logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Kráľovná mája
Autor : M. Kľučar.
Rok : 1943
Číslo : 5
Názov článku : Radšej by som
Text článku : Radšej by som ho chcela vidieť mŕtveho, ako pri oltári.
Pani N. vyšla hneď za rána na trhovisko, aby si nakúpila potrebnej zeleniny na obed. Keď sa vracala domov, cestou sa stretla so susedkou a začaly hneď rozhovor, ako to ich zvykom býva, o ich študujúcich synoch. Rozprávaly sa o ich budúcnosti, a ktorá kde by si priala, aby jej syn pôsobil.
Tu pani N. celkom rozhodne povie: „Vieš, susedka milá, ja by som radšej môjho Jožka videla mŕtveho, ako pri oltári.“
Susedky sa to nemilo dotklo, keďže vedela, že jej priateľka je dobrá katolíčka, ale nepovedala nič.
Prišiel očakávaný čas maturitných skúšok. Synovia susediek zmaturovali s dobrým úspechom. Boli dobre vychovaní, keďže celých osem rokov stredoškolských štúdií bývali v katolíckom internáte. Syn pani N. vyslovil sa pred svojimi rodičmi, že sa rozhodol na teologické štúdium. Matka ho začala prehovárať a trvalo dosť dlho, kým Jožo uznal mamičke, že poslušnosť je dobrá čnosť a dal sa zapísať, podľa želania mamičky na medicínu. No, jeho priateľ predsa len odišiel do veľkého seminára.
Vysokoškolské štúdiá maly sa čoskoro skončiť. Boly Veľkonočné prázdniny. Po prázdninách mal byť Jožko lekárom. Chcel využiť posledné prázdniny a odišiel do Tatier na lyžovačku. Tu však nešťastnou náhodou pri sjazde dostal sa medzi dve skaliská. Šiel takou rýchlosťou, že blížiacemu sa nebezpečenstvu nemohol nijakým spôsobom zabrániť. Narazil lyžami na jednu skalu a padol ďo snehu s prelomeným hrudným košom. Po dlhom hľadaní našli ho jeho priatelia v kaluži krvi a v bezvedomí.
Márne sa ho namáhali lekári zachrániť. Pani N. márne prosila Boha o pomoc, aby zachránil jej milovaného syna. Pán Boh nie je náhlivý, ale pamätlivý. Po tuhom zápale pľúc, opustil Jožo, tento nádejný lekár, slzavé údolie.
*
Niekoľko dní po primíciách Jožovho priateľa stál mladý kňaz s utrápenou paňou N. nad čerstvým hrobom svojho bývalého spolužiaka. Či by nebola pani N. šťastná, keby jej tak pri boku stál syn Jožo-novokňaz ? — Cesty božie však nie sú cesty naše.