logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovRajec, Juraj

Tituly:

novotomistický filozof zameraný na filozofiu práva a filozofickú axiológiu, publicista

Životopisné dáta:

* 25. októbra 1906, Dubnica nad Váhom – † 14. apríla 1987, Nitra, poch. v Dubnici

Životopis:

Počas vysokoškolských štúdií i po nich bol činný v autonomistickom krídle hnutia slovenských katolíckych akademikov, sústredených najmä vo vysokoškolskom internáte Svoradov. V roku 1940 obhájil dizertačnú prácu, ktorá vyšla aj knižne pod názvom Princípy hierarchie normovej. Od roku 1940 bol odborným radcom na MŠANO a redigoval v Trenčíne časopis Skaut. Oženil sa, jeho manželka bola sestrou Karola Murína.
Od roku 1941 prednášal filozofiu práva na Právnickej fakulte Slovenskej univerzity a už o tri roky bol vymenovaný za profesora. Po vojne bol dva razy väznený, a to v roku 1946 (vyšetrovacia väzba a násilné preloženie do Trenčianskych Teplíc, kde prostredníctvom svojich bývalých študentov sprostredkovával kontakty s emigráciou, predovšetkým so svojím švagrom v zahraničí) a v rokoch 1950 – 1954 v Jáchymove (odsúdený údajne za rozvracanie republiky a úklady voči štátu). Po prepustení pracoval vo výrobe, najprv ako predavač železiarskeho tovaru v Drutechne, potom ako vrátnik v Dopravnom závode v Bratislave.
V roku 1969 emigroval spolu s manželkou do Švajčiarska, kde bol zamestnaný na pošte a manželka v lekárni. No po náhlej manželkinej smrti na srdcový infarkt sa zlomený vrátil roku 1971 aj s jej urnou na Slovensko. O rok Krajský súd uznal oboch manželov za nevinných a bola mu prinavrátená polovica zo zhabaného majetku.
Pracoval v prekladateľskom oddelení knižnice Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. Dvakrát bol hospitalizovaný pre psychické depresie v Pezinku, odkiaľ ho občas zobral brat Anton na doliečenie do Nitry. Nechcel trvalejšie bývať u brata v Nitre, lebo nechcel sa oddeliť od bratislavského intelektuálneho prostredia sústredeného aj okolo univerzitnej knižnice.
Na jar v roku 1987 ho brat pre veľmi zlý zdravotný stav vzal k sebe do Nitry, kde ešte toho istého roku zomrel. Pochovali ho v rodnej Dubnici. Profesor Rajec i v časoch nepohody a prenasledovania v 70tych a 80tych rokoch študoval najmä etické a ontologické diela nemeckých a scholastických filozofov.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
734659Rajec, JurajPrincípy hierarchie normovej1940

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
36Smer19413Dr. Juraj Rajec Za novou renesanciou
74Smer19416Univ. Doc. Dr. Juraj Rajec Príď kráľovstvo Tvoje
674Smer19419JUDr. Juraj Rajec Milujte vedu, ale ešte viac lásku.
507Smer19441JUDr. Juraj Rajec Tragika svetla
523Smer19442JUDr. Juraj Rajec Smysel utrpenia