logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovEngelhardt, Anzelm, OSB

Tituly:

prírodovedec

Životopisné dáta:

* okolo r. 1784

Životopis:

Pôsobil na benediktínskych rehoľných školách, v r. 1832 sa stal riaditeľom Kráľovskej akadémie v Bratislave. Istý čas bol aj profesorom náboženstva. Autor odborného diela Prachtwerke der Unterwelt, Seltenheiten in Österreich-Ungarn, Siebenbürgen und Polen I-III (Skvosty podzemia, zriedkavosti v Rakúsko-Uhorsku, Sedmohradsku a Poľsku I-III, Viedeň 1828). O dátume a mieste jeho smrti nemáme správy.

Pramene:

Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s. 18.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
937414Engelhardt, Anzelm, OSBPrachtwerke der Unterwelt, Seltenheiten in Österreich-Ungarn, Siebenbürgen und Polen I-III1828