logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Kráľovná mája
Autor : M. Klučar
Rok : 1943
Číslo : 11
Názov článku : Pod kríž.
Text článku : Poď pod kríž, ktorý ukonaný kvíliš,
Boh pre teba tiež ronil slzy —
ktorý v nevďačnom žití trpíš,
poď, On ťa poteší, všetko zhojí —
kto sa chveješ v prenesmiernom bôli,
poď, veď je milý tíšil more —
ktorý speješ v nedozierne diale,
v kríži sú ukryté sily tvoje.