč: 1808 Dobrocs, Dobroč, 1863–1882 Dobrocs
Dolina: 1808, 1863–1882 Dolina
Fajtov: 1808 Fajtó, Fajtow, 1882 Fajto
Jánošovka: 1863–1873 Jánosonka, 1877 Jánosovka, 1882 Janosovka
Jergov: 1808 Gergó, Gergow, 1882 Jergo
Komov: 1808 Komo, Komócz, Komow, Komowce
Krám: 1808 Cserni-Hronyecz, Schwarzwasser, Cžerný Hroňec, 1863–1882 Krám
Látky: 1882 Latki
Medveďov: 1808 Medved, Medwědow, 1863–1882 Medved
Pusté: 1863–1877 Pusztvo, 1882 Pusztó
Vydrovo: 1863–1877 Vidrovo, 1882 Vidrova
Závodie: 1863 Závodja, 1873–1882 Zavodja
Stručné dejiny:
Nejasné správy naznačujú, že územie patrilo pod valaštiansku faru. Keď zaujali piaristi správu breznianskej farnosti, pripadlo územie pod ich správu. Jeden z pátrov dochádzal vykonávať duchovnú službu. Za Jozefa II. bola tu r. 1786 založená miestna kaplánska stanica. Jej sídlo bolo pri drevenom kostolíku v Kráme. Prvým duchovným sa stal M. Grenner, extrinitár. On sa dožil aj postavenia nového kostola v Balogu. Vtedy povýšili kaplánku na faru. R. 1824 zriadili prvú kaplánsku stanicu. Druhá bola zriadená r. 1940. - Rozvojom obyvateľstva, ktoré r. 1945 dosahovalo šesťtisíc, bolo treba farnosť rozdeliť, lebo kostol nebol dostatočný pre toľkých veriacich. Stalo sa tak de facto 1. júla 1942, keď kaplán Ondrej Hrmo odišiel bývať do Dobroče. Farnosť však ostala dlho nerozdelená. Teraz je už Dobroč nezávislá farnosť.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1810 - - 1812 - - Janík, Ján administrátor
1812 - - 1818 - - Petruš, Štefan farár
1818 - - 1824 - - Schwandtner Ján farár
1824 - - 1831 - - Čillík, Jozef farár
1825 sp. - - - - Hauser, Juraj kaplán
1826 - - 1827 - - Gárdassy, Ján kaplán
1828 sp. - - - - Kmeť, Martin kaplán
1829 sp. - - - - Kmeth, Anton kaplán
1830 sp. - - - - Ulmann Anton kaplán
1831 - - 1840 - - Nemky, Štefan farár
1833 sp. - - - - Gerliczy, Anton kaplán
1834 sp. - - - - Lepieš, Andrej kaplán
1835 sp. - - - - Gaburják Matúš kaplán
1836 sp. - - - - Volkober Ján kaplán
1837 sp. - - - - Nágel, František (1810-1872) kaplán
1838 sp. - - - - Námesník, Ľudovít kaplán
1840 - - 1844 - - Daniš, Štefan (1797-1879) farár
1842 sp. - - - - Lulják, Karol kaplán
1844 - - 1874 - - Kúdelka, Jozef farár
1852 sp. - - - - Martišovič, Pavel kaplán
1854 sp. - - - - Petrák, Karol kaplán
1856 sp. - - - - Peťko, Andrej (1823-1873) kaplán
1858 sp. - - - - Puzonyi, Jozef kaplán
1862 sp. - 1864 sp. - Gramantik, Matej (1831) kaplán
1866 sp. - - - - Demovič, Bartolomej kaplán
1874 - - 1884 - - Uhliarik Ján farár
1884 - - 1894 - - Reiprich, Anton farár
1894 - - 1908 - - Slobodný Imrich farár
1902 - - 1902 po - Štrbáň, Ján kaplán
1908 - - 1909 - - Majerský, Eduard farár
1909 - - 1932 - - Zachar Ján farár
1910 - - 1912 - - Bob, Ján kaplán
1913 - - 1916 - - Dlugopolský, Jozef kaplán
1916 - - 1917 - - Šalát, Anton kaplán
1923 - - 1923 po - Longauer, Klement kaplán
1926 - - 1928 - - Valach, Mikuláš kaplán
1928 - - 1929 - - Róm, Róbert subdiakon
1931 - - 1932 - - Plško, Andrej kaplán
1932 - - 1937 - - Záhora, Ján farár
1933 - - 1933 po - Hanuška, Jozef kaplán
1935 - - 1935 po - Minárik, Michal kaplán slúžil aj ako diakon
1936 - - 1936 po - Szabó, František (1911-1997) kaplán
1937 - - 1968 - - Poláček, Jozef (1904-1974) farár
1938 - - 1939 - - Láclavík, Martin kaplán
1939 - - 1940 - - Hudec, Štefan (1912-1986) kaplán
1940 - - 1942 - - Hatala, Valentín kaplán
1942 - - 1942 - - Tonkovič, Jozef kaplán
1942 - - 1942 po - Hrmo, Andrej kaplán
1943 - - 1944 - - Šišan, Emil kaplán
1945 - - 1946 - - Bella, Ondrej kaplán
1947 po - 1948 - - Sitár, Pavol kaplán
1948 - - 1952 - - Lang, Pavol kaplán
1953 - - 1953 po - Flimel, Štefan kaplán
1954 - - 1956 - - Klaiban, Rastislav kaplán
1956 - - 1957 - - Marek, Miroslav kaplán
1957 - - 1962 - - Šimončík, Ľudovít, SchP kaplán
1962 - - 1963 - - Čabák, Martin kaplán
1963 - - 1964 - - Sloboda Juraj, Th Lic. kaplán
1964 - - 1966 - - Grešša, Stanislav kaplán
1966 - - 1969 - - Hudec, Rudolf kaplán
1968 - - 1970 - - Krajan, Milan správca farnosti
1969 - - 1969 po - Uhrovský, Jozef kaplán
1970 - - 1980 - - Hromada, Jozef (1923-1994) správca farnosti
1980 - - 1990 - - Púchy, Arnold správca farnosti
1990 - - 1991 - - Obžera Ján správca farnosti
1991 - - 1993 - - Kamenský, Ján (1938-2019) farár