logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Kráľovná mája
Autor : Podľa nem.: Klučár.
Rok : 1943
Číslo : 6
Názov článku : To je vôľa božia
Text článku : Bolo to v noci 9. apríla 1241, keď veliteľka hradu z Krossu sv. Hedviga, náhle sa zobudila, zapálila sviecu a zobudila svoju vernú priateľku a celá nastrašená rozprávala čo práve vo sne bola videla:
„Demudisa“, povedala jej tíško, „vedz, práve teraz stratila som svojho syna. Je mŕtvy. Padol v boji. Môj jediný syn odletel odo mňa opustenej ako vtáča, viac ho neuvidím.“ Demudisa sa zachvela a chcela paniu prehovárať, ale sv. Hedviga opakovala: „Nie, nie, iste je to tak !“
Bola to skutočná pravda. V ten istý deň padol Henrich Pobožný na vyvýšenine južne od Lechnice v boji proti Tatarom. Hrdina vykúpil svojim životom veľkú hodnotu; celá krajina ostala ušetrená od pustošiacich vpádov barbarských hôrd.
Ako si počínala sv. Hedviga ? Za celé dva dni nedostala hodnovernú zprávu. Medzitým obozretne prezradila ostatným svoje videnie vo sne. Na tretí deň doniesol posol zprávu o hrdinskom boji a o hrdinskej smrti Henricha. Srdce každého dvorana krvácalo smútkom, tu svätá vodkyňa tíško prehovorila:
„Je to vôľa Božia. Čo sa Bohu páči, musí sa aj nám páčiť.“
Znelo to jednoducho, ale každý vycítil pokornú odovzdanosť do vôle božej. Potom hrdinka vystrela ruky k nebesám a povedala pamätihodné slová:
„Pane, ďakujem Ti, že si mi dal takého syna. Ako dlho žil, vždy ma miloval a ctil a ani v najmalichernejších veciach ma neoklamal. Ako rada by som ho mala pri sebe na zemi. Teraz však želáme mu zo srdca, lebo za cenu svojej krvi spojil sa s Tebou, so svojím Stvoriteľom. — Pane a Bože, Tebe porúčam jeho dušu.“