logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovBošiansky, Jozef, SchP

Iné mená:

Bossányi, Bošáni, Bošiansky, Jozef, SchP

Tituly:

pedagóg, prírodovedec, historik

Životopisné dáta:

* 4. marca 1855, Senica – † 4. decembra 1946, Nitrianske Pravno, okr. Prievidza

Životopis:

Pochádzal zo zemianskej rodiny, strednú školu a seminár vychodil v Nitre, univerzitu v Budapešti. Za kňaza ho vysvätili v r. 1877. Pôsobil ako profesor latinčiny, gréčtiny, nemčiny a prírodovedy na piaristickom gymnáziu v Nitre (1877-1882). V Novákoch bol farárom i dekanom (1882-1898), potom žil v Nitrianskom Pravne. V rokoch 1912-1925 vyučoval na gymnáziu v Prievidzi. V r. 1890 založil vo Chvojnici rezbársku školu a dielňu na výrobu drevených hračiek.
Bol členom výboru Lekársko-lekárnického a prírodovedného spolku župy Nitrianskej (1888-1892) a členom dozorného výboru Prievidzskej gazdovskej banky (1906-1926). Venoval sa prírodovedným výskumom, hlavne flóre Reváňa a Kľaku a faune Vtáčnika. Propagoval turistiku. Viedol a financoval výstavbu turistického útulku pod vrcholom Kľaku. Svoju odbornú knižnicu daroval múzeu v Nitrianskom Pravne.
Z biblistiky napísal dve diela. Entomologické práce uverejnil v ročenkách Lekársko-lekárnického a prírodovedného spolku župy Nitrianskej (1890 a 1895), Prírodovedného spolku župy Trenčianskej (1891) a v časopise Rovartani Lapok (Entomologické listy, 1900). Prispieval aj do regionálnej tlače (Nyitramegyei Szemle - Pohľady nitrianskej župy, Náš kraj) a do výročných správ gymnázia V Prievidzi.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 136.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
888003Bošiansky, Jozef, SchPBibliai genealogikus tábla1885
888004Bošiansky, Jozef, SchPÓ- és Ujszóvetségi bibliai történetek1891