logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Čerhov

Zriadenie:
1.3.1936
Titul kostola:
P. M. Narod. (1858).
Iné mená:
Čerhov: okres Trebišov/Košický kraj (Zemplínska stolica)
1863–1913, 1938–1945 Csörgő, 1920–1938, 1945–1948 Čergov, 1948– Čerhov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
Slov. N. Mesto (200), k. sv. Cyrila a Metoda (19. st.), 2. Luhyňa (150), k. P. M. Naneb. (1947), 3. Veľká Tŕňa (200), 4. Malá Tŕňa (100).
Stručné dejiny:
Rímskokatolícka farnosť Čerhov bola založená výnosom biskupského úradu v Košiciach zo dňa 29.februára 1936, na žiadosť tunajších veriacich. Do roku 1924 patrila do farnosti Lastovce, od roku 1924 do farnosti Veľký Kazimír. Prvým dočasným administrátorom bol od 1.marca 1936 vymenovaný Jozef Repovský. Do farnosti Čerhov boli priradené aj filiálne obce Luhyňa, Malá Tŕňa, Veľká Tŕňa, Slovenské Nové Mesto.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Egidius(Čerhov,1332) kňaz
1936 - - 1940 - - Repovský, Jozef administrátor
1940 - - 1940 - - Pavlík, Andrej správca farnosti
1940 - - 1944 - - Szőcs, Jozef Gabriel administrátor
1944 - - 1948 - - Nagy, Ján (1916-1991) správca farnosti
1948 - - 1959 - - Zgabur, Július správca farnosti
1959 - - 1962 - - Greško, Pavol správca farnosti
1962 - - 1964 - - Tkáč, Štefan administrátor
1965 - - 1972 - - Pásztor, Ladislav správca farnosti
1972 - - 1990 - - Demeter, Ján (1945) administrátor
1990 - - 1994 - - Boľanovský, Imrich farár
1994 - - 1999 - - Hermanovský, Jozef administrátor
1999 - - 2004 - - Vojtek, Patrik administrátor
1999 - - 2000 - - Sivák, Slavko kaplán
2000 - - 2002 - - Novysedlák, Peter kaplán
2002 - - 2003 - - Dzijak, Peter kaplán
2003 - - 2004 - - Polák, Jozef kaplán
2004 - - - - - Sivák, Slavko administrátor