logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Bratislava - Prievoz

Zriadenie:
1944
Titul kostola:
kostol Božského Srdca Ježišovho, (1900), teraz sv.Vincenta de Paul (2000)
Iné mená:
Bratislava: Bratislava/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica) hlavné mesto Slovenskej republiky ( 1946 pričl. o. Devín (1863–1938, 1944–1946 pričl. o. Karlova Ves), Dúbravka, Lamač, Petržalka, Prievoz, Rača, Vajnory; 1971 pričl. o. Čunovo [mošon.], Devínska Nová Ves, Jarovce [mošon.], Podunajské Biskupice (1944 pričl. o. Komárov), Rusovce [mošon.], Vrakuňa, Záhorská Bystrica.
1773 Posonium, Posony, Presburg, Pressporek, 1786 Preßburg, Posony, Pressporek, Posonium, Pisonium, 1808 Posonium, Posony, Pozsony, Preßburg, Pressporek, 1863, 1877–1913 Pozsony, 1873 Poson, 1920– Bratislava
Prievoz: 1773 Feö-Rév, Ober-Uffer, 1786 Réw, Fö-Rév, Oberufer, 1808 Förév, Ober-Ufer, 1863–1913 Főrév, 1920 Feriby, Oberufer, 1927–1946 Prievoz, Oberufer
Stručné dejiny:
Farnosť Ducha Svätého existuje od 1.1.1944 odčlenením od farnosti Ba-Tehelné Pole.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1944 - - 1945 - - Makkay Štefan administrátor
1945 - - 1950 ? - Škoda, Ladislav administrátor
1950 - - 1950 - - Ondrejka, Koloman Marek, CCG kaplán
1950 - 1960 - - Ondrejka, Koloman Marek, CCG administrátor
1960 - - 1964 - - Mikulka, Vojtech správca farnosti
1964 - - 1965 - - Kaňka, Ferdinand správca farnosti
1965 - - 1990 - - Slezák, Silvester správca farnosti
1990 - - 1991 - - Stranianek Peter správca farnosti
1990 - - 1990 - - Garaj Jozef, CM kaplán
1991 - - 1992 - - Orosch, Ján farár
1992 - - - - - Slaninka, Augustín, CM kaplán
1992 - - 2005 - - Garaj Jozef, CM farár
1992 - - 1992 - - SZABO Miloš kaplán
2009 - - - - - Adamkovič, Anton výpomocný duchovný