logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov

1 .Deň vďakyvzdania. Roľnícka nedeľa Nová Baňa.Nová Baňa:.2001..docasna.CD-092;
2 .Chrám jako znamení Boží přítomnosti.Rím:Křesťanská akadémie.1986...Liturgika 15;
3 .Viera do vrecka (rok 2014), 37-48.Bratislava:Don Bosco.2014...DZ/VIERA - 04;
4 .Průvodce životem - Izajáš.Praha ::Luxpress.1999.80-7130-080-2..Lectio divina 53;
5 .Slovenský náučný slovník.Praha:Litevna.1932...Slovníky 026;
6 .Spievaná viera. 2..:.1984...Hudba. Spevníky 4;
7 .Po velikomu šelkovomu puti =.Alma-Ata ::KRAMDS,.1991.5-86636-127-2..RegD/Kazachstan - 02;
8 .O počiatkoch slovenských dejín :.Bratislava ::Slovenská akad. vied,.1965...Dejiny Slovenska 02;
9 .Ruština 1.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1975...Príručky 008;
10 .Listy rodičom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990.80-215-0116-2..Pedagogika Výchova 021;
11 .Zemepisný atlas sveta.Vizovice ::SHOCart,.2011.978-80-7224-659-5.docasna.Geo-32;
12 .Spevom k radosti. III. diel.:.1980?..docasna.Uhsp-06;
13 .Trnavské kostoly.Trnava:Ars Monument.1993.8090117414; 80-901174-1-4..RegD/SlovenskoT- 02;
14 .Svatý Benedikt :.Řím ::Křesťanská akademie,.1980...ŽS/BENEDIKT Z NURSIE - 02;
15 .Na križovatke života.s. l. :s. n..1969...Katechetika Učebnice 33;
16 .Skutky a Listy apoštolov.Rím:SÚSCM.1976..docasna.BB-08;
17 .Santo Subito. .Stará Ľubovňa :SALI-FOTO.2011.978-80-970644-2-6..Ján Pavol II. 20;
18 .Kresťanstvo v masmédiách.. Serafín:Bratislava.1992.80-85310-20-1.docasna.MD-75;
19 .2. Mojžíšova (Exodus). Luxpress ::Praha :.1999.80-7130-081-0..Lectio divina 41;
20 .Psychológia smrti.s.l.:s.n..1980?..docasna.PSYpara-01;
21 .Evanjelium zážitok novosti.:.1975?...Nový zákon 35;
22 .Santo Subito. .Stará Ľubovňa :SALI-FOTO.2011.978-80-970644-2-6.docasna.PAP-27;
23 .Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989-diel 2.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-314-4..Cirkevné dejiny Slovenska 12;
24 .Texty z františkánskej spirituality 1-15.:Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.1991-1993..docasna.FRANT-61;
25 .Stručný katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971...Katechetika Katechizmus 20;
26 .Evanjeliá podľa Lukáša.:.1980?...Nový zákon 20;
27 .Malá encyklopédia zdravia /.Bratislava ::Obzor,.1971...Zdravie 05;
28 .Lectio divina na každý den v roce. 15, Všední dny liturgického mezidobí (26.- 34. týden, roční cyklu.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-878-X..Lectio divina 15;
29 .Zlatá kniha fatimská.Vrícko:.2007.978-80-969640-0-0..Panna Mária 086;
30 .Znovurodiaca sa nádej (Znovuzrodená nádej).Saluzzo:Comunit? Cenacolo.2011..docasna.SpirCe-01;
31 .Posolstvo svätých:.Praha?:International Masters Publishers.2000?..docasna.BIOGR-078;
32 .Slová otcov.Prešov:Serafínsky svet.1947...RIH-Mnísi, pustovníci 11;
33 .Všeobecné direktórium pre katechizáciu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-264-8..Katechetika Príručky 53;
34 .Pavlovy listy: do Říma.Praha:Praha :.1995.80-7130-044-6..Lectio Divina 63;
35 .Cirkevní dějiny v přehledu a obrazech.Praha:Vyšehrad.1939...Cirkevné dejiny 21;
36 .Krížiková výšivka. 3..Bratislava:Príroda.2000.8007011536;80-07-01153-6..Ručné práce 11;
37 .Texty z františkánskej spirituality 101-110.:Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.2002-2003..docasna.FRANT-70;
38 .Zlatá kniha fatimská. .Vrícko :Rodina Nepoškvrnenej.2010.978-80-969640-4-8..Modlitby 038;
39 .Misál latinsko-slovenský.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1952...Liturgika 16;
40 .Dizionario dei sinonimi e dei contrari della lingua italiana.La Spezia ?:Fratelli MELITA Editori (FME).1995.88-403-6661-X..Slovníky 041;
41 .Generácia Jána Pavla II..Ružomberok:Kat. ped. a kat. centrum v spolupráci s UPC KU.2006...Ján Pavol II. 49;
42 .Řeholní sestra u nemocných.Praha:Kongregace Milosrdných sester sv. Karola Boromejského.1948...Filozofia Etika 08;
43 .Spiritualita sv. Ignáca.:.1980??..docasna.DV-01;
44 .Katolicizmus farnosti Stará Ľubovňa.:.1985...Cirkevné dejiny Slovenska 05;
45 .Sticken, weben, applizieren :.Leipzig:Arnold.1963?..docasna.RP-15;
46 .La crescita spirituale. Tappe, criteri di verifica, strumenti.Bologna:Centro Editoriale Dehoniano.1989..docasna.Jtal-27;
47 .Otázky o láske a živote.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-242-2..Pedagogika Výchova témy 014;
48 .Novéna k blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků, Bedřicha Bachsteina a druhů, františkánů :.Praha ::Paulínky,.2012.978-80-7450-060-2..Františkánska spiritualita 094;
49 .Národný kalendár ....Martin:Matica slovenská.1994-.978-80-8128-014-6; 80-8128-014-6..Dejiny Slovenska 16;
50 .Dóm sv. Alžbety v Košiciach. Národná kultúrna pamiatka.Bratislava:Obzor.1983..docasna.CD-063;
51 .Pastorácia kultúry. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-37-4..M - Dokumenty 04;
52 .Texty z františkánskej spirituality 165-170, 173-178.:Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.2008..docasna.FRANT-75;
53 .Akatisty:.s. l.:s. n..1990?...Panna Mária 062;
54 .Slová otcov púšte.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-70-8..RIH-Mnísi, pustovníci 05;
55 .Náš život s Kristom 4.Bratislava; Trnava:Príroda; Spolok sv. Vojtecha [vyd.].1993.8007006214; 80-07-00621-4..Katechetika Učebnice 21;
56 .YOUCAT.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350023 (brož.);978-80-8135-002-3..Katechetika Katechizmus 22;
57 .Filokalia, alebo, Láska k dobru, kráse a čnosti. I. diel prvá časť.Ružomberok:VERBUM - vydavateľstvo KU.2016.9788056103975; 978-80-561-0397-5.docasna.DV-52;
58 .Naša nádej.Cambridge, Ontario - Kanada:Slovenskí jezuiti .1974...Vierouka 79;
59 .Svätá biblia.:Praha.1964...Iné 20;
60 .Modlitby Školských sester sv. Františka.:V Kostelním Vydří :.2005.80-7192-963-8..Naša kongregácia 024;
61 .Základný kurz františkánskej misionárskej charizmy. Serafín:Bratislava.2001.80-85310-55-4.docasna.FRANT-02;
62 .La famiglia cristiana nella casa del Padre.Torino:Editrice elle di ci - Leumann.1988.88-01-14261-7 - confezione in brossura, 88-01-14270-4 - copertina in soften.docasna.Jtal-36;
63 .Malá duše na malé cestě. Marie Filippettová.Praha:OSF.1935..docasna.BIOGR-087;
64 .Náš každodenný chlieb. (Biblické texty).Bratislava:Cirkev bratská.1972..docasna.BB-38;
65 .Každý deň s Božím slovom II.Kapušany:Bens.2014.9788089679065 (brož.); 978-80-89679-06-5..Lectio divina 71;
66 .Poučenie o sviatosti birmovania.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-29-2..Vierouka 72;
67 .Radšej sa zodrieť ako zhrdzavieť, 1. časť.:.1978..docasna.NROM-049;
68 .Hodinky a žalmy.Žilina:Kongregácia Školských sestier sv. Františka z Assisi.1970??..docasna.KONGR-32;
69 .Výchova k láske a čistote:.Košice:Hnutie kresťanských rodín.1994..docasna.PSY-08;
70 .Kresťanstvo a kultúra. II..Bratislava:SNG.1999.80-8059-030-3..Filozofia 16;
71 .Průvodce životem : Pavlovy listy: 1. Timotejovi, 2. Timotejovi, Titovi, Filemonovi, list Židům. Praha:International Bible Society.1995.80-7130-053-5..Lectio Divina 65;
72 .Kvietky Svätého Františka.Bratislava:Serafín.1993.80-85310-34-1.docasna.FRANT-32;
73 .Cirkevné dejiny 2..Turčiansky sv. Martin:Neografia.1943...Cirkevné dejiny 23;
74 .Maria putuje zeměmi všech světadílů na konci druhého tisíciletí.Koclířov u Svitav ::Českomoravská Fatima,.1999...Panna Mária 055;
75 .Sprievodca po sakrálnych pamiatkach a cirkevnom živote Prešova.Prešov ::Universum,.1999.80-967753-4-0..RegD/SlovenskoP - 01;
76 .Biskupská vysviacka Mons. Viliama Judáka. 16.7.2005.Nitra:Biskupský úrad.2005..docasna.CD-094;
77 .Viera do vrecka (rok 2016), 61-72.Bratislava:Don Bosco.2016...DZ/VIERA - 06;
78 .Ezechiel. Luxpress ::Praha :.2001.80-7130-092-6..Lectio divina 55;
79 .Život v starom Ríme.Bratislava:Obzor.1971...Cirkevné dejiny 09;
80 .Světla na zemi i na nebi :.České Budějovice ::Poustevník v nakl. Studio Gabreta,.2013.978-80-86610-68-9..Umenie 13;
81 .Bohoslužba hodín niektorých svätých z rádu nášho serafínskeho otca svätého Františka.:.1980?...Františkánska spiritualita 006;
82 .Belgium. 300 colour photos.Brussels:Thill.2010?...RegD/Belgicko- 01;
83 .Stručná asketika.Litoměřice:Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta Litoměřice.1978..docasna.ZIVZ-47;
84 .Radosť evanjelia na Slovensku.Bratislava:Hlbiny.2015.9788089743100 (brož.); 978-80-89743-10-0..Pastorálka 08;
85 .Russkij jazyk =.Bratislava:SPN.1968...Príručky 010;
86 .Boží ľud na cestách.:.1970?...Cirkevné dejiny 03;
87 .Miluje nás Pán.:.1980?..docasna.Uhsp-08;
88 .1. Mojžíšova (Genesis). International Bible Society ::Praha :.1998.80-7130-059-4..Lectio divina 40;
89 .Prof. Matúš Černák 1903-1955. Kabinet výskumu dejín slovenského exilu Matice slovenskej Mestský úrad Žilina:Žilina.1999.80-7090-517-4..Životopisy 166;
90 .Pravidlá slovenského pravopisu s pravopisným a gramatickým slovníkom /.Bratislava ::Vydav. slov. ak. vied,.1971...Slovníky 029;
91 .Mapa Ríma. Linee periferiche atac del comune di Roma.Roma:Editrice Lozzi.1980??..docasna.Geo-27;
92 .Život sv. Kataríny Labouré.Ladce:Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky.1947...ŽS/KATARÍNA LABOURÉ - 03;
93 .Jasať budú moje pery, keď Ti zaspievam:.Okoličné:Novicky OSF.1999?...Hudba. Spevníky 16;
94 .4. Mojžíšova (Numeri). Luxpress ::Praha :.2002.80-7130-097-7..Lectio divina 43;
95 .Texty z františkánskej spirituality 196-212, 214-216, 218-221.:Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.2010-2012...Františkánska spiritualita 118;
96 .Prvoučiteľ národa slovenského.Rím:.1988...Cirkevné dejiny Slovenska 14;
97 .Texty z františkánskej spirituality 31-37.:Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.1995-1996..docasna.FRANT-63;
98 .Zasvěcený život ve světle reformy II. Vatikánskeho koncilu.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1997...Zasvätený život 003;
99 .Prejavy Sv. Otca pri jeho návšteve Slovenska v roku 1995.Bratislava:Pápežské misijné diela.1996..docasna.PAP-11;
100 .Rosa mystica:.Brno:Jiří Brauner - Kartuziánské nakladatelství ve spolupráci s farním úřadem Sloup.2003...Panna Mária 088;
101 .Katolícky laik ako svedok viery v škole.Bratislava:Metodicko-pedagogické centrum.2003.80-8052-184-0 ?..Pedagogika Výchova 016;
102 .O Eucharistii s Vojtěchem Kodetem.. Karmelitánske nakladateľstvo:Bratislava.2005.80-89231-02-0..Vierouka 74;
103 .Nové pravidlá cestnej premávky platné od 1. októbra 2008. .Bratislava :Nová Práca.2008.978-80-89350-03-2..Príručky 034;
104 .Apokalypsa - Zjavenie sv. Jána. Zborník príspevkov z 2.medzinár. biblickej konferencie, 5.-7.11.1998 Ružomberok, KPF sv.Ondreja ŽU. EDIS-Vyd. Žilinskej univerzity:Žilina.1999.80-7100-588-6..Filozofia 18;
105 .Originální ruční dekorace.:V Praze :.2007.978-80-249-0889-2..Ručné práce 13;
106 .Záhrada v kvetináčoch po celý rok.Bratislava:Reader´s Digest Výber.2004.80-88983-40-1..Botanika 08;
107 .Texty z františkánskej spirituality 131-140.:Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.2005..docasna.FRANT-72;
108 .Starý zákon.Praha:Kalich.1982...Starý zákon 7;
109 .Katechetika.:.1980?...Katechetika Príručky 16;
110 .Učitel víry :.:Kostelní Vydří :.1991.80-85527-01-4..ŽS/JÁN Z KRÍŽA - 03;
111 .Láska smrtí nekončí.Český Těšín:Cor Jesu.1992..docasna.BIOGR-036;
112 .Italština do kapsy :.Bučovice ::RO-TO-M,.1991...Príručky 018;
113 .Evanjelium na každý deň II.Kapušany:Vydavateľstvo Ing. Stanislav Beňo - Bens.2017.9788089679218 (brož.); 978-80-89679-21-8..Lectio divina 83;
114 .Cez chmáry k svetlu :.Prešov ::Sancta Maria,.1948...RIH-Anglické panny, CJ 03;
115 .Katechizmus. Učebnica rímskokat. náb. výchovy.Trnava:SSV.1988..docasna.DOKUM-45;
116 .Malá encyklopédia spisovateľov sveta.Bratislava ::Obzor,.1978...Encyklopédie 07;
117 .Spisy svatého Františka :.Praha ::Rozmach (Ladislav Kuncíř),.1926...Františkánska spiritualita 096;
118 .Novéna ke sv. Terezii z Lisieux.:Kostelní Vydří :.1997.80-7192-296-X..ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 23;
119 .Texty z františkánskej spirituality 16-30.:Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.1993-1995...Františkánska spiritualita 118;
120 .Texty z františkánskej spirituality 193-196.:Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.2010..docasna.FRANT-77;
121 .Wszystko dla ciebie stworzylem....Czestochowa:Swiety Pawel.1995.83-85438-59-9.docasna.Jpol-02;
122 .Matouš. International Bible Society ::Praha :.1997.80-7130-065-9..Lectio Divina 58;
123 .Ježíš hovoří k duši :.:Olomouc :.1998.80-238-3361-8..Zasvätený život 030;
124 .Antológia staršej slovenskej literatúry /.Bratislava ::Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied,.1964...Literatúra teória 01;
125 .Odkaz slovenskému národu a spoločenstvám.Bratislava:.1991...Cirkevné dejiny Slovenska 36;
126 .Františkánské prameny II..:.1980?...Františkánska spiritualita 002;
127 .Filokalia, alebo, Láska k dobru, kráse a čnosti. I. diel prvá časť.Ružomberok:VERBUM - vydavateľstvo KU.2016.9788056103975; 978-80-561-0397-5..RIH-Mnísi, pustovníci 13;
128 .Knihy letopisů (Paralipomenon). Luxpress ::Praha :.2000.80-7130-086-1..Lectio divina 48;
129 .Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník /.Bratislava ::Slov. pedagog. nakl.,.1979...Slovníky 022;
130 .Pútnik svätovojtešský 2017.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2016.9788081612251 (brož.); 978-80-8161-225-1..Pútnik svätovojtešský 2017;
131 .Vangelo per la Famiglia..Milano:San Paolo.2012.978-88-215-7170-1.docasna.Jtal-38;
132 .Crna Gora. Montenegro.Titograd:Turistički savez Crne Gore .1972??..docasna.Geo-26;
133 .Rímskokatolícky katechizmus s biblickými výňatkami pre začiatočníkov /.Bratislava ::Církevné nakl.,.1971...Katechetika.Katechizmus 02;
134 .Základy politológie.:.1995?...Politika 09;
135 .Nová zmluva nášho Pána a spasiteľa Ježiša Krista.Korea:Medzinárodný zväz Gideonovcov.1995...Nový zákon 25;
136 .Františkánske pramene 1. : Spisy sv. Františka a sv. Kláry.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-022-2.docasna.FRANT-86;
137 .Správní a policejní zákony uherské platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.Kroměříž:J. Gusek.1932...Kánonické právo 06;
138 .Medugorje.Medugorje:.2000?...Panna Mária 090;
139 .Chudobka z Orlických hor :.Ústí nad Orlicí ::Flétna,.2014.978-80-904947-5-6..Životopisy 156;
140 .Preghiera liturgica. Lodi mattutine, ora media, vespri e compieta.Roma, Padova ?:Famiglie francescane italiane.1989.88-7026-730-X.docasna.Jtal-07;
141 .Se znamením kříže.Řím:Křesťanská akademie.1967..docasna.CD-019;
142 .Falošné predstavy o Bohu:.Spišská Belá:Diecézna animátorská škola v Spišskej diecéze.2001...Katechetika Príručky 25;
143 .Izbové kvetiny od A do Z. 1. časť.Bratislava:IMP .1999?...Botanika 16;
144 .Studia Theologica Scepusiensia. 1. Znaky časov. Zborník referátov z interdisciplinárneho seminára.. TI:Spišské Podhradie.1998.80-7142-059-X..Teológia 8;
145 .Zjevení. International Bible Society ::Praha :.1997.80-7130-067-5..Lectio Divina 67;
146 .Licheńska Bazylika /.Licheń ::Zakład Gospodarczy \"Dom Pielgrzyma\",.2007.9788392519348;978-83-925193-4-8..Panna Mária 057;
147 .Icone russe in Vaticano :.Roma ::F.lli Palombi,.1989.887621593X;88-7621-593-X..Výtvarné umenie 11;
148 .Pastorácia povolaní : Sprevádzať povolania : zborník 2..Bratislava:LUC.2006.80-7114-563-7..Zasvätený život 039;
149 .Vlastnými slovami .Trnava:Dobrá kniha.2009.978-80-7141-645-6..Benedikt XVI. 08;
150 .Boh prichádza už v Advente. .Bratislava :Don Bosco.2010.978-80-8074-124-2..DZ/VIERA - 01/0;
151 .Abdijáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Abakuk, Sofonjáš, Ageus, Zacharjáš, Malachiáš. Luxpress ::Praha :.2001.80-7130-093-4..Lectio divina 57;
152 .Slova našeho svatého Otce Františka.:.1980?...Naša kongregácia 008;
153 .Nekonvenčný kresťan.Bratislava:LUC.1997.80-7114-199-2.docasna.CD-079;
154 .Druhý vatikánský sněm.Rím:Křesťanská adademie.1983...M - Dokumenty II.VK 05;
155 .Nový zákon Pána nášho Ježiša Krista. Časť 1..Trnava:Spolok Sv. Adalberta (Vojtecha).1913...Nový zákon 47;
156 .Tajomstvá svätej omše.:.1966...Vierouka 48;
157 .Veľkosť jednoduchého života.Spišská Nová Ves:Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa.2014.9788097169862 (brož.); 978-80-971698-6-2..RIH-Spasiteľky, SDR 02;
158 .Polsko-český slovník /.Praha ::Slovanské nakladatelství,.1951...Slovníky 015;
159 .Pod ochranou Matky.:.1980?..docasna.Uhsp-10;
160 .Tornerò dal Padre.:Comitato Centrale per il Grande Giubileo, Alleanza Biblica Universale.2000.88-237-3436-3.docasna.Jtal-31;
161 .P. Antonín Šuránek :.Vrchoslavice:Alois Kotek.2004...Životopisy 67;
162 .Písmo sväté Nového zákona.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1952...Nový zákon 43;
163 .Malá encyklopédia zemepisu sveta.Bratislava ::Obzor,.1977..docasna.Geo-19;
164 .Bible. Praha:BIBLICKÉ DÍLO EKUMENICKÉ RADY V ČSR.1979...Iné 10;
165 .Cesta k spoločenstvu:.:.1975?...Zasvätený život 017;
166 .Biblické dejiny.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971...Starý zákon 16;
167 .Road and tourist map of Croatia.Zagreb:Croatian National Tourist Board.2000??..docasna.Geo-29;
168 .Božie deti h zvukový dokument. Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN):Levoča.2004.80-89089-12-7..Životopisy svätých 26;
169 .Detská rozprávková Žilina 2015.[Žilina:Krajské kultúrne stredisko].2015.9788085161915 (brož.); 978-80-85161-91-5..Literatúra teória 17;
170 .Život sv. Kataríny Labouré.Ladce:Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky.1947...ŽS/KATARÍNA LABOURÉ - 01;
171 .Jozue ;. Luxpress ::Praha :.1997.80-7130-057-8..Lectio divina 45;
172 .Život a pochvala svatého Cyrila, učitele slovanského národa /.[Ve Staré Říši na Moravě ::Floriánová,.1927]...ŽS/CYRIL A METOD - 09;
173 .Texty z františkánskej spirituality 46-60.:Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.1997-1998..docasna.FRANT-65;
174 .Najšťastnejší ľudia na zemi. .Bratislava :Christian Project Support.2010.978-80-970361-0-2..Životopisy 132;
175 .Generácia Jána Pavla II..Ružomberok:Kat. ped. a kat. centrum v spolupráci s UPC KU.2006..docasna.PAP-13;
176 .Základný kurz františkánskej misionárskej charizmy. Serafín:Bratislava.2001.80-85310-55-4.docasna.FRANT-48;
177 .Vademecum SVD:.Nitra?:SVD?.2013?...Modlitby 017;
178 .Cieszyn wczoraj i dziś =. Wart ::V Českém Těšíně :.2001.80-238-7590-6..RegD/ČeskoČ - 01;
179 .S. Františka Antónia Lampel, 28.8.1807-28.5.1851.:.1990??..docasna.KONGR-24;
180 .Nebo nad močiarmi.s. l.:s. n..1990?...ŽS/MÁRIA GORETTI - 01;
181 .Hrdinovia a géniovia.Vrútky :Advent-Orion.2005.80-8071-036-8..Životopisy 31;
182 .Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1..Katechetika Katechizmus 04;
183 .365 myšlienok svätého Františka Saleského:.s. l.:s. n..1967?...ŽS/FRANTIŠEK SALESKÝ - 06;
184 .Biblický atlas. .Banská Bystrica :Slovenská biblická spoločnosť.2010.978-80-85486-58-2..Iné 29;
185 .Dozrievanie v Kristovi.Prešov:Samizdat.1990...Katechetika Učebnice 31;
186 .Začiatky štrikovania.Bratislava:IKAR.2007.978-80-551-1453-8..Ručné práce 15;
187 .Ružomberok. Mapa mesta. ... a vedia o Vás.Bratislava:Garp Slovakia.2010??..docasna.Geo-13;
188 .Texty z františkánskej spirituality 153-164.:Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.2007..docasna.FRANT-74;
189 .Pastoračná činnosť biskupa Jána Vojtašáka.Habovka:Rímskokatolícky farský úrad.1999.80-968171-9-1..Cirkevné dejiny Slovenska 66;
190 .Ako nestratiť dieťa vo svete internetu .:eSlovensko.2011.978-80-970676-0-1..Pedagogika Výchova témy 056;
191 .Božie milosrdenstvo - tvoja záchrana. TYPOPRESS:Košice.2002.80-968634-6-0..Modlitby 026;
192 .Viera do vrecka (rok 2014), 37-48.Bratislava:Don Bosco.2014..docasna.DV-32/d;
193 .Metoda měření bazálních teplot.Praha:Apoštolská administratura v Praze.1969...Pedagogika Výchova témy 049;
194 .Ježiš. Príbeh podľa evanjelia svätého Lukáša.USA:New Life.1990...Nový zákon 28;
195 .Incarnationis Mysterium.:Patria.1999.80-968215-1-2..M - Apoštolské listy 029;
196 .Modlitby s blahoslavenou Sárou.Košice:Vienala.2014.9788081261008 (brož.); 978-80-8126-100-8..Modlitby 010;
197 .La vita fraterna in comunità.Bologna:Edizioni dehoniane Bologna.1994.88-10-11115-X.docasna.Jtal-15;
198 .Svätá omša. .Žarnovica :Benedetto.2009.978-80-970150-6-0..Katechetika Príručky 34;
199 .Wszystko dla ciebie stworzylem....Czestochowa:Swiety Pawel.1995.83-85438-59-9.docasna.Jpol-04;
200 .Tajomstvo života.:Združenie Ježiš pre každého.2002.80-968159-3-8..Katechetika Príručky 10;
201 .Lukáš. International Bible Society ::Praha :.1995.80-7130-047-0..Lectio Divina 60;
202 .Hebrew tenach (Old Testament).Edgware, Middlesex:The Society for Distributing Hebrew Scriptures.1997...Iné 24;
203 .Život Krista v kraji a národe izraelskom.:Česko-slovenská grafická únia .1938...Biografia 33;
204 .O posvátných znameních.Rím:Kresťanská akadémie.1968...Liturgika 12;
205 .Ježiš. Príbeh podľa evanjelia svätého Lukáša.USA:New Life.1990..docasna.BB-37;
206 .Posolstvá Panny Márie v Medžugorí.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-252-0..Panna Mária 020;
207 .Františkánské prameny IV..:.1980?...Františkánska spiritualita 004;
208 .Viera do vrecka (rok 2011), 0-12.Bratislava:Don Bosco.2011...DZ/VIERA - 01;
209 .Jób. International Bible Society ::Praha :.1995.80-7130-052-7..Lectio divina 50;
210 .Františkánsky misál. Dodatok k rímskemu misálu....:.1974..docasna.FRANT-07;
211 .Sv. omša so Svätým Otcom Jánom Pavlom II.:.:.2003...Liturgika 22;
212 .Dvanást století cirkevních dějín.:.1973...Cirkevné dejiny 04;
213 .Cirkev a štát na Slovensku v rokoch 1918-1945.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-268-6..Cirkevné dejiny Slovenska 58;
214 .Ohlasujte zasväteným mužom a ženám, svedkom evanjelia medzi národmi.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.9788081930058; 978-80-8193-005-8.docasna.ZIVZ-54;
215 .Kresťanstvo v masmédiách.. Serafín:Bratislava.1992.80-85310-20-1..Životopisy svätých 40;
216 .Memoriál mučeníka Jozefa Tisu MMXIV.Prešov:Nové slobodné Slovensko.2014.9788097071516 (brož.); 978-80-970715-1-6..Politika 04;
217 .Gli Atti degli Apostoli.Roma:Grande Missione per la Città di Roma.1997..docasna.Jtal-08;
218 .Deviatnik k trom košickým mučeníkom.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-060-8..Modlitby 006;
219 .Padre Pallotta a jeho Madona.(Handlová):.1948..docasna.BIOGR-114;
220 .Zborník prednášok z príležitosti 50. výročia barbarskej noci. Kňazský seminár sv. Gorazda:Nitra.1997.80-88741-16-5.docasna.CD-043;
221 .Cirkevné dejiny - učebnica pre stredné školy.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946...Cirkevné dejiny 11;
222 .Si môj Pán.Bratislava:Lúč.1993.8071140937; 80-7114-093-7..Hudba. Spevníky 10;
223 .Hruštín.Hruštín:Miestny národný výbor.1990.80-900408-2-9;80-900408-2-9..RegD/SlovenskoH - 01;
224 .V škole svätého Františka.:.1980?...Františkánska spiritualita 015;
225 .Otvárame sa Duchu Svätému - Posvätiteľovi.Ružomberok:Rím.- kat. farský úrad.1992...Katechetika Učebnice 18;
226 .II. vatikánský sněm.Řím :Křesťanská adademie.1966...M - Dokumenty II.VK 01;
227 .Cíl a cesta.Řím:Křesťanská akademie.1969...Teológia 35;
228 .Jan Paweł II - Santo subito! /.Częstochowa ::Kuria Metropolitalna :; Tygodnik Katolicki \"Niedziela\",.2009.9788360134764;978-83-60134-76-4..Ján Pavol II. 59;
229 .Moja radosť h hudobnina.Olomouc:APR.1969..docasna.Uhsp-12;
230 .In cammino con Dio per le vie del mondo.:O.R.P. - Opera romana pellegrinaggi.1995..docasna.Jtal-33;
231 .Zasvätení vo svete. Sekulárne inštitúty na Slovensku.Bratislava:Sekulárne inštitúty na Slovensku.2009...RIH-Všeobecne 14;
232 .Renesančná Florencia /.Bratislava ::Tatran,.1973...Umenie 24;
233 .Biblické dejiny.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971...Katechetika Katechizmus 01;
234 .Mons. ThDr. Jozef Kapala. Matica slovenská:[Martin.2001.80-7090-615-4..Životopisy 170;
235 .Usmievaj sa! Myšlienky blahoslavenej Zdenky. .Bratislava :Lúč.2010.978-80-7114-811-1..ŽS/ZDENKA - 01;
236 .Zahrada pro radost.Praha:International Masters Publishers.2002-.80-239-0658-5 (v knize neuvedeno : pořadač).docasna.P-02;
237 .Zápisky spoza mreží.Bratislava:Don Bosko .1996...Cirkevné dejiny Slovenska 74;
238 .Průvodce životem - Izajáš.Praha ::Luxpress.1999.80-7130-080-2..Lectio divina 47;
239 .Päťdesiate piate výročie počiatkov slovenského povojnového exilu. Mestský úrad :Martin.2000.80-7090-582-4..Dejiny Slovenska 23;
240 .Texty z františkánskej spirituality 71-80.:Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.1999-2000..docasna.FRANT-67;
241 .Viera do vrecka (rok 2013), 25-36.Bratislava:Don Bosco.2013...DZ/VIERA - 03;
242 .Přísloví ;.Praha ::Mezinárodní biblická společnost,.2003.80-86755-02-9..Lectio divina 52;
243 .Svätý Benedikt : patrón Európy - medaila - modlitby.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2006.80-969465-0-1.docasna.BS-03;
244 .Slovenský náučný slovník.Praha:Litevna.1932...Slovníky 025;
245 .Kompendium KKC. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-664-0.docasna.DOKUM-04;
246 .Spevy slovenského ľudu.B.m.:b.n..1984...Hudba. Spevníky 3;
247 .Oberammergau und sein Passionsspiel 1970.Oberammergau:Verlag der Gemeinde Oberammergau.1970..docasna.Jnem-08;
248 .S.M. Eliška Anna Pretschnerová.Praha:0SF.1996?...Naša kongregácia 029;
249 .20. Gymnázium sv. Františka z Assisi, 1991-2011.Žilina:GSF.2011..docasna.KONGR-26;
250 .Biblia v obrazoch Vincenta Hložníka.Ružomberok:Filozofická fakulta Katolíckej univerzity.2007.978-80-8084-251-2.docasna.BB-46;
251 .Dokumenty duhého vatikánskeho koncilu . II..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1993...M - Dokumenty II.VK 07;
252 .Svetové misie.:.1941...Misiologia Ekumenizmus 1;
253 .Anglicko-slovenský a slovensko-anglický vreckový slovník =.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladatel\'stvo,.1963...Slovníky 010;
254 .Jaro v zahradě.Praha:Artia.1980..docasna.P-11;
255 .Encyklopédia Slovenska. VI. zv. T - Ž.Bratislava:Veda.1982...Encyklopédie Slovenska 10;
256 .Spevom k radosti. I. diel.:.1980?..docasna.Uhsp-05;
257 .Toporec.:Polypress.1997.80-88704-09-X..RegD/SlovenskoT - 01;
258 .Pozvaní na hostinu. Rímskokatolícky biskupský úrad:Košice.1990.80-7119-001-2..Katechetika Učebnice 32;
259 .Beatifikácia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-450-0..Ján Pavol II. 60;
260 .Historické knihy Starého zákona s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-494-8..Starý zákon 11;
261 .Chiesa del silenzio e diplomazia pontifica 1945-1965 =.:.2018.9788826601403; 978-88-266-0140-3.docasna.CD-109;
262 .Širým světem.Praha :Česká grafická unie.1924-1944..docasna.Geo-20;
263 .Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989-diel 1.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-313-6..Cirkevné dejiny Slovenska 11;
264 .Základný kurz františkánskej misionárskej charizmy. Serafín:Bratislava.2001.80-85310-55-4.docasna.FRANT-60;
265 .Sv. Písmo pre deti.:.1950 ?...Lectio divina 32;
266 .Alfa pre mládež. Príručka pre vedúcich:.Prešov:Marana Tha.2010...Katechetika Príručky 52;
267 .Život v Kristu :.Řím ::Křesťanská akademie,.1965...Katechetika Katechizmus 17;
268 .Ilustrovaný atlas sveta pre budúce storočie. Readers Digest Výber:Bratislava.1999.80-967878-8-8..Encyklopédie 09;
269 .Regula Františkánskeho Svetského Rádu.Pittsburgh, Pa.:Františkáni Kustódie Najsv. Spasiteľa.1979...Františkánska spiritualita 101;
270 .Habemus papam /.Kraków ::Dom Wydawniczy \"Rafael\",.2013.9788375694192;978-83-7569-419-2..František 02;
271 .Záblesky svetla. Zo srdca matky Elvíry..Saluzzo:Comunit? Cenacolo.2011..docasna.SpirCe-02;
272 .Scopri popoli e paesi con Topogeo. 1. Africa mediterranea.Novara:Istituto Geografico De Agostini. DeAgostini Junior..1999..docasna.Jtal-02;
273 .Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1..Katechetika Katechizmus 15;
274 .Dějiny počátku křesťanské církve - skutky apoštolů.Praha:Praha :.1995.80-7130-043-8..Lectio Divina 62;
275 .Cirkevné dejiny 2.Bratislava:.1943...Cirkevné dejiny 20;
276 .Chlieb náš každodenný. 2007.Lučenec:IN Network Slovakia.2006?...Meditácie 020;
277 .Giotto :.Berlin ::Henschelverlag Kunst und Gesellschaft,.1964...Výtvarné umenie 03;
278 .Ja? 30 podnetov na veľkonočné obdobie pre nachádzanie svojho povolania.Bratislava:Don Bosco.1997...Zasvätený život 034;
279 .Františkánske pramene 1. : Spisy sv. Františka a sv. Kláry.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-022-2..Františkánska spiritualita 032;
280 .Matka Terézia. Môj život.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-379-2..ŽS/MATKA TEREZA - 09;
281 .Život Pána našeho Ježíše Krista.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1946...Biografia 35;
282 .Texty z františkánskej spirituality 91-100.:Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.2001-2002..docasna.FRANT-69;
283 .Matka Jozafata. Celým srdcom.Prešov:Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie.2002...Modlitby 037;
284 .Cesta k trvalému šťastiu.:Pre vnútornú potrebu Rožňavskej diecézy.1975?...Katechetika Príručky 13;
285 .Sv. Ján z Boha. Načo sa spovedať? Hriech. Kino a film..Hlučín:Exercíciový dom.1941?...ŽS/JÁN Z BOHA - 03;
286 .Náš život z víry.Řím:Velehrad - Křesťanská akademie.1986...Katechetika Katechizmus 25;
287 .Evangelia vo spišštine. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-91-1..Nový zákon 14;
288 .Novéna k sv. Terézii z Lisieux.Stará Halič:Rodina Panny Márie Spoluvykupiteľky.2007...ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 14;
289 .Kresťanstvo v masmédiách.. Serafín:Bratislava.1992.80-85310-20-1.docasna.FRANT-52;
290 .VERÍM. Malý katolícky katechizmus.K?nigstein im Taunus:Kirche in Not.1999..docasna.DOKUM-42;
291 .Spiritualita sv. Ignáca.:.1980??...ŽS/IGNÁC Z LOYOLY - 02;
292 .Úžasný svet. .Bratislava :Reader´s Digest Výber.2002.80-88983-28-2..Encyklopédie 04;
293 .Národný kalendár ....Martin:Matica slovenská.1994-.978-80-8128-014-6; 80-8128-014-6..Dejiny Slovenska 15;
294 .Arnold Janssen :.Nitra ::Misijní dům SVD Nitra - Kalvária,.1991...ŽS/ARNOLD JANSSEN - 03;
295 .Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989-diel 2.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-314-4.docasna.CD-024;
296 .Nový zákon. Nádej pre každého.Herrljunga:International Bible Society.1993.80-7131-013-1;80-7131-013-1..Nový zákon 10;
297 .Prejavy sv.Otca pri jeho návšteve Slovenska v roku 1995.Bratislava:Pápežské misijné diela .1996...Ján Pavol II. 40;
298 .Asketika II..:.1980??...Mystika a asketika 04;
299 .Láska smrtí nekončí.Český Těšín:Cor Jesu.1992...Životopisy 104;
300 .Spevom k srdcu. Spevníček.Hubová pri Ružomberku:Hudobno spevácky súbor Liptov.1971...Hudba. Spevníky 12;
301 .Chemie v práci konzervátora a restaurátora.Praha ::Academia,.1987...Umenie 18;
302 .Po stopách dávno odviateho času : Monografia obcí Komjatná, Stankovany, Hubová, Švošov, Ľubochňa.Banská Bystrica:Polygrafia Gutrnberg.2007.978-80-969820-9-7.docasna.CD-084;
303 .Přijď, Pane Ježíši!.:Olomouc.1991...Katechetika Učebnice 20;
304 .Sympózium o rehoľnom živote.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-022-5.docasna.ZIVZ-13;
305 .Kresťanstvo v ohrození.:Vydavateľstvo Michala Vaška .2010...Cirkevné dejiny Slovenska 33;
306 .Antonín Cyril Stojan.Řím ::[Accademia Cristiana],.1966...Životopisy 87;
307 .YOUCAT.Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-93-5..Katechetika Katechizmus 21;
308 .Filokalia, alebo, Láska k dobru, kráse a čnosti. I. diel prvá časť.Ružomberok:VERBUM - vydavateľstvo KU.2016.9788056103975; 978-80-561-0397-5.docasna.DV-51;
309 .Základný kurz františkánskej misionárskej charizmy. Serafín:Bratislava.2001.80-85310-55-4.docasna.FRANT-01;
310 .Prírodopis pre 6. ročník základnej školy.Bratislava:SPN.1989.80-08-00110-0.docasna.P-20;
311 .Hovory na nemocničním lůžku :.Řím ::Křesťanská akad.,.1983...Františkánska spiritualita 129;
312 .Gesù, confido in te!.Città del Vaticano:Libreria editrice Vaticana.1997..docasna.Jtal-35;
313 .Viera do vrecka (rok 2013), 25-36.Bratislava:Don Bosco.2013..docasna.DV-32/c;
314 .Stratené civilizácie.Bratislava:Reader´s Digest Výber.2003.80-88983-39-8..Dejiny 02;
315 .Formačná príručka. Školské sestry Tretieho reh. rádu sv. Františka.Rím:Generalát.2005...Naša kongregácia 008;
316 .Rastliny lesov 2..Bratislava ::Obzor,.1966...Botanika 20;
317 .Cesty k prameňom.:Vyšehrad.1971...Starý zákon 22;
318 .Viera, veda, spoločnosť. 6. Zborník prednášok na tému "Duch".. Alfa konti:Bratislava.1996.80-88739-24-1..Filozofia 15;
319 .Krížiková výšivka. 2..Bratislava:Príroda.1998.8007010491; 80-07-01049-1..Ručné práce 10;
320 .S.M. Eliška Anna Pretschnerová.Praha:0SF.1996?..docasna.KONGR-05;
321 .Romano Guardini.Bratislava:LUC.1994.80-7114-124-0..Životopisy 05;
322 .Jubileum s deťmi. eRko:[S.l.].2000.80-88710-35-9..Katechetika Príručky 22;
323 .Průvodce životem - Pavlovy listy: Do Galace, Efezu, Filip, Kolos a Tesaloniky.Praha:Luxpress.1995.8071300489; 80-7130-048-9..Lectio Divina 64;
324 .Cirkevné dejiny 1..Turčiansky sv. Martin:Neografia.1943...Cirkevné dejiny 22;
325 .Magnifikat anima mea Dominum.s. l.:s. n..1980?...Panna Mária 054;
326 .Serafínsky plameň. Serafín:Bratislava.1994.80-85310-21-X..Františkánska spiritualita 039;
327 .Triedni nepriatelia.[Bratislava]:Hlbiny.2013.9788097098650 (viaz.); 978-80-970986-5-0..Cirkevné dejiny Slovenska 88;
328 .Obhajovacia reč Dr. Martina Greču pred tzv. národným súdom na obranu prezidenta Dr. Jozefa Tisu. Priatelia prezidenta Tisu :Partizánske.1993.80-85587-02-5.docasna.CD-038;
329 .Cíl a cesta.Řím:Křesťanská akademie.1969...Vierouka 58;
330 .II. čtení advent, vánoce, pust, velikonoce.:.1970...Homiletika 20;
331 .Viera do vrecka (rok 2015), 49-60.Bratislava:Don Bosco.2015...DZ/VIERA - 05;
332 .Jeremjáš ;.Praha:Praha :.1998.80-7130-079-9..Lectio divina 54;
333 .Spevy slovenského ľudu 3.:.1984...Hudba. Spevníky 5;
334 .Františkánsky svetský rád. Myšlienky na každý deň :.:.1980?...Františkánska spiritualita 005;
335 .U nás :.Praha ::Albatros,.1978...RegD/ČeskoJ - 01;
336 .Ja? 30 podnetov na veľkonočné obdobie pre nachádzanie svojho povolania.Bratislava:Don Bosco.1997..docasna.ZIVZ-46;
337 .Russkij jazyk =.Bratislava:SPN.1965...Príručky 009;
338 .O výchove v rodine:. Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo:Bratislava.2001.80-968318-7-9..Pedagogika Výchova 022;
339 .Anglicko-slovenský a slovensko-anglický vreckový slovník /.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladateľstvo,.1979...Slovníky 012;
340 .Tajomstvá svätej omše.:.1968...Liturgika 18;
341 .Narodil sa Pán.:.1980?..docasna.Uhsp-07;
342 .Na križovatke života.s. l. :s. n..1969...Katechetika Učebnice 34;
343 .Afrika :.Praha ::Kartografie,.1971..docasna.Geo-16;
344 .Pravidlá slovenského pravopisu s pravopisným a gramatickým slovníkom /.Bratislava ::Vydav. Slov. ak. vied,.1967...Slovníky 028;
345 .Viera do vrecka (rok 2012), 13-24.Bratislava:Don Bosco.2012..docasna.DV-32/b;
346 .Iconographia Mendeliana.Brno:Moravské museum.1965..docasna.Z-33;
347 .Spevník. Radosť rozdávaním rastie.Humenné:COS.1999...Hudba. Spevníky 15;
348 .3. Mojžíšova (Leviticus). Luxpress ::Praha :.2002.80-7130-098-5..Lectio divina 42;
349 .Jestvuje Boh?.s.l.:s.n..1980??..docasna.TEOL-03;
350 .Index paralelných textov.:.1995??...Iné 22;
351 .Texty z františkánskej spirituality 16-30.:Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.1993-1995..docasna.FRANT-62;
352 .Dei Verbum :.:Praha :.1992.80-85528-01-0..M - Dokumenty II.VK 12;
353 .Psychológia a pastorácia .Bratislava:HKR.1991...Pastorálka 14;
354 .Ľudská sexualita-pravda a poslanie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-163-3..Pedagogika Výchova témy 005;
355 .Akatist k Bohorodičke. Slovo:Košice.1999.80-85291-74-6..Panna Mária 087;
356 .S Ježišom k Otcovi :.Bratislava ::Príroda,.1992.80-85198-72-X.docasna.DOKUM-54;
357 .Prorok Elizeus.B.m.:b.v..1900??...Starý zákon 67;
358 .Dokument PBK. Interpretácia Biblie v Cirkvi. Žilinská univerzita:Žilina.1998.80-7100-481-2..Filozofia 17;
359 .Horiace srdce.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2013.9788081350191 (brož.); 978-80-8135-019-1..ŽS/AUGUSTÍN - 08;
360 .Súkromie živočíchov.Bratislava:Reader\'s Digest Výber.1998.8096787845 (viaz.); 80-967878-4-5..Zoológia 02;
361 .Texty z františkánskej spirituality 111-130.:Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.2003-2004..docasna.FRANT-71;
362 .MultikulturART _ spoznaj kultúru menšín. .Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-777-0..Pedagogika Výchova témy 053;
363 .Evanjelium na každý deň.Kapušany:Ing. Stanislav Beňo - Bens.2016.9788089679171; 978-80-89679-17-1..Lectio divina 82;
364 .Úvod do písma svätého strarého zákona.:.1976...Lectio divina 26;
365 .Pobožnosť k Milosrdenstvu Božiemu.[Stará Ľubovňa]:Sali - Foto.1998.8096792113; 80-967921-1-3..Modlitby 023;
366 .Nevyriešené záhady ľudstva.Bratislava:Reader\'s Digest Výber.2005.8088983533 (viaz.); 80-88983-53-3..Encyklopédie 06;
367 .Texty z františkánskej spirituality 1-15.:Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.1991-1993...Františkánska spiritualita 118;
368 .Texty z františkánskej spirituality 179-192.:Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.2009..docasna.FRANT-76;
369 .Jestem milościa i milosierdziem....Czestochowa:Swiety Pawel.1995.83-85438-58-0.docasna.Jpol-01;
370 .Každý deň s Božím slovom III.Kapušany:Bens.2015.9788089679140 (brož.); 978-80-89679-14-0..Lectio divina 78;
371 .Cirkevní dějiny.Praha:Česká katolická charita.1988...Cirkevné dejiny 15;
372 .Spolupatróni Európy ich odkaz na Slovensku.:.1990...Cirkevné dejiny Slovenska 35;
373 .Dokumenty druhého vatikánskeho koncilu.r:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968...M - Dokumenty II.VK 02;
374 .Františkánské prameny I.. Rím:VELEHRAD.1982...Františkánska spiritualita 001;
375 .Hlas volajúceho na púšti-. Réma:[Prešov].2000.80-968226-1-6..Nový zákon 39;
376 .Filokalia, alebo, Láska k dobru, kráse a čnosti. I. diel prvá časť.Ružomberok:VERBUM - vydavateľstvo KU.2016.9788056103975; 978-80-561-0397-5..RIH-Mnísi, pustovníci 12;
377 .Knihy letopisů (Paralipomenon). Luxpress ::Praha :.2000.80-7130-086-1..Lectio divina 48;
378 .Základný kurz františkánskej misionárskej charizmy. Serafín:Bratislava.2001.80-85310-55-4.docasna.FRANT-03;
379 .Diecézny eucharistický kongres. Eucharistia, svetlo a život pre nové tisícročie:.s. l.:s. n..2005...Liturgika 21;
380 .Prvé kroky, prvé slová-.Žilina:Žilinská diecéza.2013.9788097126605 (viaz.);978-80-971266-0-5..Cirkevné dejiny Slovenska 81;
381 .Jugoslávie. Slunný Jadran..:.1972??..docasna.Geo-25;
382 .Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1..Katechetika Katechizmus 05;
383 .Mediálna výchova pre učiteľov stredných škôl.Trnava:Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie.2011.9788081052484 (brož.); 978-80-8105-248-4..Pedagogika Výchova 015;
384 .Radšej sa zodrieť ako zhrdzavieť, 2. časť.:.1978..docasna.NROM-050;
385 .Národný kalendár ....Martin:Matica slovenská.1994-.978-80-8128-014-6; 80-8128-014-6..Dejiny Slovenska 13;
386 .Monsiňor Viktor Trstenský , pápežský prelát.Banská Bystrica:Tele Dat.2005...Cirkevné dejiny Slovenska 79;
387 .Lexikón svetových náboženstiev.Bratislava:Aktuell.2006.8089153283 (viaz.); 80-89153-28-3..Biblické slovníky 14;
388 .Ruženec k Sedembolestnej. Združenie Jas:Zvolen.1995.80-88795-11-7..Panna Mária 089;
389 .Dejiny sv. Angely z Merici a...2.sväzok, III.diel.Trnava ::Kníhtlačiareň Andreja v Žiline.1942..docasna.BIOGR-014;
390 .Rok s pápežom Františkom.Bratislava:Christian Project Support.2014.9788097036195 (brož.); 978-80-970361-9-5..František 05;
391 .Ružomberská kalvária.Spišská Kapitula:spišské biskupstvo.1948..docasna.CD-057;
392 .Izbové kvetiny od A do Z. 2. časť.Bratislava:IMP .1999?...Botanika 17;
393 .Nová zmluva nášho Pána a spasiteľa Ježiša Krista.Korea:Medzinárodný zväz Gideonovcov.1995...Nový zákon 45;
394 .Listy: Jakubův, Petrovy, Janovy, Judův. Luxpress ::Praha :.1995.80-7130-037-3..Lectio Divina 66;
395 .Kresťanský svet - stručná história.Bratislava:Slovart.2007...Cirkevné dejiny 24;
396 .Ruske ikony..V Praze,:Manes,.1948...Výtvarné umenie 10;
397 .Pastorácia povolaní : Povolaní a povolávajúci : zborník 1..Bratislava:LUC.2006.80-7114-562-9..Zasvätený život 038;
398 .Taká je historická skutočnosť okolo vzniku a činnosti združenia "Pacem in Terris".:.1989...Cirkevné dejiny Slovenska 46;
399 .Nedeľný schott.:.1975 ?...Homiletika 22;
400 .Viera do vrecka (rok 2017), 73-?.Bratislava:Don Bosco.2017...DZ/VIERA - 07;
401 .Daniel ;. Luxpress ::Praha :.1997.80-7130-058-6..Lectio divina 56;
402 .Chváľte Pána Ježiša.:.1980?...Hudba. Spevníky 7;
403 .Drevené gréckokatolícke chrámy na východnom Slovensku : Bardejov a okolie.Prešov:Petra.2007.978-80-8099-009-1..RegD/SlovenskoB - 03;
404 .Františkánsky misál. Dodatok k rímskemu misálu....:.1974...Františkánska spiritualita 007;
405 .Helena Mostová: její boj a vítězství.Král. Vinohrady:OSF.1920..docasna.BIOGR-097;
406 .Il Nuovo Dizionario Inglese Garzanti.Milano?:Redazioni Garzanti.1984-1985...Slovníky 014;
407 .Z mŕtvych vstal náš Pán.:.1980?..docasna.Uhsp-09;
408 .Milostivý rok 1925.Bratislava:[s.n.].1928...Pápeži 17;
409 .Gesù, quando tornerà sulla terra troverà ancora al fede?.Roma:Monastero delle Benedettine, Napoli.1989..docasna.Jtal-30;
410 .Choďte!.[S.l.]:Rada KBS pre mládež a univerzity.2013...Katechetika Príbehy 07;
411 .Františkánské prameny I.. Rím:VELEHRAD.1982...Františkánska spiritualita 009;
412 .Karol Sidor 1901-1953. Matica slovenská :[Martin].2001.80-7090-558-1..Životopisy 167;
413 .Pianta monumentale de Roma. Elenco stradale..:.1980??..docasna.Geo-28;
414 .Súčasná slovenská literatúra po roku 1989 /.:.2010??.978-80-8128-131-0..Literatúra teória 16;
415 .5. Kniha Mojžíšova (Deuteronomium). Luxpress ::Praha :.2003.80-7130-099-3..Lectio divina 44;
416 .Myšlienky bl. Jána Pavla II..Žilina:Krajská knižnica.2014.9788085148794 (viaz.); 978-80-85148-79-4..Ján Pavol II. 64;
417 .Texty z františkánskej spirituality 38-45.:Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.1996-1997..docasna.FRANT-64;
418 .Vojnový zločinec alebo svätec.:REPRINT.1998.80-967851-4-1..Cirkevné dejiny Slovenska 56;
419 .Katechizmus katolíckej cirkvi v päťdesiatich témach. Kňazský seminár sv. Karola Boromejského:Košice.1998.80-88680-24-7..Katechetika Katechizmus 027;
420 .Kresťanstvo v masmédiách.. Serafín:Bratislava.1992.80-85310-20-1..Filozofia Etika 02;
421 .Liptov objektívom.Ružomberok:Fotoklub pri Liptovskom múzeu.2014.9788097116316 (brož.); 978-80-971163-1-6.docasna.Geo-31;
422 .Věroučná konstituce o církvi. Světlo národu.:.1970?...M - Dokumenty II.VK 11;
423 .Duchovná kytica Svätému Otcovi Jánovi Pavlovi II..Vrícko:Rodina Nepoškvrnenej.2002..docasna.PAP-12;
424 .Historia Franciscana. Katalog výstavy.Praha:Prov. br. Františkánů.2004..docasna.FRANT-47;
425 .Pät ciest k dokonalej láske :.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-088-2..Mystika a asketika 39;
426 .Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1..Katechetika Katechizmus 03;
427 .Kto je kto v Biblii.Bratislava:Reader and apos;s Digest Výber.2013.9788080971649 (viaz.); 978-80-8097-164-9..Iné 28;
428 .Sestra Marie Marta Chambonová : salesiánka v Chamberách (1841-1907).Praha:OSF.1933..docasna.BIOGR-073;
429 .Viem, komu som uveril.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..docasna.TEOLkat-10;
430 .Texty z františkánskej spirituality 141-152. :Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.2006..docasna.FRANT-73;
431 .Starý zákon :.Praha ::Ústř. církev. nakl.,.1968...Starý zákon 8;
432 .Menej ponôs, viac modlitieb a boja za pravdu.Námestovo:Tlačiareň Kubík.1999...Cirkevné dejiny Slovenska 65;
433 .Výchova k láske a čistote:.Košice:Hnutie kresťanských rodín.1994...Pedagogika Výchova témy 033;
434 .Katechizmus. Učebnica rímskokat. náb. výchovy.Bratislava:Vesna pre SSV.1990..docasna.DOKUM-46;
435 .Život před narozením.Praha:Scriptum.1991...Pedagogika Výchova témy 048;
436 .Duchaplný cestopis po stopách Jána Pavla II. v našich regiónoch.V Žiline:Krajská knižnica.2014.9788085148800 (viaz.); 978-80-85148-80-0..Ján Pavol II. 55;
437 .Texty z františkánskej spirituality 46-60.:Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.1997-1998...Františkánska spiritualita 118;
438 .Františkánské prameny I.. Rím:VELEHRAD.1982..docasna.FRANT-40;
439 .Sedmokráska z Orlických hôr :.:.1995??.978-80-89676-56-9..Životopisy 138;
440 .Nasledujeme svätého Norberta.:Slovenská provincia Kongregácie sestier Premonštrátok.1993...ŽS/NORBERT - 02;
441 .Chváľte Pána Ježiša.:.1980?..docasna.Uhsp-01;
442 .Dla ciebie zstapilem z nieba na ziemie.Czestochowa:Swiety Pawel.1995.83-85438-60-2.docasna.Jpol-03;
443 .Redemptoris missio. (Vybrané kapitoly - kap. V. a VIII.).Bratislava:Pápežské misijné diela .1991...M - Encykliky 25;
444 .Markovo evangelium.Praha ::International Bible Society,.2003.80-7130-113-2 ..Lectio Divina 59;
445 .Dóm sv. Alžbety v Košiciach.Košice:Vydavateľstvo Obzor.1983...RegD/SlovenskoK - 05;
446 .Služebnice boží sestra Benigna Consolata Ferrerová ze řádu Navštívení Panny Marie v Comě v Italii /.V Praze ::Školské sestry O.S.F.,.1924...Životopisy 91;
447 .Františkánské prameny III..:.1980?...Františkánska spiritualita 003;
448 .Dotkol sa nás.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080742973 (brož.); 978-80-8074-297-3..RIH-Saleziáni SDB 03;
449 .Slovensko-nemecký slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1997.80-08-00276-X..Slovníky 023;
450 .Spevník ľudových piesní.Bratislava ::Perfekt,.2013.978-80-8046-614-5..Hudba 3;
451 .Slovenský spevník /.:.1980??...Hudba. Spevníky 18;
452 .ZRNKÁ múdrosti a života Matky Františky Antónie Lamplovej.:.1992?..docasna.KONGR-23;
453 .Záblesky života.Bratislava:Din Bosco.2002...RIH-Saleziáni SDB 02;
454 .Rodinná encyklopédia svetových dejín. .Bratislava :Reader's Digest Výber.2000.80-88983-06-1..Encyklopédie 01;
455 .Duchovný život v nemocnici.Bratislava:KBS.2006.80-969527-5-7..Psychológia 45;
456 .Ve šlépějích neposkvrněné :.V Praze ::Vyšehrad,.1947...Panna Mária 091;
457 .Klara z Asyżu - kobieta nowa.Kraków:Wydawnictwo OO. Franciszkanów "Bratni Zew".1993..docasna.Jpol-05;
458 .Novéna k pátrovi Viktríciovi Weissovi.:Bratislava.1999...Modlitby 005;
459 .Vzpomínky na Editu Steinovou.Rím:Křesťanská akademie.1984...ŽS/EDITA STEIN - 04;
460 .Pamätnica 110. výročia Ružomberkého katolíckeho kruhu. 1894-2004.Ružomberok:Ruž. Kat. kruh.2004..docasna.CD-059;
461 .Božie deti.Banská Bystrica:Biskupský úrad .2003...Katechetika Príručky 26;
462 .Deň vďakyvzdania. Roľnícka nedeľa Nová Baňa.Nová Baňa:.2001...RegD/SlovenskoN - 02;
463 .Jedenáste medzinárodné modlitbové stretnutie mládeže v Medžugorí v dňoch 31. 7. - 6. 8. 2000:.Bratislava:Františkánski terciári.2000...Panna Mária 058;
464 .Biblia v obrazoch Vincenta Hložníka.Ružomberok:Filozofická fakulta Katolíckej univerzity.2007.978-80-8084-251-2..Iné 33;
465 .Pastorácia povolaní : Rozpoznať povolania : zborník 3..Bratislava:LUC.2006.80-7114-564-5..Zasvätený život 040;
466 .Rozprávania ruského pútnika. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-688-3..RIH-Mnísi, pustovníci 01;
467 .Bratovi.:.1980??..docasna.UU-34;
468 .Vytrvať v Kristovej pravde.[Bratislava]:Kanet.2015.9788097198510 (brož.); 978-80-971985-1-0..Morálka 19;
469 .Päť ciest k dokonalej láske.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350221 (brož.);978-80-8135-022-1.docasna.MD-76;
470 .Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-076-9..M - Dokumenty 02;
471 .Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-486-7.docasna.NROM-04/b;
472 .Spomienky na monsiňora.Trstená:Vydavateľstvo PhDr. Anna Lajmonová.2008.9788096991105 (viaz.); 978-80-969911-0-5..Životopisy 39;
473 .Vo svetle blahozvesti.Trnava:Dobrá kniha.1985.0-919865-04-6.docasna.BB-29;
474 .Nový Zákon Pána nášho Ježiša Krista. Časť 2..Trnava:Spolok sv. Adalberta (Vojtecha).1914...Nový zákon 48;
475 .Svätá biblia.:Praha.1964...Iné 16;
476 .Slovensko-maďarský slovník =.Bratislava ::Slov. ped. nakl.,.1962...Slovníky 016;
477 .Spevom k srdcu. Spevníček.Hubová pri Ružomberku:Hudobno spevácky súbor Liptov.1971..docasna.Uhsp-11;
478 .Spisy a myšlienky Františky Antónie Lamplovej, zakladateľky Školských sestier sv. Františka.Žilina:Školské sestry sv. Františka.2013...Naša kongregácia 014;
479 .Ako ďalej žiť?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-140-4..Katechetika Učebnice 01;
480 .Denné zvyky. Iné rehoľné zvyky..:.1980??..docasna.KONGR-16;
481 .Lodiamo il Signore.Roma:Suore francescane insegnanti.1982..docasna.Jtal-32;
482 .Mesto Žilina a okolie/The City of Žilina and its surroundings.Žilina:Knižné centrum.2005.80-8064-224-9..RegD/SlovenskoŽ- 05;
483 .Sestra Rozália Rendu:.s. l.:Éditions du Signe.2001.2-7468-1123-5..Životopisy 68;
484 .Renesančná Florencia /.Bratislava ::Tatran,.1973...Umenie 24;
485 .Katedra a inštitút psychológie jubilujúcej Trnavskej univerzity (1992-2002). Trnavská univerzita:Trnava.2002.80-89074-32-4..Psychológia 11;
486 .Dr. Arvéd L. Grébert 85-ročný. Matica slovenská:[Martin.2001.80-7090-595-6..Životopisy 169;
487 .Izbové kvetiny od A do Z. 3. časť.Bratislava:IMP .1999?...Botanika 18;
488 .Biblická konkordancia.[Banská Bystrica]:Slovenská biblická spoločnosť.2016.9788089846030 (brož.); 978-80-89846030;978-80-89846-03-0.docasna.BB-92;
489 .Malý bohovědný slovník /.Praha ::Česká katolická charita,.1963...Biblické slovníky 08;
490 .Zahrada pro radost.Praha:International Masters Publishers.2002-.80-239-0658-5 (v knize neuvedeno : pořadač).docasna.P-01;
491 .Po stopách kláštora pod Inovcom.Trnava :Dobrá kniha .1999...Cirkevné dejiny Slovenska 73;
492 .Praha a okolí. Cyklomapa.Praha:Magistrát hlavního města Prahy v PLANstudio.2007..docasna.Geo-30;
493 .Filozofia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..docasna.FIL-03;
494 .Filozofia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968...Filozofia 12;
495 .1. Samuelova ;. Luxpress ::Praha :.1998.80-7130-066-7..Lectio divina 46;
496 .Texty z františkánskej spirituality 61-70.:Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.1998-1999..docasna.FRANT-66;
497 .Zelená do života.Řím:Křesťanská akademie.1969...Pedagogika Výchova témy 026;
498 .Vieroučné rozdiely v duchu jednoty.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1996.80-7165-043-9..Misiologia Ekumenizmus 17;
499 .Viera do vrecka (rok 2012), 13-24.Bratislava:Don Bosco.2012...DZ/VIERA - 02;
500 .Žalmy.Praha ::International Bible Society,.2004.80-86755-03-7 ..Lectio divina 51;
501 .Wallfahrtskirche Maria Schutz am Semmering.Semmering :Passionistenkloster Maria Schutz.2003..docasna.Jnem-07;
502 .Zasvěcený život ve světle reformy II. vat. koncilu..Olomouc:Matice cyrilometodějská.1997..docasna.ZIVZ-03;
503 .Formačná príručka. Školské sestry Tretieho reh. rádu sv. Františka.Rím:Generalát.2005..docasna.KONGR-25;
504 .Ochrana, sprístupňovanie a využívanie archívnych dokumentov /.Bratislava ::Archívna správa MV SSR,.1988...Dejiny 07;
505 .Anglicko-slovenský a slovensko-anglický vreckový slovník /.Bratislava ::Slovak Pedagogical Publishing House,.1970...Slovníky 009;
506 .Spievaná viera. 2..:.1984..docasna.Uhsp-04;
507 .Rozprávajme sa o rodine!.Stará Ľubovňa:Kumran.2017.9788089487936 (brož.); 978-80-89487-93-6..Pastorálka 16;
508 .Drevené gréckokatolícke chrámy na východnom Slovensku : Svidník a okolie.Prešov:Petra.2007.978-80-8099-010-7..RegD/SlovenskoS - 04;
509 .Dozrievanie v Kristovi.Prešov:Samizdat.1990...Katechetika Učebnice 30;
510 .Liptov 1.:Osveta.1970..docasna.Geo-14;
511 .Zasvätený život ako poslanie a výzva : K výročiu vyhlásenia dekrétu II. Vatikánskeho koncilu Perfect.Pezinok :Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku.2007.978-80-969774-3-7..Zasvätený život 089;
512 .Ján Vojtaššák.:.2018.9788089567867; 978-80-89567-86-7.docasna.CD-108;
513 .Medzi Temžou a Tiberom.Trnava:Dobrá kniha.1987.0-919865-11-9..Životopisy svätých 20;
514 .Angličtina pro každého /.Praha ::Státní pedagogické nakladatelství,.1985...Príručky 021;
515 .Evanjelium podľa Jána. spol. s r.o.:Slovenská biblická spoločnosť.1997.80-85486-14-8..Nový zákon 34;
516 .Bohoslužba hodin. Část C. Svátky svatých.:.1980?...Životopisy svätých 11;
517 .Zostali verní.Prešov:Petra .2011.978-80-8099-035-0..Cirkevné dejiny Slovenska 10;
518 .YOUCAT po slovensky. Katechizmus kat.cirkvi pre mladých..Bratislava:Karmel. Nakl..2011..docasna.DOKUM-48;
519 .Kristovci.Žilina:VIFO.2013.9788097146207 (viaz.); 978-80-971462-0-7..Životopisy 125;
520 .Pensando a te. Un natale di gioia..Padova:Edizioni messaggero .1990.88-7026-960-4.docasna.Jtal-16;
521 .Krížová cesta milosrdenstva podľa blahoslavenej Faustíny.s. l. :s. n..1990?...Modlitby 048;
522 .1000 rád domáceho lekára.Bratislava :Reader´s Digest Výber Slovensko.2008.978-80-8097-006-2..Zdravie 03;
523 .Lectio divina na každý den v roce. 13, Všední dny liturgického mezidobí (9.-17. týden, roční cyklus.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-863-1..Lectio divina 13;
524 .Spevy slovenského ľudu.B.m.:b.n..1984..docasna.Uhsp-02;
525 .GM Esplora. Tutto il mondo delle scienze. 1. Ľ acqua..Novara:Istituto Geografico De Agostini. DeAgostini Junior..1997..docasna.Jtal-01;
526 .Jan.Praha:Praha :.1995.80-7130-038-1..Lectio Divina 61;
527 .Cirkevné dejiny.Bratislava:.1943...Cirkevné dejiny 19;
528 .Hebrew - Yiddish, New Testament, Biblia.Edgware, Middlesex, England:Society for Distributing Hebrew Scriptures.1994...Iné 25;
529 .Majster Pavol z Levoče :.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1964...RegD/SlovenskoL - 01;
530 .Ja? 30 podnetov na veľkonočné obdobie pre nachádzanie svojho povolania.Bratislava:Don Bosco.1997...Zasvätený život 033;
531 .Náš najlepší priateľ.Rím:SÚSCM.1989..docasna.TEOLkat-08;
532 .Malá encyklopédia spisovateľov sveta.Bratislava ::Obzor,.1978...Literatúra teória 04;
533 .Bratovi:.:Vydané ako rukopis..1975??...Vierouka 80;
534 .Slovenský rodoľub Dr. Jozef Tiso.Trenčín:Vydavateľstvo Ivana Štelcera.1992.80-900537-3-4.docasna.CD-035;
535 .So Svätým Františkom z Assisi k Bohu :.:.1990?...Františkánska spiritualita 105;
536 .Základný kurz františkánskej misionárskej charizmy. Serafín:Bratislava.2001.80-85310-55-4.docasna.FRANT-51;
537 .Návštevy Najsvätejšej Eucharistie, Panny Márie a sv. Jozefa. Kláštor otcov redemptoristov:Michalovce.1993.80-88724-02-3..Modlitby 020;
538 .Ilustrovaná encyklopédia ľudskej vzdelanosti.Bratislava:Reader\'s Digest Výber.2001.8088983118;80-88983-11-8..Encyklopédie 03;
539 .Psychologie a pedagogika :.Praha ::SPN,.1962...Pedagogika 046;
540 .Nové povolania pre novú Európu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-470-5..Zasvätený život 022;
541 .Kalendár Jubilejného roku 2000.:Konferencia biskupov Slovenska.1999.80-968167-9-9..M - Dokumenty KBS 03;
542 .Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989-diel 1.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-313-6.docasna.CD-023;
543 .Úvod do Nového zákona.:.1970 ?...Nový zákon 8;
544 .Metodické listy pre katechétov: 2. roč. ZŠ.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1990...Katechetika Príručky 28;
545 .Sila svedectva.Bratislava:Ústav pamäti národa.2012.9788089335541 (brož.); 978-80-89335-54-1..Cirkevné dejiny Slovenska 18;
546 .100 postáv z Biblie. .Bratislava :Slovart.2010.978-80-556-0168-7..Biografia 48;
547 .Posolstvá Panny Márie v Medžugorí.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2004...Panna Mária 077;
548 .Il Sacro Speco e il Monastero di Santa Scolastica. Subiaco..Subiaco:Guida Artistica per la visita dei Manasteri. A cura dei Benedettini di Subiaco.1988..docasna.Jnem-13;
549 .Bratia, už je čas ... Dekrét o službe a živote kňazov (Prosbyterorum ordinis).Canada:.1967...M - Apoštolské listy 002;
550 .všetko.Bratislava:LUC.1999.80-7114-279-4..Cirkevné dejiny Slovenska 15;
551 .Jánovo svedectvo.Canada:Dobrá kniha.1988.0-919865-40-2.docasna.BB-31;
552 .Dokumenty II. vatikánskeho koncilu. I. .Trnava:SSV.1993...M - Dokumenty II.VK 06;
553 .Kurz pre rodičov tínedžerov.Pezinok:Familiaris.2014.9788089428113; 978-80-89428-11-3..Pedagogika Výchova 025;
554 .Medžugorie 1981 - 2013.:.2013?...Panna Mária 014;
555 .Dejiny Kongregácie Školských sestier III. regulovaného rádu svätého Františka.Žilina:Provincia OSF.1972?...Naša kongregácia 021;
556 .Prídavok ku Kresťanskému spevníku.Bratislava ::Predsednícvo Cirkvi bratskej v Cirkevnom nakladateľstve.1977..docasna.Uhsp-13;
557 .Modlitby Školských sester sv. Františka.:V Kostelním Vydří :.2005.80-7192-963-8.docasna.KONGR-18;
558 .Gli scritti di Francesco e Chiara DʹAssisi.Padova:Edizioni Messaggero.1979..docasna.Jtal-34;
559 .Viera do vrecka (rok 2011), 0-12.Bratislava:Don Bosco.2011..docasna.DV-32/a;
560 .Evangelium prožívané dnes.Olomouc:Matice Cyrilometodějská.1992..docasna.TEOLpas-07;
561 .Vreckový atlas sveta.:Slovenská kartografia.1975..docasna.Geo-22;
562 .Myšlienky Márie Wardovej.:.1990??...RIH-Anglické panny, CJ 02;
563 .Cesty k prameňom.:Vyšehrad.1971...Starý zákon 21;
564 .Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane! Roľnícka nedeľa Nová Baňa.Nová Baňa:.2012..docasna.Uvyt-07;
565 .Svedectvo a vyznanie tajne vysväteného kňaza a jezuitu Petra Záhoránskeho .:Lúč.2010.978-80-7114-810-4..Životopisy 113;
566 .Zborník prednášok z príležitosti 50. výročia barbarskej noci. Kňazský seminár sv. Gorazda:Nitra.1997.80-88741-16-5..Cirkevné dejiny Slovenska 17;
567 .Texty z františkánskej spirituality 81-90.:Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.2000-2001..docasna.FRANT-68;
568 .Ježišu, dôverujem v Teba!.Trnava:VIA.1995.80-967336-0-5;80-967336-0-5..Modlitby 036;
569 ?.Život patriarchu Jozefa.[S.l.:s.n..1972...Starý zákon 31;
570 A. C. N..Nad vznikom a vývojom života.:.1980?...Pedagogika Výchova témy 001;
571 A. F. N..Hovoríme o rodine.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1986...Pedagogika Výchova témy 019;
572 A. H. Mateje.Viem, komu som uveril.Trnava:SSV.1990...Vierouka 32;
573 A. K. R..Sv. Alfonz M. De Liguori.Canada:s. n..1980?...ŽS/ALFONZ - 02;
574 A. Z. .Oko nad pyramídou:.s.l.:s.n. .1995?..docasna.S-01;
575 Abbé Pierre.Testament... Bohu vďaka.Bratislava:Lúč.1999.80-7114-274-3..Životopisy 50;
576 Abeln, Reinhard.Pomozme si navzájem.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1997.80-7192-186-6..DZ/ABEL1 - 02;
577 Abeln, Reinhard.Odpuštění.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-133-5..DZ/ABEL1 - 01;
578 Abrahams, Peter.Čierny zlatokop.Bratislava:Práca.1950...L - SvPr/ABRA1-01;
579 Adamec, Adolf.Poznej svého Učitele!.Praha ::Eirene,.1992.80-901318-1-6..Modlitby 001;
580 Adamec, Adolf.Poznej svého Tatínka!.Praha ::Eirene,.1992.80-901318-0-8..Životopisy 120;
581 Adámek Jarolím.Výklad prvních tří kapitol Geneze.Praha:Česká katolická Charita v Ústredním církevním nakladatelství.1970...Starý zákon 57;
582 Agnesa, G J.Legenda chodí bosá.Martin ::Osveta.1990.80-217-0193-5.docasna.BIOGR-108;
583 Agnesa, G J.Legenda chodí bosá.Martin ::Osveta.1990.80-217-0193-5..ŽS/MATKA TEREZA - 01;
584 Aimard, Gustave,1818-1883.Stopovač :.Jablonec n. N. ::Karel Vačlena,.1924...L - SvPr/AIMA1-01;
585 Ajtmatov, Čingiz,.Džamila ; Tvárou v tvár.Bratislava:Smena.1964...L - SvPr/AJTM1-01;
586 Akimjak, Amantius.Liturgia sviatostí a svätenín.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1997.80-7142-072-7..Liturgika 10;
587 Akimjak, Amantius.Zhudobnené vešpery na nedele a sviatky.. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1997.80-7142-054-9..Hudba. Liturgia 3;
588 Akimjak, Amantius.Vybrané kapitoly z pastorálno-liturgickej teológie.:Polypress.1997.80-88704-08-1..Pastorálka 03;
589 Aland, Kurt; Aland, Barbara.Novum Testamentum Graece et Latine.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1991.3-438-05401-9..Nový zákon 22;
590 Albanese Giovanni.Nový kvas.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970...Meditácie 025;
591 Albanese, Giovanni.Z pokladnice Múdrosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1975...Meditácie 052;
592 Albert Veľký.O primknutí sa k Bohu.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-042-7..ŽS/ALBERT VEĽKÝ - 01;
593 Alberti, P..Papežové I. 2. časť (682-1073).Přerov:Nový Národ.1932..docasna.CD-015;
594 Alberti, P..Papežové II. (1073-1198) (Svazek III.).Přerov:Nový Národ.1934...Pápeži 02;
595 Alberti, P..Papežové III. (1198-1294) (Svazek IV.).Přerov:Nový Národ.1938..docasna.CD-017;
596 Alberti, P..Papežové III. (1198-1294) (Svazek IV.).Přerov:Nový Národ.1938...Pápeži 03;
597 Alberti, P..Papežové. I. 1. časť (33-681).Přerov:Nový Národ.1931..docasna.CD-014;
598 Alberti, P..Papežové. II. 3. časť (1073-1198).Přerov:Nový Národ.1934..docasna.CD-016;
599 Alberti, P..Papežové. I.-V.. Přerov:.1931-1941...Pápeži 01;
600 Alberti, P..Papežové. IV. 5. časť (1294 - 1484).Přerov:Nový Národ.1941..docasna.CD-018;
601 Alberti, P..Papežové. IV. 5. časť (1294 - 1484).Přerov:Nový Národ.1941...Pápeži 04;
602 Albom, Mitch.Strážca času.Bratislava:Tatran.2012.80-222-0628-8..L - SvPr/ALBO1-01;
603 Alcántara, Pedro de svatý, (1499-1562 ).Rozjímání sv. Petra z Alkantary.:Praha :.1991.80-900275-4-7.docasna.FRANT-37;
604 Aldridge, James,1918-2015.Můj bratr Tom /.Praha ::Svoboda,.1980...L - SvPr/ALDR1-01;
605 Alemán, Mateo,1547-1614.Dobrodružstvá Guzmána z Alfarache /.Bratislava ::Tatran,.1975...L - SvPr/ALEM1-01;
606 Alexander, Pat; Alexander, David.Ilustrovaná príručka k biblii.:.2001.80-85486-36-9..Biblické slovníky 13;
607 Alfonso Maria de Ligorio.Vianočná novena a rozjímania na každý deň v advente a cez dobu vianočnú až do oktávy Zjavenia Pána.[S.l.]:[s.n.].1935...ŽS/ALFONZ - 06;
608 Alfonso Maria de Ligorio.Ohnivé šípy a vrúcne vzdychy.Stropkov:[s.n.].1936...ŽS/ALFONZ - 07;
609 Alfonz Mária z Liguori,1696-1787.Slávna si, Mária.Bratislava:Redemptoristi.2014.9788089342655 (brož.); 978-80-89342-65-5..Panna Mária 004;
610 Aloisianum Bratislava.Nová evanjelizácia.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-162-0..Misiologia Ekumenizmus 10;
611 Alpatov, Michail Vladimirovič,1902-1986.Dejiny umenia. 1. Praveké umenie.Bratislava ::Tatran,.1981...Umenie 19;
612 Alpatov, Michail Vladimirovič,1902-1986.Dejiny umenia. 3. Umenie renesancie.Bratislava ::Tatran,.1981...Umenie 21;
613 Alpatov, Michail Vladimirovič,1902-1986.Dejiny umenia. 2. Stredoveké umenie..Bratislava ::Tatran,.1981...Umenie 20;
614 Alpatov, Michail Vladimirovič,1902-1986.Dejiny umenia. 4. Umenie 18. a 19. storočia.Bratislava ::Tatran,.1981...Umenie 22;
615 Alphonso, Herbert.Osobní povolání.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-58-8.docasna.ZIVZ-22;
616 Alphonso, Herbert.Osobní povolání.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-58-8..Zasvätený život 025;
617 Álvarez, Valentin A. Riesco.A Boh sa stal bratom ľudí .:Lúč.2009.978-80-7114-787-9..ŽS/JÁN Z BOHA - 01;
618 Alžbeta od Najsvätejšej Trojice, bl..Nebo vo viere..(Košice):Sestry Bosé karmelitánky.2007?...ŽS/ALŽBETA2 - 01;
619 Alžbeta od Najsvätejšej Trojice, bl..Nebo vo viere..(Košice):Sestry Bosé karmelitánky.2007?..docasna.MD-42/b;
620 Amenda, Alfred,1893-1973.Appassionata :.[S.l.] ::Tatran,.1968...Životopisy 151;
621 Amorth, Gabriele,1925-.S růžencem v ruce /.:.1995?.978-80-7450-253-8..Panna Mária 102;
622 Ancilla, Marie.Ve škole otcu poušte.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-426-1.docasna.MD-45;
623 Anderdon, William Henry.Pravdivý Robinson /.Praha ::Českoslovanská akciová tiskárna,.1927...L - SvPr/ANDE1-01;
624 Anderson, Carl - Chávez, Eduardo.Panna Mária Guadalupská .:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2010.978-80-89342-18-1..Panna Mária 001;
625 Anderson, Neil T..Vysvobození z pout.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-52-X..Parapsychológia Sekty 11;
626 Andreé - Delastre, Louise.Zélia Martinová:.s. l.:s. n..1951?...ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 03;
627 Andrej Popovec.Slovo pre každého. Andrej Popovec:Štôla.1999.80-968175-3-1..Modlitby 016;
628 Andrej, Ján.Pane, tvoje slovo... Rok "B".:.2002..docasna.BB-10;
629 Andrej, Ján.Pane, tvoje slovo... Rok "A".:.2001...Homiletika 1;
630 Andrej, Ján.Pane, tvoje slovo... Rok "C".:.2003...Homiletika 3;
631 Andrej, Ján.Pane, tvoje slovo... Rok "A".:.2001..docasna.BB-09;
632 Andrej, Ján.Pane, tvoje slovo... Rok "C".:.2003..docasna.BB-11;
633 Andrej, Ján.Pane, tvoje slovo... Rok "B".:.2002...Homiletika 2;
634 Andrew, Edney.Staráme sa o mačku.:Ikar.1996.80-7118-332-6..Zoológia 06;
635 Andričíková, Markéta,1974-.V znamení premeny :.Levoča ::Modrý Peter,.2013.978-80-89545-25-4..Literatúra teória 15;
636 Angela, z Foligna.Mystické zážitky a duchovné rady.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-064-1..Františkánska spiritualita 090;
637 Angelo, Viganó.Mária, Ježišova matka.:Don Bosco.1997.80-85405-75-X.docasna.PM-57;
638 Angelo, Viganó.Prekvapujúca osobnosť.:Don Bosco.1997.80-85405-67-9.docasna.TEOL-13;
639 Anna Katarína Emmerichová.Tajomstvá posledných časov.[Košice]:Zachej.2015.978-80-971881-7-7.docasna.NROM-65;
640 Anna od Ježíše, sestra, Marie.Anna od Ježíše : zakladatelka Karmelu ve Francii a v Belgii.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-19-7.docasna.BIOGR-023;
641 Anne de Vries.Biblia pre deti.:Printed in Poland.1985...Iné 9;
642 Anonymus(lékař).Stalo se ve Vatikánu : zajímavosti ze života papežů 20.století.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2000.80-7192-508-X..Pápeži 12;
643 Anselm Gunthor.Morálna teológia I/b.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1988...Morálka 8;
644 Anselm Gunthor.Morálna teológia I/b.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1988...Morálka 9;
645 Anselm, Grün.Sny na duchovnej ceste.:Serafín.2002.80-88944-50-3..DZ/GRUN1 - 13;
646 Antolovič, Josip.Margita Mária Alacoque:.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-156-6..ŽS/MARGITA M. ALACOQUE - 01;
647 Antolovič, Josip.Margota Mária Alacoque.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-555-8.docasna.BIOGR-131;
648 Anton Habovštiak.Dni sviatočné i všedné. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-066-1..Liturgika 01;
649 Anton Terstenjak.O lidskych vztazich.:Ceska katolicka Charita.1968...Psychológia 08;
650 Antonov, Sergej Petrovič,1915-1995.Smrť nemá svedka /.Bratislava ::Obzor,.1968...L - SvPr/ANTO1-01;
651 Anzenbacher, Arno.Úvod do filozofie.:.1987...Filozofia 01;
652 Apostolato Mondiale di Fatima.Storia e messaggio di Fatima.Torino:Edizioni "Il Cuore della Madre", Apostolato Mondiale di Fatima.1980..docasna.Jtal-25;
653 ARCHER, Jeffrey / GRAHAMOVÁ, Janice / LLEWELLYN, Sam / HIGGINS-CLARKOVÁ, Mary.Jedenácté přikázání.Praha ::Reader's Digest Výběr,.2000.80-86196-20-8..L - SvPr/NSC-05;
654 Armenti, Francesco, 1964- - autor.Otevřené dopisy.:Kostelní Vydří :.2001.80-7192-512-8..Meditácie 055;
655 Arminjon, Blaise.Veľpieseň.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-474-3..Starý zákon 35;
656 Arminjon, Blaise.Veľpieseň.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-474-3.docasna.BB-77;
657 Arnold, Elliott,1912-1980.Pokrvný brat /.Bratislava ::Smena,.1974...L - SvPr/ARNO1-01;
658 Arrighini, A..Dvanásti.Trnava:SSV Trnava.1950..docasna.BIOGR-003;
659 Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2..Misiologia Ekumenizmus 12;
660 Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2.docasna.NROM-048;
661 Artimová, Marta.Hervartov, Šiba, Uście Gorlickie : Exkurzia minulosťou cez prítomnosť do budúcnosti.Hervartov:Obecný úrad.2006.80-969536-5-6.docasna.Geo-12;
662 Assollant, Alfred,1827-1886.Dobrodružstvá kapitána Korkorána /.Bratislava ::Mladé letá,.1957...L - SvPr/ASSO1-01;
663 Astafiev, Viktor.Stromy rastú pre všetkých.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1976...L - SvPr/ASTA1-01;
664 Atanáz.Redemptoristi v Stropkove v rokoch 1921-1999. Misionár:Michalovce.1999.80-88724-16-3..Cirkevné dejiny Slovenska 87;
665 Aubry, Cécile.Bela a Sebastián.Bratislava:Pravda.1972...L - SvPr/AUBR1-01;
666 Aubry, Cécile.Sebastián a Mary-Morgan.Bratislava:Pravda.1974...L - SvPr/AUBR1-03;
667 Aubry, Cécile.Sebastián medzi ľuďmi.Bratislava:Pravda.1973...L - SvPr/AUBR1-02;
668 Aubry, Joseph.Poď za mnou.Rím:SÚCM.1989...Zasvätený život 058;
669 Aubry, Joseph.Poď za mnou.Rím:SÚSCM.1979...Zasvätený život 056;
670 Aubry, Joseph.Poď za mnou.Rím:SÚSCM.1979..docasna.ZIVZ-10;
671 Auer, Vilém.Legenda Svatých pro školu a dům.Vimperk:J. Steinbrener.1928..docasna.BIOGR-096;
672 Auffray Augustin.Ježíš Kristus ve mně.:.1947...Vierouka 82;
673 Auger, Lucien.Strach, obavy a jejich překonávání.Praha:Portál.1998.80-7178-231-9.docasna.PSY-02;
674 Augustín Aurélius.Moja matka Monika.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-101-9.docasna.BIOGR-039;
675 Augustín, (354-430) sv..Rozhovory duše s Bohem:.Praha:Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava Francla.1935...ŽS/AUGUSTÍN - 10;
676 Augustín, 354-430.O zasvätenom panenstve.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2015.9788081350610 (brož.); 978-80-8135-061-0..Zasvätený život 094;
677 Augustín,354-430.Vyznania.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948...ŽS/AUGUSTÍN - 09;
678 Augustinus Aurelius.Vyznania.Bratislava:Lúč.1997.8071141852 (viaz.); 80-7114-185-2..ŽS/AUGUSTÍN - 12;
679 Augustinus, Aurelius.Svätého Aurélia Augustína Vyznania.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942...ŽS/AUGUSTÍN - 06;
680 Augustinus, Aurelius.Svätého Aurélia Augustína Vyznania.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..docasna.BIOGR-101;
681 Augustyn, Józef.Umět přijmout vlastní život.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1999.80-7192-349-4..DZ/AUGU1 - 04;
682 Augustyn, Józef.Duchovný život a modlitba. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-699-9..DZ/AUGU1- 07;
683 Augustyn, Józef.Štvrťhodina úprimnosti.Trnava:Dobrá kniha.1992.80-7141-223-6..DZ/AUGU1 - 01;
684 Augustyn, Józef.Deprese. City. Strach.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-054-1.docasna.DZ/AUGU1-03;
685 Augustyn, Józef.Štvrťhodina úprimnosti.Trnava:Dobrá kniha.1992.80-7141-223-6.docasna.DZ/AUGU1-05;
686 Augustyn, Józef .Otcovstvo.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-382-8.docasna.DZ/AUGU1-01;
687 Augustyn, Józef.Deprese. City. Strach.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-054-1..DZ/AUGU1 - 03;
688 Augustyn, Jozef.Kodo je muj bližní? Otázky a odpovedi.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-313-3..DZ/AUGU1 - 05;
689 Augustyn, Józef.Bolesť krivdy, radosť odpustenia.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-244-9.docasna.DZ/AUGU1-02;
690 Augustyn, Józef.Sexuální výchova v rodině a ve škole : Cíle.Zásady.Metody.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1998.80-7192-331-1..DZ/AUGU1- 08;
691 Augustyn, Józef.Sviatosť zmierenia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-336-9.docasna.DZ/AUGU1-04;
692 Augustyn, Józef.Učiteľ, kde bývaš?.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-191-4.docasna.DZ/AUGU1-07;
693 Augustyn, Józef.Duchovné vedenie.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-273-2.docasna.DZ/AUGU1-06;
694 Augustyn, Józef,.Sviatosť zmierenia.:.2017.9788081612886; 978-80-8161-288-6..DZ/AUGU1- 06;
695 Aurélius, Augustín.O křesťanském boji. Olomouc:Krystal.1948...ŽS/AUGUSTÍN - 02;
696 Ausina, Gérard.Lourdes..Lourdes:André Doucet.2000..docasna.PM-39;
697 Auzenet, Dominique.Trinásť zastavení lásky.Bratislava:LUC.1998, 1999.80-7114-269-7.docasna.UU-20;
698 Avanzni, John.30, 60 a stonásobok .:Slovo života international.2010.978-80-89165-23-0..Morálka 24;
699 Avermaete, Roger,1893-1988.Rubens a jeho doba /.Bratislava ::Smena,.1968...Životopisy 152;
700 Baán, István.Ako sa modlili Otcovia púšte.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-056-7.docasna.MD-55;
701 Baar, Jindřich Š..Maria. Chvály mariánské.Praha:Bohuslav Rupp.1947..docasna.PM-02;
702 Babjak, Ján, SJ.Zostali verní.Prešov:PETRA.2009.978-80-8099-034-3; 9788080990343 (viaz.)..Cirkevné dejiny Slovenska 09;
703 Babjak, Ján, SJ.Rehole a kongregácie na Slovensku.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-183-3..RIH-Všeobecne 03;
704 Babjak, Ján, SJ.Rehole a kongregácie na Slovensku.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-183-3..RIH-Všeobecne 02;
705 Backman, Fredrik,1981-.Babička pozdravuje a ospravedlňuje sa.Bratislava:Ikar.2016.9788055150888; 978-80-551-5088-8..L - DaMl - 008;
706 Bačíková, Lucia.Poď a nasleduj ma.Prešov:VMV.2005.80-7165-530-9..Cirkevné dejiny Slovenska 52;
707 Baggio, Antonio.Eros, sila lásky.Bratislava:Nové mesto.1993.80-85487-10-1..Pedagogika Výchova témy 050;
708 Bagin Anton, ThDr..Apoštolé Slovanů Cyril a Metoděj a Velká Morava.Praha:Čes.kat.charita.1982..docasna.BIOGR-077;
709 Bagin Anton, ThDr..Cyrilometodské kostoly a kaplnky na Slovensku.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985..docasna.CD-060;
710 Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny. II. časť.Trnava:SSV.1969..docasna.CD-002;
711 Bagin Anton, ThDr..Facultas theologica ss. Cyrilli et Methodii Bratislavae 1936-1986. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..docasna.CD-055;
712 Bagin Anton, ThDr..Život Gorazda.Martin:Matica slovenská.1992.80-7090-197-7..ŽS/GORAZD - 01;
713 Bagin Anton, ThDr..Cyrilometodská tradícia u Slovákov.:SAP - Slovak Academic Press.1993.80-85665-08-5..Cirkevné dejiny Slovenska 37;
714 Bagin Anton, ThDr..Spolupatróni Európy. Co-Patrons of Europe..Banská Bystrica:Mabuto Press.1992.80-900410-3-5..ŽS/CYRIL A METOD - 04;
715 Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny I..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..docasna.CD-001;
716 Bajza, Jozef Ignác.Príhody a skúsenosti mladíka Reného.Bratislava, Nový Sad:Tatran, Obzor.1970..docasna.SLpr/BAJZ-01;
717 Bakerová, Juliette, FDNSC, Sr..Pápež odpovedá. Bratislava:Pápežské misijné diela.1996...M - Encykliky 23;
718 Bakerová, Juliette, FDNSC, Sr..Pápež odpovedá. Bratislava:Pápežské misijné diela.1996..docasna.DOKUM-17;
719 Baklanov, Grigorij.Len justičný omyl?.Bratislava:Smena.1968..docasna.SvLpr/BAKL-01;
720 Balaguer, Josemaría Escrivá de.Cesta.Brno:Cesta.1991.80-85319-09-8..DZ/BALA1 - 01;
721 Balák, René.Kresťan - morálnosť - poslanie:.Lublin -Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2003.80-7165-393-4.docasna.TEOLmor-01;
722 Balázs, Ján Krstiteľ .Počiatky Františkánskeho hnutia a hnutia Klarisiek.:Serafín.1999.80-88944-23-6.docasna.FRANT-12;
723 Balázs, Ján Krstiteľ .Počiatky Františkánskeho hnutia a hnutia Klarisiek.:Serafín.1999.80-88944-23-6..Františkánska spiritualita 044;
724 Baláž Rudolf.Kam, mladý človek?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-072-6..Katechetika Učebnice 29;
725 Baláž, Rudolf.Zostaň s nami, Pane : Posynodálna exhortácia.Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2007.978-80-88937-26-5..M - Dokumenty KBS 02;
726 Baláž, Rudolf.Zostaň s nami, Pane : Posynodálna exhortácia.Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2007.978-80-88937-26-5..Pastorálka 06;
727 Balažia, Ján.Otec a dcéra.Bratislava:Don Bosco.2016.9788080743642; 978-80-8074-364-2..DZ/VIERA - 06/71;
728 Baldacci, David; Higgins, Jack; Delinsky, Barbara; Eidson, Tom.Najlepšie svetové čítanie. Výhra / Čierny barón / Miesto ženy / Pištoľník a rehoľníčka.Bratislava:Readers Digest Výber.1999.80-88983-01-0; 8088983010..L - SvPr/NSC-04;
729 Báliková prel, Jana.Jedlo ako jed, jedlo ako liek. Bratislava:Readers Digest Výber.1998.80-967878-1-0..Zdravie 02;
730 Báliková prel, Jana.Veľké tajomstvá minulosti. Bratislava:Readers Digest Výber.1999.80-967878-6-1..Dejiny 05;
731 Balling, Adalbert Ludwig.Všetko najlepšie.Bratislava:Lúč.2007.978-80-7114-624-7.docasna.NROM-072;
732 Balling, Adalbert Ludwig,1933-.K Bohu vede mnoho cest :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1996...Zasvätený život 043;
733 Balthasar, Hans.Kordula anebo Vážný případ.Řím:Křesťanská akad..1987...Teológia 17;
734 Balthasar, Hans Urs von.Trojitý věnec.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-018-5.docasna.PM-18;
735 Balzac, Honoré de.Otec Goriot.:Tatran.1970...L - SvPr/BALZ1-04;
736 Balzac, Honoré de,1799-1850.Lesk a bieda kurtizán /.Bratislava ::SVKL,.1964...L - SvPr/BALZ1-01;
737 Balzac, Honoré de,1799-1850.Stratené ilúzie /.Bratislava ::Tatran,.1974...L - SvPr/BALZ1-03;
738 Balzac, Honoré de,1799-1850.Vášeň v púšti /.Bratislava ::Tatran,.1974...L - SvPr/BALZ1-02;
739 Bamonte, Francesco.Zhubný špiritizmus.:.2019.9788082111098; 978-80-8211-109-8..DZ/BAMO1 - 02;
740 Bamonte, Francesco.Nebezpečenstvo mágie.:.2018.9788089866793; 978-80-89866-79-3..DZ/BAMO1 - 01;
741 Bamonte, Francesco.Boj Panny Márie a diabla počas exorcizmov.[Košice]:Zachej.2016.9788097188153; 978-80-971881-5-3..DZ/BAMO1 - 03;
742 Bamonte, Francesco,.Vzbura anjelov.:.2020.9788082111708; 978-80-8211-170-8..DZ/BAMO1 - 04;
743 Banský, V..Čo sa sluší a čo nie :.Bratislava ::Osveta,.1964...Filozofia Etika 05;
744 Banti, Enrico.Poznanie a viera.:.1980??..docasna.FIL-07;
745 Baran, Karol.Bohatosť komôr srdca v jeho premenách.[Bratislava]:Minor-Kapucíni na Slovensku.2013.9788097127305 (brož.); 978-80-971273-0-5..Františkánska spiritualita 104;
746 Baranyai, Ladislav.Mladí a ich vyzrievanie.Bratislava:Saleziáni dona Bosca.2002...Katechetika Príručky 37;
747 Baranyai, Ladislav.Stretanie sa s človekom.Bratislava:Domka.2000...Katechetika Príručky 39;
748 Baranyai, Ladislav.Bohatstvo kresťanstva.Bratislava:Domka.2000...Katechetika Príručky 36;
749 Baranyai, Ladislav.Kultúra a umenie výchovy.Bratislava:Domka.2000...Katechetika Príručky 38;
750 Baranyai, Ladislav.Animácia skupín.Bratislava:Domka.2000...Katechetika Príručky 40;
751 Baráth, Bartolomej SVD.Enneagramm. Objaviť svoje vnútorné ja:.Vidiná:Misijný dom Božského Srdca.1995...Psychológia 24;
752 Baráth, Bartolomej, SVD.Uviesť svoj život do súladu s Božou vôľou.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.2000.80-85223-52-X.docasna.DV-30;
753 Baráth, Bartolomej, SVD.Vnímať dotyk Boha a pulz života.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.2003.80-85223-65-1.docasna.DV-29;
754 Barba, Emanuele.Bratr Alois Maria Chmel od Ukřižovaného Ježíše. Augustiniánské nakladatelství :Trnava.1993.80-7162-010-6.docasna.BIOGR-006;
755 Barbara Neumannová.Keď zakvitne rumovisko. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-058-0.docasna.Z-22;
756 Barbarić, Slavko, 1946-2000 - autor.Dej mi své raněné srdce! :.:Olomouc :.1998.80-238-3153-4..DZ/BARB1 - 01;
757 Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Serafín:Bratislava.1991.80-85310-89-9..DZ/BARB1 - 03;
758 Barbarič, Slavko.Medjugorje. Klaňajte sa môjmu Synovi srdcom.Prešov:VMV.2004.80-7165-445-0.docasna.PM-49;
759 Barbarič, Slavko.Medjugorje. Modlite sa spoločne s radostným srdcom. Prešov:Michal Vaško.2006..docasna.PM-51;
760 Barbarič, Slavko.Medjugorje. Eucharistia : Slávte omšu srdcom.Prešov, Bratislava:VMV pre Mariánske centrum.2004?.80-7165-465-5.docasna.PM-47;
761 Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom:. Serafín:Bratislava.1997.80-85310-82-1..Panna Mária 083;
762 Barbarič, Slavko.Eucharistia - Slávte omšu srdcom.Bratislava:MCM.1997.80-88717-20-5..Panna Mária 022;
763 Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Serafín:Bratislava.1991.80-85310-89-9..DZ/BARB1 - 02;
764 Barbarič, Slavko.Perly ranených sŕdc.Prešov:VMV.2004.80-7165-431-0.docasna.UU-18;
765 Barbarič, Slavko.Medjugorje. Daj mi svoje ranené srdce:.Prešov:VMV.2003.80-88717-32-9.docasna.PM-48;
766 Barbarič, Slavko.Medjugorje. Postite sa srdcom.Prešov:VMV.2005.80-7165-498-1.docasna.PM-50;
767 Barbarič, Slavko - Páter.Nasleduj ma srdcom!. USPO:Bratislava.1998.80-88717-28-0..Panna Mária 021;
768 Barberis, Bruno,(1953-).Turínske plátno.Bratislava:Lúč.2011.9788071148494 (viaz.);978-80-7114-849-4.docasna.TEOL-08;
769 Barbier, Jean.Mariánski konvertiti.Bratislava:LUC.1996.80-7114-190-9..Panna Mária 064;
770 Barden, Ingeburg.Starostlivosť o chorých v domácnosti.Slovenská katolícka charita:[Bratislava].2002.80-88932-08-4.docasna.UU-30;
771 Bargellini, Piero.Svätý Bernardín Sienský.Kremnica:Serafínsky svet.1944...ŽS/BERNARDÍN ZO SIENY - 01;
772 Bargellini, Piero .Zářící život.Brno:.1991...Františkánska spiritualita 081;
773 Barišová, Margita.Vzory krížikového vyšívania.Bratislava:Práca.1982..docasna.RP-10;
774 Baroková, Terézia.Najkrajší dar. Serafín:Bratislava.1997.80-85310-70-8.docasna.FRANT-39;
775 Baroková, Terézia.Najkrajší dar. Serafín:Bratislava.1997.80-85310-70-8..Františkánska spiritualita 119;
776 Baroková, Terézia.Keď Boh volá.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-01-5..Františkánska spiritualita 074;
777 Bárta, Jan, 1921-1982.Syntéza učení víry. 1. svazek. Malá teologie. II. semestr..Praha:Sekretariát řeholních společností v ČSSR.1969..docasna.TEOL-02;
778 Bárta, Jan,1921-1982.Syntéza učení víry :.Praha ::Sekretariát řeholních společností,.1969...Teológia 10;
779 Bárta, Oldřich,1913-1993.Almanach Velká Morava /.Brno ::Mor. muzeum,.1965...Dejiny Slovenska 04;
780 Bárta, Vladimír.Slovensko I..Slovenská Ľupča:AB Art press.2003.80-88817-47-1..Dejiny Slovenska 09;
781 Barthas, C..Pod sluncem Fatimy :.Praha ::Dům milosrdenství - Vincentinum,.1945...Panna Mária 010;
782 Bartók, Béla,1881-1945.Slovenské ľudové piesne..Bratislava ::Slov. ak. vied,.1970...Hudba 2;
783 Bartolini, Bartolino.Moja kniha náboženstva 1. Saleziánske katechetické stredisko :Banská Bystrica.1994.80-85405-18-0..Katechetika Učebnice 12;
784 Bartolini, Bartolino.Moja kniha náboženstva 4. Saleziánske katechetické stredisko :Banská Bystrica.1993.80-85405-21-0..Katechetika Učebnice 09;
785 Bartolini, Bartolino.Moja kniha náboženstva 2. Saleziánske katechetické stredisko :Banská Bystrica.1993.80-85405-19-9..Katechetika Učebnice 11;
786 Bartolini, Bartolino.Moja kniha náboženstva 5. Saleziánske katechetické stredisko :Banská Bystrica.1993.80-85405-22-9..Katechetika Učebnice 08;
787 Bartolini, Bartolino.Adorácia s Jánom Pavlom II..Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-046-1..Modlitby 018;
788 Bartolini, Bartolino.Moja kniha náboženstva 3,4,5. Banská Bystrica:BÚ.1993.80-85405-20-2..Katechetika Učebnice 10;
789 Bartoszewski, Gabriel(1933- )..Reguła i życie Braci i Sióstr Trzeciego Zakonu Regularnego :.Warszawa ::Ojcowie Kapucyni,.1992.8385037551;83-85037-55-1..Františkánska spiritualita 011;
790 Basadonna, Giorgio.Invito al deserto.Milano:Ancora.2000.88-7610-819-X.docasna.Jtal-29;
791 Bątkiewicz-Brożek, Joanna.Ježišu, ty sa postaraj :.:.2018.978-80-8192-054-7..Životopisy 179;
792 Bątkiewicz-Brożek, Joanna.Ježišu, ty sa postaraj.:.2018.978-80-8192-054-7.docasna.BIOGR-150;
793 Baumann, Emile.Znamenie na rukách.Košice:Verbum.1947...NábPr/BAUM2-01;
794 Baumroth, W..Potupenie kríža.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947...NábPr/BAUM1-04;
795 Baumroth, Wolfgang.Víťazstvo kríža.Bratislava:Lúč.2015.9788071149996 (brož.); 978-80-7114-999-6..NábPr/BAUM1-03;
796 Baumroth, Wolfgang.Potupenie kríža.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948...NábPr/BAUM1-01;
797 Baumroth, Wolfgang,1882-1955.Potupenie kríža.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2016.9788081612091 (brož.); 978-80-8161-209-1..NábPr/BAUM1-02;
798 Baur, Benedikt O.S.B..Život ve světle liturgie II.Broumov:sestry dominikánky.1969...Meditácie 029;
799 Baur, Benedikt O.S.B..Život ve svěle liturgie IV.Broumov:sestry dominikánky.1969...Meditácie 031;
800 Baur, Benedikt O.S.B..Život ve světle liturgie I.Broumov:sestry dominikánky.1969...Meditácie 028;
801 Bazin, René.Obilie dozrieva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942...NábPr/BAZI1-01;
802 Beauchamp, Paul.Žalmy. Noc a deň.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-468-9..Lectio Divina 22;
803 Bebko, František,(1981-).Spirituálny pohľad Ignáca z Loyoly na duchovný život.Levoča:MTM.2011.9788089187522 (brož.);978-80-89187-52-2.docasna.DV-31;
804 Beblavý, Miroslav,1977-.O Slovensku otvorene /.:.1995??.978-80-972081-0-3..Politika 07;
805 Beccalossi, Mária Lucia .Dievča spod Ánd: Laura Vicuňa.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-83-0..ŽS/LAURA VICUŇA - 01;
806 Beck, Eleonore.Boh hovorí svojim deťom.Königstein:Medzinárodné katolícke charitatívne dielo "Kirche in Not".1992.84-7151-706-X.docasna.BB-49;
807 Beck, Eleonore.Verím - Malý katolícky katechizmus.Konigstein:Kirche in Not.1999...Katechetika Katechizmus 18;
808 Beck, Eleonore.Boh hovorí svojim deťom.Königstein:Medzinárodné katolícke charitatívne dielo "Kirche in Not".1992.84-7151-706-X..Iné 27;
809 Beha, Benedicta.Príď kráľovstvo tvoje. SERAFÍN:Bratislava.1996.80-85310-66-X.docasna.FRANT-54;
810 Beha, Benedicta.Príď kráľovstvo tvoje. SERAFÍN:Bratislava.1996.80-85310-66-X..Františkánska spiritualita 095;
811 Bechný, Ľubo,1963-.Žilina. .Žilina:Knižné centrum.2008.978-80-8064-323-2..RegD/SlovenskoŽ - 02;
812 Beitzel, Barry J..Biblica - biblický atlas. Praha:Fortuna Print.2007.978-80-7321-302-2..Biblické slovníky 12;
813 Beke, Eduard.Kňaz pokory.Martin:Eduard Beke.2000.80-968468-1-7..Životopisy 62;
814 Beke, Eduard.Bol som učiteľom. G.A.G.:Banská Bystrica.1996.80-85657-04-X..Pedagogika 023;
815 Beke, Eduard.Bol som učiteľom.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-198-2..Pedagogika 022;
816 Belák, Blažej.Sväté Písmo (Evanjeliá a Skutky apoštolov). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-194-3..Nový zákon 5;
817 Belák, Blažej.Katolícke Slovensko.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-374-1.docasna.CD-026;
818 Belák, Blažej.Katolícke Slovensko.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-374-1..Encyklopédie Slovenska 02;
819 Bellini, Pietro.Augustiniánský projekt života :.Brno ::Augustiniánské opatství,.2000?...RIH-Augustiniáni, OSA 01;
820 Bendová, Veronika.Sprechen Sie deutsch? : 1. : Příručka k televiznímu kursu němčiny.Praha:Státní pedagogické nakl..1973..docasna.Jnem-02;
821 Bendová, Veronika.Sprechen Sie deutsch? : 2..Praha ::Státní pedagogické nakl.,.1973...Príručky 003;
822 Bendová, Veronika.Sprechen Sie deutsch? : 4..Praha ::Státní pedagogické nakl.,.1975...Príručky 005;
823 Bendová, Veronika.Sprechen Sie deutsch? : 1. : Příručka k televiznímu kursu němčiny.Praha:Státní pedagogické nakl..1973...Príručky 002;
824 Bendová, Veronika.Sprechen Sie deutsch? : 3..Praha ::Státní pedagogické nakl.,.1974...Príručky 004;
825 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Z môjho života.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-493-X.docasna.PAP-18;
826 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Pavol, apoštol národov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-735-7.docasna.PAP-19;
827 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Pavol, apoštol národov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-735-7..Nový zákon 41;
828 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Z môjho života.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-493-X..Benedikt XVI. 03;
829 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Vrchol a pramen :.Kostelní Vydří :Karmelitánské nakladatelství.2009.978-80-7195-327-2.docasna.PAP-14;
830 Benedikt Baur.Zivot ve svetle liturgie III.:Praha.1969...Meditácie 030;
831 Benedikt XVI.Drahí priatelia.Stará Ľubovňa:Sali - Foto.2012.9788097064495 (brož.);978-80-970644-9-5.docasna.PAP-30;
832 Benedikt XVI.Drahí priatelia.Stará Ľubovňa:Sali - Foto.2012.9788097064495 (brož.);978-80-970644-9-5..Benedikt XVI. 06;
833 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. - na pôstne obdobie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.80-7162-656-2..M - Apoštolské listy 037;
834 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger; Schonborn, Christoph.Malý úvod do Katechizmu katolické Církve. Praha:Nové město.1993.80-901542-4-7..Katechetika Katechizmus 11;
835 Benedikt XVI..Pápežské dokumenty č.85.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2011.978-80-7162-889-7.docasna.DOKUM-63;
836 Benedikt XVI..Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-609-8..Benedikt XVI. 04;
837 Benedikt XVI..Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-609-8..Biografia 28;
838 Benedikt XVI..Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-609-8.docasna.PAP-31;
839 Benedikt XVI. .Verbum Domini.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-868-2..M - Exhortácie 13;
840 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Sacramentum caritatis - Biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o Eucharist. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-659-6.docasna.DOKUM-50;
841 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger)."Buďte pevní vo viere".Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-617-1..Benedikt XVI. 10;
842 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Deus caritas est .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-594-9.docasna.DOKUM-13;
843 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Caritas in veritate.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-786-9.docasna.DOKUM-52;
844 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Caritas in veritate.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-786-9..M - Encykliky 36;
845 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Deus caritas est .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-594-9..M - Encykliky 34;
846 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Sacramentum caritatis - Biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o Eucharist. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-659-6..M - Exhortácie 12;
847 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger)."Buďte pevní vo viere".Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-617-1.docasna.PAP-15;
848 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Ježiš Nazaretský - 1. diel.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-579-4..Kristológia 5;
849 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Spe salvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-700-5.docasna.DOKUM-51;
850 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Ježiš Nazaretský - 1. diel.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-579-4.docasna.PAP-25;
851 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger)."Buďte pevní vo viere".Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-617-1.docasna.DOKUM-64;
852 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Spe salvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-700-5..M - Encykliky 35;
853 Benedikt z Nursie,asi 480-asi 543.Regula sv. Benedikta.Sampor-[Sliač]:Mnísi z rehole sv. Benedikta.2010.9788097047986 (viaz.);978-80-970479-8-6.docasna.BS-01;
854 Benedikt,sv..Regula. .Dobrá Niva :Mnísi z rehole sv. Benedikta.2010.978-80-970479-7-9..ŽS/BENEDIKT Z NURSIE - 04;
855 Benedikt,sv..Regula. .Dobrá Niva :Mnísi z rehole sv. Benedikta.2010.978-80-970479-7-9..RIH-Benediktíni 01;
856 Beneš Třebízský, Václav,1849-1884.Trnová koruna.Praha ::Vyšehrad,.1974..docasna.SvLpr/BENE-01;
857 Beneš, Albert.Božské ctnosti.Praha:Krystal OP.1997.80-85929-21-X..Vierouka 42;
858 Beneš, Josef.Naše víra : Sborník úvah o katolické víře.Praha:ÚCN.1974...Katechetika Katechizmus 08;
859 Beneš, Josef,1905-1979.Kaine, kde je tvůj bratr? :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1973, [na tit. listu chybně] 1971...Životopisy 81;
860 Beneš, Petr Regalát,1963-.Františkánství v kontaktech s jiným a cizím /.Praha ::Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta :; Filosofia,.2009.978-80-7308-283-3; 978-80-7007-300-1..Františkánska spiritualita 125;
861 Bengt, Pleijel.Obrovská moc Božej sily.:Tranoscius.1995.80-7140-065-3..Homiletika 19;
862 Benka-Rybár, Gabriel.Udalosti nadprirodzenej povahy na území Košickej arcidiecézy.Ružomberok:Verbum.2014.9788056101995; 978-80-561-0199-5.docasna.PM-60;
863 Benkovský, Ján, SJ.Tri sľuby.Trnava:Dobrá kniha.2015.978-80-7141-974-7..Zasvätený život 091;
864 Bennett, Richard.Hľadanie Boha. Bratislava:MSEJK.2002.80-88891-42-6.docasna.TEOLnek-02;
865 Beňo, Ján Augustín, SDB.Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979...Meditácie 024;
866 Beňo, Ján Augustín, SDB.V službách rodín.Prievidza:Patria I.2001.80-85674-07-6..RIH-Všeobecne 12;
867 Beňo, Ján Augustín, SDB.Hovor, Pane, tvoj sluha počúva.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989...Meditácie 023;
868 Beňo, Ján Augustín, SDB.Áno, Pane ....Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969...Zasvätený život 055;
869 Beňo, Ján Augustín, SDB.Áno, Pane ....Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..docasna.DOKUM-44;
870 Beňo, Ján Augustín, SDB.Počuli sme Slovo Pánovo.Rím:SÚSCM.1975..docasna.BB-27;
871 Beňo, Ján Augustín, SDB.Filozofia.Nitra:Rodina.1991.80-900510-3-0..Filozofia 03;
872 Beňo, Ján Augustín, SDB.Veľpieseň.Nitra:Rodina.1991.80-900510-1-4..Meditácie 036;
873 Beňová, Štefánia.Denne s Božím slovom.Kapušany:Bens.2007.978-80-88998-72-3..Lectio divina 69;
874 Beňová, Štefánia.Božie slovo na každý deň III..Kapušany:Bens.2012.9788088998938 (brož.);978-80-88998-93-8; 978-80-88998-93-7 - chybné..Lectio divina 70;
875 Beňová, Štefánia.Božie slovo na každý deň II..Kapušany:Bens.2011.978-80-88998-87-7..Lectio divina 85;
876 Beňová, Štefánia.Božie slovo na každý deň III..Kapušany:Bens.2012.9788088998938 (brož.);978-80-88998-93-8; 978-80-88998-93-7 - chybné.docasna.BB-86;
877 Beňová, Štefánia.Božie slovo na každý deň II..Kapušany:Bens.2011.978-80-88998-87-7.docasna.BB-80;
878 Beňová, Štefánia.Každý deň s Božím slovom.Kapušany:Bens.2013.9788089679010 (brož.); 978-80-89679-01-0..Lectio divina 72;
879 Beňová, Štefánia.Denne s Božím slovom III.. .Kapušany :Bens.2009.978-80-88998-81-5..Lectio divina 84;
880 Beňová, Štefánia.Božie slovo na každý deň. .Kapušany :Bens.2010.978-80-88998-85-3..Lectio divina 86;
881 Beňová, Štefánia.Božie slovo na každý deň. .Kapušany :Bens.2010.978-80-88998-85-3.docasna.BB-79;
882 Bensi, Camill - autor.Zůstávejte v pokoji.:Kostelní Vydří :.1994.80-85527-77-4..Františkánska spiritualita 048;
883 Benson, Robert Hugh1871-1914.Pán sveta.:.2018.978-80-8192-055-4.docasna.NROM-110;
884 Berka, Karel,1923-2004.Aristoteles /.Praha ::Orbis,.1966...Životopisy 147;
885 Berkecz, Franciska.S ohňom lásky .Košice:Vienala.2010.978-80-8126-027-8.docasna.MD-72;
886 Bermejo, José Carlos.Ďalšie príbehy na uzdravenie duše.Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2012.978-80-89231-89-8.docasna.NROM-105;
887 Bernanos, Georges.Dialógy karmelitánok.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1975...Životopisy 123;
888 Bernanos, Georges.Mŕtva Farnosť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-002-5..NábPr/BERN1-01;
889 Bernanos, Georges.Mŕtva farnosť.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947...NábPr/BERN1-02;
890 Bernard - Mária, brat.Modlitby v ťažkých situáciách. Bratislava:Serafín.1999.80-85310-33-3 (2 rovnaké).docasna.BIOGR-022;
891 Bernard - Mária, brat.Modlitby v ťažkých situáciách. Bratislava:Serafín.1999.80-85310-33-3 (2 rovnaké)..Modlitby 008;
892 Bernard z Clairvaux, sv., 1090-1153.Boží eros.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-641-4..ŽS/BERNARD Z CLAIRVAUX - 02;
893 Bernard z Clairvaux, sv., 1090-1153.Boží eros.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-641-4.docasna.MD-70;
894 Bernardi, P. E.Leopoldo Mandič:.Bratislava:Presto Press.1993.80-85667-01-0.docasna.BIOGR-119;
895 Bernardi, P. E.Leopoldo Mandič:.Bratislava:Presto Press.1993.80-85667-01-0..ŽS/LEOPOLD MANDIĆ - 01;
896 Bernhard, Welte.Duch kresťanstva. Nitra:SBS.1995.80-85223-38-4..Filozofia 27;
897 Berthe, P..Svatý Alfonz z Liguori.Hlučín:Exerciční dúm.1931...ŽS/ALFONZ - 01;
898 Bertrand, Louis.Svätý Augustín.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942...ŽS/AUGUSTÍN - 07;
899 Berz, August.Srdcom k Bohu 1. diel.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989..docasna.BB-87;
900 Berz, August.Srdcom k Bohu 1. diel.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989...Meditácie 018;
901 Besnard, Albert.Život a zápasy viery.Bratislava:LUC.1994.80-7114-084-8..Vierouka 84;
902 Besnard, Albert.Život a zápasy viery.Bratislava:LUC.1994.80-7114-084-8.docasna.UU-33;
903 Bezák, Róbert, CSsR.Róbert Bezák: Vyznanie.Vozokany:Navi Graf.2013.9788097149123 (viaz.);978-80-971491-2-3..Životopisy 137;
904 Bialas, Martin.Milovat a trpět.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-048-7.docasna.UU-21;
905 Bianco, Enzo.Muž, ktorý obraňoval Boha .:Don Bosco.2010.978-80-8074-116-7..ŽS/FRANTIŠEK SALESKÝ - 02;
906 Bianchi, Enzo.Pregare la parola.Torino:Piero Gribaudi Editore.1992?.88-7152-170-6.docasna.Jtal-28;
907 Biathová, Katarína.Maliarske prejavy stredovekého Liptova.Bratislava:Tatran.1983..docasna.Uvyt-01;
908 Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-05-5..Starý zákon 50;
909 Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona. 1..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968...Starý zákon 51;
910 Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona - zväzok 2 (1. časť ).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969...Starý zákon 53;
911 Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona - zväzok 3.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969...Starý zákon 55;
912 Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona - zväzok 2 (1. časť ).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..docasna.BB-05;
913 Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Nového zákona zväzok 4.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..docasna.BB-07;
914 Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona. 1..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968...Starý zákon 52;
915 Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona - zväzok 2 (1. časť ).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969...Starý zákon 54;
916 Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona. 1..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..docasna.BB-04;
917 Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona - zväzok 3.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969...Starý zákon 56;
918 Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona - zväzok 3.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..docasna.BB-06;
919 Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Nového zákona zväzok 4.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970...Nový zákon 17;
920 Bicák, Peter,1966-.Tajomstvo Trojice.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743321 (brož.); 978-80-8074-332-1..DZ/VIERA - 05/60;
921 Bič, Miloš.Stopami dávnych věků. Mezi Nilem a Tigridem.Praha:Vyšehrad.1979...Dejiny 04;
922 Bič, Miloš.Starý zákon - Apokryfy.Praha:Kalich.1985...Starý zákon 9;
923 Bieľak, Jozef.Ekleziálny rozmer manželstva a rodiny.Spišské Podhradie :Nadácia kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.2008.978-80-89170-31-9.docasna.TEOLpas-01;
924 Bieler, Henry G., 1893-1975 - autor.V potravě je lék.:[Praha] :.1996.80-238-2001-X.docasna.Zdr-08;
925 Bielik, František.Andrej Hlinka a jeho miesto v slovenských dejinách.Bratislava:Da Vel.1991.80-900931-0-8.docasna.CD-039;
926 Bill, Joseph K..Ježiš sa ma dotkol.Bratislava:Obzor.2005.80-215-0522-2.docasna.DZ/BILL1-01;
927 Bill, Joseph K..Ježiš, oceán lásky.Bratislava:Obzor.2005.80-215-0521-4.docasna.DZ/BILL1-02;
928 Bilý, Peter, 1978-.Desatoro /.Bratislava ::Slovart,.2014.978-80-556-1145-7 (váz.)..L - SlPr/POVIEDKY-01;
929 Bindáč, Arnošt.Bola iba slúžkou. Spoločnosť Božieho slova:[Nitra].1995.80-85223-27-9..Životopisy 70;
930 Bindáč, Ernest, SVD.Blahoslaviť ma budú.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku.1993.80-85223-21-X..Panna Mária 099;
931 Bindáč, Ernest, SVD.Nedeľa - deň sviatočný. Nitra:SVD.1992.80-85223-15-5..Homiletika 5;
932 Bini, Giacomo.Chválospev na Kláru z Assisi. Serafín:Bratislava.2003.80-88944-74-0.docasna.FRANT-55;
933 Bini, Giacomo.Chválospev na Kláru z Assisi. Serafín:Bratislava.2003.80-88944-74-0..Františkánska spiritualita 082;
934 Birnbaumová, Alžběta,(1898-1967).Císař Karel IV. :.Olomouc ::Vítězové,.1937...Životopisy 57;
935 Bishop, Jim.Den, kdy zemřel Kristus.Praha:Vyšehrad.1971...Biografia 31;
936 Bishop, Jim.Den, kdy zemřel Kristus.Praha:Vyšehrad.1971..docasna.NROM-032;
937 Biskupská synoda.Synoda o zasvěceném životě.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-87-1..Zasvätený život 031;
938 Biskupský úrad Spišská Kapitula.Dokumenty Druhej synody Spišskej diecézy.Spišská Kapitula:Biskupský úrad Spišská Kapitula.2011.9788097079758 (viaz.);978-80-970797-5-8.docasna.DOKUM-56;
939 Biskupský úrad Spišská Kapitula.Súhrn nariadení a odporúčaní Druhej synody Spišskej diecézy.Spišská Kapitula:Biskupský úrad Spišská Kapitula.2011..docasna.DOKUM-57;
940 Blachnický, František.Pohľady vo svetle milosti.:Svetlo-Život.1989..docasna.MD-60;
941 Blachnický, František.Pohľady vo svetle milosti.:Svetlo-Život.1989...RIH-Oáza, Svetlo-Život 01;
942 Blachnický, František.Pohlady vo svete milosti.Prešov:VMV.1995.80-7165-045-5..RIH-Oáza, Svetlo-Život 04;
943 Blech, Richard.Encyklopédia dramatických umení Slovenska. 1. /zv./ A-L ; Richard Blech, Ľubica Kudolániová, Nelly Štúrová, Milota Žiláková, Oto Takáč.Bratislava:Veda.1989..docasna.Uvyt-06;
944 Bloch, Grzegorz B..Ján Duns Scotus. Serafín:Bratislava.2003.80-88944-82-1..Františkánska spiritualita 077;
945 Bobek, Karel.Vnitřní lékařství : 2. díl.Část speciální : Učební text pro střední zdravotnické školy(obor zdavotních sester).Praha:Státní zdravotnické nakl..1964..docasna.Zdr-14;
946 Bobek, Karel,1909-1964.Abeceda zdravia /.Bratislava ::Osveta,.1969...Biológia človeka 02;
947 Bogliolo, Luigi.Teodícea. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1974...Teológia 19;
948 Bogner, Václav .Knihy prorocké. III. diel. Ezechiel, Daniel.Praha:Čes. kat. charita.1981..docasna.BB-19;
949 Böhm, Čestmír.Skalničky našich zahrad.Praha:Státní zemědělské nakl..1980..docasna.P-23;
950 Bohumil, Josef,1929-.Kapka krve :.Řím ;:Kochel,.1988...Životopisy 22;
951 Bohuslav, o..Páter Pius, muž bolesti a lásky.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1999..docasna.BIOGR-105;
952 Bohuš, Juraj Michael.Rím, mesto fontán a obeliskov.:Christextum.1997.80-967522-1-9.docasna.CD-103;
953 Bókay, János.Puccini /.Bratislava ::Tatran,.1976...Životopisy 140;
954 Boleslav, Kumor.Cirkevné dejiny.Levoča:Polypress.2002.80-88704-51-0.docasna.CD-110;
955 Bonaventúra z Bagnoregia.Bonaventúra z Bagnoregia.Bratislava:Serafín.2009.978-80-8081-083-2..Františkánska spiritualita 079;
956 Bonaventúra z Bagnoregia.Bonaventúra z Bagnoregia: Breviloquium.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-059-1..Františkánska spiritualita 078;
957 Bonaventúra,.Spisy sv. Bonaventúru 1. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-56-2..Františkánska spiritualita 051;
958 Bonaventúra, sv..Tributo quotidiano a Maria - Každodenná daň Márii.Spišské Podhradie :Nadácia kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.1996..docasna.PM-58;
959 Bonaventura, svatý.Putování mysli do Boha : Itinerarium mentis in Deum.Praha:Krystal OP.1997.80-85929-22-8.docasna.FRANT-38;
960 Bonaventura,asi 1217-1274.Putování mysli do Boha =.Praha ::Krystal OP,.2003.80-85929-61-9 (brož.)..Františkánska spiritualita 050;
961 Bonifacio, Alberto.Otevřte swá srdce Marii Královně Míru :.[S.l.] ::[s.n.],.1984...Panna Mária 075;
962 Boom, Corrie Ten.Útočište.:.1980?..docasna.Z-25;
963 Boom, Corrie ten (Corrie ten Boom).Cestujem po svete s dobrou správou (1945-1975).:.1985?...Životopisy 11;
964 Bor, Ján E..Po stopách svätého Františka z Assisi. Historická a cestopisná štúdia.Canada:Fuga, František.1975..docasna.FRANT-10;
965 Bor, Ján E..Po stopách svätého Františka z Assisi. Historická a cestopisná štúdia.Canada:Fuga, František.1975...Františkánska spiritualita 043;
966 Borkowska, Malgorzata.Tváre Otcov púšte.Ľubietová:Benediktíni.2001.80-968642-8-9.docasna.MD-78;
967 Borkowska, Malgorzata.Tváre Otcov púšte.Ľubietová:Benediktíni.2001.80-968642-8-9..RIH-Mnísi, pustovníci 02;
968 Borkowska, Malgorzata.Tváre Otcov púšte.Ľubietová:Benediktíni.2001.80-968642-8-9..RIH-Mnísi, pustovníci 03;
969 Borovička, Václav Pavel.Atentáty, ktoré mali zmeniť svet.Bratislava:Obzor.1974..docasna.SLpr/BORO-01;
970 Borriello, Luigi.Pak přijď a následuj mě : úvahy k teologii zasvěceného života.Praha:Paulínky.1997.80-86025-11-X..Zasvätený život 018;
971 Borriello, Luigi.Pak přijď a následuj mě : úvahy k teologii zasvěceného života.Praha:Paulínky.1997.80-86025-11-X.docasna.ZIVZ-42;
972 Borriello, Luigi.Jednoduchými očami .:Kongregácia Školských sestier sv. Františka.2011.978-80-970477-3-3.docasna.BIOGR-130;
973 Borriello, Luigi.Jednoduchými očami .:Kongregácia Školských sestier sv. Františka.2011.978-80-970477-3-3..Životopisy 109;
974 Boržík, Štefan.Integrita duchovného povolania v premenách času a cirkvi. Michal Vaško:Prešov.2002.80-7165-322-5.docasna.ZIVZ-25;
975 Bosco, Giovanni,.Miško Magone :.Bratislava ::Správa Saleziánských spoluprac.,.1944...Životopisy 82;
976 Bosco, Ján.Nestačí ich milovať-.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984...Pedagogika Výchova témy 024;
977 Bosco, Teresio.Don Bosco. Bratislava:Slovenské katechetické stredisko.1991.80-85405-00-8..ŽS/DON BOSCO -01;
978 Bosco, Teresio.Živý pomník Panny Márie Pomocnice.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989...ŽS/MÁRIA DOMENICA MAZARELLO - 01;
979 Bosco, Teresio.Don Bosco : nový životopis.Bratislava::Saleziánske katechetické stredisko.1991..docasna.BIOGR-012;
980 Bosmans, Phil.Kľúč šťastia.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-50-1..DZ/BOSM1 - 01;
981 Bosmans, Phil.Z lásky pre teba.Bratislava:LUC.2005.80-7114-523-8.docasna.DZ/BOSMA1-03;
982 Bosmans, Phil.Z lásky pre teba.Bratislava:LUC.2005.80-7114-523-8..Katechetika Príbehy 09;
983 Bosmans, Phil.Kľúč šťastia.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-50-1.docasna.DZ/BOSMA1-01;
984 Bosmans, Phil.Daruj úsmev.Bratislava:Lúč.2005.80-7114-522-X.docasna.DZ/BOSMA1-02;
985 Bossis, Gabriela,1874-1950.On a ja.Bratislava:Druhá staromestská spol..2002.80-968859-0-1.docasna.MD-71;
986 Bossis, Gabriela,1874-1950.On a ja.Bratislava:Druhá staromestská spol..2002.80-968859-0-1..DZ/BOSS1 - 01;
987 Botek, Anton C..Pre plnší život.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1979.0920150187;0-920150-18-7..Meditácie 032;
988 Botek, Anton C..Za svetlom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila i Metoda.1970...Starý zákon 60;
989 Botek, Anton C..Za svetlom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila i Metoda.1970...Starý zákon 59;
990 Botek, Anton C..Za svetlom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila i Metoda.1970..docasna.BB-02;
991 Botek, Anton C..Kniha žalmov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1978...Starý zákon 64;
992 Botto, Július,1848-1926.Slováci : vývin ich národného povedomia.Bratislava:Tatran.1971..docasna.Lit-05;
993 Boubík, V..Setkáni s Ježišem .Rím:Krěstanská akademie.1970...Kristológia 16;
994 Boubík, V..Setkáni s Ježišem .Rím:Krěstanská akademie.1970...Teológia 18;
995 Boublík, Vladimír.Boží lid.Rím:Křesťanská akademie.1967..docasna.DOKUM-43;
996 Boulad, Henri.Dimenze lásky.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-25-1.docasna.UU-19;
997 Boulad, Henri.Dimenze lásky.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-25-1..DZ/BOUL1 - 02;
998 Boulad, Henri, 1931- - autor.Všechno je milost :.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.1994.80-85527-51-0..DZ/BOUL1 - 01;
999 Boullaye, H. Pinard de la.Ježiš, syn Boží.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1945...Iné 12;
1000 Boullaye, H. Pinard de la.Ježiš a dejiny.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1944...Kristológia 06;
1001 Bovet, Theodor.Manželstvo.s. l.:s. n..1968..docasna.TEOLpas-02;
1002 Brabenec, Miroslav.Zber liečivých rastlín.Praha:Svépomoc.1984..docasna.P-27;
1003 Braider, Donald.Rubens.Bratislava:Obzor.1981..docasna.Z-04;
1004 Braito, Silvestr, OP.Církev.Praha:Krystal.1946...Vierouka 36;
1005 Braito, Silvestr, OP.Svaté obrázky z Italie.V Tasově ::Marie Rosa Junová,.1948...Životopisy svätých 29;
1006 Brandstaetter, Roman,1906-1987.Umbrijské kroniky /.Praha ::Lidová demokracie,.1967...Františkánska spiritualita 099;
1007 Branduardi, Carolina.A až potom hovorme o láske.:Don Bosco.1999.80-88933-26-9..Životopisy 18;
1008 Branecký, Jozef, SchP.Alexander a Alexandra.Trenčín:Okresná osvetová rada.1948..docasna.SLpr/BRAN-01;
1009 Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johannes.Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.1929...NábPr/BRAN1-01;
1010 Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johannes:.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-178-X..NábPr/BRAN1-02;
1011 Brantschen, Johannes.Proč nás dobrý Buh nechává trpět?.Praha:Scriptum.1994.80-85528-31-2..Psychológia 39;
1012 Brat Efraim.Neskoré dažde. Bratislava:Serafín.1991.80-85310-05-8..RIH-Komunita Blahoslavenstiev 02;
1013 Brat Maria Emmanuel.Akordy lásky.Bratislava:LUC.1994.80-7114-121-6..Katechetika Príbehy 016;
1014 Brat Roger z Taizé.Láska nad všetku lásku.:Františkánska rehoľa Serafín.1990.80-85310-03-1..RIH-Taizé 01;
1015 Braulik, Georg.Kde sú dnes proroci?.Prešov:VMV.1997.80-7165-078-1..Starý zákon 23;
1016 Braulik, Georg .Rozumieť Starému zákonu.:Katolícke biblické dielo.2002.80-968345-9-2..Starý zákon 25;
1017 Braulik, Georg.Civilizácia lásky. KBD:Svit.2001.80-968345-6-8..Lectio divina 35;
1018 Braxátor, František.Slovenský exil `68.Bratislava:LUC.1992.80-7114-057-0.docasna.CD-042;
1019 Brázdová, Dagmar.Pravidlá spoločenského správania.Bratislava:IRIS.1992.80-900530-6-8.docasna.FilE-07;
1020 Brázdová, Dagmar.Pravidlá spoločenského správania.Bratislava:IRIS.1992.80-900530-6-8..Príručky 033;
1021 Breemen, Peter G. van.Ako chlieb, ktorý sa láme.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-126-4..Meditácie 033;
1022 Brem, Hildegard.Gianna Beretta Molla.Prešov:VMV.2000.80-967496-4-1..ŽS/GIANNA BERETTA MOLLA 01;
1023 Bremnessová, Lesley.Byliny.Bratislava:Fortuna Print.2003.80-89144-12-8.docasna.P-35;
1024 Breslin, Kate.V pravej chvíli.[Spišské Hanušovce]:i527.net.2015.9788097144876 (brož.); 978-80-971448-7-6..NábPr/BRES1-01;
1025 Briggs, Asa.Kdy, kde, proš a jak se to stalo.:Readers Digest Výběr.1997.80-902069-6-4..Encyklopédie 02;
1026 Brindáč, P. Arnošt.Nedeľa - deň sviatočný.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1991.80-85223-14-7 (zv. 1.)..Homiletika 6;
1027 Brinkley, William.Útek sestry Cecílie.Bratislava:Post Scriptum.2011.978-80-970489-7-6;9788097048976 (brož.); 978-80-970489-7-6..NábPr/BRIN1-01;
1028 Brinkley, William.Útek sestry Cecílie.Bratislava:Post Scriptum.2011.978-80-970489-7-6;9788097048976 (brož.); 978-80-970489-7-6.docasna.Z-29;
1029 Břízová, Joza,1905-1983.Dobrá rada pro každou domácnost /.Praha ::Práce,.1967...Domácnosť 01;
1030 Brockman, James R..Evanjeliový plán Františka z Assisi dnes.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-014-1..Františkánska spiritualita 092;
1031 Brodek, Peter.Blahoslavenstvá a blahoslavení. Garmond:Nitra.2002.80-968659-9-4..Nový zákon 21;
1032 Brondino, Giuseppe.Citový život zasvätených.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-92-9.docasna.ZIVZ-17;
1033 Brontë, Anne,1820-1849.Tajomná pani Grahamová /.Bratislava ::Smena,.1971...L - SvPr/BRON2-01;
1034 Brontë, Anne,1820-1849.Dvojí život Heleny Grahamové /.Praha ::Mladá fronta,.1975...L - SvPr/BRON2-02;
1035 Brontë, Emily,1818-1848.Búrlivé výšiny /.Bratislava ::Tatran,.1966...L - SvPr/BRON3-01;
1036 Brontë, Charlotte,1816-1855.Villette. 1. diel.Bratislava:Tatran.1972...L - SvPr/BRON1-02;
1037 Brontë, Charlotte,1816-1855.Shirley. (1. časť).Bratislava ::Tatran,.1969...L - SvPr/BRON1-04;
1038 Brontë, Charlotte,1816-1855.Jana Eyrová /.Bratislava ::Mladé letá,.1973...L - SvPr/BRON1-01;
1039 Brontë, Charlotte,1816-1855.Villette. 2. diel.Bratislava:Tatran.1972...L - SvPr/BRON1-03;
1040 Brookes, John .Príjemný život s kvetinami.:Príroda.1992.80-07-00511-0..Botanika 03;
1041 Brooks, Philip.Ilustrovaná historická encyklopédia od kamennej doby k vesmírnemu veku..Bratislava :Svojtka&Co..2009.978-80-8107-192-8..Dejiny 09;
1042 Brosio, Paolo,1956-.Na krok od priepasti.Bratislava:Lúč.2014.9788071149392 (brož.); 978-80-7114-939-2.docasna.Z-49;
1043 Broucker, José de.Helder Camara.Praha:Vyšehrad.1971...Životopisy 25;
1044 Brown, Christy.Moje levá noha.Praha:ZVON.1993.80-7113-037-0..Životopisy 115;
1045 Brtáň, Rudo.Postavy slovenskej literatúry.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1971..docasna.Lit-04;
1046 Brťková, Milada.Kapitoly z dejín pedagogiky.Bratislava:PressenT.2000.8096782444 (brož.); 80-967824-4-4..Pedagogika 018;
1047 Brtoš, Stanislav.Loretánske veršovanie.Ružomberok:Stanislav Brtoš.2008.978-80-969951-0-3.docasna.DPOE-21;
1048 Brtoš, Stanislav.Modlitby z Budína. .Ružomberok :Stanislav Brtoš.2010.978-80-970464-1-5.docasna.DPOE-23;
1049 Brtoš, Stanislav.Slávime obetu. _ 1. .Černová :Brtoš Stanislav.2009.978-80-970186-6-5.docasna.DPOE-28;
1050 Brtoš, Stanislav.Spevy duše. .Ružomberok:Stanislav Brtoš.2008.978-80-970047-9-8.docasna.DPOE-20;
1051 Brtoš, Stanislav.Kríž náš každodenný. .Ružomberok:Stanislav Brtoš.2008.978-80-970047-8-1.docasna.DPOE-20;
1052 Brtoš, Stanislav.Spevy o slobode. .Ružomberok:Stanislav Brtoš.2009.978-80-970150-8-4.docasna.DPOE-22;
1053 Brunner, August.Základné poznanie. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968...Teológia 26;
1054 Brunot, Amédée.Svetlo z Tábora. Polypress:Levoča.1998.80-88704-20-0.docasna.BIOGR-063;
1055 Brunot, Amédée.Svetlo z Tábora. Polypress:Levoča.1998.80-88704-20-0..ŽS/MIRJAM ARABKA - 01;
1056 Bubák, Milan, SVD.Poznáš svoj príbeh?.Bratislava:UPC Bl. Jozefa Freinademetza.2001...Homiletika 18;
1057 Buben, Milan.Svatí spojují národy.Praha:Panevropa.1995.80-85846-00-4..Životopisy svätých 15;
1058 Bublinec, Marián.Verím - veríme.Bratislava:LUC.2001.80-7114-332-4..Katechetika Príbehy 02;
1059 Buck, Pearl S., 1892-1973.Vietor od Západu.Bratislava:Mladé letá.1970..docasna.SvLpr/BUCK-01;
1060 Buck, Pearl S.,1892-1973.Anjel bojovník.Košice:Svojeť.1946...Misiologia Ekumenizmus 31;
1061 Bučko, Andrej,1912-1994.Prevencia aterosklerózy /.Bratislava ::Ústav zdravotnej výchovy,.1980...Zdravie 12;
1062 Bučko, Ladislav.Vincent de Paul,Lujza de Marillac,F. Ozanam.F. Nitra:SBS.1995.80-85223-34-1..Životopisy svätých 31;
1063 Búda, Jozef.Ohnisko lásky.Rím ::Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda,.1979..docasna.TEOLliturg-11;
1064 Búda, Jozef.Ohnisko lásky.Rím - Italia:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985...Liturgika 25;
1065 Buday, Jozef.Závet pustovníkov.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1935...ŽS/ANDREJ-SVORAD - 03;
1066 Buhlmann, Walbert.Blahoslavená sestra Ulrika:.Bratislava:Lúč.1992.80-7114-071-6..ŽS/ULRIKA - 01;
1067 Buhlmann, Walbert.Blahoslavená sestra Ulrika:.Bratislava:Lúč.1992.80-7114-071-6.docasna.BIOGR-132;
1068 Buchta, Ján, SJ.Nad Evanjeliom podľa Marka.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-023-3..Nový zákon 33;
1069 Bulgakov, Michail Afanasjevič .Majster a Margaréta.Bratislava:Tatran.1972..docasna.SvLpr/BULG-01;
1070 Bullmann, Damasus.Rozprávanie o slove. 1.diel.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-003-1(1.diel) 80-7114-002-3 (Súbor).docasna.BB-12;
1071 Bunn, Davis.Abigail.Bratislava:Lúč.2014.9788071149675 (brož.); 978-80-7114-967-5..Biografia 42;
1072 Bunn, Davis.Leona.Bratislava:Lúč.2013.9788071149156 (brož.);978-80-7114-915-6..Biografia 36;
1073 Bunn, Davis.Judita. Cesta do Damasku :.Bratislava:Lúč.2015.978-80-7114-998-9..Biografia 43;
1074 Buob, Hans.Rozlišovanie duchov.Zvolen:Jas.1997.80-88795-37-0.docasna.DZ/BUOB1-04;
1075 Buob, Hans.Duch Svätý - neznámy Boh.Zvolen:Jas.1995.80-88795-02-8.docasna.DZ/BUOB1-06;
1076 Buob, Hans.Dar rozlišování duchů. Duch svatý - neznámý Bůh. Rozlišování duchů. Slavení eucharistie..Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-096-7.docasna.DZ/BUOB1-01;
1077 Buob, Hans.Růst v modlitbě. Cesta obrácení..Praha:Portál.1993.80-85282-52-6.docasna.DZ/BUOB1-03;
1078 Buob, Hans.Růst v modlitbě. Cesta obrácení..Praha:Portál.1993.80-85282-52-6..DZ/BUOB1 - 01;
1079 Buob, Hans.Rozlišovanie duchov.Zvolen:Jas.1997.80-88795-37-0..DZ/BUOB1 - 03;
1080 Buob, Hans.Cesta obrátenia.Zvolen:Jas.1998.80-88795-53-2.docasna.DZ/BUOB1-05;
1081 Buob, Hans.Povoláni k vydanosti.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-95-2..Zasvätený život 075;
1082 Buob, Hans.Dar rozlišování duchů. Duch svatý - neznámý Bůh. Rozlišování duchů. Slavení eucharistie..Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-096-7..DZ/BUOB1 - 02;
1083 Buob, Hans.Povoláni k vydanosti.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-95-2.docasna.DZ/BUOB1-02;
1084 Buob, Hans.Povoláni k vydanosti.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-95-2.docasna.ZIVZ-34;
1085 Bureš, Oldřich,zemř. 1966.Jak pěstovat pokojové květiny /.Praha ::TEPS místního hospodářství,.1958...Botanika 24;
1086 Burian, Rudolf.Didaktika pre kresťanské školy.Trenčín ::Naša tlač,.1993.80-966994-1-5;80-966994-1-5..Pedagogika 015;
1087 Burian, Rudolf.Náčrt kresťanskej pedagogiky.Trenčín:Vydavateľstvo Naša Tlač.1993.80-966994-0-7;80-966994-0-7..Pedagogika 014;
1088 Burian, Rudolf.Teória výchovy pre kresťanské školy.Trenčín ::s. n.,.1994.80-966994-2-3..Pedagogika 016;
1089 Burns, Jim.Nebojte se věnovat mladým.Brno:Nová naděje.1994.80-901726-1-X..Pedagogika Výchova 001;
1090 Burpo, Todd.Nebo nie je výmysel.Levoča:SKN.2013.9788018021187 (CD-ROM); 978-80-18-02118-7..NábPr/BURP1-01;
1091 C?nopi, Anna Maria.Setkání s Ježíšem. Meditace nad evangeliem.Praha:Paulínky.2002.80-86025-50-0.docasna.BB-54;
1092 C?nopi, Anna Maria .Evangelium milosrdenství. Otcova tvář..Praha:Paulínky.2001.80-86025-39-X.docasna.UU-24;
1093 Calasanzová Ziescheová Maria.Dokonalá sloboda.Trnava:Spolok sv.Vojtecha .2016.978-80-8161-224-4..NábPr/ZIES1-10;
1094 Caldélari, Henri.Odpuštění,pramen života : proč a jak se zpovídat.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-7192-308-7.docasna.DV-12;
1095 Calvo, Maximiliano.Modlitba pre každého.. Združenie Jas:Zvolen.1998.80-88795-45-1..Mystika a asketika 22;
1096 Campbell, Guy.Nemysli si nezmysly.Bratislava:Fragment.2012.9788080895662 (viaz.); 978-80-8089-566-2..L - DaMl - 005;
1097 Cantalamessa, Raniero.Poslušnosť.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-09-0.docasna.ZIVZ-20;
1098 Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo krstu.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-06-6.docasna.DZ/CANT1-02;
1099 Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo poslednej večere.Bratislava:Serafín.2002.80-88944-48-1..DZ/CANT1 - 11;
1100 Cantalamessa, Raniero.Zpěv ducha.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-445-8.docasna.DZ/CANT1-08;
1101 Cantalamessa, Raniero.Panenstvo. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.1999.80-88944-14-7..DZ/CANT1 - 02;
1102 Cantalamessa, Raniero.Maria, zrcadlo církve.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-80-4..DZ/CANT1 - 16;
1103 Cantalamessa, Raniero.Život v Kristovi.Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-066-5..DZ/CANT1 - 13;
1104 Cantalamessa, Raniero.Život pod vládou Kristovou.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-47-2.docasna.DZ/CANT1-10;
1105 Cantalamessa, Raniero.Poslušnosť.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-09-0..DZ/CANT1 - 04;
1106 Cantalamessa, Raniero.My kážeme Krista ukřižovaného.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-061-4..DZ/CANT1 - 18;
1107 Cantalamessa, Raniero.Veľkonočné tajomstvo.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-18-X.docasna.DZ/CANT1-05;
1108 Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo narodenia.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-05-8.docasna.DZ/CANT1-01;
1109 Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo krstu.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-06-6..DZ/CANT1 - 10;
1110 Cantalamessa, Raniero.Dech Božského ducha.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-361-3.docasna.DZ/CANT1-07;
1111 Cantalamessa, Raniero.Chudoba.Kostelní Vydří:KN.1999.80-88944-08-2.docasna.ZIVZ-19;
1112 Cantalamessa, Raniero.Sestra smrt.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1997.80-7192-311-7..DZ/CANT1 - 08;
1113 Cantalamessa, Raniero.My ohlasujeme ukrižovaného Krista.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-93-7..DZ/CANT1 - 01;
1114 Cantalamessa, Raniero.Panenstvo. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.1999.80-88944-14-7.docasna.ZIVZ-21;
1115 Cantalamessa, Raniero.Život pod vládou Kristovou.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-47-2..DZ/CANT1 - 12;
1116 Cantalamessa, Raniero.Ukřižovaný Kristus. Velkopáteční rozjímání (1996-2001)..Kostelní Vydří :Karmelitánské nakladatelství.2002.80-7192-607-8.docasna.DZ/CANT1-09;
1117 Cantalamessa, Raniero.Chudoba.Kostelní Vydří:KN.1999.80-88944-08-2..DZ/CANT1 - 03;
1118 Cantalamessa, Raniero.Eucharistie - naše posvěcení : tajemství poslední večeře.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-178-5..DZ/CANT1 - 17;
1119 Cantalamessa, Raniero.Výstup na vrch Sinaj.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-77-5..DZ/CANT1 - 14;
1120 Cantalamessa, Raniero.Eucharistie - naše posvěcení : tajemství poslední večeře.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-178-5.docasna.DZ/CANT1-11;
1121 Cantalamessa, Raniero.Panenství.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-27-8..DZ/CANT1 - 05;
1122 Cantalamessa, Raniero.Poslušnost.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-33-2..DZ/CANT1 - 07;
1123 Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo verejného účinkovania.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-17-1.docasna.DZ/CANT1-03;
1124 Cantalamessa, Raniero.Ukřižovaný Kristus. Velkopáteční rozjímání (1996-2001)..Kostelní Vydří :Karmelitánské nakladatelství.2002.80-7192-607-8..DZ/CANT1 - 19;
1125 Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo narodenia.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-05-8..DZ/CANT1 - 09;
1126 Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo Turíc.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-19-8.docasna.DZ/CANT1-06;
1127 Cantalamessa, Raniero, 1934- - autor.Pozvání na horu Sinaj :.Kostelní Vydří:Kostelní Vydří :.1999.80-7192-417-2..DZ/CANT1 - 15;
1128 Cantalamessa, Raniero, 1934- - autor.Chudoba.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.1995 [v tiráži spr.80-7192-074-6..DZ/CANT1 - 06;
1129 Cargnoni, Costanzo.Po stopách kapucínských svatých.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-025-7..Františkánska spiritualita 117;
1130 Carothers, Merlin.Čo nosíš vo svojej mysli?.Hontianske Tesáre:Vydavateľstvo sv. Bystríka.2001.80-968401-5-0.docasna.DV-11;
1131 Carothers, Merlin R..Chvály v Biblii - Chvály na každú príležitosť a na každý deň. Verše chvál. Vydavateľstvo sv. Bystríka:[Bratislava].2002.80-968401-8-5..Modlitby 019;
1132 Carretto Carlo.Listy z púšte.Bratislava:LUC.1993.80-7114-080-5..DZ/CARR1 - 09;
1133 Carretto, Carlo.Prečo, Pane?.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-111-9..DZ/CARR1 - 11;
1134 Carretto, Carlo.Poušť uprostřed města.:Cesta.1997.80-85319-53-5..DZ/CARR1 - 03;
1135 Carretto, Carlo.Skutečnosti z druhé strany.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1996...DZ/CARR1 - 13;
1136 Carretto, Carlo.Ja, František.Cambridge, Ontario, Canada:Priatelia Dobrej knihy.1983.0-920150-87-X, 092015087X.docasna.FRANT-24;
1137 Carretto, Carlo.Lebo si môj Otec.:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1982...DZ/CARR1 - 05;
1138 Carretto, Carlo.Blahoslavená,která jsi uvěřila.Brno:Cesta.1996.80-85319-56-X..Panna Mária 065;
1139 Carretto, Carlo.Iba láska....Bratislava:Lúč.2003.80-7114-397-9.docasna.DZ/CARRE1-04;
1140 Carretto, Carlo.Boh, ktorý prichádza.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-399-5..DZ/CARR1 - 07;
1141 Carretto, Carlo.Boh, ktorý prichádza.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-399-5.docasna.DZ/CARRE1-06;
1142 Carretto, Carlo.Prečo Pane?.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1987.0-919865-44-5..DZ/CARR1 - 02;
1143 Carretto, Carlo.Skutečnosti z druhé strany.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1996..docasna.DZ/CARRE1-01;
1144 Carretto, Carlo.Púšť uprostred mesta.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979...DZ/CARR1 - 04;
1145 Carretto, Carlo.Ja, František.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-396-0.docasna.DZ/CARRE1-03;
1146 Carretto, Carlo.Listy z púšte.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980...DZ/CARR1 - 06;
1147 Carretto, Carlo.Prečo, Pane?.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-398-7.docasna.DZ/CARRE1-05;
1148 Carretto, Carlo.Boh, ktorý prichádza.Bratislava:LUC.1994.80-7114-120-8..DZ/CARR1 - 08;
1149 Carretto, Carlo.Duchovní deník :.Brno ::Cesta,.1998??.80-7295-036-3..DZ/CARR1 - 01;
1150 Carretto, Carlo.Kráčajme cestou lásky:.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-171-2.docasna.DZ/CARRE1-08;
1151 Carretto, Carlo.Lebo si môj Otec.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-400-2.docasna.DZ/CARRE1-07;
1152 Carretto, Carlo,,1910-1988.Iba láska.Bratislava:Lúč.1992.8071140708; 80-7114-070-8..DZ/CARR1 - 10;
1153 Carretto, Carlo,1910-1988.Ja, František /.Bratislava ::Lúč,.1993...Františkánska spiritualita 130;
1154 Carretto,Carlo.Ako František.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..docasna.DZ/CARRE1-02;
1155 Carretto,Carlo.Ako František.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989...DZ/CARR1 - 12;
1156 Carretto,Carlo.Ako František.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989...Františkánska spiritualita 100;
1157 Carroll, Patrick.Milovat, dělit se, sloužit :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1993...Zasvätený život 023;
1158 Carson, Ben,1951-.Zlaté ruky.:Advent-Orion.2001.80-88960-58-4..Životopisy 43;
1159 Carson, Ben,1951-.Zlaté ruky.Vrútky:Advent-Orion.2011.9788080711412 (viaz.); 978-80-8071-141-2..Životopisy 44;
1160 Carter, Forrest.Malý Strom.Bratislava :Artforum.2006.80-969226-1-0..NábPr/CART1-01;
1161 Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom 5. diel:.Bratislava:Kontakt plus.2000.80-88855-33-0..Lectio divina 77;
1162 Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom 3. diel:.Bratislava:KONTAKT PLUS.2000.80-88855-30-6..Lectio divina 75;
1163 Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom 4. diel.Bratislava:KONTAKT PLUS.2001.80-88855-35-7..Lectio divina 76;
1164 Cascales, Josef G..O zväzku priateľstva. Petrus:Bratislava.1996.80-967376-0-0..Filozofia Etika 12;
1165 Castellamare, Antonín .Eucharistická duše. Úvahy a pokyny.Olomouc:Velehrad.1942..docasna.TEOLliturg-16;
1166 Catholic book publishing co. .New American Bible.New York:catholic book publishing co..1970...Iné 19;
1167 Celebrazione della passione del Signore, Basilica vaticana, 21 aprile 2000, Anno Santo.Celebrazione della passione del Signore.Vaticano:Libreria editrice Vaticana?.2000..docasna.Jtal-22;
1168 Celli, Giuseppe.Sorgenti dʹacqua.Roma:Lipa Edizioni.1999.88-86517-25-4.docasna.Jtal-18;
1169 Celli, Giuseppe.Danzare la gioia nello Spirito.:Archidiocesi di Potenza - Ufficio Catechistico .1998..docasna.Jtal-11;
1170 Celli, Giuseppe.Amati per primi amati da sempre.Roma:.1998..docasna.Jtal-13;
1171 Celli, Giuseppe.Abbà abbracci di tenerezza.Salerno:Consulta.1999..docasna.Jtal-10;
1172 Celli, Giuseppe.Dio, il mio caro papà.Salerno:Consulta.1999..docasna.Jtal-09;
1173 Celoslovenský tím pastorácie povolaní.Plán pastorácie povolaní na Slovensku. Nitra:SBS.2004.80-85223-36-8..Zasvätený život 014;
1174 Cencini, Amedeo.Dych života.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-061-3..Zasvätený život 076;
1175 Cencini, Amedeo.Bůh je můj přítel : psychologie seberealizace a autoidentifikace v Bohu.Praha:Paulínky.2004.80-86025-12-8..Psychológia 27;
1176 Cencini, Amedeo.Askéza.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-024-0.docasna.ZIVZ-24;
1177 Cencini, Amedeo.Dych života.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-061-3.docasna.ZIVZ-16;
1178 Cencini, Amedeo,(1948-).Strom života.Bratislava:Serafín.2012.9788080810986 (brož.);978-80-8081-098-6.docasna.ZIVZ-48;
1179 Cencini, Amedeo,(1948-).Strom života.Bratislava:Serafín.2012.9788080810986 (brož.);978-80-8081-098-6..Zasvätený život 078;
1180 Centrálna komisia Veľkého jubilea roku 2000.Boh Otec:.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-07-4.docasna.DOKUM-06;
1181 Centrálna komisia Veľkého jubilea roku 2000.Kristus:.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-87-2.docasna.DOKUM-05;
1182 Centrálna komisia Veľkého jubilea roku 2000.Boh Otec:.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-07-4..Vierouka 38;
1183 Ceram, C.W. .Oživená minulost : Dějiny archeologie v obrazech.Praha:Orbis.1972..docasna.D-06;
1184 Cervantes Saavedra, Miguel de,1547-1616.Dômyselný rytier Don Quijote / 1. zväzok.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1965...L - SvPr/SERV1-01;
1185 Cervantes Saavedra, Miguel de,1547-1616.Dômyselný rytier Don Quijote / 2. zväzok.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1965...L - SvPr/SERV1-02;
1186 Cetkovský, Gorazd.Učitelka prostoty. Spiritualita svaté Terezie z Lisieux..Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1997.80-7192-258-7.docasna.MD-39;
1187 Cianchetta, Romeo.Assisi.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-40-7.docasna.FRANT-05;
1188 Ciarlantini, Primo.Ja Augustín.Cascia - Italia:Augustiniáni.1998??...ŽS/AUGUSTÍN - 11;
1189 Cikrle, Karel.Hlaholik.:.1970...Hudba. Spevníky 11;
1190 Cipár, Marián.Odluka cirkví od štátu.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741914 (brož.);978-80-8074-191-4.docasna.DV-32/c7;
1191 Cipár, Marián.Odluka cirkví od štátu.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741914 (brož.);978-80-8074-191-4..DZ/VIERA - 03/31;
1192 Círman, Vladimír.Patologie a klinika nemocí : Učebnice pro střední zdravotnické školy.Praha:Avicenum.1980..docasna.Zdr-03;
1193 Císař, Ivo.Jednota křesťanů.Řím:Křesťanská akademie.1987..docasna.DOKUM-53;
1194 Ciszek, Walter.S Bohom v Rusku.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-030-6..Životopisy 03;
1195 Clark, Mary Higgins, 1929- .Spi, děťátko, spi.Frýdek Místek:Alpress.1999.80-7218-247-1.docasna.SvLpr/CLAR-01;
1196 Cloud, Henry.Děti a hranice : proč ve vztahu k dětem budovat hranice?.Praha:Návrat domů.1999.80-7255-002-0..Pedagogika Výchova 011;
1197 Cloud, Henry.Hranice :.Praha:Návrat domů.2002.80-7255-055-1.docasna.PSY-03;
1198 Coelho, Paulo.Piata hora : Novela o nevyhnutnom.Bratislava:SOFA.2003.80-89033-30-X.docasna.NROM-013;
1199 Coelho, Paulo, 1947-.Piata hora.Bratislava:SOFA.1998.80-85752-79-4..NábPr/COEL1-01;
1200 Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica.Giubileo della vita consacrata. 2 febbraio 2000.Vaticano:Libreria editrice Vaticana.1999.88-209-2802-7.docasna.Jtal-21;
1201 Congregazione per la dottrina della fede.Il messaggio di Fatima.Vaticano:Città del Vaticano.2000..docasna.Jtal-12;
1202 Cook, James.Cookove plavby okolo sveta.Bratislava:Osveta.1964..docasna.C-07;
1203 Cook, Robin / Higgins-Clarková, Mary / Francis, Dick / Spencerová, LaVyrle.Najlepšie svetové čítanie. Reader`s Digest Výber:Bratislava.1999.80-967878-9-6..L - SvPr/NSC-03;
1204 Coolen, Antoon.Vidiecky lekár.Bratislava:Tatran.1975..docasna.SvLpr/COOL-01;
1205 Copus, J.E..Lazar, priateľ Krista Pána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1935...NábPr/COPU1-01;
1206 Cordes, Paul Josef.Znamenia nádeje. Bratislava:Nové Mesto.1998.80-85487-53-5..RIH-Všeobecne 08;
1207 Cordes, Paul Josef.Znamenia nádeje. Bratislava:Nové Mesto.1998.80-85487-53-5..RIH-Všeobecne 07;
1208 Correth, Emerich.Boh vo filozofickom myslení. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2008.978-80-8081-080-1..Filozofia 05;
1209 Courtois, Gaston.Najkrajší príbeh. Bratislava:Genezis.1990.80-85220-15-6..Biografia 23;
1210 Courtois, René, SJ.Dcéra Izraela - Edita Steinová (1891-1943).s. l.:s. n..1980?...ŽS/EDITA STEIN - 01;
1211 Cousteau, Jacques-Yves.Dych mora.Bratislava:Šport.1971..docasna.C-06;
1212 Craigová, Mary.Požehnání.Nové Město nad Metují:Signum unitatis.1991...NábPr/CRAI1-01;
1213 Crepaldi, Giampaolo,1947-.Katolík v politike.[Bratislava]:Nadácia Antona Tunegu.2013.978-80-971318-1-4..Politika 02;
1214 Cristofanelli, Rolando.Denník blázna Michelangela.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1982..docasna.Z-09;
1215 Croissant, Jo.Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-42-2..Pedagogika Výchova témy 040;
1216 Croissant, Jo.Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-42-2.docasna.DV-27;
1217 Cronin, A. J.1896-1981.Španělský zahradník /.Praha ::Vyšehrad,.1984...L - SvPr/CRON1-06;
1218 Cronin, A. J.1896-1981.Tri lásky /.Bratislava ::Slov. spis.,.1969...L - SvPr/CRON1-03;
1219 Cronin, A. J.1896-1981.Křižákův hrob.Praha ::Vyšehrad,.1974...L - SvPr/CRON1-05;
1220 Cronin, A. J.1896-1981.Labutí kaštiel /.Bratislava ::Smena,.1971...L - SvPr/CRON1-07;
1221 Cronin, A. J.1896-1981.Citadela /.Praha ::Svoboda,.1969...L - SvPr/CRON1-09;
1222 Cronin, A. J.1896-1981.Klobučníkov hrad /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1981...L - SvPr/CRON1-02;
1223 Cronin, Archibald.Kľúče od kráľovstva. .Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-786-2..L - SvPr/CRON1-10;
1224 Cronin, Archibald Joseph.Kľúče od kráľovstva.Bratislava:Slov.spisovateľ.1968.80-7114-591-2.docasna.NROM-033;
1225 Cronin, Archibald Joseph.Zelené roky.:Smena.1966...L - SvPr/CRON1-08;
1226 Cronin, Archibald Joseph.A hviezdy mlčia.:Smena.1970...L - SvPr/CRON1-01;
1227 Cronin, Archibald Joseph.Kľúče od kráľovstva.Bratislava:Slov.spisovateľ.1968.80-7114-591-2..L - SvPr/CRON1-04;
1228 Crostarosa, Mária Celesta.Rozhovory duše s Ježišom.Bratislava:Redemptoristi.2009.978-80-89342-07-5..RIH-Spasiteľky, SDR 03;
1229 Crux, Anna Gloria.Tretie tajomstvo z Fatimy. Keď viem, keď vidím. .Zvolen :Miroslav Polovinčák - Námásté.2001.80-968661-0-9..Panna Mária 074;
1230 Csontos, Ladislav, SJ.Rozvedení katolíci.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741488 (brož.); 978-80-8074-148-8.docasna.DV-32/a11;
1231 Csontos, Ladislav, SJ.Rozvedení katolíci.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741488 (brož.); 978-80-8074-148-8..DZ/VIERA - 01/11;
1232 Cucci, Giovanni.Cirkev a pedofília.Bratislava:Dob Bosco.2012.9788080741754 (brož.);978-80-8074-175-4..Pedagogika Výchova témy 006;
1233 Cummins, Norbert.Osvobození k radosti.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-42-1..ŽS/JÁN Z KRÍŽA - 04;
1234 Curtis, Brent.Posvätná Romanca. Bližšie k srdcu Boha.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-969264-5-4.docasna.DZ/ELDR1-02;
1235 Cuskelly, E. J..Současná spiritualita:.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1994.80-85527-70-7..Psychológia 21;
1236 Czakowská, Ewa K..Sestra Faustína.Spišská Nová Ves:Pallotti.2014.9788089479085 (viaz.); 978-80-89479-08-5.docasna.BIOGR-15O;
1237 Čačková, Miroslava.Dejiny duše ThDr. Jána Mastiliaka CSsR.Prešov:Petra.2015.9788080990961 (brož.); 978-80-8099-096-1.docasna.ZIVZ-53;
1238 Čanaky, Richard.Čertova kuchyňa a ranné zamyslenia.Moravské Lieskové:Mário Tomášik.2004.80-969197-8-4..Katechetika Príbehy 01;
1239 Čapková, Dagmar.Učiteľ učiteľov.:.1992.80-08-01201-3..Pedagogika 020;
1240 Čapla, Ján.Vhľad do života noviciátov. Za Kristom.Poprad:Saleziáni don Bosca.1996...Zasvätený život 035;
1241 Čapla, Ján.Dotyk mystiky.Bratislava:Don Bosco.2016.9788080743451 (brož.); 978-80-8074-345-1..DZ/VIERA - 06/63;
1242 Čapla, Ján.Vhľad do života noviciátov. Za Kristom.Poprad:Saleziáni don Bosca.1996...Zasvätený život 036;
1243 Čarnogurský, Ján.Väznili ich za vieru.Bratislava:Pramene .1990.80-85139-00-0.docasna.CD-054;
1244 Čarnogurský, Ján.Väznili ich za vieru.Bratislava:Pramene .1990.80-85139-00-0..Cirkevné dejiny Slovenska 43;
1245 Čarnogurský, Pavol.Štrnásty marec 1939.Bratislava:Veda.1992.80-224-0388-1..Dejiny Slovenska 18;
1246 Čejka, Gustáv.Radíme záhradkárom.Bratislava:Príroda.1979..docasna.P-21;
1247 Čejka, Gustáv.Skalka, zakladanie a ošetrovanie :.Bratislava ::Príroda,.1979...Botanika 11;
1248 Čep, Jan.Cesta do Emauz : velikonoční listování v díle Jana Čepa.Svitavy:Trinitas.2004.80-86036-95-2.docasna.NROM-064;
1249 Čep, Jan,1902-1974.O lidský svět :.Řím ::Křesťanská akademie,.1953..docasna.NROM-092;
1250 Čepan, Oskár, 1925-1992.Literatúra druhej polovice devätnásteho storočia /.Bratislava ::Vydavatel\'stvo Slovenskej akadémie vied,.1965...Literatúra teória 03;
1251 Černý, Rafael Michael, SDB.Poznáte Pannu Máriu?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989...Panna Mária 072;
1252 Červenka, Martin,1905-1988.Izbové rastliny /.Bratislava ::Mladé letá,.1981...Botanika 25;
1253 Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980...Starý zákon 5;
1254 Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980...Starý zákon 2;
1255 Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980...Starý zákon 4;
1256 Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980...Starý zákon 6;
1257 Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980...Starý zákon 3;
1258 Čierna, Mária.Nemecko-slovenský slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1991.80-08-01408-3..Slovníky 024;
1259 Čižmár, Marián.Hlásal radostnú zvesť chudobným.Levoča:Polypress.1998.80-88704-16-2..Životopisy 40;
1260 Členovia rádu bosých karmelitánok na Slovensku.Sv. Terézia z Lisieux.Bratislava:LUC.1996.80-7114-197-6..ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 17;
1261 Čomaj, Ján.Štefan Kvietik. Život bez opony. .Bratislava :Slovart.2010.978-80-8085-992-3..Životopisy 172;
1262 Čornejová, Ivana.Tovaryšstvo Ježíšovo : Jezuité v Čechách.Praha:Mladá fronta.1995.80-204-0471-6.docasna.CD-070;
1263 Dabić, Milena - fotograf.Warszawa.Kraków:Parol.1993.83-85331-17-4..RegD/PoľskoW- 01;
1264 Dacík, R.M..Mravouka.:.1946...Morálka 1;
1265 Dacko, Juraj.Tu nás sústredili.:.2010...Cirkevné dejiny Slovenska 94;
1266 Dachovský, Karel.Cesta františkánského kněze Jana Bárty.Praha:Řád L. P..1992..docasna.CD-075;
1267 Dachovský, Karel.Umlčený zvon.:Řád.1991...Životopisy 07;
1268 Dachovský, Karel, 1949- - autor.Cestou k Bohu :.:Praha :.2002.80-901973-9-6..Teológia 38;
1269 Dachovský, Karel,(1949-).Umlčený zvon.Praha ::Řád,.2007.978-80-86673-11-0..Životopisy 134;
1270 Dachovský, Karel,1949-.Cesta františkánského kněze Jana Bárty :.Praha ::Řád,.1991 [na obálce spr.] 1992...Františkánska spiritualita 017;
1271 Dachsel, J. .Der Mann aus Assisi. Franziskus und seine Welt.Berlín:Herder.1979..docasna.FRANT-06;
1272 Dajczer, Tadeusz.Rozjímání o víře.Praha:Paulínky.1999.80-86025-21-7..Vierouka 41;
1273 Dalmases, Cándido de,1906-1986.Otec a magister :.Řím :; Praha ::Křesťanská akademie ;; Česká provincie T. J.,.1991...ŽS/IGNÁC Z LOYOLY - 04;
1274 Dam, William Cornelis van.Okultismus a Křesťanská víra.Havlíčkův Brod:Ichthys.1991.80-85397-02-1..Parapsychológia Sekty 03;
1275 Dancák, František.Mária. Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča:Prešov.1998.80-88902-05-3..Katechetika Príbehy 013;
1276 Dancák, František.Boh Jediný a Trojjediný. De Deo Uno et Trino. Prednáška z predmetu Špeciálna dogmatika na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.. Náboženské vydavateľstvo PETRA:Prešov.2000.80-89007-07-4..Vierouka 39;
1277 Dancák, František.Slúžiť a pomáhať.:PETRA.1999.80-968240-2-3..Katechetika Príbehy 15;
1278 Daniel-Ange.Tvoje telo je stvorené pre lásku..Bratislava:Serafín.2001.80-88944-35-X.docasna.PSY-07;
1279 Daniel-Ange.Tvoje telo je stvorené pre lásku..Bratislava:Serafín.2001.80-88944-35-X..Pedagogika Výchova témy 036;
1280 Daniel-Rops, Henri.Biblia a jej ľud.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-64-X.docasna.BB-18;
1281 Danková, Rozália Stella sestra.Sestra Rozália Božia služobnica. Nitra:Dcéry kresťanskej lásky.2000...Životopisy 102;
1282 DAzeglio, Massimo.Lesk a pád Florencie.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1968..docasna.SvLpr/AZEG-01;
1283 Dcéry Božskej Lásky Rehoľa.Lupienky lásky.Bratislava:Lúč.2001.8071143618 (brož.); 80-7114-361-8..Hudba. Spevníky 17;
1284 Dcéry kresťanskej lásky.Svätá Katarína Labouré:.s. l.:s. n..1995...ŽS/KATARÍNA LABOURÉ - 02;
1285 De Paoli, Maria Cristina.Südtirol im Jahreskreis =.Bozen:Athesia.1999.88-87272-02-6..RegD/Taliansko - 01;
1286 Defoe, Daniel,asi 1661-1731.Námorník Robinson Crusoe z Yorku, jeho život a neobyčajné dobrodružství /.Bratislava,:Mladé letá.1959...L - DaMl - 007;
1287 Degro, Imrich (1969).Trpíme za hriechy svojich predkov?.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741464 (brož.); 978-80-8074-146-4.docasna.DV-32/a9;
1288 Degro, Imrich (1969).Trpíme za hriechy svojich predkov?.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741464 (brož.); 978-80-8074-146-4..DZ/VIERA - 01/9;
1289 Del Rio, Domenico.Ján Pavol II. očami novinára. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-384-9.docasna.BIOGR-106;
1290 Demjanovičová, Miriam Terézia.Väčšia dokonalosť.Rím:SÚSCM.1984...ŽS/MIRIAM TERÉZIA DEMJANOVIČOVÁ - 05;
1291 Demjanovičová, Miriam Terézia.Väčšia dokonalosť.Rím:SÚSCM.1984..docasna.ZIVZ-12;
1292 Demo, Ondrej.Vianočné ľudové koledy, vinše a hry.Martin, Bratislava:Matica slovenská a Prebudená pieseň - združenie.1998.80-88926-00-9.docasna.Uhud-02;
1293 Denčíková De Blasio, Dagmar.Italiano - slovacco. Slovacco - italiano. Dizionario..Milano:AVALLARDI. (aVallardi).1993.88-11-94155-5..Slovníky 006;
1294 Denčíková De Blasio, Dagmar.Italiano - slovacco. Slovacco - italiano. Dizionario..Milano:AVALLARDI. (aVallardi).1993.88-11-94155-5.docasna.Jtal-39;
1295 Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 1. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-05-9..Meditácie 008;
1296 Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 3. časť..Bratislava:LUC.1998.80-7114-228-X..Meditácie 010;
1297 Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 2. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-06-7..Meditácie 009;
1298 Dermek, Andrej,1914-2003.Nalomenú trstinu nedolomí-.Bratislava:Don Bosco.2014.9788080742874 (brož.); 978-80-8074-287-4..Pedagogika Výchova témy 037;
1299 Dermek, Aurel,1925-1989.Poznávajme huby /.Bratislava ::Veda,.1974...Botanika 01;
1300 Desbonnets, Théophile.Po stopách sv. Františka z Assisi. Serafín:Bratislava.1995.80-85310-50-3.docasna.FRANT-11;
1301 Desbonnets, Théophile.Po stopách sv. Františka z Assisi. Serafín:Bratislava.1995.80-85310-50-3..Františkánska spiritualita 060;
1302 Desbonnets, Théophile.Po stopách sv. Františka z Assisi. Serafín:Bratislava.1995.80-85310-50-3..Františkánska spiritualita 059;
1303 Deschodt, Eric.Saint-Exupéry.Bratislava:Tatran.1987...Životopisy 141;
1304 Deželíć, Velemír ml..Vybral si Sofiu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941...ŽS/CYRIL A METOD - 12;
1305 Dhombre, Pierre.Klára Assiská.Bratislava-Strasbourg:Serafín-Éd.du Signe.1992.8085310171; 80-85310-17-1..Františkánska spiritualita 107;
1306 Dhombre, Pierre.Klára Assiská.Bratislava-Strasbourg:Serafín-Éd.du Signe.1992.8085310171; 80-85310-17-1..Františkánska spiritualita 106;
1307 Dhombre, Pierre.Klára Assiská.Bratislava-Strasbourg:Serafín-Éd.du Signe.1992.8085310171; 80-85310-17-1.docasna.FRANT-72;
1308 Dickens, Charles, 1812-1870 .Strašidelný dům:.Praha:Vyšehrad.1971..docasna.SvLpr/DICK-02;
1309 Dickens, Charles, 1812-1870.Pochmúrny dom.Bratislava:Smena.1973...L - SvPr/DICK1-08;
1310 Dickens, Charles, 1812-1870.Pochmúrny dom.Bratislava:Smena.1973..docasna.SvLpr/DICK-01;
1311 Dickens, Charles,1812-1870.David Copperfield. 1..Praha ::SNKLHU,.1956...L - SvPr/DICK1-06;
1312 Dickens, Charles,1812-1870.Príbeh z dvoch miest.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1951...L - SvPr/DICK1-09;
1313 Dickens, Charles,1812-1870.Veľké nádeje.Bratislava:Mladé letá.1965...L - SvPr/DICK1-01;
1314 Dickens, Charles,1812-1870.Svrček na ohnisku.Turčiansky Sv. Martin:Ján Horáček.1946...L - SvPr/DICK1-03;
1315 Dickens, Charles,1812-1870.Malá Dorritka. 2..Praha ::Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (SNKLHU),.1958...L - SvPr/DICK1-05;
1316 Dickens, Charles,1812-1870.David Copperfield. 2..Praha ::SNKLHU,.1956...L - SvPr/DICK1-07;
1317 Dickens, Charles,1812-1870.Príhody Olivera Twista /.Bratislava ::Mladé letá,.1968...L - SvPr/DICK1-02;
1318 Dickens, Charles,1812-1870.Malá Dorritka. 1..Praha ::Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (SNKLHU),.1958...L - SvPr/DICK1-04;
1319 Dičev, Stefan.Krvavý polmesiac.Bratislava:Tatran.1973..docasna.SvLpr/DICE-01;
1320 Dieška, Dionýz.Vademecum medici ; Dionýz Dieška, L. Badalík, M. Šašinka, Augustín Bárdoš, Miloš Brix, Karol Holomáň, I. Stanci, Viliam Izakovič, Emil Makovický, D. Orolin, Robert Brož, Ján Andel.Martin:Osveta.1985..docasna.Zdr-20;
1321 Dieška, Ján, SJ.Tajomstvo svätého ruženca v reči kňaza, básnika a maliara.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944...Panna Mária 047;
1322 Dilong, Rudolf, OFM.Rozsievač perál.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973...Životopisy 79;
1323 Dilong, Rudolf, OFM.Svätec z Assisi.Novi Sad:Kršćanska sadašnjost-Agape.1987.86-397-0126-1.docasna.FRANT-23;
1324 Dilong, Rudolf, OFM.Svätec z Assisi.Novi Sad:Kršćanska sadašnjost-Agape.1987.86-397-0126-1..Františkánska spiritualita 030;
1325 Dilong, Rudolf, OFM.Mladosť z očistca. Petrus:Bratislava.2001.80-88939-32-1..Životopisy 26;
1326 Dilong, Rudolf, OFM.Krížová cesta.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.2012...Modlitby 007;
1327 Disney, Walt.Kuchárska kniha káčera Donalda.:Egmont ČSFR.1990.80-7134-013-8..Pedagogika 042;
1328 Dlouhá, Pavla,1918-.Angličtina pro jazykové školy..Praha ::SPN,.1977...Príručky 022;
1329 Dlugoš, František.Mariánska hora v slove a obrazoch.Levoča:Milan Tejbus - MTM.2006.80-89187-07-2..Panna Mária 023;
1330 Dlugoš, František.Prierez cirkevnými dejinami. .Levoča :MTM.2008.978-80-89187-28-7..Cirkevné dejiny 07;
1331 Dlugoš, František.Štefan Barnáš - Episcopus Dolorum.Levoča:Milan Tejbus - MTM.2006.80-89187-11-0..Cirkevné dejiny Slovenska 69;
1332 Dlugoš, František.Farári a kapláni pôsobiaci v Levoči v 20. storočí.:Polypress.2000.80-88704-36-7..Cirkevné dejiny Slovenska 55;
1333 Dlugoš, František.Mariánska Levoča a jej osobnosti medzi svätyňami Európy.Levoča:MTM Levoča.2008.978-80-89187-21-8.docasna.PM-06;
1334 Dlugoš, František.Profily odvahy a viery .:VERBUM - vydavateľstvo KU.2010.978-80-8084-611-4..Cirkevné dejiny Slovenska 04;
1335 Dlugoš, František.Profily odvahy a viery .:VERBUM - vydavateľstvo KU.2010.978-80-8084-611-4.docasna.CD-082;
1336 Dlugoš, František....a do svätyne vedú kroky naše .:MTM.2010.978-80-89187-40-9..Panna Mária 026;
1337 Dlugoš, František.Svätý Jakub apoštol v chráme a medzi nami.Levoča:Milan Tejbus - MTM.2006.80-89187-10-2..RegD/SlovenskoL - 04;
1338 Dlugoš, František.Štefan Klubert 1919_1986. Kňaz, vzdelanec a zveľaďovateľ kultúrneho bohatstva. .Levoča :MTM.2009.978-80-89187-35-5..Cirkevné dejiny Slovenska 51;
1339 Dlugoš, František.Pätnásť slobodných pútí 1990-2004.Levoča:MTM.2005.80-89187-02-1.docasna.PM-33;
1340 Dlugoš, František.Vitráže baziliky navštívenia Panny Márie. .Levoča:Milan Tejbus-MTM.2008.978-80-89187-31-7..Panna Mária 024;
1341 Dlugoš, František.Koncily katolíckej cirkvi. Spišské Podhradie:KS.2005.80-89170-13-7..Cirkevné dejiny 12;
1342 Dlugoš, František.Historia Ecclesiae Christi - Starovek.Levoča:Milan Tejbus - MTM.2006.80-89187-08-0..Cirkevné dejiny 05;
1343 Dlugoš, František.Profily odvahy a viery .:VERBUM - vydavateľstvo KU.2010.978-80-8084-611-4.docasna.CD-083;
1344 Dlugoš, František,(1955-).Profily odvahy a viery.Ružomberok:Verbum.2010.97880-8084-602-2 (viaz.);978-80-8084-602-2..Cirkevné dejiny Slovenska 02;
1345 Dlugoš, František,(1955-).Profily odvahy a viery.Ružomberok:Verbum.2010.97880-8084-602-2 (viaz.);978-80-8084-602-2..Cirkevné dejiny Slovenska 03;
1346 Dlugošová, Jana.Z dejín Kongregácie Školských sestier sv. Františka na Slovensku.Bratislava:UK, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta.2000...Naša kongregácia 025;
1347 Dlugošová, Jana.Mariánska hora. Európske pútnické miesto. .Levoča :MTM.2011.978-80-89187-46-1..Panna Mária 025;
1348 Dobhan, Ulrich.Svätý ján z Kríža.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7114-154-2..ŽS/JÁN Z KRÍŽA - 01;
1349 Dobhan, Ulrich.Svätý ján z Kríža.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7114-154-2.docasna.BIOGR-017;
1350 Dobhan, Ulrich.Spiritualita Karmelu.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1994.80-85527-57-X.docasna.MD-42;
1351 Dobiáš, Rudolf,1934-.Katalóg výstavy Svedectvo troch krížov vydaný pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule a pietnej spomienky v Trenčíne na bývalých študentov trenčianskeho gymnázia Alberta P.Bratislava:Konferencia politických väzňov Slovenska.1991...Životopisy 71;
1352 Dobraczynski, Jan.Nikodémové listy..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-285-6.docasna.NROM-015;
1353 Dobraczyński, Jan.Otcov tieň.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-276-7..NábPr/DOBR1-02;
1354 Dobraczyński, Jan.Otcov tieň.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-276-7.docasna.NROM-014;
1355 Dobraczynski, Jan.Přelévat moře.Praha:Vyšehrad.1971...NábPr/DOBR1-04;
1356 Dobraczynski, Jan.Listy Nikodemovy.Praha:Vyšehrad.1969..docasna.NROM-071;
1357 Dobraczyński, Jan,1910-1994.Nikodémove listy /.Řím ::Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda,.1975...NábPr/DOBR1-01;
1358 Dobson, James.Emócie: dá sa im veriť?.Bratislava:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá pri Evanjelickej a.v. cirkvi.2002.80-88863-25-2.docasna.PSY-05;
1359 Doherty, Catherine de Hueck .Pustina. Křesťanská spiritualita Východu pro člověka západní kultury..Brno:Cesta.1997..docasna.MD-47;
1360 Doherty, Catherine de Hueck .Pustina. Křesťanská spiritualita Východu pro člověka západní kultury..Brno:Cesta.1997...RIH-Mnísi, pustovníci 04;
1361 Doig Desmond.Matka Tereza.:Signum unitatis .1991...ŽS/MATKA TEREZA - 12;
1362 Dolista, Karel.Katalog mužských a ženských řeholních institutu začlenených do konferencí vyšších představených v České republice.Praha:KVPMŘ.2004...RIH-Všeobecne 10;
1363 Dolista, Karel.Katalog mužských a ženských řeholních institutu začlenených do konferencí vyšších představených v České republice.Praha:KVPMŘ.2004...RIH-Všeobecne 09;
1364 Dolman, D. H.Modlitebný život věřících. Praha:Ústředním církevním nakladatelství.1971...Mystika a asketika 26;
1365 Dolores, Marian.Rozvoj osobnosti v řeholním životě. Psychologie řeholní společnosti.:.1966...Zasvätený život 008;
1366 Dolores, Marian.Rozvoj osobnosti v rehoľnom živote. Psychológia rehoľnej spoločnosti.:.1966...Zasvätený život 010;
1367 Dolores, Marian.Rozvoj osobnosti v řeholním životě. Psychologie řeholní společnosti.:.1966..docasna.ZIVZ-43;
1368 Domenica di Pasqua risurrezione del Signore, Piazza San Pietro, 22 aprile 2000, Anno Santo.Veglia pasquale nella notte santa.Vaticano:Libreria editrice Vaticana?.2000..docasna.Jtal-23;
1369 Domenica di Pasqua risurrezione del Signore, Piazza San Pietro, 23 aprile 2000, Anno Santo.Domenica di Pasqua risurrezione del Signore.Vaticano:Libreria editrice Vaticana.2000..docasna.Jtal-24;
1370 Donovalová, Viera.So srdcom na dlani. Jas:Zvolen.2000.80-88795-67-2.docasna.BIOGR-111;
1371 Dostál, Oldřich.Československá historická města.Praha:Orbis.1974...Dejiny Slovenska 08;
1372 Dostálová, Olga.Jak vzdorovat rakovině.Praha:Grada.1993.80-7169-040-6.docasna.Zdr-15;
1373 Dostojevskij, Fedor Michajlovič, 1821-1881.Zločin a trest.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL).1965..docasna.SvLpr/DOST-01;
1374 Dostojevskij, Fedor Michajlovič,1821-1881.Zločin a trest /.Bratislava ::Tatran,.1978...L - SvPr/DOST1-04;
1375 Dostojevskij, Fedor Michajlovič,1821-1881.Něžná..Praha ::Lidové nakladatelství,.1980...L - SvPr/DOST1-06;
1376 Dostojevskij, Fëdor Michajlovič,1821-1881.Zločin a trest.Bratislava:Ikar.2014.9788055140872 (viaz.); 978-80-551-4087-2..L - SvPr/DOST1-07;
1377 Dostojevskij, Fedor Michajlovič,1821-1881.Setmělé obrazy /.Praha ::Odeon,.1971...L - SvPr/DOST1-01;
1378 Dostojevskij, Fedor Michajlovič,1821-1881.Výrostek..Praha ::Mladá fronta,.1974...L - SvPr/DOST1-03;
1379 Dostojevskij, Fiodor Michajlovič.Zločin a trest.Bratislava:BELIMEX.2001.80-85327-75-9..L - SvPr/DOST1-05;
1380 Dostojevskij, Fiodor Michajlovič.Dvojník. Obec Stepančikovo a jej obyvatelia.:Slovenský Tatran.1969...L - SvPr/DOST1-02;
1381 Dráb, Pavol.Ekumenizmus na Slovensku.. Vyd. Michala Vaška:Prešov.1998.80-7165-116-8..Misiologia Ekumenizmus 25;
1382 Dragičevičová-Soldová, Mirjana,.Keď Matka hovorí.Bratislava:Hlbiny.2014.9788097098667 (brož.); 978-80-970986-6-7..Panna Mária 109;
1383 Drahoš, Marián.Ako dospieť v dnešnom svete.[Bardejov:Marián Drahoš].2016.9788097220792; 978-80-972207-9-2..Psychológia 50;
1384 Drenkelfort, Heinrich.Blahoslavený Arnold Janssen.:SÚSCM.1984..docasna.BIOGR-041;
1385 Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty II.vatikánskeho koncilu.Trnava:SSV.1969...M - Dokumenty II.VK 04;
1386 Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty II.vatikánskeho koncilu.Trnava:SSV.1969..docasna.DOKUM-08;
1387 Dubovský, Ján Milan.Akcia kláštory.Martin:Matica slovenská.1998.80-7090-499-2.docasna.CD-027;
1388 Dubovský, Ján Milan.Akcia rehoľníčky.Martin:Matica slovenská.2001.80-7090-597-2..Cirkevné dejiny Slovenska 44;
1389 Dubovský, Ján Milan.Akcia kláštory.Martin:Matica slovenská.1998.80-7090-499-2..Cirkevné dejiny Slovenska 45;
1390 Ducruet, Bernard.Neznáma poslušnosť.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-03-1..Zasvätený život 093;
1391 Duda, Ján.V službe Božieho kráľovstva.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-75-9..Kánonické právo 02;
1392 Duda, Ján.Pokus o katolícku cirkevnoprávnu manželskú kauzistiku. Kňazský seminár biskupa J.Vojtaššáka:Spišské Podhradie - Spišská Kapitula.2001.80-7142-090-5..Kánonické právo 04;
1393 Duda, Ján.V službe Božieho kráľovstva.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-75-9.docasna.DOKUM-02;
1394 Dugas, Dionýz.Svatá země.Prešov:Dino.1992.80-85575-01-9..RegD/Izrael - 01;
1395 Dugas, Dionýz.Svatá země.Prešov:Dino.1992.80-85575-01-9..Iné 23;
1396 Dugasová, Aurélia.Babkine bylinky.Praha:Ottovo nakladatelství - Cesty.2002.80-7181-756-2.docasna.P-04;
1397 Duggan, Alfred.Křižácké výpravy.Praha:Orbis.1973..docasna.CD-012;
1398 Duchoňová, Milina.Vyšívame.Bratislava:Alfa.1976...Ručné práce 14;
1399 Duchoňová, Milina.Vyšívame.Bratislava:Alfa.1976..docasna.RP-11;
1400 Dumas, Alexander.Vikomt de Bragelonne - diel 2..Bratislava:Tatran.1971...L - SvPr/DUMA1-18;
1401 Dumas, Alexandre .Joseph Balsamo. 2..Bratislava:Pravda.1973..docasna.SvLpr/DUMA-06;
1402 Dumas, Alexandre.Vikomt de Bragelonne - diel 4..Bratislava:Tatran.1971...L - SvPr/DUMA1-20;
1403 Dumas, Alexandre .Joseph Balsamo. 2..Bratislava:Pravda.1973...L - SvPr/DUMA1-13;
1404 Dumas, Alexandre.Hraběnka de Charny - diel 2..Praha:Svoboda.1972...L - SvPr/DUMA1-06;
1405 Dumas, Alexandre.Kráľovnin náhrdelník. 1..Bratislava:Tatran.1973..docasna.SvLpr/DUMA-01;
1406 Dumas, Alexandre.Dobytie Bastily. 2..Bratislava:Tatran.1973...L - SvPr/DUMA1-08;
1407 Dumas, Alexandre.Dobytie Bastily. 1..Bratislava:Tatran.1973..docasna.SvLpr/DUMA-03;
1408 Dumas, Alexandre.Vikomt de Bragelonne - diel 1..Bratislava:Tatran.1971...L - SvPr/DUMA1-17;
1409 Dumas, Alexandre.Rytíř de Maison-Rouge Zv. 1.Praha:Svoboda.1973...L - SvPr/DUMA1-01;
1410 Dumas, Alexandre.Joseph Balsamo. 1..Bratislava:Pravda.1973..docasna.SvLpr/DUMA-05;
1411 Dumas, Alexandre.Vikomt de Bragelonne - diel 3..Bratislava:Tatran.1971...L - SvPr/DUMA1-19;
1412 Dumas, Alexandre.Joseph Balsamo. 1..Bratislava:Pravda.1973...L - SvPr/DUMA1-12;
1413 Dumas, Alexandre.Hraběnka de Charny - diel 1..Praha:Svoboda.1972...L - SvPr/DUMA1-05;
1414 Dumas, Alexandre.Dobytie Bastily. 1..Bratislava:Tatran.1973...L - SvPr/DUMA1-07;
1415 Dumas, Alexandre.Kráľovnin náhrdelník. 2..Bratislava:Tatran.1973..docasna.SvLpr/DUMA-02;
1416 Dumas, Alexandre.Dobytie Bastily. 2..Bratislava:Tatran.1973..docasna.SvLpr/BAKL-04;
1417 Dumas, Alexandre.Rytíř de Maison-Rouge Zv. 2.Praha:Svoboda.1973...L - SvPr/DUMA1-02;
1418 Dumas, Alexandre,1802-1870.Traja mušketieri /.Bratislava ::Mladé letá,.1973...L - SvPr/DUMA1-11;
1419 Dumas, Alexandre,1802-1870.Grófka de Charny. II. zv..Bratislava ::Tatran,.1976...L - SvPr/DUMA1-04;
1420 Dumas, Alexandre,1802-1870.Gróf Montecristo. II..Bratislava ::Mladé letá,.1974...L - SvPr/DUMA1-15;
1421 Dumas, Alexandre,1802-1870.Kráľovnin náhrdelník /.Bratislava ::Tatran,.1985...L - SvPr/DUMA1-10;
1422 Dumas, Alexandre,1802-1870.Grófka de Charny. I. zv..Bratislava ::Tatran,.1976...L - SvPr/DUMA1-03;
1423 Dumas, Alexandre,1802-1870.Robin Hood /.Praha:Svoboda.1973...L - SvPr/DUMA1-21;
1424 Dumas, Alexandre,1802-1870.Gróf Montecristo. I..Bratislava ::Mladé letá,.1974...L - SvPr/DUMA1-14;
1425 Dumas, Alexandre,1802-1870.Gróf Montecristo. III..Bratislava ::Mladé letá,.1974...L - SvPr/DUMA1-16;
1426 Dumas, Alexandre,1802-1870.Dáma z Monsoreau .Bratislava ::Slovenský spisovateľ.1974...L - SvPr/DUMA1-09;
1427 Duquin, Lorene Hanley.Boh počúva.:.2018.9788089866755; 978-80-89866-75-5.docasna.MD-83;
1428 Ďurica, Ján, SJ.Múdroslovné knihy Starého zákona s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-527-8..Starý zákon 12;
1429 Ďurica, Ján, SJ.Sväté písmo.Trnava:Dobrá kniha.2013.978-80-7141-797-2.docasna.BB-85;
1430 Ďurica, Ján, SJ.Prorocké knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-576-3..Starý zákon 13;
1431 Ďurica, Ján, SJ.Nový zákon s komentármi a margináliami Jeruzalemskej biblie. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-625-8..Nový zákon 40;
1432 Ďurica, Ján, SJ.Pentateuch.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-447-6..Starý zákon 10;
1433 Ďurica, Milan Stanislav.Jozef Tiso-slovenský kňaz a štátnik : 1. díl. : 1887-1939.Martin:Matica slovenská.1992.80-7090-217-5.docasna.CD-036;
1434 Ďurica, Milan Stanislav.Dejiny Slovenska a Slovákov.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1996.80-08-01427-X..Cirkevné dejiny Slovenska 21;
1435 Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Slovenský národ a jeho štátnosť.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00720-5..Dejiny Slovenska 07;
1436 Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov..Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-386-3.docasna.D-05;
1437 Ďurica, Milan Stanislav,1925-.Dr. Jozef Tiso v hodnotení Hitlerových diplomatov a tajných agentov /.Lakewood ::Slovenský výskumný ústav v Amerike,.2000...Dejiny Slovenska 20;
1438 Ďurič, Ladislav.Úvod do pedagogickej psychológie.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1981...Psychológia 03;
1439 Ďurič, Ladislav.Pedagogická psychológia : terminologický a výkladový slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1997.80-08-02498-4..Psychológia 01;
1440 Durínska, Mária (Vojtková, Alžbeta).Porozumieť časom ... v ktorých žijeme.Bratislava:Združenie Máriina doba.2011.978-80-969911-8-1..Panna Mária 028;
1441 Durrwell, François-Xavier,1912-2005.Duch otce a syna.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1998..docasna.TEOL-09;
1442 Durych, Jaroslav.Služebníci neužiteční. I..Lisle - Řím:Nakl. bened. opatství pro Křesť. akademii.1969..docasna.NROM-046;
1443 Durych, Jaroslav, 1886-1962 .Duše a hvězda.Praha:Vyšehrad.1969..docasna.SvLpr/DURY-01;
1444 Durych, Jaroslav,1886-1962.Světlo ve tmách :.Řím ::Velehrad - Křesťanská akademie,.1988...ŽS/ZDISLAVA - 02;
1445 Durych, Jaroslav,1886-1962.Cesta svatého Vojtěcha /.:.1995??...ŽS/VOJTECH -03;
1446 Dušan, Katuščák.Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce.:Stimul.1998.80-85697-82-3..Príručky 029;
1447 Dušan, Škvarna.Lexikón slovenských dejín.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1997.80-08-02478-X.docasna.D-04;
1448 Dutková, Katuša.Cvičíme aj vo vyššom veku /.Bratislava ::Ústav zdravotnej výchovy,.1980...Zdravie 11;
1449 Dutti-Rutishauserová, Mária .Vyslankyňa lásky. Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-323-5.docasna.BIOGR-060;
1450 Dutti-Rutishauserová, Mária .Vyslankyňa lásky. Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-323-5..ŽS/MÁRIA TERÉZIA SCHEREROVÁ - 01;
1451 Dvořáček, Ivan,-1993.Prvá pomoc :.Martin ::Osveta,.1987...Zdravie 08;
1452 Dvorník, František.Svatý Václav:.Rim:KA.1968...ŽS/VÁCLAV - 01;
1453 Dvorník, František,(1893-1975).Svatý Vojtěch, druhý pražský biskup.Řím ::Křesťanská akademie,.1983...ŽS/VOJTECH -02;
1454 Dyrek, Krzysztof.Kněžské a řeholní povolání : rozlišení a rozvoj (psychologický aspekt.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-001-0..Zasvätený život 026;
1455 Dyrek, Krzysztof.Kněžské a řeholní povolání : rozlišení a rozvoj (psychologický aspekt.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-001-0.docasna.ZIVZ-32;
1456 Dziewiecki, Marek.Povolaní žiť v pravde a v láske.Trnava:UPC svätého Stanislava Kostku .2006?...Pedagogika Výchova 004;
1457 Dziwisz, Stanisław.Nechajte ma odísť.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-532-4.docasna.PAP-22;
1458 Dziwisz, Stanisław.Život s Karolom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-661-9.docasna.PAP-24;
1459 Dziwisz, Stanisław.13 maggio 1981.Città del Vaticano:.2001..docasna.Jtal-26;
1460 Dziwisz, Stanisław.Nechajte ma odísť.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-532-4..Ján Pavol II. 33;
1461 Dziwisz, Stanisław.Život s Karolom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-661-9..Ján Pavol II. 30;
1462 Eareckson Tada, Joni.Eutanázia, dilema života a smrti.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-213-1.docasna.TEOLmor-02;
1463 Ecclesia Catholica.Smernice pre formáciu v rehoľných inštitútoch. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-511-6..Zasvätený život 028;
1464 Ecclesia Catholica.Smernice pre formáciu v rehoľných inštitútoch. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-511-6..Zasvätený život 029;
1465 Ecclesia Catholica.Smernice pre formáciu v rehoľných inštitútoch. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-511-6.docasna.ZIVZ-18;
1466 Editor, Emil Vontorčík.Od slovienskej liturgie ku slovenskej provincii.:Univerzitná knižnica.1992.80-85170-04-3..Liturgika 06;
1467 Edwards, Pauline,1940-.Malá cesta uzdravení /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-785-0..Psychológia 49;
1468 Efraim, brat.Neskoré dažde. SERAFÍN:Bratislava.1996.80-85310-52-X.docasna.BIOGR-112;
1469 Efraim, brat.Rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-65-1..Panna Mária 043;
1470 Efraim, brat.Neskoré dažde. SERAFÍN:Bratislava.1996.80-85310-52-X..RIH-Komunita Blahoslavenstiev 01;
1471 Efraim, brat.Rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-65-1.docasna.PM-21;
1472 Egger, Michel Maxime,1958-.Spiritualita starce Silvána /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2012.978-80-7195-547-4..RIH-Mnísi, pustovníci 10;
1473 Eichenlaub, John E. - autor.Léčíme doma :.:[Praha] :.1996.80-238-2020-6.docasna.Zdr-07;
1474 Eichhorn, Manfred.Wieviele Farben hat die Sehnsucht.Fellbach:Lucy Körner Verlag.1986.3-922028-12-8.docasna.Jnem-04;
1475 Eiselle Ľudovít, SJ, ThDr..Okienko do jezuitského života.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1941...RIH-Jezuiti, SJ 01;
1476 Eldredge, John.Cesta túžby.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-6-4.docasna.DZ/ELDR1-01;
1477 Eldredge, John.Veľký príbeh.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2007.978-80-969600-4-0..F/4;
1478 Eldredge, John.Všetko tvorím nové.:.2019.9788089993079; 978-80-89993-07-9..DZ/ELDR1- 02;
1479 Eldredge, John; Eldredge, Stasi.Očarujúca.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-9-4..DZ/ELDR1 - 01;
1480 Eldredge, Stasi.Stať sa sebou.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2015.9788089342792 (viaz.); 978-80-89342-79-2.docasna.DZ/ELDR1-O3;
1481 Eliášová, Teofila.Zdravie za akúkoľvek cenu.Prešov:VMV.1997.80-7165-077-3.docasna.UU-28;
1482 Eliášová, Teofila.Zdravie za akúkoľvek cenu.Prešov:VMV.1997.80-7165-077-3..Parapsychológia Sekty 07;
1483 Elliger, Karl; Rudolph, Wilhelm.Biblia Hebraica Stuttgartensia.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1990.3-438-05219-9..Iné 14;
1484 Emanuel od Nepoškvrneného a Bolestného Srdca Panny Márie.Svätá Veronika Giuliani.:.2009...Františkánska spiritualita 121;
1485 Emmanuela, sestra.Medžugorie: .Michalovce:Redemptoristi.2011.978-80-88724-52-0..Panna Mária 012;
1486 Emmerich, Anna Katharina.Život a hořké umučení pána našeho Ježíše Krista : 2. díl. : Začátek veřejného učitelského Ježíšova působení.Třebíč:Arca Jimfa.1995.80-85766-50-7..Biografia 20;
1487 Emmerichová, Katarína Anna.Umučenie Pána Ježiša.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-451-4.docasna.NROM-004;
1488 Emmerichová, Katarína Anna.Život a umučení Pána našho Ježiša Krista I.. Třebíč:ARCA JIMFA.1993.80-85766-22-1..Biografia 19;
1489 Emmerichová, Katarína Anna.Umučenie Pána Ježiša.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-451-4..Biografia 21;
1490 Ermacora, Guerrino.Hlas kamenů : Život abba Pafnucia.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-596-9.docasna.NROM-012;
1491 Escrivá Josemaría.CESTA. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-85-1.docasna.MK-06;
1492 Escrivá de Balaguer, José María, 1902-1975 .Brázda.Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.1996.80-7162-155-2.docasna.MK-03;
1493 Escrivá, Josemaría .Svätý ruženec. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-063-7.docasna.PM-27;
1494 Espeland, Pamela.Využít každý den.Praha:Portál.1997.80-7178-190-8..Psychológia 33;
1495 Esser, Kajetán.Život a regula. Smernice pre rehoľný život vo františkánskom duchu.Rím:Dietrich-Coelde.1968..docasna.KONGR-14;
1496 Esser, Kajetán.Život a regula. Smernice pre rehoľný život vo františkánskom duchu.Rím:Dietrich-Coelde.1968...Naša kongregácia 010;
1497 Ettl, Elfrída.Po stopách Ježiša.Martin:Slovenská provincia Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa.2012.978-80-971068-5-0..Modlitby 029;
1498 Evely, Louis.Otče náš.Galt Ontário Canada :Slovenskí jezuiti Galt Ontário Canada .1969...DZ/EVEL1 - 01;
1499 Evely, Louis .Nové víno do nových nádob.:.1975?...DZ/EVEL1 - 02;
1500 Evely, Louis.Otčenáš.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-113-2.docasna.MD-79;
1501 Evžen Joly.Čo znamená věřit.Rím:Křesťanská akademie.1967...Teológia 22;
1502 F.Lelotte.Tajomstvo krasy života 1.Rím:Ústav sv. Cyrila a Metoda.1968...Vierouka 61;
1503 F.W.Faber.Vyšší život.Brno:nakladatelství Brnenské tiskárny Brno.1948...Vierouka 76;
1504 Faber, Alfonz.Ján de La Salle.Bratislava:LUC.1991.80-7114-040-6.docasna.BIOGR-024;
1505 Fabíková, Blažena.Storočná cesta. Dejiny kongregácie Školských sestier III. regulovaného rádu sv. Františka.Rím:Generalát.1992...Naša kongregácia 019;
1506 Fabíková, Blažena.Storočná cesta. Dejiny kongregácie Školských sestier III. regulovaného rádu sv. Františka.Rím:Generalát.1992..docasna.KONGR-02;
1507 Fabry, Chris,1961-.Oratórium.Bratislava:Tatran.2016.9788022208208 (viaz.); 978-80-222-0820-8..NábPr/FABR1-01;
1508 Faith, Štefan.Malá umelkyňa (o malej Terezke).Spišská Kapitula:.1935...ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 02;
1509 Faith, Štefan.Malá umelkyňa (o malej Terezke).Spišská Kapitula:.1935..docasna.NROM-030;
1510 Familiae locum - Rodinkovo.Správa o činnosti v roku založenia 2012.Žilina:Rodinkovo.2012...Pastorálka 11;
1511 Fankhauser, G..Příběhy dosud živé 4..:.1975??...Meditácie 004;
1512 Fankhauser, G. .Příběhy dosud živé 1. - 3..:.1970??...Meditácie 001;
1513 Fankhauser, G..Příběhy dosud živé 5..:.1975??...Meditácie 005;
1514 Fankhauser, G..Příběhy dosud živé 1. diel.:.1975??...Meditácie 003;
1515 Fankhauser, G. .Příběhy dosud živé 1. - 3..:.1970??...Meditácie 002;
1516 Faragó, Jenő.Tajomstvo lóže P-2.Bratislava:Pravda.1988..docasna.S-04;
1517 Farbiak, Ján.Ozveny a návraty.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1997.80-7165-062-5..Cirkevné dejiny Slovenska 62;
1518 Farbiak, Ján.Ozveny a návraty.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1997.80-7165-062-5..Životopisy 04;
1519 Faricy, Robert.Dar kontemplácie a rozoznávania.Prešov:Michal Vaško.1995.80-7165-026-9.docasna.MD-08;
1520 Faricy, Robert.Jak rozjímat.s. l.:soukromý tisk.1997?...Mystika a asketika 19;
1521 Faricy, Robert.Dar kontemplácie a rozoznávania.Prešov:Michal Vaško.1995.80-7165-026-9..Mystika a asketika 20;
1522 Farmer, David Hugh .Oxfordský lexikón svätcov.:Kalligram.1996.80-7149-094-6..Životopisy svätých 01;
1523 Farra, Harry.Začiatky malého mnícha.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-342-9.docasna.NROM-055;
1524 Farra, Harry.Začiatky malého mnícha.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-342-9..DZ/FARR1 - 01;
1525 Fattori, Antonio.Príbehy Starého zákona.Bratislava:Ikar.1991.80-7118-016-5..Starý zákon 18;
1526 Fattori, Antonio.Príbehy Nového zákona c Antonio Fattori ; Jana Kubánková.Bratislava:Ikar.1991.80-7118-010-6..Starý zákon 17;
1527 Fattori, Antonio.Príbehy Starého zákona.Bratislava:Ikar.1991.80-7118-016-5.docasna.BB-13;
1528 Fausti, Silvano.Konec času :.Praha ::Paulínky,.2011.978-80-7450-036-7..Lectio divina 89;
1529 Fausti, Silvano.Príležitosť alebo pokušenie?.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.9788071629023 (brož.); 978-80-7162-902-3..DZ/FAUS1 - 01;
1530 Fausti, Silvano.Nad evangeliem podle Jana :.Praha ::Paulínky,.2014.978-80-7450-119-7.docasna.BB-96;
1531 Fausti, Silvano - autor komentára;.Nad evangeliem podle Matouše :.Praha:Praha :.2009.978-80-86949-77-2.docasna.BB-94;
1532 Fausti, Silvano - autor.Nad evangeliem podle Marka :.Praha:Paulínky.2007.978-80-86949-39-0.docasna.BB-93;
1533 Fausti, Silvano - autor.Nad evangeliem podle Lukáše :.Praha:Paulínky.2011.978-80-7450-025-1.docasna.BB-95;
1534 Favaro, Graziella.Insieme : corso di italiano per stranieri .Scandicci (Firenze):La nuova Italia.1995.88-221-1422-1..Príručky 039;
1535 Fedorenko, Nikolaj Trofimovič,1912-2000.Farby čias :.Bratislava ::Tatran,.1977...Výtvarné umenie 05;
1536 Feiner, Franz, 1953- - autor.Utvářet život :.Praha ::Praha :.1992.80-85282-18-6..Katechetika Učebnice 07;
1537 Feješ, Viliam.Liečivými rastlinami proti rakovine. V. Feješ:Svätý Jur.1996.80-967504-8-8.docasna.Zdr-16;
1538 Feldeková, Anna.Ako funguje svet.:Readers Digest Výběr.1998.80-967878-0-2..Encyklopédie 05;
1539 Felder, Hilarin.Ideály sv. Františka serafínskeho.Praha:Rád Kapucínu v Praze.1948...Františkánska spiritualita 114;
1540 Felder, Hilarin.Ideály sv. Františka serafínskeho.Praha:Rád Kapucínu v Praze.1948...Františkánska spiritualita 113;
1541 Feldmann Christian.Sny začínajú žít.Havlíčkuv Brod:Signum unitatis.1991...Životopisy svätých 25;
1542 Feldmann, Christian.Tiší buřiči boží. Nové Město nad Metují:Signum Unitatis.1991...Životopisy svätých 23;
1543 Ferianc, Oskár,1905-1987.Stavovce Slovenska :.Bratislava ::Vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied,.1965...Zoológia 09;
1544 Ferianc, Oskár,1905-1987.Stavovce Slovenska :.Bratislava ::Vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied,.1964...Zoológia 08;
1545 Feriancová-Masárová, Zora,1930-.Stavovce Slovenska..Bratislava ::Vydav. Slov. akadémie vied,.1965...Zoológia 10;
1546 Ferko, J..Vyslobodenie z otroctva..[Trnava] ::LUMINA,.1992.80-85677-01-6..Starý zákon 44;
1547 Ferko, J..Štyrikrát tristošesťdesiatpäť. 2. časť.Zeleneč:KON-PRESS.1991.80-85413-02-7 (2. zv.)..Starý zákon 46;
1548 Ferko, J..Patriarchovia..Trnava ::KON-PRESS,.1991.80-85413-00-0 (súbor);80-85413-03-5 (3. sv.)..Starý zákon 48;
1549 Ferko, J..Sudcovia..[Trnava] ::LUMINA,.1992.80-85677-04-0..Starý zákon 41;
1550 Ferko, J..Vyslobodenie z otroctva..[Trnava] ::LUMINA,.1992.80-85677-01-6..Starý zákon 43;
1551 Ferko, J..[Vyslobodenie z otroctva..[Trnava] ::LUMINA,.1991.80-85677-00-8..Starý zákon 45;
1552 Ferko, J..Štyrikrát tristošesťdesiatpäť. 1. časť.Zeleneč:KON-PRESS.1991.80-85413-01-9 (1. zv.)..Starý zákon 47;
1553 Ferko, J..Jednotné kráľovstvo..[Trnava] ::LUMINA,.1992.80-85677-05-9..Starý zákon 40;
1554 Ferko, J..Patriarchovia..Trnava ::KON-PRESS,.1991.80-85413-00-0 (súbor);80-85413-03-5 (3. sv.)..Starý zákon 49;
1555 Ferko, J..4x365 :.Trnava ::Lumina,.1992.80-85677-03-2..Starý zákon 42;
1556 Ferley, Philippe.Modlitba Blahoslavené Alžběty od Nejsvětější Trojice : Můj Bože v Trojici, Tobě se klaním.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-37-5.docasna.MD-65;
1557 Fernández, Fidel Gonzáles.Hnutia. Od Cirkvi apoštolov po dnešné časy.s. l.:s. n..2008?...RIH-Všeobecne 15;
1558 Ferrari, Marilena.Madre Teresa.Bologna:FMR-ARTE spa.2009...ŽS/MATKA TEREZA - 13;
1559 Ferrero, Bruno.Ale veď máme krídla : Malé príbehy na potešenie duše.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-035-6.docasna.DZ/FERR-04;
1560 Ferrero, Bruno.Příběhy pro potěchu duše.Praha:Portál.1996.80-7178-077-4.docasna.DZ/FERR1-02;
1561 Ferrero, Bruno.Štyridsať príbehov z púšte. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-33-1.docasna.DZ/FERR1-01;
1562 Ferrero, Bruno.Život je všetko, čo máme : Malé príbehy na potešenie duše.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-009-7.docasna.DZ/FERR-06;
1563 Ferrero, Bruno.Niekedy stačí len jeden slnečný lúč.Bratislava:Don Bosco.2003.80-88933-93-5.docasna.DZ/FERR-03;
1564 Ferrero, Bruno.Je tam hore niekto? .Bratislava:Don Bosco.2001.80-88933-71-4.docasna.DZ/FERR-05;
1565 Ferrero, Bruno.A kvety jednoducho kvitnú. .Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-075-7.docasna.DZ/FERR-07;
1566 Ferrero, Bruno, 1946-.Príbeh troch detí z Fatimy.Bratislava:Don Bosco.2017.978-80-8074-378-9; 9788080743789..DZ/VIERA - 07/77;
1567 Ferrini, Giuliano.Františkánski svätí na každý deň.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-044-3..Františkánska spiritualita 115;
1568 Ferrini, Giuliano.Františkánski svätí na každý deň.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-044-3.docasna.FRANT-84;
1569 Ferrini, Giuliano.Františkánski svätí na každý deň.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-044-3.docasna.BIOGR-093;
1570 Ferrini, Giuliano.Františkánski svätí na každý deň.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-044-3..Františkánska spiritualita 116;
1571 Fesch, Jacques.Za pět hodin uvidím Ježíše : Deník z vězení.Praha:ZVON.1997.80-7113-194-6..Životopisy 131;
1572 Feuchtwanger, Lion,1884-1958.Goya.Bratislava:Tatran.1976...Životopisy 139;
1573 Fiebigová; Siváková, Heny.Otváram si srdce. .Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-791-6..ŽS/FAUSTÍNA - 06;
1574 Fiesole, Mario de.Celá malosť.Michalovce:MISIONÁR.1999.80-88724-04-X..Panna Mária 046;
1575 Fiesole, Mario de.Celá malosť.Michalovce:MISIONÁR.1999.80-88724-04-X.docasna.PM-31;
1576 Fietko, Grzegorz.Ján de la Salle - Patrón učiteľov.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999...ŽS/JÁN DE LA SALLE - 02;
1577 Fietz, Klara.Jen Tebe.Brno:Rozrazil.1991.80-900182-8-9.docasna.KONGR-11;
1578 Fietz, Klara.Přijměte ode mne mnoho srdečných pozdravů-.Kutná Hora:Haifa Island.2006.80-903341-1-3; 978-80-903341-1-3.docasna.KONGR-09;
1579 Fietz, Klara.Přijměte ode mne mnoho srdečných pozdravů-.Kutná Hora:Haifa Island.2006.80-903341-1-3; 978-80-903341-1-3..Naša kongregácia 005;
1580 Fietz, Klara.Jen Tebe.Brno:Rozrazil.1991.80-900182-8-9..Naša kongregácia 007;
1581 Figeľ, Ján,(1960-).V centre spoločnej Európy :.Prešov ::Michal Vaško,.2011.978-80-970722-0-9..Politika 01;
1582 Figuli, Margita.Babylon. 1..:Slovenský spisovateľ.1987..docasna.SLpr/FIGU-02;
1583 Figuli, Margita.Víchor v nás.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1974..docasna.SLpr/FIGU-01;
1584 Figuli, Margita.Babylon. 2..Bratislava:Slov.spisovateľ.1987..docasna.SLpr/FIGU-03;
1585 Figura, Jozef, SDB.Spod Tatier pod Fudžijamu.Zagreb:Grafički zavod Logos.1987...Misiologia Ekumenizmus 23;
1586 Filipek, Andrej, SJ.Cez symbolickú reč liturgických znakov bližšie ku Kristovi.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-352-6..Liturgika 02;
1587 Filipek, Andrej, SJ.Poďte k prameňom.Bratislava:LÚČ.2001.80-7114-346-4..Meditácie 044;
1588 Filipek, Andrej, SJ.Cez symbolickú reč liturgických znakov bližšie ku Kristovi.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-352-6.docasna.TEOLliturg-01;
1589 Filkorn, Eugen.Ján XXIII. pápež pokoja a lásky.Cambridge, Ontario:Slovenskí jezuiti.1968...Ján XXIII. 03;
1590 Filkorn, Eugen,1881-1974.Svätý Ján XXIII..Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418429 (viaz.); 978-80-7141-842-9..Ján XXIII. 01;
1591 Filo, Elemír.Malá koncilová konkordancia.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1980...Biblické slovníky 11;
1592 Filová, Božena.Slovensko. 3. Ľud 2. časť.Bratislava:Obzor.1975...Encyklopédie Slovenska 14;
1593 Filová, Mária.Peter Fourier.Bratislava:Lúč.2015.9788081790010 (brož.); 978-80-8179-001-0..Pedagogika 041;
1594 Finďo, Bohuslav.Vnitřní lékařství : Učebnice pro střední zdravotnické školy, obor dětských a ženských sester a radiologických laborantů.Praha:Avicenum.1980..docasna.Zdr-04;
1595 Findra, Ján,1934-.Štylistika súčasnej slovenčiny /.Martin ::Osveta,.2013.978-80-8063-404-9..J - slovenský 001;
1596 Finn, Francis J..Tomeš Poctiva:.Praha:Vyšehrad.1938...NábPr/FINN1-01;
1597 Fiores, Stefano de.Kto je pre nás Mária?.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-412-3.docasna.PM-11;
1598 Firtel, Hilde.Vzorný prosebník - pro miliony, p. Petr Pavlíček, OFM.:.1983..docasna.BIOGR-031;
1599 Firtel, Hilde.Vzorný prosebník - pro miliony. P. Petr Pavlíček OFM.Wien:Ružencové smírné křížové tažení za mír - RSK.1995??...Životopisy 02;
1600 Fischer-Wolpert, Rudolf.Privádzame dieťa ku Kristovi.Galt, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti.1968...Katechetika Príručky 47;
1601 Fišer, Zdeněk Cyril.Dobrodružství třetího věku.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-079-7.docasna.UU-27;
1602 Flavius, Josephus, 37.Válka židovská.Praha:Stát.nakl. krásné literatury a umění.1965...Iné 05;
1603 Florensová, Grácia.Veď som tvoj....:Trnava.1997.80-967851-2-5..Životopisy 135;
1604 Flores, José H. Prado.Formovanie učeníkov. Zvolen:Jas.1996.80-88795-26-5..DZ/FLOR1 - 02;
1605 Flores, José H. Prado.Choďte a evanjelizujte pokrstených.Prešov:Réma.2011.978-80-970029-2-3..DZ/FLOR1 - 01;
1606 Florková, Mária.Príď, Duchu Svätý!. Misijná Kongregácia Služobníc Ducha Svätého [vyd.] :[Nitra].1992.80-85223-18-X..Modlitby 033;
1607 Fogassy, Judit.Príručka katechumenátnej katechézy.Bratislava:KBS.2007.978-80-969721-1-1..Katechetika Príručky 07;
1608 Follett, Ken / Katzenbach, John / Snyder, John J. / Connelly, Michael.Najlepšie svetové čítanie. Kavky / Psychoanalytik / Padlý anjel / Mesto kostí.Bratislava:Readers Digest Výber.2003.80-88983-43-6..L - SvPr/NSC-07;
1609 Follo, Francesco.15 dní s Jánom Pavlom II.. .Bratislava :Lúč.2010.978-80-7114-822-7.docasna.PAP-29;
1610 Fonseca, L. Gonzaga da .Fatima:.:Východosl.vyd..1992.80-234-0016-9..Panna Mária 006;
1611 Fontana, Umberto.Člověk a zasvěcení v duchu dona Bosca po sto letech od jeho smrti.Turín:Portál.1988...RIH-Saleziáni SDB 01;
1612 Fontana, Umberto.Člověk a zasvěcení v duchu dona Bosca po sto letech od jeho smrti.Turín:Portál.1988..docasna.ZIVZ-39;
1613 Forgan, Vladislav I..O čnostiach. XV..Trnava ::Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-17-7..Vierouka 20;
1614 Forrest, Tom.Modlitby za novú evanjelizáciu. Sp. Kapitula:Seminár biskupa J. Vojtaššáka.1990...Modlitby 047;
1615 Forrest, Tom.Modlitby za novú evanjelizáciu. Sp. Kapitula:Seminár biskupa J. Vojtaššáka.1990..docasna.MD-82;
1616 Forrest, Tom.Vpred.Bratislava:Redemptoristi.2003.80-968525-6-6..Misiologia Ekumenizmus 19;
1617 Forrest, Tom.Evanjelizácia 2000. Zvolen:Jas.1996.80-88795-21-4.docasna.UU-08;
1618 Forrest, Tom.Ježiš ma uzdravuje.Bratislava:LUC.1993.80-7114-104-6.docasna.UU-07;
1619 Forrest, Tom.Evanjelizácia 2000. Zvolen:Jas.1996.80-88795-21-4..Misiologia Ekumenizmus 22;
1620 Foster, George R..Nasledovanie Ježiša Krista.Vienna:Bethany Fellowship Mission.1993...Modlitby 046;
1621 Fotta, Peter, OP.Dominik kazateľ pravdy.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.1991.80-234-0027-4..ŽS/DOMINIK GUZMAN - 02;
1622 Fotta, Peter, OP.Dominik kazateľ pravdy.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.1991.80-234-0027-4.docasna.BIOGR-053;
1623 Foucauld, Charles de.On chce naše srdce. Myšlienky na každý deň.Rím:SÚSCM.1989..docasna.MK-07;
1624 Francis, Dick, 1920-2010.Odvaha:.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1996.80-220-0691-2.docasna.SvLpr/FRAN-01;
1625 Francis, Dick,1920-2010.Chybný krok.Levoča:SKN.2011.9788018004609 (CD-ROM); 978-80-18-00460-9..L - SvPr/NSC-01;
1626 Frank, Bruno.Cervantes. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1962...Životopisy 143;
1627 Frankl, Viktor Emanuel.Vôľa k zmyslu.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-628-5..Psychológia 28;
1628 František Hochmann.Na počátku Biblická odpoveď na otázku po začiatku.:Česká katolícka charita.1989...Starý zákon 19;
1629 František Krajňák.Chcem sa, Bože, dobre vyspovedať. Kresťansko-charitatívny spolok Makrína:Medzilaborce.1995.80-967274-9-4..Modlitby 045;
1630 František Saleský,1567-1622.Filotea.Nitra:Misijný dom Matky Božej.1947...ŽS/FRANTIŠEK SALESKÝ - 03;
1631 František Saleský,1567-1622.Filotea :.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1985...ŽS/FRANTIŠEK SALESKÝ - 07;
1632 František z Assisi,1182-1226.Spisky svätého otca Františka z Assisi.Žilina:Samovzdelávajúci krúžok františkánskych bohoslovcov.1946...Františkánska spiritualita 016;
1633 František, pápež 2013- .Encyklika Lumen fidei:.Trnava:SSV: VOJTECH.2013.978-80-7162-998-6, 9788071629986.docasna.DOKUM-66;
1634 František, pápež 2013- .Encyklika Lumen fidei:.Trnava:SSV: VOJTECH.2013.978-80-7162-998-6, 9788071629986..M - Encykliky 37;
1635 František, pápež, 1936 -.Vultum dei quaerere. Apoštolská konštitúcia o ženskom kontemplatívnom živote.Bratislava:Konferencia vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku.2016...Zasvätený život 095;
1636 František, pápež, 1936 -.Encyklika Laudato Si’.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.9788081611803 (brož.); 978-80-8161-180-3..M - Encykliky 38;
1637 František, pápež, 1936 -.Encyklika Laudato Si’.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.9788081611803 (brož.); 978-80-8161-180-3.docasna.DOKUM-72;
1638 František, Svätý Otec.Listy zasväteným.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.978-80-89342-98-3..Zasvätený život 074;
1639 František,1936-.Gaudete et exsultate.:.2018.9788081612503; 978-80-8161-250-3.docasna.DOKUM-71;
1640 František,1936-.Gaudete et exsultate.:.2018.9788081612503; 978-80-8161-250-3..M - Exhortácie 15;
1641 František,1936-.Modlitba na prstoch.Bratislava:Lúč.2013.9788071149323 (brož.); 978-80-7114-932-3..František 03;
1642 Franz kardinál Konig;Kremer, Jacob.Žiť v pravde. Prešov:VMV.1996.80-7165-052-8..Vierouka 50;
1643 Franz, Werfel.Pieseň o Bernadette.Bratislava:Motýľ.1996.80-88775-12-4..NábPr/CARS1-01;
1644 Franz, Werfel.Pieseň o Bernadette.Bratislava:Motýľ.1996.80-88775-12-4.docasna.BIOGR-009;
1645 Franzen, August.Malé církevní dejiny.Praha:ZVON.1992.80-7113-008-7..Cirkevné dejiny 14;
1646 Frassati Gawronská, Luciana.Pier Giorgio Frassati _ Dni jeho života. .Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.2009.978-80-970126-1-8..ŽS/PIER GIORGIO FRASSATI - 01;
1647 Frederick, Forsyth.Najlepšie svetové čítanie.Bratislava:Reader`s Digest.1999.80-967878-7-X..L - SvPr/NSC-02;
1648 Fredriksson, Marianne.Potopa.:Vyšehrad.1998.80-7021-178-4.docasna.NROM-067;
1649 Frielingsdorf, Karl.Falešné představy o Bohu : Jejich vznik, odhalení a překonání.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-94-4..DZ/FRIE1 - 01;
1650 Frigo, Gilberto.Katechizmus zasväteného života.Košice?:Zachej.2015.978-80-971881-1-5..Zasvätený život 088;
1651 Frigo, Gilberto.Katechizmus zasväteného života.Košice?:Zachej.2015.978-80-971881-1-5.docasna. ZIVZ-51;
1652 Frossard André.Portrét Jana Pavla II..Praha:Zvon, České katolické nakladatelství a vydavatelství.1990...Ján Pavol II. 43;
1653 Frossard, André.Portrét Jana Pavla II..Praha:Zvon.1990..docasna.BIOGR-107;
1654 Frossard, André.Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol.Bratislava:Lúč.1992.80-7114-055-4.docasna.NROM-056;
1655 Frossard, André.Boh v otázkach dnešného človeka.Bratislava:LUC.1992.80-7114-048-1..DZ/FROS1 - 01;
1656 Frossard, André.Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol.Bratislava:Lúč.1992.80-7114-055-4..DZ/FROS1 - 02;
1657 Fugel, Adolf.Fatima posolstvo a jeho plnenie. Daco:Bratislava.1997.80-967298-4-5.docasna.PM-22;
1658 Fuchs, Alfréd, 1892-1941.Křesťan a svět.Praha:Universum.1948...Filozofia 25;
1659 Fuchs, Ľudovít.Šantiace písmenká.Bratislava:Odkaz.1999.808519399X (brož.); 80-85193-99-X..Pedagogika 021;
1660 Fulghum, Robert, 1937- - autor.Už hořela, když jsem si do ní lehal.Praha:Odeon.1994.80-207-0505-8..Pedagogika Výchova 028;
1661 Fulková, Emília.Všeobecná didaktika I.. .Bratislava :Infopress.2008.978-80-85402-90-2..Pedagogika 007;
1662 Fusero, Clemente.Gándhí : Postavy a osudy.Bratislava:Obzor.1990.80-215-0076-X..Životopisy 127;
1663 Fusseneggerová Gertrud.Boli Kristovými súčasníkmi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-069-6..NábPr/FUSS1-01;
1664 G. Medica.Objavitelia prameňov.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme.1983...Životopisy 84;
1665 Gabriel.Mapa. Serafín:Bratislava.2005.80-8081-040-0..DZ/GABR1 - 01;
1666 Gabriel od sv. Magdalény.Dôverne s Bohom 1.diel. Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda :Trnava.1993.80-7162-023-8..Meditácie 017;
1667 Gabriel od sv. Márie Magdalény.Dôverne s Bohom. I. diel.Rím:SÚSCM.1990..docasna.BB-44;
1668 Gabriel od sv.Magdaleny.Dôverne s Bohom II..Rím:SÚSCM.1967...Meditácie 012;
1669 Gabriel od sv.Márie Magdaleny.Dôverne s Bohom V..Rím:SÚSCM.1969...Meditácie 015;
1670 Gabriel od svätej Magdalény.Dôverne s Bohom. II.diel. Pápežský Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda :Trnava.2000.80-7162-332-6.docasna.BB-45;
1671 Gajdoš, Vševlad Jozef, OFM.Františkáni v slovenskej literatúre.Cleveland:Prvá katolícka slovenská jednota.1979...Literatúra teória 05;
1672 Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM.1969..docasna.BB-03;
1673 Gallo, Max,(1932-).Křesťané:.Praha :Mladá fronta.2007.978-80-204-1221-8.docasna.NROM-091;
1674 Gallová, Alma.Veršobranie veľkej lásky.Ružomberok :Ján Šindléry-TESFO.2008.978-80-89253-22-7.docasna.DPOE-29;
1675 Gallová, Alma .Pán mi dal pieseň do srdca.Žilina:Školské sestry OSF.2004.80-969100-1-9.docasna.DPOE-02;
1676 Galot, Jean.Svätý Jozef.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-075-6.docasna.BIOGR-145;
1677 Galot, Jean.Inšpirátorka rehoľnej komunity.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-056-X.docasna.ZIVZ-33;
1678 Galot, Jean.Milostiplná. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-62-2.docasna.PM-12;
1679 Galot, Jean.Inšpirátorka rehoľnej komunity.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-056-X..Zasvätený život 080;
1680 Galsworthy, John.Forsytovská sága.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970..docasna.SvLpr/GALS-01;
1681 Gálvez, Manuel,1882-1962.Mamerto Esquiú o.f.m., řeholník a biskup /.V Praze ::Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava Francla,.1937...Životopisy 77;
1682 Garczyński, Stefan,1805-1833.Ako vychádzať s ľuďmi.Bratislava ::Obzor,.1968..docasna.PSY-04;
1683 Gardianová, Lívia ?.Stručný prehľad cirkevných dejín.s. l.:s. n..2000?...Cirkevné dejiny 29;
1684 Gargano, Innocenzo.Zahĺbenie sa do Božieho slova v lectio divina.(S.l.):(S.n.).2003?..docasna.BB-82;
1685 Gasparino, Andrea.Spiritualita dialógu. Vydavateľstvo Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-57-9..Pedagogika Výchova 026;
1686 Gasparino, Andrea.Revízia života. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-55-2..Pedagogika Výchova 027;
1687 Gašparík, Július.Výber zhudobnených hymnov na posvätenie času.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1978...Hudba. Liturgia 1;
1688 Gašpierik, Ferdinand.Zázrak menom fytoterapia.Bratislava:Genezis.1991.80-85220-40-7.docasna.P-34;
1689 Gaucher, Guy.Životopis Terezie z Lisieux: (1873 - 1897).Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-181-5.docasna.BIOGR-019;
1690 Gaucher, Guy.Chcela by som sa rozbehnúť do celého sveta.... .Radošina :Komunita Kráľovnej pokoja.2009.978-80-970306-5-0.docasna.MD-41;
1691 Gaucher, Guy.Životopis Terezie z Lisieux: (1873 - 1897).Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-181-5..ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 08;
1692 Gausz, Tibor.Spev tvojho srdce /.Trnava ::Posol B.S.J.,.1948...Panna Mária 068;
1693 Gavenda, Marián.Pane, nauč nás modliť sa.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741419 (brož.); 978-80-8074-141-9..DZ/VIERA - 01/6;
1694 Gavenda, Marián.Nekonečné horizonty kardinála Korca.Bratislava:PERFEKT.2011.978-80-8046-564-3..Životopisy 128;
1695 Gavenda, Marián.Svätosť pre každého.Bratislava:Don Bosco.2013.97880-8074-177-8 (brož.);978-80-8074-177-8..DZ/VIERA - 03/26;
1696 Gavenda, Marián.Z túžby podeliť sa. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafí­n.2009.978-80-8081-085-6..DZ/GAVE1 - 03;
1697 Gavenda, Marián.Čerpajme milosť zo sviatostí.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-248-5..DZ/VIERA - 04/38;
1698 Gavenda, Marián.Náhody a náhodičky.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2014.9788018024836; 978-80-18-02483-6..DZ/GAVE1 - 02;
1699 Gavenda, Marián.Svätosť pre každého.Bratislava:Don Bosco.2013.97880-8074-177-8 (brož.);978-80-8074-177-8.docasna.DV-32/c2;
1700 Gavenda, Marián.Čerpajme milosť zo sviatostí.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-248-5.docasna.DV-38;
1701 Gavenda, Marián.Prečo žiť denne z Božieho slova?.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741532 (brož.);978-80-8074-153-2..DZ/VIERA - 02/13;
1702 Gavenda, Marián.Potrebujeme nedeľu?.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743055 (brož.); 978-80-8074-305-5..DZ/VIERA - 05/55;
1703 Gavenda, Marián.Pôst neznamená len nejesť mäso.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080742928 (brož.); 978-80-8074-292-8..DZ/VIERA - 05/50;
1704 Gavenda, Marián.Prečo žiť denne z Božieho slova?.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741532 (brož.);978-80-8074-153-2.docasna.DV-32/b1;
1705 Gavenda, Marián.Pane, nauč nás modliť sa.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741419 (brož.); 978-80-8074-141-9.docasna.DV-32/a6;
1706 Gavenda, Marián 1963-.Odkaz tajnej Cirkvi.Bratislava:Don Bosco.2017.978-80-8074-373-4; 9788080743734..DZ/VIERA - 07/74;
1707 Gavenda, Marián,1963-.Očistec, miesto nádeje a lásky.Bratislava:Don Bosco.2016.9788080743482 (brož.); 978-80-8074-348-2..DZ/VIERA - 06/64;
1708 Gavenda, Marián,1963-.Cez kríž k svetlu /.:.2005??.978-80-8046-767-8..DZ/GAVE1 - 01;
1709 Gavendová, Oľga.Anjeli v našich predstavách.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741471 (brož.); 978-80-8074-147-1.docasna.DV-32/a10;
1710 Gavendová, Oľga.Anjeli v našich predstavách.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741471 (brož.); 978-80-8074-147-1..DZ/VIERA - 01/10;
1711 Gavran, Miro,1961-.Poncius Pilát.Bratislava:Perfekt.2015.9788080467319 (viaz.); 978-80-8046-731-9..NábPr/GAVR1-01;
1712 Gazda, Imrich.Kresťan v internetovej sieti.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-271-3.docasna.DV-43;
1713 Gazda, Imrich.Kresťan v internetovej sieti.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-271-3..DZ/VIERA - 04/43;
1714 Gazda, Imrich,1982-.Za dverami Vatikánu.Bratislava:Don Bosco.2016.9788080743581 (brož.); 978-80-8074-358-1..DZ/VIERA - 06/67;
1715 Gazda, Jozef.Odkiaľ si a kam ideš? .:Seminár sv. Karola Boromejského.2008.978-80-89361-25-0.docasna.CD-089;
1716 Gazsó, Anton.V rúchu Kristovom.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948...Homiletika 9;
1717 Gazzera A. - Leonelli A..V jeho šľapajách.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989...Mystika a asketika 11;
1718 Gazzera, A.V jeho šľapajach.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982...Mystika a asketika 10;
1719 Gazzera, A. .V jeho šľapajach..Rím:SÚSCM.1981..docasna.ZIVZ-35;
1720 Gecse, G..Malý lexikon Biblie.Bratislava:Spektrum.1990.80-218-0038-0..Biblické slovníky 04;
1721 Geiblreiter, Martin.Božia vôľa-vaše posvätenie.Bratislava:PATEX s.r.o.1994.80-967059-2-X.docasna.FRANT-79;
1722 Geiblreiter, Martin.Božia vôľa-vaše posvätenie.Bratislava:PATEX s.r.o.1994.80-967059-2-X.docasna.DV-22;
1723 Geiblreiter, Martin.Božia vôľa-vaše posvätenie.Bratislava:PATEX s.r.o.1994.80-967059-2-X..Mystika a asketika 43;
1724 Gembalová, Anna - Hurajtová, Jana.Zodpovednosť človeka. .Spišská Nová Ves :Katolícke pedagogické a katechetické centrum.2011.978-80-89538-01-0..Katechetika Učebnice 04;
1725 Gemelli, Agostino.Františkánské poselství světu..Praha:Ladislav Kuncíř.1948...Františkánska spiritualita 021;
1726 Gemelli, Agostino.Františkánské poselství světu..Praha:Ladislav Kuncíř.1948...Františkánska spiritualita 022;
1727 Gemelli, Agostino.Františkánské poselství světu..Praha:Ladislav Kuncíř.1948..docasna.FRANT-08;
1728 Genzel, Rhona B..Culturally speaking : Second Edition.Boston, MA ::Heinle & Heinle Publishers.1994.0-8384-4213-7..Príručky 028;
1729 Geo-Center International (Praha).Velký ilustrovaný atlas světa.Praha ::Geo-Center International,.1993.3-575-15771-5..Encyklopédie 10;
1730 George, Bob.Kresťanstvo pre všedný deň.Ostrava:Vydavatelství Křesťanských sborů.1992.80-85237-27-X.docasna.TEOLnek-01;
1731 Geppert, Roswitha.Bremeno, ktoré nenesieš.Bratislava:Smena.1983..docasna.SvLpr/GEPP-01;
1732 Gerard, Ján.V tisíc nebezpečenstvách.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1931...Životopisy 59;
1733 Gereon Goldmann, P..Svetlo kríža v tieni kríža.:Serafín.1992.80-85310-14-7..Životopisy 23;
1734 German, Jurij .Hippokratova prísaha.Bratislava:Tatran.1970..docasna.SvLpr/GERM-01;
1735 Gersten, Bridget.Speak for yourself! : 1.díl. : Communicating in American English.Praha:Úlehla.1991.80-900157-6-X..Príručky 023;
1736 Gersten, Bridget.Speak for yourself! : 2.díl. : Communicating in American English.Zlín:Úlehla.1991.80-900157-7-8..Príručky 024;
1737 Getty-Sullivanová, Mary Ann.Ženy v Novom zákone.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-504-9..Biografia 00;
1738 Géze, Ernest.Princezná chudobných. USPO:Bratislava.1995.80-88717-05-1.docasna.BIOGR-016;
1739 Gézo, Ernest.Princezna Chudobných.Bratislava:LUC.2006.80-7114-601-3..ŽS/ALŽBETA-D - 01;
1740 Ghiglione, Gianni.Na krídlach Ducha.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-05-6.docasna.DV-28;
1741 Ghiglione, Gianni.Tajomstvo srdca. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-44-7..DZ/GHIG1 - 03;
1742 Ghiglione, Gianni.Na krídlach Ducha.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-05-6..DZ/GHIG1 - 01;
1743 Ghiglione, Gianni.Dar pre všetkých.:Don Bosco.1999.80-88933-24-2..DZ/GHIG1 - 04;
1744 Ghiglione, Gianni.Týždeň s Ježišom z Nazareta.:Don Bosco.1998.80-85405-86-5..DZ/GHIG1 - 02;
1745 Gianneli Giulio a Paoli Ugo Enrico.Antický Rím.Bratislava:Tatran.1969...Dejiny 01;
1746 Giboda, Igor.Čo nás čaká po smrti?.Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-204-1.docasna.DV-32/c11;
1747 Giboda, Igor.O smrti. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2008.978-80-8081-077-1..Teológia 34;
1748 Giehrle, Emma.Kvety s kríža.Trnava:Spolok sv. Adalberta (Vojtecha),.1910...Kristológia 19;
1749 Giglinger, Fritz.Milý brat František.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-044-9..Františkánska spiritualita 072;
1750 Giglinger, Fritz.Milý brat František.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-044-9..Františkánska spiritualita 071;
1751 Giglinger, Fritz.Milý brat František.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-044-9.docasna.FRANT-53;
1752 Gilardová, Madeleine.Skvelé dievča Nicolette.Bratislava:Mladé letá.1972...L - DaMl - 009;
1753 Gilbert, Guy.Ruženec pre mladých..Bratislava:LUC.2001.80-7114-329-4..Panna Mária 093;
1754 Gilhaus, Hermann.Ich bin nicht mehr allein.München:Ars Sacra.1971..docasna.Jnem-09;
1755 Giordano, Aldo.Iná Európa je možná.[Bratislava]:Nadácia Antona Tunegu.2015.9788097164300 (viaz.); 978-80-971643-0-0..Politika 08;
1756 Giorgio, Zevini, Pier Giordano Cabra (ed.).Lectio divina na každý den v roce. 7, Neděle liturgického mezidobí (cyklus C.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-825-9..Lectio divina 7;
1757 Giorgio, Zivini, Pier Goirdano Cabra (ed.).Lectio divina na každý den v roce. 14, Všední dny liturgického mezidobí (18.-25. týden, roční cyklus.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-790-2..Lectio divina 14;
1758 Giussani, Luigi.Chrám a čas. Vydavateľstvo Oto Németh:Bratislava.2004.80-88949-66-1..Mystika a asketika 29;
1759 Glassen, F. M. .Anleitung zur Anfertigung kirchlicher Handarbeiten.Donauworth:Ludvig Auer.1903..docasna.RP-19;
1760 Gobbi, Stefano.Kňazom, najmilším synom Panny Márie, rok 1996.Bratislava:MKH.1997..docasna.PM-24;
1761 Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - kniha.Bratislava:MKH.1992.80-900417-0-1(3)-rovnaké isbn..Panna Mária 079;
1762 Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1997.Bratislava:MKH.1998...Panna Mária 081;
1763 Gobbi, Stefano.Kňazom, najmilším synom Panny Márie - kniha.Bratislava:MKH.1996..docasna.PM-23;
1764 Gobbi, Stefano.Kňazom, najmilším synom Panny Márie, rok 1997.Bratislava:MKH.1998..docasna.PM-25;
1765 Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1996.Bratislava:MKH.1997...Panna Mária 080;
1766 Gogoľ, Nikolaj Vasiljevič .Mirhorod.Bratislava:Tatran.1968...L - SvPr/GOGO1-01;
1767 Gogoľ, Nikolaj Vasiľjevič, 1809-1852 .Revízor:.Bratislava:Tatran.1980..docasna.SvLd/GOGO-01;
1768 Gogoľ, Nikolaj Vasiľjevič,1809-1852.Mŕtve duše.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1946...L - SvPr/GOGO1-02;
1769 Gogola, Jerzy.Reholní formace.Olomouc:MCM.2002.80-7266-110-8..Zasvätený život 001;
1770 Gogola, Jerzy.Teológia spoločenstva s Bohom.Prešov:VMV.2005.80-7165-534-1..Teológia 33;
1771 Gogola, Jerzy Wiesław.Teológia spoločenstva s Bohom.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2004.80-89138-20-9..Mystika a asketika 09;
1772 Goldmann, Gereon,(1916-2003).Svetlo kríža v tieni kríža.Bratislava:Serafín.2012.9788080811013 (brož.);978-80-8081-101-3.docasna.Z-20;
1773 Golonka, Jan.Skarby i klejnoty Jasnej Góry.Czestochowa:Paulinianum.2005.83-89843-00-5..Umenie 11;
1774 Goodier, Alban.Hriešnici a svätí.Prievidza:Kamil Mečiar.199.80-900425-7-0.docasna.BIOGR-062;
1775 Gorkij, Maksim, 1868-1936.Matka.Bratislava:Tatran.1972..docasna.SvLpr/GORK-01;
1776 Gorkij, Maksim, 1868-1936.Matka.Bratislava:Tatran.1972...L - SvPr/GORK1-01;
1777 Gots, Anton.Prijímam kríž.Bratislava:LUC.1996.80-7114-189-5..Psychológia 34;
1778 Gots, Anton."Ano" ke kříži.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1996..docasna.UU-23;
1779 Gottwald, Oldřich.Technika sběru léčivých rostlin.Praha:Avicenum.1971..docasna.P-29;
1780 Gottwald, Oldřich.Technika sběru léčivých rostlin.Praha:Avicenum.1971...Botanika 23;
1781 Graf, Richard P. C.S.Sp..Útěcha v utrpení.Olomouc:Matice Cyrilometodějská, s.r.o..1993...Mystika a asketika 44;
1782 Grach, Pavol.Čo znamená veriť?.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741839 (brož.);978-80-8074-183-9..DZ/VIERA - 03/28;
1783 Grach, Pavol.Katolíci a protestanti. Ako ďalej?.Bratislava:Don Bosco.2017.978-80-8074-381-9; 9788080743819..DZ/VIERA - 07/78;
1784 Grach, Pavol.Ako meditovať nad Svätým Písmom.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-268-3..DZ/VIERA - 04/42;
1785 Grach, Pavol.Čo znamená veriť?.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741839 (brož.);978-80-8074-183-9.docasna.DV-32/c4;
1786 Grach, Pavol.Ako meditovať nad Svätým Písmom.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-268-3.docasna.DV-42;
1787 Grach, Pavol.Naučme sa odpúšťať.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741891 (brož.);978-80-8074-189-1.docasna.DV-32/c6;
1788 Grach, Pavol.Viera a rozum.Bratislava:Don Bosco.2017.978-80-8074-375-8; 9788080743758..DZ/VIERA - 07/75;
1789 Grach, Pavol.Naučme sa odpúšťať.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741891 (brož.);978-80-8074-189-1..DZ/VIERA - 03/30;
1790 Grach, Pavol.Rok viery.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741693 (brož.);978-80-8074-169-3..DZ/VIERA - 02/22;
1791 Grach, Pavol.Rok viery.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741693 (brož.);978-80-8074-169-3.docasna.DV-32/b11;
1792 Graichmanová, Vlasta.Bardejov. História..Bratislava:Danubiaservis.1995...RegD/SlovenskoB - 01;
1793 Grajewski, Andrzej.Rusko a kříž.Praha:Česká křesťanská akademie.1997.80-85795-31-0..Misiologia Ekumenizmus 26;
1794 Grammatica, Alvaro.Charizmatická animácia. Prežívanie modlitebného stretnutia..B.Bystrica:ELKA.1997...Mystika a asketika 23;
1795 Granat, Vincent.K človeku a Bohu v Kristu 1..:Velehrad - Řím.1981...Vierouka 26;
1796 Granat, Vincent.K človeku a Bohu v Kristu 3..:Velehrad - Řím.1981...Vierouka 28;
1797 Granat, Vincent.K človeku a Bohu v Kristu 2..:Velehrad - Řím.1981...Vierouka 27;
1798 Granat, Vincent.K človeku a Bohu v Kristu 4..:Velehrad - Řím.1981...Vierouka 29;
1799 Grassiano, Dominica.Ako nádoba zo zlata. Mária Terézia Marengová.:.1980?...Životopisy 61;
1800 Grassiano, Dominika.Laura Vicuňa.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1969...ŽS/LAURA VICUŇA - 02;
1801 Gray, Theodore W..Prvky :.V Praze ::Slovart,.2012.978-80-7391-544-5..Encyklopédie 11;
1802 Graz, John.Príbeh lásky.:Advent.1991.80-85002-25-6..Životopisy 107;
1803 Grazer Schulschwestern, Franzisanerinnen von der Unbefleckten Empfängnis .Mitten unter den Menschen:.Graz-Esztergom-New York-Paris:Andreas Schnider Verlags-Atelier.1993?.3-900993-32-7.docasna.KONGR-22;
1804 Gräf, Richard.Áno, otče.Ontario:Slov. jezuiti.1983.0-920150-94-2.docasna.UU-32;
1805 Gräf, Richard.Ano, Otče.Přerov:Sestry Neposkvrněného početí Panny Marie.1938...DZ/GRAF1 - 01;
1806 Grebáč-Orlov, Ignác,1888-1957.V povíchrici.Ružomberok:Lev.1922..docasna.SLpo/GREB-01;
1807 Green, Julien.Brat František.Bratislava:Serafín.2001.80-85310-15-5..Františkánska spiritualita 070;
1808 Green, Julien.Brat František.. Vydavateľstvo Serafín:Bratislava.1997.80-85310-83-X.docasna.FRANT-22;
1809 Green, Julien.Brat František.Bratislava:Serafín.2001.80-85310-15-5..Františkánska spiritualita 069;
1810 Green, Maurus.Zomrela, ale žije. Nové mesto:Bratislava.1998.80-85487-52-7.docasna.BIOGR-065;
1811 Green, Thomas H..Piť z vyschnutej studne.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-238-4.docasna.MD-74;
1812 Green, Thomas H..Piť z vyschnutej studne.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-238-4..Mystika a asketika 30;
1813 Greene, Graham.Paradox křesťanství.Praha:Vyšehrad.1970..docasna.NROM-054;
1814 Greeve, P. de.Světlo Kalvarie /.:.1995??...Kristológia 24;
1815 Gregor, Veľký.Svätý Benedikt. Muž menom Požehnaný.:Mnísi z rehole sv Benedikta.2002.80-968680-9-8..ŽS/BENEDIKT Z NURSIE - 03;
1816 Gribanov, Boris Timofejevič.Hemingway.Bratislava:Obzor.1973..docasna.Z-05;
1817 Grieger, Pavol, FSC.Rehoľný život a jeho poslanie.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-103-8..Zasvätený život 045;
1818 Grieger, Pavol, FSC.Zasvätený život na Slovensku dnes.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-153-4..Zasvätený život 047;
1819 Grieger, Pavol, FSC.Zasvätený život na Slovensku dnes.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-153-4..Zasvätený život 046;
1820 Grieger, Pavol, FSC.Základná a sústavná príprava na rehoľný život.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-195-X..Zasvätený život 048;
1821 Griesmayr, Gudrun.Chiara Luce Badano: Boh ma predsa miluje!.Bratislava:Lúč.2011.978-80-7114-840-1..ŽS/CHIARA LUCE - 01;
1822 Grignion, Louis Maria (1673-1716) .Obdivuhodné tajomstvo presvätého ruženca k obráteniu a spáse ; Sväté metódy, ako sa modliť svätý ruženec a získať milosti z tajomstiev života, umučenia a slávy Ježiša a Márie; .Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-180-8.docasna.PM-53;
1823 Grignion, Louis Maria (1673-1716) .Obdivuhodné tajomstvo presvätého ruženca k obráteniu a spáse ; Sväté metódy, ako sa modliť svätý ruženec a získať milosti z tajomstiev života, umučenia a slávy Ježiša a Márie; .Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-180-8..Panna Mária 084;
1824 Grignion, Louis Marie de Montfort 1673-1716.Príprava na úplné zasvätenie sa, O pravej úcte k Panne márii, Malý katechizmus ....:ZAEX.2013.978-80-971345-7-0..Panna Mária 085;
1825 Grignion, Louis Marie de Montfort 1673-1716.O pravej úcte k Panne Márii.Košice:Vienala.1993.8096724908 (brož.); 80-967249-0-8..Panna Mária 045;
1826 Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii,Tajomstvo Márie,Vrúcna modlitba,List priateľom Kríža,Láska večnej Múdrosti. Bratislava:Oto Németh.2011.978-80-89277-33-9..Panna Mária 003;
1827 Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1993.80-7165-061-7.docasna.PM-16;
1828 Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii,Tajomstvo Márie,Vrúcna modlitba,List priateľom Kríža,Láska večnej Múdrosti. Bratislava:Oto Németh.2011.978-80-89277-33-9.docasna.PM-45;
1829 Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1993.80-7165-061-7..Panna Mária 044;
1830 Grisham, John,(1955-).Poslední vůle.Praha ::Reader's Digest Výběr,.2001.80-86196-23-2..L - SvPr/NSC-06;
1831 Groeschel, Benedict J..Stagnácia alebo napredovanie : Duchovné odpovede na psychologické otázky.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-015-X..DZ/GROE1 - 01;
1832 Groeschel, Benedict J..Odvaha byť zdržanlivý.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-002-8..DZ/GROE1 - 03;
1833 Groeschel, Benedict J..Etapy duchovného rastu. Bratislava:Serafín.1996.80-88944-36-8..DZ/GROE1 - 04;
1834 Groeschel, Benedict J..Augustín - filozof, mystik, teológ.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-006-0..ŽS/AUGUSTÍN - 01;
1835 Groeschel, Benedict J..Povstať z temnôt : Čo robiť, keď život nedáva zmysel.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-062-1..DZ/GROE1 - 02;
1836 Gróf, Ivan, SDB.O osobitnom povolaní. XII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-19-3..Vierouka 17;
1837 Gróf, Ivan, SDB.Kto je Kristus? II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-10-X..Vierouka 07;
1838 Gróf, Ivan, SDB.Čo je svätá omša? IX..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-20-7..Liturgika 09;
1839 Gróf, Ivan, SDB.Pohľady na život Krista (1). V..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-13-4..Vierouka 10;
1840 Gróf, Ivan, SDB.O vykupiteľských povolaniach. XIII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-23-1..Vierouka 18;
1841 Gróf, Ivan, SDB.Ako sa Syn Boží stal človekom? IV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-12-6..Vierouka 09;
1842 Gróf, Ivan, SDB.Čo je svätá omša? IX..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-20-7..Vierouka 14;
1843 Gróf, Ivan, SDB.O duchovnom vedení. XI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-22-3..Vierouka 16;
1844 Gróf, Ivan, SDB.Ako sa Syn Boží stal človekom? IV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-12-6.docasna.TEOL-12;
1845 Gróf, Ivan, SDB.Kresťan v cirkvi. XIV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-16-9..Vierouka 19;
1846 Gróf, Ivan, SDB.Je Boh stvoriteľ? III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-11-8..Vierouka 08;
1847 Gróf, Ivan, SDB.Sviatosti. VIII..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-21-5..Vierouka 13;
1848 Gróf, Ivan, SDB.Pohľady na život Krista (2). VI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-15-0..Vierouka 11;
1849 Gróf, Ivan, SDB.Veriť či neveriť? I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-09-6..Vierouka 06;
1850 Gróf, Ivan, SDB.Pohľady na život Krista (3). VII..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-14-2..Vierouka 12;
1851 Gróf, Ivan, SDB.O sviatosti pokánia. X..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-18-5..Vierouka 15;
1852 Grocholewski, Zenon.Postup pri preložení a odvolaní farára.:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1999.80-88944-24-4..Kánonické právo 03;
1853 Groppe, Lothar .P. MICHAL PRO SJ.:Dobra kniha Trnava.1992...Životopisy 52;
1854 Gross, Joseph, $d 1866-1931 Kevelaer, $c 1938.Tantum ergo sacramentum. Promluvy pro řeholnice.:.1940??...Zasvätený život 011;
1855 Gross, Joseph,1866-1931.Výstup duše k Bohu :.V Olomouci ::Velehrad,.1940...Zasvätený život 071;
1856 Grossman, Leonid.Dostojevskij.Bratislava:Tatran.1979..docasna.Z-13;
1857 Grudniok, Franciszek.Jas utrpenia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-021-1.docasna.UU-15;
1858 Grün, Anselm.Modlitba jako setkání.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-26-X.docasna.MD-11;
1859 Grun, Anselm.Kdybych měl už jen jeden den života.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-341-9..DZ/GRUN1 - 17;
1860 Grün, Anselm.Nebe začíná v tobě. Moudrost Otců pouště pro dnešní dobu.Praha:Zvon.1997.80-7113-227-6.docasna.DZ/GRUN1-05;
1861 Grün, Anselm.Modlitba a sebepoznání.Praha:Zvon.1997.80-7113-191-1..DZ/GRUN1 - 09;
1862 Grün, Anselm.Modlitba jako setkání.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-26-X..DZ/GRUN1 - 20;
1863 Grün, Anselm.Jak zacházet se zlým. Boj s démony ve starém mnišství.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-050-9..DZ/GRUN1 - 19;
1864 Grün, Anselm.Jak zacházet s myšlenkami.Praha:Zvon.1997.80-7113-190-3.docasna.DZ/GRUN1-07;
1865 Grun, Anselm.Spiritualita zdola : překročit svůj vlastní stín.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2002.80-7192-559-4..DZ/GRUN1 - 11;
1866 Grun, Anselm.Půst : modlitba tělem a duší.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2000.80-7192-441-5..DZ/GRUN1 - 05;
1867 Grun, Anselm.Ľudská zrelosť zasvätených osôb.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-053-5..Zasvätený život 059;
1868 Grün, Anselm.Bydlet v domě lásky.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-542-X.docasna.DZ/GRUN1-09;
1869 Grün, Anselm.Jak zacházet se zlým. Boj s démony ve starém mnišství.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-050-9.docasna.DZ/GRUN1-02;
1870 Grün, Anselm.Poselství shůry.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1999.80-7192-375-3..DZ/GRUN1 - 06;
1871 Grun, Anselm.Svätý Benedikt z Nursie:.Bratislava:Lúč.2004.80-7114-484-3..ŽS/BENEDIKT Z NURSIE - 01;
1872 Grun, Anselm.Duchovné vedenie u Otcov púšte.Bratislava:Serafín.2004.80-85310-81-3.docasna.DZ/GRUN1-11;
1873 Grün, Anselm.Duchovné poslanie stredného veku.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-10-4..DZ/GRUN1 - 18;
1874 Grun, Anselm.Otcové pouště s Anselmem Grünem.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2000.80-7192-479-2..DZ/GRUN1 - 16;
1875 Grün, Anselm.Buď dobrý sám k sobě.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-203-X.docasna.DZ/GRUN1-04;
1876 Grun, Anselm.O mlčaní.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-019-2..DZ/GRUN1 - 08;
1877 Grün, Anselm.O mlčení.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-48-0.docasna.DZ/GRUN1-12;
1878 Grun, Anselm.Zdraví jako duchovní úkol : Anselm Grün,Meinrad Dufner.Svitavy:Trinitas.1994.80-901457-1-X..DZ/GRUN1 - 01;
1879 Grün, Anselm.Modlitba a sebepoznání.Praha:Zvon.1997.80-7113-191-1.docasna.DZ/GRUN1-06;
1880 Grün, Anselm.Jak znovu najít radost?.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2008.978-80-7195-118-6..DZ/GRUN1 - 15;
1881 Grun, Anselm.Cesty ke svobodě : duchovní život jako cvičení ve vnitřní svobodě.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-244-7..DZ/GRUN1 - 03;
1882 Grün, Anselm.Obrazy premenenia.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-76-7.docasna.DZ/GRUN1-08;
1883 Grün, Anselm.Obrazy premenenia.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-76-7..DZ/GRUN1 - 12;
1884 Grün, Anselm.Poselství shůry.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1999.80-7192-375-3.docasna.DZ/GRUN1-01;
1885 Grün, Anselm.Půst. Modlitba tělem a duší.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1995.80-85527-67-7..DZ/GRUN1 - 04;
1886 Grün, Anselm.Duchovné poslanie stredného veku.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-10-4.docasna.DZ/GRUN1-10;
1887 Grun, Anselm.Zlyhanie ako šanca.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-010-9..DZ/GRUN1 - 14;
1888 Grün, Anselm.Půst. Modlitba tělem a duší.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1995.80-85527-67-7.docasna.DZ/GRUN1-03;
1889 Grün, Anselm.O mlčení.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-48-0..DZ/GRUN1 - 07;
1890 Grün, Anselm, 1945- - autor.Modlitba jako setkání.:Kostelní Vydří :.1999.80-7192-151-3..DZ/GRUN1 - 02;
1891 Grün, Anselm,(1945-).Uzdravení skrze podobenství.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2012.978-80-7195-604-4..DZ/GRUN1 - 10;
1892 Guardini, Romano.Modlitba Páně.Řím:Křesťanská akademie.1967...DZ/GUAR1 - 01;
1893 Guardini, Romano.Modlitba Páně.Řím:Křesťanská akademie.1967..docasna.MD-63;
1894 Guardini, Romano.Život viery.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1975...Vierouka 54;
1895 Guardini, Romano.O modlitbě. Uvedení do školy křesťanské modlitby.Praha:ČKCH.1970...DZ/GUAR1 - 02;
1896 Guardini, Romano.O modlitbě : Uvedení do školy křesťanské modlitby.Praha:ZVON.1991.80-7113-038-9..DZ/GUAR1 - 03;
1897 Guardini, Romano.O modlitbě. Uvedení do školy křesťanské modlitby.Praha:ČKCH.1970..docasna.MD-64;
1898 Guardini, Romano.Andělé : teologické úvahy : z německého originálu přeložil Dr. Vojtěch Pola.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-300-1..Teológia 11;
1899 Guardini, Romano,1885-1968.Růženec :.Řím ::Křesťanská akademie,.1981...Panna Mária 066;
1900 Guarino, Marciano.Novéna svätého pátra Pia.Bratislava:Minor.2011.9788096979684 (brož.);978-80-969796-8-4.docasna.FRANT-90;
1901 Guccini, Luigi.Zasvätený život a duchovné zosvetštenie.Bratislava:Redemptoristi- Slovo medzi nami.2016.9788089342990;978-80-89342-99-0..Zasvätený život 077;
1902 Guénard, Tim,(1958-).V ringu s Bohem :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2011.978-80-7195-488-0..Životopisy 119;
1903 Guerra, Paola .Dizionario albanese: italiano-albanese, albanese-italiano .Milano:A. Vallardi .1998.88-8211-097-4..Slovníky 038;
1904 Guitton, Jean.Portrét Marty Robinovej.:.1986?...Životopisy 92;
1905 Guitton, Jean.Portrét Marty Robinové. :Signum Unitatis.1991..docasna.BIOGR-061;
1906 Guitton, Jean.Dialógy s Pavlom VI. od Jeana Guittona.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969...Pavol VI 01;
1907 Gumbel, Nicky.Alfa Otázniky života. .Pezinok :Familiaris.2009.978-80-89428-01-4..Katechetika Príručky 51;
1908 Gumbel, Nicky.Otázky života. Kresťanský život:Bratislava.2002.80-7120-041-7..DZ/GUMB1 - 01;
1909 Gumbel, Nicky,1955-.Ježíšův životní styl /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-695-2..Morálka 18;
1910 Gunčaga, Jan.Laik ako kresťan z povolania.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-178-8..Sociológia 08;
1911 Gundová-Jergová, Agneša,1926-2010.Putovanie za dotykom /.Cambridge ::Dobrá kniha,.1992.0-919865-46-1..Životopisy 12;
1912 Günter, Ernst.Tajomstvo zdravia a dlhého života.Bratislava:Fórum zdravej výživy.1994.80-7114-034-1.docasna.Zdr-09;
1913 Günther-Haug, Barbara.Brigita Švédska .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-770-8..ŽS/BRIGITA ŠVÉDSKA - 01;
1914 Günther-Haug, Barbara.Brigita Švédska .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-770-8.docasna.BIOGR-120;
1915 Güntherová-Mayerová, Alžbeta,1905-1973.Slovenské ľudové sošky.V Bratislave ::Spolok slovenských výtvarných umelcov,.1944...Umenie 14;
1916 Gunthor Anselm.Morálna teológia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991...Morálka 12;
1917 Günthör, Anselm.Morálna teológia. I/a, Všeobecná morálna teológia. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1987...Morálka 6;
1918 Günthör, Anselm.Morálna teológia. 1/b.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..docasna.TEOLmor-07;
1919 Gunthor, Anselm.Morálna teológia III/a.Trnava:Rím.1996.80-7162-169-2..Morálka 13;
1920 Günthör, Anselm.Morálna teológia. I/a, Všeobecná morálna teológia. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1987...Morálka 7;
1921 Gunthor, Anselm.Morálna teológia II/a.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990...T-Morálka 10;
1922 Günthör, Anselm.Morálna teológia. 1/a.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..docasna.TEOLmor-06;
1923 Günthör, Anselm.Morálna teológia. I/a, Všeobecná morálna teológia. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1987...Morálka 6;
1924 Gunthor, Anselm.Morálna teológia II/a.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990...Morálka 11;
1925 Günthör, Anselm, 1911- .Morálna teológia. II/a :.Rím:SÚSCM.1990..docasna.TEOLmor-03;
1926 Gurňák, Daniel.Štáty v premenách storočí. Dejepisný atlas.Bratislava:Mapa Slovakia Škola.2003.80-89080-47-2..Dejiny 10;
1927 Gusić, Juraj.S Máriou vždy vyššie.[S.l.]:Slovenskí jezuiti.1985.0919865224; 0-919865-22-4..Panna Mária 040;
1928 Gusič, Juraj .Kristova výzva veľkodušným.Bratislava:LUC.1994.80-7114-114-3..Zasvätený život 070;
1929 Gyr, Meinrad SJ.Obnovte se v Duchu : 8 dní ticha na způsob duchovních cvičení.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-46-4..Modlitby 002;
1930 Haas, Johannes.Žít pokojně : Desatero rad od papeže Jana XXIII..Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-85527-90-1..Ján XXIII. 02;
1931 Habovštiak, Anton.Cesta kríža.Trnava:KON-PRESS.1992.80-85413-18-3..Cirkevné dejiny Slovenska 38;
1932 Habovštiak, Anton.Za mrakmi je moje milované slnko.Bratislava:Nové mesto.2003.80-85487-39-X..ŽS/ZDENKA - 02;
1933 Habovštiak, Anton.Za mrakmi je moje milované slnko.Bratislava:Nové mesto.2003.80-85487-39-X.docasna.BIOGR-123;
1934 Habovštiak, Anton.Cesta kríža.Trnava:KON-PRESS.1992.80-85413-18-3.docasna.CD-053;
1935 Habovštiak, Anton.Mať moja, mať moja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-285-0.docasna.NROM-025;
1936 Habovštiak, Anton.Meditácie a modlitby sestry Zdenky.Bratislava:Nové Mesto.2002.80-85487-67-5..ŽS/ZDENKA - 04;
1937 Habovštiak, Anton.Za mrakmi je moje milované Slnko. Nové mesto:Bratislava.1996.80-85487-43-8.docasna.BIOGR-099;
1938 Haesele, Mária.Eucharistické zázraky.:GENEZIS.1991.80-85220-38-5.docasna.TEOLkat-09;
1939 Haesele, Mária.Eucharistické zázraky.:GENEZIS.1991.80-85220-38-5..Liturgika 20;
1940 Hahn, Scott.Znamenitý život.Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-13-6..DZ/HAHN1 - 04;
1941 Hahn, Scott.Baránkova večera. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.80-968638-4-3.docasna.DZ/HAHN1-02;
1942 Hahn, Scott.Bože, buď milostivý.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-5-1.docasna.DZ/HAHN1-04;
1943 Hahn, Scott.Kto si Mária?.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-6-X.docasna.PM-13;
1944 Hahn, Scott.Bože, buď milostivý.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-5-1..DZ/HAHN1 - 01;
1945 Hahn, Scott.Kto si Mária?.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-6-X..Panna Mária 005;
1946 Hahn, Scott.Otec, čo plní sľuby.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-969600-8-8..DZ/HAHN1 - 05;
1947 Hahn, Scott.Kto si Mária?.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-6-X.docasna.DZ/HAHN1-03;
1948 Hahn, Scott.Baránkova večera. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.80-968638-4-3..DZ/HAHN1 - 02;
1949 Hahn, Scott.Otec, čo plní sľuby.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-969600-8-8.docasna.DZ/HAHN1-05;
1950 Hahn, Scott.Kto si Mária?.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-6-X..DZ/HAHN1 - 03;
1951 Hahn, Scott; Kimberley Hahn.Naše cesta do katolické Církve.Ronov nad Doubravou:Triality.2000.80-902786-4-7..DZ/HAHN1 - 06;
1952 Hahn, Scott; Kimberley Hahn.Naše cesta do katolické Církve.Ronov nad Doubravou:Triality.2000.80-902786-4-7.docasna.DZ/HAHN1-01;
1953 Hajduch, Peter.Orientácia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-235-4..Psychológia 13;
1954 Hajduch, Peter.Orientácia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-235-4..Pedagogika Výchova 019;
1955 Hajduk, Anton.Božie kráľovstvo.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-179-5.docasna.TEOLpas-06;
1956 Hajduk, Anton.Božie kráľovstvo.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-179-5..Misiologia Ekumenizmus 14;
1957 Hajduk, Anton.Turínske plátno.Bratislava:Q 111.1991.80-85401-06-1..Kristológia 17;
1958 Hajduk, Ryszard.Hľa, tu som, pošli mňa!. Misionár:Michalovce.2001.80-88724-11-2..Zasvätený život 067;
1959 Hájek, Karel,1900-1978.Krásy myslivosti /.Praha ::Orbis,.1965...Zoológia 01;
1960 Hajko, Vladimír.Encyklopédia Slovenska. II. zv. E-J.Bratislava:Veda .1978...Encyklopédie Slovenska 06;
1961 Hajko, Vladimír.Encyklopédia Slovenska. IV. zv. N - Q.Bratislava:Veda.1980...Encyklopédie Slovenska 08;
1962 Hajko, Vladimír.Encyklopédia Slovenska. I. zv. A - D.Bratislava:Veda.1977...Encyklopédie Slovenska 05;
1963 Hajko, Vladimír.Encyklopédia Slovenska. III. zv. K - M.Bratislava:Veda.1979...Encyklopédie Slovenska 07;
1964 Hajko, Vladimír.Encyklopédia Slovenska. V. zv. R-Š.Bratislava:Veda .1981...Encyklopédie Slovenska 09;
1965 Hajkovská, Dominika.Tresty vo výchove.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741556 (brož.);978-80-8074-155-6.docasna.DV-32/b3;
1966 Hajkovská, Dominika.Matka a dcéra, blízke aj vzdialené.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743062 (brož.); 978-80-8074-306-2..DZ/VIERA - 05/56;
1967 Hajkovská, Dominika .Bohatstvo rituálov v rodine.Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-194-5.docasna.DV-32/c9;
1968 Hajkovská, Dominika.Talenty a zdravé sebavedomie.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-277-5..DZ/VIERA - 04/44;
1969 Hajkovská, Dominika.Tresty vo výchove.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741556 (brož.);978-80-8074-155-6..DZ/VIERA - 02/15;
1970 Hajkovská, Dominika.Talenty a zdravé sebavedomie.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-277-5.docasna.DV-44;
1971 Hajkovská, Dominika.Matka a syn, vzťah plný dobrodružstva.Bratislava:Don Bosco.2016.9788080743628; 978-80-8074-362-8..DZ/VIERA - 06/70;
1972 Hajkovská, Dominika.Opustiť otca a matku....Bratislava:Don Bosco.2017.978-80-8074-390-1..DZ/VIERA - 07/82;
1973 Hála, Bedřich, 1927-.Rádce zahrádkářů. Druhý díl.Praha ::SZN,.1955...Botanika 22;
1974 Halambek, Vatroslav.Kvapky na srdce.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-261-9..Meditácie 053;
1975 Halás, Štefan.Osobnosť profesora Hlaváča.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-414-4..Životopisy 64;
1976 Halás, Štefan.Osobnosť profesora Hlaváča.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-414-4.docasna.CD-101;
1977 Halászová, Brigita.Svätý Konrád z Parzhamu.B. m.:b. v..1994.8096710818 (brož.); 80-967108-1-8..Modlitby 027;
1978 Halbich, Karel.Genéza sionizmu.Bratislava:Agres.1991.80-85406-05-5..Politika 13;
1979 Halík, Tomáš, 1948- .Sedm úvah o službě nemocným a trpícím.Brno:Cesta.1991..docasna.UU-12;
1980 Haľko, Jozef (1964).Tam, kde zomrel Peter.Bratislava:DAKA.1994.80-9005-39-7-1.docasna.CD-081;
1981 Haľko, Jozef,,1964-.Výpravy v znamení kríža.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741440 (brož.); 978-80-8074-144-0.docasna.DV-32/a7;
1982 Haľko, Jozef,,1964-.Výpravy v znamení kríža.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741440 (brož.); 978-80-8074-144-0..DZ/VIERA - 01/7;
1983 Hall, Ron - Moore, Denver.Rovnako iný ako ja. .Stará Ľubovňa :Kumran.2011.978-80-89487-04-2..Životopisy 117;
1984 Halliburton, Richard.Kolumbus to začal... :.Bratislava:Obzor.1966..docasna.C-03;
1985 Haluschka.Hovory Adama s Evou.:.1946...Pedagogika Výchova témy 023;
1986 Hanakovič, Štefan.Kristov pútnik na Slovensku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-159-5..Ján Pavol II. 38;
1987 Hannan, Peter.Prejavy Božej lásky.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-99-6.docasna.MD-03;
1988 Hans, Bardtke.Příběhy ze starověké Palestiny.:Vyšehrad.1988...Iné 11;
1989 Hanus, Ladislav.Pokonštantínska Cirkev.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-280-8..Cirkevné dejiny 01;
1990 Hanus, Ladislav.Rozprava o kultúrnosti.Spišské Podhradie:Spišský kňazský seminár.1992.80-7142-000-X..Pedagogika Výchova témy 002;
1991 Hanus, Ladislav.Rozprava o kultúrnosti.Spišské Podhradie:Spišský kňazský seminár.1992.80-7142-000-X..Filozofia Etika 09;
1992 Hanus, Ladislav.Rozprava o kultúrnosti.Spišské Podhradie:Spišský kňazský seminár.1992.80-7142-000-X.docasna.FIL-05;
1993 Hanzlíková, Alena.Háčikom a ihlicami.Bratislava:Obzor.1972..docasna.RP-21;
1994 Hardick, Lothar .Výklad reguly.:.1987?..docasna.KONGR-15;
1995 Hardick, Lothar .Výklad reguly.:.1987?...Naša kongregácia 003;
1996 Harenberg, Bodo .Kronika ľudstva.Bratislava:Fortuna Print.1992.80-7153-038-7..Encyklopédie 12;
1997 Harrer, Karl-Maria.Die schönsten Mariengeschichten.Regensburg:Fritz Vogl.1964..docasna.Jnem-06;
1998 Harris, Alex.Robiť ťažké veci.[S.l.]:Kumran.2011.978-80-89487-11-0;9788089487110 (brož.); 978-80-89487-11-0..Pedagogika Výchova 005;
1999 Hartl, Břetislav,1927-.Inspiromat :.Praha ::Mladá fronta,.1967...Pedagogika Výchova témy 046;
2000 Hassel, David.radikálna modlitba.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-128-0.docasna.MD-07;
2001 Hatala, Ladislav.\"-postavme si kostol\".[S.l.]:[s.n.].1997...Cirkevné dejiny Slovenska 78;
2002 Hatala, Štefan (1915-1990).Kresťanský spoločenský poriadok. Košice:Verbum.1948...Sociológia 11;
2003 Hatoková, Mária.Sprevádzanie chorých a zomierajúcich.Košice:Equilibria.2013.9788081431258 (viaz.);978-80-8143-125-8..Psychológia 44;
2004 Hatoková, Mária.Sprevádzanie chorých a zomierajúcich.Košice:Equilibria.2013.9788081431258 (viaz.);978-80-8143-125-8.docasna.UU-29;
2005 Havelková, Marie.Ovoce a zelenina ve skle :.Praha ::Merkur,.1977...Domácnosť 02;
2006 Havránek, Karel Vladislav,1851-1918.Ukřižuj! :.:.1995??...NábPr/HAVR1-01;
2007 Havrilla, Mikuláš.Hyacinta.Košice:Slovo.1994.80-85291-12-6..ŽS/HYACINTA - 01;
2008 Havrilla, Mikuláš.Hyacinta.Košice:Slovo.1994.80-85291-12-6.docasna.PM-56;
2009 Häring Bernhard.Láska je víc než přikázání.Praha:Česká katolická charita.1971..docasna.TEOLmor-04;
2010 Häring Bernhard.Láska je víc než přikázání.Praha:Česká katolická charita.1971...Teológia 24;
2011 Häring, Bernhard.Náš zástoj v novom svete.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976...Morálka 16;
2012 Häring, Bernhard,1912-1998.Objaviť Božie milosrdenstvo.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2014.9788089342648 (brož.); 978-80-89342-64-8.docasna.DV-49;
2013 Heer, Friedrich.Bohatší život. Praha:Vyšehrad.1969...Filozofia 29;
2014 Heer, Friedrich,1916-1984.Věčnost začíná dnes /.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1970...Filozofia 28;
2015 Hellebrandt, Vladimír.Zjazdové lyžovanie.Bratislava:Šport.1984..docasna.RzHs-02;
2016 Hemingway, Ernest,1899-1961.Komu zvonia do hrobu /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1963...L - SvPr/HEMI1-01;
2017 Hémon, Louis.Príbeh z francúzskej Kanady..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-073-4, 8071620734.docasna.NROM-023;
2018 Herbeck, Peter.Čo hovorí Duch?. Familiaris:Bratislava.1997.80-967813-0-8..DZ/HERB2 - 01;
2019 Herbeck, Peter.Čo hovorí Duch?. Familiaris:Bratislava.1997.80-967813-0-8.docasna.UU-01;
2020 Herbstrithová, Waltraud.Prodlévání před Bohem s Terezií z Avily, Janem od Kříže a Editou Steinovou.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7192-716-3..DZ/HERB1 - 01;
2021 Heriban, Jozef.Príručný lexikón biblických vied.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1992...Biblické slovníky 06;
2022 Heriban, Jozef.Príručný lexikón biblických vied.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1992...Biblické slovníky 05;
2023 Heriban, Jozef, SDB.Úvody do Starého i Nového zákona s výberovou a tematicky zoradenou bibliografiou. Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda :Trnava.1997.80-7162-191-9..Iné 21;
2024 Heriban, Jozef, SDB.Úvodné poznámky k spisom Nového zákona.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989...Nový zákon 15;
2025 Heriban, Jozef, SDB.Príručný lexikón biblických vied. Don Bosco:Bratislava.1998.80-88933-07-2..Biblické slovníky 03;
2026 Heriban, Jozef, SDB.Bibliografická príručka pre štúdium svätého písma.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986...Iné 18;
2027 Heriban, Jozef, SDB.Apoštol Pavol v službe evanjelia.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.1995.80-85405-36-9..Nový zákon 2;
2028 Heřman, Petr.Staletá Praha. XXI. Královská cesta :.Praha :Panorama.1991.80-7038-215-5..RegD/ČeskoP - 02;
2029 Hermant, Dominique.Boží znamení.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-223-4..DZ/HERM1 - 01;
2030 Hertling, Ludwig.Dejiny katolíckej cirkvi.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1983..docasna.CD-009;
2031 Heske, Jozef.Dva životy v jednom svetle : O živote a diele Franciszka Blachnického a Wojciecha Danielskeho.Sedlice:Rímskokatolícky farský úrad.2006.80-969455-6-4..RIH-Oáza, Svetlo-Život 03;
2032 Hession, Roy.Křížová cesta.Praha:Návrat domů.2000.80-7255-017-9..Psychológia 35;
2033 Heufelder, Emanuel Maria.Slobodná pre Boha.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-031-4..RIH-Anglické panny, CJ 04;
2034 Hevenesi, Gabriel.Jiskry sv. Ignáce. (Citáty a reflexe).Rím:Velehrad.1990...ŽS/IGNÁC Z LOYOLY - 03;
2035 Hevenesi, Gabriel.Jiskry sv. Ignáce. (Citáty a reflexe).Rím:Velehrad.1990..docasna.DV-03;
2036 Hevenesi, Gabriel.Iskry sv. Ignáca.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-530-8.docasna.MK-02;
2037 Highsmith, Carol M.,1946-.New York City :.New York ::Crescent Books,.1997.0517183307 .docasna.Geo-24;
2038 Hildegarda z Bingenu,1098-1179.Listy sv. Hildegardy z Bingen :.Olomouc ::Krystal,.1948...ŽS/HILDEGARDA - 01;
2039 Hill, Harold.Žiť ako kráľovské dieťa. .Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.2000.80-967014-1-X.docasna.UU-03;
2040 Hillier, Malcolm.Sušené kvetiny.Bratislava:Gemini.1992.80-85265-56-7.docasna.P-12;
2041 Himes, Kenneth R..Ekologická kríza a vízia Františka z Assisi.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-88-0..Františkánska spiritualita 036;
2042 Hirjak, Štefan, SJ.Viera Nádej Láska.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo.1996...Vierouka 83;
2043 Hlaváč, Štefan.Po priamych cestách.Bratislava:Ikar.1990.80-7118-001-7..Životopisy 27;
2044 Hlaváč, Štefan.Po priamych cestách.Bratislava:Ikar.1990.80-7118-001-7..Životopisy 28;
2045 Hlaváček, Petr et al..Františkánský kontext teologického a filosofického myšlení.Praha:Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.2012.978-80-7308-436-3..Františkánska spiritualita 024;
2046 Hlebová, B..Rómska literatúra v multikultúrnej a emocionálnej edukácii elementaristov. .Prešov:Prešovská univerzita.2009.978-80-8068-955-1..Literatúra teória 06;
2047 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena Slova 2. Blahozvesť v horizonte ľudskej skúsenosti.Zagreb:Logos.1989..docasna.BB-33;
2048 Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977..docasna.DV-19;
2049 Hlinka, Anton, SDB.Každý sa môže zmeniť.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-32-6..Pedagogika Výchova 002;
2050 Hlinka, Anton, SDB.Cesty k nekonečnu :.Bratislava ::Odkaz,.1991.80-85193-04-3.docasna.TEOL-01;
2051 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 5.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-29-6..Homiletika 8;
2052 Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom. Rím:Ústav sv. Cyrila a Metoda.1968...Teológia 14;
2053 Hlinka, Anton, SDB.Každý sa môže zmeniť.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-32-6.docasna.DV-14;
2054 Hlinka, Anton, SDB.Viera veľkých vedcov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979...Vierouka 56;
2055 Hlinka, Anton, SDB.Sila slabých a slabosť silných :.Bratislava ::Spolok sv. Vojtecha,.1990.80-222-0257-6.docasna.CD-097;
2056 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 1.. Verona:DOBO.1983...Homiletika 27;
2057 Hlinka, Anton, SDB.Cesty k nekonečnu.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1970...Teológia 20;
2058 Hlinka, Anton, SDB.Viera veľkých vedcov c Anton Hlinka ; Bohdan Jelínek.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00773-6..Vierouka 75;
2059 Hlinka, Anton, SDB.Za kresťanské porozumenie človeka.Bratislava:Zrno.1992.80-900496-5-6..Filozofia 19;
2060 Hlinka, Anton, SDB.Slovo do týždňa. Slová z televíznej obrazovky.. Vyd. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-56-3..Pedagogika Výchova 003;
2061 Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom. Rím:Ústav sv. Cyrila a Metoda.1968...Teológia 2;
2062 Hlinka, Anton, SDB.Viera veľkých vedcov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979...Vierouka 55;
2063 Hlinka, Anton, SDB.Každý sa môže zmeniť.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-32-6..Filozofia Etika 06;
2064 Hlinka, Anton, SDB.Svetlo z Lisieux.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977...ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 13;
2065 Hlinka, Anton, SDB.Viem, komu som uveril.Rím:.1987...Vierouka 33;
2066 Hlinka, Anton,1925-.Svetlo z Lisieux :.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1975...ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 11;
2067 Hlinka, Anton,1926-2011.Ozvena slova :.Zagreb ::Grafički zavod Logos,.1985...Homiletika 10;
2068 Hlinková, Soňa, 1979-.Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku.Ružomberok:Verbum.2014.9788056101322 (brož.);978-80-5610-132-2..Príručky 042;
2069 Hlinková, Soňa, 1979-.Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku.Ružomberok:Verbum.2014.9788056101322 (brož.);978-80-5610-132-2.docasna.Paed-01;
2070 Hlouch, Josef, 1902-1972 - autor.Minutěnka.:Třebíč :.1994.80-85766-26-4..Meditácie 021;
2071 Hlouch, Josef,(1902-1972).Minutěnka.Vimperk :Nakladatelství Tiskárny Vimperk.1991.80-900138-4-8.docasna.BB-56;
2072 Hlouch, Jozef.Minútočka. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-207-9.docasna.MK-10;
2073 Hložník, Vincent.Svätý Vojtech.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-183-8.docasna.BIOGR-005;
2074 Hnilica, Ján.Svätí Cyril a Metod:.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00707-8.docasna.BIOGR-025;
2075 Hnilica, Ján.Pavol Hnilica biskup umlčanej Cirkvi 2.časť.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-006-3.docasna.CD-046;
2076 Hnilica, Ján.Svätí Cyril a Metod:.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00707-8..ŽS/CYRIL A METOD - 03;
2077 Hnilica, Ján.Pavol Hnilica, biskup umlčanej Cirkvi. 1. časť. 1921 - 1951.. Dobrá kniha:Trnava.1992.80-7141-005-5..Cirkevné dejiny Slovenska 24;
2078 Hnilica, Pavol Mária, SJ.Milosťou Božou zdobená.Bratislava:Magnifikat.2006.80-967740-6-9..Panna Mária 036;
2079 Hnilica, Pavol Mária, SJ.Rozhovory o ľuďoch, udalostiach a Božej dobrote.Bratislava:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.2001.80-968276-7-7.docasna.CD-045;
2080 Hnilica, Pavol Mária, SJ.Rozhovory o ľuďoch, udalostiach a Božej dobrote.Bratislava:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.2001.80-968276-7-7..Životopisy 45;
2081 Hnutie kresťanských spoločenstiev detí (Erko).Sto hier + 1 rada.s. l.:Erko.1990?...Katechetika Príručky 23;
2082 Hnutie kresťanských spoločenstiev detí (Erko).Deti vystupujú z hlbín stvorenia. 1. a 2. časť.s. l.:Erko.1995?...Katechetika Príručky 24;
2083 Hnutie Oáza - Svetlo - Život.Piesne chvál.:.1989??...Hudba. Spevníky 1;
2084 Hnutie Oáza - Svetlo - Život.Piesne chvály.:.1989??...Hudba. Spevníky 2;
2085 Hnutie Svetlo-Život.Príručka ONŽ 1. stupňa C "Zákony nového života".Prešov:Michal Vaško.1994...RIH-Oáza, Svetlo-Život 02;
2086 Hobizal, František, 1933-2001.Humor v církvi dovolen.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-644-2.docasna.NROM-083;
2087 Hocken, Sheila.Ema a ja.Bratislava:Smena.1982..docasna.SvLpr/HOCK-01;
2088 Hoffsűmmer, Willy.Objav svoje krídla.Bratislava:Lúč.1998.80-7114-230-1.docasna.NROM-106;
2089 Hofmann, Erna Hedwiga.Zpěváčci od Svatého Kříže :.Praha:Vyšehrad.1970..docasna.NROM-089;
2090 Hofmann, Erna Hedwiga.Zpěváčci od Svatého Kříže :.Praha:Vyšehrad.1970...NábPr/HOFM2-01;
2091 Hofmanová, Antonie.Musíme projít.Jilemnice:Antonie Hofmanová.2003...NábPr/HOFM1-02;
2092 Hofmanová, Antonie.Lázně uvitř.Jilemnice:Antonie Hofmanová.2004...NábPr/HOFM1-01;
2093 Hofmanová, Antonie.Žijeme jen jednou. Životní příběh statečné ženy.. Nové město:Praha.1998.80-86146-04-9..Životopisy 21;
2094 Höhn, Reinhardt.Kvetiny na každú príležitosť :.Bratislava:Príroda.1988..docasna.P-26;
2095 Hoch, Alois Adalbert.Louis Pasteur.Praha:Orbis.1946..docasna.Z-16;
2096 Höcht, Johannes Maria.Nositelia kristových rán.Košice:Slovo.1996.80-85291-31-2.docasna.BIOGR-089;
2097 Höcht, Johannes Maria.Nositelia kristových rán.Košice:Slovo.1996.80-85291-31-2..Životopisy svätých 12;
2098 Holbička, Peter.Žilinská diecéza.Žilina :Rímskokatolícka cirkev - Žilinská diecéza.2009.978-80-970106-9-0.docasna.CD-061;
2099 Holdošová, Margita.Čteme německy.Praha:Státní pedagogické nakl..1963..docasna.Jnem-03;
2100 Holdošová, Margita.Učíme se německy. 1..Praha ::SPN,.1961...Príručky 006;
2101 Holec, Roman .Tragédia v Černovej a slovenská spoločnosť.:Matica slovenská.1997.80-7090-436-4.docasna.CD-028;
2102 Holka, Jozef.Matka diecéznych chrámov.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1994.80-88741-03-3..RegD/SlovenskoN - 03;
2103 Holková, Marie.Novéna k svätej Anežke Českej. Vizovice:Lípa.1991...ŽS/ANEŽKA ČESKÁ - 04;
2104 Holková, Marie.Tvár plná svetla. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-077-7.docasna.BIOGR-102;
2105 Holková, Marie.Terezka Martinová.Červený Kostelec:Doležalovo nakladatelství.1946..docasna.BIOGR-015;
2106 Holková, Marie, 1908-2002 - autor.Tvář plná světla :.:Praha :.1992.80-7113-059-1..ŽS/FRANTIŠEK SALESKÝ - 04;
2107 Holková, Marie,1908-2002.Čao, Niku! /.Řím ::Křesťanská akademie,.1970...ŽS/DOMINIK SAVIO - 03;
2108 Hollander, H..Katechetika.Řím:Křesťanská akademie.1971..docasna.TEOLkat-06;
2109 Hollander, H..Katechetika.Řím:Křesťanská akademie.1971...Katechetika Príručky 12;
2110 Holota, Vladimír Benedikt.Hovory na nemocničním lužku.Praha:ZVON.1994.80-7113-112-1..Filozofia 10;
2111 Holzner Josef.Svätý Pavol.Trnava:SSV.1945...Biografia 45;
2112 Holzner, Josef.Apoštol Pavel : Hrdinský život v službě Kristově.U Ladislava Kuncíře:Praha .1939...Biografia 46;
2113 Holzner, Jozef.Svätý Pavol. .Bratislava :Lúč.2011.978-80-7114-837-1..Biografia 49;
2114 Homolka, Jaromír.Majster Pavol z Levoče : Tvorca vrcholného diela slovenskej neskorej gotiky.Bratislava:Slov.vydav.krásnej lit..1961..docasna.Uvyt-05;
2115 Honek Alois.Žijem vo viere v Božieho Syna.Banská Bystrica:nie je uvedený.1991...Katechetika Príručky 09;
2116 Horák, Jiří,1884-1975.Zbojnícke piesne slovenského ľudu /.Bratislava ::SVKL,.1965...Hudba 1;
2117 Horák, Jozef.Zlaté mesto.Bratislava:Slovenský Tatran.1974..docasna.SLpr/HORA-01;
2118 Hordern, Nicholas.Objavovanie Ameriky.Bratislava:Mladé leta.1989.80-06-00117-0..Dejiny 06;
2119 Horna, Vladimír.Podal svůj život :.Přerov ::Společenské podniky,.1947...Životopisy 01;
2120 Horňáková, Angelika.Konverzácia angličtiny. Art press:Prešov.1992.80-7119-011-X..Príručky 036;
2121 Horváth, Štefan, SVD.75 rokov Spoločnosti Božieho Slova. Spoločnosť Božieho slova:Nitra.2000.80-85223-54-6..Cirkevné dejiny Slovenska 07;
2122 Horváth, Štefan, SVD.75 rokov Spoločnosti Božieho Slova. Spoločnosť Božieho slova:Nitra.2000.80-85223-54-6.docasna.CD-087;
2123 Hostomská, Anna, 1907-1995.Příběhy, pověsti a pohádky paní Hudby.Praha:Státní nakladatelství dětské knihy.1959..docasna.Uhud-03;
2124 Houška, Petr Alkantara,(1937-).České františkánství.[Praha] ::Petr Alkantara Houška,.2005.80-239-4580-7..Františkánska spiritualita 018;
2125 Hrablayová, Lucia.Dôstojnosť človeka.Spišská Nová Ves:Katolícke pedagogické a katechetické centrum.2011.9788089538058 (viaz.); 978-80-89538-05-8..Katechetika Učebnice 03;
2126 Hranička, Jaroslav.Jan XXIII. /.Praha ::Svoboda,.1966...Ján XXIII. 08;
2127 Hrbata Josef.Perly a chléb.Řím:Pro.1969...Meditácie 006;
2128 Hrbata, Josef.Klíč ke Starému zákonu.Thaur:Österreichischer Kulturverlag.1990...Starý zákon 28;
2129 Hrbata, Josef.Perly a chléb. II. díl.Český Těšín:Kat.nakl. Cor Jesu.1991.80-900746-1-8 (rovnaké ISBN pre 1.aj 2.diel).docasna.BB-35;
2130 Hrbata, Josef.Perly a chléb. II. díl.Český Těšín:Kat.nakl. Cor Jesu.1991.80-900746-1-8 (rovnaké ISBN pre 1.aj 2.diel).docasna.BB-36;
2131 Hrdlička, Josef.Strmou stezkou. Biblické podněty k rozjímání při cestách přírodou..Kostelní Vydří :Karmelitánské nakladatelství.1997.80-7192-207-2.docasna.MD-25;
2132 Hrehová, Helena.Kresťanské cnosti vo východnej spiritualite a duchovnej literatúre.Prešov:VMV.2002.80-7165-351-9.docasna.MD-44;
2133 Hrobak, Philip Anthony,1904-1964..Hrobak\'s English-Slovak dictionary,.Middletown, Pa.,:Jednota printery.1944...Slovníky 008;
2134 Hromják, Ľuboslav,(1976-).Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka.Spišské Podhradie:Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.2012.9788089170418 (brož.);978-80-89170-41-8..Životopisy 95;
2135 Hromják, Ľuboslav,(1976-).Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka.Spišské Podhradie:Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.2012.9788089170418 (brož.);978-80-89170-41-8.docasna.CD-098;
2136 Hromní­k, Milan.Žofia Bošňáková. .Trnava:Dobrá kniha.2009.978-80-7141-647-0..Životopisy 32;
2137 Hromník, Milan, SJ.Zasvätenie Božskému Srdcu.Trnava:Dobrá kniha.2012.9788071417415 (brož.);978-80-7141-741-5.docasna.TEOLliturg-10;
2138 Hromník, Milan, SJ.Ako zmierovať Božské Srdce?.Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-687-6.docasna.TEOLliturg-09;
2139 Hromník, Milan, SJ.Žofia Bošnáková.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-291-0.docasna.BIOGR-072;
2140 Hromník, Milan, SJ.Ľudia viery - ľudia svetla.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-313-5..Panna Mária 059;
2141 Hromník, Milan, SJ.Ježiš kráča dejinami.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-372-0, EAN 9788071413721.docasna.CD-093;
2142 Hromník, Milan, SJ.Z dejín farnosti Konská.Bratislava:.1995..docasna.CD-066;
2143 Hronek, Jiří.Jokohama 11.00.Praha:Vyšehrad.1973..docasna.SvLpr/HRON-01;
2144 Hrušovský, František..Slovenské rehole v Amerike /.Cleveland, Ohio ::Slovenský ústav pri opátstve sv. Andreja-Svorada,.1955...RIH-Všeobecne 01;
2145 Huberová, Gertrúda.Páter Teodózius Florentini. Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-390-1..Životopisy 103;
2146 Hucík, Pavol.Parapsychológia z pohľadu kresťanstva.:Spišská Kapitula.1999...Parapsychológia Sekty 10;
2147 Hucík, Pavol.Mariánske večeradlo a Biblické úvahy o Panne Márii.s. l.:Pavol Hucík?.1990?...Panna Mária 049;
2148 Hudacký, Ján,1959-.Sociálne učenie cirkvi a rodinné podnikanie.Košice:Typopress.2014.9788089496150 (brož.); 978-80-89496-15-0..Sociológia 06;
2149 Hudaček, Milan.Jezuiti.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-535-9.docasna.CD-088;
2150 Hudák, Pavol a kol..Dotyk radosti. .Prešov :Tlačiareň Kušnír.2009.978-80-89404-03-2..Pedagogika Výchova témy 038;
2151 Hudec, Rudolf.Františkáni v Bratislave v rokoch 1238.1. :Vydavateľstvo Serafí­n.2009.978-80-8081-084-9..Cirkevné dejiny Slovenska 71;
2152 Hudson, W. H..Purpurová země.Praha:Vyšehrad.1971..docasna.C-18;
2153 Huhn, Bernhard.Ježiš hovorí s ľudmi. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6..Nový zákon 42;
2154 Hulmanová, Helena.Pápež prichádza k nám.Bratislava:Nezávislosť.1990.80-85217-00-7..Ján Pavol II. 56;
2155 Hunčár, Martin.Chceš sa stať misionárom?.Bratislava :Slovo Života International.2004.80-89165-02-8.docasna.TEOLnek-03;
2156 Hünermann, Vilém.Syn brusiče nožů.Brno:Cesta.1995.80-85319-38-1.docasna.BIOGR-144;
2157 Hünermann, Wilhelm.Zapečetěné rty. Povídky k svátosti pokání.Basel:.1953..docasna.NROM-040;
2158 Hunermann, Wilhelm.Farár z Arsu. Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-764-0..ŽS/JÁN MÁRIA VIANEY - 01;
2159 Hünermann, Wilhelm.Princ Gonzaga.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-119-1..ŽS/ALOJZ - 01;
2160 Hünermann, Wilhelm .Farnost vyznavaču.:.1980?...NábPr/HUNE1-01;
2161 Hünermann, Wilhelm.Blčiaci oheň /.Rím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1976...Pápeži 14;
2162 Hünermann, Wilhelm.Aj diabol pred ním kapituloval.Spišská Kapitula:Kňazský seminár.1992.80-7142-008-5..ŽS/JÁN MÁRIA VIANEY - 03;
2163 Hünermann, Wilhelm.Syn brusiče nožů /.Řím ::Křesťanská akademie,.1969...ŽS/JULIÁN EYMARD - 02;
2164 Hünermann, Wilhelm .Farnost vyznavaču.:.1980?..docasna.NROM-082;
2165 Hünermann, Wilhelm.Svätý Martin.. Lúč:Bratislava.1995.80-7114-165-8..ŽS/MARTIN - 01;
2166 Hünermann, Wilhelm.Mních medzi vlkmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-206-0..ŽS/JÁN KAPISTRÁN - 01;
2167 Hünermann, Wilhelm.Hořící oheň : papež Pius X..Řím ::Křesťanská akademie.1968..docasna.BIOGR-010;
2168 Hünermann, Wilhelm.Klement Mária Hofbauer - muž viery a nádeje.Bratislava:Lúč.2000.80-7114-283-2..ŽS/KLEMENT M. HOFBAUER - 01;
2169 Hünermann, Wilhelm.Princ Gonzaga.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-119-1.docasna.BIOGR-026;
2170 HÜNERMANN, Wilhelm.Blčiaci oheň. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1984...Pápeži 15;
2171 Hünermann, Wilhelm.Ján XXIII..Bratislava:Lúč.1998.80-7114-240-9.docasna.BIOGR-045;
2172 Hünermann, Wilhelm.Klement Mária Hofbauer - muž viery a nádeje.Bratislava:Lúč.2000.80-7114-283-2.docasna.BIOGR-037;
2173 Hünermann, Wilhelm.Aj diabol pred ním kapituloval.Spišská Kapitula:Kňazský seminár.1992.80-7142-008-5.docasna.BIOGR-090;
2174 Hünermann, Wilhelm.Mních medzi vlkmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-206-0.docasna.BIOGR-047;
2175 Hünermann, Wilhelm, 1900-1975.Syn brusiče nužek:.s. l.:s. n..1963?...ŽS/JULIÁN EYMARD -01;
2176 Hünermann, Wilhelm, 1900-1975.Tanečník ze Spoleta:.Lucerno/Mnichov:Rex - Verlag.1962?...ŽS/GABRIEL POSSENTI - 01;
2177 Hünermann, Wilhelm,1900-1975.Živé svetlo.:.2018.9788081613142; 978-80-8161-314-2.docasna.NROM-70;
2178 Hünermann, Wilhelm,1900-1975.Živé svetlo.:.2018.9788081613142; 978-80-8161-314-2..ŽS/HILDEGARDA - 04;
2179 Hurajtová, Jana.Sloboda človeka. Pracovný zošit pre 7. ročník základných škôl.Spišská Nová Ves:Katolícke pedagogické a katechetické centrum.2010...Katechetika Učebnice 02;
2180 Hurnard, Hannah, 1905-1990 - autor.Jako laň na výšinách.Praha:Paulínky.2003.80-86025-56-X.docasna.DZ/HURN1-02;
2181 Hurnard, Hannah, 1905-1990 - autor.Jako laň na výšinách.Praha:Paulínky.2003.80-86025-56-X..DZ/HURN1 - 01;
2182 Hurnard, Hannah, 1905-1990 - autor.Na horách balzámových.:Praha :.2003.80-86025-59-4.docasna.DZ/HURN1-01;
2183 Hurnard, Hannah, 1905-1990 - autor.Na horách balzámových.:Praha :.2003.80-86025-59-4..DZ/HURN1 - 02;
2184 Husár, Marián.Ako prijať utrpenie?.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-257-7..DZ/VIERA - 04/40;
2185 Husár, Marián.Ako prijať utrpenie?.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-257-7.docasna.DV-40;
2186 Husár, Marián.Materstvo - cesta k svätosti.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741402 (brož.); 978-80-8074-140-2.docasna.DV-32/a5;
2187 Husár, Marián.Materstvo - cesta k svätosti.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741402 (brož.); 978-80-8074-140-2..DZ/VIERA - 01/5;
2188 Husár, Marián.Milosrdní ako Otec.Bratislava:Don Bosco.2016.9788080743550 (brož.); 978-80-8074-355-0..DZ/VIERA - 06/66;
2189 Husár, Marián.Dôverovať Neviditeľnému.Bratislava:Don Bosco.2017.978-80-8074-385-7..DZ/VIERA - 07/80;
2190 Husár, Marián,1973-.Svätí medzi nami.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743291 (brož.); 978-80-8074-329-1..DZ/VIERA - 05/58;
2191 Husovská, Ľudmila.Slovensko.:Príroda.1994.80-07-00531-5..Encyklopédie Slovenska 04;
2192 Husovská, Ľudmila.Slovensko.:Príroda.1994.80-07-00531-5.docasna.D-03;
2193 Hutchin, Kenneth C..Ako nezabiť sám seba.Martin:Osveta.1979..docasna.Zdr-10;
2194 Huyn, Paul.Tajomné požehnanie. Bratislava:LÚČ.2005.80-85487-81-0..Kristológia 23;
2195 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Lýra.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1949..docasna.SLpo/HVIEZ-01;
2196 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Oráč a kosec.:.1964..docasna.SLpo/HVIEZ-02;
2197 Hvížďala, Vladimír.Habla usted espaňol? Mluvíte Španělsky? / ročník I..Praha ::Práce,.1962...Príručky 012;
2198 Hykisch, Anton,1932-.Budúcnosť je už dnes :.Bratislava ::Mladé letá,.1987...Príručky 040;
2199 Hynek, R. W..Mysteria Božské tváře.Praha:Školské sestry OSF.1935..docasna.MD-41/b;
2200 Hynek, R. W..Mysteria Božské tváře.Praha:Školské sestry OSF.1935...Kristológia 18;
2201 Hynek, R.W..Muž bolestí : Lékařský obraz ukřižovaného.Praha:Gustav Francl.1946...Kristológia 1;
2202 Hynek, R.W..Muž bolestí : Lékařský obraz ukřižovaného.Praha:Gustav Francl.1946...Nový zákon 27;
2203 Hynek, Rudolf Maria,1883-1952.Golgota a veda :.Bratislava ::Spolok kolegia Sv. Svorada,.1936...Kristológia 8;
2204 Chalier, Catherine.O filosofii Emmanuela Lévinase. Praha:JEŽEK.1993.80-901625-0-9..Filozofia 11;
2205 Chalupecký, Ivan.Biskup Ján Vojtaššák :.:Verbum.1995??.978-80-971341-2-9.docasna.Z-45;
2206 Chalupecký, Ivan.Biskup Ján Vojtaššák :.:Verbum.1995??.978-80-971341-2-9..Životopisy 126;
2207 Chalupecký, Ivan.Spišská Kapitula. Kazimír Štubňa - Photography:Spišská Nová Ves.2002.80-968736-0-1.docasna.CD-104;
2208 Chalupecký, Ivan.V mene Božom. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Sp. Kapitula-Spišské Pohradie.2000.80-7142-078-6.docasna.CD-080;
2209 Chapman, John.Škola Pánovej služby 2. : Listy o modlitbe.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2007.978-80-969774-5-1.docasna.MD-68;
2210 Chapman, John.Škola Pánovej služby 2. : Listy o modlitbe.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2007.978-80-969774-5-1..Zasvätený život 061;
2211 Chaput, Charles J..Čo je cisárovo, cisárovi.Bratislava:Nadácia Antona Tunegu.2014.9788097159610 (viaz.); 978-80-971596-1-0..Politika 03;
2212 Chardin, Pierre.Vesmír a lidstvo.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-043-5..Filozofia 08;
2213 Charles, Pierre.Boh vo všetkých veciach:.s. l.:s. n..1975?...Homiletika 38;
2214 Charouz, Jindřich Zdeněk, 1959- - autor.Oživené dědictví :.:Želiv :.1995.80-238-1838-4..RIH-Premonštráti, OPraem 01;
2215 Chautard, Dom.Čo je dušou každého apoštolátu?.:.1989?..docasna.ZIVZ-40;
2216 Chautard, J R.Činný a vnitřný život.Řím ::Velehrad - Řím.1980...Mystika a asketika 18;
2217 Chautard, Jean Baptiste O.C.R..Duše veškerého apoštolátu.:.1938...Mystika a asketika 17;
2218 Chautard, Jean Baptiste O.C.R..Duše veškerého apoštolátu.Přerov:Bonus A.1927...Mystika a asketika 16;
2219 Chawla, Navin.Matka Tereza : fascinující příběh jejího života.S předmluvou bratra biskupa Jiřího Paďoura.Praha:Pragma.1998.80-7205-578-X..ŽS/MATKA TEREZA - 10;
2220 Chesterton, G. K. - (Gilbert Keith), 1874-1936 - autor.Ortodoxie.Brno:Spektrum.1993.80-900802-4-3..Filozofia 04;
2221 Chesterton, Gilbert Keith.Svätý František z Assisi. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01125-3..Františkánska spiritualita 065;
2222 Chesterton, Gilbert Keith.Svätý František z Assisi. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01125-3..Františkánska spiritualita 066;
2223 Chesterton, Gilbert Keith.Svätý František z Assisi. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01125-3.docasna.FRANT-25;
2224 Chevrier, Pierre.Saint Exupéry.Praha:Vyšehrad.1986...Životopisy 29;
2225 Chevrot, G..Apoštol Peter.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948...Meditácie 047;
2226 Chiara, Lubich.Keď stratiť znamená získať.Bratislava:Nové mesto.1992.80-85487-03-9..RIH-Focolare 04;
2227 Chiara, Lubich.Ideál jednoty.:Nové Město.1992.80-85487-02-0..RIH-Focolare 02;
2228 Chlapci z Komunity Cenacolo.Matka Elvíra - Komunita Cenacolo.Medžugorie:Komunita Cenacolo.2003?...RIH- Cenacolo 01;
2229 Chlebík, Štefan.Štepenie a zakoreňovanie ovocných stromov.Bratislava:Štátne pôdohospodárske nakladateľstvo.1954..docasna.P-18;
2230 Chmeľ, Alojz, OAD.Brat Alojz Mária Chmeľ od Ukrižovaného Ježiša.Trnava: Augustiniánske nakladateľstvo .1993.80-7162-009-2..ŽS/ALOJZ-CH - 01;
2231 Chmielewski, Dominik.Kecharitomene. Milostiplná:.:Zachej.2020.978-80-8211-158-6..Panna Mária 106;
2232 Chovanec, Marián.Graciológia.Nitra :GORAZD.2007.978-80-969787-0-0..Teológia 4;
2233 Chovanec, Marián.Eschatológia.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2004.80-88741-48-3..Teológia 5;
2234 Chrappová, Jarmila.Zachráň ho, biely doktor!.Bratislava:Obzor.1974..docasna.C-02;
2235 Christie, Agatha, 1890-1976.Herkulove úlohy.Bratislava:Mladé letá.1966..docasna.SvLpr/CHRIS-01;
2236 Christie, Agatha,1890-1976.Záhada siedmich ciferníkov.[Belehrad]:Liber Novus.2015.9788651702689 (brož.); 978-86-517-0268-9..L - SvPr/CHRI1-02;
2237 Christie, Agatha,1890-1976.Zlo pod slnkom ;Po pohrebe ; Mačka medzi holubmi.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1979...L - SvPr/CHRI1-01;
2238 Christie, Agatha,1890-1976.Muž v hnedom obleku.Serbia:Liber Novus.2015.9788651702696 (brož.); 978-86-517-0269-6..L - SvPr/CHRI1-03;
2239 Chrobák, Vladimí­r.Martin Križan - medzi Kivarmi v ekvádorskom pralese.Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-072-6.docasna.Z-28;
2240 Chrobak, Werner.Ján z Boha, Pastier-Dobrodruh-Nemocničný priekopník.Mníchov:Ján z boha-nakladateľstvo.1995.3-929-84925-9.docasna.BIOGR-054;
2241 Chuda, Michal.Tiché svetlo.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1987..docasna.SLpo/CHUDA-01;
2242 I.R.Grigulevič.Pápeži 2O.storočia.:NakladateľstvoPravda Bratislava.1987...Pápeži 05;
2243 Iacovelli, Anacleto.Život svätej Kláry z Assisi.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-51-1..Františkánska spiritualita 088;
2244 Iacovelli, Anacleto.Život svätej Kláry z Assisi.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-51-1.docasna.FRANT-42;
2245 Iacovelli, Anacleto.Život Sv. Františka z Assisi.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula.1993.80-7142-012-3 (brož.);80-7142-012-3..Františkánska spiritualita 093;
2246 Iafolla, Paolo.Chcem byť tvojou ženou: Gianna Berettová-Mollová.Bratislava:Don Bosco.1997.80-85405-72-5.docasna.BIOGR-142;
2247 Ignác, z Loyoly.Duchovní cvičení.Řím:Křesťanská akad..1990..docasna.DV-36;
2248 Ihnátková, Natália,.Slovenský jazyk pre 3.- 4. ročník stredných škôl. Slovenské pedagogické nakladateľstvo:Bratislava.1994.80-08-02120-9..Pedagogika 032;
2249 Ilibagiza, Immaculée, 1972-.Odpustila jsem :.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-383-8.docasna.Z-34;
2250 Ilibagiza, Immaculée,1972-.Chlapec, který se setkal s Ježíšem :.Praha ::Triton,.2014.978-80-7387-778-1.docasna.Z-38;
2251 Ilibagiza, Immaculée,1972-.Chlapec, který se setkal s Ježíšem :.Praha ::Triton,.2014.978-80-7387-778-1..Biografia 41;
2252 Ilibagiza, Immaculée,1972-.Chlapec, který se setkal s Ježíšem :.Praha ::Triton,.2014.978-80-7387-778-1.docasna.Z-36;
2253 Illés, Béla.Karpatská rapsódie.Praha:Naše vojsko.1973..docasna.SvLpr/ILLE-01;
2254 Imbach, Josef.Otče náš a Verím v Boha.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-362-3.docasna.MD-02;
2255 Imbert, Jean.Proces s Ježišom.Bratislava:Praca.1991.80-7094-263-0..Biografia 38;
2256 Incorvaia, Nicola.Druhá strana AIDS.Saluzzo:Komunita Cenacolo.2001...RIH- Cenacolo 02;
2257 Informativni centar "MIR" Medjugorje.Posolstvá Panny Márie v Medžugorí.Bratislava:Mariánske centrum Medžugorie.2011..docasna.PM-54;
2258 Inštitút Nepoš. Srdca PM.Rozjímania IV. K tajomstvám posvätného ruženca.Košice:Inštitút Nepoš. Srdca PM.2007?..docasna.PM-19;
2259 Internacionálny sekretariát P. M. Ú..Zjednotení hlásať Krista všetkým národom.Rím:Dominant spol.s.r.o.Topoľová 2, Nitra 949 01.1993...M - Apoštolské listy 025;
2260 Irala, Narciso .Pokoj srdca.Cambridge, Ontario - Kanada:Dobrá kniha.1978.0-920150-20-9; 0920150209..Psychológia 29;
2261 Irala, Narciso.Pokoj srdca.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-038-1.docasna.MD-22;
2262 Irala, Narciso.Pokoj srdca.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-038-1..Psychológia 30;
2263 Irena, Vaverková.Učebnica nemčiny pre samoukov a kurzy.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1989?..docasna.Jnem-14;
2264 Ivan Kamenec.Vatikán a Slovenská republika (1939-1945).:SAP - Slovak Academic Press.1992.80-85665-00-X.docasna.CD-040;
2265 Ivan, Chalupecký.Dielo Majstra Pavla.:Proart.1994.80-967139-0-6.docasna.Uvyt-03;
2266 Ivančiă, Tomislav.Poď za mnou.. Združenie Jas:Zvolen.1997.80-88795-29-X..Modlitby 013;
2267 Ivančić, Tomislav.Uzdravovanie v modlitbe. Jas:Zvolen.1998.80-88795-49-4..DZ/IVAN1 - 03;
2268 Ivančić, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie.:Združenie Jas.1993.80-967099-3-3..DZ/IVAN1 - 05;
2269 Ivančić, Tomislav.Za lepší svet. Jas:Zvolen.1997.80-88795-35-4..DZ/IVAN1 - 01;
2270 Ivančič, Tomislav.Bděte a modlete se!.Olomouc:MCM - Matice cyrilometodějská.1998..docasna.DZ/IVAN1-04;
2271 Ivančič, Tomislav.Zustaňte ve mne a ja ve vás.Rožňov p. R.:Děkanský úřad /podle magnetofonového záznamu/.1991...DZ/IVAN1 - 04;
2272 Ivančič, Tomislav.Bdejte a modlite sa. Zvolen:Jas.1993.80-900548-9-7..DZ/IVAN1 - 02;
2273 Ivančič, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie.Zvolen:Jas.1993.80-900548-8-9.docasna.DZ/IVAN1-01;
2274 Ivančič, Tomislav.Život ze síly ducha a modlitby.Olomouc:MCM.1995..docasna.DZ/IVAN1-03;
2275 Ivanová-Šalingová, Mária.Slovník cudzích slov. A/Z.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1979...Slovníky 036;
2276 Ivonides Yves.Obor kresťanstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-008-4.docasna.BIOGR-117;
2277 Ivonides Yves.Obor kresťanstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-008-4..Biografia 39;
2278 Ivonides, Yves.Hviezdy, ktoré nezapadajú.Bratislava:LUC.1993.80-7114-083-X..Životopisy svätých 28;
2279 Izakovičová, Margita.Pre šikovné ruky. 7. :.Bratislava:Alfa.1991.80-05-00876-7.docasna.RP-06;
2280 Izakovičová, Margita.Pre šikovné ruky. 2. :.Bratislava:Alfa.1985..docasna.RP-03;
2281 Izakovičová, Margita.Pre šikovné ruky. 7. :.Bratislava:Alfa.1991.80-05-00876-7..Ručné práce 03;
2282 Izakovičová, Margita.Pre šikovné ruky. 8. :.Bratislava:Alfa.1992.80-05-00752-3.docasna.RP-07;
2283 Izakovičová, Margita.Pre šikovné ruky. 5. :.Bratislava:Alfa.1988..docasna.RP-04;
2284 Izraelová Parcová, Eva.S modlitbou vo vzťahu.Bratislava:Don Bosco.2016.9788080743598 (brož.); 978-80-8074-359-8..DZ/VIERA - 06/68;
2285 J.G.W.(Korec, Ján Chryzostom).Cirkev v rozvoji. Bratislava:Slovenská duchovná služba.1987...Vierouka 68;
2286 Jackques, Martin, .Za bronzovou bránou. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-316-4..Pápeži 13;
2287 Jackques, Martin, .Za bronzovou bránou. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-316-4.docasna.BIOGR-064;
2288 Jachym, Radim.Františkánské prameny II..BRATISLAVA, Český Těšín:SERAFÍN, Cor Jesu.1994...Františkánska spiritualita 028;
2289 Jachym, Radim.Františkánské prameny II..BRATISLAVA, Český Těšín:SERAFÍN, Cor Jesu.1994..docasna.FRANT-41;
2290 Jachym, Radim.Františkánské prameny II..BRATISLAVA, Český Těšín:SERAFÍN, Cor Jesu.1994...Františkánska spiritualita 029;
2291 Jakabčic, Ivan.Základy vývinovej psychológie.:Iris.2002.80-89018-34-3..Psychológia 12;
2292 Jakubčin, Pavol.Akcie K a R a pôsobenie reholí v ilegalite. .Bratislava :Ústav pamäti národa.2010.978-80-89335-32-9..Cirkevné dejiny Slovenska 20;
2293 Jamrich, Ján, SVD.In dulci Jubilo. 52 vianočných piesní a kolied.Mödling:Nakladateľstvo St. Gabriel.1983...Hudba. Spevníky 6;
2294 Jamrich, Ján, SVD.In dulci Jubilo. 52 vianočných piesní a kolied.Mödling:Nakladateľstvo St. Gabriel.1983..docasna.Uhsp-03;
2295 Ján Kaššovic.Dejiny katolíckej Cirkvi. Cambridge, Ontario, Canada:Priatelia Dobrej knihy.1983.0-920150-98-5..Cirkevné dejiny 06;
2296 Jan Pavel II..Tertio millennio adveniente : Apoštolský list O přípravě na jubilejní rok 2000 z 10. listopadu 1994.Praha:Zvon.1995.80-7113-126-1..M - Apoštolské listy 030;
2297 Ján Pavol.Tretia návšteva pápeža Jána Pavla II. na Slovensku.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-439-5..Ján Pavol II. 58;
2298 Ján Pavol.Láska a zodpovednosť. Metodicko-pedagogické centrum:Bratislava.2003.80-8052-170-0..Ján Pavol II. 37;
2299 Ján Pavol II.Encyklika Evangelium vitae.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-097-1.docasna.DOKUM-15;
2300 Ján Pavol II.Encyklika Evangelium vitae.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-097-1..M - Encykliky 29;
2301 Ján Pavol II,.Novo millennio ineunte. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-345-8..M - Apoštolské listy 033;
2302 Ján Pavol II,.Boží plán - desatoro pre 3. tisícročie.Bratislava:LUC.1996.80-7114-192-5..Ján Pavol II. 23;
2303 Ján Pavol II,.Dar a tajomstvo.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-49-7.docasna.PAP-09;
2304 Ján Pavol II,.Novo millennio ineunte. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-345-8.docasna.DOKUM-36;
2305 Ján Pavol II,.Dar a tajomstvo.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-49-7..Ján Pavol II. 35;
2306 Ján Pavol II,.Vám, moji najmilší.Bratislava:LUC.1998.80-7114-247-6..D/16;
2307 Ján Pavol II,.Nebojme se pravdy : Nedostatky lidí a provinění církve.Praha:ZVON.1997.80-7113-196-2..Ján Pavol II. 27;
2308 Ján Pavol II,.Moje modlitby. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-168-4.docasna.PAP-05;
2309 Ján Pavol II,.Moje modlitby. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-168-4..Ján Pavol II. 22;
2310 Ján Pavol II,.Exhortácia Pastores dabo vobis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-046-7..M - Exhortácie 09;
2311 Ján Pavol II..Matka Vykupiteľa. Redemptoris Mater..Rím:SÚSCM.1988..docasna.DOKUM-20;
2312 Ján Pavol II..Apoštolský list O kresťanskom zmysle ľudského utrpenia. Salvifici doloris.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a metoda.1986...M - Apoštolské listy 010;
2313 Ján Pavol II..Encyklika Slavorum Apostoli (Apoštoli Slovanov)o apoštoloch Slovanov.Cambridge, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti.1985...M - Encykliky 14;
2314 Ján Pavol II..Apoštolský list Mulieris dignitatem:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-707-4.docasna.DOKUM-37;
2315 Ján Pavol II..Encyklika Vykupiteľ človeka (Redemptoris hominis).Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980...M - Encykliky 10;
2316 Ján Pavol II..Encyklika Dominum et vivificantem. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-075-0; 8071620750..M - Encykliky 18;
2317 Ján Pavol II..Prejavy Sv. Otca pri jeho návšteve Slovenska v roku 1995.:Pápežské misijné diela.1996...Ján Pavol II. 41;
2318 Ján Pavol II..Posolstvo pápeža Jána Pavla II. pre obdobie pôstu 1996 ; Posolstvo svätého otca mládeži celého sveta ; Odkaz svätého otca k 4. svetovému dňu chorých (11. február 1996). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-111-0..M - Apoštolské listy 015;
2319 Ján Pavol II..Vita consecrata. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-042-4..Zasvätený život 084;
2320 Ján Pavol II..Pamäť a identita. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-537-X..Ján Pavol II. 34;
2321 Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.2002. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.2002.80-7162-385-7..M - Apoštolské listy 022;
2322 Ján Pavol II..List sv. otca ... z príležitosti Zeleného štvrtku 1979.Rím:SÚSCM.1979..docasna.DOKUM-22;
2323 Ján Pavol II..Vita consecrata. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-042-4..M - Exhortácie 10;
2324 Ján Pavol II..Encyklika Sollicitudo rei socialis - Sociálna starostlivosť (Cirkvi).s. l.:s. n..1987...M - Encykliky 21;
2325 Ján Pavol II..Laborem exercens.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984...M - Encykliky 13;
2326 Ján Pavol II..Encyklika Redemptoris missio.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-204-4..M - Encykliky 22;
2327 Ján Pavol II..Apoštolský list Tertio millennio adveniente pápeža Jána Pavla II. biskupom, kňazom a veriacim o príprave na jubilejný rok 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-153-6..M - Apoštolské listy 031;
2328 Ján Pavol II..Najdrahšej mládeži.Bratislava:Motýľ.1996.80-88775-21-3..Ján Pavol II. 26;
2329 Ján Pavol II..List svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1979.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979...M - Apoštolské listy 004;
2330 Ján Pavol II..Rímsky triptych.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-424-7..Ján Pavol II. 36;
2331 Ján Pavol II..List sv. otca ... z príležitosti Zeleného štvrtku 1985.Rím:SÚSCM.1985..docasna.DOKUM-24;
2332 Ján Pavol II..Otvorte dvere Vykupiteľovi. Aperite portas Redemptori.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a metoda.1983...M - Apoštolské listy 007;
2333 Ján Pavol II..Encyklika Dives in misericordia o Božom milosrdenstve.Trnava, Rím:SSV v spolupráci so SÚSCM .1993.80-7162-020-3.docasna.DOKUM-47;
2334 Ján Pavol II..Encyklika Centesimus annus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-68-1..M - Encykliky 26;
2335 Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8..Ján Pavol II. 29;
2336 Ján Pavol II..Familiaris consortio / Rodinné spoločenstvo.Rím:Slovenský ústav Cyrila a Metoda.1986...M - Exhortácie 07;
2337 Ján Pavol II..Apoštolský list Dies Domini.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-03-X.docasna.DOKUM-40;
2338 Ján Pavol II..Encyklika Veritatis splendor.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-057-2..M - Encykliky 28;
2339 Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým biskupom Cirkvi o eucharistickom tajomstve a kulte.Rím:SÚCM.1980..docasna.DOKUM-26;
2340 Ján Pavol II..Reconciliatio et paenitentia / Zmierenie a pokánie.Trnava:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda .1993.80-7162-025-4..M - Exhortácie 06;
2341 Ján Pavol II..Ježiš Nazaretský.Bratislava:nové mesto.1997.80-85487-51-9.docasna.PAP-32;
2342 Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.docasna.PAP-06;
2343 Ján Pavol II..Laborem exercens.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..docasna.DOKUM-69;
2344 Ján Pavol II..Salvifici doloris. Ap.list o kresťanskom zmysle ľudského utrpenia.:.1984?..docasna.DOKUM-59;
2345 Ján Pavol II..Encyklika Ecclesia de Eucharistia - Cirkev žije z Eucharistie .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-430-6..M - Encykliky 32;
2346 Ján Pavol II..Vita consecrata. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-042-4.docasna.ZIVZ-04;
2347 Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým biskupom Cirkvi o eucharistickom tajomstve a kulte.Rím:SÚCM.1980...M - Apoštolské listy 005;
2348 Ján Pavol II..Ut unum sint.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-148-X..Misiologia Ekumenizmus 27;
2349 Ján Pavol II..Encyklika Slavorum apostoli Apoštoli Slovanov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-563-9..M - Encykliky 16;
2350 Ján Pavol II..Vykupiteľ človeka. Encyklika..Rím:SÚSCM.1980..docasna.DOKUM-19;
2351 Ján Pavol II..Bohatý na milosrdenstvo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981...M - Encykliky 11;
2352 Ján Pavol II..Ut unum sint.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-148-X..M - Encykliky 30;
2353 Ján Pavol II..Zmierenie a pokánie. Reconciliatio et paenitentia. Exhortácia..Rím:SÚSCM.1985..docasna.DOKUM-28;
2354 Ján Pavol II..Encyklika Veritatis splendor.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-057-2.docasna.DOKUM-12;
2355 Ján Pavol II..Otvorte dvere Vykupiteľovi. Jubileum vykúpenia.Rím:SÚSCM.1983..docasna.DOKUM-21;
2356 Ján Pavol II..Catechesi tradendae.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1993.80-85405-23-7..M - Exhortácie 04;
2357 Ján Pavol II..Slovo priateľom. Apoštolský list madíkom a dievčatám celého sveta.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985...M - Apoštolské listy 008;
2358 Ján Pavol II..Apoštolský list Dies Domini.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-03-X..M - Apoštolské listy 028;
2359 Ján Pavol II..Encyklika Centesimus Annus Jeho Svätosti pápeža Jána Pavla II..Spišské Podhradie - Spišská Kapitula:Kňazský seminár.1991.80-7142-004-2;80-7142-004-2..M - Encykliky 27;
2360 Ján Pavol II..Vstaňte, poďme!. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-497-7.docasna.PAP-10;
2361 Ján Pavol II..Rosarium Virginis Mariae:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-419-5.docasna.DOKUM-38;
2362 Ján Pavol II..Rosarium Virginis Mariae:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-419-5..M - Apoštolské listy 034;
2363 Ján Pavol II..Encyklika Svätého Otca Jána Pavla II. o sociálnej starostlivosti cirkvi Sollicitudo rei socialis.Rím:SÚCM.1989...M - Encykliky 20;
2364 Ján Pavol II..Fides et ratio.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-06-4..M - Encykliky 31;
2365 Ján Pavol II..Dôstojnosť ľudskej osoby je základom spravodlivosti a mieru. Pravda je silou mieru.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989...Ján Pavol II. 42;
2366 Ján Pavol II..Apoštolský list Tertio millennio adveniente pápeža Jána Pavla II. biskupom, kňazom a veriacim o príprave na jubilejný rok 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-298-2..M - Apoštolské listy 032;
2367 Ján Pavol II..Staňte sa kvasom sveta.Bratislava:Serafín.1992.80-85589-01-X.docasna.DOKUM-30;
2368 Ján Pavol II..Encyklika Ecclesia de Eucharistia - Cirkev žije z Eucharistie .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-430-6.docasna.DOKUM-14;
2369 Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. kňazom z príležitosti Zeleného štvrtku 1987.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a metoda.1987...M - Apoštolské listy 011;
2370 Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. na slávenie jubilea vo väzniciach 9. júla 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-318-0..M - Apoštolské listy 021;
2371 Ján Pavol II..Modlitba ... z príležitosti Zeleného štvrtku 1982.Rím:SÚSCM.1982..docasna.DOKUM-23;
2372 Ján Pavol II..Ecclesia de eucharistia.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-849-6..M - Encykliky 33;
2373 Ján Pavol II..Apoštolský list Mulieris dignitatem:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-707-4..M - Apoštolské listy 027;
2374 Ján Pavol II..Modlitba svätého Otca Jána Pavla II. z príležitosti Zeleného štvrtku 1982.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a metoda.1982...M - Apoštolské listy 006;
2375 Ján Pavol II..Encyklika o Duchu Svätom v živote Cirkvi a sveta / Dominum et vivificantem .Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1988...M - Encykliky 17;
2376 Ján Pavol II..Redemptoris missio.Praha:ZVON.1994.80-7113-101-6..M - Encykliky 24;
2377 Ján Pavol II..Apoštolský list Tertio millennio adveniente pápeža Jána Pavla II. biskupom, kňazom a veriacim o príprave na jubilejný rok 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-153-6.docasna.DOKUM-33;
2378 Ján Pavol II..Encyklika Redemptoris missio.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-204-4.docasna.DOKUM-16;
2379 Ján Pavol II..Zmierenie a pokánie / Reconciliatio et paenitentia.Rím:Slovenský ústav Cyrila a Metoda.1985...M - Exhortácie 05;
2380 Ján Pavol II..Ecclesia in Europa.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-478-0.docasna.DOKUM-39;
2381 Ján Pavol II..Milovanému slovenskému národu. Badín:KS.2004.80-967172-7-8..Ján Pavol II. 54;
2382 Ján Pavol II..Dialógom k civilizácii lásky a pokoja.Bratislava:Don Bosco.2001.80-88933-67-6..M - Apoštolské listy 035;
2383 Ján Pavol II..Sprievodca pre spovedníkov o niektorých morálnych témach, ktoré sa týkajú manželského života. Príhovor. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-195-1..M - Apoštolské listy 019;
2384 Ján Pavol II..List sv. otca ... z príležitosti Zeleného štvrtku 1987.Rím:SÚSCM.1987..docasna.DOKUM-25;
2385 Ján Pavol II..Familiaris consortio.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-052-1..M - Exhortácie 08;
2386 Ján Pavol II..Dokumenty II. vatikánskeho koncilu II. časť.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..docasna.DOKUM-09;
2387 Ján Pavol II..Dokumenty II. vatikánskeho koncilu II. časť.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970...M - Dokumenty II.VK 03;
2388 Ján Pavol II..Encyklika Centesimus annus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-68-1.docasna.DOKUM-68;
2389 Ján Pavol II..Apoštolský list mladíkom a dievčatám celého sveta:.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a metoda.1985...M - Apoštolské listy 009;
2390 Ján Pavol II..Ecclesia in Europa.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-478-0..M - Exhortácie 11;
2391 Ján Pavol II..Encyklika Dives in misericordia o Božom milosrdenstve.Trnava, Rím:SSV v spolupráci so SÚSCM .1993.80-7162-020-3..M - Encykliky 12;
2392 Ján Pavol II..Christifideles laici. O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete. .Bratislava:LUC.1990.80-7114-011-2.docasna.DOKUM-35;
2393 Ján Pavol II..Christifideles laici. O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete. .Bratislava:LUC.1990.80-7114-011-2..M - Apoštolské listy 013;
2394 Ján Pavol II..Radosti a nádeje.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1972...M - Dokumenty II.VK 13;
2395 Ján Pavol II..Apoštoli Slovanov - Slavorum Apostoli.Rím:Slovenský ústav Cyrila a Metoda.1988...M - Encykliky 15;
2396 Ján Pavol II..Augustín z Hippo : Apoštolský list.Prešov:VMV.2005.80-7165-511-2.docasna.DOKUM-41;
2397 Ján Pavol II..Posolstvo svätého otca mladým na celom svete pri príležitosti 12. svetového dňa mládeže ; Posolstvo Jána Pavla II. k Svetovému dňu pokoja 1. januára 1997 ; Posolstvo Jána Pavla II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-181-1..M - Apoštolské listy 017;
2398 Ján Pavol II..Slovo priateľom. Apoštolský list mladíkom a dievčatám.Rím:SÚSCM.1985..docasna.DOKUM-27;
2399 Ján Pavol II..Encyklika Dominum et vivificantem. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-075-0; 8071620750.docasna.DOKUM-11;
2400 Jan Pawel II.Tobie Maryjo zawierzam.Bergamo:Velar.1989...Ján Pavol II. 1;
2401 Jan Paweł1920-2005)..Tobie Maryjo zawierzam..Bergamo ::Wydaw. Velar,.1991...Ján Pavol II. 2;
2402 Ján Takáč.Veľká láska.Bratislava:LUC.1999.80-7114-261-1..NábPr/ANDR1-01;
2403 Ján XXIII..Poslušnosť a pokoj /myšlienky Jána XXIII.Bratislava:LUC.2001.80-7114-347-2..Ján XXIII. 05;
2404 Ján z Kríža.Temná noc.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-055-X..Mystika a asketika 05;
2405 Ján z Kríža.Výstup na horu Karmel.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-420-2..ŽS/JÁN Z KRÍŽA - 05;
2406 Ján z Kríža.Slová svetla a lásky.Bratislava:LUC.1999.80-7114-248-4..ŽS/JÁN Z KRÍŽA - 06;
2407 Ján z Kríža.Krátké spisy a korenspodence.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-183-1.docasna.MD-29;
2408 Ján z Kríža.Temná noc.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-055-X..ŽS/JÁN Z KRÍŽA - 02;
2409 Ján z Kríža.Temná noc.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-055-X.docasna.MD-28;
2410 Ján z Kríža.Temná noc.:Olomouc : Krystal.1941...Mystika a asketika 01;
2411 Jana Páleníková.Príprava "Pánových robotníkov".Bratislava:LUC.1999.80-7114-254-9..Zasvätený život 081;
2412 Janáč - Hrubý, Pavol.Po stopách našej spásy Zv. 1.Bratislava:Príroda.1991.80-85198-47-9..Katechetika Učebnice 26;
2413 Janáč - Hrubý, Pavol.Dobro Eucharistie. .Poprad :Erkac.2000.80-968332-2-7..Vierouka 46;
2414 Janáč - Hrubý, Pavol.Odkaz koncilu veriacim XXI. storočia.Spišská Kapitula:Rím.-kat. Bisk. úrad.2013..docasna.TEOLpas-05;
2415 Janáč - Hrubý, Pavol.Ked žiť je Kristus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-85198-88-6..Katechetika Príručky 06;
2416 Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-50-9..Katechetika Učebnice 28;
2417 Janáč - Hrubý, Pavol.Liturgia v našom živote:.Trnava; Bratislava:Spolok svätého Vojtecha vo vyd. Príroda.1990.80-85198-54-1.docasna.TEOLliturg-02;
2418 Janáč - Hrubý, Pavol.Katolický katechizmus..Bratislava ::Príroda,.1990.80-85198-07-X..Katechetika Učebnice 23;
2419 Janáč - Hrubý, Pavol.Náš život s Kristom 7.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-08-8.docasna.TEOLkat-04;
2420 Janáč - Hrubý, Pavol.Náš život s Kristom 5.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-06-1.docasna.TEOLkat-02;
2421 Janáč - Hrubý, Pavol.Po stopách našej spásy 2.Bratislava:Príroda.1991.80-85198-48-7..Katechetika Učebnice 25;
2422 Janáč - Hrubý, Pavol.Čas pre milosť. .Poprad :Erkac.2000.80-968332-1-9..DZ/JANÁ1 - 02;
2423 Janáč - Hrubý, Pavol.Liturgia v našom živote:.Trnava; Bratislava:Spolok svätého Vojtecha vo vyd. Príroda.1990.80-85198-54-1..Liturgika 05;
2424 Janáč - Hrubý, Pavol.Hľa, tajomstvo viery. .Poprad :Erkac.2000.80-968332-0-0..Vierouka 45;
2425 Janáč - Hrubý, Pavol.Ked žiť je Kristus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-85198-88-6..Katechetika Príručky 05;
2426 Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-51-7..Katechetika Učebnice 27;
2427 Janáč - Hrubý, Pavol.Náš život s Kristom 5.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-06-1..Katechetika Učebnice 22;
2428 Janáč - Hrubý, Pavol.Náš život s Kristom 7.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-08-8..Katechetika Učebnice 24;
2429 Janáč - Hrubý, Pavol.Zoznámte sa prosím !. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1997.80-7142-050-6..DZ/JANÁ1 - 01;
2430 Janáč - Hrubý, Pavol.Náš život s Kristom 4.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-05-3.docasna.TEOLkat-03;
2431 Janáč - Hrubý, Pavol.Každý deň vidieť a počuť Ježiša.Námestovo:Tlačiareň Kubík.2014.9788089602193 (brož.); 978-80-89602-19-3..DZ/JANÁ1 - 04;
2432 Janáč - Hrubý, Pavol.Modlitba rodiny.Námestovo:Štúdio F.2003.80-968922-0-7..DZ/JANÁ1 - 03;
2433 Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v dejinách cirkvi II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-07-00607-9..Cirkevné dejiny Slovenska 32;
2434 Janáč - Hrubý, Pavol.Cesta viery cez rok viery.Spišská kapitula:Rím.-kat. Biskupský úrad.2012.978-80-970926-1-0..DZ/JANÁ1 - 06;
2435 Janáč, Pavol,1942-.Čo mám robiť?.Námestovo:Tlačiareň Kubík.2015.9788089602254 (brož.); 978-80-89602-25-4..DZ/JANÁ1 - 05;
2436 Jančovič, Jozef.Žehnajte a nepreklínajte. .Bratislava :Don Bosco.2010.978-80-8074-132-7.docasna.DV-32/a1;
2437 Jančovič, Jozef.Žehnajte a nepreklínajte. .Bratislava :Don Bosco.2010.978-80-8074-132-7..DZ/VIERA - 01/1;
2438 Janega, Pavel.Z Alasky na Ohňovú zem.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1976..docasna.C-13;
2439 Janega, Pavel.Tam, kde tečie Kongo.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1975..docasna.C-12;
2440 Janešová, Jarmila.Italština pro samouky.Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1975...Príručky 017;
2441 Janešová, Jarmila,1924-.Taliančina pre samoukov /.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladateľstvo,.1983...Príručky 015;
2442 Janiaková, Danica.Ja si ťa nedám. Diagnóza, ktorá všetko mení. .Bratislava :Kontakt.2010.978-80-970370-0-0.docasna.Zdr-17;
2443 Janicki, Syrach Bogdan.Pane, co ode mne chceš, abych udělala?.Bratislava:Juraj Mrocek.2006.80-89237-01-0..Františkánska spiritualita 031;
2444 Jank, Tomasz.Ikona kríža zo San Damiana.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-69-4..Františkánska spiritualita 026;
2445 Jank, Tomasz.Ikona kríža zo San Damiana.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-69-4..Františkánska spiritualita 025;
2446 Jank, Tomasz.Ikona kríža zo San Damiana.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-69-4.docasna.FRANT-20;
2447 Janka, Jaromír.Celým světem : Zeměpisné a politické přehledy všech států a zemí světa.Praha:Mladá fronta.1966..docasna.Geo-21;
2448 Janoušek, Jan,(nar. 1901).Politika jako evangelizace :.Praha ::Bílý Slon,.1990??.80-86315-08-8..Misiologia Ekumenizmus 4;
2449 Janoušková, Anděla, (1921-1999).Modlitby.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-06-5.docasna.DPOE-25;
2450 Janšta, Josef,1950-.Odměna lásky :.Olomouc ::Arcibiskupství olomoucké,.1991...Pedagogika Výchova 023;
2451 Jarmila, Drozdíková.Základy judaizmu.:Slovenské národné múzeum.1993.80-85753-15-4..Starý zákon 26;
2452 Jaromír, Homolka.Levoča.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965...RegD/SlovenskoL - 02;
2453 Javor, Ferdinand.Katechizmus katolíckej cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-514-0..Katechetika Katechizmus 28;
2454 Javorka, Vendelín, SJ.Duch viery.Trnava:Dobrá kniha.2017.978-80-8191-111-8..Vierouka 85;
2455 Jawień, Andrzej,(1920-2005).Profily :.Rím ::Slov. ústav sv. Cyrila a Metody,.1979...Ján Pavol II. 53;
2456 Jeiler, Ignác.Blahoslavená Mária Krescencia Hossová z Kaufbeuren.Praha - Brěvnov:Školské sestry sv. Františka.1937...Naša kongregácia 011;
2457 Jendrejovský, Juraj.Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať : Modlitby hľadajúcich.Martin:Nemocničná duchovná služba MFN.2006.80-969541-0-5..Modlitby 044;
2458 Jensen, Thit, 1876-1957.Jörgen Lykke, posledný rytier dánsky.Bratislava:Tatran.1968..docasna.SvLpr/JENS-01;
2459 Jeroným, - otec, 1907-1985.Protože navždy trvá dlouho.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-36-7..Zasvätený život 073;
2460 Jeroným, - otec, 1907-1985.Protože navždy trvá dlouho.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-36-7..DZ/JERO1 - 01;
2461 Jeroným, - otec, 1907-1985 .Umění naslouchat.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-85527-72-3.docasna.MD-06;
2462 Jeroným, - otec, 1907-1985.Protože navždy trvá dlouho.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-36-7.docasna.MD-05;
2463 Jeroným, - otec, 1907-1985 .Umění naslouchat.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-85527-72-3..DZ/JERO1 - 02;
2464 Jeroným,(1907-1985).Možnosti a melodie.Praha ::Triáda,.2010.978-80-87256-16-9..DZ/JERO1 - 03;
2465 Jerphagnon, Lucien,1921-2011.Modlitby pro nesnesitelné dny /.Paris ::Les Éditions Ouvrières,.1970...Modlitby 014;
2466 Jerzy Gorny, Jan.Ján Pavol II Veľký. .Stará Lubovňa :Sali-Foto.2010.978-80-970268-7-5..Ján Pavol II. 66;
2467 Jesenský, Miloš,1971-.Kostol V Ludrovej.[Žilina]:Žilinský samosprávny kraj.2012.9788089172313 (viaz.); 978-80-89172-31-3..RegD/SlovenskoL - 03;
2468 Jirásek, Alois, 1851-1930.Staré pověsti české:.Praha:Jos. R. Vilímek.1932..docasna.SvLpr/JIRA-01;
2469 Jirásko, Luděk.Církevní řády a kongregace v zemích českých.Praha:Klášter premonstrátů na Strahově.1991.80-85245-11-6.docasna.ZIVZ-56;
2470 Jiří Kaplan.Žij svobodně.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-093-2..DZ/BOUL1 - 03;
2471 Jiroušek, Alexander.Košice na prelome tisícročí. Agentúra JeS:Košice.1998.80-88900-01-8..RegD/SlovenskoK - 03;
2472 Jiroušek, Alexander,1934-.Okres Stará Ľubovňa /.Košice ::Východoslov. vydav.,.1987...RegD/SlovenskoS - 02;
2473 Jiroušek, Ladislav.Slovenský raj.:BAMBOW PRESSATELIER.1993.80-217-0497-7.docasna.Geo-05;
2474 Job, Pavol.Evanjeliové blaženstvá - nová nádej sveta.Košice-Levoča:ExpoGraph Košice-Levoča (lito a tlač).1993..docasna.BB-24;
2475 Job, Pavol.Evanjeliové blahoslavenstvá-nová nádej sveta.Bratislava:LUC.1997.80-967639-1-1..Meditácie 046;
2476 Job, Pavol.Tebe Slovenská spieva krajina.Košice:KON - PRESS.1993.80-85413-16-7..Panna Mária 031;
2477 Job, Pavol.Čerpajme z múdrosti dona Bosca. Oto Németh:Bratislava.1998.80-967639-9-7..ŽS/DON BOSCO -02;
2478 John, Hastings.Krok za krokom k štíhlej línii.Bratislava:Ikar.2005.80-88983-47-9..Zdravie 01;
2479 John, Radek, 1954- - autor.Memento.:Praha :.1989.80-202-0040-1..Pedagogika Výchova témy 012;
2480 Johnson, Paul, 1928-.Ježíš :.:Brno :.2010.978-80-87474-02-0..Biografia 32;
2481 Johnston, Francis.GUADALUPE - Zjavenie Matky Božej v Mexiku..Košice:TYPOPRESS.2002.80-89089-01-1..Panna Mária 002;
2482 Johr Pavel.Písně království 1.Rím:Velehrad - křesťanská akademie.1989...Starý zákon 61;
2483 Johr Pavel.Písně království 1.Rím:Velehrad - křesťanská akademie.1989...Starý zákon 62;
2484 Johr, Pavel.Písně království. Meditace na žaltář Písma svatého II..Řím:Velehrad.1989..docasna.BB-84;
2485 Johr, Pavel.Písně království. Meditace na žaltář Písma svatého I..Řím:Velehrad.1989..docasna.BB-83;
2486 Johson, Jan.Keď sa nám zrútil svet:.s. l.:International Bible Society.2005.80-86755-05-3..Psychológia 36;
2487 Jonáš, Josef,(1945-).Křížovka života :.Ústí nad Labem ::Dialog,.1990.80-7047-036-4 (Severočes. nakl. : váz.);80-85194-00-7 (Dialog : váz.).docasna.Zdr-11;
2488 Jorgensen, Johannes.Zážitky pútnika.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-49-X..Františkánska spiritualita 063;
2489 Jorgensen, Johannes.Zážitky pútnika.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-49-X.docasna.FRANT-14;
2490 Jorgensen, Johannes.Zážitky pútnika.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-49-X..Františkánska spiritualita 064;
2491 Josef Hrbata.Perly a chléb.Řím:Pro.1975...Meditácie 007;
2492 Josef Štochl .Dějiny raného křesťanství.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury .1997...Cirkevné dejiny 08;
2493 Joseph Ratzinger - Benedikt XVI..Duch liturgie.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-477-8..Liturgika 07;
2494 Joseph Ratzinger ; z přel. J.Lukáš..Hledět na probodeného : Pokus o spirituální kristologii.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1996.80-85959-11-9..Kristológia 12;
2495 Joseph Ratzinger Benedikt XVI..Z môjho života.:Salmon.2013.978-80-89605-05-7..Benedikt XVI. 02;
2496 Josephus Flavius,37-asi 100.Válka židovská : I. a II. díl.Brno ::Boh. Svoboda,.1921...Iné 04;
2497 Jostein, Gaarder.Sofiin svet.Bratislava:SOFA.2002.80-89033-17-2..Filozofia 31;
2498 Jović, Mato.Mária a rodina.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-135-3..Panna Mária 098;
2499 Joyner, Rick, 1949- - autor.Povolání do poslední bitvy.:Brno :.2000.80-86442-00-4.docasna.NROM-017;
2500 Jozef Daniel Pravda SDB.Budete mi svedkami.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2007...Misiologia Ekumenizmus 5;
2501 Jozef Loidl SVD.Ruanda - Urundi.Nitra:Misijni dom Matky Božej v Nitre.1949?...Misiologia Ekumenizmus 16;
2502 Jozef Novák.Šestá patristická čítanka.Praha:Česká katolická charita.1989...Nový zákon 7;
2503 Jozef Tiňo.Exodus.Trnava:Dobrá kniha.2013.978-80-7141-766-8..Starý zákon 34;
2504 Józef, Augustyn, Jozef.Čtvrthodinka upřímnosti : úvod do modlitby denního zpytování svědomí.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-007-X..DZ/AUGU1 - 02;
2505 Judák, Viliam.Na Petrovom stolci I. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-834-7..Pápeži 08;
2506 Judák, Viliam.Každý deň so svätými 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-618-X..Životopisy svätých 13;
2507 Judák, Viliam.Na Petrovom stolci II..Trnava:SSV.2011.978-80-7162-877-4..Pápeži 10;
2508 Judák, Viliam.Z múdrosti našich otcov : Sv. Beňadik a Skalka.Nitra:Biskupský úrad.2007.978-80-969711-9-0..ŽS/ANDREJ-SVORAD - 04;
2509 Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-503-5.docasna.CD-011;
2510 Judák, Viliam.Na ceste k všednému dňu : Myšlienky z éteru VII..Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2004.80-88741-53-X..Meditácie 039;
2511 Judák, Viliam.Z múdrosti našich otcov : Sv. Beňadik a Skalka.Nitra:Biskupský úrad.2007.978-80-969711-9-0..Cirkevné dejiny Slovenska 49;
2512 Judák, Viliam.Na Petrovom stolci I. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-834-7.docasna.CD-013;
2513 Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-405-5..Cirkevné dejiny 18;
2514 Judák, Viliam.Každý deň so svätými 2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-679-4.docasna.BIOGR-067;
2515 Judák, Viliam.Na Petrovom stolci I. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-834-7..Pápeži 07;
2516 Judák, Viliam.Na ceste k všednému dňu : Myšlienky z éteru VII..Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2004.80-88741-53-X.docasna.BB-55;
2517 Judák, Viliam.Na Petrovom stolci II..Trnava:SSV.2011.978-80-7162-877-4..Pápeži 09;
2518 Judák, Viliam.Každý deň so svätými 2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-679-4..Životopisy svätých 14;
2519 Judák, Viliam.Od Petrovho stolca k Veľkej Morave.Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.2012.978-80-7162-930-6..Cirkevné dejiny Slovenska 85;
2520 Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-405-5.docasna.CD-010;
2521 Judák, Viliam.Dotyk s novým dňom. Myšlienky z éteru 4. Úvahy odvysielané v rozhlasovej relácii Ranné zamyslenia..Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2000.80-88741-33-5..Meditácie 038;
2522 Judák, Viliam.Priatelia Boží. Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-125-9..Životopisy svätých 16;
2523 Judák, Viliam.Hviezdy Slovenského neba.:NAŠE KNÍHKUPECTVO.1993.80-85598-09-4.docasna.BIOGR-103;
2524 Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-503-5..Cirkevné dejiny 17;
2525 Judák, Viliam.Nitrianske biskupstvo od čias Metodových.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2006.80-88741-64-5..Cirkevné dejiny Slovenska 84;
2526 Judák, Viliam.Každý deň so svätými 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-618-X.docasna.BIOGR-066;
2527 Judák, Viliam.Priatelia Boží. Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-125-9.docasna.BIOGR-030;
2528 Judák, Viliam.Na Petrovom stolci II..Trnava:SSV.2011.978-80-7162-877-4.docasna.CD-013/2;
2529 Július, Handžárik.Pohľady zvnútra.:Kubko Goral.2001.80-88858-39-9..Politika 10;
2530 Junas, Ján.Příruční atlas první pomoci.Praha:Avicenum.1974..docasna.Zdr-13;
2531 Junas, Ján,1925-2002.Víťazí nad chorobami :.Bratislava ::Mladé letá,.1974...Životopisy 175;
2532 Jungbauer, František,1895-1941.Dramatisace k besídkám /.V Praze ::Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského,.1928...Katechetika Príručky 30;
2533 Juraj Müller.Dôveryhodné miesto - Kláštor pod Znievom.:ŠPORT PRESS.1999.80-85742-13-6..RegD/SlovenskoK - 02;
2534 Juraj, Gusič.Matky odvrhnutých.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-136-1.docasna.BIOGR-013;
2535 Juraj, Gusič.Matky odvrhnutých.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-136-1..ŽS/MATKA TEREZA - 08;
2536 Jurák, Jeroným M., OP.Cirkevný učiteľ svätý Bazil Veľký (329-379).s. l.:s. n..1946?...ŽS/BAZIL - 01;
2537 Jurášková, Jana.Základy pedagogiky nadaných.:FORMÁT.2003.80-89005-11-X..Pedagogika 003;
2538 Jurčo, Milan.Jazyk spieva o tvojom slove. Žalm 119, 172.Bratislava:Cirkev bratská.1975..docasna.DPOE-04;
2539 Jurčovič, Fidél Ambróz, OFM.Smiať sa zakázané?. Juraj Mrocek:Bratislava.2003.80-968887-2-2..Katechetika Príbehy 11;
2540 Jurčovič, Fidél Ambróz, OFM.Regula Františkánskeho svetského rádu.:.1993...Františkánska spiritualita 102;
2541 Jurečka, Stanislav.Svatý Don Bosco /.Olomouc ::Vítězové, profesoři bohosloveckého učiliště řádu dominikánského,.1938...Životopisy 58;
2542 Juríček, Ján.M. R. Štefánik.Bratislava:Mladé letá.1990.80-06-00276-2.docasna.Z-14;
2543 Jurík, Anton.Medonosné rastliny.Bratislava:Príroda.1979..docasna.P-22;
2544 Jurik, Rudolf.Mariánska hora v Levoči.Levoča:RkFú v Levoči.1948..docasna.PM-07;
2545 Jurina, Jozef.Vnútro otvorené dokorán.Trnava:Dobrá kniha.2015.9788071419303 (viaz.); 978-80-7141-930-3..DZ/JURI1 - 01;
2546 Jurina, Pavol Hrtus.Návrat na výšiny.Toronto, Ružomberok:Zahr. Matica slov., Lev.1991..docasna.NROM-018;
2547 Jurko, Jozef (1950).Spytovanie svedomia pre ženy.Kapušany:Ing. Štefánia Beňová - Bens.2003.80-88998-43-3..Vierouka 04;
2548 Jurko, Jozef (1950).CHvála Ti, Otče, naveky!.Poprad-Veľká:Slza.1999.80-88680-26-3..Homiletika 14;
2549 Jurko, Jozef (1950).CHvála Ti, Otče, naveky!.Poprad-Veľká:Slza.1999.80-88680-26-3.docasna.BB-28;
2550 Jurko, Jozef (1950).Druhý vatikánsky koncil a Slovensko.Kapušany:Bens.1999.80-968225-2-7..Cirkevné dejiny Slovenska 16;
2551 Jurko, Jozef (1950).Neobyčajný príbeh obyčajného človeka kňaza Jozefa Hreška. .Košice :TypoPress.2009.978-80-89089-90-1..Životopisy 42;
2552 Jurko, Jozef (1950).Spytovanie svedomia pre mladých.. Vydavateľstvo Ing. Štefánia Beňová - Bens:Kapušany.2002.80-88998-26-3..Vierouka 05;
2553 Jurko, Jozef (1950).Radostný návrat k Otcovi.Kapušany:Bens.2000.80-88998-02-6..Modlitby 025;
2554 Jurko, Jozef (1950).Cirkev v Katechizme katolíckej cirkvi.Prešov:VMV.1997.80-7165-107-9..Katechetika Príručky 01;
2555 Jurko, Jozef,1950-.Zjavujte Božiu lásku podľa odkazu koncilu.Kapušany:Bens.2016.9788089679157; 978-80-89679-15-7.docasna.ZIVZ-55;
2556 Jurko, Jozef,1950-.Zjavujte Božiu lásku podľa odkazu koncilu.Kapušany:Bens.2016.9788089679157; 978-80-89679-15-7..Zasvätený život 044;
2557 Jurkovičová prel, Viera.Tisíc nápadov a rád pre záhradkárov. Bratislava:Readers Digest Výber.1999.80-967878-5-3..Botanika 10;
2558 Kačala, Ján,(1937-).Pravidlá slovenského pravopisu.:Veda.1998.80-224-0532-9.docasna.Jsl-03;
2559 Kačala, Ján,(1937-).Pravidlá slovenského pravopisu.:Veda.1998.80-224-0532-9..Slovníky 030;
2560 Kaděra, Bohumil.Opavské chrámy.Opava:Opavské chrámy.2002.80-238-8754-8.docasna.CD-085;
2561 Kadlec, Jaroslav,1911-2004.Svatý Prokop, český strážce odkazu cyrilometodějského /.Řím ::Křesťanská akademie,.1968...ŽS/PROKOP - 01;
2562 Kafka, Břetislav.Nové základy experimentálnej psychológie.Bratislava:Ars stigmy.1991.80-85264-33-1..Psychológia 02;
2563 Kajan, Jozef,1910-1996.Žilinský kraj.Bratislava:Nakl. cestovného ruchu.1953...RegD/SlovenskoŽ- 08;
2564 Kaľata, Dominik, SJ.Echo duchovného prúdenia dneška.Cambridge:Dobrá kniha.1972...Misiologia Ekumenizmus 9;
2565 Kalinová, Agneša.Chaplin :.Bratislava ::Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry,.1964...Životopisy 150;
2566 Kalista, Zdeněk,1900-1982.Blahoslavená Zdislava z Lemberka :.Řím ::Křesťanská akademie,.1969...ŽS/ZDISLAVA - 01;
2567 Kállay, Karol.Mne Slovensko krása je.Bratislava:Obzor.1967..docasna.Uvyt-02;
2568 Kamas, Juraj.Lámanie slova 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-91-6.docasna.BB-90;
2569 Kamenická, Silvia, rod. Hamzová.Don Štefan Olos, SDB - Muzikant Boží.Ružomberok:FF KU.2004..docasna.CD-025;
2570 Kamyczek, Jan.Slušnosť na každý deň.Prievidza:Patria.1994.8085674017 (brož.); 80-85674-01-7..Filozofia Etika 07;
2571 Kaňa, Jaroslav.Legenda o pátrovi Emanuelovi. SERAFÍN:Bratislava.1997.80-85310-73-2..Životopisy 49;
2572 Kaňa, Jaroslav.Legenda o pátrovi Emanuelovi. SERAFÍN:Bratislava.1997.80-85310-73-2..Františkánska spiritualita 124;
2573 Karamčand, Mahandás.Gándhí. Môj experiment s pravdou.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1989.80-220-0259-3..Životopisy 35;
2574 Karásek, Oldřich,1939-2006.Československo =.Praha :; Bratislava ::Olympia ;; Šport,.1990.80-7033-013-9; 80-7096-071-X..Dejiny Slovenska 11;
2575 Kardinál Suenens.Kráľ Baudouin.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-111-6.docasna.BIOGR-116;
2576 Karg, Cassian.Malé tajemství :.:.1995??...Modlitby 049;
2577 Karlík, Jozef..Jozef Branecký g 1882 - 1962. Matica slovenská:Martin.1992.80-7090-036-9..Životopisy 165;
2578 Karmelitánky z Lisieux.Mojím povolaním je láska. Malý katechizmus: .:.1995??...ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 20;
2579 KaRol.Vydajú vás.Bern:Nakladateľstvo MPK.1986...Životopisy 86;
2580 Karol, Sidor.Černová.:Matica slovenská.1997.80-7090-441-0.docasna.CD-029;
2581 Kasbauer, Sixta.Tí, ktorí prichádzajú z veľkého utrpenia ....Steyl:Misijné sestry: Služobnice Ducha Svätého.1953...Misiologia Ekumenizmus 28;
2582 Kasper, Walter.Uvedení do víry.Řím:Křesťanská akademie.1987...Teológia 16;
2583 Kasper, Walter,1933-.Úvod do viery.[Spišské Podhradie] ::Spišský kňažský seminár,.1991...Vierouka 40;
2584 Kašparů, Jaroslav Max,(1950-).Malý kompas víry.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1995...Katechetika Príbehy 06;
2585 Kašparu, Max.Šum z pien : Myšlienky Maxa Kašparů.Bratislava:LUC.2004.80-7114-477-0.docasna.DZ/KASP1-04;
2586 Kašparu, Max.Šum z pien : Myšlienky Maxa Kašparů.Bratislava:LUC.2004.80-7114-477-0..Katechetika Príbehy 10;
2587 Kašparů, Max.Vieromer.Bratislava:LUC.2003.80-7114-413-4.docasna.DZ/KASP1-01;
2588 Kašparů, Max.Sedem zastavení pri kľúčovej dierke : S obrázkami Jana Heraleckého.Bratislava:LUC.2004.80-7114-478-9.docasna.DZ/KASP1-03;
2589 Kašparů, Max.Malý kompas viery.Bratislava:LUC.2003.80-7114-414-2.docasna.DZ/KASP1-02;
2590 Kašparů, Opram.Niekoľko pohľadov na problémové deti a ich výchovu.Lučenec:Novohradské osvetové stredisko.2003.80-85155-26-5..Pedagogika Výchova 010;
2591 Katarína Sienská.Dialog s Boží Prozřetelností : Svatá Kateřina Sienská.Praha:Krystal OP.1998.80-85929-29-5.docasna.MD-48;
2592 Katechetická komisia pri SSV.Pracovný zošit ku katechizmu "Nechajte maličkých prísť ku mne".Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969...Katechetika Učebnice 36;
2593 Katolícka Cirkev .Kompendium Katechizmu katolíckej cirkvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-593-0.docasna.DOKUM-04/b;
2594 Katolícka Cirkev.Sväté písmo Starého i Nového zákona. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-152-8 ( 0-86516-335-9 ).docasna.BB-01;
2595 Katolícka cirkev.Kódex kánonického práva:.Trnava:SSV pre KBS.2001.80-7162-227-3.docasna.DOKUM-01;
2596 Katolická církev.Život z víry :.Janov nad Nisou ::Janov nad Nisou :.1995.80-902086-0-6..Katechetika Katechizmus 13;
2597 Katolícka Cirkev .Kompendium Katechizmu katolíckej cirkvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-593-0..Katechetika Katechizmus 026;
2598 Katolícka Cirkev.Katechizmus Katolíckej cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-253-2..Katechetika Katechizmus 23;
2599 Katolícka cirkev.Kódex kánonického práva:.Trnava:SSV pre KBS.2001.80-7162-227-3..Kánonické právo 01;
2600 Katolícka cirkev.Sociálne encykliky:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-203-6..M - Encykliky 01;
2601 Katolícka cirkev.Sociálne encykliky:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-203-6.docasna.DOKUM-07;
2602 Katolícka cirkev.Katechismus katolické církve.Praha ::Zvon.1995.80-7113-132-6..Katechetika Katechizmus 16;
2603 Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Kompendium sociálnej náuky Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-725-8..M - Dokumenty 03;
2604 Katolícka cirkev Konferencia biskupov Slovenska.Učebné osnovy rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho náboženstva pre 1. stupeň cirkevných základných škôl zriadených katolíckou cirkvou.Bratislava:LUC.2002.80-7114-378-2..Katechetika Učebnice 13;
2605 Katolícka cirkev..Evangelii gaudium.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014.9788081610448 (brož.);978-80-8161-044-8..M - Exhortácie 14;
2606 Katolická církev..Inšpirácia a pravda Svätého písma :.:.2010??.978-80-8161-239-8..M - Dokumenty 09;
2607 Katolícka cirkev..Evangelii gaudium.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.9788081611582 (brož.); 978-80-8161-158-2.docasna.DOKUM-70;
2608 Katolícka cirkev..Evangelii gaudium.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014.9788081610448 (brož.);978-80-8161-044-8.docasna.DOKUM-67;
2609 Katolícka cirkev..Katechizmus Katolíckej cirkvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2013.9788071629702 (viaz.); 978-80-7162-970-2.docasna.DOKUM-03;
2610 Katolícka cirkev..Iuvenescit Ecclesia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha - Vojtech.2016.9788081612329; 978-80-8161-232-9..M - Dokumenty 08;
2611 Katolícka vydavateľská služba KVAS.Svätý Otec Ján Pavol II. v Českej a Slovenskej federatívnej republike.Bratislava:Lúč.1990..docasna.DOKUM-31;
2612 Katolícka vydavateľská služba KVAS.Svätý Otec Ján Pavol II. v Českej a Slovenskej federatívnej republike.Bratislava:Lúč.1990...Ján Pavol II. 47;
2613 Katolícka vydavateľská služba KVAS.Svätý Otec Ján Pavol II. v Českej a Slovenskej federatívnej republike.Bratislava:Lúč.1990...Ján Pavol II. 46;
2614 Katuninec, Milan.Hodnotová demokracia.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-582-4..Filozofia Etika 10;
2615 Kazantzakis, Nikos.Kristus znova ukrižovaný.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1983...NábPr/KAZA1-01;
2616 Kazantzakis, Nikos, 1883-1957.Svätý úbožiačik.Bratislava:Tatran.1970...Františkánska spiritualita 049;
2617 Keden, Joachim .Takzvané mládežnícke sekty a okultná vlna.:Vydavateľské družstvo Lúč.1990...Parapsychológia Sekty 06;
2618 Kekeliaková, Monika.Poetika a interpretácia sna I..Ružomberok:Katolícka univerzita.2007.978-80-8084-224-6..Literatúra teória 19;
2619 Keller Werner.A Biblia má predsa pravdu.Bratislava:Tatran.1969...Iné 7;
2620 Keller, Werner.Etruskové.Praha:Orbis.1974..docasna.D-01;
2621 Kelly, J N D.Pápeži dvoch tisícročí.Bratislava:Roal.1994.80-88706-00-9..Pápeži 06;
2622 Kempenský, Tomáš.Následování Krista.Olomouc:.1990...Mystika a asketika 37;
2623 Kempenský, Tomáš Hemerken .Štyri knihy o nasledovaní Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-01-0..Mystika a asketika 36;
2624 Kenneth, N. Taylor.Príbehy zo živej Biblie.:CreativPress.1997.80-7131-023-9..Iné 3;
2625 Kiko, Ivan.Stigmatizovaná.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2014.9788088997504 (brož.); 978-80-88997-50-4..Životopisy 97;
2626 Kilian, Theodor,1894-1978.Cvičebnice esperanta /.Praha ::SPN,.1964...Príručky 013;
2627 Killian, Hans.Za nami je len Boh.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-230-3..NábPr/KILL1-01;
2628 Killian, Hans.Za nami je len Boh.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-230-3.docasna.NROM-027;
2629 Kindja, Vasil.Ani vlastné mamy o tom nevedeli.Trnava:.2008..docasna.CD-048;
2630 Kips, Milan.Česko-slovenské vzťahy v dejinách školstva v rokoch 1848-1918.Bratislava:TOPSI.2000.80-967824-3-6..Pedagogika 019;
2631 Kizeková, Jana .Pohľad do dejín slovenskej provincie Kongregácie školských sestier III. regulovaného rádu sv. Franti.Žilina:Prov. Dom.1997..docasna.KONGR-01;
2632 Kizeková, Jana .Pohľad do dejín slovenskej provincie Kongregácie školských sestier III. regulovaného rádu sv. Franti.Žilina:Prov. Dom.1997...Naša kongregácia 017;
2633 Klára z Assisi, - svatá, 1194-1253 - autor.Růženec se sv. Klárou a sv. Františkem z Assisi.:Kostelní Vydří :.1995.80-7192-021-5.docasna.FRANT-80;
2634 Klčovanská, Eva ; Mráz, Marián.Hodnoty, vzťahy a virtuálny svet.1. :Dobrá kniha.2009.978-80-7141-671-5..Pedagogika Výchova 012;
2635 Klíma, Josef.Lidé Mezopotámie.:Orbis.1976...Dejiny 03;
2636 Klíma, Otakar,1908-1988.Zarathuštra /.Praha ::Orbis,.1964...Životopisy 148;
2637 Kliman, Andrej.Apologetika.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941...Teológia 7;
2638 Klimanová, Ľubica.Okrasná záhradka.Bratislava:Príroda.1972..docasna.P-24;
2639 Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok C. Bratislava:Alfa.1988.80-05-01088-5..Katechetika Príručky 44;
2640 Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok B. Bratislava:Alfa.1988.80-05-01096-6..Katechetika Príručky 43;
2641 Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok A. Bratislava:Alfa.1992.80-05-01091-5..Katechetika Príručky 42;
2642 Klimeš, Lumír,1924-2010.Slovník cizích slov /.Praha ::SPN,.1987...Slovníky 031;
2643 Klinger, Kurt.Papež se směje.s. l.:s. n..1980?...Ján XXIII. 07;
2644 Kližan, Jozef, SVD.S pomocou Božieho Slova v Indonézii.Nitra:SBS.1990.80-85223-04-X..Misiologia Ekumenizmus 30;
2645 Klotzová, Justína.Boh sa prihovára k duši. Deggendorf:Vdp. Hubert Josef Hintermaier.1993...DZ/KLOT1 - 01;
2646 Klotzová, Justína.Boh sa prihovára k duši. Deggendorf:Vdp. Hubert Josef Hintermaier.1993..docasna.MD-50;
2647 Kľuska, Branislav.Posolstvo Apokalypsy.Bratislava:Don Bosco.2017.978-80-8074-383-3..DZ/VIERA - 07/79;
2648 Klusoňová, Eva.Ergoterapia 1 :.Martin ::Osveta,.1986...Pedagogika 047;
2649 Kluz, Wladyslaw.Světlo a stín.Praha:ZVON.1991.80-7113-044-3..ŽS/MAXIMILIÁN KOLBE - 01;
2650 Kmeťko, Karol.Svetové misie II. zväzok.Nitra:.1942...Misiologia Ekumenizmus 2;
2651 Knapíková, Zlata.Aktivizujúce metódy a formy v práci učiteľky materskej školy.:Rokus.2002.80-89055-18-4..Pedagogika 036;
2652 Kocián, Václav.Modlitby za oslobodenie od Zlého a citových rán.Zvolen:Jas.2000.80-88795-74-5..Modlitby 015;
2653 Kocián, Václav.Mágia, veštenie a démonské vplyvy. Zvolen:Jas.2001.80-88795-77-X..Parapsychológia Sekty 02;
2654 Kodet, Vojtěch.Učeníctvo. Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2010.978-80-89231-50-8.docasna.BB-97;
2655 Kodet, Vojtěch, 1956- - autor.Svatodušní novéna.:Kostelní Vydří :.1999.80-7192-373-7.docasna.MD-67;
2656 Kodet, Vojtěch, 1956- - autor.Svatodušní novéna.:Kostelní Vydří :.2000.80-7192-447-4..Modlitby 032;
2657 Koch, Ursula.Hildegarda z Bingenu.Bratislava:Lúč.2011.9788071148500 (viaz.);978-80-7114-850-0..ŽS/HILDEGARDA - 02;
2658 Kojnok, Eduard.Cesta k trvalému šťastiu.Rožňava:Biskupský úrad .1995??..docasna.TEOLkat-07;
2659 Koláček, Josef.Magnificat z Nového světa. Řím:Křesťanská akademie.1977...ŽS/JÁN NEPOMUK NEUMANN - 01;
2660 Koláček, Josef, 1929-.Moravské exultet.Kostelní Vydří:KN.1990.80-900138-1-3..Životopisy 89;
2661 Koláček, Josef, 1929- - autor.Václav Kolowrat.:Velehrad :.2000.80-86045-46-3..Životopisy 08;
2662 Koláček, Josef,1929-.Bratr lékař :.Hradec Králové,:Provincie Tovaryšstva Ježíšova,.1992...Životopisy 72;
2663 Koláček, Josef,1929-.Na březích Visly svítá :.Řím ::Křesťanská akademie,.1983...ŽS/FAUSTÍNA - 03;
2664 Koláček, Josef,1929-.Stříbrný a černý :.Řím ::Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova,.1994...Životopisy 63;
2665 Koláčný, Antonín.Malý atlas sveta. 1..Bratislava:Správa geodézie a kartografie na Slovensku.1957..docasna.Geo-17;
2666 Koláčný, Antonín.Malý atlas sveta. 2..Bratislava:Správa geodézie a kartografie na Slovensku.1957..docasna.Geo-18;
2667 Kolada, Vladimír.Páter Ján Chryzostom Bardys OFM.s. l.:s. n..2006...Životopisy 66;
2668 Kolakovič-Poglajen, Stjepan Tomislav.Božie podzemie.Nitra:Sek. inšt. Fatima.1994...Životopisy 19;
2669 Koleják, Martin,1970-.Pavol Strauss, hľadač pravdy.Gelnica ::G-ateliér,.2013.978-80-971153-4-0.docasna.Z-21;
2670 Kolektív katolických teologu.Věda života.Praha:Nakladatelství Řád.1991...Morálka 4;
2671 Kollárová, Zuzana.Stráže - známe, neznáme 1276-2001. Mestský úrad:Poprad.2001.80-968556-8-9..RegD/SlovenskoS - 03;
2672 Kollmannová, Ludmila.Angličtina pre samoukov.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1992.80-08-01762-7..Príručky 020;
2673 Kollmannová, Ludmila,1921-.Učebnica angličtiny pre samoukov /.Bratislava ::Slov. pedagog. nakl.,.1963...Príručky 019;
2674 Kolník, Marián.Život podľa plánu.Bratislava:Don Bosco.2017.978-80-8074-386-4..DZ/VIERA - 07/81;
2675 Kolodiejchuk, Brian, MC.Ježiš je moje všetko vo všetkom:.:Mother Teresa Center.2010...ŽS/MATKA TEREZA - 03;
2676 Kolvenbach, Peter-Hans .Verní Bohu a ľuďom.Cambridge, Ontario - Kanada:Slovenskí jezuiti v Kanade.1990.0-919865-54-2..RIH-Jezuiti, SJ 02;
2677 Koma, Štefan.Inkvizícia - skutočnosť, mýtus, odprosenie:.Habovka:Rímskokatolícky farský úrad .1999.80-968232-4-8..Cirkevné dejiny 25;
2678 Koma, Štefan.Inkvizícia - skutočnosť, mýtus, odprosenie:.Habovka:Rímskokatolícky farský úrad .1999.80-968232-4-8.docasna.CD-071;
2679 Koma, Štefan.Cieľ a Cesta.Námestovo:Štúdio F.2002.80-89070-02-7..Katechetika Príručky 34;
2680 Koma, Štefan .Na prahu dospelosti.Liesek:Rímskokatolícky farský úrad.1996...Katechetika Učebnice 17;
2681 Koma, Štefan.Inkvizícia - skutočnosť, mýtus, odprosenie:.Habovka:Rímskokatolícky farský úrad .1999.80-968232-4-8..Cirkevné dejiny 26;
2682 Komisia KBS pre IZŽ.Zasvätení vo svete.:Konferencia biskupov Slovenska.1997...RIH-Všeobecne 11;
2683 Komisia pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska.Učebné osnovy náboženskej výchovy rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho náboženstva pre 5. - 9. ročník základných škôl.Bratislava:LUC.2002.80-7114-382-0..Katechetika Učebnice 15;
2684 Kondelová, Anna.Manželská STK.Žilina:Inštitút Communio.2016.978-80-89750-04-7..Pedagogika Výchova témy 045;
2685 Kondor, Luis.Sestra Lucia hovorí o Fatime.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos.1995...Panna Mária 008;
2686 Kondor, Luis.Spomienky sestry Lucie.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos.2009.978-972-8524-79-1..Panna Mária 101;
2687 Kondor, Luis.Sestra Lucia hovorí o Fatime.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos.1995..docasna.PM-40;
2688 Konečná, Lucia.Druhá šanca.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-368-2.docasna.NROM-073;
2689 Konferencia biskupov Slovenska.Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007-2013. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-695-4..Pastorálka 02;
2690 Konferencia biskupov Slovenska.O europskej integracii. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-408-X.docasna.DOKUM-49;
2691 Konferencia biskupov Slovenska.O europskej integracii. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-408-X..M - Dokumenty KBS 01;
2692 Konferencia biskupov Slovenska.Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007-2013. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-695-4.docasna.DOKUM-58;
2693 Konferencia vyšších reh. predstavených.Katalóg muž. a žen. rehoľných inštitútov pôsobiacich v SR..Pezinok:KVRP.2008..docasna.ZIVZ-02;
2694 Konferencia vyšších rehoľných predstavených.Katalóg mužských a ženských rehoľných inštitútov pôsobiacich v Slovenskej republike.Pezinok:Konferencia vyšších rehoľných predstavených.2008...RIH-Všeobecne 13;
2695 KonferenciaVyššíchFrantišk.Predstavených.Františkánske proprium.Bratislava:Serafín.2011..docasna.FRANT-85;
2696 Kongregácia dcér Najsvätejšieho Spasiteľa.Kongregácia dcér Najsvätejšieho Spasiteľa.:.1996...RIH-Spasiteľky, SDR 01;
2697 Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža.Blahoslavená Zdenka Schelingová panna a mučenica.:.2005??...ŽS/ZDENKA - 03;
2698 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Bratský život v spoločenstve. Banská Bystrica:BÚ.1996.80-967545-3-X.docasna.ZIVZ-05;
2699 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začať u Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-421-7.docasna.ZIVZ-07;
2700 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Služba autority a poslušnosť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-740-1..Zasvätený život 086;
2701 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začať u Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-421-7..M - Apoštolské listy 023;
2702 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Skúmajte!.Vatican:Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le societá di vita apostolica.2014.978-88-209-9410-5..Zasvätený život 090;
2703 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Bratský život v spoločenstve. Banská Bystrica:BÚ.1996.80-967545-3-X..Zasvätený život 015;
2704 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Bratský život v spoločenstve; Inštrukcia o kritériách rozlišovania povolania. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-585-X..M - Apoštolské listy 036;
2705 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začať u Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-421-7..Zasvätený život 085;
2706 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Služba autority a poslušnosť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-740-1.docasna.ZIVZ-08;
2707 Kongregácia pre katolícku výchovu.O ľudskej láske. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-185-4..Pedagogika Výchova témy 004;
2708 Kongregácia pre katolícku výchovu.Zasvätené osoby a ich poslanie v škole. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-467-5..M - Apoštolské listy 024;
2709 Kongregácia pre katolícku výchovu.Zasvätené osoby a ich poslanie v škole. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-467-5.docasna.ZIVZ-06;
2710 Kongregácia pre katolícku výchovu.Pokyny na formovanie budúcich kňazov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-279-6..M - Dokumenty 05;
2711 Kongregácia pre klérus.Všeobecné katechetické direktorium.Bratislava:Don Bosco.1992.80-85405-02-4. .Katechetika Katechizmus 10;
2712 Kongregácia pre vieroučné otázky.List biskupom Katolíckej Cirkvi o niektorých aspektoch kresťanskej meditácie.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990...M - Apoštolské listy 012;
2713 Kongregácia pre vieroučné otázky.Dokumenty o teológii oslobodenia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987...M - Dokumenty 06;
2714 Kongregácia Školských sestier sv. Františka z Assisi.Chronologické znázornění vzniku Kongregace Školských sester III. řádu sv. Otce Františka v Eggenbergu u Grazu:.Praha?:OSF.1980??...Naša kongregácia 006;
2715 Kongregácia Školských sestier sv. Františka z Assisi.Chronologické znázornění vzniku Kongregace Školských sester III. řádu sv. Otce Františka v Eggenbergu u Grazu:.Praha?:OSF.1980??..docasna.KONGR-28;
2716 Kongregácia Školských sestier sv. Františka z Assisi.Príprava na doživotné sľuby.Žilina:OSF.1980?..docasna.KONGR-29;
2717 Kopecká, Otília.Plná predkreslená výšivka.Bratislava:Praca.1989.80-7094-056-5..Ručné práce 05;
2718 Korbelář, Jaroslav,1915-.Naše rostliny v lékařství.Praha ::SZdN,.1959...Botanika 21;
2719 Korec, Ján Chryzostom (pseud. W.R.).Rok nad posolstvom.:.1988...Meditácie 026;
2720 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Od barbarskej noci - Listy z väzenia.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-028-7..Cirkevné dejiny Slovenska 41;
2721 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Cambridge:Dobrá kniha.1983.0-920150-96-9..Vierouka 44;
2722 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-035-X.docasna.PM-32;
2723 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Spomínam, premýšľam, vyznávam :.Bratislava:LÚČ.1999.80-7114-264-6.docasna.CD-099;
2724 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-076-7..Kristológia 10;
2725 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Choďte a učte!.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-039-2..Vierouka 35;
2726 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislavský veľký piatok : Zbierka autentických dokumentov o zhromaždení veriacich 25. marca 1988.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-677-3..Cirkevné dejiny Slovenska 26;
2727 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Rok nad posolstvom.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-644-5..DZ/KORE1 - 01;
2728 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-035-X..Cirkevné dejiny Slovenska 80;
2729 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Filozof zdravého rozumu.Bratislava:LUC.1993.80-7114-094-5..Životopisy 51;
2730 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:.1989...Cirkevné dejiny Slovenska 47;
2731 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Život zasvätených.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-013-9.docasna.ZIVZ-09;
2732 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Človek na cestách Zeme....Martin:Matica slovenská.1997.80-7090-440-2..DZ/KORE1 - 03;
2733 Korec, Ján Chryzostom, SJ.S úctou voči dejinám.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-097-X..Cirkevné dejiny 13;
2734 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ježiš evanjelií.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-126-7..Kristológia 14;
2735 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Tisíc rokov Slovenska s Cirkvou.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-475-4..Cirkevné dejiny Slovenska 91;
2736 Korec, Ján Chryzostom, SJ.O rehoľnom živote.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-006-6..Zasvätený život 049;
2737 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cirkev v dejinách Slovenska.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-137-2.docasna.CD-021;
2738 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-035-X..DZ/KORE1 - 05;
2739 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Cambridge:Dobrá kniha.1983.0-920150-96-9..Teológia 32;
2740 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-031-7..Homiletika 12;
2741 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Život zasvätených.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-013-9..Zasvätený život 051;
2742 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cirkev v zápase storočí.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-005-8..Cirkevné dejiny Slovenska 40;
2743 Korec, Ján Chryzostom, SJ.O Eucharistii.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-201-8..DZ/KORE1 - 06;
2744 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ste svetlo sveta:.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-007-4.docasna.TEOLpas-04;
2745 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cirkev uprostred problémov. Niekoľko pohľadov.Bratislava:.1987...Teológia 25;
2746 Korec, Ján Chryzostom, SJ.O spáse v Kristovi.:Bratislava.1985...Teológia 12;
2747 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cirkev v dejinách Slovenska.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-137-2..Cirkevné dejiny Slovenska 70;
2748 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Slová pre život - Svedectvá doby 1969:1989.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-499-1..Cirkevné dejiny Slovenska 76;
2749 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Od barbarskej noci.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-000-7..Cirkevné dejiny Slovenska 42;
2750 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Na vlnách Rádia Vatikán.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-249-2..Pastorálka 10;
2751 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Duchovné cvičenia vo Vatikáne.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-223-9.docasna.DV-15;
2752 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-031-7.docasna.BB-34;
2753 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-035-X.docasna.CD-078;
2754 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Na ceste do večnosti.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-032-5..DZ/KORE1 - 02;
2755 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cesty k živej viere. Ont.- neuvedené]:Dobrá kniha.1982.0-920150-55-1..Kristológia 13;
2756 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Uvahy o človeku I., II..Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-077-5..Vierouka 53;
2757 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ste svetlo sveta:.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-007-4..DZ/KORE1 - 04;
2758 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Slová pre život 1. Svedectvá doby (1960:1968).Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-495-9..Cirkevné dejiny Slovenska 75;
2759 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Filozof zdravého rozumu.Bratislava:LUC.1993.80-7114-094-5..Filozofia 14;
2760 Kortman, Bohuslav,.Rajecké Teplice. Knižné centrum:Žilina.1996.80-88723-34-5.docasna.CD-086;
2761 Kos, Bohumil.Gymnastika pro každý den :.Praha ::Olympia,.1980...Šport 01;
2762 Kosatík, Pavel,(1962-).Věra Čáslavská.Praha:Mladá fronta.2012.80-204-2630-2..Životopisy 158;
2763 Kosecová, Cecília M..Spomienky.Bratislava:Sova.1996.80-967003-4-0..Cirkevné dejiny Slovenska 29;
2764 Kosecová, Cecília M..Spomienky.Bratislava:Sova.1996.80-967003-4-0.docasna.CD-050;
2765 Kosidowski, Zenon.Čo rozprávajú Proroci.Bratislava:Obzor.1971..docasna.BB-14;
2766 Kosmák, Václav,1843-1898.Povídky. III..Brno ::Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských,.1922..docasna.NROM-095;
2767 Kosmák, Václav,1843-1898.Obrázky z kukátka ; Básně ; Řeči.Brno ::Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských,.1925..docasna.NROM-104;
2768 Kosmák, Václav,1843-1898.Sláva a úpadek pana Jana Kroutila, pololáníka z Drnkálova.Brno ::Knihtisk. benediktinů rajhrad.,.1903..docasna.NROM-097;
2769 Kosmák, Václav,1843-1898.Chrt :.V Brně ::Tiskem a nákladem Knihtiskárny Benediktinů Rajhradských,.1905..docasna.NROM-099;
2770 Kosmák, Václav,1843-1898.Ženit se či neženit? :.V Brně ::Tiskem a nákladem Knihtiskárny benediktinů rajhradských,.1907..docasna.NROM-101;
2771 Kosmák, Václav,1843-1898.Povídky. II..Brno ::Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských,.1922..docasna.NROM-094;
2772 Kosmák, Václav,1843-1898.Obrázky ze života.V Brně ::Benediktinská knihtiskárna,.192-..docasna.NROM-103;
2773 Kosmák, Václav,1843-1898.Obrázky z kukátka.Brno ::Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských,.1925..docasna.NROM-096;
2774 Kosmák, Václav,1843-1898.Kukátko..Brno ::Papež. knihtisk. bened. rajhradských,.1904..docasna.NROM-098;
2775 Kosmák, Václav,1843-1898.Nové obrazy z kukátka.Brno ::Knihtisk. benedikt. rajhrad.,.1905..docasna.NROM-100;
2776 Kosmák, Václav,1843-1898.Povídky. I..Brno ::Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských,.1922..docasna.NROM-093;
2777 Kosmák, Václav,1843-1898.Potkalo ji štěstí:.Brno:Knihtiskárna benediktinu rajhradských.1909..docasna.NROM-102;
2778 Kossak-Szczucka, Zofia.Nadšenci boží.Turčiansky Sv. Martin:Ján Horáček.1947...Životopisy svätých 21;
2779 Kossaková, Zofia.Beze zbraně.Praha:Vyšehrad.1973..docasna.NROM-084;
2780 Köster, Peter.Hledejte moji tvář : od slov k mlčení - cesta ke kontemplaci.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-32-4.docasna.MD-57;
2781 Kostrub, Dušan.Problematika cieľa v počiatočnej edukácii. Rokus:Prešov.2002.80-89055-19-2..Pedagogika 035;
2782 Kostrub, Dušan.Od pedagogiky k didaktike materskej školy.Prešov:Rokus.2003.80-89055-35-4..Pedagogika 037;
2783 Kostrub, Dušan.Antididaktika materskej školy 20.storočia. Rokus s.r.o.:Prešov.2003.80-89055-38-9..Pedagogika 039;
2784 Košč, Ján Mária.Antikoncepcia.Bratislava:Zaex.2014.9788089676088..Pedagogika Výchova témy 003;
2785 Košč, Stano.Povolaní ohlasovať evanjelium.Bratislava:LUC, Kvas.1991.80-7114-038-4..Zasvätený život 024;
2786 Košč, Stano.Povolaní ohlasovať evanjelium.Bratislava:LUC, Kvas.1991.80-7114-038-4.docasna.ZIVZ-50;
2787 Košiar, Ján.Ján Pavol II. - posol lásky a pokoja (návšteva Svätého Otca v Česko-Slovensku).Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7141-000-4..Ján Pavol II. 6;
2788 Košiar, Ján.Ján Pavol II. - posol lásky a pokoja (návšteva Svätého Otca v Česko-Slovensku).Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7141-000-4..Ján Pavol II. 7;
2789 Košiar, Ján.Ján Pavol II. prorok našich čias.Bratislava:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.2003.80-89063-12-8..Ján Pavol II. 39;
2790 Košík, Vojtech.Marianské pútnické miesta na Slovensku.Námestovo:Štúdio F.1992.80-85705-00-1..Panna Mária 015;
2791 Košťál, Anton.Taliansko-slovenský a slovensko-taliansky slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1972..docasna.Jtal-03;
2792 Koštial, Rudolf.Kresťanstvo a sociálna otázka.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1946...Sociológia 05;
2793 Koštial, Vladimír,1912-2001.Vysoké Tatry.Martin:Osveta.1955..docasna.Geo-07;
2794 Košturiak, Ján,(1961-).Peniaze v rukách kresťana.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741648 (brož.);978-80-8074-164-8.docasna.DV-32/b7;
2795 Kotalík, František.Země pozemského putování Ježíšova.:Praha : Čes.katolická Charita.1989...Kristológia 11;
2796 Kotyński, Marek.Meditácie nad ikonou Matky ustavičnej pomoci.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2012.9788089342365 (brož.); 978-80-89342-36-5..Panna Mária 095;
2797 Koudelka, Vladimír J..Milá sestřičko : Dopisy otce Vladimíra sestře Růženě.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-982-4..Zasvätený život 054;
2798 Kovácsová, Heike.Liečba domácimi prostriedkami :.Bratislava :Ikar.2010.978-80-551-2164-2.docasna.P-10;
2799 Kováč, Ján, SVD.Jeden nový človek pre Guineu.Nitra:SBS.1990.80-85223-00-7..Misiologia Ekumenizmus 21;
2800 Kovalčíková, Iveta.Pedagogika. Prešovská univerzita:Prešov.2002.80-8068-138-4..Pedagogika 010;
2801 Kowalewski, Robert.Súboj svätých a mystikov s démonmi.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2016.9788089676682 (brož.); 978-80-89676-68-2.docasna.DV-50;
2802 Kowalewski, Robert.Súboj svätých a mystikov s démonmi.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2016.9788089676682 (brož.); 978-80-89676-68-2..Mystika a asketika 47;
2803 Kowalská, Faustína.Denníček, Božie milosrdenstvo v mojej duši. Smižany:PALLOTTI.2003,EK.80-968841-0-7..ŽS/FAUSTÍNA - 05;
2804 Kowalská, Faustína.Denníček, Božie milosrdenstvo v mojej duši. Smižany:PALLOTTI.2003,EK.80-968841-0-7.docasna.MD-53;
2805 Kowalska, Faustina Mária.Denníček. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-85291-52-5..ŽS/FAUSTÍNA - 02;
2806 Kowalska, Faustina Mária.Milosrdenstvo božie.Košice:Slovo.1992.80-85291-10-X..ŽS/FAUSTÍNA - 04;
2807 Kowalska, Faustina Mária.Denníček. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-85291-52-5..D/11;
2808 Kozák, Pavel,1922-2003.Intenzívní péče ve vnitřním lékařství :.Praha ::Avicenum,.1982..docasna.Zdr-01;
2809 Krajačić, Ozana.Drinské mučenice:.Trnava:Dcéry Božej Lásky.2015...Životopisy svätých 38;
2810 Krajči, Jozef.Izrael.Bratislava:INKA.2000.80-967567-6-1.docasna.CD-069;
2811 Krajčík, Augustín, CSsR.Tvrdá škola.Veľká Lomnica:.1992...Cirkevné dejiny Slovenska 27;
2812 Krajčík, Ján.Vládcovia nevšedných možností :.Bratislava ::Mladé letá,.1975...Životopisy 178;
2813 Krajňák, František.Chcem sa, Bože, dobre vyspovedať.Medzilaborce:Makrína.1992...Vierouka 03;
2814 Kráľová, Dagmar.Krása podľa Biblie.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-281-2..DZ/VIERA - 04/45;
2815 Kráľová, Dagmar.Krása podľa Biblie.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-281-2.docasna.DV-45;
2816 Kráľová, Dagmar.Kresťanská modlitba verzus východná meditácia.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-289-8..DZ/VIERA - 04/48;
2817 Kráľová, Dagmar.Kresťanská modlitba verzus východná meditácia.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-289-8.docasna.DV-48;
2818 Kráľová, Dagmar.Oči všetkých sa upreli na neho.Ružomberok:Katolícke biblické dielo.2013.9788089120413 (brož.); 978-80-89120-41-3..Nový zákon 44;
2819 Kráľová, Dagmar.Žalmy opäť v móde.Bratislava:Don Bosco.2016.9788080743420 (brož.); 978-80-8074-342-0..DZ/VIERA - 06/62;
2820 Kráľová, Dagmar.Odpustky.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743031 (brož.); 978-80-8074-303-1..DZ/VIERA - 05/54;
2821 Kráľová, Dagmar,1958-.Ako spoznám Božiu vôľu?.Bratislava:Don Bosco.2017.9788080743673 (brož.); 978-80-8074-367-3..DZ/VIERA - 07/73;
2822 Kranz, Gisbert.Svätý Augustín:.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-181-X.docasna.BIOGR-100;
2823 Kranz, Gisbert.Augustin -Život a pusobení.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-212-9.docasna.DV-20;
2824 Kranz, Gisbert.Svätý Augustín:.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-181-X..ŽS/AUGUSTÍN - 05;
2825 Krapka, Emil, SJ.Verbum fidei VIII.Bratislava:Teologický inštitút sv. Alojza Spoločnosti Ježišovej.1993...Vierouka 37;
2826 Krapka, Emil, SJ.Mysterium verbi.Bratislava:Teologický inštitút sv. Alojza Spoločnosti Ježišovej na Slovensku.1994...Teológia 1;
2827 Krapka, Emil, SJ.Tajomstvá svätej omše.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-202-3..Liturgika 13;
2828 Krátky fotogr, Jozef.Nitra. Bratislava:Obzor.1977...RegD/SlovenskoN - 01;
2829 Krbcová, Milada - autor;.Španělština pro jazykové školy II.:Praha :.1991.80-04-21039-2..Príručky 011;
2830 Krčméry, Silvester, SF.V šľapajach Kolakoviča.Bratislava:Charis.1996.80-88743-13-3.docasna.CD-052;
2831 Krčméry, Silvester,1924-2013.Pravdou proti moci.:.1995.978-80-89718-09-2.docasna.Z-50;
2832 Kreeft, Peter.Láska je silnejšia ako smrť. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-28-0..Filozofia 30;
2833 Kremer, Bruno P., 1946-.Proč je šlehačka tuhá : jednoduchá vysvětlení přírodních jevů.:Praha : Knižní klub.2011.978-80-242-2973-7..L - DaMl - 002;
2834 Kremer, Jacob.Pravda Písma.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968...Nový zákon 19;
2835 Kremer, Jacob.Evanjelium o Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní. Spišské Podhradie:KS.1993.80-7142-015-8..Kristológia 15;
2836 Krenzer, Ferdinand.Zajtra sa bude opäť veriť.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-143-4..Vierouka 31;
2837 Krenzer, Ferdinand.Zajtra sa bude opäť veriť. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00928-3..Vierouka 30;
2838 Kreppold, Quido.Nemocné stromy-nemocné duše.Svitavy:Trinitas.1996.80-901457-5-2.docasna.FRANT-78;
2839 Kresánek, Jaroslav.Atlas liečivých rastlín a lesných plodov.Martin:Osveta.1988...Botanika 02;
2840 Kresánek, Jaroslav,1921-.Liečivé rastliny 1977.Prešov:Duklanske tlačiarne.1976...Botanika 26;
2841 Kresánek, Peter.Slovensko : Ilustrovaná encyklopédia pamiatok architektúry, výtvarného umenia a pamätihodností.Bratislava :SIMPLICISSIMUS.2009.978-80-969839-0-2..Encyklopédie Slovenska 03;
2842 Křivohlavý, Jaro, 1925-.O moudrosti s Jaro Křivohlavým.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2009.978-80-7195-319-7..DZ/KŘIV1 - 04;
2843 Křivohlavý, Jaro, 1925-.Mít pro co žít.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2010.978-80-7195-404-0..DZ/KŘIV1 - 01;
2844 Křivohlavý, Jaro, 1925-.O vděčnosti s Jaro Křivohlavým;..Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2007.978-80-7195-998-4..DZ/KŘIV1 - 03;
2845 Křivohlavý, Jaro, 1925- - autor.O odpouštění s Jaro Křivohlavým.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2004.80-7192-928-X..DZ/KŘIV1 - 02;
2846 Křivohlavý, Jaro,(1925-).Horieť, ale nevyhorieť.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350030 (brož.);978-80-8135-003-0..DZ/KŘIV1 - 05;
2847 Kronus, Václav.Sv. Lidmila. Bl. Mlada Přemyslovna. Sv. Antonín Padovský. Bl. Jan Sarkander. Sv. Prokop. Sv. Vojtech. Sv. Jan Eudes. Bl. Ondřej Bobola..Praha:Kropáč & Kucharský.1934...Životopisy svätých 35;
2848 Kropáček, Jiří.Jak se máme modlit? : Myšlenky a podněty.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-41-3.docasna.MD-58;
2849 Kropilák, Miroslav.Vlastivedný slovník obcí na Slovensku II..Bratislava:SAV.1977..docasna.Geo-02;
2850 Kropilák, Miroslav.Vlastivedný slovník obcí na Slovensku I..Bratislava:SAV.1977..docasna.Geo-01;
2851 Kropilák, Miroslav.Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III..Bratislava:SAV.1978..docasna.Geo-03;
2852 Kršjaková, Soňa.Gymnastika hrou. Pedagogická fakulta Univerzity Komenského:Bratislava.2000.80-88868-52-1..Pedagogika 025;
2853 Krüger, Ursula.Zeleň v bytě : Návrhy na umístění pokojových rostlin.Bratislava:Nezávislosť.1996.80-85217-63-5.docasna.P-13;
2854 Kruif, Paul de .Lovci mikróbov.Bratislava:Mladé letá.1958..docasna.Z-11;
2855 Krysztofowicz, Michał M..Božia pochodeň.Bratislava:Post Scriptum.2016.9788089567553; 978-80-89567-55-3..Životopisy 41;
2856 Kubíček, Ladislav.Vůle Boží.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2004.80-7192-936-0..Životopisy 116;
2857 Kuby, Gabriele.Globálna sexuálna revolúcia.Bratislava:Lúč.2013.9788071149224 (viaz.);978-80-7114-922-4..Sociológia 01;
2858 Kučera František.Buh a já.Řím:Velehrad - Křesťanská akademie.1981...Meditácie 051;
2859 Kučera, Jiří .Vyznavač a mučedník Štěpán Trochta.:Portál.2006.80-7367-116-6 (Naše ISBN sa nezhoduje: 80-7178-116-6)..Životopisy 06;
2860 Kučera, Matúš.História : Slovensko v obrazoch.Martin:Osveta.1990.80-217-0177-3..Dejiny Slovenska 01;
2861 Kuharić, Franjo.Kráčajme v pravde.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-127-2.docasna.ZIVZ-26;
2862 Kuhn-Schädler, Hans, 1941- - autor.Nezapomeň snít :.:Janov nad Nisou :.1996.80-902086-7-3..Katechetika Príbehy 08;
2863 Kuchař, Leo.Vždyť jsem to já : rozhovory s Pánem Ježíšem před svatostánkem.Brno:Cesta.1997.80-85319-68-3.docasna.TEOLliturg-13;
2864 Kukuča, Michal Mária.Benediktínsky kláštor Premenenia Pána v Sampore.Sampor:Mnísi z rehole svätého Benedikta.2015...RIH-Benediktíni 03;
2865 Kumor, Boleslav.Cirkevné dejiny : Súčasné obdobie (1914-2000). Spišské Podhradie:KS.2004.80-89170-09-9..Cirkevné dejiny 02;
2866 Kumpf, Alfred.Pastýř a kormidelník : Životopis sv.otce Jana XXIII..Praha:Lidová demokracie.1967...Ján XXIII. 06;
2867 Kumpf, Alfred.Pastýř a kormidelník : Životopis sv.otce Jana XXIII..Praha:Lidová demokracie.1967..docasna.BIOGR-007;
2868 Küng, Hans.Aby svět uvěřil.Rím:Křesťanská akademie.1968..docasna.TEOL-11;
2869 Kuniak, Juraj.Pán Černovský rozpráva o histórii Slovákov a Andrejovi Hlinkovi c Juraj Kuniak ; Anna Magdolenová, Vladislav Rostoka, Elena Klimešová, Jozef Slobodník.Banská Bystrica:AGENS.1991.80-900504-0-9..Cirkevné dejiny Slovenska 61;
2870 Kunický, Josef,(1915-1969).Metropolita Josef Veljamin Rutský, bojovník za Unii.Olomouc ::Vítězové,.1938...Životopisy 56;
2871 Kunze, Christine.Vie sa naše dieťa sústrediť?.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1991.80-08-00406-1..Pedagogika Výchova 013;
2872 Kunzl, Karel Marian.Katechismus.Rím:Křesťanská akademie.1978...Katechetika Katechizmus 14;
2873 Kupka, Jan.Svätá Faustína Kowalská : Sekretárka Božieho milosrdenstva.Spišská Nová Ves :Spoločnosť katolíckeho apoštolátu Pallotti.2008.978-80-969870-8-5.docasna.BIOGR-157;
2874 Kurdakov, Sergej.Odpusť mi, Nataša.Bratislava:Lúč.2005.80-7114-513-0..Životopisy 121;
2875 Kurjaková, Eva.Zákamenné.Námestovo:Kubík.2007?..docasna.CD-065;
2876 Kurth, Hertha.Werken mit Stroh.Leipzig:Rudolf Arnold.1960..docasna.RP-16;
2877 Kurth, Hertha.Werken mit Stroh :.Leipzig ::Rudolf Arnold,.1964..docasna.RP-17;
2878 Kuruc, Jozef.Spišská Nová Ves.Martin:Osveta.1979..docasna.Geo-06;
2879 Kushner, Harold S..Když se zlé věci stávají dobrým lidem.Praha:Portál.1996.80-7178-114-2..DZ/KUSH1 - 01;
2880 Kustić, Živko.Kľúčik k Biblii.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-305-4.docasna.BB-23;
2881 Kušnier, Jozef.Glosy zo života Štefana Šmálika. .Tvrdošín :Anna Lajmonová.2008.978-80-970031-3-5.docasna.Z-48;
2882 Kútna, Anna.Úlomky šťastia. .Ružomberok :TESFO.2008.978-80-89253-27-2.docasna.DPOE-24;
2883 Kútnik Šmálov, Jozef....myšlienky zostávajú. Obecný úrad Liptovské Sliače:Liptovské Sliače.2001.80-968570-0-2.docasna.CD-056;
2884 Kútnik Šmálov, Jozef.Litánie Loretánske.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-210-7..Panna Mária 032;
2885 Kútny, Ivan.Vybrané kapitoly k štúdiu sociálnej náuky cirkvi.Bratislava:Univerzita Komenského.2003.80-88696-33-X..Sociológia 03;
2886 Kvasnička, Ladislav.Toto sa skutočne stalo. Neveríte?.s. l.:Marián Kvasnička a dedičia.2010?...Psychológia 43;
2887 Kvasničková, Jana.Rehole včera a dnes - vo svete a u nás.:USPO Peter Smolík.1995.80-88717-06-X..RIH-Všeobecne 04;
2888 Kvašan, Anton.Za tajomstvom pamäti a ranenej duše. .Žilina :Anton Kvaššay.2001.80-968589-3-9..Psychológia 23;
2889 KVŽR.Súď ma a skúšaj.:.2013...Cirkevné dejiny Slovenska 08;
2890 Kybal, Vlastimil.Svatá Anežka Česká : historický obraz ze 13.století.Brno:L.Marek.2001.80-86263-14-2..ŽS/ANEŽKA ČESKÁ - 01;
2891 Kyncl, František.Řez ovocných dřevin.Praha:Státní zemědělské nakl..1980..docasna.P-31;
2892 L`Ermite, Pierre.Zostaňte doma.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941...NábPr/LERM1-01;
2893 L'Arco, Adolfo.Priekopník modernej duchovnosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985...ŽS/FRANTIŠEK SALESKÝ - 09;
2894 L'Arco, Adolfo.Priekopník modernej duchovnosti.Rím :Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1988...ŽS/FRANTIŠEK SALESKÝ - 08;
2895 L'Arco, Adolfo.Priekopník modernej duchovnosti.Rím :Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1988..docasna.BIOGR-042;
2896 L'Arco, Adolfo.So srdcom na dlani. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983...Pedagogika Výchova témy 017;
2897 La Grua, Matteo.Modlitba oslobodenia. .Zvolen :Združenie Jas.2010.978-80-89219-24-7..Mystika a asketika 49;
2898 Labo, Šebastián.Zabijem pastiera (Atentát na pápeža).Rím:Unitas et pax.1987..docasna.BIOGR-086;
2899 Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik dvadsiateho storočia III. 1986 - 1987.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1999.80-08-03006-2..Ján Pavol II. 13;
2900 Labo, Šebastián, SJ.Utrpenie, smrť a pohreb Jána Pavla Veľkého : 18. mája 1920 - 2. apríla 2005.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-615-5.docasna.BIOGR-126;
2901 Labo, Šebastián, SJ.Posledné cesty lietajúceho pútnika.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-646-6..Ján Pavol II. 15;
2902 Labo, Šebastián, SJ.Apoštol národov dvadsiateho storočia.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-076-4..Ján Pavol II. 8;
2903 Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Bratislava:Tatran pre Spolok sv. Vojtecha.1990.80-222-0250-9..Ján Pavol II. 45;
2904 Labo, Šebastián, SJ.Apoštol národov dvadsiateho storočia.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-076-4.docasna.BIOGR-084;
2905 Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik 20.storočia.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-173-6..Ján Pavol II. 10;
2906 Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik II. 1983-1985.Bratislava:SPN.1998.80-08-02929-3..Ján Pavol II. 12;
2907 Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik V. 1991-1993.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.2001.80-08-03188-3..Ján Pavol II. 14;
2908 Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Nitra:Pro Fratribus.1994.80-7133-000-0..Ján Pavol II. 44;
2909 Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik 20.storočia.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-173-6.docasna.BIOGR-083;
2910 Labo, Šebastián, SJ.Apoštol národov dvadsiateho storočia.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-076-4..Ján Pavol II. 9;
2911 Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik II. 1983-1985.Bratislava:SPN.1998.80-08-02929-3..Ján Pavol II. 11;
2912 Lác, Ján.Stavovce Slovenska..Bratislava ::Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied,.1968...Zoológia 07;
2913 Lacko, Michal, SJ.Sv. Cyril a Metod.Rím:SVSCM v Ríme.1969...ŽS/CYRIL A METOD - 07;
2914 Lacko, Michal, SJ.Svätý Cyril a Metod.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1993...ŽS/CYRIL A METOD - 06;
2915 Lacko, Michal, SJ.Sv. Cyril a Metod.Rím:Slovenské vydavateľstvo sv. Cyrila a Metoda.1963...ŽS/CYRIL A METOD - 08;
2916 Lacko, Michal, SJ.Sv. Cyril a Metod.Rím:SVSCM v Ríme.1969..docasna.BIOGR-068;
2917 Lacko, Richard.Banskobystrické biskupstvo .:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2011.978-80-88937-46-3..Cirkevné dejiny Slovenska 82;
2918 Lacková, Jolana.Kaplnka.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-290-3..NábPr/LACK1 - 01;
2919 Lackovič, Jozef, SJ.Fatima odkaz Panny Márie.:.1944...Panna Mária 076;
2920 Lacourt, Jacques.Odvaha k víře :.Praha ::Portál,.1991...Katechetika Príručky 48;
2921 Lacroix, Jean.Smysl člověka. Praha:Vyšehrad.1970...Psychológia 07;
2922 Ladame, Jean.Srdce Ježišovo v súčasnom svete.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-049-7..Liturgika 26;
2923 Ladame, Jean.Srdce Ježišovo v súčasnom svete.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-049-7.docasna.TEOLliturg-08;
2924 Ladislav, Pudiš.Z Bešeňovej do Ríma alebo Spomienky operného speváka.:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.2000.80-968276-1-8..Životopisy 171;
2925 Lagerkvist, Pär.Barabáš.Praha:Vyšehrad.1970..docasna.NROM-028;
2926 Lagerkvist, Pär.Barabáš.Praha:Vyšehrad.1970...NábPr/LAGE1-01;
2927 Lagerlöf, Selma, 1858-1940.Zasľúbená krajina.Bratislava:Tatran.1978..docasna.SvLpr/LAGE-02;
2928 Lagerlöf, Selma, 1858-1940.Gösta Berling.Bratislava:Tatran.1978..docasna.SvLpr/LAGE-04;
2929 Lagerlöf, Selma, 1858-1940.Cisár z Portugálie a iné :.Bratislava:Tatran.1978..docasna.SvLpr/LAGE-01;
2930 Lagerlöf, Selma, 1858-1940.Löwensköldov prsteň :.Bratislava:Tatran.1978..docasna.SvLpr/LAGE-03;
2931 Lachmanová, Kateřina.Vězení s klíčem uvnitř.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-127-0.docasna.DZ/LACH1-02;
2932 Lachmanová, Kateřina.Vězení s klíčem uvnitř.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-127-0..DZ/LACH1 - 01;
2933 Lachmanová, Kateřina.Dve tváre lenivosti.Bratislava:Lúč.2002.80-7114-365-0..DZ/LACH1 - 04;
2934 Lachmanová, Kateřina.Zamknuté znútra.Bratislava:LUC.1997.80-7114-205-0..DZ/LACH1 - 02;
2935 Lachmanová, Kateřina.Dve tváre lenivosti.Bratislava:Lúč.2002.80-7114-365-0.docasna.DZ/LACH1-01;
2936 Lachmanová, Kateřina.O milosrdenstve.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-415-0.docasna.DZ/LACH1-03;
2937 Lachmanová, Kateřina.Dvojí tvář lenosti.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-491-1..DZ/LACH1 - 03;
2938 Lainati, Chiara Augusta .Svätá Klára z Assisi. Bratislava:Serfaín.1994.80-85310-41-4.docasna.FRANT-17;
2939 Lajčiak, Ján.Slovensko a kultúra. Bratislava:Q 111.1994.80-85401-26-6.docasna.Lit-02;
2940 Lajčiak, Ladislav,1945-.Maľované básne /.Martin ::Matica slovenská,.1980...L - DaMl - 003;
2941 Lakotta, Consilie Maria.Klauzura vstup zakázán.s. l.:Signum unitatis.1991...NábPr/LAKO1-01;
2942 Lakottová, Consilia Mária.Klauzúra.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-115-1.docasna.NROM-087;
2943 Lambert, Willi,1944-.Duchovný odkaz k jubileu obnovenia spoločnosti Ježišovej (1814 -2014).Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418528 (brož.); 978-80-7141-852-8..RIH-Jezuiti, SJ 03;
2944 Lammer, Jutta.Das große Ravensburger Hobbybuch.Ravensburg:Otto Maier.1977.3-473-42353-X..Ručné práce 19;
2945 Lang, Alois,1869-1957.Otec pouště sv. Jeronym /.Praha ::Vyšehrad,.1948...RIH-Mnísi, pustovníci 06;
2946 Langkammer, Hugolin .Nový zákon o Ježišovom umučení a smrti.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-64-3 (rovnaké ISBN má v tlači kniha Výzvy fatimského posolstva).docasna.BB-43;
2947 Lanzi, Crispino.S Máriou k Ježišovi.Bratislava:Németh Oto.2000.80-88949-07-6..Panna Mária 027;
2948 Lapšanská, Jana,.V Tvojom náručí.:.2019.9788088068440; 978-80-88068-44-0..Zasvätený život 096;
2949 Larranaga, Ignacio, 1928- - autor.Ukaž mi svou tvář.Praha:Paulínky.2000.80-86025-23-3.docasna.MD-09;
2950 Larranaga, Ignacio, 1928- - autor.Ukaž mi svou tvář.Praha:Paulínky.2000.80-86025-23-3..Mystika a asketika 25;
2951 Larraňaga, Ignazio.Život podľa Márie.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-311-1.docasna.PM-34;
2952 Larraňaga, Ignazio.Život podľa Márie.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-311-1..Panna Mária 094;
2953 Láska, Vladimír.Slovník: náboženstvo, cirkev, teológia.Kežmarok:ViViT.2000.80-88903-15-7.docasna.RELIG-01;
2954 Lauček, Anton.Anjelom svojim prikážem o tebe. Spišské Podhradie:KS.2000.80-7142-080-8..Životopisy 96;
2955 Lauček, Anton.Cez utrpenie. Peter Huba:Dolný Kubín.1997.80-88803-16-0.docasna.NROM-039;
2956 Lauček, Anton.Iba tak III. .Krivá :M-Servis.2009.978-80-969978-5-5.docasna.SLpr/LAUC-02;
2957 Lauček, Anton.Anjelom svojim prikážem o tebe. Spišské Podhradie:KS.2000.80-7142-080-8.docasna.BIOGR-095;
2958 Lauček, Anton.Keď lastovičky nemôžu lietať.Ružomberok :TESFO.2006.80-89253-06-7.docasna.SLpr/LAUC-01;
2959 Lauček, Anton,1950-.Schéma a dogma v literatúre.Ružomberok:Verbum.2011.9788080847180 (brož.); 978-80-8084-718-0..Literatúra teória 18;
2960 Laun, Andreas.Preľudnenie:.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-85-6.docasna.FIL-06;
2961 Laun, Andreas.Láska a partnerstvo z hľadiska katolíckej cirkvi.:Serafín.1995.80-85310-40-6..Pedagogika Výchova témy 043;
2962 Laurentin, René,.Život sv. Kataríny Labouré. Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul [vyd.] :Trnava.1992.80-7162-014-9.docasna.BIOGR-128;
2963 Lavigneová, Ruth H..Svätý Klaudius la Colombiére.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-353-4.docasna.BIOGR-141;
2964 Lazzari, Francesco de.Tajomstvá františkánskeho života.:Serafín.1999.80-88944-21-X.docasna.FRANT-30;
2965 Lazzari, Francesco de.Tajomstvá františkánskeho života.:Serafín.1999.80-88944-21-X..Františkánska spiritualita 075;
2966 Lazzari, Francesco de.Tajomstvá františkánskeho života.:Serafín.1999.80-88944-21-X..Františkánska spiritualita 076;
2967 Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Pilátova žena.Praha:ČKCH.1971...NábPr/LEFO1-01;
2968 Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Věčná žena.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-053-2..NábPr/LEFO1 - 02;
2969 Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Posledná na popravisku.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-220-6..Životopisy 124;
2970 Le Fort, Gertrud von,1876-1971.Věčná žena /.Řím ::Křesťanská akademie,.1970...NábPr/LEFO1 - 03;
2971 Leclerc, Eloi.Múdrosť Chudáčika. SERAFÍN:Bratislava.2001.80-88944-38-4..Františkánska spiritualita 073;
2972 Leclerc, Eloi.Múdrosť Chudáčika. SERAFÍN:Bratislava.2001.80-88944-38-4.docasna.FRANT-29;
2973 Ledóchowska, Tereza.Na cestách obnovy.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985...ŽS/ANGELA - 03;
2974 Lefevre, Piere.Veľké pravdy v malých príbehoch.Bratislava:LUC.1994.80-7114-122-4..Katechetika Príbehy 03;
2975 Lefevre, Pierre - Perrinet, Bruno.Veľké pravdy v malých príbehoch II. .Bratislava :Lúč.2000...Katechetika Príbehy 04;
2976 Legrix, Denise.Taká som sa narodila.Bratislava:Mladé letá.1979..docasna.SvLpr/LEGR-01;
2977 Legutky, Milan.Tatry naše malebné.Martin:Osveta.1986..docasna.Geo-09;
2978 Lehmann, Leonhard.František z Assisi vo svetle jeho listov.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-030-3.docasna.FRANT-89;
2979 Lehmann, Leonhard.František - mistr a učitel modlitby.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-358-3..Františkánska spiritualita 061;
2980 Lehmann, Leonhard.František - mistr a učitel modlitby.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-358-3..Františkánska spiritualita 062;
2981 Lehmann, Leonhard.František - mistr a učitel modlitby.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-358-3.docasna.FRANT-34;
2982 Lehmann, Leonhard.František z Assisi vo svetle jeho listov.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-030-3..Františkánska spiritualita 091;
2983 Lechovič, Vincent, SVD.Spomienky na TIMOR.Banská Bystrica:SBS.1992.80-85683-00-8..Misiologia Ekumenizmus 18;
2984 Lechovič, Vincent, SVD.Spomienky na TIMOR.Banská Bystrica:SBS.1992.80-85683-00-8.docasna.NROM-022;
2985 Lechta, Viktor.Základné poznatky o poruchách reči /.Bratislava ::Ústav zdravotnej výchovy,.1985...Pedagogika 044;
2986 Lelotte Fernand.Tajomstvo krásy života 3.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..docasna.TEOL-07;
2987 Lelotte Fernand.Tajomstvo krásy života 3.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970...Vierouka 63;
2988 Lelotte, Fernand.Tajomstvo krásy života. 2 :.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1969..docasna.TEOL-06;
2989 Lelotte, Fernand.Tajomstvo krásy života. 2 :.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1969...Vierouka 62;
2990 Leloup, Jean-Yves.Slová z vrchu Athos. Petra:Prešov.2000.80-89007-08-2..RIH-Mnísi, pustovníci 09;
2991 Lencz, Ladislav.Etická výchova pre cirkevné školy - 2. časť. Metodické centrum:Bratislava.1997.80-88796-54-7..Filozofia Etika 01;
2992 Lencz, Ladislav.Zajtra budeme opäť zdraví.Bratislava:LUC.1992.80-7114-051-1..Zdravie 07;
2993 Lencz, Ladislav.Výchova k sexuálnemu zdraviu, manželstvu a rodinnému životu:.Bratislava:Nadácia pre etiku a výchovu.1996...Pedagogika Výchova témy 032;
2994 Lencz, Ladislav.Cesta s Máriou k duchovnej zrelosti.Bratislava:LUC.2000.80-7114-308-1..Panna Mária 096;
2995 Lencz, Ladislav.Od konfrontácie k dialógu. Bratislava:Nové mesto.1992.80-85487-08-X..Filozofia 06;
2996 Lencz, Ladislav.Zajtra budeme opäť zdraví.Bratislava:LUC.1992.80-7114-051-1.docasna.Zdr-12;
2997 Lencz, Ladislav, 1927- .Metodický materiál II k predmetu etická výchova.Bratislava:Metodické centrum v Bratislave.1995.80-88796-18-0.docasna.FilE-02;
2998 Lencz, Ladislav, 1927-.Metódy etickej výchovy..Metodické centrum v Bratislave:Bratislava.1996.80-88796-23-7.docasna.FilE-04;
2999 Lencz, Ladislav, 1927-.Metódy etickej výchovy..Metodické centrum v Bratislave:Bratislava.1996.80-88796-23-7..Filozofia Etika 03;
3000 Lencz, Ladislav, 1927-.Metodický materiál III k predmetu etická výchova..Bratislava:Metodické centrum v Bratislave.1995.80-85185-78-4.docasna.FilE-03;
3001 Lencz, Ladislav, 1927-.Pedagogika etickej výchovy:.Bratislava:Metodické centrum v Bratislave.1996.80-88796-42-3.docasna.FilE-05;
3002 Lencz, Ladislav; Kudláčová, Blanka.Otčenáš a desatoro, ako ich nepoznáme.Bratislava:Nové mesto.1994.80-85487-23-3..Katechetika Príručky 41;
3003 Lenczewska, Alícia Mária,1934-2012.Cesta dozrievania.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2017.9788081920325; 978-80-8192-032-5..Mystika a asketika 48;
3004 Lenczewska, Alícia Mária,1934-2012.Cesta dozrievania.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2017.9788081920325; 978-80-8192-032-5.docasna.DV-55;
3005 Lenczová, Terézia.Dialóg rodičov s dospievajúcimi.Bratislava:Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo.1998...Pedagogika Výchova témy 028;
3006 Lenczová, Terézia - Schindlerová, Mária.Ako hovoriť s deťmi o sexualite?.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-245-4..DZ/VIERA - 04/37;
3007 Lenczová, Terézia - Schindlerová, Mária.Ako hovoriť s deťmi o sexualite?.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-245-4.docasna.DV-37;
3008 Lenghardtová, Jana.Španielčina 1-2.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.2001.80-08-03316-9..Príručky 037;
3009 Léon-Dufour, Xavier .Slovník biblickej teológie.Zagreb, Bratislava:Kršćanska sadašnjost, Dobrá kniha.1990...Biblické slovníky 02;
3010 Léon-Dufour, Xavier .Slovník biblickej teológie.Zagreb, Bratislava:Kršćanska sadašnjost, Dobrá kniha.1990..docasna.BB-20;
3011 Lepp, Ignác.Viera v modernom svete.Ontario:Slov. jezuiti.1969...Vierouka 59;
3012 Lepp, Ignác.Viera v modernom svete.Ontario:Slov. jezuiti.1969...Teológia 21;
3013 Lepp, Ignace.Psychoanalýza lásky.Vrchoviny:Signum unitatis.1991...Psychológia 15;
3014 Lepp, Ignace, 1909-1966 .Cesty priateľstva.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-055-1.docasna.PSY-06;
3015 Leščinský, Jozef.Rút.Košice:Verbum.2004.80-969200-2-2..Starý zákon 14;
3016 Leščinský, Jozef.Božia antropológia.Košice:Verbum.2004.80-969200-1-4..Starý zákon 24;
3017 Leššo, Koloman.Urob si z hliny, moduritu, plastelíny /.Bratislava ::Mladé letá,.1987...Ručné práce 20;
3018 Léthel, François-Marie,1948-.Kristovo svetlo v srdci cirkvi.Bratislava:Nové mesto.2013.9788089621071 (brož.); 978-80-89264-83-4..ŽS/CHIARA LUCE - 02;
3019 Léthel, François-Marie,1948-.Teológia svätých.Prešov; Ružomberok:Vydavateľstvo Michala Vaška; Verbum; Katolícka univerzita.2014.9788071659471 (brož.); 978-80-7165-947-1.docasna.TEOL-17;
3020 Léthel, François-Marie,1948-.Teológia svätých.Prešov; Ružomberok:Vydavateľstvo Michala Vaška; Verbum; Katolícka univerzita.2014.9788071659471 (brož.); 978-80-7165-947-1..Životopisy svätých 37;
3021 Letiková, Magdaléna.Žiariaci život.:.1998...Modlitby 011;
3022 Letz, Róbert; Šturák, Peter; Zentko, Ján; Habovštiak, Anton.Boli soľou i svetlom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-367-9.docasna.BIOGR-055;
3023 Letz, Róbert; Šturák, Peter; Zentko, Ján; Habovštiak, Anton.Boli soľou i svetlom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-367-9..Životopisy svätých 27;
3024 Lewis, C. S. (Clive Staples), 1898-1963.Kroniky Narnie I. : Čarodejníkov synovec.Bratislava:Slovart.2005.80-7145-280-7..NábPr/LEWI1-01;
3025 Lewis, C. S. (Clive Staples), 1898-1963.Rady skúseného diabla.:Porta libri.2007.978-80-89067-45-9..NábPr/LEWI1-02;
3026 Lewis, C. S.1898-1963.O modlitbě: dopisy Malcolmovi /.Praha ::Návrat domů,.2015.978-80-7255-333-4..NábPr/LEWI1-03;
3027 Lhand, P. Peter.Za hlasom Pánovým.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943...NábPr/LHAN1-01;
3028 Libiszewski, Piotr .Myšlienky na každý deň - Sv.Vincent Pallotti.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-329-1..ŽS/VINCENT PALLOTTI - 01;
3029 Ligges, Wulf.Nella terra di Francesco e di Chiara.Torino:Edizioni Paoline.1992.88-315-0674-9; 8831506749.docasna.FRANT-04;
3030 Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.1995.80-88724-03-1..ŽS/ALFONZ - 10;
3031 Liguori, Alfonz Mária de.Návštevy Najsvätejšej Eucharistie, Panny Márie a sv. Jozefa.Bratislava:LUC.1991.80-7114-088-0..Modlitby 022;
3032 Liguori, Alfonz Mária de.Nevyhnutnosť modlitby.Bratislava:Redemptoristi.2002.80-968525-2-3..ŽS/ALFONZ - 11;
3033 Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.1995.80-88724-03-1.docasna.DZ/LIGU1-01;
3034 Liguori, Alfonz Mária de.Návštevy Najsvätejšej Eucharistie, Panny Márie a sv. Jozefa.Bratislava:LUC.1991.80-7114-088-0.docasna.DZ/LIGU1-03;
3035 Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky.Prešov:VMV.1995.80-7165-039-0..ŽS/ALFONZ - 04;
3036 Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky..Michalovce:MISIONÁR.1994.80-88724-01-5..ŽS/ALFONZ - 08;
3037 Liguori, Alfonso Maria de,.Cesta lásky. Michal Vaško:Prešov.1997.80-7165-093-5.docasna.DZ/LIGU1-02;
3038 Liguori, Alfonso Maria de,1696-1787.Cesta lásky :.Bratislava ::Životom,.1948...ŽS/ALFONZ - 09;
3039 Liguori, Alfonz Mária.Rozjímaní. Praha :ŘÁD.1992...ŽS/ALFONZ - 05;
3040 Lichnerová, Alžbeta.Vzorkovnica výšiviek.Bratislava:Práca.1984.80-7094-061-1..Ručné práce 02;
3041 Lichnerová, Alžbeta.Háčkovaná čipka.Bratislava:Práca.1986...Ručné práce 04;
3042 Lichnerová, Alžbeta.Krížikové vyšívanie.Bratislava ::Práca,.1977...Ručné práce 17;
3043 Lichnerová, Alžbeta.Hladkovaná výšivka /.Bratislava ::Práca,.1979...Ručné práce 16;
3044 Lichnerová, Alžbeta.Čaro výšivky /.Bratislava ::Práca,.1976...Ručné práce 09;
3045 Lilienthal, Alfred M..Sionismus /.Praha ::Orbis,.1989...Politika 12;
3046 Lippert, Peter.Rozhovory.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947...DZ/LIPP1 - 03;
3047 Lippert, Peter.Človek Jób hovorí s Bohom.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-374-X..DZ/LIPP1 - 02;
3048 Lippert, Peter.Človek Job hovorí s bohom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-82-7..DZ/LIPP1 - 01;
3049 Lippert, Peter.Človek Job sa prihovára Bohu. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1980...DZ/LIPP1 - 04;
3050 Lipták, Ľubomír.Slovensko v 20. storočí.:Kalligram.1998.80-7149-225-6..Dejiny Slovenska 14;
3051 Liptáková, Ľ. .Slovo o slove 15 .:Prešovská univerzita.2009.978-80-8068-972-8..Literatúra teória 14;
3052 Liptovská, Miriam.Príprava na turíce. Nitra:SBS.1995.80-85 223-33-3..Modlitby 004;
3053 Liptovská, Miriam.Srdce v srdci.Nitra:SBS.1992.80-85223-01-5..Životopisy 17;
3054 Liptovská, Miriam .Krátke úvahy o loretánskych litániách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-047-5..Panna Mária 069;
3055 Liptovská, Miriam .Krátke úvahy o loretánskych litániách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-047-5.docasna.PM-44;
3056 Liptovská, Miriam.Príď, Duchu Svätý! Sedemtýždňová príprava k Turíciam.s. l.:s. n..1983..docasna.BB-58;
3057 Liptovská, Miriam.Príď, Duchu Svätý! Sedemtýždňová príprava k Turíciam.s. l.:s. n..1983...Modlitby 003;
3058 Liptovská, Miriam.Príprava na turíce. Nitra:SBS.1995.80-85 223-33-3.docasna.BB-52;
3059 Liptovská, Miriam.Celý rok so svätými.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988...Životopisy svätých 36;
3060 Liptovská, Miriam.Duchovné cvičenia s Pannou Máriou. Pre sestričky.:.1960??...Zasvätený život 012;
3061 Liturgická komisia Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove.Akatist k Bohorodičke.Košice:Byzant.1995.80-85581-12-4..Panna Mária 063;
3062 Liturgická komisia konferencie Slovenska.Liturgia.Trnava:SSV.2005...Liturgika 11;
3063 Ljubič, Marijan.Medjugorje. Stručná správa o udalostiach a posolstvách.Prešov:Michal Vaško pre Mariánske centrum.2010.978-80-7165-784-2.docasna.PM-46;
3064 Ljubičić, Petar.Výzva Kráľovnej pokoja.Bratislava:USPO pre Mariánske centrum Medžugorie.1996.80-88717-12-4.docasna.PM-41;
3065 Ljubičič, Petar.Volanie Kráľovnej Pokoja.:USPO pre Mariánske centrum Medjugorie.1996.80-88717-15-9..Panna Mária 016;
3066 Llewellyn, Richard.Bolo raz zelené údolie.Bratislava:Smena.1971..docasna.SvLpr/LLEW-01;
3067 Lloyd Webber, Andrew,1948-.Joseph and the amazing technicolor dreamcoat :.Bury St. Edmunds ::Novello,.1989...Hudba 04;
3068 Loew, Jakub.Ježíš nazývaný kristus.Rim:KA.1975..docasna.TEOL-14;
3069 Loew, Jakub.Ježíš nazývaný kristus.Rim:KA.1975...Vierouka 64;
3070 Lohfink, Norbert.Jak porozumět Písmu svatému.Rím:Křesť. akademie.1968...Starý zákon 30;
3071 Lohfink, Norbert.Jak porozumět Písmu svatému.Rím:Křesť. akademie.1968..docasna.BB-39;
3072 Lois F. Capovilla.Moje roky s pápežom Jánom XXIII..Trnava:SSV.2014.978-80-8161-051-6..Ján XXIII. 04;
3073 Lois F. Capovilla.Moje roky s pápežom Jánom XXIII..Trnava:SSV.2014.978-80-8161-051-6.docasna.BIOGR-147;
3074 Lombardi, Luigi.Svätá zem. Serafín:Bratislava.1998.80-85310-91-0..RegD/Izrael - 02;
3075 Lombardi, Luigi.Svätá zem /preložil a doplnil Štefan Šilhár.. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1986...Iné 30;
3076 London, Jack,1876-1916.Jerry z Ostrovov /.Bratislava ::Mladé letá,.1967...L - SvPr/LOND1-01;
3077 Loose, Helmuth Nils - fotografie; .Terezie a Lisieux.:Kostelní Vydří :.1997.80-7192-238-2.docasna.BIOGR-127;
3078 Loose, Helmuth Nils - fotografie; .Terezie a Lisieux.:Kostelní Vydří :.1997.80-7192-238-2..ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 01;
3079 Lorad, E..Umelecko-historické pamätné kostoly na Slovensku.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1957..docasna.CD-022;
3080 Lorad, E..Umelecko-historické pamätné kostoly na Slovensku.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1957...Umenie 23;
3081 Loredo, Miguel Angel.Už nemusím mlčať.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-22-8.docasna.CD-105;
3082 Lorenzo, Maria di.Matka Tereza - zář lásky.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-956-5..ŽS/MATKA TEREZA - 05;
3083 Loukotková, Jarmila.Pod maskou smích.Praha:Melantrich.1977..docasna.SvLpr/LOUK-01;
3084 Lozano, José Jiménez.Historie jednoho podzimu.Praha:Vyšehrad.1977..docasna.NROM-024;
3085 Lozano, Neal.Návrat staršieho brata.Bratislava:FAMILIARIS.1996.80-967068-6-1.docasna.DV-06;
3086 Lubac, Henri de,1896-1991.Zápas s Bohom /.Trnava ::Spolok svätého Vojtecha,.1947..docasna.FIL-01;
3087 Lubelski, Marian OSPPE.Niezwykle audiencje.Jasna Góra - Kraków:Paulinianum.2007.978-83-89843-37-1..Ján Pavol II. 63;
3088 Lubich Chiara.Kým nebudeme všetci jedno.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970...RIH-Focolare 03;
3089 Lubich, Chiara.Meditácie.Rím:Slovenské vydavateľstvo svätého Cyrila a Metoda.1960...Meditácie 034;
3090 Lubich, Chiara, 1920-2008.Dobrodružstvo jednoty:.Bratislava:Nové mesto.1993.80-85487-05-5..RIH-Focolare 01;
3091 Lubich, Chiara, 1920-2008.Ohnisko jednoty.Bratislava:Nové mesto.2001.80-85487-63-2.docasna.DZ/LUBI1-03;
3092 Lubich, Chiara, 1920-2008.Meditácie.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-17-9.docasna.DZ/LUBI1-02;
3093 Lubich, Chiara, 1920-2008.Dobrodružstvo jednoty:.Bratislava:Nové mesto.1993.80-85487-05-5.docasna.DZ/LUBI1-01;
3094 Lubich, Chiara,,1920-2008.Eucharistie.Bratislava:Nové mesto.1992.8085487071; 80-85487-07-1..Vierouka 69;
3095 Lubichová, Chiara.Jednota a Ježiš Opustený.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-28-4..RIH-Focolare 05;
3096 Lucado, Max,1955-.Zázrak v kaviarni Higher Grounds.Stará Ľubovňa:Kumran.2016.9788089487707 (brož.); 978-80-89487-70-7..NábPr/LUCA1-01;
3097 Lucado, Max,1955-.Zvládneš to.[Stará Ľubovňa]:Kumran.2014.9788089487516 (brož.); 978-8089487-51-6.docasna.UU-35;
3098 Lucas, Richard .O zázračných bylinách.:[Praha] :.1996.80-238-3447-9.docasna.P-06;
3099 Lucia, sestra.Výzvy fatimského posolstva.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-91-0 (v knihe je chybné ISBN)..Panna Mária 007;
3100 Lucia, sestra.Výzvy fatimského posolstva.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-91-0 (v knihe je chybné ISBN).docasna.PM-08;
3101 Luciani, Albino.Vzory. Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2003.80-88741-30-0.docasna.PAP-01;
3102 Luciani, Albino.Otče náš. Myšlienky k modlitbe Pána.. Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre:Nitra.1996.80-88741-13-0.docasna.PAP-03;
3103 Luciani, Albino,1912-1978.Verím:.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1999...Ján Pavol I. - 01;
3104 Luciani, Albino,1912-1978.Verím:.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1999..docasna.PAP-02;
3105 Luciani, Albino,1912-1978.Ave Maria. Nitra:KS.1998.80-88741-22-X.docasna.PAP-04;
3106 Luciani, Albino,1912-1978.Milosrdný samaritán:.Padova:Posol sv. Antona .1991...Ján Pavol I. - 02;
3107 Luciani, Albino,1912-1978.Ave Maria. Nitra:KS.1998.80-88741-22-X..Panna Mária 060;
3108 Luciani, Albino,1912-1978.Včera a dnes.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1982.092015073X; 0-920150-73-X..Ján Pavol I. - 03;
3109 Lucký, Metod Ondrej.Kvetinky svätého Františka.Žilina:Andrej.1944..docasna.FRANT-09;
3110 Lucký, Metod Ondrej.Serafínska cesta.Prešov:Serafínsky svet.1949...Františkánska spiritualita 014;
3111 Lúčanský, L..Sociálna náuka cirkvi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977...Sociológia 07;
3112 Lukniš, Ján.Slovensko. 2. Príroda.Bratislava:Obzor.1972...Encyklopédie Slovenska 12;
3113 Lullus, Rajmund.Vlastný život. Testament.Ružomberok:Katolícka univerzita.2006.80-8084-057-1.docasna.FRANT-36;
3114 Lundkvist, Artur.Vulkanický kontinent :.Bratislava:Osveta.1963..docasna.C-09;
3115 Luscoň, Jozef, SDB.Ovládajú nás masmédiá?.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741587 (brož.);978-80-8074-158-7..DZ/VIERA - 02/16;
3116 Luscoň, Jozef, SDB.Blahoslavená Anka.:.2018.9788057001171; 978-80-570-0117-1.docasna.BIOGR-159;
3117 Luscoň, Jozef, SDB.Dobrodružstvo života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-325-3..Katechetika Príručky 35;
3118 Luscoň, Jozef, SDB.Poď, podaj mi ruku.Poprad ?:Združenie saleziánskej mládeže DOMKA s podporou Ministerstva školstva SR.2001...Katechetika Príručky 32;
3119 Luscoň, Jozef, SDB.Ovládajú nás masmédiá?.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741587 (brož.);978-80-8074-158-7.docasna.DV-32/b4;
3120 Luscoň, Jozef, SDB.Eucharistia, brána do neba .Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-283-6..DZ/VIERA - 04/46;
3121 Luscoň, Jozef, SDB.Eucharistia, brána do neba .Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-283-6.docasna.DV-46;
3122 Luscoň, Jozef, SDB.Pohľad dopredu.Poprad ?:Združenie saleziánskej mládeže DOMKA s podporou Ministerstva školstva SR.2000...Katechetika Príručky 32;
3123 Luscoň, Jozef, SDB.Ako prežívať svätú omšu?.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741815 (brož.);978-80-8074-181-5..DZ/VIERA - 03/27;
3124 Luscoň, Jozef, SDB.Ako prežívať svätú omšu?.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741815 (brož.);978-80-8074-181-5.docasna.DV-32/c3;
3125 Luskač, Rudolf.Revír bez hranic.Praha:Lidové nakladatelství.1971..docasna.C-04;
3126 Lustiger, Jean-Marie, 1926-2007.Zvolil som si Boha.s.l.:.1989? s.a...DZ/LUST1 - 01;
3127 Lütz, Manfred.Blázon! .:SOFA.2010.978-80-89033-68-3..Psychológia 48;
3128 M. Immolata Wetter.Mária Wardová.:.1970??...RIH-Anglické panny, CJ 05;
3129 M. Schmaus.Cirkev.Rím :Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983...Vierouka 23;
3130 M. Schmaus.Život milosti a milostuplná.Rím :Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1978...Vierouka 25;
3131 Mac Kenna, Briege.Sila sviatostí. Serafín:Bratislava.2000.80-88944-42-2..Vierouka 66;
3132 Macák, Ernest, SDB.Dva roky v katakombách.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-61-7.docasna.CD-100;
3133 Macák, Ľudovít, SDB.Mladý hrdina.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1970...ŽS/DOMINIK SAVIO - 01;
3134 Macák, Ľudovít, SDB.Malý generál.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970...Životopisy 88;
3135 Macák, Ľudovít, SDB.Lurd. Maják atómového veku.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1990...Panna Mária 071;
3136 Macák, Ľudovít, SDB.Mladý hrdina.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968...ŽS/DOMINIK SAVIO - 02;
3137 Macák, Ľudovít, SDB.V bunkri hladu.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982...ŽS/MAXIMILIÁN KOLBE - 03;
3138 Macák, Ľudovít, SDB.Muž s ranami.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983.80-7162-005-X.docasna.FRANT-57;
3139 Macdonald, Ross,1915-1983.Lew Archer. 3. Nestaň sa hneď nepriateľom /Sudičky / Chlad.Bratislava ::Slov. spis.,.1973...L - SvPr/MACD1-01;
3140 Macchi, Vladimiro.Langenscheidts Taschenworterbuch der italienischen und deutschen sprache. Italienisch-Deutsch. Deutsch-Italienisch.Berlin-Munchen-Wien-Zurich:Langenscheidt.1992?.3-468-11181-9; 3-468-10181-3..Slovníky 018;
3141 Madre, Eveline.Odovzdanosť do prozreteľnosti.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-48-1.docasna.DV-21;
3142 Madre, Philippe.Ale zbav nás od zlého.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-40-5.docasna.DV-24;
3143 Madre, Philippe.Modlitby za uzdravenia.Bratislava:LUC.1996.80-7114-177-1.docasna.DV-26;
3144 Madre, Philippe.Rozlišovanie duchov.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-56-2..DZ/MADR1 - 03;
3145 Madre, Philippe.Jednoduchosť srdca.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-22-8.docasna.DV-25;
3146 Madre, Philippe.Dar poznání.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-489-X..DZ/MADR1 - 02;
3147 Madre, Philippe.Jednoduchosť srdca.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-22-8..DZ/MADR1 - 01;
3148 Madrid, Patrick.Prekvapila ich pravda.Bratislava:LUC.2006.80-7114-589-0..Životopisy 122;
3149 Madrid, Patrick.Kde je to v Biblii?. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2010.978-80-89342-14-3.docasna.BB-91;
3150 Madrid, Patrick.Kde je to v Biblii?. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2010.978-80-89342-14-3..Iné 32;
3151 Maga, Ján.Týždenník. Modlitebná knižka.:.1998..docasna.MD-54;
3152 Magda Žáryová,.Vianočná koleda. Cvrček na kozube. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-041-6..L - SvPr/DICK1-10;
3153 Magdolen, Štefan.Darca darov sľúbených.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-158-7..Modlitby 034;
3154 Magdolenová, Kristína.So vakeres? : Metodická príručka ako porozumieť svojmu susedovi.Košice :Rómska tlačová agentúra.2006.80-969301-3-3..Politika 06;
3155 Magnificat Slovakia.Svätých 23.Bratislava:Magnifikat.2006.80-967740-5-0..Životopisy svätých 17;
3156 Magulová, Cecília.Zhudobnená liturgia hodín \h hudobnina. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.1999.80-7165-204-0..Hudba. Liturgia 2;
3157 Magulová, Cecília.Zdravas Mária.Trnava:Apoštolská administratúra.1948...Hudba. Spevníky 8;
3158 Machovec, Milan.Svatý Augustin.Praha:Orbis.1967...ŽS/AUGUSTÍN - 04;
3159 Machovec, Milan.Ježíš pro moderního člověka.Praha:Akropolis.2003.80-235-0015-5..Vierouka 47;
3160 Maiarelli, Stanislao Paolo.Assisi:.Assisi:Santuario Porziuncola.1997.88-270-0322-3..Františkánska spiritualita 103;
3161 Maiarelli, Stanislao Paolo.Assisi:.Assisi:Santuario Porziuncola.1997.88-270-0322-3.docasna.FRANT-28;
3162 Maillard, Emmanuel.Pôst. .Prešov :Michal Vaško.2009.978-80-7165-732-3..Panna Mária 097;
3163 Majda, Martin.Milovanému slovenskému národu .Lomnička:Rímskokatolícky farský úrad.2010.978-80-89264-44-5..Ján Pavol II. 61;
3164 Majda, Martin.Blahoslavená Zdenka.Stará Ľubovňa:Sali-Foto.2013.9788089605064 (viaz.);978-80-89605-06-4.docasna.BIOGR-138;
3165 Majda, Martin.Blahoslavená Zdenka.Stará Ľubovňa:Sali-Foto.2013.9788089605064 (viaz.);978-80-89605-06-4..ŽS/ZDENKA - 05;
3166 Majerník, Tomáš.Správne tušenie.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2003.80-7165-176-1, 8071651761.docasna.DPOE-18;
3167 Majchrák, Jozef,.Cyril Vasiľ :.:.2016.978-80-972432-0-3..Životopisy 181;
3168 Majchrowski, Stefan.Dickens /.Bratislava ::Obzor,.1980...Životopisy 146;
3169 Majka, Vladislav.Svedkovia?. Bratislava:SKS.1992.80-85405-07-5..Parapsychológia Sekty 09;
3170 Májovský, Jozef.Rastliny lesov 1..Bratislava:Obzor.1976..docasna.P-32;
3171 Májsky, A..Svedectvo.Verona:DOBO.1984...Pastorálka 13;
3172 Malá, Věra.Cesty Boží lásky.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-23-5.docasna.Z-24;
3173 Malá, Věra.Cesty Boží lásky.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-23-5..Životopisy 106;
3174 Malewska, Hanna.Kamení bude volat. Román z XIII. století.Praha:Vyšehrad.1974..docasna.NROM-081;
3175 Malinski, Mieczyslaw.Celý tvuj.Rim:KA.1981...Ján Pavol II. 50;
3176 Maliński, Mieczysław.Aby neomdlievali na ceste....Rímskokatolícky farský úrad:Liesek.2003.80-89070-13-2.docasna.BB-47;
3177 Maloney, George A..Aby vaša radosť bola úplná.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-166-3..DZ/MALO1 - 02;
3178 Maloney, George A..Aby vaša radosť bola úplná.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-166-3.docasna.MD-15;
3179 Maloney, George, A..Láska sa dáva v tichu.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-258-9.docasna.MD-19;
3180 Maloney, George, A..Láska sa dáva v tichu.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-258-9..DZ/MALO1 - 01;
3181 Malý Tomáš.Pedagogika.Rím:Velehrad-Křesťanská akademie.1985...Pedagogika 012;
3182 Malý, Radomír.Církevní dějiny.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2001.80-7266-083-7..Cirkevné dejiny 16;
3183 Malý, Vincent.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4..Panna Mária 042;
3184 Malý, Vincent.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.docasna.PM-10;
3185 Malý, Vincent.Poučenie o sviatosti birmovania.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-267-2.docasna.TEOLliturg-05;
3186 Malý, Vincent, 1922-.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-303-2.docasna.TEOLliturg-07;
3187 Mancová, Božena.Pro šikovné ruky : 6. Krosienkovanie,frivolitkovanie, vyšívanie na tyle,háčkovanie,pletenie : Krosienkovanie.Frivolitkovanie.Vyšívanie na tyle.Háčkovanie.Pletenie.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00077-4.docasna.RP-05;
3188 Mandzák, Atanáz Daniel.Blahoslavený Metod Dominik Trčka, prvý protoigumen gréckokatolíckych redemptoristov na Slovensku (19.Michalovce:MISIONÁR.2006.80-88724-23-6..Cirkevné dejiny Slovenska 50;
3189 Mandzák, Atanáz o. CSsR.o. Metod Dominik Trčka, CSsR:.Michalovce:Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa.2001...ŽS/METOD DOMINIK TRČKA - 01;
3190 Mandžuková, Jarmila,1959-.Zázračné lieky prírody.Bratislava:Príroda.2014.9788007023048 (viaz.); 978-80-07-02304-8..Zdravie 06;
3191 Manfred, Albert Zacharovič,1906-1976.Napoleon Bonaparte /.Praha ::Svoboda,.1975...Životopisy 34;
3192 Manfredi, V..Dizionario della lingua italiana.La Spezia ?:Fratelli MELITA Editori.1995.88-403-6665-2..Slovníky 040;
3193 Mannes S. Marušák OP.Ruženec. DMC Salve:Košice.2005.80-969408-9-9..Panna Mária 108;
3194 Manniová, Jolana.Kapitoly z pedagogiky I..Bratislava :LUSKPRESS.2004.80-968956-2-1..Pedagogika 004;
3195 Mannová, Marta.Így hímezzünk.Bratislava ::Práca.1972...Ručné práce 08;
3196 Mannová, Marta.Výšivky.Bratislava:Práca.1973..docasna.RP-09;
3197 Mannová, Marta.Výšivky.Bratislava ::Práca,.1976...Ručné práce 07;
3198 Mantke, Wolfram.Panna Maria mluví ve Fatimě.Koclířov u Svitav:Fatimský apoštolát v ČR.2005?..docasna.PM-52;
3199 Mantke, Wolfram.Panna Maria mluví ve Fatimě.Koclířov u Svitav:Fatimský apoštolát v ČR.2005?...Panna Mária 009;
3200 Marcela Katonová.Hovoriť s Bohom.Bratislava:LUC.2006.80-7114-257-3..Lectio divina 74;
3201 Marcela Katonová.Hovoriť s Bohom.Bratislava:LUC.2006.80-7114-257-3..Lectio divina 73;
3202 Marek, Orko Vácha..Návrat ke Stromu života :; [evoluce a křesťanství].:Cesta.2005.80-7295-080-0..DZ/VÁCH1 - 02;
3203 Marešová, Zdeňka.V zemi královny ze Sáby.Praha:Orbis.1973..docasna.C-11;
3204 Marcheselli, Cesare Casale.Modlitba u sv. Pavla.Rím:Velehrad - Křesť. akademie.1979..docasna.BB-26;
3205 Mari, Arturo.Ján Pavol II. Dvadsaťročie ponfitikátu vo fotografii.. Lúč:Bratislava.2000.80-7114-324-3..Ján Pavol II. 57;
3206 Mária Adamčíková.Bohatý na lásku.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-356-9.docasna.BIOGR-057;
3207 Mária Sapientia, Lýdia Šlosárová.Som aj ja povolaná?.Bratislava:LUC.1993.80-7114-085-6..Zasvätený život 069;
3208 Mariana Pauliny-Danielisová, Jules Chevalier.Jules Chevalier - sila lásky.Bratislava:LUC.1997.80-7114-207-7..ŽS/JULES CHEVALIER - 01;
3209 Mariani, Luciana.Proti vetru pod vánkom ducha: .Bratislava:Lúč.1993.80-7114-089-9.docasna.DOKUM-29;
3210 Mariani, Luciana.Proti vetru pod vánkom ducha: .Bratislava:Lúč.1993.80-7114-089-9..ŽS/ANGELA - 02;
3211 Mariani, Luciana.Proti vetru pod vánkom ducha: .Bratislava:Lúč.1993.80-7114-089-9..M - Apoštolské listy 014;
3212 Mariani, Luciana.Proti vetru pod vánkom ducha: .Bratislava:Lúč.1993.80-7114-089-9.docasna.BIOGR-018;
3213 Mariánske centrum Medžugorie.Posolstvá Panny Márie v Medžugorí. USPO pre Mariánske centrum Medžugorie:Bratislava.1998.80-88717-25-6.docasna.PM-42;
3214 Mariánske centrum Medžugorie.Posolstvá Panny Márie v Medžugorí. USPO pre Mariánske centrum Medžugorie:Bratislava.1998.80-88717-25-6..Panna Mária 019;
3215 Marie-Dominique Molinié.Odvaha mít strach.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7192-909-3..DZ/MOLI1 - 01;
3216 Márie-Eug?ne, otec.O pokoře.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7195-008-4.docasna.MD-66;
3217 Márie-Eugéne, otec.Tvá láska rostla se mnou.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-241-2.docasna.MD-37;
3218 Márie-Eugéne, otec.Tvá láska rostla se mnou.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-241-2..ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 21;
3219 Máriina doba.Večeradlo modlitby s Pannou Máriou.Bratislava:Združenie Máriina doba pre MKH.1994?..docasna.PM-26;
3220 Máriina doba.Večeradlo modlitby s Pannou Máriou.Bratislava:Združenie Máriina doba pre MKH.1994?...Panna Mária 082;
3221 Marino, Parodi.Najdi v sobě sílu radosti :; 10 kroků ke šťastnému životu.:Paulínky.2007.978-80-86949-28-4..Psychológia 51;
3222 Mariot, Peter.Malá encyklopédia zemepisu sveta.Bratislava:Obzor.1977...Encyklopédie 08;
3223 Maritain, Jacques, 1882-1973.Integrální humanismus.Řím:Křesťanská akademie.1967..docasna.FIL-04;
3224 Markech, Stanislav.Hor sa na leva!.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-122-1.docasna.NROM-062;
3225 Marková, Anežka.Žiariaci život. Juraj Mrocek:Bratislava.2003.80-968887-6-5.docasna.FRANT-43;
3226 Markuš, Jozef Andrej.Prorok Eliáš.:.1990 ?...Starý zákon 66;
3227 Markuš, Jozef Ondrej.Prorok Jonáš.Chicago:V. Uhri.1971...Starý zákon 68;
3228 Markuš, Jozef Ondrej.Prorok Jonáš.Chicago:V. Uhri.1971...Lectio divina 39;
3229 Markuš, Jozef Ondrej.O ňom a o nás.Martin:Matica slovenská.2000.80-7090-562-X.docasna.BB-21;
3230 Markuš, Jozef Ondrej.Prorok Jonáš.Chicago:V. Uhri.1971...Starý zákon 32;
3231 Marshall, Bruce,.Plná slávy.:.2019.9788081613876; 978-80-8161-387-6..NábPr/MARS1-04;
3232 Marshall, Bruce, (1899-1987).Dcéra Kráľovská.Bratislava:LUC.1991.80-7114-023-6.docasna.NROM-019;
3233 Marshall, Bruce, (1899-1987).Dcéra Kráľovská.Bratislava:LUC.1991.80-7114-023-6..NábPr/MARS1-03;
3234 Marshall, Bruce, (1899-1987).Zázrak otca Malachiáša.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-181-7.docasna.NROM-020;
3235 Marshall, Bruce, (1899-1987).Zázrak otca Malachiáša.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-181-7..NábPr/MARS1-02;
3236 Marshall, Bruce, 1899-1987.Každému po denári.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-247-8..NábPr/MARS1-01;
3237 Marshall, Bruce,1899-1987.Starý voják neumírá.Praha :Vyšehrad.1973..docasna.NROM-088;
3238 Marsina, Richard.Metodov boj.Bratislava:Obzor.1985...Dejiny Slovenska 06;
3239 Marsina, Richard.Žilina v slovenských dejinách..Žilina:Knižné centrum.2000.80-8064-158-7..RegD/SlovenskoŽ - 03;
3240 Martin, James.Radosť, humor, smiech a ich úloha v (duchovnom) živote.Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418542 (viaz.); 978-80-7141-854-2..Zasvätený život 064;
3241 Martin, Ralph.Príde Ježiš skoro?.Bratislava Familiaris:Familiaris.2001.80-967813-7-5..DZ/MART1 - 03;
3242 Martin, Ralph.Príde Ježiš skoro?.Bratislava Familiaris:Familiaris.2001.80-967813-7-5..Teológia 13;
3243 Martin, Ralph.Hlad po Bohu. FAMILIARIS:Bratislava.1995.80-967068-4-5.docasna.DZ/MARTI1-01;
3244 Martin, Ralph.Príde Ježiš skoro?.Bratislava Familiaris:Familiaris.2001.80-967813-7-5.docasna.DZ/MARTI1-02;
3245 Martin, Ralph.Hlad po Bohu. Familiaris:Bratislava.2000.80-967813-5-9..DZ/MART1 - 02;
3246 Martin, Ralph.Čo hovorí Duch?.Bratislava:Familiaris.1998.80-967813-1-6..DZ/MART1 - 04;
3247 Martin, Ralph.Za koho ma pokladáte?.Prešov:Alfa printcentrum.1999...DZ/MART1 - 05;
3248 Martin, Ralph.Hlad po Bohu. FAMILIARIS:Bratislava.1995.80-967068-4-5..DZ/MART1 - 01;
3249 Martincová, Illona.Háčkování našich babiček.Praha:Tisková, ediční a propagační služba místího hospodářství.1986..docasna.RP-20;
3250 Martínez, Ron.Conversation lessons.Boston:Thomson Heinle.2002.1899396659 (brož.); 1-899396-65-9..Príručky 027;
3251 Martini, Carlo.Prorocký hlas v meste.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-34-1.docasna.DV-56;
3252 Martini, Carlo.Ako sa naučiť modliť.Bratislava:LUC.1992.80-7114-068-6.docasna.MD-12;
3253 Martini, Carlo.Ako sa naučiť modliť.Bratislava:LUC.1992.80-7114-068-6..Nový zákon 18;
3254 Martini, Carlo Maria.K prameňom evanjelia. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-52-X..Františkánska spiritualita 013;
3255 Martini, Carlo Maria.K prameňom evanjelia. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-52-X..Nový zákon 16;
3256 Martini, Carlo Maria.Ty mě zkoumáš a znáš mě.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-7192-004-5.docasna.DV-34;
3257 Martini, Carlo Maria.Hlásateľ evanjelia u Lukáša. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2009.978-80-8081-087-0..Nový zákon 37;
3258 Martini, Carlo Maria.K prameňom evanjelia. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-52-X.docasna.FRANT-33;
3259 Martini, Carlo Maria.Avvolti nel mistero della Trasfigurazione.Roma:Lipa.1997.88-86517-33-5.docasna.Jtal-14;
3260 Martini, Carlo Maria.Cesta dvanástich apoštolov v evanjeliu podľa Marka.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-039-7..Nový zákon 03;
3261 Martišová, Mária.Kvety moja záľuba.Bratislava:Obzor.1990.80-215-0071-9..Botanika 07;
3262 Maruniak, Peter.Poznávame dejiny slovenského povojnového exilu.:Matica slovenská.2005.80-7090-772-X..Dejiny Slovenska 26;
3263 Maruniak, Peter.Martin Pazúrik (kňaz a publicista) a černovská tragédia.Podbiel:Murina-Šaško.2007?.80-968175-2-3.docasna.CD-074;
3264 Maruniak, Peter.Výsledky našej desaťročnej práce.:Matica slovenská.2006.80-7090-799-1..Dejiny Slovenska 28;
3265 Maruniak, Peter,.Historická genéza slovenského povojnového exilu a jeho spätosť so Slovenskom. Dom Matice slovenskej:Žilina.2005.80-7090-781-9..Dejiny Slovenska 27;
3266 Masini, Mario - autor.Úvod do "lectio divina" :.:Kostelní Vydří :.1993.80-85527-18-9..Lectio divina 30;
3267 Mášik, Peter.Tajomstvá zo života Panny Márie.Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-200-3..DZ/VIERA - 03/34;
3268 Mášik, Peter.Tajomstvá zo života Panny Márie.Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-200-3.docasna.DV-32/c10;
3269 Mášik, Peter.Súkromné zjavenia. Veriť či neveriť?.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741655 (brož.);978-80-8074-165-5..DZ/VIERA - 02/20;
3270 Mášik, Peter.Súkromné zjavenia. Veriť či neveriť?.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741655 (brož.);978-80-8074-165-5.docasna.DV-32/b9;
3271 Matej, M..Bardejovské kúpele.[Bratislava]:Danubiaservis.1997.8096730835 (brož.); 80-967308-3-5..RegD/SlovenskoB - 02;
3272 Mateje, A. H..Ozvena slova. 3..:.1985?...Homiletika 7;
3273 Matějka, Miroslav Pacifik, 1963- - autor.Ne mečem a měšcem, ale bezbranností lásky :.:Velehrad :.1999.80-86045-30-7..Františkánska spiritualita 046;
3274 Matka Speranza Ježišova.Deviatnik k Milosrdnej Láske.:.2006?...Modlitby 050;
3275 Matka Tereza z Kalkaty.Počúvaj, čo hovorí Láska /myšlienky Matky Terézie.Bratislava:LUC.1999.80-7114-278-6..ŽS/MATKA TEREZA - 07;
3276 Matka, Tereza.Moje tajomstvo: modlím sa.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-631-5.docasna.MD-13;
3277 Matka, Tereza z Kalkaty.Jednoduchá cesta.:Alfa konti.1998.80-88739-39-X.docasna.BIOGR-109;
3278 Matthew, Iain.Zasažen Bohem : setkávání s Janem od Kříže.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7192-719-8.docasna.MD-43;
3279 Mattoška, Libor Jozef, OFM.Pod krížom:.Prešov:Serafínsky svet.1947...Modlitby 039;
3280 Matulník, Jozef.Analýza religiozity na Slovensku.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-628-9..Sociológia 12;
3281 Matura, Thaddée.15 Dní s Františkem z Assisi.:Cesta Brno.1999.80-85319-87-x.docasna.FRANT-19;
3282 Matuška, Peter.Svätá spoveď. .Bratislava :Oto Németh.2010.978-80-89277-25-4.docasna.DV-10;
3283 Matuška, Peter.Zázračná medaila.Bratislava:Oto Németh.2001.80-88949-17-3.docasna.PM-09;
3284 Matuška, Peter.Zázračná medaila.Bratislava:Oto Németh.2001.80-88949-17-3..ŽS/KATARÍNA LABOURÉ - 04;
3285 Matuška, Peter J..Svätá spoveď.Bratislava:Oto Németh.2012.9788089277377 (brož.); 978-80-89277-37-7..Morálka 14;
3286 Mauger, Gilles.Svätá Terézia .:Lúč.2010.978-80-7114-804-3.docasna.FRANT-83;
3287 Max, Kašparů.Kresťan a sekty.:Novohradské osvetové stredisko.2003.80-85155-29-X..Parapsychológia Sekty 01;
3288 May, Gerald G..Závislosť a milosť.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.2014.9788089688081 (brož.); 978-80-89688-08-1..Psychológia 47;
3289 May, Karl,1842-1912.Winnetou II.:Mladé letá.1965...L - SvPr/MAY1-07;
3290 May, Karl,1842-1912.Cez divý Kurdistan /.Bratislava ::Slov. spis.,.1969...L - SvPr/MAY1-02;
3291 May, Karl,1842-1912.Old Surehand 1.:Mladé letá.1967...L - SvPr/MAY1-04;
3292 May, Karl,1842-1912.Syn lovca medveďov.Bratislava:Mladé letá.1967...L - SvPr/MAY1-09;
3293 May, Karl,1842-1912.Winnetou I.Bratislava ::Mladé letá,.1964...L - SvPr/MAY1-06;
3294 May, Karl,1842-1912.Poklad v Striebornom jazere /.Bratislava ::Mladé letá,.1966...L - SvPr/MAY1-01;
3295 May, Karl,1842-1912.Petrolejový princ /.Bratislava ::Mladé letá,.1970...L - SvPr/MAY1-03;
3296 May, Karl,1842-1912.Winnetou III.:Mladé letá.1965...L - SvPr/MAY1-08;
3297 May, Karl,1842-1912.Old Surehand 2.Bratislava:Mladé letá.1969...L - SvPr/MAY1-05;
3298 May, Karl,1842-1912.Syn lovce medvědů :.Praha ::Státní nakladatelství dětské knihy,.1964...L - SvPr/MAY1-10;
3299 Máyer-Skumanz, Lene.Ruženec.Bratislava:SERAFÍN.1993.80-85310-28-7..Panna Mária 048;
3300 Mayer, Milutin,1874-1958.Mučeníci :.Brno ::[s.n.],.1922...Životopisy svätých 30;
3301 Mazálková, Vojtěška, 1921-1994.Paní z Lemberka.:Brno :.2007.978-80-86953-12-0; 80-86953-12-2..ŽS/ZDISLAVA - 05;
3302 Mazzi, Antonio.Televízia v našich rukách. .Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-135-8.docasna.DV-32/a3;
3303 Mazzi, Antonio.Televízia v našich rukách. .Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-135-8..DZ/VIERA - 01/3;
3304 Mažáriová, Marta.Rudolf Baláž.Banská Bystrica - Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2012.9788088937517 (viaz.); 978-80-88937-51-7..Životopisy 38;
3305 Mc Cauley, Angela ....a stále živá!.:.2011?.978-0-9569072-1-9.docasna.Z-32;
3306 Mc Kenna, Briege.Zázraky sa dejú.Bratislava:SERAFÍN.1995.80-85310-44-9.docasna.UU-26;
3307 Mc Kenna, Briege.Zázraky sa dejú.Bratislava:SERAFÍN.1995.80-85310-44-9..DZ/MCKE1 - 01;
3308 McAll, Kenneth.Uzdravení rodových kořenů.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2007.978-80-7195-019-6.docasna.UU-37;
3309 McAll, Kenneth.Uzdravení rodových kořenů.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2007.978-80-7195-019-6..Psychológia 40;
3310 McCullough, Colleen, 1937- .Veniec z trávy.Bratislava:Ikar.1995.80-7118-226-5.docasna.SvLpr/McCU-01;
3311 Mcdowell, Josh.Viac ako tesár. .Bratislava :CREATIVPRESS.2008.978-80-7131-063-1..Kristológia 25;
3312 McGeady, Mary Rose.V tieni Božej lásky.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-92-9..NábPr/MCGE1-01;
3313 McGreal, Wilfrid.U Eliášova pramene.:Kostelní Vydří :.2001.80-7192-513-6..RIH-Karmelitáni, OCD 02;
3314 McManus, Jim.Odpustenie.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2015.9788089342754 (brož.); 978-80-89342-75-4.docasna.UU-36;
3315 Mečiar, Kamil.Životy víťazov. 2..Bratislava:Lúč.1998.80-7114-229-8..Životopisy svätých 06;
3316 Mečiar, Kamil.Životy víťazov. 4..Bratislava:Lúč.1999.80-7114-255-7..Životopisy svätých 08;
3317 Mečiar, Kamil.Životy víťazov. 2..Bratislava:Lúč.1998.80-7114-229-8.docasna.BIOGR-001/2;
3318 Mečiar, Kamil.Životy víťazov. 4..Bratislava:Lúč.1999.80-7114-255-7.docasna.BIOGR-001/4;
3319 Mečiar, Kamil.Životy víťazov. 1..Bratislava:Lúč.1997.80-7114-147-X..Životopisy svätých 05;
3320 Mečiar, Kamil.Životy víťazov. 3..Bratislava:Lúč.1998.80-7114-250-6..Životopisy svätých 07;
3321 Mečiar, Kamil.Životy víťazov. 1..Bratislava:Lúč.1997.80-7114-147-X.docasna.BIOGR-001/1;
3322 Mečiar, Kamil.Životy víťazov. 3..Bratislava:Lúč.1998.80-7114-250-6.docasna.BIOGR-001/3;
3323 Meisner, Joachim kardinál.Úvahy o Panně Marii:.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1994.80-85527-53-7.docasna.PM-15;
3324 Meisner, Joachim kardinál.Úvahy o Panně Marii:.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1994.80-85527-53-7..Panna Mária 041;
3325 Mello, Anthony.Sádhana - Cesta k Bohu.Brno:Cesta.1996.80-85319-48-9.docasna.MD-24;
3326 Mello, Anthony de.Rozlámať okovy.:.2000??...Psychológia 38;
3327 Mello, Anthony de, (1931-1987) .Spev vtáka.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-097-7, 8071410977.docasna.NROM-053;
3328 Mello, Anthony de, (1931-1987).Minúta múdrosti.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-046-2.docasna.NROM-052;
3329 Melody Beattieová.Koniec spoluzávislosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-631-7..Psychológia 26;
3330 Melzi, Robert C..The New College Italian & English Dictionary.New York:Amsco school publications.1976.0-87720-592-2..Slovníky 033;
3331 Menéndez, Josefa Marie, 1890-1923 .Poselství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova světu :.Olomouc :MCM.1998.80-238-2952-1..DZ/MENÉ1 - 03;
3332 Menéndez, Josefa Marie, 1890-1923.Poselství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova světu:.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1996...DZ/MENÉ1 - 02;
3333 Menéndez, Josefa Marie, 1890-1923.Poselství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova světu:.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1996..docasna.MD-51/b;
3334 Menéndez, Josefa Marie, 1890-1923.Výzva k láske. M. Turianska:[Bratislava.2002.80-968746-3-2..DZ/MENÉ1 - 01;
3335 Menéndéz, Jozefa.Výzva k láske.Dunajská Lužná:Združenie Božej lásky.2005.80-969334-1-8.docasna.MD-51;
3336 Merell, Jan.Setkání s Ježíšem na Hoře, v podobenstvích, u Jezera a s učedníky.Praha:Česká kat. charita.1984..docasna.BB-57;
3337 Merell, Jan.Setkání s Ježíšem na Hoře, v podobenstvích, u Jezera a s učedníky.Praha:Česká kat. charita.1984...Meditácie 037;
3338 Merell, Jan .Kázání na Hoře:.Praha:Česká katolická charita.1964...Homiletika 13;
3339 Merežkovskij, D. S..Julián Apostata.Bratislava:Tatran.1969..docasna.Z-08;
3340 Merton, Thomas.Žádný člověk není ostrov.Praha:Krystal OP.1995.80-85929-04-X.docasna.MD-16;
3341 Merton, Thomas.Kontemplativní modlitba.Praha:ZVON.1993.80-7113-083-4.docasna.MD-59;
3342 Merton, Thomas.Žádný člověk není ostrov.Praha:Krystal OP.1995.80-85929-04-X..DZ/MERT1 - 02;
3343 Merton, Thomas.Rozjímání v samotě.Řím:Křesťanská akademie.1970...DZ/MERT1 - 05;
3344 Merton, Thomas.Duchovní vedení­ a rozjí­mání­.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-225-0..DZ/MERT1 - 01;
3345 Merton, Thomas.Rozjímání v samotě.Řím:Křesťanská akademie.1970..docasna.MD-62;
3346 Merton, Thomas.Kontemplativní modlitba.Praha:ZVON.1993.80-7113-083-4..DZ/MERT1 - 04;
3347 Merton, Thomas,1915-1968.Žádný člověk není ostrov /.Řím ::Křesťanská akademie,.1974...DZ/MERT1 - 03;
3348 Messa, Pietro.František z Assisi a patristická literatúra. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2008.978-80-8081-075-7..Františkánska spiritualita 023;
3349 Messadié, Gerald.Mojžíš.Praha:Euromedia Group.2000.80-7202-668-2.docasna.NROM-001;
3350 Messori,Vittorio.Hypotézy o Ježišovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988...Kristológia 09;
3351 Mezinárodní biblická společnost.Ezdráš, Nehemjáš, Ester.Praha ::Praha :.1994.80-7130-036-5..Lectio divina 49;
3352 Míček Libor.Sebevýchova a duševní zdraví.Praha :Státní pedagogické nakladatelství .1976...Psychológia 04;
3353 Mihalusová, Viliama Štefánia OSF.25 rokov Školských sestier sv. Františka v Ružomberku 1979-2004.Ružomberok:OSF.2004...Naša kongregácia 013;
3354 Mihalusová, Viliama Štefánia OSF.25 rokov Školských sestier sv. Františka v Ružomberku 1979-2004.Ružomberok:OSF.2004..docasna.KONGR-17;
3355 Michael, Martinek..Ztracená generace? :; o duchovním dialogu mezi českou mládeží a katolickou církví.:Trinitas.2006.80-86885-14-3..Pastorálka 09;
3356 Michaela Saccardinová.Taliančina pre samoukov.:Kniha-spoločník.1994.80-901160-4-3..Príručky 016;
3357 Michalička, Ján.Kráľovná pokoja.Žilina:Inštitút Communio.2014.9788097127589 (brož.); 978-80-971275-8-9..Panna Mária 018;
3358 Michalov, Jozef, SVD.Zákony zo Sinaja a z Vatikánu.Bratislava:Rímsko-katolícky farský úrad Najsv. Trojice.1999...Vierouka 78;
3359 Michel, Jean-Claude.Kdo jsi, Maria?.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-91-X.docasna.PM-55;
3360 Mika, Karol.Príhody pohotovostného lekára.Martin:Osveta.1974..docasna.SLpr/MIKA-01;
3361 Miklík, Josef,1886-1947.Život blahoslavené Panny Marie /.V Obořišti ::Bohoslovný ústav,.1946...Panna Mária 052;
3362 Miklík, Jozef.Umučenie Pána nášho Ježiša Krista.Bratislava:"Životom".1947...Biografia 30;
3363 Miklík, Jozef.Umučenie Pána nášho Ježiša Krista.Bratislava:"Životom".1947..docasna.NROM-029;
3364 Mikloško, František.Nebudete ich môcť rozvrátiť.Bratislava:Archa.1991.80-7115-016-4..Cirkevné dejiny Slovenska 19;
3365 Mikloško, Jozef.Prísne tajné.Jozef Mikloško:DACO.1995.80-967298-0-2..Životopisy 20;
3366 Mikloško, Jozef.Prísne tajné.Jozef Mikloško:DACO.1995.80-967298-0-2.docasna.CD-047;
3367 Miklošková, Marta; Mikloško, Jozef.Lúčenie. Jozef Mikloško:DACO.1996.80-967298-1-0..Cirkevné dejiny Slovenska 54;
3368 Mikluščák, Pavel .Teológia sviatostí II..Spišské Podhradie:.1996...Vierouka 01;
3369 Mikluščák, Pavol.Teológia sviatostí I.. Spišské Podhradie:KS.1995...Vierouka 02;
3370 Mikluščák, Pavol.Nádej v naplnenie.Dolný Kubín:Zrno.1996.80-900496-8-0..Nový zákon 13;
3371 Mikluščák, Pavol.Kristológia I..Spišská Kapitula - Spišské Podhradie:Teologický inštitút .1995...Kristológia 3;
3372 Mikluščák, Pavol.Kristológia II.Spišské Podhradie:Teologický inštitút v Spišskej Kapitule.1996...Kristológia 4;
3373 Mikula, Alois,1892-1976.Zajímavosti o zvířatech =.Praha ::Státní zemědělské nakladatelství,.1965...Zoológia 03;
3374 Mikulášek, František.Starý zákon : co nám říká.Praha:Řád.1993.80-901189-7-6..Starý zákon 15;
3375 Mikuš, Rudolf, SJ.Duchovné cvičenia sv. Ignáca z Loyoly.Rím:Sl. vyd. Sv. Cyrila a Metoda.1961...ŽS/IGNÁC Z LOYOLY - 05;
3376 Mikuš, Rudolf, SJ.Duchovné cvičenia sv. Ignáca z Loyoly.Rím:Sl. vyd. Sv. Cyrila a Metoda.1961..docasna.DV-02;
3377 Milan, Hamada.Zrod novodobej slovenskej kultúry.:SAP - Slovak Academic Press.1995.80-88746-05-1.docasna.Lit-01;
3378 Miller, Ramona .Modlíme sa s Klárou.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-88-0..Františkánska spiritualita 083;
3379 Miller, Ramona .Modlíme sa s Klárou.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-88-0.docasna.FRANT-16;
3380 Minařík, František Kliment,(1883-1971).Pražští mučedníci.Praha ::Paulínky,.2012.978-80-7450-038-1..Františkánska spiritualita 126;
3381 Minárik, Jozef.Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva. 1. stredovek.Bratislava:Tatran.1984..docasna.Lit-06;
3382 Minárik, Jozef, 1922-2008.Dejiny staršej slovenskej literatúry /.Bratislava ::SAV,.1958...Literatúra teória 02;
3383 Minařík, Klemens (OFM).Cesta. Duchovní cvičení pro kněze, řeholníky a řeholnice..Praha:Cyrilo-metodějské knihkupectví.1934...Zasvätený život 004;
3384 Minařík, Klemens (OFM).Cesta. Duchovní cvičení pro kněze, řeholníky a řeholnice..Praha:Cyrilo-metodějské knihkupectví.1934..docasna.ZIVZ-49;
3385 Minarik, Klement.Pražští mučednici.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-09-0..Františkánska spiritualita 010;
3386 Mináriková, Hana.Francúzsko-slovenský, slovensko-francúzsky slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.2007.9788010011353 (viaz.); 978-80-10-01135-3..Slovníky 001;
3387 Mioni, Ugo.Saratambal.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1947...NábPr/MION1-01;
3388 Misál, Stanislav.Stromy poznania a viery Jána Kováča. .Levoča :MTM.2010.978-80-89187-41-6.docasna.CD-077;
3389 Misál, Stanislav.Sedemnásťročná misia v novej škole. .Levoča :MTM.2008.978-80-89187-27-0.docasna.KONGR-07;
3390 Misál, Stanislav.Liptovská Teplička - domov pod Kráľovou hoľou.Levoča:Marián Tejbus - MTM.2006.80-89187-14-5..Cirkevné dejiny Slovenska 68;
3391 Misál, Stanislav.Sedemnásťročná misia v novej škole. .Levoča :MTM.2008.978-80-89187-27-0..Naša kongregácia 022;
3392 Misál, Stanislav.Ján Kováč: Kňaz vo Východnej a posledný Pirát krásy.Markušovce:Darius.2015.9788097156220;978-80-971562-2-0..Životopisy 130;
3393 Mistrík, Jozef.Slovenčina pre každého.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1971..docasna.Jsl-01;
3394 Mistrík, Miloš.Koncepcia výučby predmetu mediálna výchova na stredných školách. .Trnava:Univerzita sv. Cyrila a Metoda.2008.978-80-8105-076-3..Pedagogika Výchova témy 054;
3395 Mistrík, Miloš.Koncepcia výučby predmetu mediálna výchova na stredných školách.Trnava:Univerzita sv. Cyrila a Metoda.2008.978-80-8105-077-0..Pedagogika Výchova témy 055;
3396 Mišíková, Ľubica.7 rokov Gymnázia sv. Františka v Žiline 1991-1998.Žilina:Gymnázium sv. Františka.1998.80-968232-1-3..Naša kongregácia 004;
3397 Mišíková, Ľubica.7 rokov Gymnázia sv. Františka v Žiline 1991-1998.Žilina:Gymnázium sv. Františka.1998.80-968232-1-3.docasna.CD-062;
3398 Mišíková, Ľubica.7 rokov Gymnázia sv. Františka v Žiline 1991-1998.Žilina:Gymnázium sv. Františka.1998.80-968232-1-3.docasna.KONGR-08;
3399 Mišovič, Bernard, SJ.Kristus vo Veľkom týždni.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-331-3..Kristológia 22;
3400 Mišovič, Bernard, SJ.Sibyla severu - svätá Brigita švédska.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-094-2.docasna.BIOGR-021;
3401 Mišovič, Bernard, SJ.Sibyla severu - svätá Brigita švédska.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-094-2..ŽS/BRIGITA ŠVÉDSKA - 02;
3402 Mišurcová, Věra,1926-.Hra a hračka v životě dítěte /.Praha ::SPN,.1989...Pedagogika 029;
3403 Mitchell, Margaret.Odviate vetrom II..Bratislava:Slovenský spisovateľ.1973..docasna.SvLpr/MITCH-02;
3404 Mitchell, Margaret.Odviate vetrom I..Bratislava:Slovenský spisovateľ.1973..docasna.SvLpr/MITCH-01;
3405 Mitošinka, Viliam.Pamäti kňaza.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-054-6..Životopisy 48;
3406 Mitošinka, Viliam.Pamäti kňaza.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-054-6..Cirkevné dejiny Slovenska 72;
3407 Mlynarovič, Miloš Kliment.Mária dielo diel Boha - Stvoriteľa.Whiting, IN:Ján J. Lach.1958...Panna Mária 030;
3408 Modr, Zdeněk.Antibiotika a jejich lékové formy.Praha:Státní zdravotnické nakl..1969..docasna.Zdr-18;
3409 Moens, Jean-Luc.Evanjelizovať znamená milovať. Nitra:Garmond.1994.80-967282-0-2..Misiologia Ekumenizmus 11;
3410 Moisejenko, Jelena Jur’jevna.Russkaja vyšivka :.Leningrad ::Chudožnik RSFSR,.1978...Ručné práce 06;
3411 Mojžíšek, Lubomír,1924-2002.Metodika pracovnej výchovy v materskej škole /.Bratislava ::Slov. pedagog. nakl.,.1982...Pedagogika 034;
3412 Molinie, Marie Dominique.Znovuzrodenie.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-02-3..DZ/MOLI1 - 02;
3413 Molinie, Marie Dominique.Znovuzrodenie.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-02-3.docasna.MD-17;
3414 Molinié, Marie Dominique.Jákobův zápas : Můžeme žít s Bohem? Můžeme žít bez Boha?.Praha:ZVON.1996.80-7113-164-4.docasna.DV-09;
3415 Molinsky, Steven J..Side by side..White Plains, N.Y. ::Longman,.2000-2003.0130267449 (Student book);0-13-026744-9..Príručky 025;
3416 Molinsky, Steven J..Side by side..White Plains, N.Y. ::Longman,.2002.0130268747 (Student book);0-13-026874-7..Príručky 026;
3417 Moňoková, Agáta.Učebné osnovy náboženskej výchovy rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho náboženstva pre 1.-4. ročník základných škôl.Bratislava:Lúč.2002.8071143812 (brož.); 80-7114-381-2..Katechetika Učebnice 14;
3418 Montana, Victoria.Nebojte sa života.Rím:Spolok svätého Vojtecha; Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda; Bratislava: Ikar.1990.80-7118-005-X..Katechetika Príručky 03;
3419 Montana, Victoria.Nebojte sa života.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989...Katechetika Príručky 46;
3420 Montana, Victoria.Nebojte sa života.Rím:Spolok svätého Vojtecha; Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda; Bratislava: Ikar.1990.80-7118-005-X..Katechetika Príručky 11;
3421 Montana, Victoria.Nebojte sa života.Rím:Spolok svätého Vojtecha; Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda; Bratislava: Ikar.1990.80-7118-005-X.docasna.TEOLkat-05;
3422 Montana, Victoria.Dom na skale:.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova .1993.8085716038;80-85716-03-8.docasna.ZIVZ-41;
3423 Montana, Victoria.Dom na skale:.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova .1993.8085716038;80-85716-03-8..Katechetika Príručky 49;
3424 Montes, Jesus Sanz.Francesco e Chiara di Assisi. Icona e parola di amicizia.Rím:Movimento religiose francescane.1990..docasna.FRANT-21;
3425 Montes, Jesus Sanz.František a Klára z Assisi. Bratislava:Serafín.2005.80-8081-020-6..Františkánska spiritualita 080;
3426 Montgomery, Lucy Maud,1874-1942.Anna zo Zeleného domu /.Bratislava ::Mladé letá,.1975...L - SvPr/MONT1-01;
3427 Montgomery, Lucy Maud,1874-1942.Anna v Redmonde /.Bratislava ::Mladé letá,.1975...L - SvPr/MONT1-03;
3428 Montgomery, Lucy Maud,1874-1942.Anna z Avonlea /.Bratislava ::Mladé letá,.1975...L - SvPr/MONT1-02;
3429 Montonati, Angelo - autor.Marie Terezie Schererová :.:Kroměříž [i.e. Ve Vimperku] :.1995.80-901476-8-2..ŽS/MÁRIA TERÉZIA SCHEREROVÁ - 02;
3430 Moody, Raymond A..Život po živote : Klasický bestseller, ktorý ponúka udivujúce dokazy o živote po telesnej smrti.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo.1991.80-234-0032-0.docasna.PSYpara-03;
3431 Moody, Raymond A..Život po smrti.[S.l.:s.n..1977...Parapsychológia Sekty 12;
3432 Moravčík, Fridrich,1916-.Metóda ladenia farieb /.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladateľstvo,.1989...L - DaMl - 004;
3433 Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950...ŽS/MAXIMILIÁN KOLBE - 02;
3434 Morcinek, Gustaw,1891-1963.Ľudia sú dobrí /.Trnava ::Spolok Svätého Vojtecha,.1940...NábPr/MORC1-01;
3435 Moretti, Marino.Znamenie kríža.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-004-1..NábPr/MORE1-01;
3436 Morrish, Ronald G..12 klíčů k důsledné výchově.Praha:Portál.2003.80-7178-786-8..Pedagogika Výchova 017;
3437 Mosconi, Anacleto.Františkánska spiritualita pápeža Jána XXIII.. Serafín:Bratislava.1997.80-85310-74-0..Františkánska spiritualita 037;
3438 Moskwa, Jacek.Pápež, ktorý zmenil svet.Bratislava:IKAR.2003.80-551-1086-7..Ján Pavol II. 19;
3439 Motte, Anton,1902-1989..Úrad predstavenej a obnova rehoľného života.Paríž ::[s.n.],.1966...Zasvätený život 007;
3440 Motto, Francesco.Výchovný systém Jána Bosca.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-022-4..Pedagogika Výchova 008;
3441 Motzková, Alma.Omilostěná duše S. M. Klára Fietzová. Školská sestra OSF.:.1980??..docasna.KONGR-10;
3442 Mráček, František.Medžugorje : 1.díl..Praha:Vérité.1991.80-900843-1-1..Panna Mária 013;
3443 Mráček, František.Medžugorje : 1.díl..Praha:Vérité.1991.80-900843-1-1.docasna.PM-03;
3444 Mrázek, Jiří.Kde začíná budoucnost.Praha:Naše vojsko.1980..docasna.SvLpr/MRAZ-01;
3445 Mrázek,J..Čtyri cesty k Bohu.Rím:Velehrad- Křesťanská akademie.1985...Teológia 28;
3446 Mrázová, Jiřina,(1935-).Paměť Ořechova :.Ořechov ::Pro obec Ořechov nakl. Gloria Rosice,.2006.80-86760-26-X.docasna.Z-27;
3447 Mrkvička, Jiří,1931-2003.Hovory s tebou /.Praha ::Avicenum,.1974...Pedagogika Výchova témy 035;
3448 Mrocková, Viera.Čo František nezažil : Čriepky zo života P. Radima Jáchyma OFM slovom i obrazom.Bratislava:Juraj Mrocek.2005.80-969245-6-7.docasna.FRANT-56;
3449 Mrva, Ivan,1954-.Slovenské dejiny pre každého /.:.2016.978-80-8046-762-3..Dejiny Slovenska 19;
3450 Muhs, Wilhelm.Hlas ticha.Bratislava:Nové mesto.2004.80-85487-77-2..Životopisy svätých 34;
3451 Mulaisho, Dominic.Jazyk nemého:.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-102-7..NábPr/MULA1-01;
3452 Mulaisho, Dominic.Jazyk nemého:.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-102-7.docasna.NROM-074;
3453 Muller Ľudovít SJ.Asketika.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho v Trnave.1944...Mystika a asketika 03;
3454 Müller, Lajos.Rozjímania II..Prešov:Petra.1948...Meditácie 040;
3455 Muller, Ľudovít SJ.Sväté putá.Biskupice pri Dunaji:Milosrdné sestry sv. Kríža.1943...Zasvätený život 066;
3456 Muráňová, Mária, 1932-2008 .Malá učebnica starnutia:.Bratislava:Lúč.2001.80-7114-336-7.docasna.PSY-01;
3457 Murín, Karol.Spomienky a svedectvo. Radošina:Priatelia prezidenta Tisu.1991.80-900537-0-X..Cirkevné dejiny Slovenska 59;
3458 Muroňová, Eva, 1967-.Benedikt XVI. :.Praha ::Praha :.2009.978-80-7360-903-0.docasna.PAP-35;
3459 Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948...Biografia 25;
3460 Murray, Andrew.Očekávání na Boha : úvahy na každý den v měsíci.Kutná Hora:Čes.biblická práce.1948...Meditácie 056;
3461 Musolesi, Angela.Poraziť diabla skrze Ježiša.[S.l.]:Zachej.sk.2016.9788097188191 (brož.); 978-80-971881-9-1.docasna.DV-57;
3462 Mutschlechner, Nikolaus.Lékař, který zvolil Boha.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-96-0.docasna.NROM-078;
3463 Mydlíková, Baška, .Inšpirácie pre šikovné ruky.:Príroda.2001.80-07-00851-9..Ručné práce 12;
3464 Nadácia Áno životu.Miriam, prečo plačeš?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-242-7..Pedagogika Výchova témy 011;
3465 Nadácia Gaudeamus.Návraty klenotov Slovenska.Bratislava:MŠ SR.1996?...Pedagogika 001;
3466 Nagy, Ondrej.Adopcia v práve Slovenskej republiky a jej účinky v kánonickom práve. VIENALA:Košice.2001.80-88922-41-0..Kánonické právo 05;
3467 Nagy, Viliam.Anjel narkomanov.Prešov:PETRA.2002.80-89007-28-7..Pedagogika Výchova témy 013;
3468 Najdek, Rastislav.Dar Kristových rán a Terézia Neumannová z Konnersreuthu.Doľany:ZAEX.2015.9788089676378 (brož.); 978-80-89676-37-8..Životopisy 98;
3469 Návojský, Andrej.Aktí­vne globálne školy .Bratislava:LUC.2009.978-80-7114-747-3..Pedagogika 027;
3470 Neil, Ardley.Moja kniha pokusov - voda.:Champagne Avantgarde.1992.80-7150-060-7..L - DaMl - 011;
3471 Nello spirito dʹ Assisi, lunedì 27 ottobre 1986.Quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi.Roma:Movimento francescano italiano.1986..docasna.Jtal-20;
3472 Němcová, Božena.Pohorská vesnice.Praha - St. Strašnice:Nakladatelství Vojtěch Šeba.1925?..docasna.SvLpr/NEMC-01;
3473 Nemcová, Viera.Krížová cesta lásky c Viera Nemcová, Boris Kozlík.Zvolen:Jas.1999.80-88795-61-3..Modlitby 012;
3474 Nemec, František.Cirkevný dejepis.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947...Cirkevné dejiny 10;
3475 Němec, Jaroslav.Noví mučednici.Olomouc:MCM.1993..docasna.BIOGR-004;
3476 Němec, Jaroslav.Kněz a mučedník Jan Sarkandr:.Olomouc:MCM.1994...ŽS/JÁN SARKANDER - 01;
3477 Němec, Jaroslav,1932-2012.Úcta a proces svatořečení Anežky České /.Řím ::Postulazione Generale OFM Conv.,.1987...ŽS/ANEŽKA ČESKÁ - 03;
3478 Němec, Jiří.Křesťanství dnes : Eseje.Praha:Horizont.1969...Vierouka 57;
3479 Němec, Jiří.Bolest a naděje : Deset esejů o osobním zrání.Praha:Vyšehrad.1971...Psychológia 16;
3480 Němec, Jiří.Bolest a naděje : 10 esejů o osobním zrání.Praha:Vyšehrad.1992.80-7021-056-7..Filozofia 26;
3481 Nepšinský, Vojtech.Vznik a dejiny medzinárodných eucharistických kongresov. Badín:KS.2005.80-88937-18-3..Cirkevné dejiny 28;
3482 Nepšinský, Vojtech.Eucharistická úcta mimi sv.omše. Badín:KS.2005.80-88937-19-1..Liturgika 03;
3483 Nepšinský, Vojtech.Krása a umenie v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského.:.1990??...Umenie 27;
3484 Nepšinský, Vojtech,(1950-).Eucharistické dni a kongresy na Slovensku.Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2011.9788088937470 (brož.);978-80-88937-47-0.docasna.TEOLliturg-12;
3485 Neubert, E..Môj ideál, Ježiš, syn Máriin.Kremnica:Serafínsky svet.1945...Panna Mária 100;
3486 Neumann, Jaromír,1924-2001.Pieter Bruegel /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1965...Výtvarné umenie 06;
3487 Neupauer, František.Matka Tereza.Bratislava:Don Bosco.2016.9788080743611; 978-80-8074-361-1..DZ/VIERA - 06/69;
3488 Neupauer, František,(1979-).Za komunizmu nám bolo lepšie-.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741723 (brož.);978-80-8074-172-3..DZ/VIERA - 02/23;
3489 Neupauer, František,(1979-).Za komunizmu nám bolo lepšie-.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741723 (brož.);978-80-8074-172-3.docasna.DV-32/b12;
3490 Neupauer, František,1979-.Silvo Krčméry.Bratislava:Nenápadní hrdinovia.2012.9788097094508 (brož.);978-80-970945-0-8.docasna.Z-26;
3491 Nevrlý, Miloslav.Biblické hádanky : 970 otázek a odpovědí na biblická témata.Praha:Luxpress.1997.80-7130-061-6..Iné 26;
3492 Newman, John Henry.Obrana svojho života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943...Misiologia Ekumenizmus 24;
3493 Newman, John Henry,.Apologia pro Vita Sua.:.2019.9788081613623; 978-80-8161-362-3..Misiologia Ekumenizmus 34;
3494 neznámy.Ježiš a Matka.:samizdat.1950...Teológia 3;
3495 neznámy.Kniha života pre každého.S. l.:Vida.1990...Nový zákon 32;
3496 Neznámy autor.Spomienky pútnika.Byzant:Košice.1995.80-85581-09-4.docasna.MD-46;
3497 Nguyen Van Thuan, F. X..Svědkové naděje : duchovní cvičení uskutečněné ve Vatikánu 12.-18. března 2000 u příležitosti Velkéh.Praha:Paulínky.2003.80-86025-55-1..Ján Pavol II. 28;
3498 Nguyen, Phanxicô Xavie Van Thuen.Cesta naděje : radostné svědectví sounáležitosti s Kristem.Praha:Paulínky.2003.80-86025-58-6..DZ/NGUY1 - 01;
3499 Nigg, Walter.Svätec z nevhodného dreva Ján z BOHA.Bratislava:LUC.1996.80-7114-198-4.docasna.BIOGR-098;
3500 Nigg, Walter.Svätec z nevhodného dreva Ján z BOHA.Bratislava:LUC.1996.80-7114-198-4..ŽS/JÁN Z BOHA - 02;
3501 Nižnánsky, Jozef,1903-1976.Lásky Žofie Bosniakovej /.Bratislava ::Tatran,.1971...Životopisy 33;
3502 Norisová, Viktória.Rozprávajme rozprávky.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2018.978-80-8074-410-6..DZ/VIERA - 08/90;
3503 Nouwen, Henri.Našel jsem domov.Praha:Portál.1996.80-7178-078-2..DZ/NOUW1 - 03;
3504 Nouwen, Henri.Vmene Ježiša.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-206-6..DZ/NOUW1 - 02;
3505 Nouwen, Henri.Ranený uzdravovateľ.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-29-5..DZ/NOUW1 - 04;
3506 Nouwen, Henri J. M..Má ma niekto rád?.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-418-2.docasna.DZ/NOUW1-02;
3507 Nouwen, Henri J. M..Náš největší dar.Praha:Zvon.1997.80-7113-214-4.docasna.DZ/NOUW1-04;
3508 Nouwen, Henri J. M..Návrat márnotratného syna.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-151-5..DZ/NOUW1 - 01;
3509 Nouwen, Henri J. M..Naslouchal jsem tichu.Praha:Portál.1994.80-7178-021-9.docasna.DZ/NOUW1-06;
3510 Nouwen, Henri J. M..Vnútorný hlas lásky.Bratislava:Redemptoristi.2004.80-968525-9-0..DZ/NOUW1 - 05;
3511 Nouwen, Henri J. M..Návrat márnotratného syna.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-151-5.docasna.DZ/NOUW1-01;
3512 Nouwen, Henri J. M..Vnútorný hlas lásky.Bratislava:Redemptoristi.2004.80-968525-9-0.docasna.DZ/NOUW1-03;
3513 Nouwen, Henri J. M..Tady a teď.Praha:Zvon.1997.80-7113-213-6.docasna.DZ/NOUW1-05;
3514 Nouwen, Henri J. M..Naslouchal jsem tichu.Praha:Portál.1994.80-7178-021-9.docasna.MD-21;
3515 Nouwen, Henri J. M..Cesta srdca.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-8-6.docasna.DZ/NOUW1-07;
3516 Novák, Josef,1916-1992.Patristická čítanka.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1983...Teológia 6;
3517 Novák, Ľudovít.Slovenská vlastiveda. II..Bratislava ::Slovenská akadémia vied a umení,.1943...Encyklopédie Slovenska 18;
3518 Novák, Ľudovít.Slovenská vlastiveda. I..Bratislava ::Slovenská akadémia vied a umení,.1943...Encyklopédie Slovenska 17;
3519 Novotný, Adolf.Biblický slovník.Praha:Kalich.1956..docasna.BB-22;
3520 Novotný, Štefan.Zázraky a znamenia v Biblii. .Bratislava :Vydavateľstvo Don Bosco.2011.978-80-8074-133-4.docasna.DV-32/a2;
3521 Novysedlák, Peter.Za hranice vedeckej pravdy.. Zrno:Dolný Kubín.1998.80-967867-2-5.docasna.BIOGR-121;
3522 O'Brien, Michael D..Apokalypsa. Ronov nad Doubravou:Triality spol.s.r.o..1998.80-901876-1-7.docasna.NROM-045;
3523 Obdržálek, Zdeněk.Škola, školský systém, ich organizácia a riadenie. Univerzita Komenského:Bratislava.1999.80-223-1321-1..Pedagogika 008;
3524 Obdržálek, Zdeněk.Didaktika pre študentov učiteľstva základnej školy.:Univerzita Komenského.2000.80-223-1438-2..Pedagogika 031;
3525 Oberbeil, Klaus.Ovocie a zelenina ako liek.Bratislava :Fortuna Print.2005.80-89144-46-2..Zdravie 04;
3526 Obert, Viliam.Detská literatúra a čitateľský rozvoj dieťaťa. s.r.o.:ASPEKT.2002.80-88894-07-7..Pedagogika 033;
3527 Obr, Josef.Osoby a místa v evangeliích.Praha:Cyrilometodějské knihkupectví G. Francl.1947...Nový zákon 11;
3528 Obr, Josef.Osoby a místa v evangeliích.Praha:Cyrilometodějské knihkupectví G. Francl.1947...Nový zákon 12;
3529 Ockenfels, Wolfgang.Malá katolícka sociálna náuka.Bratislava:Lúč.1995.80-7114-138-0..Sociológia 10;
3530 Ochotnik, A. (Macák, Ernest).Zápisky spoza mreží.Chicago:b.v..1976..docasna.CD-102;
3531 Okáľ, Karol,(1924-).Piesne vo zvykoch Gombáša.Ružomberok:Verbum.2012.9788080848484 (brož.);978-80-8084-848-4.docasna.Uhud-01;
3532 Okáľ, Karol,1924-.Detské dedinské hry a pranostiky.[Hubová]:Karol Okáľ.2013.9788097154240 (brož.);978-80-971542-4-0.docasna.Paed-02;
3533 Okáli, Ilja,1934-2002.Slávni biológovia /.Bratislava ::Mladé letá,.1978...Životopisy 176;
3534 Olekšák, Peter.Historia domus Švošov. Kronika farnosti Švošov.Švošov:Rímskokatolícky farský úrad.2014..docasna.CD-106;
3535 Olekšák, Peter.Ján Maga, katolícky kňaz a publicista.Ružomberok:Katolícka univerzita.2008.978-80-8084-312-0.docasna.CD-049;
3536 Olekšák, Peter.Vzťah Cirkvi a štátu na Slovensku v rokoch 1992-2000.:Katolícka univerzita.2000.80-89039-01-4.docasna.CD-041;
3537 Olekšák, Peter.Medzištátna zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou v ohlasoch masmédií.Ružomberok:Katolícka univerzita.2005.80-8084-031-8.docasna.CD-090;
3538 Olekšák, Peter, 1969- .Cirkev a médiá.Ružomberok:Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta.2008.978-80-8084-290-1.docasna.ZURN-03;
3539 Olekšák, Peter,1969-.Sme múdrejší ako médiá.Bratislava:Don Bosco.2016.9788080743536 (brož.); 978-80-8074-353-6..DZ/VIERA - 06/65;
3540 Olivar, Roberto Roche.Etická výchova.Bratislava:Orbis Pictus Istropolitana.1992.80-7158-001-5.docasna.FilE-01;
3541 Olivier, Clément.Taizé a zmysel života.:Serafín.1998.80-88944-04-X..RIH-Taizé 02;
3542 Olos, Viktor.Kaplnka sv. Cyrila a Metoda v Ľubochni .:Viktor Olos.2008.978-80-969970-4-6.docasna.CD-076;
3543 Olos, Viktor.Spomienky z môjho života.Ružomberok:Verbum.2014.9788056101100 (brož.); 978-80-561-0110-0..Cirkevné dejiny Slovenska 90;
3544 Olos, Viktor.Spomienky z môjho života.Ružomberok:Verbum.2014.9788056101100 (brož.); 978-80-561-0110-0.docasna.Z-47;
3545 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXVIII. (2000). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-293-1..Pútnik svätovojtešský 2000;
3546 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXLI. (2013).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2013.978-80-7162-913-9..Pútnik svätovojtešský 2013;
3547 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXX. (2002). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-366-0..Pútnik svätovojtešský 2002;
3548 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXIII. (2005). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-502-7..Pútnik svätovojtešský 2005;
3549 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXVIII. (2010). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-769-2..Pútnik svätovojtešský 2010;
3550 Ondica, Slavomír.Duchovné slovensko. .Sabinov :DINO.2010.978-80-85575-52-1..Umenie 26;
3551 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXII. (1994). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-033-5..Pútnik svätovojtešský 1994;
3552 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXL. (2012).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.978-80-7162-876-7..Pútnik svätovojtešský 2012;
3553 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXIX. (2001). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-315-6..Pútnik svätovojtešský 2001;
3554 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXLIII. (2015).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.978-80-8161-067-7..Pútnik svätovojtešský 2015;
3555 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXII. (2004). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-445-4..Pútnik svätovojtešský 2004;
3556 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXVI. (2008). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-678-7..Pútnik svätovojtešský 2008;
3557 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXIX. (2011).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-824-8..Pútnik svätovojtešský 2011;
3558 Ondrášik, Ivan.Filozofické aspekty problému zmyslu života.Banská Bystrica:Univerzita Mateja Bela. Fakulta humanitných vied. Katedra filozofie.2013..docasna.FIL-13;
3559 Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki Bohu a ľuďom.Bratislava:Tatran.1991.80-222--0277-0;80-222-0277-0.docasna.BIOGR-091;
3560 Ondruš, Rajmund, SJ.Košickí mučenici.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-051-9..Životopisy svätých 19;
3561 Ondruš, Rajmund, SJ.Rytier a reformátor.Cambridge, Ontario:.1991.0-919865-68-2.docasna.BIOGR-008;
3562 Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki Bohu a ľuďom.Bratislava:Tatran.1991.80-222--0277-0;80-222-0277-0..Životopisy svätých 03;
3563 Ondruš, Rajmund, SJ.Keď zlyhajú všetky zmysly.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-219-8.docasna.BIOGR-059;
3564 Ondruš, Rajmund, SJ.Z Černovej do Žiliny. Životné osudy P. Vendelína Javorku SJ.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-597-8.docasna.BIOGR-076;
3565 Ondruš, Rajmund, SJ.Košickí mučenici.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-051-9.docasna.BIOGR-040;
3566 Ondruš, Rajmund, SJ.Dosiahli cieľ.Rím:SÚSCM.1984..docasna.BIOGR-129;
3567 Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki Bohu a ľuďom.Bratislava:Tatran.1991.80-222--0277-0;80-222-0277-0.docasna.BIOGR-156;
3568 Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki Bohu i ľuďom.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1981.0-920150-67-5..Životopisy svätých 04;
3569 Ondruš, Rajmund, SJ.Rytier a reformátor.Cambridge, Ontario:.1991.0-919865-68-2..ŽS/IGNÁC Z LOYOLY - 01;
3570 Opravilová, Eva,1933-,.Dítě si hraje a poznává svět.Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1988...Pedagogika 028;
3571 Oravec, Ján.Príručka slovenského pravopisu pre školy.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1975..docasna.Jsl-02;
3572 Orsenigo, Cesare.Život a dielo sv. Karola Boromejského.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1940...ŽS/KAROL BOROMEO - 01;
3573 OSF.Liturgia hodín pre členov troch rádov svätého Františka.Žilina:Provincialát slovenskej provincie Kongregácie školských sestier sv. Františka z Assisi.2009...Františkánska spiritualita 033;
3574 OSF.Regula a konštitúcie Školských sestier III. regulovaného rádu sv. Františka.Vatikán:Generalát OSF.1993?..docasna.KONGR-19;
3575 OSF.Regula a konštitúcie Školských sestier III. regulovaného rádu sv. Františka.Vatikán:Generalát OSF.1993?...Naša kongregácia 015;
3576 OSF.Regula a konštitúcie.Rím:Generalát OSF.2008...Naša kongregácia 016;
3577 Osuna, Francisco.Rukoväť kontemplatívnej modlitby.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-052-4..Františkánska spiritualita 089;
3578 Osvald, Andrej, SJ.Boží dlžník. Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-606-7.docasna.CD-051;
3579 Ouhledová, Anna.Tajomstvo života, obety a lásky. Spoločnosť Božieho slova:Nitra.1996.80-85223-41-4..NábPr/OUHL1-01;
3580 Ovečka Jaroslav.Úvod do mystiky.:.1941...Mystika a asketika 02;
3581 Ovsiaková, Monika.Život kňaza Štefana Milana.Levoča:MTM.2015..docasna.Z-37;
3582 Oxnam, Robert B..Roztříštěná mysl : můj život s mnohočetnou poruchou osobnosti.Praha:Portál.2006.80-7367-151-4..Psychológia 25;
3583 P. Georges O.C.D..Spiritualita Karmelu.Praha ::Zvon,.1991.80-7113-033-8..RIH-Karmelitáni, OCD 01;
3584 P. Josef Kunický.Rozjímavý překlad žalmu a kantik římského breviáře.Řím:Křesťanská akademie .1969...Starý zákon 63;
3585 P. Pier Ciordano Cabra fn.Lectio divina.:Laura.2002...Lectio divina 16;
3586 p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom I..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1963...Meditácie 011;
3587 p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom IV..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..docasna.BB-59;
3588 p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom III..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969...Meditácie 013;
3589 p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom VI..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970...Meditácie 016;
3590 p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom IV..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968...Meditácie 014;
3591 P.Jakub Berka OPraem..Fermentum.Olomouc:Matice cyrilometodějská v Olomouci.2002...Homiletika 17;
3592 Padovani, Martin H..Hojenie zranených vzťahov.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.2014.9788089688074 (brož.); 978-80-89688-07-4..Psychológia 46;
3593 Padovani, Martin H..Hojenie zranených emócií.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.2014.9788089688067 (brož.); 978-80-89688-06-7..Psychológia 42;
3594 Padovani, Martin, H. .Hojenie zranených emócií.:SVD - Spoločnosť Božieho Slova.1999.80-85223-49-X..Psychológia 41;
3595 Padovese, Luigi.Dialógy svätých z mramoru. Spoločnosť Božieho slova:Nitra.2003.80-85223-57-0..Životopisy svätých 09;
3596 Paduánsky, Anton.Kázne. Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-074-0..ŽS/ANTON Z PADOVY - 04;
3597 Pach, Jan.Jasná Hora.Jasná Hora - Čenstochová; Katovice:Paulinianum; „DAWIT“.1999.8390385457 (viaz.) (Paulinianum); 8390811480 (viaz.) (DAWIT); 83-903854-5-7; 83-908114-8-0..Umenie 12;
3598 Pachingerová, Veronika.Môj Boh - moje všetko.Nemce:MABUTO-press.2007.978-80-969295-1-1..Životopisy 46;
3599 Pakovci, Karol.Boh sa pyšným protiví. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-030-7..NábPr/PAKO1-01;
3600 Pala, Jiří.Vyprávění o Janu Sarkandrovi na sklonku dvacátého století.Třinec:REANA.1995..docasna.BIOGR-051;
3601 Palac, Natalija Branka.Stoljeće života:.Mostar:Provincijalat Školskih sestara franjevaka provincije sv. Obitelji.2000...Naša kongregácia 020;
3602 Palanski, Zvonimir Kostić.Hospodin miluje svoje deti. ESA:Bratislava.1998.80-85684-01-2..Katechetika Príbehy 12;
3603 Palárik, Ján.Za reč a práva ľudu. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1956...Sociológia 04;
3604 Palinská, Celina S.M..Láska a smír. Výňatky z deníku.Vimperk:Viener.1997.80-85982-03-X.docasna.MD-52;
3605 Palinská, Celina S.M..Láska a smír. Výňatky z deníku.Vimperk:Viener.1997.80-85982-03-X..Zasvätený život 092;
3606 Pálka, O..Rozum do vrecka.:Mladé letá.1978...Príručky 041;
3607 Palková, Daniela.Poštopkané srdcom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-284-2..NábPr/PALK1-01;
3608 Palúch, Ivan.Vyber si život. List gynekológovi.:.1997?...Pedagogika Výchova témy 029;
3609 Palyga, Ján.Mládež sa pýta.s. l.:s. n..1990?...Katechetika Príručky 21;
3610 Pamukov, Dimiter Petrov.Prírodná lekáreň.Bratislava:Príroda.1991.80-07-00494-7.docasna.P-36;
3611 Pánčiová, Bernadeta.Čo zazvonil strieborný zvonček.Vrícko:.2003.80-968929-5-9.docasna.NROM-057;
3612 Pangrazzi, Arnaldo.Proč právě já? : Co jsem udělal zlého? Proč Pán dopouší bolest? A proč nezasáhne?.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1997.80-7192-179-3..Psychológia 17;
3613 Papasogli, Giorgio.Svätý lekár Giuseppe Moscati.Košice:SLOVO.1991.80-85291-09-6..ŽS/GIUSEPPE MOSCATI - 01;
3614 Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov.Modlitba za jednotu kresťanov 1999. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-254-0..M - Apoštolské listy 020;
3615 Pápežská rada pre pastoráciu zdravotníckych pracovníkov, Vatikán.Cirkev, drogy a toxikománia. Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-454-9..Pastorálka 04;
3616 Pápežská rada pre rodinu.Kresťanská rodina - radostná zvesť pre tretie tisícročie.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška s Hnutím kresťanských rodín.2002...Pastorálka 05;
3617 Pápežská rada pre spoločenské komunikačné prostriedky.Pastoračná inštrukcia Aetatis novae - o spoločenskej komunikácii:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-128-5..M - Apoštolské listy 016;
3618 Pápežské misijné diela.Rehole na Slovensku..Bratislava:Páp.mis.diela.1996..docasna.ZIVZ-01;
3619 Papini, Giovani.Legendy umučenia.Ružomberok:Genezis.1990.80-85220-06-7..Biografia 17;
3620 Papini, Giovani.Legendy umučenia.Ružomberok:Genezis.1990.80-85220-06-7.docasna.NROM-075;
3621 Papini, Giovani.Legendy umučenia.Ružomberok:Genezis.1990.80-85220-06-7..Biografia 18;
3622 Papini, Giovanni.Život Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-222-0247-9..Biografia 22;
3623 Papini, Giovanni.Listy ľuďom pápeža Celestína VI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948...Pápeži 16;
3624 Papini, Giovanni.Život Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-222-0247-9.docasna.NROM-043;
3625 Papini, Giovanni.Svatý Augustin.Praha:Bohuslav Rupp.1947...ŽS/AUGUSTÍN - 03;
3626 Papini, Giovanni,1881-1956.Život Krista.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947...Biografia 29;
3627 Papp, Štefan (1917-1990).Tajna pokajannja. Jak spovidatysja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983...Vierouka 71;
3628 Paravagna, Henrich M., OP.Fráter Kandid.Trenčín:Veritas.1943...Zasvätený život 072;
3629 Pardel, Tomáš.Motivácia ľudskej činnosti a správania : Kapitoly zo všeobecnej psychológie.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1977..docasna.PSY-11;
3630 Parisot, Jean-Christophe.Chcem žiť, aj keď trpím.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-318-6.docasna.UU-22;
3631 Pasquale.Alexandrina Maria da costa.:.2005...ŽS/ALEXANDRINA - 01;
3632 Pasquale, Gianluigi.Duchovní odkaz otce Pia. 1. :.Praha:Paulínky.2003.80-86025-53-5.docasna.FRANT-58;
3633 Pasquale, Gianluigi.Duchovní odkaz otce Pia. 2..Praha:Paulínky.2003.80-86025-54-3.docasna.FRANT-59;
3634 Pasquali, Giuseppe.Tri anjelské pozdravenia. Kľúč do neba. Redemptoristi:Michalovce.1996.80-88724-05-8..Modlitby 042;
3635 Pastirčák, Daniel.Čintet alebo More na konci sveta.:Návrat domov.2000.80-968354-1-6..NábPr/PAST1-01;
3636 Pašteka, Július.Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska.Bratislava:LUC.2000.80-7114-300-6..Encyklopédie Slovenska 01;
3637 Páter Pio.Vlastnými slovami /svätý páter Pio.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-395-X.docasna.FRANT-91;
3638 Paučo, Jozef,1914-1975.75 rokov prvej Katolíckej Slovenskej Jednoty :.Cleveland, Ohio ::Prvá Katolícka Slovenská Jednota,.1965...Dejiny Slovenska 22;
3639 Paulík, Jozef.Praveké umenie na Slovensku.Bratislava:Tatran.1980..docasna.Uvyt-04;
3640 Pauliny, Andrej.Nebol to len sen:.Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-078-8..ŽS/DON BOSCO -03;
3641 Pauliny, Andrej, SDB.Radostné posolstvo : homiletická príručka na nedele a sviatky : rok A.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1979...Homiletika 4;
3642 Pauliny, Andrej, SDB.Atlét na Petrovom stolci.Bratislava:ARCHA.1990.80-7115-000-2.docasna.PAP-33;
3643 Pauliny, Andrej, SDB.Dejiny Spásy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-33-9..Katechetika Príručky 50;
3644 Pauliny, Andrej, SDB.Dejiny Spásy.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1973...Iné 17;
3645 Pauliny, Andrej, SDB.Viťazstvá mladých.Bratislava:Don Bosco.1995.80-85405-25-3..Životopisy svätých 32;
3646 Pauliny, Andrej, SDB.Dejiny Spásy.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1980...Katechetika Príručky 04;
3647 Pauliny, Andrej, SDB.Viťazstvá mladých.Bratislava:Don Bosco.1995.80-85405-25-3.docasna.BIOGR-143;
3648 Paulov, Štefan.Mikrobiont.Praha:Státní pedagogické nakl..1974..docasna.SLpr/PAUL-01;
3649 Pauly, Jan Křtitel,1869-1944.Z ovzduší knězského semináře.Praha:Cyrilo-methodějská knihtiskárna V. Kotrba.1940?...NábPr/PAUL1-01;
3650 Pavanello, Fernando A..Kazateľ milosti. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-54-6.docasna.FRANT-46;
3651 Pavanello, Fernando A..Kazateľ milosti. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-54-6..ŽS/ANTON Z PADOVY - 02;
3652 Pavel Želivan.Puvod vesmíru.Rím:Křesťanská akademie.1966...Teológia 29;
3653 Pavel Želivan.Puvod života.Rím:Křesťanská akademie.1966...Teológia 27;
3654 Pavel1897-1978.Ty si mať dobrotivá :.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1984...Panna Mária 092;
3655 Pávková, Eva.Rozhovory s Bohem.Třináctiúterní pobožnost ke sv. Antonínu.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1994..docasna.FRANT-45;
3656 Pavla VI..Humanae vitae. O správnom spôsobe regulovania pôrodnosti.Rím:SÚSCM.1989..docasna.DOKUM-18;
3657 Pavol Janáč, Ľubomír Pekarčík.Mučeník bez vyliatia krvi.Zákamenné:RKFÚ.2005.80-969277-1-X.docasna.BIOGR-070;
3658 Pavol VI.Encyklika o rozvoji národov.Rím:Vatikán.1967...M - Encykliky 05;
3659 Pavol VI..Apoštolská exortácia O obnove rehoľného života.s. l.:s. n..1971...M - Exhortácie 01;
3660 Pavol VI..Evangelii nuntiandi / Ohlasovanie Evanjelia v dnešnom svete .Zvolen:Združenie Jas .1992.80-900548-4-6; 8090054846..M - Exhortácie 03;
3661 Pavol VI..O pokroku národu - Populorum progressio.Rím:Papež Pavel VI, .1967...M - Apoštolské listy 001;
3662 Pavol VI..Encyklika Humanae vitae (O správnom spôsobe regulovania pôrodnosti) .Trnava:SSV .1993.80-7162-053-X; 807162053X..M - Encykliky 09;
3663 Pavol VI..Encyklika Humanae vitae (O správnom spôsobe regulovania pôrodnosti) .Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989...M - Encykliky 08;
3664 Pavol VI..Apoštolský list Svätého Otca ... na 1100. výročie smrti sv. Cyrila, apoštola jeho národov.Rím :Typis polyglottis vaticanis.1969...M - Apoštolské listy 003;
3665 Pavol VI..Evangelii nuntiandi / Ohlasovanie Evanjelia v dnešnom svete .Zvolen:Združenie Jas .1992.80-900548-4-6; 8090054846.docasna.DOKUM-34;
3666 Pavol VI..Hlásání evangelia / Evangelii nuntiandi.Řím:Kresťanská akademie.1978...M - Exhortácie 02;
3667 Pavol VI..Encyklika svätého otca Pavla VI.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968...M - Encykliky 07;
3668 Pavol VI..Encyklika svätého otca Pavla VI.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968...M - Encykliky 06;
3669 Pavol VI..Encyklika Ecclesiam suam - Ako má Cirkev plniť svoje poslanie v prítomnosti .Rím:Slovenský ústav Cyrila a Metoda.1968...M - Encykliky 04;
3670 Pavol, Jan.Boh Otec.:Nové Město.1999.80-85487-57-8..Ján Pavol II. 65;
3671 Pavol, Jan.Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. mladíkom a dievčatám celého sveta .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-308-3.docasna.DOKUM-32;
3672 Pavol, Jan.Duch svätý.:Nové Město.1998.80-85487-56-X..Ján Pavol II. 67;
3673 Pavol, Tomek.Ekumenický rozmer Cirkvi.:Pavol Tomek.1998.80-967862-2-9..Misiologia Ekumenizmus 6;
3674 Pažítka, Mikuláš.Ave Maria.Banská Bystrica:Iuventa .1993..docasna.PM-36;
3675 Pažítka, Mikuláš,1918-.Rozprávate po taliansky? =.Bratislava ::Slov. pedagog. nakl.,.1963...Príručky 014;
3676 Pecinovský, Jan.Word 7.:Grada Publishing.1996.80-7169-325-1..Príručky 031;
3677 Pecka, Dominik.Tajemství života : Aforismy.:Praha : Ústředí katolického studenstva.1932...Pedagogika Výchova témy 018;
3678 Peleška, Stanislav, 1930-.2000 rád pre záhradkárov.:Praha :.2008.978-80-7360-739-5..Botanika 12;
3679 Pennino, P. V. M..Životopis. Sluha Boží P. Cayetano Errico:.Žilina:Jozef Baťo.1994...ŽS/CAYETANO ERRICO - 01;
3680 Pereira, Alfonso.Myšlenky a modlitby.Praha:ZVON.1991.80-7113-043-5..Modlitby 040;
3681 Pereira, Alfonso.Myšlienky a modlitby.Český Těšín:Katolícke nakladateľstvo Cor Jesu.1992...Modlitby 028;
3682 Pereira, Clemente.Gott braucht Priester.Donauwört:Verlag Ludwig Auer Cassianeum.1966?..docasna.Jnem-10;
3683 Pereira, Clemente.Kto nám povie pravdu? :.Bratislava:Svetlo.1993...Pedagogika Výchova témy 007;
3684 Pereira, Clemente.Kto nám povie pravdu? :.Bratislava:Svetlo.1993..docasna.PSY-09;
3685 Périot, Gérard.Sám uprostřed pralesa :.Praha:Orbis.1973..docasna.C-17;
3686 Pešková, Ludmila.Pleteme a háčkujeme na zimu i na léto :.Praha:Práce.1973..docasna.RP-12;
3687 Peter Maruniak.Dr. Jozef Paučo.:Stred.zahr.Slov.Domu MS.1994.80-7090-614-6..Životopisy 168;
3688 Peter, Abrahams.Ľudské telo.:Ottovo nakladatelství - Cesty.2004.80-7181-956-5..Biológia človeka 01;
3689 Peter, Gavora.Akí sú moji žiaci?.:Práca.1999.80-7094-335-1..Pedagogika 017;
3690 Peter, Maruniak.Príspevok k poznaniu slovenského exilu a národných dejín.:Dom Matice slovenskej.2003.80-7090-708-8..Dejiny Slovenska 25;
3691 Peter, Maruniak.Zborník prednášok.:Stredisko zahraničných Slovákov Domu Matice slovenskej.2001.80-7090-662-6..Dejiny Slovenska 24;
3692 Peter, Štanský.Žilinský kraj.:Knižné centrum.1998.80-88723-83-3..RegD/SlovenskoŽ- 04;
3693 Petiška, Eduard.Čtení o hradech :.Praha:Albatros.1973...RegD/Česko - 01;
3694 Petiška, Eduard.Staré grécke báje a povesti.Bratislava:Mladé letá.1961..docasna.SLpr/PETI-01;
3695 Petranský, Ivan A..Biskup Michal Buzalka.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-394-4..Cirkevné dejiny Slovenska 60;
3696 Petranský, Ivan A..Život pod hviezdou.Prešov :Michal Vaško.2008.978-80-7165-683-8.docasna.BIOGR-092;
3697 Petráš, Lukáš.Mravouka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1928...Morálka 17;
3698 Petrbok, Jaroslav M.,1881-1960.Poznáš je, když kvetou? /.Praha ::SNDK,.1955...Botanika 13;
3699 Petrík, Vincent, SJ.Ľudské a Božie cesty.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-470-0..Cirkevné dejiny Slovenska 64;
3700 Petrík, Vincent, SJ.Posledná vila .Cambridge, Ont.:Priatelia Dobrej knihy.1990.0-919865-51-8..Cirkevné dejiny Slovenska 39;
3701 Pettrey, Dani.Aljašská odvaha.[Podolínec]:i527.net.2014.9788097144821 (brož.); 978-80-971448-2-1..NábPr/PETT1-01;
3702 Petty, Geoffrey.Moderní vyučování.Praha:Portál.2006.80-7367-172-7..Pedagogika 002;
3703 Petz, Maria Andrea.Uprostred ľudí znamenie kresťanskej nádeje 1.zv..:Kongregácia Školských sestier sv. Františka z Assisi -OSF.1993?...Naša kongregácia 026;
3704 Petz, Maria Andrea.Uprostřed lidí znamení křesťanské naděje. 1. sv. Kongregace Františkánek Neposkvrněného Početí.Praha?:OSF.1993...Naša kongregácia 001;
3705 Petz, Maria Andrea.Uprostřed lidí znamení křesťanské naděje. 2. sv. Kongregace Františkánek Neposkvrněného Početí.Praha?:OSF.1993...Naša kongregácia 002;
3706 Petz, Maria Andrea.Uprostred ľudí znamenie kresťanskej nádeje 1.zv..:Kongregácia Školských sestier sv. Františka z Assisi -OSF.1993?..docasna.KONGR-20;
3707 Peyret, Raymond.Skrytý život Marty Robinovej. Bratislava:LÚČ.2009.978-80-7114-720-6..Životopisy 93;
3708 Peyret, Raymond.Marthe Robin.Bratislava:LUC.1993.80-7114-101-1..Životopisy 94;
3709 Pfannmüller, Donatus.Když přišla na svět láska /.Přerov ::[nákladem vlastním],.1925...Biografia 47;
3710 Pfau, Ruth.Potkala jsem velkou lásku /.Olomouc ::Signum Unitatis,.1991...Životopisy 15;
3711 Pfliegel, Miroslav.Premeny Žiliny.Martin:Osveta.1990.80-217-0195-1..RegD/SlovenskoŽ - 06;
3712 Philippe, Jacques.Čas pre Boha.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-37-6..DZ/PHIL1 - 01;
3713 Philippe, Jacques.V škole Ducha Svätého.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-61-9..Františkánska spiritualita 019;
3714 Philippe, Jacques.Volám ťa žiť.Liptovský Mikuláš:Komunita Blahoslavenstiev.2010.978-80-970380-8-3..F/15;
3715 Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Bratislava:SERAFÍN.1992.80-85310-10-4..DZ/PHIL1 - 02;
3716 Philippe, Jacques.Čas pre Boha.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-37-6.docasna.DZ/PHIL1-01;
3717 Philippe, Jacques.Vnútorná sloboda.Bratislava:Serafín.2002.80-88944-78-3..DZ/PHIL1 - 03;
3718 Philippe, Jacques.V škole Ducha Svätého.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-61-9.docasna.DZ/PHIL1-04;
3719 Philippe, Jacques.V škole Ducha Svätého.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-61-9.docasna.FRANT-13;
3720 Philippe, Jacques.Volám ťa žiť.Liptovský Mikuláš:Komunita Blahoslavenstiev.2010.978-80-970380-8-3.docasna.DZ/PHIL1-05;
3721 Philippe, Jacques.Vnútorná sloboda.Liptovský Mikuláš:Komunita Blahoslavenstiev.2013.978-80-971282-6-5.docasna.DZ/PHIL1-03;
3722 Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Serafín:Bratislava.1994.80-85310-36-8.docasna.DZ/PHIL1-02;
3723 Philippe, Jacques,1947-.Cesta dôvery a lásky.Liptovský Mikuláš:Komunita Blahoslovenstiev.2013.9788097147631 (brož.);978-80-971476-3-1.docasna.DZ/PHIL1-06;
3724 Piccirillo, Michele.Jan Pawel II :.Gorle ::Velar,.2000.88-7135-119-3..Ján Pavol II. 62;
3725 Pielatowski, Kazimierz.Úsmev Jána Pavla II.. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-45-5..Ján Pavol II. 24;
3726 Pigna, Arnaldo.Řeholní život. Teologie a spiritualita. Studijní texty.Rím:.1994..docasna.ZIVZ-14;
3727 Pigozzi, Caroline.Pápež v súkromí..Bratislava:Remedium vydavateľstvo.2000.80-88993-42-3..Ján Pavol II. 25;
3728 Pigozzi, Caroline.Pápež v súkromí..Bratislava:Remedium vydavateľstvo.2000.80-88993-42-3.docasna.BIOGR-085;
3729 Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 10..Bratislava:Tatran.1986...Umenie 10;
3730 Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 3..Bratislava:Tatran.1983...Umenie 03;
3731 Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 5..Bratislava ::Tatran,.1984...Umenie 05;
3732 Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 7..Bratislava ::Tatran,.1985...Umenie 07;
3733 Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 9..Bratislava:Tatran.1986...Umenie 09;
3734 Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 2..Bratislava:Tatran.1982...Umenie 02;
3735 Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 4..Bratislava ::Tatran,.1983...Umenie 04;
3736 Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 6..Bratislava ::Tatran,.1984...Umenie 06;
3737 Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 8..Bratislava ::Tatran,.1985...Umenie 08;
3738 Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 1..Bratislava:Tatran.1982...Umenie 01;
3739 Pilát, Albert.Atlas rostlin.Praha:Státní pedagogické nakl..1964..docasna.P-16;
3740 Pilát, Albert.Vreckový atlas húb.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1972..docasna.P-33;
3741 Pilát, Albert.Atlas alpínek.Praha:Academia.1973..docasna.P-15;
3742 Pintíř, Adolf, 1952- - autor.Rosteme ve víře :.:Praha :.1992.80-85282-17-8..Katechetika Učebnice 06;
3743 Piqué, Elisabetta.František: život a revolúcia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.9788081611223 (viaz.); 978-80-8161-122-3.docasna.PAP-34;
3744 Pír, Andrej, OSB.Nad nami hory, pod nami bane.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1972...Životopisy 76;
3745 Piteková, Eugénia.Plná a dierkovaná výšivka.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00523-7.docasna.RP-01;
3746 Piteková, Eugénia.Plná a dierkovaná výšivka.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00523-7..Ručné práce 01;
3747 Piťha, Petr.Svaté patronky Evropy.:Praha : COMDES.2000.80-902776-4-0..Životopisy svätých 33;
3748 Piťha, Petr, 1938-.Přišla jsem vám sloužit :.:Kostelní Vydří :.2008.978-80-7195-247-3.docasna.KONGR-06;
3749 Piťha, Petr, 1938-.Přišla jsem vám sloužit :.:Kostelní Vydří :.2008.978-80-7195-247-3..Naša kongregácia 009;
3750 Piťha, Petr, 1938- - autor.Růžencová tajemství ;.České Budějovice ::České Budějovice :.2003.80-86610-09-8..Modlitby 041;
3751 Piťha, Petr, 1938- - autor.Dvě pohádky.:Praha :.2000.80-902776-3-2..DZ/PIŤH1 - 01;
3752 Piťha, Petr,(1938-).Kříž Kristův v dějinách lidstva.Praha ::Comdes,.2001.80-902776-5-9..DZ/PIŤH1 - 02;
3753 Pitta, Antonio.Synopsa Listov sv. Pavla.Kapušany:Bens.2001.80-88998-20-4..Nový zákon 26;
3754 Pius XII..Mediator Dei et hominum. Encyklika o posvätnej liturgii.Košice:Verbum .1948...M - Encykliky 03;
3755 Piwowarski, W..Slovník katolíckej sociálnej náuky.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-129-9..Sociológia 09;
3756 Plávka, Andrej.Všade ťa vidím.Bratislava:Tatran.1972..docasna.SLpo/PLAV-01;
3757 Plesník, Pavol.Slovensko. 3. Ľud 1. časť.Bratislava:Obzor.1974...Encyklopédie Slovenska 13;
3758 Plešková, Eva.Základy vyučovania náboženstva (školenie síl).Spišská Nová Ves:Katolícke pedagogické a katechetické centrum.2006...Katechetika Príručky 35;
3759 Plešková, Eva.Školenie síl.:.1990...Katechetika Príručky 14;
3760 Plešková, Eva.Ukáž nám cestu. Michal Vaško:Prešov.2003.80-7165-406-X..Katechetika Príručky 54;
3761 Plešková, Eva.Nechajte maličkých prísť ku mne.Bratislava:Lúč.1992.80-7114-046-5..Katechetika Príručky 45;
3762 Plešková, Eva.Panna Mária v katechéze. ROSA:Žilina.1994.80-967100-9-5..Katechetika Príručky 19;
3763 Plešková, Eva,.Teória katechetickej metodiky. ROSA:Dolný Kubín.1990.80-967100-0-1..Katechetika Príručky 18;
3764 Plešková, Eva,.Vzťah k Ježišovi. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-088-9..Katechetika Príručky 27;
3765 Plus Raul P. T. J..Maria v našich božských dějinách.:.1937...Panna Mária 053;
3766 Plus, Raoul.Kňazské rozjímanie.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950...Homiletika 11;
3767 Plus, Raoul,1882-1958.Bůh v nás /.Přerov ::Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie,.1931...Vierouka 81;
3768 Podjavorinská, Ľudmila.Preťatý život cez poly....Bratislava:Slovenský Tatran.1970..docasna.SLpo/PODJ-01;
3769 Podjavorinská, Ľudmila.Z domova.:Tatran.1970..docasna.SLpr/PODJ-01;
3770 Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta 1.diel.Kapušany:Bens.2001.80-88998-18-2, 9788088998181..Životopisy svätých 24;
3771 Podolský, Peter B. .Slobodomurárstvo - nešťastie našej doby.Bratislava:Magnifikat.2007.978-80-967740-7-4.docasna.S-05;
3772 Pohlmann, Constantin.Nový človek František.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994.80-7142-019-0..Františkánska spiritualita 098;
3773 Pohlmann, Constantin.Nový človek František.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994.80-7142-019-0.docasna.FRANT-35;
3774 Pohorský, Petr.Blanický rytíř Jaroslav Kozel : životopis mladého katolíka umučeného v Dachau.Praha:Řád.1992.80-901189-1-7..Životopisy 47;
3775 Poláček, Jaroslav.Cestou spásy /.Řím ::Křesťanská akademie,.1980...Pedagogika Výchova 009;
3776 Poláček, Klement.Slnko prerazilo mrákavy:životopisná črta sv. Lujzy de Marillac.Trnava:SSV.1992..docasna.BIOGR-032;
3777 Poláček, Klement, SDB.Slnko prerazilo mrákavy.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985...ŽS/LUJZA DE MARILLAC - 01;
3778 Poláková, Martina ; Sukeľ, Ondrej.Martin Šinaľ.(Gregorovce):.2009.978-80-89298-03-7..Životopisy 13;
3779 Polanský.Historický zápisník II. Dr. Tiso.s. l.:s. n..1989?...Dejiny Slovenska 17;
3780 Polc, Jaroslav.Posvátná liturgie.Rim:KA.1981...Liturgika 14;
3781 Polc, Jaroslav.Svaté roky /1300-1983.Olomouc:MCM.2000.80-7266-041-1..Cirkevné dejiny Slovenska 30;
3782 Polčin, Stanislav, SJ.Po stopách apoštolov.Galt:Slovenskí jezuiti.1968...Iné 08;
3783 Polčin, Stanislav, SJ.Tým,čo hľadajú Boha.Galt,Ontario, Canada:Slovenskí jezuiti.1968...Teológia 31;
3784 Polidoro, Gianmaria.František z Assisi. Človek - kresťan.Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-076-4.docasna.FRANT-88;
3785 Polidoro, Gianmaria.František z Assisi. Človek - kresťan.Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-076-4..Františkánska spiritualita 108;
3786 Polo, Gloria.Stála som pri bráne neba a pekla. Nitra:Publica.2008.978-80-969867-4-3..Životopisy 112;
3787 Polo, Gloria.Stála som pri bráne neba a pekla. Nitra:Publica.2008.978-80-969867-4-3.docasna.DV-13;
3788 Półtawska, Wanda,1921-.Príbeh priateľstva Karola Wojtylu a rodiny Półtawskej.Stará Ľubovňa:Sali - Foto.2011.9788097064433 (viaz.);978-80-970644-3-3.docasna.Z-19;
3789 Ponec, Jozef.Živé skvosty našej prírody.Martin:Osveta.1976..docasna.P-14;
3790 Ponec, Jozef.Na Ostrove kormoránov /.Bratislava ::Mladé letá,.1961...Zoológia 04;
3791 Ponec, Jozef,1918-2006.V ríši plazov.Bratislava ::Obzor,.1965...Zoológia 05;
3792 Popluhár, Ján.V službe najvyššieho Pána.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1948...ŽS/BERNARDÍN REALINO - 01;
3793 Popovec, Andrej.Slovo pre každého. Sereď:Michal Súkenník.2003.80-968626-0-X.docasna.MD-20;
3794 Popowski, Remigiusz(1936-2014)..Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu :.Warszawa ::\"Vocatio\",.1995.8385435530;83-85435-53-0..Biblické slovníky 09;
3795 Porter, Eleanor H. .Pollyanna dospieva. (Tretia kniha radosti).Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1993.80-7140-039-4..L - SvPr/PORT1-02;
3796 Porter, J.R..Stratená Biblia : Odhalenie zabudnutých spisov.Bratislava:TRIO Publishing.2005.80-968705-7-2..Iné 34;
3797 Porterová, Eleanor H. .Pollyanna. (Prvá a druhá kniha radosti).Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1993.80-7140-023-8..L - SvPr/PORT1-01;
3798 Porubčan, Jozef, SJ.Tajomný muž z iného sveta.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-003-9.docasna.NROM-069;
3799 Porubčan, Jozef, SJ.Svedectvo pravde I. Celou dĺžkou času.:.1980?...Lectio divina 29;
3800 Porubčan, Jozef, SJ.Myšlienky na každý deň.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-7141-002-0..Meditácie 027;
3801 Porubčan, Jozef, SJ.Európan na križovatke dejín a života.Zvolen:Združenie Jas.1998.80-88795-46-X..Filozofia 02;
3802 Porubčan, Jozef, SJ.Svedectvo pravde V..:.1980?...Lectio divina 27;
3803 Porubčan, Jozef, SJ.Z kostolnej nástenky.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-229-5.docasna.DPOE-05;
3804 Porubčan, Jozef, SJ.Hľadať znamená modliť sa.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-065-9..DZ/PORU1 - 01;
3805 Porubčan, Jozef, SJ.Desatoro.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-308-9.docasna.DV-23;
3806 Porubčan, Jozef, SJ.Hľadať znamená modliť sa.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-065-9.docasna.MD-10;
3807 Porubčan, Jozef, SJ.Myšlienky na každý deň.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-7141-002-0.docasna.BB-32;
3808 Porubčan, Jozef, SJ.Tajomný muž z iného sveta.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-003-9..Biografia 24;
3809 Porubčan, Jozef, SJ.Posolstvo, ako o ňom písal Pavol. III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-175-7.docasna.BB-25;
3810 Porubčan, Jozef, SJ.Svedectvo pravde VI. - Ako jeden z nás.:.1980?...Lectio divina 28;
3811 Porubčan, Jozef, SJ.Apokalypsa.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7141-001-2.docasna.BB-60;
3812 Porubčan, Jozef, SJ.Apokalypsa.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7141-001-2..Nový zákon 38;
3813 Porubčan, Jozef, SJ.Človek ako chlieb-.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-150-7..Životopisy 09;
3814 Porubčan, Štefan, SJ.Posolstvo Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Trnava:Dobrá kniha.1990...Nový zákon 31;
3815 Porubčan, Štefan, SJ.Úvod do Písma Svätého.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1960...Lectio divina 21;
3816 Porubčan, Štefan, SJ.Posolstvo Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Trnava:Dobrá kniha.1990...Nový zákon 30;
3817 Pospíšil, Ctirad Václav, 1958-.Františkánské prameny.:Olomouc :.2001-.80-7266-073-X..Františkánska spiritualita 027;
3818 Pospíšil., C.V. .Dar Otce i Syna : základy systematické pneumatologie.:Matice cyrilometodějská.2003.80-7266-135-3..Teológia 9;
3819 Pospíšilová, Ludmila.Vzpomínky sester na druhou generální představenou M. M. Xaverii Fűrgottovou.Praha:0SF.1998...Naša kongregácia 012;
3820 Pospíšilová, Ludmila.Vzpomínky sester na druhou generální představenou M. M. Xaverii Fűrgottovou.Praha:0SF.1998..docasna.KONGR-04;
3821 Pöstényi, Ján.Katolícke Slovensko.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1933...Cirkevné dejiny Slovenska 01;
3822 Posvátná Kongregace pro řeholníky a světské instituty.Podstatné prvky učení Církve o řeholním životě se zřetelem na instituty apoštolsky činné.:.1983...Zasvätený život 013;
3823 Potaš, Marián Ján, OSBM.Dar lásky. Michal Vaško:Prešov.2001.80-7165-311-X..ŽS/PAVOL GOJDIČ - 01;
3824 Potemra, Michal.P. Michal Lacko, S.J..Košice:Slovenský katolícky kruh.1992.80-900435-2-6..Cirkevné dejiny Slovenska 63;
3825 Považanová, Valéria..Pamätnica Chrámového spevokolu v Ružomberku 1894-1994. Neografia:Martin.1994.80-85186-63-2.docasna.CD-058;
3826 Powell, John.Naplno člověkem.Brno:Cesta.2000.80-7295-002-9..DZ/POWE1- 02;
3827 Powell, John.Kto prvý hodí kameňom?.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-165-5.docasna.DZ/POWE1-01;
3828 Powell, John.Riešenie hádanky o sebe.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-240-6.docasna.DZ/POWE1-03;
3829 Powell, John.Dotkol sa ma.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-228-7.docasna.DZ/POWE1-05;
3830 Powell, John.Prečo mám strach milovať?.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-120-5.docasna.DZ/POWE1-02;
3831 Powell, John.Láska bez podmínek.Praha:Portál.1998.80-7178-283-1.docasna.DZ/POWE1-04;
3832 Powell, John.Z pohľadu kresťana.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-275-9..DZ/POWE1 - 01;
3833 Powell, John.Prečo mám strach povedať kto som?.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-575-6..E/8;
3834 Požár, Ladislav.Psychológia postihnutých (patopsychológia). Retaas:Bratislava.2006.80-89113-21-4..Psychológia 10;
3835 Prečan, Vilém,1933-.Slovenský katolicizmus pred februárom 1948 /.Bratislava ::Osveta,.1961...Cirkevné dejiny Slovenska 25;
3836 Press, František.Maria. Brno:Mariánské nakladatelství.1995.80-901553-5-9.docasna.PM-43;
3837 Press, František.Děvečky Boží.Brno:Mariánské nakladatelství.1992.80-900255-3-6..Panna Mária 011;
3838 Press, František.Ježíšovo a Mariino Srdce:.Brno:Mariánské nakladatelství.1993...Panna Mária 037;
3839 Pretschnerová, Eliška.Školské sestry OSF. Zbierka historických materiálov..Rím:Generalát.1980..docasna.KONGR-30;
3840 Pretschnerová, Eliška (úvod).Školské sestry OSF. Sbírka historických materiálů.Rím:OSF.1980..docasna.KONGR-21;
3841 Pribula, Andrej.Prešovské biskupstvo.Prešov:Dino.1998.80-85575-17-5..Cirkevné dejiny Slovenska 83;
3842 Prikryl, Ľ..Žilina - Kostol Obrátenia sv. Pavla a Kláštor Jezuitov.Žilina:Žilinská univerzita.2006.80-8070-531-3..RegD/SlovenskoŽ- 07;
3843 Prikryl, Ľubomír.Mesto Žilina.Žilina:Reg. rozvoj. agent..1997...RegD/SlovenskoŽ - 01;
3844 Prikryl, Ľubomír Viliam.Pamätný Žilinský 6.október:. Žilina:MÚ.1994.80-967136-6-3..Dejiny Slovenska 21;
3845 Prince, Derek.Boží plán pre tvoje peniaze.Košice:Mária Čekanová - Publishing House Dunamis.2006.80-89204-19-8..Morálka 25;
3846 Prítrská, Stanislava.Úvahy o dare života.Bratislava:Hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže.1996.80-967492-4-2..Pedagogika Výchova témy 030;
3847 Prof. Ivančič.Zustaňte ve mně a já ve vás.Olomouc:Matice Cyrilometodejská.1994..docasna.DZ/IVAN1-02;
3848 Prof. Ivančič.Zustaňte ve mně a já ve vás.Olomouc:Matice Cyrilometodejská.1994...DZ/IVAN1 - 06;
3849 PRONZATO, Alessandro .Nepohodlné evanjeliá.Rím:Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1981...Lectio divina 36;
3850 Pronzato, Alessandro.Krížová cesta hriešnika.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986...Modlitby 009;
3851 Pronzato, Alessandro.Krížová cesta hriešnika.Bratislava:LUC.2002.80-7114-363-4.docasna.UU-14;
3852 Pronzato, Alessandro.Tisíc a jedna sestra.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-177-9.docasna.NROM-041;
3853 Pronzato, Alessandro, 1932- - autor.Ale já vám říkám :. :Svitavy :.1995.80-901457-7-9..Zasvätený život 083;
3854 Provera, Paul.Rehoľné zasvätenie vo svetle II. vatikánskeho koncilu:.s. l.:s. n..1967...Zasvätený život 016;
3855 Provincialát uršulínok rímskej únie.Načúvanie svätej Angely Mericiovej.Bratislava:Uršulínky.1990??...ŽS/ANGELA - 01;
3856 Provincialát uršulínok rímskej únie.Načúvanie svätej Angely Mericiovej.Bratislava:Uršulínky.1990??..docasna.BIOGR-113;
3857 Průcha, Jan.Pedagogický slovník.Praha:Portál.2001.80-7178-597-0..Pedagogika 005;
3858 Prus, Boleslaw.Faraón.Bratislava:Tatran.1971..docasna.SvLpr/PRUS-01;
3859 Pudilová, Zdenka.Vzory pro ruční pletení..Praha ::SNTL,.1973...Ručné práce 18;
3860 Pupík, Zdeno.Možnosti výchovy v súčasných podmienkach kultúry .:Inštitút Communio.2010.978-80-970613-1-9..Pedagogika Výchova 007;
3861 Pupík, Zdeno.Slovo pre súčasného človeka.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2005.80-88741-62-9..DZ/PUPÍ1 - 01;
3862 Pupík, Zdeno.Súvislosti.Žilina:Inštitút Communio.2013.9788097127541 (brož.);978-80-971275-4-1..Pedagogika Výchova 006;
3863 Pupík, Zdeno.Pastoračné plánovanie.Žilina:Inštitút Communio.2015.978-80-89750-01-6..Pastorálka 07;
3864 Pupík, Zdeno.Slovo pre súčasného kresťana.Žilina?:.2020...DZ/PUPÍ1 - 02;
3865 Pupík, Zdeno.Animátor a život malého spoločenstva :.Spišská Nová Ves :Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže.2009.978-80-969551-5-2..DZ/PUPÍ1 - 03;
3866 Purm, Augustin.Putování za hlasem božím. Sv. Klement Maria Hofbauer.Praha:Čes.kat.charita.1989...ŽS/KLEMENT M. HOFBAUER - 02;
3867 Purm, Augustin.Putování za hlasem božím. Sv. Klement Maria Hofbauer.Praha:Čes.kat.charita.1989..docasna.BIOGR-088;
3868 Puškárová, Blanka,1926-1999.Kežmarok :.Bratislava ::Tatran,.1979...RegD/SlovenskoK - 01;
3869 Quartana, Mariele.Pravda o vzniku života.:Nové Město.1993.80-85487-12-8..Pedagogika Výchova témy 008;
3870 Quoist, Michel.Tvojimi očami.Bratislava:LUC.1998.80-7114-225-5..DZ/QUOI1 - 05;
3871 Quoist, Michel.Cesty modlitieb.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-108-9.docasna.DZ/QUOI1-02;
3872 Quoist, Michel.Mezi člověkem a Bohem.Praha:ČKCH.1969..docasna.DZ/QUOI1-01;
3873 Quoist, Michel.Setkání.Řím:Křesť. akademie.1967...DZ/QUOI1 - 08;
3874 Quoist, Michel.Bůh mě čeká.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-84-7..DZ/QUOI1 - 02;
3875 Quoist, Michel.Cesta k úspechu.Rím:SÚSCM.1985..docasna.DZ/QUOI1-06;
3876 Quoist, Michel.Úspešný život.Bratislava:LUC.1998.80-7114-233-6..DZ/QUOI1 - 06;
3877 Quoist, Michel.Tvojimi očami.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972...DZ/QUOI1 - 07;
3878 Quoist, Michel.Mezi člověkem a Bohem.Praha:ČKCH.1969...DZ/QUOI1 - 01;
3879 Quoist, Michel.Setkání.Řím:Křesť. akademie.1967..docasna.DZ/QUOI1-05;
3880 Quoist, Michel.Úspešný život.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1971...DZ/QUOI1 - 09;
3881 Quoist, Michel (1921-1997).Konštrukcia človeka.Bratislava:Lúč.2001.80-7114-330-8, 8071143308.docasna.DZ/QUOI1-03;
3882 Quoist, Michel (1921-1997).Konštrukcia človeka.Bratislava:Lúč.2001.80-7114-330-8, 8071143308..DZ/QUOI1 - 03;
3883 Quoist, Michel, 1921-1997 - autor.Kristus uprostřed světa.Praha:Portál.1995.80-7178-080-4.docasna.DZ/QUOI1-04;
3884 Quoist, Michel, 1921-1997 - autor.Kristus uprostřed světa.Praha:Portál.1995.80-7178-080-4..DZ/QUOI1 - 04;
3885 R. S..Ježišova matka:.:Slovenská duchovná služba.1988...Panna Mária 073;
3886 R. S. / Korec, Ján Chryzostom/.O cestách viery.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1988...Vierouka 77;
3887 R. S. / Korec, Ján Chryzostom/.O cestách viery.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1988...Vierouka 51;
3888 Rábek, František.Mozaika pravdy.Marianka:Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR.2006.80-969555-1-9..Homiletika 37;
3889 Rábek, František.V službe slova .Bratislava:Ministerstvo obrany.2009.978-80-89261-30-7..Homiletika 36;
3890 Rábek, František.V službe slova .Bratislava:Ministerstvo obrany.2009.978-80-89261-30-7..Homiletika 36;
3891 Rábek, František.Štafeta viery - diel 1.Nitra:Reprint.1998.80-967851-0-9..Cirkevné dejiny Slovenska 06;
3892 Rábek, František.V službe slova .Bratislava:Ministerstvo obrany.2009.978-80-89261-30-7..Homiletika 36;
3893 Ráček, Blažej,(1884-1970).Život Kristův.Řím ::Křesťanská akademie,.1970...Biografia 34;
3894 Radcliffe, Timothy.Medvěd a mniška.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-845-3.docasna.ZIVZ-52;
3895 Radelli, Gaudius.Triumf Srdca.Bratislava:Vydavateľstvo de Sales.2017...Panna Mária 103;
3896 Radváni, Hadrián.Naša národná svätyňa-Bazilika v Šaštíne.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..docasna.CD-064;
3897 Rafaj, Rafael.Za národ : Politika SNS 1990-2005.Bratislava:Slovenská národná strana.2006.80-969465-6-0..Politika 11;
3898 Rahner, Hugo.Mária a Cirkev.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-157-4.docasna.PM-14;
3899 Rahner, Karl.Slova do mlčení.Svitavy:Trinitas.2004.80-86036-96-0.docasna.MD-69;
3900 Rahner, Karl, 1904-1983.Kresťan v dnešnom svete:.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-044-6.docasna.TEOLpas-03;
3901 Rahner, Karl, 1904-1983.Modlitby života. Dobrá kniha:Trnava.1995.80-7141-054-3.docasna.MD-61;
3902 Rahner, Karl, 1904-1983.Modlitby života. Dobrá kniha:Trnava.1995.80-7141-054-3..DZ/RAHN1 - 01;
3903 Rahner, Karl,1904-1984.Mária, matka Pána.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-112-4..Panna Mária 039;
3904 Ramon.Moudrost svatého Františka z Assisi.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-322-2.docasna.FRANT-82;
3905 Ramon.Moudrost svatého Františka z Assisi.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-322-2..Františkánska spiritualita 020;
3906 Rappard, Dora.Radostná staroba.Bratislava :CREATIVPRESS.1991.80-7131-006-9..Psychológia 20;
3907 Raslavská, Ivana.Globálna dimenzia v školách : Metodická príručka pre učiteľov stredných škôl.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-666-7..Pedagogika Výchova témy 052;
3908 Rašlová, Katarína.Psychológia a pastorácia. 6. Aspekty voľby povolania..Bratislava:Arcidiecézne centrum pre poradenstvo a pastorálnu psychológiu. Centrum rodiny a vzdelávania SKCH.1996.80-85595-04-4..Zasvätený život 037;
3909 Rašlová, Katarína.Psychológia a pastorácia 2.Bratislava:Centrum rodiny.1992.80-85595-00-1..Pastorálka 15;
3910 Ratkoš, Peter.Veľkomoravské legendy a povesti.Bratislava:Tatran.1977...ŽS/CYRIL A METOD - 02;
3911 Ratzinger Josef.Úvod do křesťanství.Řím:Křesťanská akadémie.1978...Vierouka 65;
3912 Ratzinger, J.; Kasper, W..Viem, komu som uveril.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-217-6..M - Apoštolské listy 018;
3913 Ratzinger, Joseph.Odpustky z Assisi.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-045-1..Františkánska spiritualita 038;
3914 Ratzinger, Joseph - Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský. Druhý diel:.Trnava:Dobrá kniha.2011.9788071417217 (viaz.);978-80-7141-721-7.docasna.PAP-26;
3915 Ratzinger, Jozeph.Cesta veľkonočným tajomstvom.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-424-1..Benedikt XVI. 07;
3916 Raučinová, Mária.Gender alebo rodová ideológia.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-264-5..DZ/VIERA - 04/41;
3917 Raučinová, Mária.Gender alebo rodová ideológia.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-264-5.docasna.DV-41;
3918 Ravasiová, Eugénia Elizabet.Nebeský Otec sa prihovára k svojim deťom. .Šipice :Vydavateľstvo sv. Bystríka.2009.978-80-969000-8-4.docasna.DZ/RAVA1-01;
3919 Ravier, André.Svätý Bruno.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-84-8.docasna.BIOGR-124;
3920 Ravier, André.František Saleský. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-873-6.docasna.BIOGR-134;
3921 Ravier, André.Svatá Jana de Chantal : Jeanne-Francoise Frémyot,baronka de Chantal.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1997.80-7192-165-3..ŽS/JANA DE CHANTAL - 01;
3922 Raymond OSCO, M. .Rodina, ktorá dosiahla Krista.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-221-X..ŽS/BERNARD Z CLAIRVAUX - 01;
3923 Rebro, Augustín,.Vody uzdravujúce a osviežujúce.Martin:Osveta.1979..docasna.Zdr-19;
3924 Rébuffat, Gaston.Medzi zemou a nebom.Bratislava:Obzor.1965..docasna.C-05;
3925 Refatto, Florindo.Nový člověk, nová píseň.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-68-5.docasna.BB-50;
3926 Refatto, Florindo.Nový člověk, nová píseň.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-68-5..Lectio Divina 68;
3927 Regec, Michal.Hľadám svoj domov-. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.1997.80-7165-090-0..Katechetika Učebnice 16;
3928 Régine Pernoudová.Krátky životopis Jany z Arku.Marianka:Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2012.978-80-89261-41-3..ŽS/JANA Z ARKU - 01;
3929 Régine Pernoudová.Krátky životopis Jany z Arku.Marianka:Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2012.978-80-89261-41-3.docasna.BIOGR-154;
3930 Řehák, Tomáš.Sex:šlehačka na dortu.Albrechtice:Křesťanský život.2001.80-7112-050-2..Pedagogika Výchova témy 027;
3931 Rejman, Ladislav,1912-1985.Slovník cizích slov /.Praha ::Státní pedagogické nakladatelství,.1971...Slovníky 032;
3932 Remiremont,A,de.Jedna z vyvolených.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990...ŽS/ALEXIA - 1;
3933 Renner, F. G..Naši nebeskí priatelia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-122-6.docasna.BB-61;
3934 Repka, Miroslav Jozef .Magnifikat.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-190-7.docasna.DPOE-03;
3935 Repko, Jozef.Prebúdzanie obra.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.978-80-8161-161-2..Životopisy 133;
3936 Repko, Jozef.Slovanský patrón:.Trnava:SSV - Vojtech.2013.978-80-7162-982-5.docasna.BIOGR-137;
3937 Repko, Jozef.Slovanský patrón:.Trnava:SSV - Vojtech.2013.978-80-7162-982-5..ŽS/VOJTECH -01;
3938 Repko, Jozef.Prebúdzanie obra.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.978-80-8161-161-2.docasna.NROM-108;
3939 Rerych, Michal.Anglicko-český,česko-anglický slovník.Praha:Knihcentrum.2000.80-7181-385-0..Slovníky 013;
3940 Restrepo, Marino.Z temnôt do svetla. .Hontianske Tesáre :Vydavateľstvo sv. Bystrí­ka.2009.978-80-969000-5-3..NábPr/REST1-01;
3941 Restrepo, Marino.Z temnôt do svetla. .Hontianske Tesáre :Vydavateľstvo sv. Bystrí­ka.2009.978-80-969000-5-3.docasna.NROM-085;
3942 Reuter, Jakob,1911-2007.Blahoslavený Jozef Freinademetz SVD.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983...ŽS/JOZEF FREINADEMETZ - 01;
3943 Reuter, Jakub.Pre nich som sa stal Číňanom. Nitra:SBS.2003.80-85223-03-1.docasna.BIOGR-034;
3944 Reuter, Jakub.Pre nich som sa stal Číňanom. Nitra:SBS.2003.80-85223-03-1..ŽS/JOZEF FREINADEMETZ - 02;
3945 Reuter, Jakub.Hlásateľ Slova v moci Ducha : Osobný a duchovný profil bl.Arnolda Janssena.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova, SVD.2003.80-85223-66-X..ŽS/ARNOLD JANSSEN - 01;
3946 Rey-Mermet, Théodule..Chlapec, ktorý sa hral s Bohom. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-021-8.docasna.BIOGR-035;
3947 Rey-Mermet, Théodule..Človek pre beznádejných. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-070-6..ŽS/ALFONZ - 03;
3948 Rezník, Jaroslav,1942-.Túry do literatúry :.Bratislava ::Slovart,.2012.978-80-556-0498-5..Literatúra teória 11;
3949 Riboldi, don Mario.Blahoslavený Róm. Taliansko:La Voce.1993...ŽS/ZEFIRÍN MALLA - 01;
3950 Riboldi, Mario.Opravdivý róm.Košice:OTA.2007.978-80-969686-0-2..ŽS/ZEFIRÍN MALLA - 02;
3951 Ricciotti Giuseppe.Život Ježíše Krista.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1948...Kristológia 2;
3952 Říha, Tomáš.Svatý Norbert. Řím:Křesťanská akademie.1971...ŽS/NORBERT - 01;
3953 Říha, Tomáš.Svatý Norbert : a jeho dílo.Řím:Křesťanská akademie.1971..docasna.BIOGR-046;
3954 Richard, A. Bennett.Duchovný pokrm.:MSEJK.2002.80-88891-44-2..DZ/BENN1 - 01;
3955 Richer, Etienne.Mária, úsmev Boží.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-43-0..Panna Mária 070;
3956 Richer, Etienne.Mária, úsmev Boží.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-43-0.docasna.PM-59;
3957 Richer, Etienne.Mária, úsmev Boží.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-43-0.docasna.PM-37;
3958 Richter, Stanislav.Mikuláš Koperník :.Praha:Vyšehrad.1973..docasna.Z-02;
3959 Rinpočhe, Sogjal.Tibetská kniha o životě a smrti :.Praha:Pragma.1996.80-7205-006-0.docasna.RELIG-02;
3960 Rinserová, Luise .Voláte ma Mária Magdaléna.:Obzor.1991.80-215-0167-7..Biografia 27;
3961 Říský, Bernard.Maria. Duchovní cvičení.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992..docasna.PM-35;
3962 Rivers, Francine.Dieťa zmierenia.[Podolinec]:Kumran.2012.9788089487349 (brož.); 978-80-89487-34-9..NábPr/RIVE1-01;
3963 Rivers, Francine.Rút. Dobrá kniha:Trnava.2005.80-7141-507-3..Biografia 03;
3964 Rivers, Francine.Rút. Dobrá kniha:Trnava.2005.80-7141-507-3.docasna.DZ/RIVE1-03;
3965 Rivers, Francine,1947-.Vykúpená láska.[Podolínec]:Kumran.2012.9788089487165 (brož.); 978-80-89487-16-5..DZ/RIVE1 - 03;
3966 Rivers, Francine,1947-.Šarlátová niť.[Stará Ľubovňa]:Kumran.2013.9788089487455 (brož.); 978-80-89487-45-5..NábPr/RIVE1-02;
3967 Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Tamara.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-471-9..Biografia 04;
3968 Riversová, Francine.Výnimoční biblickí muži. Kaleb. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-627-2.docasna.DZ/RIVE1-07;
3969 Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Betsabe.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-521-9..Biografia 01;
3970 Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Rachab.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-492-1.docasna.DZ/RIVE1-02;
3971 Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Mária.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-546-4..Biografia 05;
3972 Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Betsabe.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-521-9.docasna.DZ/RIVE1-04;
3973 Riversová, Francine.Výnimoční biblickí muži. Áron.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-598-5.docasna.DZ/RIVE1-06;
3974 Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Rachab.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-492-1..Biografia 02;
3975 Riversová, Francine.Výnimoční biblickí muži. Jonatan. .Trnava:Dobrá kniha.2009.978-80-7141-641-8.docasna.DZ/RIVE1-08;
3976 Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Tamara.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-471-9.docasna.DZ/RIVE1-01;
3977 Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Mária.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-546-4.docasna.DZ/RIVE1-05;
3978 Rivest, Madeleine.Mať tak krídla!. Michal Vaško:Prešov.2001.80-7165-319-5..Pedagogika Výchova témy 025;
3979 Roberti, P. J..Nenápadné čnosti.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-04-X..DZ/ROBE1 - 01;
3980 Roberti, P. J..Nenápadné čnosti.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-04-X.docasna.DV-18;
3981 Robinson, Henry Morton .Kardinál.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-174-9..NábPr/ROBI1-01;
3982 Robinson, Henry Morton .Kardinál.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-174-9.docasna.NROM-042;
3983 Rodion, kňaz.Ľudia a démoni: výber: Mimozmyslové javy, ich pôvod a podstata:.Prešov:Petra, Blahovistnik.2000..docasna.PSYpara-02;
3984 Rodion, kňaz.Ľudia a démoni: výber: Historický pôvod mágie a astrológie:.Prešov:Petra.2000..docasna.O-01;
3985 Rodion, kňaz.Ľudia a démoni: výber: Čo je vlastne Halloween:.Prešov:Petra.2000..docasna.S-02;
3986 Rodriguez, Alfonz.Kresťanská dokonalosť 2/2.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1929...Mystika a asketika 13;
3987 Rodriguez, Alfonz.Kresťanská dokonalosť 3/2.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1930...Mystika a asketika 15;
3988 Rodriguez, Alfonz.Kresťanská dokonalosť 1/2.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1927...Mystika a asketika 12;
3989 Rodriguez, Alfonz.Kresťanská dokonalosť 3/1.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1930...Mystika a asketika 14;
3990 Rodriguez, Alfonz.Kresťanská dokonalosť 3/2.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1930..docasna.ZIVZ-15;
3991 Roessler, Max.Když začína večer.Praha:ZVON.1995.80-7113-118-0..Katechetika Príbehy 14;
3992 Roger z Taizé, brat.Boh môže iba milovať.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-025-7.docasna.UU-25;
3993 Roger, z Taizé, bratr.Netušená radost.Kostelní Vydří:KN.2006.80-7195-075-0..RIH-Taizé 03;
3994 Rogowski,Roman E..Mystika vrchov.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku.1991.80-85223-05-8.docasna.NROM-063;
3995 Rogowski,Roman E..Mystika vrchov.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku.1991.80-85223-05-8..Mystika a asketika 08;
3996 Rohr, Richard.Slobodní od slobody. Zrno:Dolný Kubín.1997.80-967867-0-9..DZ/ROHR1 - 01;
3997 Rohrbasser, Anton.Peter Kanízius.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-178-7..ŽS/PETER KANÍZIUS - 01;
3998 Rochla, A..Katechizmus Pia X. vysvetľovaný kresbami. Otázky 1 - 160:.Colle Don Bosco (Asti):Libreria Dottrina Christiana.1952?...Katechetika Katechizmus 09;
3999 Rollin, Bertrand.Ako dnes žiť Regulu sv. Benedikta.Sampor:Mnísi z rehole svätého Benedikta.2013.9788097146580 (brož.);978-80-971465-8-0..ŽS/BENEDIKT Z NURSIE - 05;
4000 Rollin, Bertrand.Ako dnes žiť Regulu sv. Benedikta.Sampor:Mnísi z rehole svätého Benedikta.2013.9788097146580 (brož.);978-80-971465-8-0..RIH-Benediktíni 02;
4001 Rollin, Bertrand.Ako dnes žiť Regulu sv. Benedikta.Sampor:Mnísi z rehole svätého Benedikta.2013.9788097146580 (brož.);978-80-971465-8-0.docasna.BS-02;
4002 Roma, Giusepino de.Pane, ukáž mi svoju tvár! Lectio divina.:.1980??..docasna.MD-56;
4003 Romieu, E..Život sestier Brontovských.Martin:Živena.1936...Životopisy 153;
4004 Romieu, Émilie.Život sestier Brontëovských /.Bratislava ::Obzor,.1971...Životopisy 145;
4005 Rončáková, Terézia, 1980-.Rodina a médiá:.Ružomberok:Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta.2009.9788080844219 (brož.);978-80-8084-421-9.docasna.ZURN-01;
4006 Rončáková, Terézia,1980-.Prienik náboženského a publicistického štýlu.Praha:PAULÍNKY.2010.9788074500114 (brož.); 978-80-7450-011-4..Pastorálka 12;
4007 Rops, Daniel.Biblia a jej ľud.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1985...Lectio divina 17;
4008 Rops, Daniel.Ježiš vo svojej dobe.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-66-6..Kristológia 7;
4009 Rosenbaum, Karol.Slovensko. 4. Kultúra 2. časť.Bratislava:Obzor.1980...Encyklopédie Slovenska 16;
4010 Rosendorfský, Jaroslav.Česko-italský slovník.Praha:Státní pedagogické nakl..1988...Slovníky 003;
4011 Rosendorfský, Jaroslav,1907-2002.Italsko-český slovník =.Praha ::Státní pedagogické nakladatelství,.1969...Slovníky 004;
4012 Rossé, Gérard.Ján Mária Vianney.Bratislava:LÚČ.2001.80-7114-348-0.docasna.BIOGR-140;
4013 Rossé, Gérard.Ján Mária Vianney.Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-776-3..ŽS/JÁN MÁRIA VIANEY - 02;
4014 Rossi, Pietro.Největší dílo svatého Františka.Uherské Hradiště:L.V. Print (tlač).1980??..docasna.FRANT-27;
4015 Rossi, Pietro.Největší dílo svatého Františka.Uherské Hradiště:L.V. Print (tlač).1980??...Františkánska spiritualita 128;
4016 Rossi, Severo.Fátima.Fátima:Ediç?es Miss?es Consolata.1998?.972-8265-10-7.docasna.PM-38;
4017 Rossini, Gabriele.Život Panny Márie c Gabriele Rossini ; Prel. Jozef Máček ; Ilustr. Pavol Stacho ; Aut. obál. Jaroslav Sládeček.Trnava:KON-PRESS.1993.80-85413-20-5..Panna Mária 033;
4018 Rostworowski, Piotr.Škola Pánovej služby 3. : Duchovné vedenie. .Sliač :Mnísi z rehole svätého Benedikta.2011.978-80-970647-7-8.docasna.DV-16;
4019 Rostworowski, Piotr.Škola Pánovej služby 3. : Duchovné vedenie. .Sliač :Mnísi z rehole svätého Benedikta.2011.978-80-970647-7-8..Zasvätený život 062;
4020 Rotzetter, Anton.Obdivuhodne vás stvoril. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-67-8..Františkánska spiritualita 067;
4021 Rotzetter, Anton.Na ceste evanjelia.Bratislava:Cantate - pre Slovenskú provinciu Menších bratov kapucínov.1996.80-967255-0-5..Františkánska spiritualita 054;
4022 Rotzetter, Anton.Obdivuhodne vás stvoril. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-67-8..Františkánska spiritualita 068;
4023 Rotzetter, Anton.Na ceste evanjelia.Bratislava:Cantate - pre Slovenskú provinciu Menších bratov kapucínov.1996.80-967255-0-5..Františkánska spiritualita 053;
4024 Rotzetter, Anton.Jak František kázal zvířatům.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-309-5.docasna.FRANT-81;
4025 Rotzetter, Anton.Na ceste evanjelia.Bratislava:Cantate - pre Slovenskú provinciu Menších bratov kapucínov.1996.80-967255-0-5.docasna.FRANT-18;
4026 Rougier, Stan.Zaves svoj život na hviezdu.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-62-7..DZ/ROUG1 - 01;
4027 Rougier, Stan.František z Assisi. Brno:PETROV.1990.80-85247-00-3..Františkánska spiritualita 047;
4028 Rozinajová, Helena.Základy rodinnej výchovy.Bratislava:SPN.1992.80-08-01310-9..Pedagogika Výchova 018;
4029 Rozner, Ján.Sedem dní do pohrebu. .Bratislava :Marenčin PT.2010.978-80-8114-070-9..Životopisy 155;
4030 Rozsypalová, Marie.Péče o nemocné : Učebnice pro střední zdravotnické školy.Praha:Avicenum.1980..docasna.Zdr-02;
4031 Rubatscherová, Veronika Marie.Život Marie Wardové.Svojšice u Peček:Ústav Anglických panen .1929...RIH-Anglické panny, CJ 06;
4032 Rubcov, V. G..Zelená lékárna /.Praha ::Lidové nakladatelství,.1984...Botanika 19;
4033 Rúfus, Milan.Modlitbičky.:Mladé letá.1993.80-06-00543-5.docasna.DPOE-17;
4034 Rúfus, Milan.Kniha žalmov.Bratislava:Lúč.1991.80-7114-025-2..Starý zákon 38;
4035 Rúfus, Milan.Kniha žalmov.Bratislava:Lúč.1991.80-7114-025-2.docasna.BB-48;
4036 Rugirangoga, Ubald.Odpustenie oslobodzuje:.Stará Ľubovňa:Kumran.2020.978-80-89993-19-2..Životopisy 182;
4037 Rupnik, Marko Ivan.Pri stole v Betánii.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2017.978-80-8193-009-6..Zasvätený život 027;
4038 Rupnik, Marko Ivan.Hľadám svojich bratov:.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.978-80-8193-000-3..Lectio divina 18;
4039 Ruppert, Fidelis.Modli se a pracuj.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-64-2.docasna.MD-18;
4040 Rusinský, František,1881-1923.Nový kapesní slovník italsko-český a cestovní příručka =.Třebíč ::Jindřich Lorenz,.1949...Slovníky 005;
4041 Růžička, Otakar.Italsky od A do Z.Praha:Orbis.1946..docasna.Jtal-05;
4042 Rybár, Ján, SchP.Myšlienky umelcov o živote a smrti, vyjadrené štetcom a dlátom.:vl. n..1995..docasna.FIL-12;
4043 Rybár, Ján, SchP.Náboženstvo a krásna spoločnosť.Bratislava:Letra & Line.1993.80-85513-03-X.docasna.FIL-10;
4044 Rybár, Ján,(1949-).Sociálno-psychologické úvahy o povahe reči a jej živote.Bratislava ::Letra & Line.1992.80-85513-02-1.docasna.FIL-11;
4045 Rybár, Ladislav,1918-1991.Ako recitovať prózu a poéziu /.Bratislava ::Slov. pedagog. nakl.,.1972...Literatúra teória 08;
4046 Rychlovský, Miloslav.Ako vychovávať deti.Trnava:Nakladateľstvo Pavla Gerdelána.1944...Pedagogika Výchova 014;
4047 Ryś, Grzegorz.Inkvizícia.Liesek :Rímskokatolícky farský úrad v Liesku.2002.80-968866-4-9..Cirkevné dejiny 27;
4048 Ryska, Jaromír (zostavovateľ).Cesty po Římě.Rím:Velehrad.1991..docasna.CD-068;
4049 Ryšková, Mireia.Stručný úvod do Písma Svätého.Praha:Scriptum.1991.80-900335-7-1..Lectio divina 20;
4050 Ryšková, Mireia.Stručný úvod do Písma sv. : Starý zákon.Praha:Scriptum.1991.80-900335-6-3..Lectio divina 19;
4051 Sadloňová, Mária.Matematika - zbierka príkladov : s ukážkami riešení a s prehľadom vzorcov.Žilina :Školmédia.2005.80-968755-9-0..Príručky 038;
4052 Sacher, Rainer.Ako sa mení les /.Bratislava,:.1978...Botanika 14;
4053 Saint-Exupéry, Antoine de, 1900-1944.Citadela.Praha:Vyšehrad.1984..docasna.SvLpr/SAIN-01;
4054 Saint-Exupéry, Antoine de,1900-1944.Malý princ /.Praha ::Albatros,.1972...L - SvPr/SAIN1-06;
4055 Saint-Exupéry, Antoine de,1900-1944.Citadela.Praha:Vyšehrad.1994.80-7021-116-4..L - SvPr/SAIN1-01;
4056 Saint-Exupéry, Antoine de,1900-1944.Pode mnou země / Kurýr na jih / Noční let / Země lidí / Válečný pilot.Praha ::Odeon,.1973...L - SvPr/SAIN1-03;
4057 Saint-Exupéry, Antoine de,1900-1944.Zem ľudí.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1963...L - SvPr/SAIN1-05;
4058 Saint-Exupéry, Antoine de,1900-1944.Válečný pilot / Kurýr na jih / Noční let / Země lidí / Dopis rukojmímu.Praha ::Naše vojsko,.1967...L - SvPr/SAIN1-02;
4059 Saint-Exupéry, Marie de,1875-1972.Já a můj syn :.Praha ::Vyšehrad,.1971...L - SvPr/SAIN1-04;
4060 Sala, Renzo.Svätý Otec František.Bratislava:Lúč.2013.9788071149262 (brož.); 978-80-7114-926-2..František 04;
4061 Salamon, Vladislav (zost.).Náš biskup František (4.6.1936 - 3.5.2012).Stará Ľubovňa:Sali-foto.2012.978-80-89605-01-9.docasna.CD-096;
4062 Salatňay, Michal .Sociálne encykliky:.Bratislava:Združenie katolíckych robotníkov.1941...M - Encykliky 02;
4063 Sales, Lorenzo,1889-1972.Ježíšovo srdce světu :.Romae ::[s.n.],.1967...Liturgika 23;
4064 Saleský, František.Uvod do zbožného života.Praha:ZVON.1990.80-7113-025-7..ŽS/FRANTIŠEK SALESKÝ - 01;
4065 Saleský, František.Filotea.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989...ŽS/FRANTIŠEK SALESKÝ - 05;
4066 Saleský, František sv..Filotea. Návod k nábožnému životu.Rím:SÚSCM.1969..docasna.DV-17;
4067 Salesny, Karl H..Don Bosco - jedna radosť.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741846 (brož.); 978-80-8074-184-6..ŽS/DON BOSCO -04;
4068 Salij Jacek.Dekalóg.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-31-2..Starý zákon 69;
4069 Salij, Jacek.Smrť, zmŕtvychvstanie, večný život. .Bratislava :Lúč.2002.80-7114-388-X.docasna.DV-08;
4070 Salij, Jacek.Hriech, milosť, sviatosť zmierenia.Bratislava:LUC.2003.80-7114-389-8.docasna.DV-07;
4071 Salvaneschi, Nino.Tajomstvo viery.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950...Vierouka 67;
4072 Salvini, Alfonzo.Svätý Anton Paduánsky.Prešov:Serafínsky svet.1948...ŽS/ANTON Z PADOVY - 03;
4073 Sandany, Artúr.Angličtina do vrecka :.Bratislava ::Slov. pedagog. nakl.,.1971...Slovníky 011;
4074 Sandany, Artúr.Ruština do vrecka /.Bratislava ::Slov. pedagog. nakl.,.1977...Slovníky 017;
4075 Sandford, John.Vnútorné uzdravenie a rodina.Bernolákovo:Nadácia MANNA.1992.80-85744-00-7..DZ/SAND1 - 01;
4076 Sandtner, Peter.Obetiam komunistického režimu: pamätníky, pamätné tabule, sochy a busty.Bratislava:Konfederácia politických väzňov Slovenska.2015.9788097212711 (viaz.); 978-80-972127-1-1..Cirkevné dejiny Slovenska 89;
4077 Sanetrníková, Iva.Ještěrka.:.1980??..docasna.NROM-076;
4078 Sanetrníková, Iva.Ještěrka.Praha:ZVON.1990.80-7113-006-0..Pedagogika Výchova témy 039;
4079 Sánchez-Silva, José María, 1911-2002.Marcelino chlieb a vino.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-00-7..NábPr/SANCH1-02;
4080 Sánchez-Silva, José María, 1911-2002.Marcelino chlieb a víno. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-59-7..NábPr/SANCH1-01;
4081 Sánchez-Silva, José María, 1911-2002.Marcelinova veľká cesta. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-60-0..NábPr/SANCH1-03;
4082 Sanchez, Fernand.Parapsychológia a kresťanský život.Bratislava:SERAFÍN.1995.80-85310-45-7..Parapsychológia Sekty 05;
4083 Sanchez, Fernand.Radiestézia, magnetizmus a kresťanský život,. Serafín:Bratislava.1995.80-85310-47-3.docasna.O-02;
4084 Sanchez, Fernand.Astrológia a kresťanský život. SERAFÍN:Bratislava.1996.80-85310-46-5..Parapsychológia Sekty 04;
4085 Saniga, Miroslav,1964-.Príroda oslavuje Stvoriteľa.[S.l.]:Miroslav Saniga.2016.9788097228149 (viaz.); 978-80-972281-4-9.docasna.P-37;
4086 Saniga, Miroslav,1964-.Čerenie duše.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.9788081611599; 978-80-8161-159-9.docasna.DV-53;
4087 Saniga, Miroslav,1964-.Božia signatúra na úžasnom diele prírody.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2014.9788081350481; 978-80-8135-048-1.docasna.P-39;
4088 Saniga, Miroslav,1964-.Impresie prírody.[Liptovské Revúce:Miroslav Saniga].2011.9788097079093 (viaz.); 978-80-970981-3-1.docasna.P-38;
4089 Saniga, Miroslav,1964-.Druhý dych.:.2017.9788081612862; 978-80-8161-286-2.docasna.DV-54;
4090 Sarah, Robert,1945-.Boh alebo nič.Bratislava:Lúč.2016.9788081790324 (viaz.); 978-80-8179-032-4..DZ/SARA1 - 01;
4091 Sarah, Robert,1945-.Sila ticha: .Bratislava:Lúč.2017.978-80-8179-071-3; 9788081790713..DZ/SARA1 - 02;
4092 Sasiadeková, Jolanta.Neobyčajne obyčajná. .Bratislava :Lúč.2010.978-80-7114-797-8..ŽS/FAUSTÍNA - 07;
4093 Satoria, Karel,1953-.Povoláním člověk /.Brno ::Cesta,.2015.978-80-7295-196-3..DZ/SATO1 - 01;
4094 Saxon, Michal.Pravda Biblie v sociológii človečenstva.Humenné:Klasická sociológia.1991.80-900409-0-X.docasna.S-03;
4095 Scanlan, Michael.Vnútorné uzdravovanie.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-95-3..DZ/SCAN1 - 01;
4096 Scanlan, Michael.Vnútorné uzdravovanie.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-95-3.docasna.UU-06;
4097 Scicluna Charles J., Zollner Hans, Ayotte David John.Na ceste k uzdraveniu a obnove.Rím:Pápežská Gregoriánska univerzita.2012...Pedagogika Výchova témy 009;
4098 Scott, Walter,1771-1832.Ivanhoe.[Turčiansky Sv. Martin]:Matica slovenská.1947...NábPr/SCOT1-01;
4099 Scupoli L..Duchovný boj.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..docasna.DV-05;
4100 Scupoli, Lorenzo.Duchovný zápas.Bratislava:Oto Németh.2000.80-88949-12-2..DZ/SCUP1 - 01;
4101 Sebíňová, Františka.Tajomná radosť.Bratislava:LUC.2001.80-7114-357-X.docasna.BIOGR-048;
4102 Sebíňová, Františka.Tajomná radosť.Bratislava:LUC.2001.80-7114-357-X..Životopisy 101;
4103 Secondin, Bruno.Nová hnutí v církvi.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-391-5..RIH-Všeobecne 06;
4104 Sečka, Štefan.Zamyslenia Mons. Š. Sečku, spišského biskupa.Spišská Kapitula:Rím.-kat.bisk.úrad.2012..docasna.DOKUM-62;
4105 Sečka, Štefan.Kresťan v službe novej evanjelizácie.Spišské Podhradie:Biskupský úrad v Spišskej Kapitule.2012.9788097101398 (brož.);978-80-971013-9-8.docasna.DOKUM-60;
4106 Sečka, Štefan.Inštrukcia diecézneho biskupa Mons.Š. Sečku.Spišská Kapitula:Rím.-kat.bisk.úrad.2012..docasna.DOKUM-61;
4107 Sedláček, Juraj,.Kňaz Juraj Sedláček.:.2019.9788099907073; 978-80-99907-07-3..Životopisy 180;
4108 Sedlák, Imrich.Dejiny slovenskej literatúry II. zv.. .Martin :Matica slovenská.2009.978-80-7090-945-4..Literatúra teória 12;
4109 Seeböck, Philibert,1839-1914.Perla panenství /.Solnohrad ::A. Pustet,.1901...Zasvätený život 068;
4110 Seelmann, Kurt.Kniha chlapcov a dievčat:.:.1990??...Pedagogika Výchova témy 034;
4111 Seelmann, Kurt,1900-1987.Odkiaľ sú deti /.Martin ::Osveta,.1971...Pedagogika Výchova témy 051;
4112 Seewald, Peter.Svetlo sveta. .Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-138-9..Benedikt XVI. 01;
4113 Seewald, Peter.Benedikt XVI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2017.9788081612718 (viaz.); 978-80-8161-271-8..Benedikt XVI. 09;
4114 Seewald, Peter.Svetlo sveta. .Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-138-9.docasna.PAP-28;
4115 Seewald, Peter,,1954-.Kult.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.9788071628828 (viaz.); 978-80-7162-882-8..Biblické slovníky 07;
4116 Segert, Stanislav.Synové světla a synové tmy. Svědectví nejstarších biblických rukopisů.Praha:Orbis.1970..docasna.BB-16;
4117 Sejkot, Roman.Pápež Ján Pavol II..Martin:Osveta.1990.80-217-0212-5..Ján Pavol II. 4;
4118 Sejkot, Roman.Pápež Ján Pavol II..Martin:Osveta.1990.80-217-0212-5.docasna.BIOGR-082;
4119 Sejkot, Roman.Pápež Ján Pavol II..Martin:Osveta.1990.80-217-0212-5..Ján Pavol II. 3;
4120 Seko, Roman.Keď nás hryzie svedomie.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741747 (brož.);978-80-8074-174-7 \z 9788080741730 ;978-80-8074-173-0..DZ/VIERA - 02/24;
4121 Seko, Roman.Keď nás hryzie svedomie.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741747 (brož.);978-80-8074-174-7 \z 9788080741730 ;978-80-8074-173-0.docasna.DV-32/b12;
4122 Self, David.Pochopiť utrpenie.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-131-3.docasna.UU-13;
4123 Semuf, Štefan.Chorí radia zdravým. Úsmev a smiech, najlepší lekár....Michalovce:.2007..docasna.UU-31;
4124 Senčík, Š. - Mišovič, B..Bláznivá láska. Životopisná črta sestry Kláry Fietzovej.:.1990...Naša kongregácia 030;
4125 Senčík, Š. - Mišovič, B..Bláznivá láska. Životopisná črta sestry Kláry Fietzovej.:.1990..docasna.KONGR-13;
4126 Senčík, Š.; Mišovič, B..Bláznivá láska.:.1992...Naša kongregácia 031;
4127 Senčík, Š.; Mišovič, B..Bláznivá láska.:.1992..docasna.KONGR-12;
4128 Senčík, Štefan.Kvet z bardejovských záhonov: Miriam Terézia Demjanovičová.Rím:SVSCM.1972..docasna.BIOGR-069;
4129 Senčík, Štefan, SJ.Kvet z bardejovských záhonov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972...ŽS/MIRIAM TERÉZIA DEMJANOVIČOVÁ - 03;
4130 Senčík, Štefan, SJ.O tých, čo hľadali a našli Boha. Trnava:Dobrá kniha.1993.0-920150-53-5..Životopisy 65;
4131 Senčík, Štefan, SJ.Ježiš naša cesta.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-303-8.docasna.TEOL-10;
4132 Senčík, Štefan, SJ.JÁN PAVOL ll. prvý pápež slovanského pôvodu.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-85186-00-4.docasna.BIOGR-104;
4133 Senčík, Štefan, SJ.Terézia z Avily.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-169-8..ŽS/TERÉZIA Z AVILY - 01;
4134 Senčík, Štefan, SJ.Slovensko moje.Galt:Slovenskí jezuiti.1970...Životopisy 24;
4135 Senčík, Štefan, SJ.Miriam Terézia Demjanovičová.Rím:Slovenské vydavateľstvo svätého Cyrila a Metoda.1959...ŽS/MIRIAM TERÉZIA DEMJANOVIČOVÁ - 02;
4136 Senčík, Štefan, SJ.Rozhlasujte zo striech A.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986...Homiletika 34;
4137 Senčík, Štefan, SJ.Na ceste za väčšou dokonalosťou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981...ŽS/MIRIAM TERÉZIA DEMJANOVIČOVÁ - 04;
4138 Senčík, Štefan, SJ.JÁN PAVOL ll. prvý pápež slovanského pôvodu.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-85186-00-4..Ján Pavol II. 21;
4139 Senčík, Štefan, SJ.Turzovka, slovenský Lurd?.Cambridge, Ontario - Kanada:Slovenskí jezuiti v Kanade.1982.0-920150-71-3..Panna Mária 056;
4140 Senčík, Štefan, SJ.Listy svätým.Cleveland:Prvá katolícka slovenská jednota.1973...Životopisy svätých 41;
4141 Senčík, Štefan, SJ.Na ceste za väčšou dokonalosťou. SÚSCM :Trnava.1992.80-7162-006-8..ŽS/MIRIAM TERÉZIA DEMJANOVIČOVÁ - 06;
4142 Senčík, Štefan, SJ.Moderný apoštol.Kanada:Slovenskí jezuiti.1966...Misiologia Ekumenizmus 7;
4143 Senčík, Štefan,1920-2001.Na ceste za väčšou dokonalosťou.Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418511 (brož.); 978-80-7141-851-1.docasna.BIOGR-149;
4144 Senčík, Štefan,1920-2001.Na ceste za väčšou dokonalosťou.Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418511 (brož.); 978-80-7141-851-1..ŽS/MIRIAM TERÉZIA DEMJANOVIČOVÁ - 01;
4145 Senger, Basilio.Amare e soffrire. Piccola biografia de Suor Clara Fietz.Graz - Eggenberg:Comitato: Suor Clara Fietz.1987..docasna.Jtal-17;
4146 Senger, Basilius.Kristova láska naléhá : obraz ze života sestry Kláry Fietzové.Kutná Hora:Haifa Island.2003.80-903341-0-5..Naša kongregácia 018;
4147 Senger, Basilius.Kristova láska naléhá : obraz ze života sestry Kláry Fietzové.Kutná Hora:Haifa Island.2003.80-903341-0-5.docasna.KONGR-31;
4148 Senker, Bonifác.Roman Šebestián Zängerle, kníže - biskup sekavský a administrátor diecése lubenské 1771-1848.Štyrský Hradec:Mateřinec OSF.1938...Naša kongregácia 027;
4149 Serikbaeva, Klara.Kazahstan. Kazachstan..London; Almaty:Flint River Press.1995.1-871489-24-5..RegD/Kazachstan - 01;
4150 Sestra Mária IBMV.Dejiny Inštitútu Preblahoslavenej Panny Márie na Slovensku.Bratislava:Provincialát IBMV.1996...RIH-Anglické panny, CJ 01;
4151 sestra Marie-Laetitia ; z franc. orig. přel. J.Švancarová..Tajemství radosti.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-50-2..Zasvätený život 052;
4152 Settimio Cipriani - Giovanni Saldarini.Úvodní kurs do Písma svatého. Roma:Rocca di Papa.1967...Starý zákon 58;
4153 Seuffert, Josef.Tomáš Morus.Zagreb:Logos.1989...ŽS/TOMÁŠ MORUS - 01;
4154 Seuffert, Josef.Tomáš Morus.Zagreb:Logos.1989..docasna.BIOGR-148;
4155 Seuffert, Josef,.Tomáš Morus.Bratislava:Alfa.1992.80-05-01041-9.docasna.BIOGR-043;
4156 Seuse, Heinrich,(1295-1366).O věčné moudrosti.V Olomouci ::Edice Krystal,.1937...Mystika a asketika 38;
4157 Seward, Ingrid.Diana.Bratislava:Daniela.1997.80-85541-08-4.docasna.Z-10;
4158 Sheed F. J..TEOLÓGIA.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1969..docasna.TEOL-04;
4159 Sheed F. J..TEOLÓGIA.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1969...Teológia 30;
4160 Sheen, Fulton.Myšlienky na každý deň.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-314-3.docasna.MK-01;
4161 Sheen, Fulton J.Život krista.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-207-4.docasna.NROM-068;
4162 Sheen, Fulton J..Pokoj v duši.Řím:Rím.1969...Psychológia 31;
4163 Sheen, Fulton J..Pokoj v duši.Řím:Rím.1969..docasna.DV-35;
4164 Sheldrake, Philip.Spriateliť sa so svojimi túžbami.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-703-9..Mystika a asketika 28;
4165 Schalück, Hermann.Citlivosť a solidarita : Františkánske inšpirácie.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-86-4..Františkánska spiritualita 034;
4166 Schalück, Hermann.Mnoho farieb, jedna dúha : Solidarita a globalizácia v kontexte františkánskej cesty.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-87-2..Františkánska spiritualita 035;
4167 Schalück, Hermann.Verso il 2000. La nuova evangelizzazione.:.1991..docasna.Jtal-19;
4168 Schamoni, Wilhelm; Besler Karl.Perly zo Života Svätých. Košice:Východoslovenské tlačiarne.1991.80-7132-001-3..Životopisy svätých 10;
4169 Scheinostová, Alena.Romipen : literaturou k moderní identitě.Praha:Athinganoi.2006.80-239-7746-6..Literatúra teória 07;
4170 Schikora, Rudolf.Naše světla :.Frýdek - Místek ::Exerciční dům,.1947..docasna.BIOGR-002;
4171 Schindler, Eugen.Vincent de Paul - OTEC CHUDOBNYCH. Charis:Bratislava.2000.80-88743-38-9..ŽS/VINCENT - 01;
4172 Schindlerová, Mária.Boh za dverami manželskej spálne.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741594 (brož.);978-80-8074-159-4.docasna.DV-32/b5;
4173 Schindlerová, Mária.Boh za dverami manželskej spálne.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741594 (brož.);978-80-8074-159-4..DZ/VIERA - 02/17;
4174 Schinle, Gertrúda.S Matúšom o Kristovi.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1976...Meditácie 022;
4175 Schinle, Gertrúda, S.M..S Markom o Kristovi.Rím:SÚSCM.1974..docasna.BB-81;
4176 Schinle, Gertrúda, S.M..S evanjelistami o Kristovi.Rím:SÚSCM.1980..docasna.BB-81/b;
4177 Schinle, Gertrúda, S.M..S evanjelistami o Kristovi.Rím:SÚSCM.1980...Meditácie 045;
4178 Schinleová, Gertrúda.Videli sme Pána. Nitra:KS.1995.80-88741-05-X..Lectio divina 38;
4179 Schlegel, Leo.Život služebnice Boží Gemmy Galgani.Praha:Nákladem vlastním.1922...Životopisy 100;
4180 Schlegel, Leo.Život služebnice Boží Gemmy Galgani.Praha:Nákladem vlastním.1922..docasna.BIOGR-056;
4181 Schlesinger, Miroslav.Začni už žiť.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-171-X..DZ/SCHL1 - 01;
4182 Schlosser, Marianne.Setkání s Bonaventurou. Juraj Mrocek:Bratislava.2002.80-968872-2-X..Františkánska spiritualita 120;
4183 Schlosser, Marianne.Setkání s Bonaventurou. Juraj Mrocek:Bratislava.2002.80-968872-2-X..Františkánska spiritualita 052;
4184 Schmaus Michael.Božie zjavenie.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1986..docasna.TEOL-15;
4185 Schmaus, M.Božie zjavenie.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988...Vierouka 21;
4186 Schmaus, M.Boh a jeho stvorenie, 2a. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-453-5..Vierouka 22;
4187 Schmaus, Michael.Sviatosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986...Vierouka 24;
4188 Schmaus, Michael.Cirkev.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..docasna.TEOL-16;
4189 Schmaus, Michael, 1897-1994.Sviatosti:.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..docasna.TEOL-05;
4190 Schmid, Max.Vrchol úcty k Srdci Ježíšovu.Přerov:Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie.1947..docasna.TEOLliturg-14;
4191 Schmid, Max.Vrchol úcty k Srdci Ježíšovu.Praha:ZVON.1991...Liturgika 24;
4192 Schmid, Max.Vrchol úcty k Srdci Ježíšovu.Praha:ZVON.1991..docasna.TEOLliturg-15;
4193 Schmidkonz, Theo.Volám k tobě,Bože.:.1999.80-7192-403-2.docasna.MD-26;
4194 Schmitt, Gladys,1909-1972.Rembrandt /.Bratislava ::Obzor,.1979...Životopisy 37;
4195 Schmitz, Peter.Pri prameňoch života :.V Nitre ::Mis. dom Matky Božej,.1947...Pedagogika Výchova témy 016;
4196 Schmucki, Oktavian.František z Assisi, muž modlitby.Bratislava:Minor.2018.978-80-89888-05-4.docasna.FRANT-73;
4197 Schmucki, Oktavian.František z Assisi, muž modlitby.Bratislava:Minor.2018.978-80-89888-05-4..Františkánska spiritualita 097;
4198 Schneider.Život rehoľnej sestry :.Bratislava ::Rim.-katol cirkev,.1948..docasna.ZIVZ-38;
4199 Schneider.Život rehoľnej sestry :.Bratislava ::Rim.-katol cirkev,.1948...Zasvätený život 002;
4200 Schneider, Herbert.Mystický život s Klárou z Assisi.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-95-3.docasna.FRANT-44;
4201 Schneider, Herbert.Oláske Ježiša Krista podľa učenia Jána Dunsa Scota.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-011-7..Františkánska spiritualita 087;
4202 Schneider, Herbert.Mystický život s Klárou z Assisi.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-95-3..Františkánska spiritualita 085;
4203 Schneider, Herbert.Životodarné umieranie : K 750. výročiu smrti Kláry z Assisi (1193-1253).Bratislava:Serafín.2004.80-8081-003-6..Františkánska spiritualita 084;
4204 Schneider, Herbert.Kontemplácia s Klárou z Assisi. Serafín:Bratislava.2003.80-88944-73-2.docasna.FRANT-44/a;
4205 Schneider, Herbert.Kontemplácia s Klárou z Assisi. Serafín:Bratislava.2003.80-88944-73-2..Františkánska spiritualita 086;
4206 Schneiderová, Oda.Kňazstvo ženy.:.1948...Pedagogika Výchova témy 041;
4207 Schnierer, Jozef.Robotník slnka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-098-X..Ján Pavol II. 48;
4208 Scholzel, Margot.Ein Geschenk fur Dich!.Leipzig:Rudolf Arnold .1965 ?..docasna.RP-18;
4209 Schönebeck, Erich.Galileo Galilei /.Bratislava ::Slov. vydav. polit. lit.,.1962...Životopisy 36;
4210 Schőnová, Bernadeta (OSF).Dejiny Kongregácie šk. sestier sv. Fr. na Slovensku 1919-2000.Žilina:OSF.2006..docasna.KONGR-27;
4211 Schőnová, Bernadeta (OSF).Dejiny Kongregácie šk. sestier sv. Fr. na Slovensku 1919-2000.Žilina:OSF.2006...Naša kongregácia 028;
4212 Schönová, Ludmila,1915-.Jak se to řekne německy /.Praha ::Státní pedagogické nakladatelství,.1984...Slovníky 019;
4213 Schooyans, Michel.Rozhodnutie pre život. Serafín:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1997.80-85310-68-6..Františkánska spiritualita 058;
4214 Schooyans, Michel.Rozhodnutie pre život. Serafín:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1997.80-85310-68-6.docasna.FRANT-15;
4215 Schooyans, Michel.Úvod do sociálneho učenia Cirkvi.:SPES Bratislava.1993.80-966991-0-5..Teológia 23;
4216 Schooyans, Michel.Rozhodnutie pre život. Serafín:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1997.80-85310-68-6..Františkánska spiritualita 057;
4217 Schrejvers, Jozef.Božský priateľ.[S.l.]:[s.n.].1935...Meditácie 050;
4218 Schrijvers, Josef.Umění dávati se.Praha:Gustav Francl.1937..docasna.ZIVZ-27;
4219 Schryvers, Josef .Božský přítel.Obořiště:Redemtoristi.1935..docasna.DV-33;
4220 Schubert, Linda.Hodina zázrakov. Oto Németh:Bratislava.2001.80-88949-23-8..Modlitby 024;
4221 Schug, John.Páter Pio, kapucín.Bratislava:Serafín.1992.80-88944-13-9.docasna.BIOGR-011;
4222 Schug, John.Páter Pio, kapucín.Bratislava:Serafín.1992.80-88944-13-9..ŽS/PÁTER PIO - 03;
4223 Schug, John.Páter Pio.Bratislava:Presto Press.1976.80-85667-00-2..ŽS/PÁTER PIO - 02;
4224 Schug, John.Páter Pio.Bratislava :Vydavateľstvo Minor.2008.978-80-969796-1-5..ŽS/PÁTER PIO - 04;
4225 Schug, John, A. .Páter Pio.Bratislava:Presto Press.1993.80-85667-04-5..ŽS/PÁTER PIO - 01;
4226 Schulhoff, George E..Volal som na Ducha Svätého c George E. Schulhoff.[Bratislava:Vydavateľstvo svätého Bystríka].2000.80-968401-1-8..Modlitby 031;
4227 Schulhoff, George E..Počúvanie Ducha Svätého. Vydavateľstvo svätého Bystríka]:[Bratislava.2000.80-968401-0-X..Modlitby 030;
4228 Schultz, Ján 4 com ;sostavil Ján Schultz.Nemecko-slovenský slovník I..Bratislava:Komenský.1941..docasna.Jnem-11;
4229 Schulz, Karel, 1899-1943.Peníz z noclehárny.Praha:Vyšehrad.1974..docasna.SvLpr/SCHUL-01;
4230 Schwager, Georg Franz X..Anna Schäffer.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2016.9788089676651; 978-80-89676-65-1..ŽS/ANNA Schäffer - 01;
4231 Schweitzer, Albert.Z mého života a díla : Albert Schweitzer.Praha:Vyšehrad.1974..docasna.Z-07;
4232 Simma, Maria.Prekvapujúce tajomstvo duší v očistci.Bratislava:Magnifikat.1995?...Mystika a asketika 40;
4233 Simmaová, Marie, 1915-2004.Duše v očistci: Co jsem prožila.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1997...Mystika a asketika 41;
4234 Simon, Boris.Emauzskí handrári.Bratislava:LUC.2004.80-7114-454-1.docasna.NROM-047;
4235 Simon, Boris,1913-1972.Hadráři z Emauz /.Praha ::Vyšehrad,.1970...NábPr/SIMO1-01;
4236 Singule, František.Základy pedagogiky a psychológie.Bratislava:SPN.1992.80-08-01862-3..Pedagogika 009;
4237 Sinka, Tarsycjusz.Liturgické symboly. Kňazský seminár sv. Gorazda:Nitra.1994.80-88741-04-1..Liturgika 19;
4238 Sion, Victor.Cesta k duchovnímu realismu.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-255-2.docasna.MD-73;
4239 Siváček, Vladimír.Pútnik životom : P. Teodor Jozef Tekel františkán - akad. maliar.:Kruh priateľov umenia.2001.80-968591-9-6..Výtvarné umenie 04;
4240 Six, Jean Francois.Malá Terezie.Brno:Cesta.1990.80-900087-3-9..ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 04;
4241 Six, Jean-Francois.Život Karla de Foucaulda.:.1985??...ŽS/CHARLES DE FOUCAULD - 02;
4242 Skalický, Karel.Radost a naděje.Rim:KA.1968...M - Dokumenty II.VK 09;
4243 Skokňa, Dušan,1923-1989.Nefajči, budeš dlhšie žiť /.Bratislava ::Ústav zdravotnej výchovy,.1980...Zdravie 10;
4244 Skubiszewski, Piotr.Veit Stoss.Bratislava:Tatran.1985...Umenie 17;
4245 Sládkovič, Andrej.Marína.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1957..docasna.SLpo/SLAD-02;
4246 Sládkovič, Andrej.Poézia.Bratislava:Tatran.1976..docasna.SLpo/SLAD-01;
4247 Sládkovičová, Oľga.Kňaz s harmonikou : Jozef Strečanský, salezián.Trnava :Hnutie kresťanských pedagógov Slovenska.2005.80-89214-10-X.docasna.Z-4ž;
4248 Slamová, Adriana.Základný kurz františkánskej misionárskej charizmy.Bratislava:Serafín.2000.80-88944-40-6.docasna.FRANT-50;
4249 Slamová, Adriana.Základný kurz františkánskej misionárskej charizmy.Bratislava:Serafín.2000.80-88944-40-6.docasna.FRANT-49;
4250 Slaninka, Leopold.Psychológia a spiritualita. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-713-5..Psychológia 22;
4251 Slaninka, Leopold.Ruach - Pneuma - Duch. Duch Svätý v biblickom zjavení.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-485-9..Starý zákon 39;
4252 Slaninka, Leopold.Žena v srdci Cirkvi. Rozhovory s prvou slovenskou veľvyslankyňou vo Vatikáne Dagmar Babčanovou.Trnava:.2007.978-80-7141-574-9..Vierouka 49;
4253 Slaninka, Leopold.Umenie ducha. Rok milosrdenstva.Bratislava:Cathedra.2016.978-80-89495-23-8..Umenie 28;
4254 Slaninka, Leopold, 1967- .Citový a náboženský vývin v prvých piatich rokoch života:.Martin :Francesca Creation.2009.978-80-970084-1-3.docasna.PSY-10;
4255 Slaninka, Leopold,1967-.Umenie Ducha.[Bratislava]:Cathedra.2015.9788089495214 (brož.); 978-80-89495-21-4..Umenie 25;
4256 Slavomír Ondica.Blahoslavený páter Pio.Bratislava:LUC.1999.80-7114-263-8..ŽS/PÁTER PIO - 06;
4257 Slavomír Ondica, Pavol.Svätý meč.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-325-9.docasna.NROM-016;
4258 Slavomír Ondica, Pavol.Svätý meč.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-325-9..NábPr/DOBR1-03;
4259 Slawuta, Dominica Genevieve.Modlitba a služba. Životopis Božej služobnice Jozafáty Hordaševskej.Michalovce:Vydavateľstvo Misionár.2009.978-80-88724-35-3..RIH-Služobnice, SNPM - 01;
4260 Slezáková, Judita.Pediatria pre špeciálnych a liečebných pedagógov.:Univerzita Komenského.1993.80-223-0624-X..Pedagogika 048;
4261 Sliacky, Ondrej.Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež. Do roku 1960.Bratislava :Literárne informačné centrum.2007.978-80-89222-32-2; 978-80-9822232-2..Literatúra teória 09;
4262 Sliacky, Ondrej,1941-.Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1960.Bratislava:Literárne informačné centrum.2013.9788081190735 (viaz.); 978-80-8119-073-5..Literatúra teória 10;
4263 Slivoň, Jozef.Projekt vlastného života.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-285-0..DZ/VIERA - 04/47;
4264 Slivoň, Jozef.Projekt vlastného života.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-285-0.docasna.DV-47;
4265 Slivoň, Jozef.Žijeme spolu, nie sme zosobášení.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741853 (brož.);978-80-8074-185-3..DZ/VIERA - 03/29;
4266 Slivoň, Jozef.Titus Zeman.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080742966 (brož.); 978-80-8074-296-6..DZ/VIERA - 05/52;
4267 Slivoň, Jozef.Žijeme spolu, nie sme zosobášení.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741853 (brož.);978-80-8074-185-3.docasna.DV-32/c5;
4268 Slota, Boleslaw.Svetlá pre biednych.Bratislava:Redemptoristi.2003.80-968525-5-8.docasna.BIOGR-139;
4269 Slovakofarma.Divozel veľkokvetý :.Bratislava ::Obzor,.1971..docasna.P-28;
4270 Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina .Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2010.978-80-85486-64-3.docasna.BB-40;
4271 Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina.Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2008.978-80-85486-52-0..Lectio divina 23;
4272 Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina. .Banská Bystrica :Slovenská biblická spoločnosť.2009.978-80-85486-57-5.docasna.BB-42;
4273 Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina .Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2010.978-80-85486-64-3..Lectio divina 24;
4274 Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina. .Banská Bystrica :Slovenská biblická spoločnosť.2009.978-80-85486-57-5..Lectio divina 25;
4275 Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina.Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2008.978-80-85486-52-0.docasna.BB-41;
4276 Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti krstu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-24-X.docasna.TEOLliturg-04;
4277 Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti pokánia (zmierenia).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1982...Vierouka 73;
4278 Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatostiach chorých.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1985..docasna.TEOLliturg-06;
4279 Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatostiach chorých.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1985...Vierouka 70;
4280 Slovenská liturgická komisia - preklad.Evanjeliá.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989...Nový zákon 24;
4281 Slovenskí Františkáni.Deviatnik ku sv. Terezke Ježiškovej.Pittsburgh:Slovenskí Františkáni v Amerike.1958?...ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 16;
4282 Slovenskí františkáni v Amerike.Malé hodinky k preblahoslavenej Panne Márii.Pittsburgh:Slovenskí františkáni v Amerike.1943..docasna.PM-01;
4283 Smahel, Rudolf.Velehrad.Olomouc:MCM.1990...RegD/ČeskoV - 01;
4284 Smahel, Rudolf.Kroměříž.Brno:Blok.1971..docasna.Geo-10;
4285 Smalley, Gray; Trent, John.Požehnanie.Sabinov:Dom Júdov.2002.80-968738-0-6.docasna.UU-09;
4286 Smejkalová, Jana.Anglicko-slovenský a slovensko-anglický vreckový slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1994.80-08-02183-7..Slovníky 037;
4287 Smelý, Igor.Čo prezrádzajú naše sny?.Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-206-5..DZ/VIERA - 03/36;
4288 Smelý, Igor.Čo prezrádzajú naše sny?.Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-206-5.docasna.DV-32/c12;
4289 Smiešková, Elena.Malý frazeologický slovník.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1977..docasna.Jsl-04;
4290 Smith, Harriet Lummis .Pollyannine poklady. (Piata kniha radosti).Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1995.80-7140-054-8..L - SvPr/PORT1-04;
4291 Smith, Harriet Lummis .Pollyanna sa vydala. (Štvrtá kniha radosti).Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1994.80-7140-047-5..L - SvPr/PORT1-03;
4292 Smith, Harriet Lummis .Pollyannin čestný dlh. (Šiesta kniha radosti).Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1995.80-7140-071-8..L - SvPr/PORT1-05;
4293 Smith, Oswald J..Duch Svätý.s. l.:s. n..1990?...Katechetika Príručky 29;
4294 Smolák, Vladimír,1887-1959.Dictionnaire portatif français-slovaque et slovaque-français /.Bratislava ::Slov. pedagog. nakl.,.1971...Slovníky 002;
4295 Smolen, Štěpán,.Do boja s ružencom.:.2019.9788089994120; 978-80-89994-12-0..Panna Mária 107;
4296 Smolen, Štěpán,1983-.Do boje s růžencem, aneb, Jak se porazit a přitom vyhrát /.:.2017.978-80-87821-08-4..Panna Mária 104;
4297 Smržík, Štefan, SJ.Žiť Ježišovo evanjelium dnes.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-059-4..Meditácie 048;
4298 Smržík, Štefan, SJ.Kateri Tekakwitha.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-098-5..Životopisy 73;
4299 SNG v Bratislave; Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku.Ľudovít Fulla 1902-1980.Bratislava ::Tatran,.1982..docasna.Z-15;
4300 Socio, Antonio.Tajomstvá Jána Pavla II. .Stará Ľubovňa :Salifoto.2010.978-80-970268-6-8.docasna.PAP-23;
4301 Sočufka, František SJ.Poklad v hlinenej nádobe.Bratislava:LUC.1999.80-7114-288-3..Zasvätený život 082;
4302 Sočufka, František, SJ.Apoštolské vyznanie viery.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-538-3..Vierouka 43;
4303 Sočufka, František, SJ.Advent a Vianoce s Benediktom XVI.. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-694-4.docasna.PAP-16;
4304 Solarová, Amabilis.Matka Františka Antónia Lampelová.Graz:OSF.1971..docasna.KONGR-03;
4305 Solarová, Amabilis.Matka Františka Antónia Lampelová.Graz:OSF.1971...Naša kongregácia 023;
4306 Soldo, Mirjana,.Moje srdce zvíťazí.:.2018.9788089866526; 978-80-89866-52-6.docasna.PM-61;
4307 Soldo, Mirjana,1965-.Moje srdce zvíťazí.:.2018.9788089866526; 978-80-89866-52-6..Panna Mária 105;
4308 Solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo. Piazza San Pietro, 29 giugno 2002.Solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo. Piazza San Pietro, 29 giugno 2002.Città del Vaticano:.2002..docasna.Jtal-37;
4309 Solženicyn, Aleksandr Isajevič,1918-2008.Jeden den Ivana Děnisoviče a jiné prózy /.Praha ::Svět sovětů,.1965...L - SvPr/SOLZ1-01;
4310 Solženicyn, Alexander.Jeden deň Ivana Denisoviča.Bratislava:Slovenský spisovateľ.2003.80-220-1228-9..L - SvPr/SOLZ1-02;
4311 Sommer, Jiří.Chrudimsko : Chrudimsko : Východočeský kraj.Hradec Králové:Kruh.1989.80-7031-012-X..RegD/ČeskoCH - 01;
4312 Soroldoni Mario.Kristus sa nepredáva.Rím:SÚSCM.1981...DZ/SORO1 - 01;
4313 Soukupová, Karla.Úsměv...(životní příběh Aničky Zelíkové).Český Těšín:Cor Jesu.1992...Životopisy 90;
4314 Soukupová, Karla.Úsměv...(životní příběh Aničky Zelíkové).Český Těšín:Cor Jesu.1992..docasna.BIOGR-028;
4315 Spáčil, Bohumil.Život Krista Pána podle čtyř Evangelií.:.1930...Meditácie 041;
4316 Spáčil, Bohumil.Život Krista Pána podle čtyř Evangelií.:.1930...Meditácie 043;
4317 Spáčil, Bohumil.Život Krista Pána podle čtyř Evangelií.:.1930...Meditácie 042;
4318 Spaemann, Robert.Hovoríme o etike. Don Bosco:Bratislava.1994.80-85405-34-2..Filozofia Etika 04;
4319 Spesz, Alexander.Katolícka mravouka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948...Morálka 3;
4320 Spesz, Alexander.Katolícka mravouka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948...Morálka 2;
4321 Speyr, Adrienne von.Mária, služobnica Pána. .Nitra :Spoločnosť Božieho Slova.2010.978-80-85223-88-0..Panna Mária 038;
4322 Spillmann, Joseph, SJ.Obeť spovedného tajomstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2017.978-80-8161-272-5.docasna.NROM-109;
4323 Spillmann, Jozef.Obeť spovedného tajomstva .Spišská Kapitula:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1992.80-7142-009-3..NábPr/SPIL1-01;
4324 Spillmann, P. Jozef.Obeť spovedného tajomstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942...NábPr/SPIL1-02;
4325 Spirago, Franz,1862-1942.Katolicky ľudový katechizmus. Prvý diel.Trnava ::Spol. Sv. Vojtecha,.1907...Katechetika Katechizmus 06;
4326 Spišská katechetická komisia.S Ježišom ideme k Otcovi. 3.Trnava, Bratislava:Spolok svätého Vojtecha; Bratislava: Príroda.1990.80-85198-04-5;8085198045.docasna.DOKUM-55;
4327 Spoločníková, Mária.Oltár svätej Alžbety. PressPrint:Košice.1995.80-967412-0-9..RegD/SlovenskoK - 04;
4328 Spoločnosť Božieho Slova.P. Arnold Janssen:.Nitra:Misijný dom Matky Božej.1943...ŽS/ARNOLD JANSSEN - 02;
4329 Spoločnosť dcér kresťanskej lásky.S. Apollónia Andriveau:.Ladce:Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky.1948...ŽS/APOLLÓNIA - 01;
4330 Spolok svätého Vojtecha,Trnava.Malý katechizmus katolíckeho náboženstva.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971...Katechetika Katechizmus 24;
4331 sprac. Oldřich Med.Charizmatický svätec.:Don Bosco.2001.80-88933-69-2..ŽS/DonBosco - 05;
4332 sprac. Ružena Dvořáková.Sväté písmo v obrazoch.:TIBI Agency.1995.80-967380-3-8..Iné 1;
4333 Spurný, Jan,1909-1988.Velazquez /.Bratislava ::SVKL,.1956...Výtvarné umenie 08;
4334 sr. Angela od srdca Ježišovho.Deväťdňová pobožnosť.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-59-2.docasna.MD-81;
4335 Srholec, Anton, 1929-2016.Náš António.Bratislava:W Press.2015.9788097119683 (brož.); 978-80-971196-8-3..Životopisy 163;
4336 St. John, Patricia Mary, 1919-1993.Poklady pod sněhem.Londýn:S. U..1970...NábPr/STJO1-01;
4337 Stadtmüller, Ewa.Úspešní ľudia, svätá Faustína.Spišská Nová Ves:Spoločnosť katolíckeho apoštolátu SAC - pallotíni.2000?...ŽS/FAUSTÍNA - 01;
4338 Stanček, Ľubomír, CM.Boh žije v svojom slove. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Kušnír.1997.80-7142-021-2.docasna.BB-88;
4339 Stanček, Ľubomír, CM.Nedeľa s Božím slovom - o modlitbe.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1996.8071420107;80-7142-010-7..Homiletika 16;
4340 Stanček, Ľubomír, CM.Nedeľa s Božím slovom - o modlitbe.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1996.8071420107;80-7142-010-7.docasna.BB-53;
4341 Stanček, Ľubomír, CM.Slovo kvasom.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-7142-074-3.docasna.BB-89;
4342 Staněk, Oldřich.Kvety a hory.Bratislava:Šport.1963...Botanika 15;
4343 Staněk, Oldřich.Čierny a Biely Váh.Martin:Osveta.1956..docasna.Geo-04;
4344 Stanislav, Ján.Životopisy slovanských apoštolov Cyrila a Metoda. Praha:Mazáč.1933...Dejiny Slovenska 05;
4345 Stanislav, Mikuláš.Žaltár. Preklad pôvodiny s obšírnejším výkladom.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948...Starý zákon 37;
4346 Stanislav, Mikuláš.Žaltár. Preklad pôvodiny s obšírnejším výkladom.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948...Starý zákon 36;
4347 Stanislav, Mikuláš.Kniha života.Ružomberok:Lev.1947...Iné 15;
4348 Stanko, Vojtech.Budeš o tom hovoriť svojim deťom... 1. diel.Nitra:Rodina.1991.80-900510-0-6..Katechetika Príručky 02;
4349 Staríček, Imrich, 1919-2002.Život a viera v jednote a mnohosti.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-022-X.docasna.FIL-02;
4350 Stašíková Galvánková, Alena.Žofia Bosniaková - slovenská svätica.Žilina:Georg.2015.9788081541292 (viaz.); 978-80-8154-129-2.docasna.Z-41;
4351 Steffahny, Hermine.Das Grosse Handarbeitsbuch. II. Band.Berlin - Leipzig - Wien:Verlag von W. Vobach & Co..1900??..docasna.RP-08;
4352 Steiger, Ivan.Bible v kresbách : Texty Starého a Nového zákona v ekumenickém překladu.Praha:Kalich.1990.80-7017-228-2..Iné 2;
4353 Stein, Edith, 1891-1942 - autor.Edita Steinová : myšlenky a meditace.Svitavy:Trinitas.2000.80-86036-43-X..ŽS/EDITA STEIN - 02;
4354 Steinbeck, John,1902-1968.O myšiach a ľuďoch /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1958...L - SvPr/STEI1-01;
4355 Steiner, Jean-Francois.Treblinka /.Bratislava ::Obzor,.1968...L - SvPr/STEI2-01;
4356 Steiner, Johannes.Terézia Neumannová z Konnersreuthu.Bratislava:Lúč.1995.80-7114-148-8.docasna.Z-23;
4357 Steiner, Johannes.Terézia Neumannová z Konnersreuthu.Bratislava:Lúč.1995.80-7114-148-8..Životopisy 99;
4358 Steinová, Edita.Z moci kríža.Bratislava:LUC.1998.80-7114-246-8..ŽS/EDITA STEIN - 03;
4359 Steinová, Edita.Myšlenky a dopisy.Praha:ZVON.1991.80-7113-034-6.docasna.BIOGR-122;
4360 Stempelová, Judita.Kňaz alebo psychológ?.Bratislava:Don Bosco.2017.978-80-8074-392-5..DZ/VIERA - 07/83;
4361 Stempelová, Judita.Prednášky z pastorálnej psychológie pre členov rehoľných spoločností.Trnava:.2004...Psychológia 09;
4362 Stendhal.Kartúza parmská.:Slovenský Tatran.1972...L - SvPr/STEN1-03;
4363 Stendhal.Kartúza parmská.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1963...L - SvPr/STEN1-04;
4364 Stendhal,1783-1842.Abatiša z Castra a iné novely /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1965...L - SvPr/STEN1-02;
4365 Stendhal,1783-1842.Červený a čierny /.Bratislava ::Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry,.1964...L - SvPr/STEN1-01;
4366 Stertenbrink, Rudolf.Iba láska. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00955-0.docasna.BIOGR-152;
4367 Stevani, Milena.Ako žiť zjednotený rehoľný život.:.1994...Zasvätený život 020;
4368 Stevani, Milena.Ako žiť zjednotený rehoľný život.:.1994..docasna.ZIVZ-28;
4369 Stevani, Milena.Citová autonómia zasvätenej ženy.:KVPŽR.2005...Zasvätený život 019;
4370 Stinissen, Wilfrid.Cesta vnitřní modlitby.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-88-X..DZ/STIN1 - 04;
4371 Stinissen, Wilfrid.Otče, odevzdávám se ti. :Kostelní Vydří : Karmelitánské nakl..1999.80-7192-404-0..DZ/STIN1 - 02;
4372 Stinissen, Wilfrid.Modlitba Ježíšova.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-147-5..DZ/STIN1 - 03;
4373 Stinissen, Wilfrid.Noc je mým světlem.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-185-8..DZ/STIN1 - 01;
4374 Stinissen, Wilfrid.Cesta vnitřní modlitby.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-88-X.docasna.MD-01;
4375 Stoff, Georg.Síla na cestu.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-83-9..Psychológia 37;
4376 Strachota, Pavel.Hlasy otců /.Řím ::Křesťanská akademie,.1970...Meditácie 054;
4377 Strauss Pavol.Krížová cesta.:Katolícke noviny.2011...DZ/STRA1 - 04;
4378 Strauss, Pavol.Kvety z popola .Martin:Fatrin-Books.1992.80-7155-002-7..DZ/STRA1 - 03;
4379 Strauss, Pavol.Ecce Homo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-80-0.docasna.NROM-035;
4380 Strauss, Pavol.Život je len jeden.Bratislava:Nové Mesto.1996.80-85487-38-1..DZ/STRA1 - 02;
4381 Strauss, Pavol.Mozaika nádeje. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-41-X.docasna.NROM-034;
4382 Strauss, Pavol.Tesná brána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-81-9.docasna.NROM-036;
4383 Strauss, Pavol.Mozaika nádeje. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-41-X..DZ/STRA1 - 01;
4384 Stříbrný, Zdeněk,1922-2014.William Shakespeare /.V Praze ::Orbis,.1964...Životopisy 149;
4385 Strobel-Schulze, Rosemie.Sušené kvetiny.:Ikar.1997.80-7118-234-6..Botanika 09;
4386 Strobel, Lee.Kauza Kristus..Bratislava:Návrat domov.2000.80-968354-4-0..Kristológia 21;
4387 Strong, Donald.Antické umenie.Bratislava:Pallas.1970...Umenie 16;
4388 Struppe, Ursula.Úvod do Starého Zákona. Nitra:KS.1998.80-88741-23-8..Starý zákon 65;
4389 Studený, Jaroslav.Katecheta kreslí /.[Zlín ::s.n.],.1991...Katechetika Príručky 17;
4390 Studený, Jaroslav, 1923-2008.Křesťanské symboly.Olomouc:s.n. .1992..docasna.TEOLliturg-03;
4391 Sudbrack, Josef.Mystika.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-63-4..Mystika a asketika 06;
4392 Suenens, Leo Jozef.Král Baudouin : život, který oslovuje.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-132-7..Životopisy 75;
4393 Suenens, Léon Joseph.Krise a obnova ženských řeholních společností.:C.I.A. et R..1964...Zasvätený život 005;
4394 Suetonius, Gaius Tranquillus.Životopisy rímskych cisárov.Bratislava:Tatran.1974...Životopisy 30;
4395 Suetonius, Gaius Tranquillus.Životopisy rímskych cisárov.Bratislava:Tatran.1974..docasna.Z-06;
4396 Sucháň, Ján.Pútnik.Bratislava:PSMONT.2005.80-967620-6-0..Životopisy 105;
4397 Suchoň, Eugen,1908-1993.Denník z notovej osnovy :.Bratislava ::Perfekt,.2012.978-80-8046-574-2..Životopisy 159;
4398 Sukeľ, Ondrej.Homeopatia.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743307 (brož.); 978-80-8074-330-7..DZ/VIERA - 05/59;
4399 Sulyoková, Mária.Kalendár menín a kvetín /.Bratislava ::Príroda,.1972...Botanika 27;
4400 SÚVSCM.Nebo nad močiarmi.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970...ŽS/MÁRIA GORETTI - 02;
4401 sv. Augustín Aurélius.Duchovná rukoväť a rozhovory duše s Bohom.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948...ŽS/AUGUSTÍN - 13;
4402 sv. Terézia z Avily.Pozvanie k Otcovi .:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi.2011.978-80-89342-21-1.docasna.MD-80;
4403 Svatoš, Ambrož.Paní Zdislava.Praha:Vyšehrad.1970...ŽS/ZDISLAVA - 04;
4404 Svatoš, Bedřich,1908-1990.Zády k světu /.Řím ::Křesťanská akademie,.1963...NábPr/SVAT1-01;
4405 Svatošová, Marie.Hospic.Bratislava:LUC.2001.80-7114-335-9..Psychológia 18;
4406 Svatošová, Marie,.Náhody a náhodičky s Máriou Svatošovou. Karmelitánske nakladateľstvo:Bratislava.2005.80-89231-03-9..DZ/SVAT1 - 01;
4407 Svätohorský, Christodoulos Jeromanach.Starec Paisij. Prešov:CUPER.1999.80-88890-04-7..RIH-Mnísi, pustovníci 08;
4408 Svätokrížny, Jozef.Slovenskí misionári vo svete v 20. storočí.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2002.80-7165-336-5.docasna.CD-072;
4409 Svetová rada cirkví..Zmierenie - ženie nás Kristova láska (Druhý list Korinťanom 5, 14 -20) : materiály na týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 18.-25. január 2017.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2016.9788081612466 (brož.); 978-80-8161-246-6..M - Dokumenty 10;
4410 Syřišťová, Eva.Normalita osobnosti.Praha:Avicenum.1972..docasna.Zdr-06;
4411 Szaniszló, Inocent M..Sexualita nie je o zákazoch.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741938; 978-80-8074-193-8.docasna.DV-32/c8;
4412 Szaniszló, Inocent M..Sexualita nie je o zákazoch.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741938; 978-80-8074-193-8..DZ/VIERA - 03/32;
4413 Szczypiorski, Andrzej,1924-2000 (Andrews, Maurice S.).Demisia inšpektora Willburna / Záhada v Punhame.Bratislava ::Pravda,.1973...L - SvPr/ANDR1-01;
4414 Szentimihályi, Péter Szabó.Ležení Avarů.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-011-7.docasna.SvLpr/SZEN-01;
4415 Szentkuthy, Miklós.Divertimento.:Tatran.1990.80-222-0081-6..Životopisy 160;
4416 Šadlák, Pavol.Slovenský Betlehem. Rajecká Lesná..:.1999..docasna.CD-067;
4417 Šaling, Samo,1923-.Slovník cudzích slov /.Bratislava ::Slov. pedagog. nakl.,.1966...Slovníky 034;
4418 Šalingová, Mária.Malý slovník cudzích slov.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1964..docasna.Jsl-05;
4419 Šanc, František.Stvoriteľ sveta.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944...Vierouka 34;
4420 Šándor, Andrej, SDB.Slnko ma miluje.Rím:SÚSCM.1967..docasna.DPOE-16;
4421 Šatura, Vladimír, SJ.Psychológia meditácie.Trnava:Dobrá kniha.1988.0-919865-25-9..Psychológia 19;
4422 Šatura, Vladimír, SJ.Psychológia meditácie.Trnava:Dobrá kniha.1988.0-919865-25-9.docasna.MD-23;
4423 Šaturová-Seppová, Magda.Esperanto do vrecka.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1970..docasna.Jesp-01;
4424 Šavol, brat .Boží šašo.Bratislava :Cathedra.2010.978-80-89495-06-1..DZ/ŠAVO1 - 01;
4425 Ščepková, Mária.Homosexualita,cesta sebatranscendencie? : krátka štúdia o kresťanskom prístupe k realite homosexuálnej orientácie.Bratislava:Oto Németh.2002.80-88949-43-2..Pedagogika Výchova témy 010;
4426 Ščipák, Jozef.Atlas sveta.:Slovenská kartografia.1981..docasna.Geo-15;
4427 Šego, Krešimir.Rozhovor s vizionármi.Medugorje:s. n..2011...Panna Mária 017;
4428 Šejchová, B. - Schneider, R.H..Opovážim sa nazývať ho Otcom.Rím:SÚSCM.1980..docasna.NROM-026;
4429 Šejchová, B. - Schneider, R.H..Opovážim sa nazývať ho Otcom.Rím:SÚSCM.1980...Životopisy 114;
4430 Šelinga, Jozef.Spoločne objavujeme dar. 1., 2., 3. diel.Nitra:.2003.80-88741-42-4..Katechetika Učebnice 05;
4431 Ševela, Vladimír,1965-.Český krtek v CIA :.Praha ::Prostor,.2015.978-80-7260-320-6 :..L - SvPr/ŠEVE1-01;
4432 Šilhár, Štefan, SDB.Veľké stretnutie.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1967...Katechetika Učebnice 19;
4433 Šimánek, Ján.Menej známe ovocniny.Bratislava:Príroda.1977..docasna.P-30;
4434 Šimončič, Jozef.Dejiny a kultúra rehoľných komunít na Slovensku.Trnava:Trnavská univerzita.1994.80-88774-00-4..Cirkevné dejiny Slovenska 13;
4435 Šimončič, Róbert.Diéta po operáciách žlčníka /.Martin ::Osveta,.1980...Zdravie 13;
4436 Šimončič, Róbert.Choroby obličiek a močových ciest /.Martin ::Osveta,.1978...Zdravie 14;
4437 Šimulčík, Jan.Zápas o nádej.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-234-2..Cirkevné dejiny Slovenska 22;
4438 Šípka, M..Vinšujeme Vám.:Trian.1992.80-901166-1-2.docasna.DPOE-26;
4439 Šipr, Květoslav MUDr..Přirozené plánování rodičovství.Praha:Avicenum, zdravotnícke nakladatelství.1972...Pedagogika Výchova témy 047;
4440 Školské sestry III. reh. rádu sv. Františka.Provinciálne smernice, Slovenská provincia.Žilina:Provincialát.2007..docasna.KONGR-19/b;
4441 Školskí bratia.Svätý Ján de La Salle :.Močenok ::Školskí bratia,.1934...ŽS/JÁN DE LA SALLE - 01;
4442 Škorupová, Katarína.Ako uloviť mamuta.Bratislava:Slovart.2014.9788055610870 (brož.); 978-80-556-1087-0..L - DaMl - 001;
4443 Škrabal Pavel O.P..Příruční slovník biblický.Praha:Kropáč & Kucharský.1940...Biblické slovníky 01;
4444 Škrábik, Andrej.Misijným svetom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1940...Misiologia Ekumenizmus 20;
4445 Škripek, Branislav.Európa aj v tvojich rukách.Bratislava:Don Bosco.2017.978-80-8074-393-2..DZ/VIERA - 07/84;
4446 Škvareninová, Oľga.Spoločenská etiketa platí aj v kostole.:.2011..docasna.FilE-06;
4447 Šlachta, František.Ružomberok c Zost. František Šlachta ; Aut. textu Jaroslav Rezník ; Ďal. zost. Rastislav Kendera ; Fotogr. František Šlachta ; Graf. upr. Robert Brož ; Aut. obál. Robert Brož ; [Úv.Martin:Osveta.1992.80-217-0455-1.docasna.Geo-08;
4448 Šlachta, František.Ružomberok c Zost. František Šlachta ; Aut. textu Jaroslav Rezník ; Ďal. zost. Rastislav Kendera ; Fotogr. František Šlachta ; Graf. upr. Robert Brož ; Aut. obál. Robert Brož ; [Úv.Martin:Osveta.1992.80-217-0455-1..RegD/SlovenskoR - 01;
4449 Šmálik, Štefan.Veľký štyridsaťročný pôst Cirkvi na Slovensku.Bratislava:Charis.1996.80-88743-12-5..Cirkevné dejiny Slovenska 34;
4450 Šmálik, Štefan.Boží ľud na cestách.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-188-7..Cirkevné dejiny Slovenska 48;
4451 Šmatlák, Stanislav.Slovensko. 4. Kultúra 1. časť.Bratislava:Obzor.1979...Encyklopédie Slovenska 15;
4452 Šmatlák, Stanislav,1925-2008.Na návšteve u Hviezdoslava /.Bratislava ::Mladé letá,.1974...Životopisy 173;
4453 Šmidriak, Ondrej,(1969-).Perspektívy pastorácie na Slovensku.Ružomberok:Verbum.2011.97880-8084-740-1 (brož.);978-80-8084-740-1..Pastorálka 01;
4454 Šnírerová prel, Tatiana.Naša príroda. Bratislava:Readers Digest Výber.2000.80-88983-03-7..Biológia 01;
4455 Šoltész, Štěpán.Kristus a rodina.Praha:Kalich.1970...Pedagogika Výchova 024;
4456 Šourek, Miloš,1908-.Sešli světlo své :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1970...Meditácie 049;
4457 Špaňár, Július,1917-2007.Latinsko-slovenský a slovensko-latinský slovník /.Bratislava,:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1969 :...Slovníky 007;
4458 Špidlík Tomáš, P. SJ.Ve službě slova, cyklus C.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992...Homiletika 23;
4459 Špidlík, Tomáš.Ve službě slova, Cyklus A, Řeči nedělní a sváteční.Olomouc:MCM.1992...Homiletika 25;
4460 Špidlík, Tomáš.K vyšším věcem jsem se narodil. Praha:ALVERNA.1991.80-900275-1-2..DZ/ŠPID1 - 09;
4461 Špidlík, Tomáš.Spiritualita, formácia a kultúra.Velehrad:Refugium.1995.80-901957-1-7..DZ/ŠPID1 - 04;
4462 Špidlík, Tomáš.Klíč k neznámu.Rím:Krěstanská akademie.1969...DZ/ŠPID1 - 06;
4463 Špidlík, Tomáš kardinál.My v Trojici : krátká trinitární esej.Velehrad:Refugium.2000.80-86045-53-6..Teológia 15;
4464 Špidlík, Tomáš,(1919-2010).Bajky o moudré sově.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2011.978-80-7412-090-9 ..DZ/ŠPID1 - 02;
4465 Špidlík, Tomáš,(1919-2010).Bajky o moudré sově.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2011.978-80-7412-090-9 .docasna.NROM-086;
4466 Špidlík, Tomáš,1919-2010.Slovo a obraz /.Velehrad :; [Řím] ::Refugium Velehrad-Roma ;; Centro Aletti,.1995...DZ/ŠPID1 - 03;
4467 Špidlík, Tomáš,1919-2010.Prameny světla :.Řím ::Křesťanská akademie .1972...DZ/ŠPID1 - 05;
4468 Špidlík, Tomáš,1919-2010.Otčenáš.Řím ::Křesťanská akademie,.1973...DZ/ŠPID1 - 07;
4469 Špidlík, Tomáš,1919-2010.Prameny světla :.Řím ::Křesťanská akademie .1972..docasna.TEOLspir-01;
4470 Špidlík, Tomáš,1919-2010.Integrální poznání :.Olomouc ::Nakladatelství Centra Aletti Refugium Velehrad-Roma, s.r.o.,.2015.978-80-7412-197-5..DZ/ŠPID1 - 10;
4471 Špiesz, Anton.Dejiny Slovenska na ceste k sebauvedomeniu.Bratislava:Perfekt .1992...Cirkevné dejiny Slovenska 31;
4472 Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny III.Bratislava:Komprint.1990?..docasna.CD-007;
4473 Špirko, Jozef.Štefan Mišík.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950...Životopisy 60;
4474 Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny II.Bratislava:Komprint.1990?..docasna.CD-006;
4475 Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny, sväzok I..Turčiansky sv.Martin:Neografia, úč. spolok.1943..docasna.CD-004;
4476 Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny IV.Bratislava:Komprint.1990?..docasna.CD-008;
4477 Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny I.Bratislava:Komprint.1990?..docasna.CD-005;
4478 Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny, sväzok I..Turčiansky sv.Martin:Neografia, úč. spolok.1943..docasna.CD-003;
4479 Šprinc, Mikuláš.Svätý Andrej-Svorad:.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-175-5.docasna.BIOGR-038;
4480 Šprinc, Mikuláš.Svätý Andrej-Svorad:.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-175-5..ŽS/ANDREJ-SVORAD - 01;
4481 Šprinc, Mikuláš.Svätý Andrej Svorad : Umelecký životopis svätca.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-676-6..ŽS/ANDREJ-SVORAD - 02;
4482 Špůrek, Stanislav,1902-.Svatý Gerard Majella :.V Obořišti ::Kolej Redemptoristů,.1934...ŽS/GERARD MAJELLA - 01;
4483 Šramek, Jozef.Zamyslenia.Bratislava:LUC.1992.80-7114-074-0..Pedagogika Výchova témy 044;
4484 Šramek, Jozef.Zamyslenia.Bratislava:LUC.1992.80-7114-074-0.docasna.Z-31;
4485 Šrank, Jaroslav,1975-.Individualizovaná literatúra :.Bratislava ::Cathedra,.2013.978-80-89495-12-2..Literatúra teória 13;
4486 Šrot, Radoslav.Tisíc dobrých rád mladým ovocinárom, kvetinárom, zeleninárom, šľachtiteľom, pokusníkom.Bratislava:Mladé letá.1973..docasna.P-19;
4487 Štefan, Vašek.Špeciálna pedagogika.:Sapientia.1996.80-967180-3-7..Pedagogika 013;
4488 Štefaňak, Ondrej .Reľov a Hágy v premenách času. .Reľov :Obecný úrad.2009.978-80-970134-7-9.docasna.Geo-11;
4489 Štefanec, Jan.Formácia Formátorov na Slovensku.:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2002.80-88937-10-8..DZ/ŠPID1 - 01;
4490 Štefanič, Vladimír.Kráľovná z Tammiru.1. :Don Bosco.2008.978-80-8074-088-7..NábPr/ŠTEF1-01;
4491 Štika, Jaroslav.Československá muzea v přírodě : Tsechoslovackije muzej pod otkrytym něbom.Tschechoslowakische Freilichtmuseen.The Czechoslovak.Martin:Osveta.1989.80-217-0039-4..Dejiny Slovenska 10;
4492 Štrbák, Martin.Liturgia Eucharistie .:Katolícke biblické dielo.2009.978-80-89120-21-5..Liturgika 04;
4493 Štullerová, Mária.Keramika ako záľuba.Bratislava ::Alfa,.1987...Ručné práce 22;
4494 Šubjaková, Elena.Obnova krstných sľubov v prameňoch Turzovky.Bratislava :ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2008.978-80-968587-8-1.docasna.PM-28;
4495 Šubjaková, Elena.Kráľovná Turzovky.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2000.80-968477-3-2.docasna.PM-20;
4496 Šubjaková, Elena.Milostivý obraz Kráľovnej Turzovky.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2006.80-968587-3-4.docasna.PM-30;
4497 Šubjaková, Elena.Devingrad.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2007.978-80-968587-6-7.docasna.CD-091;
4498 Šubjaková, Elena.Devingrad.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2007.978-80-968587-6-7..Dejiny Slovenska 03;
4499 Šubjaková, Elena.Obnova krstných sľubov v prameňoch Živčáku.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2006.80-968587-2-6.docasna.PM-29;
4500 Šulcková, Martina."Jestliže nebudete jako děti... nevstoupíte" Stojí christologie a lidová zbožnost nutně proti sobě?:.Praha?:s. n..1997...Kristológia 20;
4501 Šullová, Anna.Techniky ručných prác.Bratislava:Alfa.1984..docasna.RP-02;
4502 Šumšal, Jaroslav,(1905-1942).Rubín Moravy, blahoslavený Jan Sarkander.Olomouc ::Profesoři bohosloveckého učiliště řádu dominikánského,.1934..docasna.BIOGR-052;
4503 Šupol, Pavel1977-.Křesťan a hudba.Brno:Jiří Brauner, Kartuziánské nakladatelství.2010.9788086953625 (brož.); 978-80-86953-62-5..Katechetika Príručky 08;
4504 Šuppa, Jozef, SJ.V dnešný večer, Pane 1.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-131-0.docasna.DZ/ŠUPP1-04;
4505 Šuppa, Jozef, SJ.Pod krížom..Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-594-7.docasna.DZ/ŠUPP1-06;
4506 Šuppa, Jozef, SJ.Dám vám pastierov.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-310-0.docasna.ZIVZ-29;
4507 Šuppa, Jozef, SJ.Dám vám pastierov.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-310-0.docasna.DZ/ŠUPP1-01;
4508 Šuppa, Jozef, SJ.Byť Kristovým kňazom.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-348-8.docasna.DZ/ŠUPP1-03;
4509 Šuppa, Jozef, SJ.V dnešný večer, Pane...II.:.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-449-2.docasna.DZ/ŠUPP1-05;
4510 Šuppa, Jozef, SJ.Vyznať sa v sebe samom.Trnava:Dobrá kniha.2012.97880-7141-740-8 (brož.);978-80-7141-740-8.docasna.DZ/ŠUPP1-07;
4511 Šuppa, Jozef, SJ.Pán ma povolal.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-092-6.docasna.DZ/ŠUPP1-02;
4512 Šustr, J.K..Tvář černé Afriky :.Praha:Nakl. politické literatury.1963..docasna.C-08;
4513 Šušoliaková, Žaneta.Žilinská diecéza 2008 - 2018.Žilina:Vydavateľstvo Alfa a Omega v spolupráci so Žilinskou diecézou.2018.978-80-89828-12-8..Cirkevné dejiny Slovenska 92;
4514 Švach, Karel Prokop,1907-1975.Sv. Kateřina Sienská /.Olomouc ::Vítězové, profesoři bohosloveckého učiliště dominikánského,.1938...Životopisy 55;
4515 Švanda, Pavel, 1959-1981.Slunci vstříc.:Brno :.2010.978-80-254-7145-6..Životopisy 111;
4516 Švihran, Ladislav.Slávni vynálezcovia.Bratislava:Mladé letá.1977...Životopisy 177;
4517 Tadeusiewicz, Asia.So Sssetim do Svätej zeme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-080-7.docasna.NROM-031;
4518 Takáč, Ferdiš, SJ.Život ma naučil mať ľudí rád. Väzenské spomienky chorváta jezuitu.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-592-3.docasna.Z-39;
4519 Talalajová, Daniela.Divy sveta rastlín.Bratislava:Príroda.1975..docasna.P-25;
4520 Tamášová, Viola.Aktuálne otázky pedagogickej vedy v kontexte európskej dimenzie vzdelávania - učebné texty.Bratislava :RETAAS.2005.80-89113-14-1..Pedagogika 040;
4521 Tančáková, Monika.Príbeh spod litmanovskej hory.Liptovský Mikuláš:JANEVA OS DMF.1994.80-88682-03-7.docasna.PM-04;
4522 Tandler, Jozef.Žiť a nežiť.:Slovenské národné múzeum.1994.80-85753-38-3..Životopisy 162;
4523 Tangariová, Kateřina..P. Pio :.Řím ::[s.n.],.1970...ŽS/PÁTER PIO - 05;
4524 Tarábek, Koloman.Oceány a moria.Bratislava:SPN.1975..docasna.C-14;
4525 Tardif, Emiliano.Ježiš je Mesiáš.Zvolen:Jas.1994.80-967099-6-0..DZ/TARD1 - 01;
4526 Tardif, Emiliano.Charizma uzdravovania.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-176-3.docasna.UU-10;
4527 Tardif, Emiliaqno.V ohni lásky Ducha Svätého. .Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-748-0..DZ/TARD1 - 03;
4528 Tardiff, Emiliano.V ohni lásky Ducha Svätého.Bratislava:LUC.1999.80-7114-271-9..DZ/TARD1 - 04;
4529 Tardiff, Emiliano; Flores, José H. Prado.Ježiš žije.Bratislava:LUC.1992.80-7114-050-3..DZ/TARD1 - 02;
4530 Tarnawski, Józef.Listy o povolaní.:Don Bosco.1999.80-88933-23-4..Zasvätený život 053;
4531 Tatranský, M. A..Arcibiskup umiera, III. diel: rozlet a pád Veľkej Moravy.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985...ŽS/CYRIL A METOD - 05;
4532 Tatranský, M. A..Arcibiskup umiera, III. diel: rozlet a pád Veľkej Moravy.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985..docasna.BIOGR-049;
4533 Tavel, Peter.Hodnota staroby.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741525 (brož.); 978-80-8074-152-5.docasna.DV-32/a12;
4534 Teilhard de Chardin, Pierre,1881-1955.Chuť žít :.Praha ::Vyšehrad,.1970...Filozofia 13;
4535 Telchin, Stan.Zrada.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-152-1.docasna.NROM-051;
4536 Tellechea Idígoras, José Ignacio,(1928-2008).Osamelý pútnik Ignác Loyolský.Trnava:Dobrá kniha.2012.9788071417576 (viaz.);978-80-7141-757-6.docasna.BIOGR-133;
4537 Tenney, Merrill.O Novém zákoně.Praha:Čes.ekumenická rada církví.1990...Nový zákon 1;
4538 Terbos, Paula.Atlét na Petrovom stolci.Bern:Nakladateľstvo M.P.K..1981...Ján Pavol II. 51;
4539 Teresie de Lisieux, svatá, 1873-1897.Autobiografické spisy : Dějiny duše.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900807-5-8..ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 09;
4540 Teresie de Lisieux, svatá, 1873-1897.Autobiografické spisy : Dějiny duše.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900807-5-8.docasna.MD-40;
4541 Teresio Bosco Enzo Bianco Gaetano Meaolo.Priekopníci lepšieho sveta.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1983...Životopisy 83;
4542 Tereza,.S trpiacim Kristom dnes.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989...Modlitby 035;
4543 Tereza, - matka, 1910-1997 - korešpondent;.Pojď, buď mým světlem :.:Kostelní Vydří :.2008.978-80-7195-228-2.docasna.BIOGR-125;
4544 Tereza, Z KALKATY MATKA.Myšlenky na každý den : 3..Praha:Nové město.2003.80-86146-00-6.docasna.MK-04;
4545 Tereza, z Kalkaty Matka.Modlitba - svieži prameň.Bratislava:Lúč.1993.80-7114-113-5.docasna.MD-04;
4546 Tereza, z Kalkaty Matka.Modlitba - svieži prameň.Bratislava:Lúč.1993.80-7114-113-5..ŽS/MATKA TEREZA - 11;
4547 Tereza, Z KALKATY MATKA.Myšlenky na každý den : 3..Praha:Nové město.2003.80-86146-00-6..ŽS/MATKA TEREZA - 04;
4548 Terézia z Kalkaty.Príď, buď mojím svetlom .:Minor.2009.978-80-969796-3-9..ŽS/MATKA TEREZA - 02;
4549 Terézia z Lisieux.Súborné dielo 1 Príbeh mojej duše.Bratislava:LUC.1997.80-7114-130-5..ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 05;
4550 Terézia z Lisieux.Príbeh istej duše. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01163-6..ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 12;
4551 Terézia z Lisieux.Súborné dielo 2 Listy.Bratislava:LUC.1999.80-7114-253-0..ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 06;
4552 Terézia z Lisieux.Nebo je odmena. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2009.978-80-89231-12-6..ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 22;
4553 Terézia z Lisieux.Ruženec se svatou Terezií z Lisieux.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-143-2..ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 18;
4554 Terézia z Lisieux, svätá.Dejiny duše:.Cambridge, Ontario:Slovenskí jezuiti v Kanade.1973...ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 07;
4555 Terézia, z Lisieux.S Terezkou každý deň. [Rád bosých karmelitánok preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel]:Košice.2000.80-968498-8-3.docasna.MK-09;
4556 Terezie od Ježíše, sv..Cesta k dokonalosti.Řím:Velehrad .1990..docasna.MD-36;
4557 Terezie od Ježíše, sv..Cesta k dokonalosti.Řím:Velehrad .1990...ŽS/TERÉZIA Z AVILY - 06;
4558 Terezie z Lisieux, - svatá, 1873-1897 - autor.Vstupuji do života :.:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-11-1..ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 10;
4559 Terezie z Lisieux, - svatá, 1873-1897 - autor.Vstupuji do života :.:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-11-1.docasna.MD-38;
4560 Terezie z Lisieux,(1873-1897).Myšlenky na každý den.Praha ::Nové město,.2001.80-86146-29-4.docasna.MK-05;
4561 Terezie, od Ježiše sv.Život.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-3-X.docasna.MD-32;
4562 Terezie, od Ježiše sv.Nad Velepísní.:Velehrad - Řím.1988...ŽS/TERÉZIA Z AVILY - 04;
4563 Terezie, od Ježiše sv.Hrad v nitru.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-5-6.docasna.MD-34;
4564 Terezie, od Ježiše sv.Život.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-3-X.docasna.BIOGR-155;
4565 Terezie, od Ježiše sv.Cesta k dokonalosti.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-6-4..ŽS/TERÉZIA Z AVILY - 03;
4566 Terezie, od Ježiše sv.Kniha o zakládaní.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900807-4-X.docasna.MD-33;
4567 Terezie, od Ježiše sv.Život.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-3-X.docasna.BIOGR-155;
4568 Terezie, od Ježíše, svatá.Vlastní životopis.Velehrad, Řím:Křesťanská akademie.1983..docasna.BIOGR-029;
4569 Terezie, od Ježíše, svatá.Vlastní životopis.Velehrad, Řím:Křesťanská akademie.1983...ŽS/TERÉZIA Z AVILY - 05;
4570 Terezie, od Ježíše, svatá.Nad Velepísní a jiné spisy.Kostelní Vydří:Nakl.Tisk.Vimperk.1991.80-900807-2-3.docasna.MD-35;
4571 Terezie, od Ježíše, svatá.Nad Velepísní a jiné spisy.Kostelní Vydří:Nakl.Tisk.Vimperk.1991.80-900807-2-3..ŽS/TERÉZIA Z AVILY - 02;
4572 Terner, Erich.Dějiny státu Izrael. Pardubice:Kora.1991.80-901092-0-9..Dejiny 08;
4573 Terrinoni, Ubaldo.Po evanjeliových chodníkoch bratského života.Bratislava:Minor, Kapucíni na Slovensku.2014.9788097127343 (brož.); 978-80-971273-4-3..Zasvätený život 021;
4574 Testore, Celestino.Svätý vrátnik František Gárate, pomocný brat zo Spoločnosti Ježišovej.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1946...ŽS/GARATE - 01;
4575 Thákur, Rabíndranáth,1861-1941.Stroskotanci.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1984...NábPr/THAK1-01;
4576 The Voice of the Martyrs.Ja som n.[Stará Ľubovňa]:Kumran.2016.9788089487813; 978-80-89487-81-3.docasna.Z-51;
4577 Thoene, Bodie,1951-.Keď Ježiš zaplakal.[Stará Ľubovňa]:Kumran.2014.9788089487509 (brož.); 978-80-89487-50-9..Nový zákon 09;
4578 Thomas von Kempen1380-1471.Štvoro kníh o nasledovaní Krista.Prešov:Čsl. Graf. Unia.1935...Mystika a asketika 32;
4579 Thompson, Francis,1859-1907.Nebeský chrt /.Rím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1982...Životopisy 80;
4580 Thurian, Max.Eucharistia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-539-6..Liturgika 17;
4581 Thurzová, Ľudmila .Malý atlas liečivých rastlín.Martin:Osveta.1984..docasna.P-05;
4582 Tibenský, Ján.Slovensko. 1. Dejiny.Bratislava ::Obzor,.1971...Encyklopédie Slovenska 11;
4583 Tibenský, Ján.Priekopníci slovenskej kultúry.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1975..docasna.Lit-03;
4584 Tibenský, Ján a kolektív.Slovensko. Dejiny. 1..Bratislava:Obzor.1971..docasna.D-02;
4585 Tihamér Tóth.Vítězství Kristovo - Panna Maria.:nakladatelství Vyšehrad v Prahe.1941...Homiletika 26;
4586 Tihonová, Marie-Claire.Peter Fourier. Bratislava:LÚČ.1999.80-7114-270-0..ŽS/PETER FOURIER - 01;
4587 Tilmann, Klemens, 1904-1984.Duchovní rozhovor : Duchovní rádce uvádí mladého křesťana do duchovního života.Vizovice:Lípa.1991.80-285-0010-2; 80-285-0010-3 (v knihe)..Mystika a asketika 45;
4588 Timko, Pavol.Dejiny pápežov.Banská Bystrica:[s.n.].1944...Pápeži 11;
4589 Timková, Blanka.Ročenka GSF: najlepšie slohové práce 2013/2015.Žilina:Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline.2015...Pedagogika 043;
4590 Timková, Blanka a kol..Ročenka GSF. Najlepšie slohové práce 2012/2013.Žilina:Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline.2013...Pedagogika 045;
4591 Timmermans, Felix.Brat František.Prešov:Serafínsky svet.1947...Františkánska spiritualita 040;
4592 Timmermans, Felix.Brat František.Prešov:Serafínsky svet.1947...Františkánska spiritualita 041;
4593 Tkáč, Štefan.Ikony : Zo 16.-19.stor. na severovýchodnom Slovensku.Bratislava:Tatran.1980...Výtvarné umenie 02;
4594 Tkáčik, Ladislav.Zasvätený život a sekularizácia:.Pezinok :Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku.2008.978-80-970024-0-4..Zasvätený život 087;
4595 Tobino, Mario.Plavovlasý bol a krásny.Bratislava:Tatran.1980..docasna.Z-12;
4596 Tolstoj, Aleksej Nikolajevič,1882-1945.Emigranti /.Bratislava ::Smena,.1969...L - SvPr/TOLS1-03;
4597 Tolstoj, Alexej Nikolajevič .Smrtiace lúče inžiniera Garina.Bratislava:Pravda.1972...L - SvPr/TOLS1-02;
4598 Tolstoj, L. N.,1828-1910.Anna Karenina :.Moskva ::Ogiz,.1947...L - SvPr/TOLS1-10;
4599 Tolstoj, Lev Nikolajevič.Diabol.:Tatran.1971...L - SvPr/TOLS1-01;
4600 Tolstoj, Lev Nikolajevič.Novely o ruskej duši.Bratislava:Slovart.2004.80-7145-861-9..L - SvPr/TOLS1-09;
4601 Tolstoj, Lev Nikolajevič, 1828-1910 .Knieža strieborný.Bratislava:Tatran.1970..docasna.SvLpr/TOLS-01;
4602 Tolstoj, Lev Nikolajevič, 1828-1910.Anna Kareninová II..Bratislava:Tatran.1969..docasna.SvLpr/TOLS-03;
4603 Tolstoj, Lev Nikolajevič, 1828-1910 .Anna Kareninová I..Bratislava:Tatran.1969..docasna.SvLpr/TOLS-02;
4604 Tolstoj, Lev Nikolajevič,1828-1910.Anna Kareninová. 1..Bratislava ::Tatran,.1975...L - SvPr/TOLS1-04;
4605 Tolstoj, Lev Nikolajevič,1828-1910.Kavkazský zajatec /.Praha ::Svoboda,.1971...L - SvPr/TOLS1-06;
4606 Tolstoj, Lev Nikolajevič,1828-1910.Kozáci /.Bratislava ::Tatran,.1971...L - SvPr/TOLS1-08;
4607 Tolstoj, Lev Nikolajevič,1828-1910.Anna Kareninová. 2..Bratislava ::Tatran,.1975...L - SvPr/TOLS1-05;
4608 Tolstoj, Lev Nikolajevič,1828-1910.Vzkriesenie /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej. lit.,.1965...L - SvPr/TOLS1-07;
4609 Tomáš Akvinský.Výklad vyznania viery. Výklad Modlitby Pána. Výklad Desatora Božích prikázaní. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-846-0..ŽS/TOMÁŠ AKVINSKÝ - 02;
4610 Tomáš Kempenský.O nasledovaní Krista.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-15-2..Mystika a asketika 34;
4611 Tomáš Kempenský,1379-1471.Následování Krista /.Řím ::Křesťanská akademie,.1982...Mystika a asketika 35;
4612 Tomáš Kempenský,1379-1471.Následování Krista /.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1969...Mystika a asketika 33;
4613 Tomáš Špidlík.Ve službe slova B.:Matice Cyrilometodejská.1992...Homiletika 24;
4614 Tomáš, Špidlík.Eucharistie : lék nesmrtelnosti.:Refugium Velehrad-Roma.2005.80-86715-39-6..DZ/ŠPID1 - 08;
4615 Tomášek, František, kardinál.Pedagogika : Úvod do pedagogické praxe pro vychovatele a rodiče.Brno:Nibowaka.1992.80-901294-0-4..Pedagogika 011;
4616 Tomášek, František,1899-1992.Výchova v rodině.Řím ::Křesťanská akademie,.1973...Pedagogika Výchova 020;
4617 Tomašovič, Dionýz František, OFM.Po serafínskej ceste.:Serafín.1997.80-85310-76-7.docasna.FRANT-31;
4618 Tomek, Pavol.Misijný rozmer pokoncilovej Cirkvi. Farský úrad:Sklené Teplice.1997.80-967666-1-9..Misiologia Ekumenizmus 8;
4619 Tomič, Celestin.Biblický pravek.Bratislava:LUC.1992.80-7114-042-2..Starý zákon 01;
4620 Tomič, Celestin.Praotcovia Izraela. Efekt:Bratislava.1993.80-966967-0-X..Starý zákon 20;
4621 Tomilin, Anatolij.Ako ľudia objavovali tvar Zeme.Moskva:Raduga.1989...L - DaMl - 010;
4622 Tomíško, Čeněk Maria.Ave Maria.:.1950?..docasna.DPOE-30;
4623 Tomíško, Čeněk Maria,1905-1949.Cesta:.s. l.:s. n..1999?...Životopisy 118;
4624 Tomíško, Čeněk Maria,1905-1949.Dětským duším :.Praha ::Universum,.1933...Katechetika Príručky 20;
4625 Tomko, Jozef.Zriadenie spišskej, banskobystrickej a rožňavskej diecézy a kráľovské patronátne právo v Uhorsku. Kňazský seminár:Spišská Kapitula.1995.80-7142-026-3..Cirkevné dejiny Slovenska 23;
4626 Tomko, Jozef.Misie do tretieho tisícročia.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-289-1..Misiologia Ekumenizmus 3;
4627 Tomko, Jozef.Význam svätého Cyrila a Metoda v slovenskom katolicizme a v slovenských dejinách.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984...Cirkevné dejiny Slovenska 77;
4628 Tomko, Jozef.Na misijných cestách.Trnava, Rím, Bratislava:SSV v spolupráci so SÚSCM vo Vyd. Ikar.1991.80-85198-35-5.docasna.BIOGR-110;
4629 Tomko, Jozef.Svetlo národov.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1972...M - Dokumenty II.VK 10;
4630 Tomko, Jozef.Na misijných cestách II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-446-2..Misiologia Ekumenizmus 13;
4631 Tomko, Jozef.Kresťan a svet.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980...Vierouka 60;
4632 Tomko, Jozef.Na misijných cestách.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989...Misiologia Ekumenizmus 15;
4633 Tomko, Jozef.Význam sv. Cyrila a Metoda v slov. katolicizme a v sl. Dejinách.Rím:SÚSCM.1984..docasna.CD-073;
4634 Tomko, Jozef.Na životných cestách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-727-2.docasna.BIOGR-075;
4635 Tomko, Jozef.Na misijných cestách II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-446-2.docasna.BIOGR-115;
4636 Tomko, Jozef.Zriadenie spišskej, banskobystrickej a rožňavskej diecézy a kráľovské patronátne právo v Uhorsku. Kňazský seminár:Spišská Kapitula.1995.80-7142-026-3.docasna.CD-044;
4637 Tomko, Jozef.Na životných cestách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-727-2..Životopisy 129;
4638 Tondra, František.Európska biskupská synoda 1991 / Biskupská synoda o Európe.s. l.:KBS.1991..docasna.DOKUM-65;
4639 Tondra, František.Európska biskupská synoda 1991 / Biskupská synoda o Európe.s. l.:KBS.1991...M - Dokumenty 07;
4640 Tondra, František.Morálna teológia II.. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1996.80-7142-035-2..Morálka 5;
4641 Tonnelier, Constant - autor.15 dní s Janem od Kříže.:Brno :.1998.80-85319-73-X.docasna.MD-31;
4642 Torkington, David, 1938-.Mystika všedního dne.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-675-2.docasna.DZ/TORK1-05;
4643 Torkington, David, 1938- .Prorok :.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-351-6.docasna.DZ/TORK1-02;
4644 Torkington, David, 1938- .Vnitřní život :.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-573-X.docasna.DZ/TORK1-04;
4645 Torkington, David, 1938-.Neztrácet naději :.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-677-9.docasna.DZ/TORK1-06;
4646 Torkington, David, 1938-.Poustevník:.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-286-2.docasna.DZ/TORK1-01;
4647 Torkington, David, 1938-.Poustevník:.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-286-2..DZ/TORK1 - 01;
4648 Torkington, David, 1938- .Mystik :.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-510-1..DZ/TORK1 - 02;
4649 Torkington, David, 1938- .Mystik :.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-510-1.docasna.DZ/TORK1-03;
4650 Torkington, David,1938-.Poustevník :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-613-6..DZ/TORK1 - 04;
4651 Tornielli, Andrea,1964-.František - pápež chudobných.Bratislava:Ikar.2013.9788055135328 (viaz.); 978-80-551-3532-8..František 01;
4652 Torok, Marek Marcel.Mária, nauč nás žiť Evanjelium Tvojho milovaného Syna.Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-1-4..Panna Mária 078;
4653 Tošovský, Václav Vojtěch.Neboj se, nebude to bolet!.s. l.:Naše rodina.1985...Zdravie 09;
4654 Tošovský, Václav,1912-2007.Dětská chirurgie.Praha ::Státní zdravotnické nakladatelství,.1967..docasna.Zdr-05;
4655 Tóth, Jozef (1925-2022).Spev košického tria.Košice:Slovo.1993.80-85291-18-5..Životopisy svätých 18;
4656 Tóth, Tihamér.Čisté dospievanie h Braillovo písmo. Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN):Levoča.2009.80-85291-71-1..Pedagogika Výchova témy 020;
4657 Tóthová, Anna.Vybrané z tvorby Anny Tóthovej.Trenčín:Ivan Štelcer.1980??..docasna.DPOE-19;
4658 Tournade, Michel.Filotea 21. storočia.Bratislava:LUC.1998.80-7114-344-8..Mystika a asketika 27;
4659 Tournier, Paul.Dobrodružství života.Praha:Návrat domů.1997.80-85495-69-4..NábPr/TOUR1-01;
4660 Trandžíková, Mária.Paličkujeme.Bratislava:Alfa.1978..docasna.RP-14;
4661 Trapp, Maria Augusta .Spievaj v mojom náručí.Bratislava:Motýľ.1994.80-967045-2-4, 8096704524.docasna.NROM-077;
4662 Trapp, Maria Augusta .Spievaj v mojom náručí.Bratislava:Motýľ.1994.80-967045-2-4, 8096704524..NábPr/TRAP1-01;
4663 Treben, Maria.Bolesti hlavy a migréna.Bratislava:S Aktuell.1993.80-85597-10-1.docasna.P-07;
4664 Treben, Maria.Zdravie z Božej lekárne.Bratislava:Ikar.1991.80-7118-012-2.docasna.P-09;
4665 Treben, Maria.Zdravie z Božej lekárne.Bratislava:Ikar.1991.80-7118-012-2..Botanika 04;
4666 Treben, Maria.Liečivé rastliny z Božej záhrady.:Motýľ.1991.80-900404-8-9..Botanika 06;
4667 Treben, Maria.Liečebné úspechy Márie Trebenovej.:Ikar.1991.80-7118-026-2..Botanika 05;
4668 Třebízský, Václav Beneš.Anežka Přemyslovna.Praha:Lidová demokracie.1958...ŽS/ANEŽKA ČESKÁ - 02;
4669 Trenčianska, Katarína.Ja som sadil, ale vzrast dal Boh.[Bratislava]:Don Bosco.2016.9788080743604 (brož.); 978-80-8074-360-4..Životopisy 136;
4670 Tresmontant Claude.Bible a antická tradice.Praha:Vyšehrad.1970...Starý zákon 27;
4671 Trgiňa, Tibor.Univerzitná knižnica v Bratislave 1919 - 2009..Bratislava:Univerzitná knižnica.2009 .978-80-89303-14-4..Príručky 043;
4672 Trobisch, Walter A..Měl jsem rád jedno děvče :.Brno ::Pastorační rada,.1968...Pedagogika Výchova témy 042;
4673 Troger, Karl-Wolfgang.Biblia a Korán .Martin:Slovenská biblická spoločnosť.2016.978-80-89846-04-7..Iné 35;
4674 Troisi, Simone.Chiara Corbella Petrillo.Bratislava:Lúč.2014.9788071149552 (brož.);978-80-7114-955-2.docasna.Z-35;
4675 Trojan, Stanislav.Biologie člověka v obrazech.Praha:Avicenum.1976..docasna.Zdr-21;
4676 Trstenský, František.Svätý Pavol z Tarzu. .Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-080-1..Biografia 40;
4677 Trstenský, František.Múdrosť, ktorá hľadá Boha.Ružomberok:Katolícke biblické dielo.2014.9788089120420 (brož.); 978-80-89120-42-0..Starý zákon 70;
4678 Trstenský, František.Ježišove blahoslavenstvá.Ružomberok:Verbum.2016.9788056103401; 978-80-561-0340-1..Nový zákon 46;
4679 Trstenský, František.Vezmi a čítaj :.Spišské Podhradie:Nová Kapitula.2010.978-80-970509-2-4..Lectio divina 87;
4680 Trstenský, František.Na ceste do Damasku.Svit:Katolícke biblické dielo.2007.978-80-89120-09-3..Nový zákon 6;
4681 Trstenský, Viktor.Menej ponôs, viac modlitieb a boja za pravdu.Námestovo: Štúdio F.1999.80-967550-8-0.docasna.CD-032;
4682 Trstenský, Viktor.Fragment z veľkého svedectva o živej viere..BV.:bm..1999.80-967550-7-2..Cirkevné dejiny Slovenska 28;
4683 Trstenský, Viktor.Ďalšie bolestné výlevy duše túžiacej po pravde a spravodlivosti.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-291-1..Cirkevné dejiny Slovenska 57;
4684 Trstenský, Viktor.Nemohol som mlčať.Bratislava:Nové mesto.1994.80-85487-24-1.docasna.CD-034;
4685 Trstenský, Viktor.Fragment z veľkého svedectva o živej viere..BV.:bm..1999.80-967550-7-2.docasna.CD-031;
4686 Trstenský, Viktor.Sila viery, sila pravdy.Bratislava:Senefeld-R.1990.8085222000;80-85222-00-0..Cirkevné dejiny Slovenska 53;
4687 Trstenský, Viktor.Ďalšie bolestné výlevy duše túžiacej po pravde a spravodlivosti.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-291-1.docasna.CD-033;
4688 Trstenský, Viktor.Monsiňor alebo rozhovory, listy, úvahy, komentáre, posolstvá.Banská Bystrica:TeleDat.2005..docasna.CD-095;
4689 Trstenský, Viktor.Katechizmus pre najmenších II.Trstená:Viktor Trstenský.1993..docasna.TEOLkat-01;
4690 Trstenský, Viktor.Sila viery, sila pravdy.Bratislava:Senefeld-R.1990.8085222000;80-85222-00-0.docasna.CD-030;
4691 Trstenský, Viktor.Katechizmus pre najmenších II.Trstená:Viktor Trstenský.1993...Katechetika Katechizmus 19;
4692 Trutwin, Werner.OTVÁRAL NÁM PÍSMA.Spišské Podhradie:KS.1993.80-7142-017-4..Iné 6;
4693 Trutwin, Werner.OTVÁRAL NÁM PÍSMA.Spišské Podhradie:KS.1993.80-7142-017-4.docasna.BB-15;
4694 Tučín, Zdeněk.Nicole Clotaire /.Olomouc ::Krystal,.1945...Životopisy 16;
4695 Tugwell, Simon,(1943-).Svatý Dominik.Praha ::Krystal OP,.2008.978-80-85929-91-1..ŽS/DOMINIK GUZMAN - 01;
4696 Tůmová, Magdaléna.Pohádky o svaté Zdislavě.Znojmo:.2007...ŽS/ZDISLAVA - 06;
4697 Turanský, Štefan, SDB.Vyhorenie v duchovnom živote.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080742997 (brož.); 978-80-8074-299-7..DZ/VIERA - 05/53;
4698 Turanský, Štefan, SDB.Krehkosť duchovného povolania.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-029-1..Zasvätený život 058;
4699 Turanský, Štefan, SDB.Krehkosť duchovného povolania.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-029-1.docasna.ZIVZ-23;
4700 Turčan, Vladimír,1952-.Veľkomoravské hradiská /.Bratislava ::Dajama,.2012.978-80-8136-013-8..Encyklopédie Slovenska 19;
4701 Turek, Ivan.Ako sa veci hýbu. .Žilina :Žilinská univerzita.2009.978-80-8070-732-3..L - DaMl - 006;
4702 Turek, Ivan.Inovácie v didaktike.Bratislava:Metodicko-pedagogické centrum.2003.80-8052-188-3..Pedagogika 006;
4703 Turkowski, Leonard,1914-1985.Slnko nezapadá /.Bratislava ::Obzor,.1973...Životopisy 144;
4704 Tutu, Desmond.Niet budúcnosti bez odpustenia.Bratislava:Seminár sv. Karola Boromejského.2005.80-8081-036-2..Politika 05;
4705 Twain, Mark,1835-1910.Tom Sawyer a jeho dobrodružstvá /.Bratislava ::Mladé letá,.1957...L - SvPr/TWAI1-01;
4706 Twain, Mark,1835-1910.Tajomný cudzinec a Ťuťmák Wilson /.Bratislava ::Tatran,.1968...L - SvPr/TWAI1-03;
4707 Twain, Mark,1835-1910.Yankee z Connecticutu na dvore kráľa Artuša /.Bratislava ::Tatran,.1972...L - SvPr/TWAI1-02;
4708 Tyrol, Anton.Dei Verbum : Komentár k dogmatickej konštitúcii Druhého vatikánskeho koncilu.Ružomberok:Katolícka univerzita.2003.80-89039-22-7.docasna.DOKUM-10;
4709 Tyrol, Anton.Kurz lektorov a žalmistov : Manuál pre duchovnú a odbornú formáciu.Svit:Katolícke biblické dielo.2007.978-80-89120-10-9..Liturgika 08;
4710 Tyrol, Anton,.Poznámky k štúdiu biblickej exegézy. Katolícke biblické dielo:Svit.1999.80-968263-2-8..Iné 13;
4711 Tyrol, Anton..Lectio Divina. KBD:Svit.2005.80-89120-05-9.docasna.BB-78;
4712 Unione Monastica italiana per la Liturgia.Salterio Quotidiano.:Edizione fuori commercio vietata la vendita nelle librerie.1975..docasna.Jtal-04;
4713 UPC Košice.Anka Kolesárová. Mučenica čistoty.Košice:.1999..docasna.BIOGR-094;
4714 Urban.Exercície pre rehoľnice.:.1970??...Zasvätený život 006;
4715 Urban, Jan Evangelista, 1901-1991 - autor.Vzrůst ke Kristu. |n 2. díl, |p Vzrůst duchovní zkušenosti.Praha:[Praha] :.1993.80-901426-3-X.docasna.ZIVZ-45;
4716 Urban, Jan Evangelista, 1901-1991 - autor.Vzrůst ke Kristu. |n 1. díl, |p Stavební prvky duchovního života.Praha:[Praha] :.1993.80-901426-2-1.docasna.ZIVZ-44;
4717 Urban, Ján Evanjelista,1901-1991.Novéna s Jánom Evanjelistom Urbanom OFM.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2013.9788081350382 (brož.); 978-80-8135-044-3..Modlitby 043;
4718 Urban, Marek.O kontemplácii Kristovej tváre vo svetle zasväteného života.Prešov:VMV.2005.80-7165-510-4..Františkánska spiritualita 045;
4719 Urban, Marek.O identite pápežskej klauzúry. .Prešov :Michal Vaško.2011.978-80-7165-827-6..Zasvätený život 079;
4720 Urban, Marek.O kontemplácii Kristovej tváre vo svetle zasväteného života.Prešov:VMV.2005.80-7165-510-4.docasna.FRANT-92;
4721 Urbančok, Milan.Krátky slovník slovenského jazyka.Bratislava:Veda - SAV.1987...Slovníky 035;
4722 Ursula Kochová.Edita Steinová.Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.2012.978-80-7162-910-8.docasna.BIOGR-135;
4723 Ušák, Vít, SDB.Dojmy zo Svätej Zeme.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1986...Iné 31;
4724 Uškert, Tibor.Syn dvadsiateho storočia.Partizánske:Expresprint.1998.80-967330-2-8..Životopisy 164;
4725 Vaculík, Karol,1921-1992.Gotické tabule v Liptovskom Sv. Mikuláši.Bratislava ::Spolok slovenských výtvarných umelcov,.1944...Umenie 15;
4726 Vacval Anton M., SDB.Malý hrdina z katakomb.:.1990..docasna.BIOGR-146;
4727 Vacval Anton M., SDB.Verná snúbenica.:.1953...ŽS/AGNESA - 1;
4728 Vadakkel, Jozef; Heinzen, Michaela.Ježiš zotrie tvoje slzy.. Zvolen:Jas.2004.80-88795-97-4.docasna.UU-04;
4729 Vadakkel, Jozef.Môj Ježiš žije.. Zvolen:Jas.2005.80-89219-03-9.docasna.UU-05;
4730 Vadilová, Mária.Alžbeta.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-656-8..ŽS/ALŽBETA-D - 02;
4731 Vadkerti, Jozef.Duchovnosť bez falošných tónov.Bratislava:Don Bosco.2017.9788080743772 (brož.); 978-80-8074-377-2..DZ/VIERA - 07/76;
4732 Vadkerti, Jozef.Spoveď, cesta k šťastiu.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-290-4..DZ/VIERA - 05/49;
4733 Vadkerti, Jozef.Viera dvoch tvárí.Bratislava:Don Bosco.2016.9788080743376 (brož.); 978-80-8074-337-6..DZ/VIERA - 06/61;
4734 Vadkerti, Jozef.Kresťan a voľby.Bratislava:Don Bosco.2012.97880-8074-154-9 (brož.);978-80-8074-154-9.docasna.DV-32/b2;
4735 Vadkerti, Jozef.V Boha verím, cirkev nepotrebujem.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741761 (brož.);978-80-8074-176-1..DZ/VIERA - 03/25;
4736 Vadkerti, Jozef.V Boha verím, cirkev nepotrebujem.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741761 (brož.);978-80-8074-176-1.docasna.DV-32/c1;
4737 Vadkerti, Jozef.Prepáčte, ja som len katolík-.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741365 (brož.); 978-80-8074-136-5.docasna.DV-32/a4;
4738 Vadkerti, Jozef.Kresťan a voľby.Bratislava:Don Bosco.2012.97880-8074-154-9 (brož.);978-80-8074-154-9..DZ/VIERA - 02/14;
4739 Vadkerti, Jozef.Prepáčte, ja som len katolík-.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741365 (brož.); 978-80-8074-136-5..DZ/VIERA - 01/4;
4740 Vagovič, Štefan.Životný štýl.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1971..docasna.TEOLmor-05;
4741 Vagovič, Štefan.Životný štýl.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1971...Filozofia 09;
4742 Vagovič, Štefan.Od bytia k láske. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-621-0..Filozofia 20;
4743 Vagovič, Štefan.Životný štýl.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1971...Morálka 15;
4744 Vácha, Marek Orko,1966-.Život je sacra zajímavej /.Brno ::Cesta,.2013.978-80-7295-164-2..DZ/VÁCH1 - 01;
4745 Vachálek, Martin.Turzovka - miesto milostí a pokoja:.s. l.:s. n..200?...Panna Mária 067;
4746 Vajanský, Svetozár Hurban.Čo ľud môj cíti....:Tatran.1971..docasna.SLpo/VAJA-01;
4747 Valábek Marián, SDB.Evanjelizácia podľa Františka.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-253-9..DZ/VIERA - 04/39;
4748 Valábek Marián, SDB.Evanjelizácia podľa Františka.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-253-9.docasna.DV-39;
4749 Valenta, Edvard.Strýček Eskymák :.Praha:Státní nakl. dětské knihy.1958..docasna.C-10;
4750 Valli, Aldo Maria.Pápež na muške. Bratislava:Don Bosco.2011.978-80-8074-139-6..Benedikt XVI. 05;
4751 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 7. .Bratislava :Jacobs light communication.2010.978-80-89386-07-9.docasna.BB-73;
4752 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 10..Bratislava:Jacobs light communication.2011.978-80-89386-11-6..Biografia 16;
4753 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 9..Bratislava :Jacobs light communication.2010.978-80-89386-10-9.docasna.BB-75;
4754 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 2. .Bratislava:Jacobs light Communication.2008.978-80-89386-02-4.docasna.BB-68;
4755 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 5. .Bratislava:Jacobs light Communication.2009.978-80-89386-05-5..Biografia 11;
4756 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 4. .Bratislava:Jacobs light Communication.2009.978-80-89386-04-8.docasna.BB-70;
4757 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 3. .Bratislava:Jacobs light Communication.2009.978-80-89386-03-1..Biografia 09;
4758 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 7. .Bratislava :Jacobs light communication.2010.978-80-89386-07-9..Biografia 13;
4759 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 6. .Bratislava :Jacobs light communication.2010.978-80-89386-06-2.docasna.BB-72;
4760 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 9..Bratislava :Jacobs light communication.2010.978-80-89386-10-9..Biografia 15;
4761 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 8. .Bratislava :Jacobs light communication.2010.978-80-89386-08-6.docasna.BB-74;
4762 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 4. .Bratislava:Jacobs light Communication.2009.978-80-89386-04-8..Biografia 10;
4763 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 1. .Bratislava:Jacobs light Communication.2008.978-80-89386-01-7.docasna.BB-67;
4764 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 2. .Bratislava:Jacobs light Communication.2008.978-80-89386-02-4..Biografia 08;
4765 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 1. .Bratislava:Jacobs light Communication.2008.978-80-89386-01-7..Biografia 07;
4766 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 10..Bratislava:Jacobs light communication.2011.978-80-89386-11-6.docasna.BB-76;
4767 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 3. .Bratislava:Jacobs light Communication.2009.978-80-89386-03-1.docasna.BB-69;
4768 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 3. .Bratislava:Jacobs light Communication.2009.978-80-89386-03-1..Biografia 09;
4769 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 6. .Bratislava :Jacobs light communication.2010.978-80-89386-06-2..Biografia 12;
4770 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 5. .Bratislava:Jacobs light Communication.2009.978-80-89386-05-5.docasna.BB-71;
4771 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 8. .Bratislava :Jacobs light communication.2010.978-80-89386-08-6..Biografia 14;
4772 Valtorta, Maria,(1897-1961).Magdaléna.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.2012.978-80-7266-372-9 ..Biografia 37;
4773 Valtorta, Marie.Život pána Ježíše:.Brno:Mariánské nakladatelství.1995.80-901553-4-0.docasna.NROM-002;
4774 Valtorta, Marie.Život pána Ježíše:.Brno:Mariánské nakladatelství.1995.80-901553-4-0..Biografia 26;
4775 Valtorta, Marie.Život Panny Marie :.Brno:Mariánské nakladatelství.1994.80-901553-3-2.docasna.NROM-003;
4776 Valtorta, Marie.Život Panny Marie :.Brno:Mariánské nakladatelství.1994.80-901553-3-2..Panna Mária 034;
4777 Vančo, Jozef.Úloha štátu a Cirkvi pri vytváraní spoločného dobra.:Sociálna akadémia Bratislava.1998...Sociológia 02;
4778 Vančurová - Fragmentová Eva.Psychológie předškolního dítěte a jeho výchova v rodině.Praha:Státní zdravotnícke nakladatelství .1964...Psychológia 06;
4779 Vandová, Alena.Kapesní atlas světa.Praha:Ústřední správa geodézie a kartografie.1965..docasna.Geo-23;
4780 Vaněk, František Bernard,1872-1943.Na srdci :.Havlíčkův Brod ::Krajské nakladatelství,.1958..docasna.SvLpr/VANE-01;
4781 Vaněk, Vlastimil.Trvalky v zahradě.Praha:Státní zemědělské nakl..1973..docasna.P-17;
4782 Vanetti, Pietro.La Bibbia. Testo ufficiale CEI. Con introduzioni, commenti, illustrazioni e cartine.Casale Monferrato:Piemme.1988..docasna.Jtal-06;
4783 Vanier, Jean.Škandál služby.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.8096863819; 80-968638-1-9.docasna.UU-17;
4784 Vanier, Jean.Komunita 2. Bratislava:Serafín.1999.80-88944-20-1.docasna.ZIVZ-31;
4785 Vanier, Jean.Komunita 2. Bratislava:Serafín.1999.80-88944-20-1..RIH-Archa 03;
4786 Vanier, Jean.Komunita 1.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-86-4..Zasvätený život 041;
4787 Vanier, Jean.Porušené telo. Charis:Bratislava.1994.80-88743-04-4.docasna.UU-16;
4788 Vanier, Jean.Škandál služby.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.8096863819; 80-968638-1-9..RIH-Archa 01;
4789 Vanier, Jean.Komunita 1.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-86-4.docasna.ZIVZ-30;
4790 Vanier, Jean.Komunita 1.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-86-4..RIH-Archa 02;
4791 Vanier, Jean.Komunita 2. Bratislava:Serafín.1999.80-88944-20-1..Zasvätený život 042;
4792 Vanni, Ugo.Opojenie Duchom : Náčrt spirituality apoštola Pavla.Svit:Katolícke biblické dielo.2005.80-89120-04-0..Nový zákon 36;
4793 Vannier, Marie-Anne.15 dní so sv. Hildegardou z Bingenu Učiteľkou Cirkvi.Bratislava:Lúč.2013.9788071149194 (brož.); 978-80-7114-919-4..ŽS/HILDEGARDA - 03;
4794 Vansová, Terézia,1857-1942.Slovenka doma i na cestách.Bratislava:Záujmové združenie žien Aspekt.2011.9788085549935 (brož.); 978-80-85549-93-5..Životopisy 154;
4795 Vantuch, Anton.Príbeh o Jane z Arku.Bratislava:Mladé letá.1982..docasna.NROM-080;
4796 Vargová, Klaudia,1949-.Biblické princípy viery.Bratislava:Klaudia Vargová.2014.9788097184568 (brož.); 978-80-971845-6-8..Morálka 22;
4797 Vargová, Klaudia,1949-.Biblické princípy prosperity.Bratislava:Klaudia Vargová.2014.9788097157043 (brož.); 978-80-971570-4-3..Morálka 20;
4798 Vargová, Klaudia,1949-.Biblické princípy vzťahov.Bratislava:Klaudia Vargová.2014.9788097207175 (brož.); 978-80-972071-7-5..Morálka 23;
4799 Vargová, Klaudia,1949-.Biblické princípy života.Bratislava:Klaudia Vargová.2014...Morálka 21;
4800 Varchalová, M..Pedagogocká diagnostika a individuálny vzdelávací plán v pomienkach materskej školy.Prešov:Rokus.2003.80-89055-34-6..Pedagogika 038;
4801 Varšo, Miroslav.Abdiáš, Jonáš, Micheáš .Trnava ::Dobrá kniha.2010.978-80-7141-690-6..Starý zákon 33;
4802 Vasiľ, Cyril, SJ.Prečo práve Cyril a Metod?.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741624 (brož.);978-80-8074-162-4..DZ/VIERA - 02/18;
4803 Vasiľ, Cyril, SJ.Prečo práve Cyril a Metod?.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741624 (brož.);978-80-8074-162-4.docasna.DV-32/b6;
4804 Vašica, Josef (prekladateľ).Listy svaté Kateřiny Sienské.Praha:B. Kočí.1930..docasna.MD-49;
4805 Vaško, Václav.Ne vším jsem byl rád : vlastní životopis.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2001.80-7192-600-0.docasna.Z-42;
4806 Vaverková, Irena.Učebnica nemčiny pre samoukov a kurzy.Bratislava:SPN.1978...Príručky 001;
4807 Vavřínek, Vladimír,1930-.Staroslověnské životy Konstantina a Metoděje /.Praha ::Československá akademie věd,.1963...ŽS/CYRIL A METOD - 01;
4808 Vavrovič, Jozef.Svetlá minulosti.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-051-3.docasna.CD-020;
4809 Veigl, Svetloslav Ferdinand, OFM.Jemu jedinému.Bratislava:Tatran.1990.80-222-0248-7.docasna.DPOE-01;
4810 Velgosová, Marta.Naše liečivé rastliny.Bratislava:SPN.1988..docasna.P-03;
4811 Vella, Elias.Zakotvit svůj život v Bohu : rekolekce.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1999.80-7266-028-4..DZ/VELL1 - 02;
4812 Vella, Elias.Zlých duchov vyháňajte. Jas:Zvolen.1997.80-88795-43-5..DZ/VELL1 - 04;
4813 Vella, Elias.Uzdravenie a oslobodenie v Kristovi. .Zvolen :Združenie Jas.2002.80-88795-86-9..DZ/VELL1 - 05;
4814 Vella, Elias OFM.Zlí duchovia a exorcizmus.Bratislava:Per Immaculatam.2003.80-968854-1-3..DZ/VELL1 - 01;
4815 Vella, Elias, 1941-.Keď Duch Svätý píše môj život.Bratislava:Per Immaculatam.2005.80-968854-4-8.docasna.DZ/VELLA1-02;
4816 Vella, Elias, 1941-.Kristoterapia:.Veľký Lapáš? Bratislava?:Per Immaculatam.2010.978-80-970006-5-3.docasna.DZ/VELLA1-04;
4817 Vella, Elias, 1941-.Keď Duch Svätý píše môj život.Bratislava:Per Immaculatam.2005.80-968854-4-8..DZ/VELL1 - 06;
4818 Vella, Elias, 1941-.Tancovanie v púšti:.Veľký Lapáš? Bratislava?:Per Immaculatam.2010.978-80-970006-2-2.docasna.DZ/VELLA1-03;
4819 Vella, Elias,(1941-).Oblečte si srdce Pastiera.Bratislava:Per Immaculatam.2011.9788097000677 (brož.);978-80-970006-7-7..DZ/VELL1 - 03;
4820 Vella, Elias,1941-.Mária, dokonalá žena.[ Veľký Lapáš]:Per Immaculatam.2014.9788089606016 (brož.);978-80-89606-01-6.docasna.DZ/VELLA1-01;
4821 Vencko, Ján.Z dejín okolia Spišského Hradu /.Spišské Podhradie ::Ján Vencko,.1941...RegD/SlovenskoS - 01;
4822 Ventura, Václav.Jan Evangelista Urban : život a dílo.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2001.80-85959-77-1..Životopisy 10;
4823 Vercruysse, Bruno; Lohmann, Ján .Rozjímania I..Trnava:Posol B. srdca Ježišovho .1933...Meditácie 035;
4824 Verdi, Giuseppe.Nabucco. Bulletin.Košice:Opera Štátneho divadla - Pressko.1994/95..docasna.DPOE-06;
4825 Verzich, Maurus,,1911-1992 - autor.Svatý Benedikt.Praha ::Scriptum.1992.80-900355-9-8 - chybné..ŽS/BENEDIKT Z NURSIE - 06;
4826 Veselý, Jiří Maria, 1908-2004 - autor.Samotka v Želivě.Rosice u Brna:Gloria.2002.80-86200-58-2.docasna.BIOGR-136;
4827 Veselý, Jiří Maria,1908-2004.Bl. Imelda Lambertini dominikánka /.Olomouc ::Krystal,.1939...ŽS/IMELDA - 01;
4828 Veselý, Josef.Mgr. Miroslav Tělupil. 1923-1993.Opava:Josef Veselý, Grafis 2000.2006..docasna.DPOE-10;
4829 Veselý, Josef.P. Jan Jiří Vícha, OFM Cap.. 1923-1997.Opava:Josef Veselý, Grafis 2000.2006..docasna.DPOE-12;
4830 Veselý, Josef.A proto zpívám.Opava:Josef Veselý, Grafis 2000.2006..docasna.DPOE-14;
4831 Veselý, Josef.Život Bohu zasvěcený.Opava:.2009...Zasvätený život 032;
4832 Veselý, Josef.Kamínky do mozaiky.Praha:Bezručův kraj a Řád.1992..docasna.DPOE-07;
4833 Veselý, Josef.Dům lásky a bolesti.Opava:Josef Veselý, Grafis 2000.2006..docasna.DPOE-09;
4834 Veselý, Josef.P. Valentin Rafaja. 1909-1985.Opava:Josef Veselý, Grafis 2000.2006..docasna.DPOE-11;
4835 Veselý, Josef.In memoriam.Opava:Josef Veselý, Grafis 2000.2006..docasna.DPOE-13;
4836 Veselý, Josef - Vodvářka, Pavel.Na stejné lodi.Opava:Josef Veselý, Grafis 2000.2000..docasna.DPOE-08;
4837 Veselý, Josef, (1929-2010).P. Aleš Zlámal :.Opava ::[s.n],.2007...Františkánska spiritualita 127;
4838 Veselý, Josef, (1929-2010).P. Aleš Zlámal :.Opava ::[s.n],.2007..docasna.FRANT-87;
4839 Vianey, Ján Mária; Janovská, Katarína; Ján z Kríža.Pohľad na očistec..Bratislava:Serafín.2000.80-88944-30-9..Mystika a asketika 42;
4840 Viganó, Angelo.Ježišov pozemský život.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.1997.80-85405-59-8..Teológia 37;
4841 Viganó, Angelo.Boh kráča s ľuďmi.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-10-2..Teológia 36;
4842 Viglaš, Ján.Umelé oplodnenie: žiadny problém!?.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741457 (brož.); 978-80-8074-145-7.docasna.DV-32/a8;
4843 Viglaš, Ján.Umelé oplodnenie: žiadny problém!?.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741457 (brož.); 978-80-8074-145-7..DZ/VIERA - 01/8;
4844 Viglaš, Ján.Mágia, horoskopy, veštenie, povery-.Bratislava:Don Bosco.2012.97880-8074-166-2 (brož.);978-80-8074-166-2..DZ/VIERA - 02/21;
4845 Viglaš, Ján.Mágia, horoskopy, veštenie, povery-.Bratislava:Don Bosco.2012.97880-8074-166-2 (brož.);978-80-8074-166-2.docasna.DV-32/b10;
4846 Viglaš, Ján.Výhrada vo svedomí.Bratislava:Don Bosco.2016.9788080743666; 978-80-8074-366-6..DZ/VIERA - 06/72;
4847 Vilém Závada a Stanislav Segert.Kniha Jóbova.Praha:Ceskoslovenský spisovatel KPP.1968...Starý zákon 29;
4848 Villanueva, Pascual Chávez SDB.Svedkovia živého Boha. Prirodzenosť a budúcnosť zasväteného života:.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-259-1..Zasvätený život 009;
4849 Villányi, Györgyi.Pre šikovné ruky.Bratislava:Alfa.1972..docasna.RP-13;
4850 Vincent Gál, Vincent Šabík, Adela Jakabová, Milan Spál.Deti svetla.Bratislava:LUC.1993.80-7114-100-3..Životopisy svätých 22;
4851 Virdzek, Humbert Ondrej, OP.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca I..Košice:INSPM.2003...Panna Mária 050;
4852 Virdzek, Humbert Ondrej, OP.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca.Žilina:OFSETA - print.1998.80-967755-2-9..Panna Mária 035;
4853 Virdzek, Humbert Ondrej, OP.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca.Žilina:OFSETA - print.1998.80-967755-2-9.docasna.PM-17;
4854 Virdzek, Humbert Ondrej, OP.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca II..Košice:INSPM.2004...Panna Mária 051;
4855 Visentin, Claudio.Dizionario italiano.Milano:Mariotti.2004.881801745-4;88-18-01745-4..Slovníky 039;
4856 Višňovský, Mikuláš.Katechetika pre laických katechétov.Trnava:.1952...Katechetika Príručky 15;
4857 Vítková, Marie.Výtvarná výchova v rannom veku.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1990.80-08-00094-5..Pedagogika 030;
4858 Vives A., P. Juan Antonio.Človek, ktorý dôveroval Bohu. Jas:Zvolen.2001.80-88795-83-4..Životopisy 53;
4859 Vladimír Boublík.Boží lid.:Pro.1967...M - Dokumenty II.VK 08;
4860 Vladimír Repka.Listy o modlitbe.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-340-2.docasna.MD-77;
4861 Vlašič, Tomislav - Barbarič, Slavko.Otvorte svoje srdcia Márii, "Kráľovnej mieru".:.1995..docasna.PM-05;
4862 Vnuk, František.Príručný slovník kresťanstva.:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.2003.80-89063-13-6..Biblické slovníky 10;
4863 Vnuk, František.Akcie "K" a "R". Rímskokatolícka cyrilometodejská bohoslovecká fakulta UK:Bratislava.1995.80-88696-04-6..Cirkevné dejiny Slovenska 67;
4864 Vodička, Timotheus .Cesta sv. Terezie Ježíškovy.Praha:Vyšehrad.1970...ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 15;
4865 Vodička, Timotheus,1910-1967.Cesta svaté Terezie Ježíškovy.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1994...ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 19;
4866 Vogel, Štefan .Konečnosť vesmíru.s. l.:s. n..1980??..docasna.FIL-09;
4867 Vogel, Štefan .Konečnosť vesmíru.s. l.:s. n..1980??...Filozofia 24;
4868 Vogel. Ernst.Rembrandt.Berlin ::Henschelverlag,.1968...Výtvarné umenie 07;
4869 Voillaume, René.Medzi ľuďmi:.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-433-6..ŽS/CHARLES DE FOUCAULD - 01;
4870 Vojenčiak, Juraj, SVD.Z môjho misionárskeho života.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1990...Misiologia Ekumenizmus 32;
4871 Vojenčiak, Juraj, SVD.Rehole na Slovensku.Bratislava:Pápežské misijné diela.1996...RIH-Všeobecne 05;
4872 Vojenčiak, Juraj, SVD.K II. návšteve Sv. Otca Jána Pavla II. na Slovensku (30.6. - 3.7. 1995).Nitra:Pápežské misijné diela.1995...Ján Pavol II. 5;
4873 Vojenčiak, Juraj, SVD.Zjednotení hlásať Krista všetkým národom. Smernice .Bratislava:Pápežské misijné diela.1995...M - Apoštolské listy 026;
4874 Vojtáš, Matej.Tatárska pohroma.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo.1970..docasna.SLpr/VOJT-01;
4875 Vojtech od svätej Hedvigy.Vcházím v nepoznané.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-10-3..ŽS/JÁN Z KRÍŽA - 07;
4876 Vojtech Tátoš.A teraz túto, ...-diel 2.:Trian.1996.80-901166-8-X..Hudba. Spevníky 14;
4877 Vojtech Tátoš.A teraz túto,....:Trian.1994.80-901-166-2-0..Hudba. Spevníky 13;
4878 Vojtech, L. Levský.Sebaobrana.:Obzor.1970..docasna.RzHs-03;
4879 Volák, Jan.Veľká kniha liečivých rastlín.Bratislava:Príroda.1987..docasna.P-08;
4880 Volek, Jindřich,1928-.Kennedyové /.Praha ::Vyšehrad,.1970...Životopisy 142;
4881 Volek, Peter.Určenie smrti človeka a darcovstvo orgánov. .Ružomberok :Katolícka univerzita, Filozofická fakulta.2009.978-80-8084-497-4..Filozofia Etika 11;
4882 Volek, Peter.Problém identity osoby v sredovekej a súčasnej analytickej filozofii. .Ružomberok :VERBUM - vydavateľstvo KU.2010.978-80-8084-612-1..Filozofia 22;
4883 Volný, Jan.Deutsch tschechisches worterbuch. Německo český slovník..Praha:Artia.1955..docasna.Jnem-01;
4884 Volný, Jan,1886-1955.Česko-německý slovník = I. díl A - O.Praha ::Státní pedagogické nakladatelství,.1963...Slovníky 020;
4885 Volný, Jan,1886-1955.Česko-německý slovník. II. díl P - Ž.Praha ::Státní pedagogické nakladatelství,.1963...Slovníky 021;
4886 Vondruška, Isidor,1865-1944.Životopisy svatých v pořadí dějin církevních /.V Praze ::Ladislav Kuncíř,.1930-1931...Životopisy svätých 02;
4887 Vondruška, Isidor,1865-1944.Životopisy svatých v pořadí dějin církevních /.V Praze ::Ladislav Kuncíř,.1930-1931..docasna.BIOGR-058;
4888 Voskampová, Ann.tisíc darov.Stará Ľubovňa:Kumran.2020.978-80-89993-18-5..DZ/VOSK1- 01;
4889 Vrablec Jozef, ThDr..Chlieb na nedeľný stôl. Homílie. Rok B.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985...Homiletika 35;
4890 Vrablec Jozef, ThDr..V službe slova. Homílie, Rok C.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991...Homiletika 28;
4891 Vrablec Jozef, ThDr..Obnova v Duchu Svätom.Bratislava:LUC.1991.80-7114-037-6..RIH-OBNOVA - 01;
4892 Vrablec Jozef, ThDr..V službe slova. Homílie. Rok A.Rím:SÚCM.1990...Homiletika 30;
4893 Vrablec Jozef, ThDr..O otázkach viery.Bratislava:LUC.1992.80-7114-066-X..Vierouka 52;
4894 Vrablec Jozef, ThDr..Chlieb na nedeľný stôl. Homílie. Rok B.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985...Homiletika 32;
4895 Vrablec Jozef, ThDr..O otázkach viery.Bratislava:LUC.1992.80-7114-066-X.docasna.PAP-17;
4896 Vrablec Jozef, ThDr..Nemusím sa ja báť. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1996...Panna Mária 061;
4897 Vrablec Jozef, ThDr..Obnova v Duchu Svätom.Bratislava:LUC.1991.80-7114-037-6.docasna.UU-02;
4898 Vrablec Jozef, ThDr..V službe slova. Homílie, Rok B.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991...Homiletika 29;
4899 Vrablec Jozef, ThDr..Chlieb na nedeľný stôl. Homílie. Rok A.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984...Homiletika 31;
4900 Vrablec Jozef, ThDr..Aj ty hľadáš šťastie?.Rím:Slovensky ustav sv. Cyrila a Metoda.1992...Mystika a asketika 46;
4901 Vrablec Jozef, ThDr..Chlieb na nedeľný stôl.Rím:.1985...Homiletika 33;
4902 Vrablec, Jozef.Tri žiarivé charizmy v našej službe. Zvolen:Jas.1993.80-900548-0-3.docasna.DZ/VRAB1-01;
4903 Vrablec, Jozef.Tri žiarivé charizmy v našej službe. Zvolen:Jas.1993.80-900548-0-3..ŽS/CYRIL A METOD - 10;
4904 Vrablec, Štefan.Je niekto z vás chorý?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1986..docasna.UU-11;
4905 Vrablec, Štefan.Drahé rehoľné sestry.Rím:SÚSCM.1994..docasna.ZIVZ-11;
4906 Vrablec, Štefan.Drahé rehoľné sestry.Rím:SÚSCM.1994...Zasvätený život 063;
4907 Vragaš, Štefan.Život Konštantína Cyrila a Život Metoda.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2013.9788081350368 (brož.);978-80-8135-036-8.docasna.BIOGR-151;
4908 Vragaš, Štefan.Život Konštantína Cyrila a Život Metoda.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2013.9788081350368 (brož.);978-80-8135-036-8..ŽS/CYRIL A METOD - 11;
4909 Vrbová, Alena.V erbu lvice:.Praha:Československý spisovatel.1977..docasna.NROM-090;
4910 Vrbová, Alena.V erbu lvice:.Praha:Českoslovensaký spisovatel.1982...ŽS/ZDISLAVA - 03;
4911 Výbor Slovenského dňa.Pamätník rimsko-katolíckych slovenských osád v Západ. Pennsylvanii :.Pittsburgh:Výbor Slovenského dňa.1926...Cirkevné dejiny Slovenska 86;
4912 Vymětal, František.Apoštol křesťanské lásky a jednoty Církve.Praha:Česká katolická charita.1988..docasna.Z-30;
4913 Vyskočil, Albert.Kryštof Kolumbus : život a význam objevitele globu.Olomouc:Krystal.1947...Životopisy 157;
4914 Vyskočil, Kamil.Bratislava.Bratislava:Šport.1989.80-7096-002-7..RegD/SlovenskoB - 04;
4915 W. R..Nad Lukášovým evanjeliom.Canada:Dobrá kniha.1989.0-919865-19-4..Životopisy 85;
4916 W. R..Nad Lukášovým evanjeliom.Canada:Dobrá kniha.1989.0-919865-19-4.docasna.BB-30;
4917 W. R. .O rehoľnom živote. (v minulosti a v dnešnej obnove).:Knižnica viery.1989..docasna.ZIVZ-37;
4918 W. R. .O rehoľnom živote. (v minulosti a v dnešnej obnove).:Knižnica viery.1989...Zasvätený život 050;
4919 W. R. Z..Kristov kňaz. K jeho povolaniu, osobnosti a životu.:Knižnica viery.1989..docasna.ZIVZ-36;
4920 W.R..O spáse v Kristovi.Cambridge:Dobrá kniha.1988.0919865232; 0-919865-23-2..DZ/KORE1 - 07;
4921 W.R..Sv. Lukáš a jeho evnajelium.:.1960?...Nový zákon 29;
4922 Waachová, Hildegarda.Charles de Foucauld.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-112-7..ŽS/CHARLES DE FOUCAULD - 03;
4923 Wagner, Vladimír.Dejiny výtvarného umenia na Slovensku.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1930...Výtvarné umenie 01;
4924 Walczuk, Adam.Pallotíni a úcta k Božiemu milosrdenstvu na Slovensku.Zabki:Apostolicum.2015.978-83-7031-988-5..RIH-Pallotíni 01;
4925 Wallace, Lewis,1827-1905.Ben Hur /.Praha ::Lidová demokracie,.1958...NábPr/WALL1-01;
4926 Wallenstein, Antonius,1890-1964.Katechismus křesťanské dokonalosti /.České Budějovice ::Petrinum,.1947...Katechetika Katechizmus 07;
4927 Wallhof, Hans.Svätý Vincent Pallotti : zvestovateľ budúcnosti.:Editrice VELAR.1993..docasna.BIOGR-050;
4928 Wallis, Velma.Dve staré ženy:.Bratislava:SOFA.1998.80-85752-56-5.docasna.NROM-021;
4929 Walser, Gaudentius.Tri razy odsúdený na smrť. SLOVO:Košice.1997.80-85291-32-0..Životopisy 78;
4930 Waltari, Mika.Nesmrteľný Turms:.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1979..docasna.SvLpr/WALT-01;
4931 Wandall-Holm, Iboja.Zbohom, storočie.Bratislava:.2003.80-7149-581-6..Životopisy 14;
4932 Watts, Greg.Temné noci Matky Terezy.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-403-3..ŽS/MATKA TEREZA - 06;
4933 Watts, Greg.Matka Tereza:.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2010.978-80-89231-48-5..ŽS/MATKA TEREZA - 14;
4934 Waugh, Evelyn.Edmund Campion.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-60-7..ŽS/EDMUND CAMPION - 01;
4935 Webster, Derek - autor.Opat a trpaslík :.:Kostelní Vydří :.2002.80-7192-524-1..RIH-Mnísi, pustovníci 07;
4936 Wegener, Thomas.Anna Katarína Emmerichová.[Košice]:Zachej.sk.2017.9788089866137 (viaz.); 978-80-89866-13-7.docasna.BIOGR-153;
4937 Wegrzyn, OFM Samuel.Svätý brat Albert.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-80-5..ŽS/ALBERT - 1;
4938 Weigel, George.Svedok nádeje - diel 2..Bratislava:Slovart.2000.80-7145-477-X.docasna.BIOGR-080;
4939 Weigel, George.Svedok nádeje - diel 2..Bratislava:Slovart.2000.80-7145-477-X..Ján Pavol II. 17;
4940 Weigel, George.Svedok nádeje - diel 1..Bratislava:Slovart.2000.80-7145-455-9.docasna.BIOGR-079;
4941 Weigel, George.Svedok nádeje - diel 3..Bratislava:Slovart.2001.80-7145-485-0.docasna.BIOGR-081;
4942 Weigel, George.Svedok nádeje - diel 1..Bratislava:Slovart.2000.80-7145-455-9..Ján Pavol II. 16;
4943 Weigel, George.Svedok nádeje - diel 3..Bratislava:Slovart.2001.80-7145-485-0..Ján Pavol II. 18;
4944 Weigl, A. M..Geschichte einer Liebe.Altötting:Verlag st. Grignionhaus.1966..docasna.Jnem-05;
4945 Weirich, Marko,(1905-1980).Kardinál J. H. Newman.Olomouc ::Krystal,.1946...Misiologia Ekumenizmus 29;
4946 Weiser, Francis X..Kateri Tekakwitha /.Ontario ::Dobrá kniha,.1982.0-920150-69-1..Životopisy 74;
4947 Weiser, František.Hrdina z Nagasaki: blahoslavený Karol Spinola.Trnava:Posol.1946..docasna.BIOGR-074;
4948 Weismayer, Jozef.Život v plnosti.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-52-9..Mystika a asketika 07;
4949 Weissman, Petr.Laskavé slovo na každý den.Praha:Portál.2006.80-7367-149-2.docasna.MK-08;
4950 Weissová, Gabina.Diagnóza F50.Bratislava ::EvitaPress,.2009.978-80-969800-4-8..Psychológia 14;
4951 Weitzmann, Kurt.Die Ikonen.Freiburg, Basel, Wien:Herder .1998.3-451-26542-7..Výtvarné umenie 09;
4952 Welte, Bernhard.Světlo z nicoty : O možnosti nové náboženské zkušenosti.Praha:ZVON.1994.80-7113-105-9.docasna.FIL-08;
4953 Wenig, Jan,1905-1979.Chrám chrámů :.Praha ::Česká katolická charita,.1955...RegD/ČeskoP - 01;
4954 Werfel, Franz.Pieseň o Bernadete.Žilina:Peter Studenský.1945??...Panna Mária 029;
4955 Werfel, Franz.Verdi.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1958..docasna.Z-01;
4956 Werfel, Franz,1890-1945.Pieseň o Bernadete.Žilina:Peter Studenský.1948...L - SvPr/WERF1-03;
4957 Werfel, Franz,1890-1945.Štyridsať dní Musa Daghu (Mojžišovej hory). 1. a 2. diel.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1951...L - SvPr/WERF1-02;
4958 Werfel, Franz,1890-1945.Štyridsať dní Musa Daghu. 2. zväzok.Bratislava ::Tatran,.1967...L - SvPr/WERF1-05;
4959 Werfel, Franz,1890-1945.Jeremiáš - Slyšte hlas. 2. zväzok.Praha ::Lidová demokracie,.1967...L - SvPr/WERF1-07;
4960 Werfel, Franz,1890-1945.Štyridsať dní Musa Daghu (Mojžišovej hory). 1. a 2. diel.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1951...L - SvPr/WERF1-01;
4961 Werfel, Franz,1890-1945.Štyridsať dní Musa Daghu. 1. zväzok.Bratislava:Tatran.1967...L - SvPr/WERF1-04;
4962 Werfel, Franz,1890-1945.Jeremiáš - Slyšte hlas. 1. zväzok.Praha ::Lidová demokracie,.1967...L - SvPr/WERF1-06;
4963 West, Morris.Deti slnka.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-203-1..NábPr/WEST1-01;
4964 Westermann, Claus.Tisíc let a jeden den. Církev čte Starý zákon..Praha:Kalich.1972..docasna.BB-17;
4965 Wetzler, Alfréd.Čo Dante nevidel .:Milanium.2009.978-80-89178-31-5..Životopisy 174;
4966 White, Ellen Gould .Cesta ku Kristovi.Vrútky:Advent-Orion.2000.80-88960-37-1..DZ/WHIT1 - 01;
4967 White, Ellen Gould Harmon,1827-1915.Nachádzanie vnútorného pokoja.s.l.:s.n..1999...Psychológia 32;
4968 White, John.Duchovní zápas.Praha:Návrat domů.1994.80-85495-30-9.docasna.TEOLnek-04;
4969 Wider, Dominik.K plnosti lásky. Michal Vaško:Prešov.1998.80-7165-120-6.docasna.MD-27;
4970 Wider, Dominik,1929-.Biblické povzbudenia so svätými.Trnava:Dobrá kniha.2013.9788071418283 (brož.); 978-80-7141-828-3..Životopisy svätých 39;
4971 Wijngaards, John.Sedem kruhov modlitby. Zvolen:Jas.1997.80-88795-34-6..Mystika a asketika 24;
4972 Wilder, Thornton, 1897-1975.Ôsmy deň stvorenia.Bratislava ::Tatran,.1970..docasna.SvLpr/WILD-01;
4973 Wilhelm, Bonaventura Josef, $d 1873-.Svatý František Serafinský, zakladatel tří řádu. Díl druhý..Třebíč:Serafinské květy.1903...Františkánska spiritualita 111;
4974 Wilhelm, Bonaventura Josef, $d 1873-.Svatý František Serafinský, zakladatel tří řádu. Díl první..Třebíč:Serafinské květy.1902...Františkánska spiritualita 110;
4975 Wilhelm, Bonaventura Josef, $d 1873-.Svatý František Serafinský, zakladatel tří řádu. Díl třetí..Třebíč:Serafinské květy.1903...Františkánska spiritualita 112;
4976 Wilhelm, Bonaventura Josef, 1873-.Svatý František Serafinský, zakladatel tří řádu.Třebíč:Serafinské květy.1902...Františkánska spiritualita 109;
4977 Wilhelm, Bonaventura Josef,1873-1937.Svatý František Serafinský :.V Praze ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1926-1927...Františkánska spiritualita 122;
4978 Wilkerson, David.Dýka a kříž.:ewp.1969..docasna.NROM-037;
4979 Wilkerson, David.Dýka a kříž.:ewp.1969...NábPr/WILK1-01;
4980 Wilkerson, David.Začalo to dýkou a křížem.:.1980??..docasna.NROM-038;
4981 Willam, František Michal.Život Ježiša v kraji a národe izraelskom.:Česko-slovenská grafická unie úč. spol..1935..docasna.NROM-044;
4982 Williams, Thomas.Stavať na pevnom základe.Bratislava:LUC.2004.80-7114-465-7..Psychológia 05;
4983 Wirtz, Hans.Brat František a naša doba.Prešov:Serafínsky svet.1946...Františkánska spiritualita 042;
4984 Wisdorf, Josef.Vážne otázniky.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1974...Pedagogika Výchova témy 022;
4985 Wisdorf, Jozef.Mám problém :.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1974...Pedagogika Výchova témy 021;
4986 Wiseman, Mikuláš.Fabiola:.Bratislava:Flash-Press.1996.80-967560-9-5.docasna.BIOGR-044;
4987 Wohl, Louis de .Svetlo nad Akvinom.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-139-6.docasna.BIOGR-027;
4988 Wohl, Louis de .Svetlo nad Akvinom.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-139-6..ŽS/TOMÁŠ AKVINSKÝ - 01;
4989 Wohl, Louis de, 1903-1961.Kráľ Dávid.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-190-6..Biografia 44;
4990 Wohl, Luis de.Dievča zo Sieny.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-545-0.docasna.BIOGR-118;
4991 Wohl, Luis de.Dievča zo Sieny.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-545-0..ŽS/KATARÍNA ZO SIENY - 01;
4992 Wojtowicz, Kazimierz.O kázni a dáždnikoch.Bratislava:LUC.1992.80-7114-067-8..Katechetika Príbehy 05;
4993 Wojtyla, Karol.V hlbinách jasu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-85198-97-5.docasna.PAP-08;
4994 Wojtyla,K..Znamení odporu.Rím:Krěstanská akademie.1981...Ján Pavol II. 52;
4995 Wojtyla,K..Znamení odporu.Rím:Krěstanská akademie.1981..docasna.PAP-07;
4996 Wolf-Mednyánszky, Andy.Veni-vidi-cognovi :.Bratislava:Andreas Wolf.2006.80-969541-6-4.docasna.C-16;
4997 Wolf-Mednyánszky, Andy.Putovanie za kameňom mudrcov :.Nitra?:Andreas Wolf?.2004.80-969273-0-2.docasna.C-15;
4998 Wolff, Pierre.Hladné srdce.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-256-2..Mystika a asketika 31;
4999 Wolff, Pierre.Rozlišovanie.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-389-5.docasna.DV-04;
5000 Wolff, Pierre.Hladné srdce.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-256-2.docasna.MD-14;
5001 Wons, Krzysztof.Nielen z chleba žije človek... :.Michalovce:Misionár.2005.80-969304-6-X..Lectio divina 33;
5002 Wons, Krzysztof.Bol stratený a našiel sa:.Michalovce :Redemptoristi.2008.978-80-88724-33-9..Lectio divina 34;
5003 Wons, Krzysztof.Ostať v Ježišovi :.Michalovce:Redemptoristi, Vydavateľstvo Misionár.2020.978-80-8212-009-0..Lectio divina 81;
5004 Wons, Krzysztof.Nielen z chleba žije človek... :.Michalovce:Misionár.2005.80-969304-6-X.docasna.DZ/WONS1-01;
5005 Wons, Krzysztof.Bol stratený a našiel sa:.Michalovce :Redemptoristi.2008.978-80-88724-33-9.docasna.DZ/WONS1-02;
5006 Wons, Krzysztof,1959-.Odovzdať sa Ježišovi.Michalovce:Redemptoristi; Misionár.2014.9788088724810 (viaz.); 978-80-88724-81-0..Lectio divina 80;
5007 Wons, Krzysztof,1959-.Uveriť Ježišovi.Michalovce:Redemptoristi; Misionár.2014.9788088724766 (viaz.); 978-80-88724-76-6.docasna.DZ/WONS1-03;
5008 Wons, Krzysztof,1959-.Prehĺbiť vieru v Ježiša.:.2019.9788088724940; 978-80-88724-90-0;978-80-88724-94-0.docasna.DZ/WONS1-05;
5009 Wons, Krzysztof,1959-.Uveriť Ježišovi.Michalovce:Redemptoristi; Misionár.2014.9788088724766 (viaz.); 978-80-88724-76-6..Lectio divina 79;
5010 Wons, Krzysztof,1959-.Odovzdať sa Ježišovi.Michalovce:Redemptoristi; Misionár.2014.9788088724810 (viaz.); 978-80-88724-81-0.docasna.DZ/WONS1-04;
5011 Wright, Ed.Slávni ľaváci.Bratislava :Fortuna Print.2008.978-80-89144-98-3..Životopisy 161;
5012 Xénia Imrová.Pravidlá cestnej premávky a ďalšie súvisiace predpisy.:GORA.1995.80-901173-3-3..Príručky 035;
5013 Yalom, Irvin D.,1931-.Láska a jej kat.Bratislava:Noxi.2014.9788081111945 (viaz.); 978-80-8111-194-5..Psychológia 52;
5014 Young, William Paul.Chatrč.Bratislava:Tatran.2009.978-80-222-0562-7.docasna.NROM-079;
5015 z iné orig. prel. Ján ZamborZambor, Ján - preklad;.Živý plameň lásky.:Slovenský spisovateľ.1997.80-220-0812-5.docasna.MD-30;
5016 z řec. textu prelož. ekumenická prac. skupina pro Nový zákon.Nový zákon - Překlad s poznámkami, svazek 16.Praha:Kalich.1978...Nový zákon 4;
5017 Záborská, Anna.Rodina na križovatke.Bratislava:Lúč.2014.978-80-7114-962-0..Pedagogika Výchova témy 015;
5018 Záborský, Ladislav.Dialógy s večnosťou.:.2000.80-88686-32-6.docasna.DPOE-27;
5019 Záborský, Ladislav.Básne z väzenia.Zvolen:Jas.2003.80-88795-90-7.docasna.DPOE-31;
5020 Zahradníček, Jan.Rouška Veroničina.Řím:.1968..docasna.DPOE-15;
5021 Zalewski, Piotr.Vytrhnutí z otroctva.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2015.9788089342716 (brož.); 978-80-89342-71-6.docasna.Z-40;
5022 Zámožík, Jozef.Základy počítačovej grafiky.. Slovenská technická univerzita:Bratislava.1996.80-227-0871-2..Príručky 030;
5023 Záň, Augustín J..Náš život.:Prvá katolícka slovenská jednota.1972...Homiletika 21;
5024 Záň, Augustín J..Naša pravda.[Middletown]:Prvá katolícka slovenská jednota v Spojených štátoch amerických.1971...Homiletika 15;
5025 Záň, Augustín J..Katechizmus pre dospelých c Zost. Augustín J. Záň.[Nižný Žipov]:MIROS.1993.80-85443-02-3..Katechetika Katechizmus 12;
5026 Zanet, Lodovica Maria.Blahoslavený Titus Zeman, životopis /.:.2017.978-80-8074-387-1..Životopisy 183;
5027 Zanet, Lodovica Maria.Blahoslavený Titus Zeman, životopis /.:.2017.978-80-8074-387-1.docasna.BIOGR-158;
5028 Zanzucchi, Michele, 1957-.Mám všechno : 18 let života blahoslavené Chiary Badano. 2010. : Praha : Nové město.2010.978-80-86146-58-4.docasna.BIOGR-071;
5029 Zapletal, Miloš.Velká kniha deskových her.Praha:Mladá fronta.1991.80-204-0188-1..Pedagogika 024;
5030 Zapletal, Štěpán.Německá konverzace pro střední všeobecně vzdělávací školy.Praha:Státní pedagogické nakl..1963..docasna.Jnem-12;
5031 Zapletal, Štěpán.Němčina pro samouky.Praha:SPN.1970...Príručky 007;
5032 Zappalá, Roberto.Komunismus-kapitalismus-společenství : Antropologické úvahy.Praha:Nové město.1993.80-901542-1-2..Filozofia 07;
5033 Zasępa, Tadeusz.Diplomacia pre žurnalistov.Ružomberok:Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta.2008.978-80-8084-257-4.docasna.ZURN-02;
5034 Zasępa, Tadeusz.Ako rozumieť televízii.Ružomberok:Verbum.2013.9788056101032 (brož.);978-80-561-0103-2.docasna.ZURN-04;
5035 Zasępa, Tadeusz,1946-.Sám, aby iní neboli sami.Prešov:Michal Vaško - Vydavateľstvo.2016.9788071659839 (viaz.); 978-80-7165-983-9.docasna.Z-44;
5036 Zasępa, Tadeusz,1946-.Sám, aby iní neboli sami.Prešov:Michal Vaško - Vydavateľstvo.2016.9788071659839 (viaz.); 978-80-7165-983-9.docasna.Z-43;
5037 Zatorski, Wlodzimierz.Škola Pánovej služby 1. : Lectio Divina. Ako čítať Sväté písmo.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2006.80-969465-1-X.docasna.BB-51;
5038 Zatorski, Wlodzimierz.Škola Pánovej služby 1. : Lectio Divina. Ako čítať Sväté písmo.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2006.80-969465-1-X..Lectio divina 37;
5039 Zatorski, Wlodzimierz.Škola Pánovej služby 1. : Lectio Divina. Ako čítať Sväté písmo.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2006.80-969465-1-X..Zasvätený život 060;
5040 Záturecký, Adolf, Peter.Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia.Bratislava:Tatran.1975..docasna.SLvy/ZATU-01;
5041 Zaujec, Kamil.Spievaj so mnou aleluja I..Bratislava:Hksm - Hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže.1980??...Hudba. Spevníky 9;
5042 Zauner, Alfonz,1903-1964.Praktická príručka slovenského pravopisu /.Martin ::Osveta,.1958...Slovníky 027;
5043 Zavadil, Emil.Matt Talbot :.Olomouc ::Krystal,.1937...Životopisy 54;
5044 Zavalloni, Roberto.Anton Paduánsky : kazateľ a teológ.Bratislava:Serafín.2005.80-88944-66-X..ŽS/ANTON Z PADOVY - 01;
5045 Zawada, Marian.Karmelitánska meditácia.Bratislava:LUC.1999.80-7114-277-8..Mystika a asketika 21;
5046 Zdislavinská, Jana,1923-2009.Buďte prostí jako holubice :.Praha ::Řád,.1991...Životopisy 69;
5047 Zechenter-Laskomerský, Gustáv Kazimír (1824-1908 ) .Päťdesiat rokov slovenského života. I..Bratislava:Tatran.1974..docasna.Z-17;
5048 Zechenter-Laskomerský, Gustáv Kazimír (1824-1908 ).Päťdesiat rokov slovenského života. II..Bratislava:Tatran.1974..docasna.Z-18;
5049 Zeleňák, Eugen, 1978-.Moderné teórie vysvetlenia a príčinnosti. .Ružomberok :Katolícka univerzita, Filozofická fakulta.2008.978-80-8084-376-2..Filozofia 23;
5050 Zelienka, Ľudo, 1917-1977 .Poľovnícke smiechoty.Bratislava:Príroda.1972..docasna.SLpr/ZELI-01;
5051 Zeno, Katrina J..Keď život nejde podľa tvojich predstáv. Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-25-9..E/10;
5052 Zeno, Katrina J..Som žena.Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-11-2..E/9;
5053 Zerer, Anton.Windsurfing.Bratislava:Šport.1982..docasna.RzHs-01;
5054 Zesól biblistów polskich.Pismo świete nowego testamentu.Poznań - Warszawa:Pallottinum.1982...Nový zákon 23;
5055 Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 8. Všední dny liturgického mezidobí. 1.- 8. týden. Roční cyklus 1..Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-879-8.docasna.BB-64;
5056 Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 8. Všední dny liturgického mezidobí. 1.- 8. týden. Roční cyklus 1..Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-879-8..Lectio divina 8;
5057 Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 1, Doba adventní.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-636-1..Lectio divina 1;
5058 Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 12. Všední dny liturgického mezidobí (1.- 8. týden, roční cyklus 2).Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-831-3.docasna.BB-66;
5059 Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 10. Všední dny liturgického mezidobí (18.-25. týden, roční cyklus 1)..Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-888-7..Lectio divina 10;
5060 Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 3. Doba postní a velikonoční triduum..Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-674-4..Lectio divina 3;
5061 Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 12. Všední dny liturgického mezidobí (1.- 8. týden, roční cyklus 2).Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-831-3..Lectio divina 12;
5062 Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce : Neděle liturgického mezidobí (cyklus A.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-830-5..Lectio divina 5;
5063 Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 6. Neděle liturgického mezidobí (cyklus B).Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-664-7.docasna.BB-63;
5064 Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 10. Všední dny liturgického mezidobí (18.-25. týden, roční cyklus 1)..Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-888-7.docasna.BB-65;
5065 Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce : Všední dny liturgického mezidobí (9.-17. týden, roční cyklus 1.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-890-9..Lectio divina 9;
5066 Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce : Všední dny liturgického mezidobí (26.-34. týden, roční cyklus 1.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-886-0..Lectio divina 11;
5067 Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 3. Doba postní a velikonoční triduum..Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-674-4.docasna.BB-62;
5068 Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 6. Neděle liturgického mezidobí (cyklus B).Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-664-7..Lectio divina 6;
5069 Zevini,Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 2, Doba vánoční.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-637-X..Lectio divina 2;
5070 Zevini,Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 4, Doba velikonoční.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-761-9..Lectio divina 4;
5071 Ziesche, Maria Calasanz.Mrzák, vedec, svätec. SLOVO:Košice.1994.80-85291-15-0..NábPr/ZIES1-08;
5072 Ziesche, Maria Calasanz 1923-2001.A vody plynou :.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-411-3.docasna.NROM-008;
5073 Ziesche, Maria Calasanz 1923-2001.Návrat :.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-534-9.docasna.NROM-010;
5074 Ziesche, Maria Calasanz 1923-2001.Poutník.Praha:Portál.1995.80-7178-082-0.docasna.NROM-007;
5075 Ziesche, Maria Calasanz 1923-2001.A vody plynou :.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-411-3..NábPr/ZIES1-01;
5076 Ziesche, Maria Calasanz 1923-2001.Návrat :.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-534-9..NábPr/ZIES1-03;
5077 Ziesche, Maria Calasanz 1923-2001.Poutník.Praha:Portál.1995.80-7178-082-0..NábPr/ZIES1-05;
5078 Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001.Veľká odvaha:.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-211-5..NábPr/ZIES1-06;
5079 Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001.Veľká odvaha:.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-211-5.docasna.BIOGR-020;
5080 Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001 .Odkaz :.:Kostelní Vydří :.2001.80-7192-587-X..NábPr/ZIES1-02;
5081 Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001 .Nový začátek :.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.2001.80-7192-594-2..NábPr/ZIES1-04;
5082 Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001 .Dokonalá svoboda.:Praha :.1996.80-7178-056-1.docasna.NROM-005;
5083 Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001 .Odkaz :.:Kostelní Vydří :.2001.80-7192-587-X.docasna.NROM-009;
5084 Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001 .Nový začátek :.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.2001.80-7192-594-2.docasna.NROM-011;
5085 Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001 .Dokonalá svoboda.:Praha :.1996.80-7178-056-1..NábPr/ZIES1-07;
5086 Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001 .Prázdné ruce.:Praha :.1993.80-85282-75-5.docasna.NROM-006;
5087 Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001 - autor.Prázdné ruce.Praha :Portál.1996.80-7178-118-5..NábPr/ZIES1-09;
5088 Zikmund, Miroslav.Tisíc a dve noci.Bratislava:Vydav.politickej literatury.1967..docasna.C-01;
5089 Zlámal, Bohumil.Svatí Cyril a Metoděj.Řím:Křesťanská akademie.1985..docasna.BIOGR-033;
5090 Zlámal, Bohumil.Blahoslavený Jan Sarkander.Rim:KA.1969...ŽS/JÁN SARKANDER - 02;
5091 Zlatňanský, Jozef.Slovo života 3.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980...Meditácie 019;
5092 Zlatňanský, Jozef.Aj také má dnešný svet.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977...Životopisy 108;
5093 Zloch, Štefan, SVD.Fu Šen Fu z Ompitála. Spoločnosť Božieho slova:Nitra.1993.80-85223-24-4..Misiologia Ekumenizmus 33;
5094 Zmeko, Peter.Všeobecný prehľad na prijímacie skúšky na vysoké školy.Bratislava :Slovenský inštitút vzdelávania.2008.978-80-969289-2-7..Príručky 032;
5095 Zmudziński, Jerzy.Czestochowa.Jasna Góra:Jasnogórska fundacja dziedzictwa kulturowego.1991?...RegD/PoľskoC- 01;
5096 Zolárek, Michal.Ilustrovaná Biblia.Zagreb:Krščanska sadašnjost.1977...Iné 36;
5097 Zoň, Anton.Odpovedať ako svätý František. Anton Zoň:[S.l.].2000.80-968186-6-X.docasna.FRANT-26;
5098 Zoň, Anton.Odpovedať ako svätý František. Anton Zoň:[S.l.].2000.80-968186-6-X..Františkánska spiritualita 056;
5099 Zoň, Anton.Odpovedať ako svätý František. Anton Zoň:[S.l.].2000.80-968186-6-X..Františkánska spiritualita 055;
5100 Zúbek, Ľudo.Doktor Jesenius.Bratislava:Tatran.1973..docasna.Z-03;
5101 Zubko, Peter.Prínos Tridentského koncilu pre Cirkev : Zborník.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2007.978-80-89138-88-3..M - Dokumenty 01;
5102 Zubko, Peter.Spišskí biskupi.. Kňazský seminár biskupa J.Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-040-9..Cirkevné dejiny Slovenska 93;
5103 Zuchardt, Karl, 1887-1968 .Umri, blázon!.Bratislava:Tatran.1976..docasna.SvLpr/ZUCHA-01;
5104 Zuchniewicz, Pawel.Zázraky Jána Pavla II...Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-531-6..Ján Pavol II. 32;
5105 Zuchniewicz, Pawel.Náš pápež : Životopis Karola Wojtylu.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-421-2.docasna.PAP-20;
5106 Zuchniewicz, Pawel.Zázraky Jána Pavla II...Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-531-6..Ján Pavol II. 31;
5107 Zuchniewicz, Pawel.Zázraky Jána Pavla II...Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-531-6.docasna.PAP-21;
5108 Zukić, Tereza, - sestra, 1964- - autor.Skateboard Boží.:Kostelní Vydří :.2001.80-7192-597-7..Zasvätený život 065;
5109 Zukić, Tereza, - sestra, 1964- - autor.Zastav se! :.:Kostelní Vydří :.2002.80-7192-747-3..Pedagogika Výchova 029;
5110 Zvěřina, Josef, 1913-1990 - autor.Pět cest k radosti.:Praha :.1997.80-7113-222-5..Filozofia 21;
5111 Zvolenský, Stanislav.Stretnutia s Ježišom. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-842-2..Lectio divina 88;
5112 Zvolenský, Stanislav.Útecha pre Baránkovu nevestu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.9788071628798 (brož.);978-80-7162-879-8..Lectio divina 31;
5113 Zwolinski, Andrzej.Rock.:Hec.1998.80-967962-6-7..Parapsychológia Sekty 08;
5114 Žabkaj, Ernest; Rašla, Anton.Proces s dr. j. Tisom.Bratislava:Tatrapres.1990.80-85260-03-4..Dejiny Slovenska 12;
5115 Žabkaj, Ernest; Rašla, Anton.Proces s dr. j. Tisom.Bratislava:Tatrapres.1990.80-85260-03-4.docasna.CD-037;
5116 Žaškovská, Jarmila.Kompenzačné pomôcky pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.:.1995??...Pedagogika 026;
5117 Ženatý, Roger Anton, OFM.Trojhodinová pobožnosť na Veľký piatok.Pittsburgh, PA:.1946...Modlitby 021;
5118 Žiaková, Soňa.Večné dieťa Margarétka. .Rosina :Katarína Mikolášová.2008.978-80-970073-0-0..Životopisy 110;
5119 Žiška, Pavol.Krátky životopis sv. Františka Assiského.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946...Františkánska spiritualita 123;
5120 Žitňanská, Terézia.Výchova k manželstvu a rodičovstvu v rámci náboženskej výchovy na základných a stredných školách SR.Bratislava:Komisia pre katechizáciu pri KBS.1996...Pedagogika Výchova témy 031;