logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovÁbel, František Xaver, SJ

Tituly:

misionár, náboženský spisovateľ

Životopisné dáta:

* 9. júla 1722, Malženice, okr. Trnava – † 8. októbra 1784, Prešov

Životopis:

Pochádzal zo zemianskej rodiny. Dňa 17. októbra 1740 vstúpil v Trenčíne do Spoločnosti Ježišovej, kde si v rokoch 1741-1742 vykonal aj noviciát. Rok vyučoval gramatiku na gymnáziu v Užhorode (1743), filozofiu študoval na univerzite v Košiciach, potom ako magister vyučoval gramatiku, vypomáhal ako prézes mariánskej kongregácie (1744-1750). Teológiu študoval v Trnave (1751-1754), tam získal i doktorát filozofie.
V rokoch 1755-1756 pôsobil v misijnom dome v Liptovskom Svätom Mikuláši, kde na tamojšej škole vyučoval gramatiku a bol prézesom mariánskej kongregácie. V rokoch 1757-1759 pôsobil na univerzite v Štajerskom Hradci a v Rábe ako profesor gréckeho jazyka, na Trnavskej univerzite prednášal filozofiu, etiku a prirodzené právo (1760-1763), viedol katechetické kurzy, misie, mariánske kongregácie, pôsobil ako špirituál. Od r. 1758 profes so štyrmi slávnostnými sľubmi. V r. 1764 už účinkoval v Šoprone ako kazateľ a katechéta, viedol mariánske kongregácie a kroniku domu. V r. 1765 viedol v Trnave mariánske kongregácie a katechizoval. V rokoch 1766-1768 pôsobil v Rožňave ako správca farnosti, misionár a duchovný poradca. Počas pobytu v Košiciach (1769-1770) a v Prešove (1771-1773) pôsobil ako misionár a katechéta na rôznych miestach Uhorska. V Prešove zotrval ako slovenský kazateľ aj po rozpustení rehole r. 1773.
Vynikal v misionárskej a katechetickej činnosti slovom i písmom, zostavil 8-stranovú príručku v slovenskom jazyku. Je autorom latinskej básnickej skladby Betulia pia Judithae fraude servata.

Pramene:

Rizner, Ľ.: Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900: Fejér, Historia Acad. Scient. Pazmanianae. Budae 1835; Petrik MB 1712-1860, IV, s.1.; Szinnyei, J.: Magyar írók élete és munkái II. 1890, s. 15; Stoeger, Scriptores provinciae austr. S. Jesu. Viennae 1855; Fas­ciculi, Ecclesiastico-Litterarii. Pestini 1842, II, s. 325; Lukács, L.: Catalogus generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae Societatis Jesu (1551-1773). Pars I. Rím. 1987, s. 2.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
886207Ábel, František Xaver, SJBetulia pia Judithae fraude servata 1-21749-1750
720865Ábel, František Xaver, SJUčenie kresťanské v otázkach a odpovediach1762
720866Ábel, František Xaver, SJPani lutherani evanjelicy. K vysvetlení pravdy a spolu k duchovnému prospechu všem pravdu milujícim predloženi1763