logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Kráľovná svätého ruženca
Autor : Ferd. Gregorovič.
Rok : 1909
Číslo : 12
Názov článku : „Posol najsv. Srdca Ježišovho."
Text článku : Útly sväzok najsv. Srdca Ježišovho so Srdcom Márie Panny.
Zdrava-s Hviezdo Morská!

Svetlo je všetkým tvorom potrebné, lebo bez svetla nič nemôže byť a bez neho ani človek nemôže zodpovedať svojmu povolaniu. Preto i Boh najprv svetlo stvoril a i prvých rodičov obdaril nad prírodným svetlom, ktoré svetlo zlý duch v nich vyhasil neverou, ku nejžto ich v raji zviedol. Následkom toho ale zatemnel jich rozum a jich vôľa stala za k zlému náchilná; a to dosvedčuje i zkúsenosť, že ľudia vätšmi ku zlému, než ku dobrému sú náchylní, že vätšmi milujú tmu, než svetlo, aby jich neprávosti na svetlo nevyšly, a aby oni pokánia nemuseli činiť. Boh prislúbil už v raji Máriu Pannu, ako takú, onažto hadovi zošliape hlavu, a zažne nové svetlo! A vskutku Ju poslal Boh akožto hviezdu raňajšiu, akožto hviezdu morskú, onažto svojim najsvätejším živobytím to preukázala, že miluje svetlo, že nenasleduje chúťky sveta, leš svetlo Božie, pri ňomžto poznala, že je človek k láske, k milovaniu Boha a tak k večnému spaseniu stvorený. Preto Ona nič nedávala na svet svetlom zlého ducha osvietený a tak sa stala Matkou Slnka Spravedelnosti, nášho Spasiteľa – Boha Ježiša Krista. Všetko zlé pochodí od jednej ženy, Evy, onažto sa dala zlému duchu za slepiť neverou a pýchou! Všetko dobré zas pochodí od inej ženskej, od prebl. Panny Márie, onažto nás vedie k pravej, pevnej viere a k pokore všetkých, zvlášte ale ženské pohlavie, a tomuto je ona opravdivou hviezdou na búrlivom mori sveta. Ježiš Kristus, Syn Márie Panny sám riekol o sebe: „Ja som svetlo sveta!“ „Učte sa odomňa! Ja som tichého a pokorného Srdca!“ A nič hľa nás tak velmi nevyháňa zo sväzku najsv. Rodiny, ako pýcha tých z pýchy vyvierajúcich sedem hlavných hriechov, čo sa zvätša len potme páchajú. Mili čitatelia, milé čitatelky „Kráľovnej sv. Ruženca!“ Prečo-že vy milujete tmu zvlášte vy mládenci a panny? Či ste vy nie dietkami Márie Panny, bratrami Ježiša Krista? Čo-že teda neplníte ten príkaz Kristov: „Ako za vidna (vo svetle) obcujte, aby každý videl vaše dobré skutky!“ Nemilujte-že tú tmu, nemilujte nočné zábavy, tance, priadky ba čo viac nočné spoluvylihovanie, pričom anjel strážca narieka, zlý ale duch ohyzdnými ručiskama nad tým tlieska, že sa mu tak ľahko dá ružičky Mariánske v očiach Krista Spasiteľa a Jeho nepoškvrnenej Matky čím ohyzdnejšími urobiť! Oh jak mnohí neradí vidia to svetlo, čo im ho dobrý Boh slovom Božím v kázňach, pri katechizme, pri čítaní dobrých spisov, a tak i pri čítaní „Kráľovnej“ v jich svedomí zažína, leš radnej očúvajú bludárov, zvodcov, čo ich proti Bohu, proti cirkvi duria, sväté Božie ústavy nihilujú, vieru a mravy zľahčujú! Pre Srdce Ježišovo najsvätejšie, pre sv. Srdce nepoškvrnenej prebl. Márie Panny vás prosím; zamilujte-že si svetlo pravdy, tak, ako sa v ňom obľubovala svätá Panna! Pri tom svetle sa prebudíte k novému životu, ako ten kvietok, čo ho vo tme držia, a ho na svetlo vyložia.
Ferd. Gregorovič v. r.