logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Vaďovce
Váhovce
Vajnory
Valaliky
Valaská
Valaská Belá
Valaská Dubová
Valča
Varhaňovce
Varín
Važec
Včelince
Vechec
Veľaty
Velčice
Veličná
Veľká Čalomija
Veľká Franková
Veľká Ida
Veľká Lehota
Veľká Lesná
Veľká Lodina
Veľká Lomnica
Veľká Mača
Veľká nad Ipľom
Veľká Paka
Veľká Poľana
Veľká Tŕňa
Veľké Bielice
Veľké Blahovo
Veľké Borové
Veľké Dravce
Veľké Chlievany
Veľké Chyndice
Veľké Kapušany
Veľké Kostoľany
Veľké Leváre
Veľké Lovce
Veľké Ludince
Veľké Ozorovce
Veľké Pole
Veľké Ripňany
Veľké Rovné
Veľké Slemence
Veľké Trakany
Veľké Uherce
Veľké Úľany
Veľké Vozokany
Veľké Zálužie
Veľké Zlievce
Veľký Biel
Veľký Cetín
Veľký Ďur
Veľký Kamenec
Veľký Klíž
Veľký Kýr
Veľký Lapáš
VeĽký Lipník
Veľký Meder
Veľký Slavkov
Veľký Šariš
Vernár
Veselé
Vígľašská Huta-Kalinka
Vikartovce
Vinica
Viničné
Vinné
Vinodol
Vinosady
Vislanka
Visolaje
Višňové
Vištuk
Vítkovce
Vlčany
Vlkyňa
Voderady
Vojčice
Vojka nad Dunajom
Voľa
Vráble
Vrakúň
Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou-Čemerné(gr.kat.)
Vrbov
Vrbovce
Vrbové
Vrbovka
Vrícko
Vrútky
Výborná
Výčapy-Opatovce
Vydrník
Vyhne
Východná
Vysočany
Vysoká
Vysoká nad Kysucou
Vysoká Nad Uhom
Vysoká pri Morave
Vysoké Tatry
Vyškovce
Vyškovce(gr.kat.)
Vyšná Rybnica
Vyšná Voľa
Vyšné Nemecké
Vyšné Repaše
Vyšný Hrušov
Vyšný Kazimír
Vyšný Klátov
Vyšný Medzev
Vyšný Orlík
Vyšný Slavkov