logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Kráľovná svätého ruženca
Autor : Štrbáň.
Rok : 1933
Číslo : 4
Názov článku : Pobožnosť k Bolestnej Matke Božej pre hodinu smrti.
Text článku : Tohoto roku bude za blahoslaveného vyhlásený ctihodný Vincent Palozzi. Čím si to zaslúžil? Pobožnosťou k Najbolestnejšej Matke Božej. Bol zvláštnym ctiteľom Bolestnej Matky Božej, s veľkou vďačnosťou uctieval Jej bolesti a to ohľadom na hodinu smrti.
Tento svätý kňaz všade, kde len prišiel držať sv. missie, toto kázal: „Zlý duch ústami istého dia-
blom posadlého osvedčil sa, že žiaden človek, ktorý za svojho života stále odbavoval pobožnosti k Bolestnej Matke Božej za šťastlivú smrť, neprijde do pekla, lebo zlí duchovia dostali zákaz od Pána Boha, aby v hodinu smrti nepokúšali tých, ktorí za svojho života každý deň ďakovali Panne Márii za jej bolesti a so sústrasťou a poľutovaním na Nu mysleli, prosiac Ju, aby ich chránila pri smrti." Keďže ctihodný Vincent celkom bol presvedčený o tom, že diabol istotne vydal toto svedectvo
o úcte k Bolestnej Matke Božej, tak presvedčive a horlivé o ňom kázaval, že všade všetci poslucháči jeho kázní stali sa veľkými a úprimnými ctiteľmi Najbolestnejšej Panny Márie ohľadom na hodinu smrti. Hoc sa najlepšie len vo večností presvedčíme o tom, že smrteľná posteľ je to miesto, kde najbolestnejšia Matka Božia zvláštne účinkuje, predsa i ja som už bol pri takých zomierajúcich, ktorí ozaj blaženou smrťou o-dišli do večnosti len preto, lebo za svojho života boli úprimnými ctiteľmi Bolestnej Matky Božej. Ochrana a pomoc Panny Márie ich duše vytrhla z pazúrov zlých duchov, s ktorými museli bojovať na prahu večného života. Pod zvláštnou ochranou Matky Bolestnej s pomocou božou zvíťazili.
Veru bolesti v hodine smrti často sú tak veľké, že sama Panna Maria vyzvala ctihodnú Máriu z Agredy, aby sa mnoho modlila za zomierajúcich. Rozpomienka na spáchané hriechy, strach pred peklom a pokúšenia zlých duchov pretekajú sa, aby sa zomierajúci nedostal do neba. A, hľa, v tomto nebezpečnom stave ctiteľ Bolestnej Panny Márie má pri sebe Matku Božiu, ktorá svojou prítomnosťou pri smrti Svojho Syna zaslúžila tú milosť, aby svojím ctiteľom, ktorí konávali pobožnosť k Jej bolestiam, zvláštne pri smrti pomáhala. I sám Spasiteľ Ježiš odmení pri smrti úctu Svojej Bolestnej Matičky, lebo sa im dá prijať, ako pokrm do večnosti putujúcich. Sám láskavý Ježiš povedal blahosl. Veronike z Finasco: „Dcéra moja, vzácné sú mi tvoje slzy, ktoré vylievaš nad mojím utrpením; ale zapamätaj si dobre, že v mojej nesmiernej láske k mojej Matke je mi ešte vzácnejšie, keď slzy vylievaš nad Jej utrpením."
Preto nezapomínajme na bolesti svojej nebeskej matky, Najbolestnejšej Matky Božej Panny Márie!