logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Smer
Autor : Univ. Doc. Dr. Juraj Rajec
Rok : 1941
Číslo : 6
Názov článku : Príď kráľovstvo Tvoje
Text článku : Príď kráľovstvo Tvoje
Univ. doc. Dr. Juraj R a j e c

Raz som stál v zemepisnom laboratóriu. Plno zemegúľ a máp. Na jednej hľadela na mňa Európa, na druhej zas Ázia, iná práve bola obrátená na strane americkej. Všetko ma lákalo stať si k najväčšej zemeguli a meditovať o osudoch terajšieho ľudstva na planéte zemi. Zahľadel som sa na úbohú planétu. Zemegule a mapy boly staré, staršie a najstaršie. Niektoré ako by boly prespaly storočia, iné vyzerajú tak anachronicky. A jednako majú len pár rokov. Zostarely predčasne ako mnohý mladý človek, ktorý telesne a duševne predčasne zostarel. Nové mapy, nové zemegule nevyplatí sa vydávať. Iba ak s obrysmi svetových dielov. Len, preboha, nekreslime na ne čiary, takzvané hranice. Tie sú dnes tiež zmotorizované.
A ľudstvo na tých svetových dieloch? Zastalo uprostred biedy. Je to na nich ako v „dobrej" rodine, kde deti čakajú, aby zomreli rodičia, po ktorých chcú dediť. Naháňajú sa so sekerkami, kričia a dokazujú, že len ony majú pravdu — a ostatná dedina dívaj sa na toto nádherné divadlo „bratskej" lásky. Vrátili sme sa do prírodného stavu, v ktorom vládne vojna všetkých proti všetkým. Vrátili sme sa do čias, v ktorých panuje len sila, a nie pravda alebo spravodlivosť. A predsa každý tvrdí, že má pravdu, že bojuje za spravodlivosť.
Nechajme planétu zem. Poďme ďalej. Zájdime do laboratória astronomického. Mohutný helioskop hladí zamračene do klenby nebeskej. Kedy-tedy mu prídu do cesty akési čudesné lietajúce pevnosti, inokedy mraky, inokedy zasa vtáci. To ho nezaujíma. On si všíma len ostatné svety, ktoré krúžia vesmírom od svojho stvorenia. Bežia v nekonečných diaľavách, vážne, presne, ako to robily od počiatku sveta. Nezmýlia sa ani o centimeter. A ak sa predsa zmýlia, letia ako meteory do hĺbok nocí, v ktorých sa strácajú. Vesmír nestará sa o zem, čo sa na nej deje. Orión, Venuša, Veľký voz, Saturn a všetky ostatné hviezdy usmievajú sa planéte zemi, čo to nosí na sebe za pliagu, ktorá sa opovážila svojím hlasom aj do vesmíru na vlnách éteru dokazovať „svoju" pravdu.
Vyšiel som z laboratórií a zašiel som do chrámu. Pohrúžený do meditácie nad všetkým, čo som videl, usiloval som sa odcloniť aj končiny nebeské. A videl som všetko podľa vôle Božej usporiadané, ako to určuje Múdrosť odveká. Boh v nekonečnej sláve udržuje svety a s nimi aj zem. Aj ďalej udržuje na zemi rastlinstvo a zvieratá, ako to sám ústami svojho Syna povedal o vtákoch a ľaliach... Len o človeka by sa nemal starať? Nie, nie je to možné. Ďalej sa stará, a to účinne. Čisti, premaľúva vnútrozemie pevnín. Poveril aj majstrov na základe ponukového pokračovania ľudí. Všetko sa deje podľa splnených alebo prestúpených podmienok, ktoré dávno vytýčil ľuďom. Teraz, čo je nedobré, nahradzuje novým, čo je zastaralé, modernizuje, čo je mravne chybné, to odstraňuje.
Robí práve tak, ako moja matka, ktorá pred každým veľkým sviatkom čistí, upratuje. Robí tak, ako dobrý rodič, ktorý chce, aby jeho deti maly čisté hniezdo na planéte zemskej. Ktorý otec by to nerobil? A my sa na to hneváme, soptíme, robíme šuškanú propagandu proti nemu, ba aj celkom zjavnú. Posielame mu svoje výlevy v rečiach, vo filme, v novinách, telefonicky, telegraficky, ba aj rádiom dlhých, stredných a krátkych vín.
Boh len to robí, čo Prozreteľnosť jeho od vekov robiť má. Čo sa deje vo vesmíre, a najmä na nepatrnej zemi, to nezvráti vôľu toho, ktorý toto všetko riadi svrchovane a od vekov. Musí nastať naplnenie času podľa zásluh, ktoré si vydobyl u neho takzv. rozumný tvor, človek.
Áno, blíži sa veľký sviatok. Blíži sa deň, v ktorom ovenčíme dom našej planéty zeme. Blíži sa chvíľa, v ktorej sa otvoria dvere zeme, v pôrodných úzkostiach sa svíjajúcej, a nastane pôrod. Nastane chvíľa, v ktorej sa narodí nie zviera, nie človek, ale nový človek, ktorý bude blízko k detinstvu Božiemu, človek ako obraz Najvyššieho.
O to sa denne modlíme, a naša modlitba nemôže byt nevypočutá, keď šepoceme s miliónami úst slová Otčenáša: „Príď kráľovstvo Tvoje."