logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis knihy


Číslo záznamu : 918764
Typ položky : Monografia
Typ zodpovednosti : Autor
Zodpovednosť : Čeleš, Martin, SJ
Kód autora : celesmartinsj
Názov : Decennium Georgii Szécsényi metropolitae Strigoniensis
Preklad názvu : Desať rokov pôsobenia ostrihomského metropolitu Juraja Sečéniho
Jazyk : latinsky
Miesto vydania : Trnava
Rok : 1721
Odbor : cirkevné dejiny, životopisy
Dostupnosť : Publikáciu nemáme ani fyzicky ani elektronicky