logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis knihy


Číslo záznamu : 1042503
Typ položky : Monografia
Typ zodpovednosti : Autor
Zodpovednosť : Siláček, Pavol, SJ
Kód autora : silacekpavolsj
Názov : Dacica Siculia Brevi compendio exhibita
Jazyk : latinsky
Počet strán : [4] + 80 + [1]
Vydavateľ : Typis Acad. Soc. Jesu per S. T. Weichenberg
Miesto vydania : Kluž
Rok : 1731
Dostupnosť : Publikáciu nemáme ani fyzicky ani elektronicky