logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Katolícke noviny
Autor : Michal Chrástek w. r.,
Rok : 1852
Číslo : 1
Názov článku : Pozwanie Ku predplateniu na nowý beh Katolíck. Časopisu Pre Cirkew a Školu, Pod názwom: „Cyrill a Method.“
Text článku : S nastáwajúcim nowým rokom znowu wstúpi do žiwota od mnohých túžobne žiadaný a očákáwaný Časopis náš katolícký „ Cyrill a Method“ w B. Bystrici, wydáwaný pod spráwou b.- bistrianského w. úradu biskupského. Wychádzať bude každý týdeň jedenráz, totižto w Sobotu na jednom hárku wo weľkej 4-te w duchu a zámeru čisto- katolíckom.- Predplatená cena.

W B. Bystrici na celý rok je 4 zl. str.
Na pol roka..............................2 - -
Na štwrť roka...........................1 - -
Cestou počty celoročne............4 - 20 kr. str.
Polročne..................................2 - 10 - -
Štwrť.......................................1 - 5 - -

Predplatky prosíme poslať w bezplatných ( franco ) listoch„ na Redakciu Cyrilla a Methoda w B. Bystrici.“
Uctiwe sa tímto ku čoskoršiemu na nowý tento beh„ Cyrilla a Methoda“ predplateniu powoláwalú wšetci wel. Pp. Církwe a Národa nášho priatelia, a spolu poprosujú, aby ku swojím predplatkom swoje welactené mená, titule, mesto prebýwania, a ostatnú počtu, z kterej Časopis náš odberať chcejú, zretedelne naznačiť, jako i to doložiť ráčili; jaký prawopis w „ Cyrillo- Methodowi“ užíwať žiadajú, čili slowenský podľa mluwnice p. Hattaly, kterým sa už od nekterého času i Pešť. Katolícké Nowiny píšu,- alebo český, jaký doterz užíwajú wiedenské„ Slowenské Nowiny.“ Za který z tíchto dwoch bude hlasowať wätšina, ten i Redakcia príjme; a dá Boh,- čo si tak wrúce žiadame, že hlas tento wätšiny ušetria odteraz, a na pozatím i iní literáti a spisowateli, že zostúpi medzi nás anjel pokoja, a že sa už takto asi raz dokončia tie nešťastné, a tak dlho medzi nami trwajúce boje a hádky phylologické.

W B. Bystrici dňa 18-ho Decembra 1851
Michal Chrástek w. r.,
Odpowedný Redaktor„ Cyrilla a Methoda.“