logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovOros, František, OSPPE

Iné mená:

Orosz, František

Tituly:

náboženský spisovateľ, prekladateľ

Životopisné dáta:

* 1697, Veľké Úľany, okr. Galanta – † 11. alebo 21. septembra 1771, Trebišov

Životopis:

Pochádzal zo zemianskej rodiny. 27. júla 1714 sa stal členom Rehole svätého Pavla prvého pustovníka. Po skončení teologických štúdií bol 28. júla 1715 vysvätený za kňaza.
Pôsobil vo viacerých kláštoroch, v r. 1747 bol magistrom novicov v kláštore Marianostra. Viaceré z jeho náboženských prác zostali v rukopise.


Pramene:

Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990, s. 348; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1039726Oros, František, OSPPEElső Lajos magyar királynak1731
1039728Oros, František, OSPPESynopsis annalium 1747
1039729Oros, František, OSPPEMagyar országnak jeles tündökléssel fel-tetszett új csillaga1751
1039731Oros, František, OSPPESzent Jeronimus1754
1039733Oros, František, OSPPEOrationes regum et principum magni regni Hungariae 1754
1039732Oros, František, OSPPESzent Jeronimus1757
1039727Oros, František, OSPPEElső Lajos magyar királynak1760

Preklady diel zahraničných autorov

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1039730Kummer, Ladislav, OSPPEPuteus aquarum viventium, Cant. c. 4. v. 151748
1039734Kolenič, Ondrej, OSPPEVita moriens 1758