logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Belá pri Varíne

Zriadenie:
od roku 1788
Titul kostola:
sv. Márie Magdalény (1788).
Iné mená:
Belá: okres Žilina/Žilinský kraj (Trenčianska stolica)
1773, 1786, 1877–1913 Bella, 1808 Bela, Bella, 1863 Bella, Béla, 1873 Bela, 1920 Belá pri Varíne, 1927– Belá
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
Lysica (1.100).
Stručné dejiny:
V minulosti bola Belá filiálkou varínskej farnosti. Samostatnou farnosťou sa stala v roku 1788. Prvým farárom po erigovaní farnosti bol Ján Litassy, pochádzajúci z Nižnej na Orave. Farská budova bola postavená v roku 1804, teda 16 rokov po zriadení farnosti. Kostol v Belej je zasvätený sv. Márii Magdaléne. Bol postavený v roku 1683. Dal ho postaviť osvietený pán Michal Szmutko, nitriansky kanonik, predtým varínsky farár. Je situovaný na vyvýšenom mieste, na kopci. Kostol je obkolesený z oboch strán cintorínom. Veža je bezprostredne spojená s kostolom.Vo veži sa nachádzajú tri zvony, ktoré predtým boli posvätené pánom biskupom. Murované schody boli zhotovené v r.1794. V r. 1818 bola prevedená oprava strechy, značne zničenej nepriaznivým počasím, ale aj iné poškodené miesta. V obci sa ešte nachádza kaplnka v Kubíkovej, ktorá je zasvätená Panne Márii, Nepoškvrnenej, z r.1974.
Pramene:
https://bela.fara.sk/farnost

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1788 - - 1801 - - Litaši, Ján (1756 - 1820) farár
1801 - 1802 - - Marciš, Juraj farár
1802 - - 1811 aug. 11. Kelecsényi, Štefan administrátor, farár
1811 - - 1824 - - Prídavka, Jozef farár
1822 okt. 27. 1822 dec. 22. Holáč, Ján kaplán
1824 - - +1834 mar. 20. Orieška, Andrej administrátor, farár
1826 - - 1827 - - Valter, František kaplán
1828 jan. 1. 1830 - - Jankovič, Matej kaplán
1829 - - 1830 - - Straňovský, Adam kaplán
1830 - - 1832 - - Orieška, Juraj kaplán
1834 - - 1858 - - Konček, Daniel farár
1837 - - 1841 - - Závodský, Imrich kaplán
1840 - - 1841 - - Mázányi, Ľudovít kaplán
1841 - - 1842 - - Šulaj, Juraj kaplán
1842 - - 1846 - - Korínek, Jozef kaplán
1848 - - 1850 - - Hanzel, Andrej kaplán
1850 sept. 29. 1851 nov. 26. Špánik, Tomáš kaplán
1851 dec. 23. 1852 sept. 26. Banári, Dezider, OFM kaplán
1852 okt. 1. 1854 okt. 19. Jursa, Aquilinus Michal, OFM kaplán
1854 okt. 30. 1855 dec. 9. Baďura, Agapitus, OFM kaplán
1855 dec. 6. 1856 okt. 2. Pekárik, Gervasius, OFM kaplán
1856 sp. - - - - Hanták, Štefan kaplán
1856 - - 1858 okt. 26. Stískala, Juraj kaplán
1858 okt. 26. 1859 - - Stískala, Juraj administrátor
1859 - - +1881 aug. 29. Kropáč, Jozef administrátor, farár
1860 - - 1861 - - Tvrdý, Ignác kaplán
1865 - - 1867 - - Potúček, Ján (1839-1919) kaplán
1868 - - 1870 - - Kardoš, Gustáv kaplán
1870 - - 1874 - - Diera, Jozef kaplán
1876 - - 1877 - - Kluch, Ján (1837-1911) kaplán
1876 - - 1877 - - Opatovský, Jozef kaplán
1878 - - 1878 - - Diera, Jozef kaplán
1878 - - 1878 - - Diera, Jozef kaplán
1879 - - 1881 - - Darvaj, Ján kaplán
1881 - - 1881 - - Darvaj, Ján administrátor
1881 - - +1898 febr. 20. Radlinský, Henrich farár
1885 - - 1888 - - Imlauf, Karol kaplán
1889 aug. 22. 1890 jan. 14. Trúchly, Štefan kaplán
1893 - - 1894 - - Spusta, Štefan kaplán
1898 - - +1913 apr. 29. Ďuriník, Pavol administrátor, farár
1910 - - 1911 - - Dúbravský, Karol kaplán
1911 - - 1912 - - Štrba, Ján (1884-1957) kaplán
1912 - - 1912 - - Čerej, Ján kaplán
1913 - - 1913 - - Adamík, Ignác excurendo z Varína
1913 - - 1913 - - Záškvara, Karol administrátor
1913 - - 1924 dec. 20. Grebeň, Ján farár
1924 dec. 20. 1925 jan. 15. Fraštacký, Anton excurendo z Dolnej Tížiny
1925 jan. 16. 1925 jún 30. Minaroviech, Jozef administrátor kaplán v Konskej
1925 júl 1. 1925 sept. 30. Miklošovič, František administrátor kaplán v Konskej
1925 okt. 1. 1940 sept. 30. Kunda, Rudolf farár
1934 - - 1934 po - Haranta, Ján kaplán
1939 - - 1939 po - Mišák, Ladislav kaplán
1940 - - 1941 - - Kúdela, Jozef kaplán
1940 okt. 1. 1958 sept. 30. Borčin, Michal administrátor, farár
1950 - - 1951 - - Gallo, Michal kaplán
1952 - - 1960 - - Balušík, Jozef kaplán
1958 - - 1971 dec. 31. Dančík, Rudolf správca farnosti
1972 jan. - 1977 - - Špaňúr, František správca farnosti
1977 - - 1989 - - Čičmanec, Jozef správca farnosti
1989 - - 1992 - - Oliš, Jozef farár
1992 aug. 1. 2017 jún 30. Krkoška, Milan farár 2006 honor. kanonik Katedrálnej kapituly Nitra