logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovOtrokóci, Jozef

Iné mená:

Otrokoczy, Ottrokóczy

Tituly:

bernolákovec

Životopisné dáta:

* 1746 Púchov – † po 1801

Životopis:

Narodil sa r. 1746 v Púchove. Ako farár pôsobil v Nitrianskej diecéze - v Skalitom, Rosine, vo Veľkom Rovnom (od r. 1790) a od r. 1797 v Papradne.
Farárom v Skalitom sa stal 8. januára
1772. Dal opraviť zdevastovaný kostol, do ktorého zadovážil nový inventár a oltár
s vyobrazením sv. Jána krstiaceho Krista. V r. 1775 bol ustanovený za farára v
Rosine.
Na faru v Papradne nastúpil r. 1797 po Jánovi Sádeckom. Bol členom Slovenského učeného tovarišstva od jeho vzniku a všestranne podporoval jeho úsilia. Jeho zásluhou vznikol pobočný stánok tejto ustanovizne vo Veľkom Rovnom.
Vydal katechizmus pre mládež i pre pospolitý ľud - Krátky wýklad kresťanského katolíckeho učeňj z otázkamy a odpowedmi (Trnava 1792).

Pramene:

Ferko, T.: Dvesto rokov rovňanskej farnosti. Katolícke noviny, r. 89, 1974, č. 3; Kotvan, I.: Bibliografia bernolákovcov. Martin 1957, s. 245; Rizner, Ľ. V.: Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900. III. Martin 1932, s. 355; https://www.skalite.sk/e_download.php?file=data/editor/26sk_1.pdf&original=skalite-historia-najsevernejsej-kysuckej-obce.pdf

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
944632Otrokóci, JozefKrátky wýklad kresťanského katolíckeho učeňj z otázkamy a odpowedmi1792